AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1763 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1763

Sivu 684AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 2 Anders Tuchkuin 1 Kro Tuhkunen Sold: h:o Maria 2
2 Matts Hämäläin mh:o 2 Kro Hämäläinen 2
1 Torp: Anders Tuchkuin 1 Tuhkunen 1
1 häst, 1 koo, 8 Cap: uts:
2 Markus Pächkoin mh:o 1 1 Kro Pelkonen 2
1 Himahuha/Himahuuha 2 Johan Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
2 Thomas Aufwins folk Kro Auvinen Son Mattz, dotter Karin 2
3 Thomas Thomass: Aufwin 1 Kro Auvinen B:r S: Anders mh:o 3
2 2 Pähr Lukoins folk Cav Luukkonen Son Michell, dot: Maria 2
2 Påhl Lukoin 1 Cav Luukkonen dotter Anna 2
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Hindrich Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Bror Adam 3
2 2 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
4 Lars Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen F:r B:r S: Pähr mh:o 4
3 3 Johan Såriåin mh:o 1 1 Inf Sorjonen Syster Karin 3
1 Torp Bertil Tietin 1 Teittinen 1
1 häst, 2 kiör, intet uts:
1 Huchkala/Huuhkaala 3 Erich Johanss: Lukoin 1 Cav Luukkonen Bror Matts mh:o 3
2 2 Matts Ihalains folk Inf Ihalainen Swåger Jöran mh:o 2
1 Torp: Lars Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
1 koo, intet utsäde
1 Hamula 5 Hindrich Såriåins folk Kro Sorjonen Son Hindrich mh:o, Son Jonas, B:r S: Hindrichs h:o, Inh: Mattz Boskas h:o 5
2 2 Hindrich Härkäins folk Cav Härkönen Son Hindrich mh:o 2
3 2 Hindrich Mietin 1 Inf Miettunen Bror Pähr 2
4 3 Matts Kåtrå 1 Cav Kotro Bror Johan mh:o 3
5 2 Matts Kåndiains folk Cav Kontiainen Måg Pähr Rasain 2
2 Sigfred Hielp mh:o 1 1 Cav Helpi 2
1 Harmala/Harmaala 2 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen 2
2 1 1 Israel Rimbelin 1 Cav Rimpiläinen Sold: h:o Maria 3
3 2 Rustmästaren Anders Törneqvists hustru 1 Cav Törnqvist Pig: Karin 2

Sivu 636AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Hurrisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen B:r S:Bertil 3
3 Johan Anderss: Måndåin 1 Inf Montonen B:r Michell, B:r Anders 3
2 4 Anders Läinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matts mh:o 4
1 Anders Johanss: Läinoin 1 Leinonen 1
3 2 N:M: Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Son Lars 2
1 Pähr Jukarains h:o 1 Jukarainen 1
4 2 Lars Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r S: Pähr mh:o 2
1 Hylkälä/Hylkylä 3 Matts Ingins folk Kro Inkinen Son Mattz mh:o, Afskied: Sold h:o Margareta, 3
2 Bruckas af Kånduser i Hauhala by Kro Kontiainen
3 1 Michell Jukarain 1 Kro Jukarainen 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen 1
5 2 Michell Larss: Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen 2
6 5 Johan Ingins folk Kro Inkinen Son Simon mh:o, Son Johan mh:o, Sold. h:o Elin 5
1 Hauhala 5 Johan Anderssons folk Cav Son Anders mh:o, Son Christer mh:o, dot: Karin 5
5 Anders Michelss: Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Bror Michell mh:o, B:r Pähr 5
2 2 1 Johan Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Sold: h:o Kirstin 3
1 Junimäkj/Junninmäki 1 Res: K: Abram Luckåins h:o 1 Cav Luukkonen 1
2 Johan Matssons Enkas f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o 2
