AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1765 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1765

Sivu 656AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 1 Anders Tuchkuin 1 Kro Tuhkunen 1
2 Matts Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen 2
2 Torp: Anders Tuchkuin mh:o 1 1 Tuhkunen Inh: Pål Luckoin gammal, Inh: Olof Lukoin fånig 2
1 koo, 8 Cp: utsäde
Torp: Petter Ketäwäin Kietäväinen Siukl:
1 koo, intet utsäde
2 Markus Pälkoin mh:o 1 1 Kro Pelkonen Swarfar Erich gl: 2
1 Himahuha/Himahuuha 2 Johan Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
2 Thomas Aufwins folk Kro Auvinen Son Matts, dot: Karin 2
3 Thomas Thomass: Aufwins h:o 1 Kro Auvinen B:r Son Anders mh:o 3
2 1 Pär Lukoins folk Cav Luukkonen dot. Maria 1
1 Pål Lukoin 1 Cav Luukkonen 1
1 Huchtima/Huhtimaa 2 Hindrich Räpoins h:o 1 Cav Reponen Bror Adam 2
2 2 Johan Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Thome h:o 2
4 Lars Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen Far b:r son Pär mh:o 4
3 2 Johan Sårjåin mh:o 1 1 Inf Sorjonen 2
1 Torp Bertill Titin 1 Teittinen 1
2 kiör, intet utsäde
1 Huchkala/Huuhkaala 4 Erick Johasson Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Petter 17 år 4
2 2 Matts Ihalains folck Inf Ihalainen Swåger Johan mh:o 2
1 Hamula 4 Hindrich Såriåins folck Kro Sorjonen B:r Son Hindrichs h:o, Son Hindrich mh:o, Son Jonas 4
2 3 Hindrich Härkäins folk Cav Härkönen Son Hindrich mh:o, Son Johan 3
3 2 Hindrich Metin 1 Inf Miettunen B:r Pär 2
4 4 Matts Kåtrå 1 Cav Kotro B:r Johan mh:o, dot Ewa 4
5 2 Matts Kåndiains folck Cav Kontiainen Måg Pähr Rasain mh:o 2
2 Sigfred Hielp mh:o 1 1 Cav Helpi 2
1 Harmala/Harmaala 2 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen 2
2 1 Israell Rimbiläin 1 Cav Rimpiläinen 1
3 3 Rustmäst Anders Törnquists h:o 1 Cav Törnqvist Pig: Karin Hajain, d:r Johan Ringströms h:o, Pig Brita 3
1 Hurrisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen Brorsson Bertill 3
4 Anders Johanss: Måndoin 1 Inf Montonen Bror Michell mh:o, Bror Anders, Bror Johan Siukl: 4
2 5 Anders Läinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matts mh:o, dot:r Karin 5
1 Anders Johansson Leinoin 1 Cav Leinonen 1
3 3 N:M: Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Son Lars, dot. Beata 3
1 Pähr Jukarains h:o 1 Cav Jukarainen 1

Sivu 658AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Hurrisalo/Hurissalo 2 Lars Kåndiains folk Cav Kontiainen Brorsson Pähr mh:o 2
1 Hylkälä/Hylkylä 4 Matts Ingins folk Kro Inkinen Son Matts mh:o, Måg afskedat Soldat Johan Mietuins h:o Marg, Son Johan 4
2 Brukas af Kåndiser i Hauhala Kro Kontiainen
3 1 Michell Jukarain 1 Kro Jukarainen 1
4 2 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen Syster Ewa 2
5 2 Michell Larss: Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen 2
6 5 Johan Ingins folck Kro Inkinen Son Simon mh:o, Son Johan mh:o, Soldat h:o 5
1 Hauhala 5 Anders Johanssons folck Cav Son Anders mh:o, Son Krister mh:o, Son Michell 5
5 Anders Michelss: Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Bror Michells h:o, Bror Pähr, Syster Ewa 5
2 3 1 Johan Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen Soldate h:o Kirstin, B:r son Mats, B:r son Johan 3
1 Junnimäki/Junninmäki 1 Res: K: Abraham Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen 1
2 Johan Matssons Enkas folck Cav Luukkonen Son Anders mh:o 2
3 Matts Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Matts, dot: Anna 3
