AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1759 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1759

Sivu 610AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 4 Anders Tuchkuin mh 1 1 Kro Tuhkunen Swåger Matts Eskelson mh:o 4
1 Inh Maria Aufwin 1 Auvinen 1
2 Markus Pälkoin mh 1 1 Kro Pelkonen 2
1 Himahula/Himahuuha 6 Tomas Aufwins folk Kro Auvinen B:r Johan mh, Son Thomas mh, Son Anders mh 6
2 2 Pähr Luckoins folk Cav Luukkonen Son Michell 2
1 Huchtima/Huhtimaa 2 Hindrich Räpoin mh 1 1 Cav Reponen 2
Torp Olof Hakulin Hakulinen Bräcklig
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
2 3 Anders Läskin mh 1 1 Cav Leskinen Son Petter 3
3 1 Johan Sårjain 1 Inf Sorjonen 1
1 Huchkala/Huuhkaala 3 Erich Johanss: Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen Bror Matts 3
2 2 Matts Ihalains folk Inf Ihalainen Swåger Johan mh:o 2
1 Hamula 4 Hindrich Sorjoins folk Kro Sorjonen B:r Son Hindrich, Son Hindrich mh, Inh: Poskas h:o 2
2 2 Hindrich Härköins folk Cav Härkönen B:r Kristers h:o, Son Hindrich 2
3 3 Hindrich Mietin mh 1 1 Inf Miettunen B:r Pähr 3
4 3 Matts Kåtrå 1 Cav Kotro B:r Johan mh:o 3
5 1 Matts Kåndiain 1 Cav Kontiainen 1
1 Matts Johanss: Kånduin 1 Kontiainen 1
1 Harmala/Harmaala 3 Pär Kaupins folk Kro Kauppinen B:r Anders mh, Syster Brita 3
2 3 1 Israel Rimbelin 1 Cav Rimpiläinen Sold: h:o Maria, Syster Kirstin, B:r Larses h:o 4
3 3 Rustmäst: Törnequists h:o 1 Cav Törnqvist 28 d:r Lars Liud, Pig Ewa Kainulain 3
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardain mh 1 1 Inf Partanen B:r Thome Encka, Res: K: Larses h:o 4
2 5 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Son Anders mh, Son Matts mh 5
2 Anders Johanss: Leinoin mh 1 1 Leinonen 2
3 4 N:M: Lars Juckarain 1 Cav Jukarainen Son Anders, B:r Pährs h:o, Sona Son Lars 4
4 2 Lars Kåndiains folk Cav Kontiainen dot: Kirstin, B:r Son Pär 2
1 Hylkälä/Hylkylä 2 Matts Ingins folk Kro Inkinen Son Matts, Afskied: Sold h:o Marg 2

Sivu 612AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibidem/Hylkylä 3 Matts Pauckoin 1 Kro Päykkönen dot. Anna, d:r Pär Leinoin 3
3 1 Michel Jukarain 1 Kro Jukarainen 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen 1
5 2 Michell Larss: Jukarain mh 1 1 Kro Jukarainen 2
6 5 Johan Ingins folk Kro Inkinen Son Simon mh, Son Johan mh, Sold. h:o Elin 5
1 Hauhala 3 Johan Andersons folck Cav Son Anders mh, Son Krister 3
3 Anders Michelss: Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen B:r Michell 3
2 4 Matts Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o 4
1 Junnimäkj/Junninmäki 1 Johan Matssons Enkas folk Cav Luukkonen Son Anders 1
1 Res: Karl: Abram Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
1 T: Gustaf Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 1 koo, int: uts:
2 Matts Luckoin mh 1 1 Luukkonen 2
1 Hindrich Luckoin 1 Luukkonen 1
1 Ihala/Ihalainen 4 Påhl Leinoin mh 1 1 Cav Leinonen B:r Påhl, Pig: Kirstin 4
3 Johan Widickå mh 1 1 Cav Vitikka B:r Thomas 3
2 4 Anders Måndoin mh 1 1 Cav Montonen B:r Johan mh:o 4
3 3 Pär Sålla mh 1 1 Inf Solla Swåger Claes 3
1 Ikåila/Ikola 2 Hans Måndoins folk Cav Montonen SonJohan, B:r Son Johan 2
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Fourier Kroks folk Inf:Bost: Krook d:r Pär Räitiä mh:o 2
2 Brukas af V: Past: Limatius Cav Limatius
3 Underlagt Prästebohl
4 Capell: Bohl underlagt
1 Kietäwälä/Kietävälä 3 Matts Liuckoin mh 1 1 Cav Luukkonen d:r Tomas Limatain 3
3 Hendrich Puttoin 1 Puttonen Styf Son Hindrich mh 3
1 T: Anders Karhus h:o 1 Karhu 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
T: Johan Luckoin Luukkonen Bräcklig
1 koo, 4 C: uts:
2 2 Johan Kietäwäin 1 Cav Kietäväinen Son Pär 2
2 1 Anders Leinoin mh 1 1 Cav Leinonen Sold h:o Efwa 3
3 3 Michel Kietäwäin mh 1 1 Kro Kietäväinen Syster Helena 3
4 2 Olof Luckoin mh:o Kro Luukkonen 2