3 Matts Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Matts 3
1 Hindrich Luckoin 1 Cav Luukkonen 1
1 Torp: Gustaf Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 1 koo, intet uts:
1 Ihala/Ihalainen 3 Påhl Läinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Bror Pähr 3
2 4 Anders Måndåins f: Cav Montonen B:r S: Johan mh:o, Fr:Br:S: Michell mh:o 4
1 Torp: Påhl Hujains h:o 1 Hujanen 1
1 häst, 1 koo, 4 Cap: uts:
3 3 Pähr Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swåger Claes 3
1 Ikåila/Ikola 3 Hans Måndåins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans 3
1 Kyrckjoby/Kirkonkylä Furier Hindrich Simelii Boställe Inf:Bost: Simelius
2 Bruckas af Vice Past: Limatius Cav Limatius
3 Underlagt Präste Bohl
4 Kapel: Bohl underlagt
1 Kietäwälä/Kietävälä 2 Matts Lukåin 1 Cav Luukkonen Pig: Karin 2
4 Hindrich Puttåin 1 Cav Puttonen B:r Matts, StiufS: Hindrich mh:o 4
Torp: och Res: K: Adam Kihl Kihl
1 koo, 4 Cap: utsäde

Sivu 688AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibidem/Kietävälä 2 1 Johan Kietäwäins f: Cav Kietäväinen Son Pähr mho, Sold h:o Ewa 3
2 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
3 2 Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen 2
4 1 Olof Lukoin 1 Kro Luukkonen 1
3 Måns Månss: Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Anders mh:o 3
5 2 Hindrich Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen 2
6 4 Matts Mattss: Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen Bror Påhl mh:o 4
7 2 Mårten Hielp mh:o 1 1 Cav Helpi v24 2
1 Jacob Puttoin 1 Puttonen 1
1 Kåckåla/Kokkola H:r Capitain Giöbens Bost: Inf:Bost: Göben
2 L:B: Mårten Måndåin mh:o 1 1 Montonen 2
3 Torp Anders Widika mh:o 1 1 Viitikko B:r Adam 3
1 häst, 1 koo, 4 Cap: uts:
1 Kiljula 4 Pähr Kiljuin 1 Cav Kiljunen Bror Simon mh:o, Bror Matts 4
1 Torp Michell Kiljuins h:o 1 Kiljunen hon swagsynt 1
1 koo, 4 Cap: uts:
2 Bruckas af före och eftergående Cav
3 1 Erich Bertellssons folk Cav Kiljunen dotter Maria 1
2 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 Michell Michellss Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Kitula Under Bruck i Lukåla Cav
2 2 Hindrich Lukåin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
3 Anders Lukåin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Bror Johan 3
3 3 Christer Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Erich 3
2 Torp Johan Hakulin 1 Hakulinen Casserad res: K: h:o Margareta 2
2 kiör, intet utsäde
4 H:r Vice Pastoren Limati ½ Rusthåld Cav Limatius
1 Res. K: Jöran Arpoins h:o 1 Arponen 1
1 Hindrich Arpoin 1 Arponen 1
2 Matts Arpoin 1 Cav Arponen B:r Johan 2
5 2 Olof Olofsson mh:o 1 1 Cav Luukkonen d:r Thomas Sårjåin 2
1 Kaupila/Kauppila 4 Jacob Sårjåins folk Cav Sorjonen Son Markus, B:r Son Markus mh:o, Son Anders 4
1 Torp Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:

Sivu 690AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibidem/Kauppila 5 Matts Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Påhl, B:r Anderses h:o, Måg Anders mh 5
3 N:o 1 ibidem underlagt Cav
1 Kaipåila/Kaipaala 4 Hindrich Såpain 1 Kro Sopanen Bror Pähr mh:o, Res: K: h:o Karin 4
2 Underlagt hemman Cav
3 3 Johan Sårjåin 1 Cav Sorjonen Son Hindrich mh:o 3