2 Hindrich Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan, Res.K: Johan Hujain tienar i Sulkafwa 2
1 Torp. Gustaf Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 1 koo, intet utsäde
1 Ihalais/Ihalainen 4 Påhl Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pär, B:r Michell 4
2 4 Anders Måndoins folck Cav Montonen B:r Johans Enka, Far B:r son Michell mh:o, Far B:r son Johan 4
1 Torp. Påhl Hujains h:o 1 Hujanen 1
1 häst, 1 koo, 4 Cp. utsäde
3 3 Pähr Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swåg: Son Hindrich 3
1 Ikoila/Ikola 5 Hans Måndåins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans, Son Påhl, dot: Karin 5
1 Kyrckioby/Kirkonkylä Fourieren Anders Törnquists Boställe Inf:Bost: Törnqvist
2 brukas af Vice Pastoren Limatii Erfw:r Cav Limatius
3 Underlagt Prästebohlet
4 Capellans Bohl underlagt
1 Kietävälä 3 Matts Lukoin 1 Cav Luukkonen Pig: Maria Räinikain, d:r Thomas Lukoin 3
6 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts, B:r Thomas, d:r Johan Limatain, Stiuf Anna, Stiuf Far Hindrich bräck: 6
Torp: och Res: K: Adam Kihl Kihl gårdsens res:K:
1 koo, 4 Cp utsäde
2 4 1 Johan Kietäwäins folck Cav Kietäväinen Son Pär mh:o, Sold h:o Ewa, dot Elin, i backstuga Mårten Help 5
2 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
3 2 Michel Kietäwäin 1 Kro Kietäväinen dotter Anna 2
4 1 Olof Luckoin 1 Kro Luukkonen 1
2 Måns Månsson Lukoin 1 Kro Luukkonen B:r Anders h:o 2
5 4 Hindrich Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen Systerson Johan, Pigan Susanna Sålla 3

Sivu 660AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
6 Kietävälä 6 Matts Matss: Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen Bror Påhl mh:o, B:r Johan, B:r Michell 6
7 Halfwa brukas af N:o 2 Johan Kietäwäin Kietäväinen
1 Jacob Puttoin 1 Puttonen 1
1 Kåckåla/Kokkola H: Major, Baron och Ridd: G.T. Palmfeldt Boställe Inf:Bost: Palmfeldt
2 L:B: Mårten Måndoin mh:o 1 1 Montonen 2
3 Torp: Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko Bror Adam 3
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: utsäde
3 L:B: Bengt Hämäläin 1 Hämäläinen Son Johan 16 år, dot: Karin 3
1 Kiljula 3 Pär Kiljuins folk Cav Kiljunen Bror Simon, Bror Matts mh:o, Inhys: Michell Kiljuin lam på hand 3
2 Brukas af före och eftergående Cav
3 3 Erick Bertillssons folck Cav Kiljunen Son Johan mh:o, dot. Anna 3
2 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 Michell Michellsson Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Kitula under ett bruk i Lukala Cav
2 2 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
4 Anders Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Matts, B:r Johan 4
3 4 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Eriks h:o, B:r Johan 4
1 Torp. Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
2 kiör, intet utsäde
4 Afl: H:r Vice Pastoren Limatii Erf:rs Rusthåll Cav Limatius
2 Res. K: Jöran Arpoins h:o 1 Arponen dot: Anna 15 år 2
1 Hindrich Arpoins folk Arponen Son Matts 1
2 Matts Arpoin 1 Cav Arponen B:r Johan 2
5 4 Olof Olofsson mh:o 1 1 Cav Luukkonen d:r Thomas Sårjåin, Inh: Res: K: Hindrich Lukoins h:o 4
1 Kaupila/Kauppila 4 Jacob Sårjåins folck Cav Sorjonen Son Marckus, B:r son Marckus mh:o, Son Anders 4
1 Torp. Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
2 kiör, 4 Cp utsäde
2 4 Matts Killjuins folck Cav Kiljunen d:r Matts Lukoin, Son Pär mh:o, Måg Anders Kåtrå, B:r Anders bräck: 4
