AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1760 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1760

Sivu 560AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 5 Anders Tuchkuin mh:o 1 1 Kro Tuhkunen Swåg: Matts mh:o, Sold: h:o Marja 5
1 Torp. Anders Aufwin 1 Auvinen 1
1 koo, 6 C: uts:
2 Markus Pählkoin mh:o 1 1 Kro Pelkonen 2
1 Himahula/Himahuuha 6 Johan Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Fr Br Son Thomas mh:o, Fr Br Son Anders mh:o 6
1 Thomas Aufwins folk Kro Auvinen Son Mattz 1
2 1 Pär Lukoins folk Cav Luukkonen Son Michel 1
3 Pål Lukoin 1 Cav Luukkonen Måg: Anders mh:o 3
1 Huchtima/Huhtimaa 2 Hindrich Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
Torp Olof Hakulin Hakulinen Bräckel:
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
2 2 1 Anders Leskins Enka 1 Cav Leskinen Son Pär, Res: K: h:o Kirstin 3
3 1 Johan Sårjåin 1 Inf Sorjonen 1
1 Torp Bertil __tin 1 Teittinen 1
1 häst, 1 koo
1 Huchkala/Huuhkaala 4 Erich Johansson Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mattz mh:o 4
2 3 Matts Ihalain 1 Inf Ihalainen Swåg: Johan mh:o 3
1 Hamula 4 Hindrich Sårjåins folk Kro Sorjonen Son Hindrich mh:o, B:r Son Hindrich, Inh: Mattz Poskas h:o 4
2 3 Hindrich Härköins folk Cav Härkönen B:r Kristers h:o, Son Hindrich mh:o 3
3 3 Hindrich Mietin 1 Inf Miettunen B:r Pär mh:o 3
4 3 Matts Kåtrå 1 Cav Kotro B:r Johan mh:o 3
5 2 Matts Kåndiain 1 Cav Kontiainen Fr B:r dott Karin 2
1 Matts Johansson Kånduin 1 Kontiainen 1
1 Harmala/Harmaala 2 Pär Kaupins folk Kro Kauppinen B:r Anders mh:o 2
2 2 1 Israel Rimbelin 1 Cav Rimpiläinen B:r Larses h:o, Sold: h:o Maria 3
3 3 Rustmästaren And: Tornquists h:o 1 Cav Törnqvist d:r Lars Lund, Pig Ewa Randalain 3
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen Res: K: Larses h:o 3
1 Johan Andersson Måndoin 1 Montonen 1
2 4 Anders Läinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matts mh:o 4
2 Anders Johansson Leinoin mh:o 1 1 Leinonen 2
3 4 N.M. Lars Juckarain 1 Cav Jukarainen Son Anders, Son Lars, B:r Pärs h:o 4
4 2 Lars Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r Son Pär mh:o 2
1 Hylkälä/Hylkylä 2 Matts Ingins folk Kro Inkinen Afskied: Sold h:o Marg, Son Mattz 2

Sivu 562AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibm/Hylkylä 3 Matts Päuckäin 1 Kro Päykkönen dott: Anna, d:r Pär 3
3 1 Michel Juckarain 1 Kro Jukarainen 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen 1
5 2 Michell Larsson Juckarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen 2
6 5 Johan Ingins folk Kro Inkinen Son Simon mh:o, Son Johan mh:o, Sold. h:o Elin 5
1 Hauhala 3 Johan Anderssons folk Cav Son Anders mh:o, Son Krister 3
3 Anders Michelsson Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Bror Michel 3
2 4 1 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o, Sold: h:o Kirstin 5
1 Juninmäkj/Junninmäki 1 Res: K: Abraham Luckoins h:o 1 Cav Luukkonen 1
1 Johan Matssons Enkas folk Cav Luukkonen Son Anders 1
2 Matts Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Hendrich Luckoin 1 Cav Luukkonen 1
1 Torp Gustaf Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 1 koo
1 Ihala/Ihalainen 4 Påhl Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pär mh:o 4
4 Johan Widikå mh:o 1 1 Cav Vitikka B:r Thomas, B:r Anders 4
2 4 Anders Måndoin 1 Cav Montonen B:r Johan mh:o, dott: Brita 4
3 3 Pär Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swåger Claes 3
1 Ikåila/Ikola 1 Hans Måndoins folk Cav Montonen Son Johan 1
1 Kyrckjoby/Kirkonkylä Fourier Hend Simelius Inf:Bost: Simelius Boställe brukas med dagz wärken
2 Brukas af Vice Pastoren Limatius Cav Limatius
3 Underlagt Präste Bohl
4 Capellans Bohl underlagt
1 Kietäwälä/Kietävälä 2 Matts Luckoin 1 Cav Luukkonen d:r Tomas Limatain 2
4 Hindrich Puttoin 1 Puttonen Stiuf Son Hendrich mh:o, Stiuf Son Mattz 4
1 Torp Anders Karhus h:o 1 Karhu 1
1 häst, 2 kiör, 8 Kap: uts:
2 1 Johan Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Son Pär 1
2 1 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Sold h:o Ewa 3
3 2 Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen 2
4 2 Olof Luckoin mh:o Kro Luukkonen 2
4 Måns Månsson Luckoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Anders mh:o 4
5 3 Hindrich Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen B:r Påhls h:o 3
6 3 Matts Mattsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Pål 3
7 1 Res: K: Mårten Hielp 1 Cav Helpi v24 1
1 Kåckåla/Kokkola H: Capitain Giöbens Bost: Inf:Bost: Göben Pig Marg Kilpoin i adelsmans kåst
2 Torp Anders Widikain mh:o 1 1 Viitikko 2
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:

Sivu 564AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kiljula 4 Pär Kiluin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Simon mh:o 4
2 Torp Michel Kiliuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 Brukas af föregående Cav
3 1 Erich Bertillssons folk Cav Kiljunen dotter Marja 1
2 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 Michel Michelsson Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Kitula Under et Bruck i Liukåla Cav
2 2 Hendrich Luckoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
2 Anders Luckoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
3 2 Krister Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Torp Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
4 H: Vice Past: Limatius ½ Rusthåld Limatius
1 Res. K: Jöran Arpoins h:o 1 Arponen 1
1 Hendrich Arpoin 1 Arponen 1
2 Matts Mattsson Arpoin 1 Cav Arponen Son Johan 2
5 3 Olof Ohlsson mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Påhls h:o 3
1 Kaupila/Kauppila 3 Jacob Sorjoins folk Cav Sorjonen Son Markus mh:o, B:r Son Marckus 3
1 Torp Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 4 Matts Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Son Johan mh:o, B:r Anderses h:o 4
3 Under et Bruck med N:o 1 ibm Cav
1 Kaipåila/Kaipaala 3 Hendrich Såpain 1 Kro Sopanen B:r Pär mh:o 3
2 Underlagt hemman Cav
3 3 Johan Sårjåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Son Hendrich 3
1 Torp Anders Heinoin Heinonen 1
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
4 3 Hendrich Saikoins folk Cav Saikkonen Måg Erich mh:o, B:r Son Lars 3
5 1 Krister Wirolain 1 Kro Virolainen 1
2 Johan Härckäins folk Härkönen Son Johan mh:o 2
1 Kyllölä 5 Nils? Mattssons h:o 1 Kro Kyllönen Måg Michels h:o, B:r Lars, BL:m Jacob, dot: Marg 5
2 2 Matts Måndåin mh:o 1 1 Inf Montonen 2
3 3 Matts Huttuins folk Cav Huttunen Son Thomas mh:o, Pig: Marg. Kyllöin 3
1.2 Kärinemj/Keriniemi 2 1 Eskel Luckoin 1 Cav Luukkonen Res: K: h:o Anna, B:r och Res: K: Johans h:o 3
1 Torp Hendrich Summain 1 Summanen 1
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
3.4 3 Pål Hackulins folk Cav Hakulinen Son Pål mh:o, Son Johan 3