1 Torp: Anders Heinoin 1 Heinonen 1
2 kiör, 4 Cap: uts:
4 2 Hindrich Saikåins folk Cav Saikkonen Måg Erich mh:o 2
Torp: Carl Weman Viman 110 gammal Corporal
16 Cappars utsäde
5 2 Christer Wirolain 1 Kro Virolainen Res: K: Måns Sårjåins h:o 2
2 Johan Härkäins folk Härkönen Son Johan mh:o 2
1 Kyllölä 3 Matts Mattssons folk Kro Kyllönen Måg Michells h:o, B:r Lars, BL:m Jacob 3
2 3 Matts Måndåin mh:o 1 1 Inf Montonen Son Erich 3
3 2 Matts Huttuins folk Cav Huttunen Son Thomas mh:o 2
1.2 Kärinemj/Keriniemi 1 1 Eskell Luckåin 1 Cav Luukkonen Res: K: h:o Anna, B:r Brusiuses h:o 2
1 Torp Hindrich Summain 1 Summanen 1
1 häst, 2 kiör, 8 Cap: uts:
3 Bruckas af Lars Kåndin Cav Kontiainen i Wesinemiby
4 2 Påhl Hakulins folk Cav Hakulinen Son Påhls h:o, Son Johan 2
1 Torp: Pähr Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 2 kiör, 6 Cap: uts:
1 Kåndila/Kontila 4 Michell Kåndins f: Cav Kontiainen B:r Matts mh:o, B:r Jörans h:o, Son Pähr 4
2 Torp: Erich Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:
2 Michel Randalain 1 Cav Rantalainen Syster Elin 2
1 Lambila/Lampila 5 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anderses h:o, B:r Påhl mh:o 5
2 Föraren Kreitlens folk Inf Creutlein Swägerskan Ewa Lechelin, Pig. Maria, Pig. Ewa, d:r Mårten Kainul. i adelsmans Kåst 4
3 2 L:B: Lars Saukåin 1 Inf: Bost Saikkonen B:r Adam, Syst: Maria 2
Auditeur Grisens Bost: Gris
1 L:B: Lars Såriåin 1 Sorjonen 1
1 Lukåla/Luukkola 6 Sylfwester Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Fr: Br: S: Johan, B:r Lars, B:r Johan mh:o 6
2 H:r Cornet Carl Brusins folk Cav Brusin Sergeant Ab. Håbin, Pig: Marg Sparre, d:r Michel, Pig: Lisa Aufwin 2
2 Torp Hindrich Lukåin mh:o 1 1 Luukkonen 2
1 häst, 1 koo, 16 Cap: uts:
1 Torp och Res: K: Hind: Lukåins h:o 1 Luukkonen 1
1 koo, 1 får, 16 Cap:: uts:
2.3 4 Olof Lukåses Enkas f: Cav Kuikka Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Hendrich, B:r Thomas 4

Sivu 692AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibidem/Luukkola Torp: Adam Kåndiain Kontiainen Bräckelig
1 koo, 4 Cap: utsäde
4 4 Christer Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders mh:o 4
3 Pähr Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Pig: Anna Kåndiain 3
2 Jöran Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Adam Johansson Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
5.6 3 Matts Liutus folk Cav Liutu Son Pähr mh:o, Son Matts 3
1 Torp: Anders Liutus h:o 1 Liutu 1
1 stod, 1 koo, intet uts:
1 Limatala/Liimattala 3 Adam Abramsson 1 Cav Matinen Bror Anders mh:o 3
2 3 Matts Johanssons folk Kro Luukkonen B:r Johan, Son Lars mh:o 3
3 5 Matts Lukåins folk Cav Luukkonen B:r och N:M: Thomas, B:r Hendrich mh:o, B:r Adam, B:r S: Lars 5
4 4 Johan Wiskari mh:o 1 1 Kro Viskari B:r Matts mh:o 4
1 S:n Smed Carl Auvin 1 Auvinen 1
1 Lindusalo/Lintusalo 2 Lars Håttins folk Cav Hottinen Son Matts mh:o 2
2 1 1 Thomas Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Johan, Res: K: h:o Maria 2
3 3 Magnus Summain 1 Kro Summanen B:r Christer, Pig. Carin Lukoin 3
4 3 Matts Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Syster Helena 3
5 1 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Matts 1