Sivu 614AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibidem/Kietävälä 3 Måns Månsson Luckoin 1 Kro Luukkonen B:r Anders mh:o 3
5 3 Hindrich Kituin mh 1 1 Cav Kitunen B:r Påls h:o 3
6 2 Matts Mattsson Ikoin mh 1 1 Cav Ikonen 2
7 1 Brusius Hielp 1 Cav Helpi 1
1 Kåckåla/Kokkola H: Capitain Giöbens Bost: Inf:Bost:
2 Torp Anders Widikå mh 1 1 Viitikko 2
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
1 Kiljula 5 Pähr Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen B:r Simon mh, Syster Maria 5
2 Torp Michell Killjuin mh 1 1 Kiljunen 2
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
2 Bruckas af före och nästgående Cav
3 3 Erich Bertillssons folk Cav Kiljunen B:r Olofs Encka, dot: Maria, B:r Son Michell 3
2 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Kitula Under et Bruck i Luckåla Cav
2 2 Hindrich Luckåin mh 1 1 Kro Luukkonen 2
2 Anders Luckon mh 1 1 Kro Luukkonen 2
3 3 Krister Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Syster Lisa 3
4 Herr Vice Past: Limatii hemman Limatius
1 Res. K: Jöran Arpoins h:o 1 Arponen 1
3 Hindrich Arpoin mh:o 1 1 Arponen Pig. Kirstin Winter 3
1 Matts Arpoin 1 Cav Arponen 1
5 3 Olof Ohlofsson mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Påhls h:o 3
1 Kaupila/Kauppila 3 Jacob Sorjoins folk Cav Sorjonen Son Markus mh:o, B:r Son Marckus 3
Torp Benjam Siöman Sjöman 36 Siuck:
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
1 T: Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 3 Matts Killjuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Son Johan mh:o 3
3 Underl: N:o 1 ibidem Cav
1 Kaipola/Kaipaala 3 Hindrich Såpain 1 Kro Sopanen B:r Pähr mh:o 3
2 Underlagt hemman Cav
3 3 Johan Sorjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Son Hindrich 3
Torp Johan Heinoin Heinonen Bräcklig
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
4 3 Hindrich Saikoins folk Cav Saikkonen B:r Son Lars, måg Erich Widikå mh:o 3

Sivu 616AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Kaipola/Kaipaala 1 Krister Wirolain 1 Kro Virolainen 1
2 Johan Härkäin 1 Härkönen Son Johan 2
1 Kyllölä 4 Matts Mattssons h:o 1 Kro Kyllönen Måg Michels h:o, B:r Lars, BL:m Jacob 4
2 2 Matts Måndåin mh 1 1 Inf Montonen 2
3 3 Matts Huttuins h:o 1 Cav Huttunen Son Thomas mh 3
1.2 Kierinemj/Keriniemi 2 Eskell Luckoin 1 Cav Luukkonen B:r och Res: K: Johans h:o 2
3.4 4 Påhl Hakulins h:o 1 Cav Hakulinen Son Påhl mh, Son Johan 4
1 Torp Pär Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 1 koo, 6 C: uts:
1 Kåndiala/Kontila 4 Michell Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Matts mh:o, B:r Jöran 4
Torp Johan Räppoin Bräcklig
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
1 Michell Randalain 1 Cav Rantalainen 1
1 Lambila/Lampila 5 Johan Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Påhl 5
2 1 Bengt Hämäläin 1 Inf Hämäläinen 1
3 3 L:B: och Reserve Karl: Måns Sorjoins h:o 1 Inf: Bost Sorjonen v30 B:r Påhl, Inh: Olof Mannins h:o 3
1 L:B: Lars Sårjoin 1 Inf bost Sorjonen 1
1 Luckåla/Luukkola 6 Sylfwäst Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Lars mh, B:r Johan, drag: h:o Ewa 6
1 H:r Fältwäb: Carl Brusins folk Cav Brusin Pig: Maria 1
2 Torp Hindrich Luckoin mh 1 1 Luukkonen 2
1 häst, 1 koo, int: uts:
1 T: och Res: K: Hindrich Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
1 koo, 1 får
2.3 3 Olof Luckoins Enkas folk Cav Kuikka B:r Matts mh, B:r Hindrich 3
T: Anders Kåndias h:o 1 Kontiainen Bräcklig
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
4 7 Adam Johansson Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Pär mh, B:r Jöran, B:r Son Krister, B:r Son Anders 7
5.6 2 Matts Liutos folk Cav Liutu dot Kirstin, Son Pär 2
1 T: Anders Liutos h:o 1 Liutu 1
1 koo
1 Limatala/Liimattala 3 Adam Abrahamsson 1 Cav Matinen B:r Anders mh:o 3