3 N:o 1 ibidem underlagt Cav
1 Kaipoila/Kaipaala Föraren Cahlbergs Bost: Kro Kalberg?
4 L:B: Hindrich Såpain 1 Sopanen Bror Pähr mh:o, Syster Karin 4
2 underlagt hemman Cav
3 4 Johan Sårjåin 1 Cav Sorjonen B:r Hindrich mh:o, B:r Matts 3
4 2 Hindrich Saikåins folk Cav Saikkonen Måg Erik mh:o 2
Torp: Carl Wiman Viman 110 gl Corporal
16 Cp utsäde
5 1 Krister Wirolains folk Kro Virolainen Son Johan 1
2 Johan Härkäin mh:o 1 1 Härkönen 2

Sivu 662AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kyllölä 4 Matts Mattssons folck Kro Kyllönen Måg Michell bräck:, dot: Anna, B:L:m Jacob, d:o dot: Brita, B:L:m ____ 4
2 3 Matts Måndåin mh:o 1 1 Inf Montonen Son Erick 3
3 3 Matts Huttuins folck Cav Huttunen Son Thomas mh:o, Son Hans 3
1.2 Käriniemi/Keriniemi 2 Eskell Lukoin 1 Cav Luukkonen Swåger Brusius h:o, B:r Res: K: Johan 2
2 Torp Hindrich Summain 1 Summanen dot. Karin 2
1 häst, 2 kiör, 8 Cp utsäde
3 Brukas af Lars Kåndin Cav Kontiainen i Wesinemi by
4 2 Pål Hakulins Enkas folck Cav Hakulinen Son Påls h:o, Son Johan 2
1 Torp: Pär Aufwin 1 Auvinen 1
1 koo, 16 Cp utsäde
1 Kåndiala/Kontila 5 Michell Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r Mats mh:o, B:r Jörans h:o, Son Pähr, dot Ewa, Son Jöran 14 år 5
2 Erick Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
2 Michell Randalain 1 Cav Rantalainen B:r Petter 2
1 Lambila/Lampila 5 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Påhl 5
2 Adjuncten Henric Romani heman Inf Romanus Inh: Res: K: Magnus Sårjåin
3 2 L:B: Adam Saikoin 1 Inf Saikkonen Syster Maria 2
Auditeur Grisens Bostalle Gris
2 L:B: Lars Sårjåin 1 Sorjonen dot: Agneta 2
1 Lukola/Luukkola 7 Sylfwester Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Fr Br Sn Johan, B:r Lars, B:r Johan mh:o, Far b:r Son Michell 7
5 Cornetten Carl Brusins folk Cav Brusin Serg. Abr Hobin, Pig: Anna Lukåin, i Backestuga Matz Jöransson Mietin, d:r Olof Mandain, Pig: Lisa Sparre 5
1 Torp. Hindrich Lukoin 1 Luukkonen 1
1 häst, 1 koo, 16 Kap. utsäde
2.3 5 Olof Lukoses folk Cav Kuikka Luukkonen B:r Matts, B:r Hindrich mh:o, Bror Thomas, Syster Maria 5
Torp: Adam Kåndiain Kontiainen Bräckl:
1 koo, 4 Cp utsäde
4 3 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders 3
2 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Pär Lukoin 1 Cav Luukkonen 1
5.6 3 Matts Liutus folk Cav Liutu Son Pär mh:o, Son Matts, Res: K: Johan Luckoin 3
1 Johan Liutu 1 Liutu 1
Torp: Anders Liutus h:o Liutu Siukl:
1 stod, 1 koo, intet utsäde
2 Jacob Liutus Enkas folk Liutu Måg Pähr mh:o 2
1 Limattala/Liimattala 3 Adam Abramsson 1 Cav Matinen Bror Anders h:o, Son Adam 3
2 5 Matts Johanssons folk Kro Luukkonen dot: Ewa, B:r dot: Anna, B:r S: Johan, B:r Johan siukl:, Stiufson Lars mh:o 5
3 5 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Son Lars, B:r N:M: Thomas, B:r Hindrich mh:o, B:r Adams h:o 5

Sivu 664AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Limattala/Liimattala 5 Johan Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari Bror Matts mh:o, B:r dot: Brita 5