2 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Muramäkj/Muuramäki 4 Matts Thomass: Waldåin 1 Cav Valtonen Fr: Br: S: Anders mh:o, dot: Karin 4
1 Magnula/Maunola 5 Pähr Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, dot: Elin 5
Torp: Pähr Pursiain Pursiainen gam: och bräck:
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:
2 3 Thomas Kietäwäins f: Cav Kietäväinen Måg: Anders, Måg: Matts mh:o 3
3 3 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Lars, B:r S: Pähr mh:o 3
4 5 Hans Karfwoins Encka 1 Inf Karvinen B:r Simon mh:o, Son Olof mh:o 5
1 Torp: Ewa Kiljuin 1 1
1 häst, 1 koo, 8 Kap: uts:
5 3 Simon Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Res: K: Wihoins h:o 3
1 Torp: Måns Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 stod, 1 koo, intet utsäde
2 Torp: Matts Randalain mh:o 1 1 Rantalainen 2
1 koo, intet utsäde
2 Michell Matilain mh:o 1 1 Inf Matilainen 2
1 Mietula/Miettula 2 Anders Såriåins folk Cav Sorjonen Son Jacob mh:o 2
2 3 Matts Lukåins folk Cav Luukkonen B:r Son Hindrich, B:r Jörans h:o, Inh: Lars Rimbelins h:o 3
1 Linwäf: Michel Tarkgren 1 Tarkgren 1
3.5 2 Jöran Mietins mh:o 1 1 Cav Miettunen 2

Sivu 694AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibidem/Miettula 4 Johan Widika 1 Cav Vitikka B:r Thomas, B:r Anders mh:o 4
4 2 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
1 Maljala 1 Hans Måndåin 1 Cav Montonen 1
2 4 Matts Läinoins E:as f: Kro Leinonen B:r S: Johan mh:o, B:r S: Anders mh:o 4
3 2 Eskell Uikain 1 Cav Uikkanen dotter Brita 2
4 1 Påhl Uikain 1 Kro Uikkanen 1
5 2 Mårten Johansson mh:o 1 1 Kro Montonen 2
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Carl Piskoin 1 Kro Piskonen Swåger Påhl mh:o 3
1 Ninisari/Niinisaari 3 Lars Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen B:r Pähr 3
Torp: Johan Hulkåin Hulkkonen Bräckelig
2 kiör, 4 Cap: uts:
3 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Matts mh:o 3
2 2 Påhl Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
3 3 Påhl Lukåins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Erichs h:o, B:r Abram 3
3 Lars Pährss: Lukåins f: Cav Luukkonen Son Pähr mh:o, Son Anders 3
4 2 Elias Kåndiains E:as folk Cav Kontiainen B:r Pähr mh:o 2
Torp: Erich Turkiain Turkiainen Bräckelig
1 koo, 4 Cap: utsäde
2 Hindrich Lukåins folk Cav Luukkonen B:r Påhl mh:o 2
5 3 1 Matts Hulkoins folk Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Christer, Sold: h:o Brita, Son Christ 4
1 Torp: Thomas Suika 1 Suikka 1
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:
1 Ollila 3 Hans Kiljuin 1 Cav Kiljunen B:r S: Bengt mh:o 3
2 2 Lars Hämäläins folk Cav Hämäläinen Måg Johan mh:o 2
4 Byrier Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swåger S: Matts, Swåger S: Grels 3
1 Pätäjänemj/Petäjäniemi 2 Anders Johanss: Aufwin 1 Cav Auvinen Sold h:o Margareta 2
4 Påhl Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 6 Johan Läskin 1 Cav Leskinen B:r S: Johan mh:o, B:r S: Christer, B:r S: Berent Haloin 4
2 1 Johan Råckain 1 Cav Rokkanen 1
1 Anders Karhus hustru 1 Karhu 1
3 1 Hindrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen 1
1 Pitkälax/Pitkälahti 2 Christer Ikåin mh:o 1 1 Inf Ikonen 2
2 Johan Såpain 1 Sopanen B:r Pähr 2