Sivu 566AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Keriniemi 1 Torp Pär Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 1 koo, 6 C: uts:
1 Kåndiala/Kontila 4 Michel Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Matts mh:o, B:r Jöran 4
Torp Johan Räpoin Reponen Bräckel:
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
1 Michel Randalain 1 Cav Rantalainen 1
1 Lambila/Lampila 6 Johan Kiliuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Påhl mh:o 6
2 1 Bengt Hämäläin 1 Inf Hämäläinen 1
3 4 L:B: och Res: K: Måns Sårjåins h:o 1 Inf: Bost Sorjonen v30 B:r Pål, Inh: Olof Mannins h:o, S: Michel 4
1 L:B: Lars Sårjoin 1 Inf bost Sorjonen 1
1 Lukåla/Luukkola 6 Sylfwester Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Lars, B:r Johan mh:o, drag: h:o Ewa 6
2 Fältwäbel Carl Brusins f: Cav Brusin Pig: Marja Abrahamsdot __lljuin, Pig: Marja Karpin 2
2 Torp Hindrich Luckoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
1 häst, 1 koo
1 Torp och Res: K: Hindrich Luckoins h:o 1 Luukkonen 1
1 koo, 1 får
2.3 3 Olof Kuikas Enckas folk Cav Kuikka B:r Matts mh:o, B:r Hendrich 3
Torp Anders Kåndiains h:o 1 Kontiainen Bräckel:
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
4 7 Adam Johansson Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Pär mh:o, B:r Jöran, B:r Son Krister, B:r Son Anders 7
5.6 4 Matts Liutus folk Cav Liutu dotter Kirstin, Son Pär, Son Matts, B:r dot Karin 4
1 T: Anders Liutus h:o 1 Liutu 1
1 koo
1 Limatala/Liimattala 3 Adam Abrahamsson 1 Cav Matinen B:r Anders mh:o 3
2 4 Matts Johanssons folk Kro Luukkonen B:r Johan mh:o, Son Lars mh:o 4
3 4 Matts Liuckoins folk Cav Luukkonen B:r Thomas, B:r Hendrich mh:o, B:r Adam 4
1 Torp Abraham Luckoins h:o 1 Luukkonen 1
1 stod, 2 kiör, 8 C: uts:
4 4 Johan Wiskari mh:o 1 1 Kro Viskari Måg Anders, B:r dott Marja 4
1 Torp och Smed Carl Aufwin 1 Auvinen 1
1 häst, 1 koo
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Håtin 1 Cav Hottinen 1
2 2 Thomas Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Johan, Res: K: h:o Marja 2
3 3 Magnus Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Krister 3
4 3 Matts Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen __ dott: Helena 3
5 1 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Matts 1
3 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen Sold: h:o Brita 3
1 Muranmäki/Muuramäki 3 Matts Thomass: Waldoin 1 Cav Valtonen Frbr: Son Anders mh:o 3
1 Magnula/Maunola 4 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o 4

Sivu 568AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Maunola 1 Torp Pär Pursiain 1 Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 Kap: uts:
2 3 Thomas Ketäwäins folk Cav Kietäväinen Måg: Anders, Måg: Matts mh:o 3
3 5 1 Lars Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Lars, B:r Son Pär mh:o, Sold: h:o Susanna 6
4 3 Hans Karfwoins Encka 1 Inf Karvinen B:r Simon mh:o 3
1 Torp Ewa Kiljuin 1 1
1 häst, 1 koo, 6 Kap: uts:
5 4 Simon Liukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Res: K: Wihoins h:o, Pig: Anna Härckä 4
1 Torp Måns Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 stod, 1 koo
1 Michel Matilain 1 Inf Matilainen 1
Torp Samuel Hårdiander Hordiander Bräckel:
1 koo, 4 C: uts:
1 Mietulä/Miettula 3 Anders Sårjåins folk Cav Sorjonen B:r Mårten, Son Jacob mh:o 3
2 3 1 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r Son Hendrich mh:o, B:r Jörans h:o, Res: Karl: Abrahams h:o 4
1 Linwäf: Michel Tarkgren 1 Tarkgren 1
3.5 4 Pär Mietins h:o 1 Cav Miettunen Son Jöran mh:o, Stiufmohr Märta 4
2 Matts Jöransson 1 Cav Miettunen d:r Pär Rasain 2
4 Krister Suna 1 Cav Suna öde
1 Maljala 3 Hans Måndoin 1 Cav Montonen Syster Son Johan mh:o 3
2 4 Matts Leinoins Enkas f: Kro Leinonen B:r Son Johan mh:o, B:r Son Anders, dott: N.N. 4
3 1 Eskel Uikain 1 Cav Uikkanen 1
4 2 Pål Ikoin mh:o 1 1 Kro Ikonen 2
1 Pål Uikain 1 Kro Uikkanen 1
5 3 Mårten Mårtensson mh:o 1 1 Kro Montonen FrBr Son Mårtens h:o 3
1 Ninimäki/Niinimäki 2 Hendrich Rautiain 1 Kro Rautiainen Res: K: h:o Rigina 2
3 Karl Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Swåger Pål 3
1 Ninisarj/Niinisaari 2 Lars Härckäin mh:o 1 1 Kro Härkönen 2
Torp Johan Hulkoin Hulkkonen Bräckel:
1 stod, 2 kiör, 4 C: uts:
4 Lars Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Mårten mh:o 4
2 4 Lars Luckoins folk Cav Luukkonen Son Mattses Enka, Son Pär mh:o, Son Pål 4
3 5 Påhl Luckoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Thomases h:o, dott: Sisilja, B:r Son Abraham, B:r Son Michels h:o 5
4 2 Elias Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r Pär mh:o 2
Torp Erich Turdiain Turkiainen Bräckel:
1 stod, 4 Kap: uts:
2 Hendrich Luckoins folk Luukkonen B:r Pål mh:o 2
5 4 Matts Hulkoin 1 Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Sold: h:o Brita 4
1 Torp Thomas Suika 1 Suikka 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:

Sivu 570AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ollila 5 Hans Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Bengt mh:o, B:r Son Matts mh:o 5
2 3 Lars Hämäläin 1 Cav Hämäläinen Måg Johan mh:o 3
2 Böriel Hämäläin 1 Hämäläinen Swåg: Son Matts 2
1 Pätäjänemj/Petäjäniemi 5 Anders Johansson 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o, B:r Pål mh:o 5
1 Pirtimäki/Pirttimäki 4 Johan Läskin 1 Cav Leskinen B:r Son Johan mh:o 4
Torp och Res: ____ ____
Torp Anders Råckains h:o Rokkanen Siuckel:
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
Torp Erich Ikäheimoin Ikäheimonen Bräckel:
1 koo, 4 C: uts:
2 1 Johan Råckain 1 Cav Rokkanen 1
3 1 Hendrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen 1
1 Pitkälax/Pitkälahti 1 Krister Ikoin 1 Inf Ikonen 1
1 Piskåila/Piskola 4 Matts Aholain mh:o 1 1 Kro Aholainen B:r Staffan, Res: K: B:r Johans h:o 4
2 5 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o, B:r dotter Brita 5
3 3 Matts Piskoins folk Kro Piskonen Frbr: Son Johan mh:o, Frbr: Son Pär 3
4 4 Pär Piskoins Enkas folk Cav Piskonen Son Johan, Son Hindrich mh:o, B:r Pär 4
5 3 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen B:r Johan mh:o, B:r Jöran 3
6 2 Johan Kåndiain mh:o 1 1 Inf Kontiainen 2
1 Ruokåtaipal/Ruokotaipale 6 Jöran Summains folk Cav Summanen B:r Jonas, B:r Johan mh:o, FrBr: Son Pär mh:o, FrBr: Son Thomas 5
1 Torp och Res: K: Grels Hujains h:o 1 v10 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 2 1 Pål Piskoins folk Cav Piskonen Stiuf Son Michel mh:o, Sold h:o Marg Piskoin 3
1 Torp Johan Mietins h:o 1 Miettunen 1
1 häst, 2 kiör, 1 får, 4 C: uts:
1 Råkansalo/Rokansalo 3 Anders Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Pär mh:o 3
1 Torp Gustaf Råckain 1 Rokkanen 1
1 koo, 4 C: uts:
2 3 1 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Mårtens h:o, B:r Eskel, Sold. Sirjåins h:o 4
3 5 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen B:r Erich mh:o, B:r Pär 5
1 Räpola/Repola 4 Erich Räpoins hustru 1 Kro Reponen B:r Pär, B:r Mattses h:o, B:r Michell 4
2 4 Matts Mattsson Räpoins f: Kro Reponen Son Matts, Son Mårtens h:o, Son Erich, B:r Son Pärs h:o 4
1 Ryhälä 3 N:M: Pär Wirolain 1 Cav Virolainen Drag: h:o Kirstin, d:r Johan Kåsain 3
4 Matts Leinoin 1 Cav Leinonen B:r Anders mh:o, d:r Karl Kuosmain 4
2 3 Pål Matsson Bengtin 1 Cav Penttinen B:r Son Israel mh:o 3
3 2 Matts Ingins folk Cav Inkinen B:r Johan mh:o 2
2 Lars Himain 1 Cav: Himanen dotter Anna 2
1 Inh: Jacob Puttoin 1 Puttonen 1
4 1 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen 1