1 Lindusalo/Lintusalo 3 Lars Håttins folk Cav Hottinen Son Matts mh:o, Res: K: Jacob Heinoins h:o 2
2 2 Thomas Killjuins folck Cav Kiljunen B:r Johan, Casserade Res: K: B:r Olofs h:o Maria 2
3 3 Magnus Summain 1 Kro Summanen B:r Krister, Syster Susanna 3
4 3 Matts Räpåin mh:o 1 1 Cav Reponen Bror Anders 3
5 4 Mårten Räpåins folck Inf Reponen Son Matts mh:o, dot: Maria, Son Mårten 4
1 Muramäki/Muuramäki 6 Matts Thomasson Walldoin 1 Cav Valtonen F:r B:r son Anders mh:o, Son Thomas, Son Mats, Slächt Anna 6
1 Magnula/Maunola 4 Pähr Kiljuin 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, dot: Brita 4
Torp. Pähr Pursiain Pursiainen gammal och bräckl:
1 häst, 2 kiör, 4 Cp utsäde
2 1 Thomas Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Måg: Anders 1
3 Matts Killjuin mh:o 1 1 Kiljunen Pig: Karin Lukoin 3
3 5 Lars Killjuins folk Cav Kiljunen Son Lars, B:r son Pärs h:o, Son Johan, dot: Maria, B:r Son Adam 5
4 5 Hans Karfwoins Enka 1 Inf Karvinen B:r Simon mh:o, Son Olof mh:o 5
1 Torp. Erick Killjuin 1 1
1 häst, 1 koo, 8 Cp utsäde
5 3 Simon Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Inh: Res: K: Michell Wihoins h:o, d:r Jöran Härkäin 3
1 Torp: Måns Killjuin 1 Kiljunen 1
1 koo, intet utsäde
2 T: Matts Randalain mh:o 1 1 Rantalainen 2
intet utsäde el:r Boskap
2 Michell Matilains h:o 1 Inf Matilainen Stiufson Adam 2
1 Mietula/Miettula 4 Anders Sårjåins folck Cav Sorjonen dot Anna, Son Jacob mh:o, Son Lars 4
2 3 Matts Lukoins folck Cav Luukkonen Brorson Hindrich mh:o, B:r Jörans h:o 3
1 Linwäf: Bertil Tarckgren 1 Tarkgren 1
3.5 6 Johan Widikain 1 Cav Vitikka Bror Thomas, Bror Anders mh:o, i Backestuga Jöran Mietin mh:o 5
4 3 Anders Räpåin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Nils 3
1 Maljala 1 Hans Måndåin 1 Cav Montonen 1
2 4 Johan Måndåin 1 Kro Montonen Bror Anders mh:o, dot Anna 4
3 3 Eskell Uikain 1 Cav Uikkanen dot: Brita, Syster Karin 3
4 2 Pål Uikain 1 Kro Uikkanen Son Eskell 2
5 2 Mårten Johansson mh:o 1 1 Kro Montonen 2
1 Ninimäkj/Niinimäki 3 Lars Piskoin 1 Kro Piskonen Swåg: Pål mh:o 3
2 Torp. Johan Summain mh:o 1 1 Summanen 2
1 koo, 4 Cp utsäde
1 Ninisari/Niinisaari 2 Lars Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen 2
Torp: Johan Hullkoin Hulkkonen Bräckl:
4 Cp utsäde

Sivu 666AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisari/Niinisaari 3 Lars Räpåin 1 Kro Reponen Bror Matts mh:o 3
2 2 Påhl Pålsson Uckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
3 3 Påhl Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Bror Ericks h:o, Bror Abram 3
4 Lars Pährsson Lukoins folck Cav Luukkonen Son Pär mh:o, Son Anders, Son Larses h:o 4
4 1 Elias Kåndiains Enkas folk Cav Kontiainen Bror Pähr 2
Torp. Erick Turkiain Turkiainen Bräckl:
1 koo, 4 Cp utsäde
2 Hindrich Lukoins folck Cav Luukkonen B:r Påhls h:o, Son Hindrich 2
5 3 Matts Hulkoins folk Cav Hulkkonen Bror Johans h:o, Bror Krister, Son Krister 3
1 Torp: Thomas Suikain 1 Suikka 1