1 Piskåila/Piskola 5 Matts Aholain 1 Kro Aholainen B:r Pähr, B:r Staffan, Res: K: B:r Johans h:o, B:r Christer 5
2 5 Anders Måndåin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o, B:r dot: Brita 5
3 4 Matts Piskoins folk Kro Piskonen Fr: Br: S: Johan mh:o, Fr: Br: S: Pähr mh:o 4
4 5 Johan Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Hindrich mh:o, B:r Pähr mh:o 5

Sivu 696AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 ibidem/Piskola 5 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen B:r Johan mh:o, B:r Jöran mh:o, dot: Karin 5
6 3 Johan Kåndiain 1 Inf Kontiainen Stiuf B:r Michell mh:o 3
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 6 Jöran Sumains folk Cav Summanen Fr: Br: S: Thomas, B:r Jonases h:o, B:r Johan mh:o, Fr: Br: S: Pähr mh:o 6
1 Torp: och Res: K: Grels Hujains h:o 1 v10 1
1 häst, 2 kiör, 8 Cap: uts:
2 2 Påhl Piskoins folk Cav Piskonen Stiuf S: Michell mh:o 2
1 Torp: Matts Mietin 1 Miettunen 1
1 stod, 1 koo, 4 Cap: uts:
1 Råkansalo/Rokansalo 4 Anders Kiljuin 1 Cav Kiljunen Bror Pähr mh:o, Bror Johan 4
1 Torp Gustaf Råckain 1 Rokkanen 1
1 stod, 1 koo, 4 Cap: uts:
2 4 Erich Räpoins hustru 1 Cav Reponen Bror Mårtens h:o, Bror Eskell mh:o 4
1 Inh: Petter Syrjäläin 1 Syrjäläinen 1
3 4 Johan Summains h:o 1 Inf Summanen B:r Erich mh:o, B:r Pähr 4
1 Räpåla/Repola 4 Erich Räpoins hustru 1 Kro Reponen Bror Pähr, Bror Mattses h:o, B:r Michell 4
2 4 Matts Mattsson Räpoins f: Kro Reponen Son Matts, Son Erich mh:o, B:r Son Pährs h:o 4
1 Ryhäla/Ryhälä 3 N:M: Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Måg Erich mh:o 3
1 Matts Läinoin 1 Cav Leinonen 1
2 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
2 3 Påhl Matss: Bengtins f: 1 Cav Penttinen B:r S: Israel mh:o, Res: K: Drag: h:o Anna 2
3 2 Matts Ingins folck Cav Inkinen Bror Johan mh:o 2
3 Lars Himain 1 Cav: Himanen dotter Anna, d:r Matts Puhakain 3
4 2 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen dotter Karin 2
1 Torp: Lars Limatain 1 Liimatainen 1
1 koo, intet utsäde
4 Anders Kangain mh:o 1 1 Kro Kankainen Bror Matts mh:o 4
5 1 Matts Räppoins h:o 1 Kro Reponen 1
1 Thomas Räpoin 1 Reponen 1
6 3 Erich Ikäheimoins E:as folk Kro Ikäheimonen Bror Gustaf mh:o, Son Erich 3
1 Säppälä/Seppälä 1 Pähr Aufwin 1 Auvinen 1
2 5 Olof Liutus folk Kro Liutu Son Olof, Son Johan, B:r S: Johan mh:o, B:r S: Pähr 5
3 7 Pähr Thomass: Waldåin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Jöran mh:o, Swåger Pähr mh:o, Fr: B:r S: Pähr 7
1 Torp Olof Peckåin 1 Päykkönen 1
1 häst, 8 Cap: utsäde
1 Sårjåla/Sorjola 2 Mårten Ryhäin 1 Kro Ryhänen B:r dotter Maria 2
1 Torp Olof Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 16 Cap: uts:

Sivu 698AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibidem/Sorjola 3 Michell Ikåins E:as folk Cav Ikonen Bror Johan mh:o, Bror Påhls h:o 3
2 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen 2
1 Torp: Lisa Lautiain 1 Lautiainen 1
1 koo, 4 Cap: utsäde
1 Såpalanemj/Sopala 5 L:B: Anders Kietäwäin 1 Kapel Bohl Kietäväinen B:r Johan mh:o, B:r Mattses h:o, B:r Pähr 5
1 Torp: Nils Rautiain 1 Rautiainen 1
1 Torp: Johan Uikoin 1 Uikkanen 1
3 1 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen 1