Sivu 618AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibm/Liimattala 2 Matts Johanssons folck Kro Luukkonen B:r Johan mh:o 2
3 4 N:M: Matts Liuckoins folck Cav Luukkonen B:r Tomas, B:r Hindrich mh:o, B:r Adam 4
2 Torp Abram Luckoin mh 1 1 Luukkonen 2
1 stod, 2 kiör, 8 C: uts:
4 3 Johan Wiskari mh 1 1 Kro Viskari Måg Anders 3
1 Torp och Sockn Smed Carl Aufwin 1 Auvinen 1
1 häst, 1 koo
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Håttin 1 Cav Hottinen 1
2 2 1 Tomas Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Johan, Res: K: h:o Maria 3
3 3 Magnus Summain mh 1 1 Kro Summanen B:r Krister 3
4 2 Matts Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
5 2 Mårten Räpoin 1 Inf Reponen Son Matts 2
3 Abram Summain mh 1 1 Inf Summanen Syster Brita 3
1 Muramäkj/Muuramäki 4 Matts Thomass: Waldoin 1 Cav Valtonen Frbr: Son Anders mh:o, Frbr.dot. Elin 4
1 Magnula/Maunola 4 Pähr Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o 4
1 Torp Pär Pursiain 1 Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 3 Tomas Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Swåg: Anders, Swåg: Matts mh:o 3
3 5 1 Lars Killjuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Son Pär, Sold: h:o Susanna, B:r Jacobs h:o, Pig: Maria, Son Lars 6
4 3 Hans Karfwoins Enka 1 Inf Karvinen B:r Simon mh:o 3
5 4 Simon Luckoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Res: Karl: Michels h:o, Pig: Anna Härkä, 4
Torp Samuel Hårdjander Hordiander Bräcklig
1 koo, 4 C: uts:
1 Mietulä/Miettula 2 Anders Sorjoins folk Cav Sorjonen B:r Mårten, Son Jacob 2
2 4 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r Son Hindrich mh:o, B:r Jörans h:o, Res: Karl: Abrahams h:o 4
1 Linwäf: Michel Tarkgren 1 Torkgren 1
3.5 4 Pär Mietins h:o 1 Cav Miettunen Son Jöran mh:o, Styf Mor Märta 4
2 Matts Jöransson 1 Cav Miettunen d:r Pär Rasain 2
4 1 Krister Suma 1 Cav Suna 1
1 Maljala 3 Hans Måndoin 1 Cav Montonen Syster Son Johan mh:o 3
2 3 Matts Leinoins Enkas folk 1 Kro Leinonen B:r Son Johan mh:o, B:r Son Anders 3
3 2 Påhl Uikain mh:o 1 1 Cav Uikkanen 2
4 2 Påhl Ikoin mh:o 1 1 Kro Ikonen 2