1 häst, 1 koo, 4 Cp utsäde
1 Ollila 4 Hans Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r son Bengt mh:o, Bror Son Grels 4
2 2 Lars Hämäläins folk Cav Hämäläinen Måg Johan mh:o 2
5 Byrger Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten, Son Matts, Son Grels 5
1 Pätäjäniemi/Petäjäniemi 1 1 Anders Johansson Aufwins folk Cav Auvinen Sold h:o Margaretha, Son Johan 2
3 Påhl Aufwin 1 Cav Auvinen Bror Thomas mh:o 3
1 Pirtimäki/Pirttimäki 4 Mårten Läskins folck Cav Leskinen B:r son Johans Enka, måg Lars mh:o, B:L:M: Jöran 4
2 1 Johan Råckain 1 Cav Rokkanen Far Johan gam: och lam 1
1 Anders Karhus h:o 1 Karhu 1
3 3 Hindrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen Inh: Påhl Ikoin, B:r dot: Wallborg 3
1 Pitkalax/Pitkälahti 4 Krister Ikoin mh:o 1 1 Inf Ikonen Måg Hindrich mh:o 4
1 Johan Såpains Enka 1 Sopanen 1
1 Piskåila/Piskola 7 Matts Ahålain mh:o 1 1 Kro Aholainen B:r Pär, B:r Staffan mh:o, Res: K: och B:r Johans h:o, B:r Krister 7
2 5 Anders Måndåin mh:o 1 1 Kro Montonen Bror Johan mh:o, B:r dot: Brita 5
3 5 Matts Piskoins folk Kro Piskonen Farb:r son Johan mh:o, Farb:r son Pär mh:o, slägt Hindrich 5
4 5 Johan Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Hindrich mh:o, B:r Pähr mh:o 5
5 4 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen Bror Johan mh:o, Bror Jöran mh:o 4
6 4 Johan Kåndiain 1 Inf Kontiainen Stiuf B:r Michell mh:o, Son Lars 4
1 Ruokotaipall/Ruokotaipale 7 Jöran Summains folk Cav Summanen Farbr son Thomas, B:r Jonas h:o, B:r Johans h:o, F:r B:r Son Pär, Son Jacob mh:o, Son Jörans h:o 7
Torp: och Res: K: Grels Hujain Hujanen v10
1 häst, 2 kiör, 8 Cp utsäde
2 4 Pål Piskoins folk Cav Piskonen Stiufson Michell mh:o, Son Johan mh:o 4
1 Torp. Matts Mietin 1 Miettunen 1
1 stod, 1 koo, 4 Cp utsäde
1 Råkansalo/Rokansalo 4 Anders Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Pär mh:o, B:r Johan 4
2 Torp. Gustaf Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
1 stod, 1 ko, 4 Cp uts:

Sivu 668AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Råkansalo/Rokansalo 3 Erick Räpåins h:o 1 Cav Reponen Bror Eskell mh:o, Bror Matts Bräkelig 3
3 4 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen B:r Eriks h:o, B:r Pär 4
1 Räpåila/Repola 6 Erick Räpoins folk Kro Reponen B:r Pär mh:o, B:r Michell mh:o, B:r Matses h:o, dot Susanna 6
2 5 Matts Matsson Räpåin 1 Kro Reponen d:r Erick mh:o, B:r Pärs h:o, Brorsson Michell 5
1 Ryhäla/Ryhälä 4 N:M: Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Måg Erick mh:o, Son Adam 16 år 4
2 Matts Läinoin 1 Cav Leinonen Son Michell 2
2 Anders Läinoin 1 Cav Leinonen d:r Mattz Mietin 2
2 2 1 Påhl Mattsson Bengtins folk Cav Penttinen B:r Son Israel mh:o, i Backstuga Res: K: Dawid Rautiains h:o Anna 3
3 2 Matts Ingins folk Cav Inkinen B:r Joh. mh:o 2
2 Lars Himain 1 Cav: Himanen dot Anna 2
4 2 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen dot Karin 2
3 Anders Kangains h:o 1 Kro Kankainen B:r Matts mh:o 3
5 2 Matts Räpåins h:o 1 Kro Reponen Son Hans 2