1 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsinemj/Vesiniemi 3 Länsman Hind: Romanus 1 Cav Romanus dräng Lars Lund, Pig: Kirstin Sårjåin 3
1 Torp: Matts Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 4 Cap: utsäde
1 Torp: Påhl Lukoin 1 Luukkonen 1
1 koo, 4 Cappars utsäde
1 1 Torp: Jöran Pitkäins h:o 1 Pitkänen B:r och Utridaren Hindrich 2
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:
3 Torp: Matts Kietäfwäin mh:o 1 1 Kietäväinen Bror Pähr 3
2 kiör, 4 Cap: utsäde
2 4 Johan Kainulains folk 1 Cav Kainulainen Son Michell mh:o, Son Israel, dotter Maria 4
Torp: Pähr Kainulain Kainulainen Bräckelig
1 stod, 4 Cap: uts:
3 2 Elias Kåtrås hustru 1 Cav Kotro B:r Hindrich 2
4 3 Gustaf Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Syster Maria 3
4 Eskell Lukoins folk Kro Luukkonen Son Eskell mh:o, Son Anders mh:o 4
5 4 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Bror Bertil, Bror Johans h:o 4
5 Mårten Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r S: Christer, Son Christer mh:o, Son Adam mh:o 5
2 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
2 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen Bror Mattses h:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 Cap: uts:
6 4 Länsm: S: G: Jack mh:o 1 1 Kro Jack dräng Lars Ihalain, Pig: Maria, d:r Matts Kangain 4
1 Torp: Jöran Sålla 1 Solla 1
1 häst, 1 koo, 8 Cap: uts:
1.2 Waldåila/Valtola 1 Påhl Waldåin 1 Cav Valtonen Slägt Anderses hustru 1
4 Matts Waldåin mh:o 1 1 Cav Valtonen Bror Anders, Drag: h:o Malin 4
1 Hindrich Waldåins folk Cav Valtonen Son Anders 1
1 Torp Christer Päykäin 1 Päykkönen 1
1 koo, 8 Cap: utsäde
3 Påhl Påhlsson Waldåin mh:o 1 1 Cav Valtonen Bror Anders 3

Sivu 700AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 7 Kyrckioh: Herr Hindric Salmenius med hustru 1 1 Salmenius Adjunct H:r Hindric Romanus, Pig: Elin, d:r Friedrich, d:r Staffan Lukoin, d:r Lars Limatain 7
2 Torp och Kyrckiowächtaren Markus Pälkåin 1 Pelkonen dotter Karin 2
1 Torp: Hindrich Härkäin 1 Härkönen 1
3 Torp: Matts Winter mh:o 1 1 Vinter Bror Johan 3
2 Klåck: Hindric Hierp 1 Hjerpe dräng P: Anders Wiskari 2
1 Torp Pähr Hulkoin 1 Hulkkonen 1
5 Vice Pastoren Herr Johan Limatius 1 Limatius dotter Elisabeta, Pig: Brita, Pig: Anna, Pig: Brita 5
1 S:n Stug Eld: Thomas Limatain 1 Liimatainen 1
1 Brofog: Johan Ruth 1 Ruuth 1
2 Ferge K: Matts Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
2 Ferge K: Johan Härkä mh:o 1 1 Härkönen 2
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2
1 S:n Hofslag: Påhl Poska 1 Poska 1
3 Gränse upsyningman Johan Artell mh:o 1 1 Artell Pig: Maria Miutuin 3
1 Besöck: Johan Flinkman 1 Flinkman 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 1039AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllälä/Pellilä 3 Johan Sinckoin mh 1 1 Crono Sinkkonen dott: Walborg 3
1 Blm: Lars Kardin 1 Kaartinen 1
2 1 Petter Sinkoin 1 Crono Sinkkonen 1
2 Blm: Erich Pettersson 1 Sinkkonen B: Johan 2
3 Blm: Thomas Pettersson mh 1 1 Sinkkonen B: Eskell 3
3 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 2 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen B: Nils 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17621764

© Maija-Liisa Laakso 2023