Sivu 620AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 ibidem/Maljala 4 Mårten Mårtenson mh 1 1 Kro Montonen Syster Kirstin, Frbr Son Mårtens h:o 4
1 Ninimäkj/Niinimäki 1 Hindrich Rautiain 1 Kro Rautiainen 1
3 Carl Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Swåger Påhl 3
1 Ninisarj/Niinisaari 1 Lars Härkäin 1 Kro Härkönen 1
T: Johan Hulkoin Hulkkonen Bräcklig
1 stod, 2 kiör, 4 C: uts:
2 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Mårten 2
2 4 Lars Luckoins folk Cav Luukkonen Son Mattses Encka, Son Pähr mh, B:r Son Påhl 4
3 4 Påhl Luckoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Tomases h:o, B:r Son Abram, B:r Son Michels h:o 4
4 2 Elias Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r Pähr mh:o 2
Torp Erich Turkiain Turkiainen Bräcklig
1 stod, 4 C: uts:
2 Hindrich Luckoins folk Luukkonen B:r Påhl mh:o 2
5 3 1 Matts Hulkoin 1 Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Sold: h:o Brita 4
1 Torp Tomas Suika 1 Suikka 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
1 Ollila 5 Hans Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Bengt mh:o, B:r Son Matts mh:o 5
2 3 Lars Hämäläin 1 Cav Hämäläinen Måg Johan mh:o 3
1 Byrier Hämäläin 1 Hämäläinen 1
1 Pätäjänemj/Petäjäniemi 5 1 Anders Johansson 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o, B:r Påhl mh:o, Sold: h:o Margareta 6
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 3 Johan Läskin 1 Cav Leskinen B:r Son Johan mh:o 3
Torp och Res: Karlen Anders Råckains h:o Rokkanen v33 Siucklig
T: Erich Erson Ikähäimoin Ikäheimonen Bräcklig
2 kiör, 4 C: uts:
2 1 Johan Råckain 1 Cav Rokkanen 1
3 1 Hendrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen 1
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Krister Ikoin 1 Inf Ikonen B:r Johan mh:o 3
1 Piskåila/Piskola 4 Matts Aholain mh:o 1 1 Kro Aholainen B:r Staffan, Res: K: B:r Johans h:o 4
2 5 Anders Måndoin mh 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o, B:r dot: Brita 5
3 3 Matts Piskoins folk Kro Piskonen Frbr: Son Johan mh:o, Frbr: Son Pär 3
4 3 1 Pär Piskoins Enkas folk Cav Piskonen Son Johan, Son Hindrich mh:o, Res: K: Pär Pärsson Piskoins h:o 4
5 2 Anders Lappalains folck Inf Lappalainen B:r Johan mh:o 2
6 2 Johan Kåndiain mh 1 1 Inf Kontiainen 2
1 Ruokåtaipal/Ruokotaipale 5 Jöran Summains folk Cav Summanen B:r Jonas m:ho, B:r Johan, Frbr: Son Pähr mh:o 5
1 T: och Res: K: Grels Hujains h:o 1 v10 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:

Sivu 622AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibidem/Ruokotaipal 2 1 Påhl Piskoins folck Cav Piskonen Styf Son Michel mh, Sold h:o Margareta Piskoin 3
1 Torp Johan Mietins h:o 1 Miettunen 1
1 häst, 2 kiör, 1 får, 4 C: uts:
1 Råkansalo/Rokansalo 3 Anders Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Pär mh:o 3
2 4 1 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Mårten mh, B:r Eskel, Sold. Sirjus h:o 5
3 3 Johan Summain mh 1 1 Inf Summanen B:r Erich 3
1 Räpola/Repola 4 Erich Räpoins h:o 1 Kro Reponen B:r Pär, B:r Mattses h:o, B:r Michell 4
2 4 Matts Mattss: Räpoins folk Kro Reponen Son Matts, Son Mårtens h:o, Son Erich, B:r Son Pärs h:o 4
1 Ryhälä 3 N:M: Pär Wirolain 1 Cav Virolainen Drag: h:o Kirstin, dot: Elin 3
3 Matts Leinoin 1 Cav Leinonen B:r Anders mh 3
2 3 Påhl Matss: Bengtin 1 Cav Penttinen B:r Son Israel mh:o 3
3 2 Matts Ingins folk Cav Inkinen B:r Johan mh:o 2
2 Lars Himain 1 Cav: Himanen d:r Hindrich Sumain 2
2 Inh: Jacob Puttoin mh 1 1 Puttonen 2
4 1 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen 1
3 Anders Kangain 1 Kro Kankainen d:r Lars Limatain mh:o 3
5 1 Matts Räpoins h:o 1 Kro Reponen 1
1 Thomas Räpoin 1 Reponen 1
6 3 Erich Ikäheimoin 1 Kro Ikäheimonen B:r Gustaf mh:o 3
1 Säppälä/Seppälä 2 Matts Haloins folk Kro Halonen Son Bernt mh:o 2
2 2 Pär Liutus folk Kro Liutu Frbr: Son Johan, Son Johan 2
3 6 Pär Tomass: Waldoin mh 1 1 Kro Valtonen B:r Jöran, Swåg: Pär mh, Pig: Maria Karhu 6
1 Torp Olof Paikoins folk Päykkönen Styf dot: Anna 1
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:
1 Sorjola 1 Mårten Ryhäin 1 Kro Ryhänen 1
1 Torp Olof Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:
2 3 Michel Ikoins Enkas folk Cav Ikonen B:r Johan, B:r Påhls h:o, Syster Kirstin 3
4 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen B:r Anders, B:r Larses h:o 4
Torp och Res: K: Erich Lautiain Lautiainen v4
1 koo, 4 C: uts:
1 Såpalanemj/Sopala 3 LB Anders Kietäwäin 1 Kapl Bohl Kietäväinen Son Johans h:o, B:r Pär 3
1 Torp Johan Uikain 1 Uikkanen 1
3 1 Anders Killjuin 1 Kro Kiljunen 1
2 Brusius Kietäwäin mh 1 1 Kietäväinen 2
1 Wäsnemj/Vesiniemi 2 Länsman Hinr: Romanus 1 Cav Romanus Pig. Karin Pöyhöin 2