Sivu 572AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Ryhälä 2 Inh: Lars Limatain mh:o 1 1 Liimatainen 2
2 Anders Kangain mh:o 1 1 Kro Kankainen 2
5 1 Matts Räpoins h:o 1 Kro Reponen 1
1 Thomas Räpoin 1 Reponen 1
6 2 Erich Ikäheimoins folk Kro Ikäheimonen B:r Gustaf mh:o 2
1 Säppälä/Seppälä 2 Matts Halloins folk Kro Halonen Son Bengt mh:o 2
2 3 Pär Liutus folk Kro Liutu FrBr: Son Johan, Son Johan 2
3 5 Pär Thomasson Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Jöran, Swåg: Pär mh:o 5
Torp Olof Päckoin Päykkönen Bräckel:
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:
1 Sårjala/Sorjola 2 Mårten Ryhäin 1 Kro Ryhänen B:r dotter Marja 2
1 Torp Olof Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:
2 2 Michel Ikoins Enkas f: Cav Ikonen B:r Johan, B:r Påhls h:o 2
4 Pål Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen B:r Anders, B:r Larses h:o 4
Torp och Res: K: Erich Lautiain Lautiainen v4
1 koo, 4 C: uts:
1 Såpalanemj/Sopala 4 L:B: Anders Kietäwäin 1 Kapl Bohl Kietäväinen Son Johans h:o, B:r Pär, B:r Mattses h:o 4
1 Torp Johan Uikain 1 Uikkanen 1
3 1 Anders Killjuin 1 Kro Kiljunen 1
2 Brusius Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
1 Wäsnemj/Vesiniemi 1 Länsman Henric Romanus 1 Cav Romanus 1
1 Torp Matts Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 1 koo
1 Torp Pål Luckoin 1 Luukkonen 1
1 häst, 1 koo
2 Torp Jöran Pitkein mh:o 1 1 Pitkänen B:r och Utridaren Henric 3
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
3 Torp Matts Kietewäin mh:o 1 1 Kietäväinen B:r Pär 3
2 kiör, 4 C: uts:
2 3 Johan Kainulains folk 1 Cav Kainulainen Son Michel mh:o, Son Israel 3
Torp Pär Kainulain Kainulainen Bräckel:
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
3 3 Elias Kåtrås h:o 1 Cav Kotro B:r Anders, B:r Hindrich 3
4 1 Gustaf Luckoin 1 Kro Luukkonen 1
2 Nils Luckoins folk Kro Luukkonen Son Eskell mh:o 2
5 3 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Bertill 3
4 Mårten Kåndiains f: Cav Kontiainen Son Krister mh:o, Son Adam, B:r Larses h:o 4
2 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
1 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen 1
1 häst, 2 kiör, 6 C: utsäde

Sivu 574AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
6 Wäsnemj/Vesiniemi 3 Länsman S: G: Jack mh:o 1 1 Kro Jack d:r Mårten Kainulain 3
1 Torp: Jöran Sålla 1 Solla 1
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
1.2 Waldoila/Valtola 5 Anders Waldoins Enkas folk Cav Valtonen Son Pål mh:o, B:r Son Pål, Slächt Anderses h:o, B:r dot Wallborg 5
3 Matts Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen Drag B:r Anderses h:o 3
Torp Lars Päyköin Päykkönen Bräckel:
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
Pastoratet/Kirkonkylä 6 Kyrckioh: H:r Hend: Salmenius mh:o 1 1 Salmenius Adjunct: Henric Romanus, Pig: Elin, Pig: Marja, Pig: Anna 6
1 Torp och Kyrckiowächt: Markus Pälackoin 1 Pelkonen 1
2 Torp Hindrich Härckein 1 Härkönen Swägerska Anna 2
2 Torp Matts Winter 1 Vinter B:r Johan 1
1 Klåck: Henric Hierpe 1 Hjerpe 1
1 Torp Matts Hulkoin 1 Hulkkonen 1
7 Vice Pastoren H: Johan Limatius mh:o 1 1 Limatius d:r Anders Wiskari, Pig Anna Matil, Pig: Brita Reinik, dotter Elisabetha, d:r Nils Rautiain 7
2 Sokne Stugu Eldaren T: Limatain mh:o 1 1 Liimatainen 2
2 Brofogd: Johan Ruth mh:o 1 1 Ruuth 2
2 Ferge Karl: Matts Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
1 Ferge Karl: Johan Härkä 1 Härkönen 1
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2
2 Sokne Hofslag: Pål Poska mh:o 1 1 Poska 2
2 Gränse upsyningsm: Joh: Artell mh:o 1 1 Artell 2
2 Besökaren Joh: Flickman mh:o 1 1 Flinkman 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17591761

© Maija-Liisa Laakso 2023