Sivu 624AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibidem/Vesiniemi 2 Torp Matts Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
1 stod, 1 koo, int: uts:
1 Torp Påhl Luckoin 1 Luukkonen 1
1 häst, 2 kiör, int: uts:
1 Torp Jöran Pitkein 1 Pitkänen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
3 Torp Matts Kietewäin mh 1 1 Kietäväinen B:r Pär 3
2 kiör, 4 C: uts:
2 3 Johan Kainulains folk 1 Cav Kainulainen Son Michel mh:o, Son Israel 3
Torp Pär Kainulain Kainulainen Bräcklig
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
3 4 Elias Kåtrås h:o 1 Cav Kotro B:r Anders mh, B:r Hindrich 4
4 2 Gustaf Luckoin 1 Kro Luukkonen B:r dot. Elin 2
3 Hindrich Luckoins folk Kro Luukkonen B:r Eskells h:o, Son Eskell mh:o 3
5 3 Lars Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen B:r Bertill 3
5 Mårten Kåndiains folk Cav Kontiainen Son Krister mh, Son Adam, B:r Larses h:o, B:r dot: Lisa 5
2 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
1 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: utsäde
6 4 Länsman Simon Gab: Jack mh 1 1 Kro Jack d:r Anders Hujain, Pig: Anna 4
2 Torp: Jöran Sålla mh 1 1 Solla 2
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
1.2 Waldoila/Valtola 5 Anders Walldoins Enka 1 Cav Valtonen Son Påhl, B:r Son Johan, Slächt Anderses h:o, B:r dot Wallborg 5
3 Matts Walldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen Drag Anderses h:o 3
Torp Lars Pöycköin Päykkönen Bräcklig
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
Pastoratet/Kirkonkylä 8 Kyrckioherden Herr Hinrich Salmenius mh:o 1 1 Salmenius Adjunct: Hinr Romanus, Pig: Maria Luckoin, Pig: Anna Tafwoin, Pig: Anna Härkä, d:r Johan Winter, d:r Matts Winter 8
2 Torp Hindrich Härköin 1 Härkönen Swägerska Anna 2
1 Torp Matts Hulkoin 1 Hulkkonen 1
7 Vice Pastoren H: Johan Limatius mh:o 1 1 Limatius Adjuncten Johan Krogerus, dot Catharina, Pig: Anna, Pig: Maria, Pig: Anna Ithimea 7
1 Klåck: Hinrich Jerpe 1 Hjerpe 1
1 Torp och Kyrckiowächtaren Markus Pälkoin 1 Pelkonen 1
2 Sockn Stugu Eld: Tomas Limatain mh:o 1 1 Liimatainen 2

Sivu 626AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 2 Brof: Johan Ruth mh 1 1 Ruuth 2
2 Ferge Karl: Matts Kangain mh 1 1 Kankainen 2
1 Ferge Karl: Johan Härkä 1 Härkönen 1
2 Trumbsl: Lars Lustig mh 1 1 Lustig 2. rumpali 2
1 Utridaren Hindrich Pitkein 1 Pitkänen 1
2 Sockn Hofslagaren Påhl Poska mh:o 1 1 Poska 2

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 144AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllölä/Pellilä 2 Erich Sinckoin 1 Crono Sinkkonen S: Johan 2
2 Blm: Lars Kardin mh 1 1 Kaartinen 2

Sivu 145AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Pöllölä/Pellilä 2 Petter Sinckoin mh 1 1 Crono Sinkkonen 2
3 Blm: Erich Pettersson mh 1 1 B: Johan 3
2 Blm: Thomas Erichsson 1 Syster Maria 2
3 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 2 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen S: Johan 2
2 Blm: Simon Simonsson mh 1 1 Hulkkonen 2
1 Blm: Lars Simonssons h:o 1 Hulkkonen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17581760

© Maija-Liisa Laakso 2023