1 Hans Räpåin 1 Kro Reponen 1
6 2 Erick Ikäheimoins Enkas folk Kro Ikäheimonen B:r Gustafs h:o, Son Hans 2
1 Säppälä/Seppälä 2 Lars Aufwin 1 Kro Auvinen Bror Anders 2
2 5 Olof Liutus folck Kro Liutu Son Olof mh:o, B:r Son Johans Enka, B:r Son Pähr, Son Johan 5
3 8 Pär Thomasson Walldåin mh:o 1 1 Kro Valtonen F:r B:r S: Pähr, B:r dot: Karin, B:r dot: Elin, B:r Jöran mh:o, Swåger Pähr 8
1 Torp Olof Päckåin 1 Päykkönen 1
1 koo, 8 Cp utsäde
1 Sårjåla/Sorjola Mårten Ryhäin Kro Ryhänen han rymt, hemmanet öde
Torp Olof Hakulin Hakulinen 24 gammal Soldat, går och tigger
2 3 Michel Ikoins Enkas folck Cav Ikonen B:r Johan mh:o, Son Michel 3
2 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen 2
1 Såpalaniemi/Sopala 2 L:B: Anders Kietäfwäin 1 Capel Bohl Kietäväinen B:r Johans h:o 2
1 Torp. Nils Rautiain 1 Rautiainen 1
2 Torp. Johan Uikain mh:o 1 1 Uikkanen 2
3 1 Anders Killjuin 1 Kro Kiljunen 1
1 Brusius Kietäfwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsiniemi/Vesiniemi 4 Länsman Hinric Romanus 1 Cav Romanus dräng Lars Lund, Pig: Anna Kåndiain, d:r Res: K: Pål Witickå, i Backestug Hans ___ 4
1 Torp. Pål Lukoin 1 Luukkonen Res: K: B:r Hindrich 1
1 koo, 4 Cp utsäde
1 Torp. och utrid: Hindrich Pitkäin 1 Pitkänen 1
1 häst, 2 kiör, 4 Cp utsäde
2 Torp. Matts Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
1 koo, 4 Cp utsäde

Sivu 670AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Wäsiniemi/Vesiniemi 4 Johan Kainulains folck Cav Kainulainen dotter Maria, Son Michell mh:o, Son Israell 4
Torp. Pär Kainulain Kainulainen Bräckl:
1 stod, 1 koo, 4 Cp utsäde
3 2 1 Elias Kåtrås folck Cav Kotro Son Johan 16 år, B:r Hindrich, Sold: h:o Maria 3
4 2 Gustaf Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
4 Eskell Lukoins folck Kro Luukkonen Son Eskells h:o, Son Anders mh:o, dot: Anna 4
5 3 Bertill Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johans h:o 3
4 Mårten Kåndiains folk Cav Kontiainen Son Krister mh:o, Son Adam mh:o 4
2 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
2 Torp. Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Matses h:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 Cp utsäde
3 Lars Kåndiains folck Cav Kontiainen Son Krister mh:o, Pig: Lisa Lautiain 3
6 2 Länsman Simon Gabr: Jack mh:o 1 1 Kro Jack d:r P: Mats Hakulin 14 år, d:r Res: K: Matts Kåndiain 2
2 Torp. Jöran Såla mh:o 1 1 Solla 2
1 häst, 1 koo, 8 Cp utsäde
1.2 Waldåila/Valtola 2 N:M: Påhl Walldåin 1 Cav Valtonen Syster Margaretha 2
4 Matts Walldåin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders, Dragoun h:o Malin 4
3 Hindrich Walldåins folk Cav Valtonen Son Anders mh:o, Son Olof, dot Elin 13 år 3
Torp. Lars Päyköin Päykkönen 2 gl: Såldat 1
1 koo, 8 Cp utsäde
2 Pål Pålss: Walldåins h:o 1 Cav Valtonen Bror Anders 2
Pastoratet/Kirkonkylä 6 Kyrckioh: H:r Hinric Sallmenius 1 Salmenius Adjunct Hinric Romanus, d:r Staffan Lukoin, Pig: Elin Sumain, Mademois: Anna Norring, Pig: Kirstin Päykäin, d:r Friedrich Ihalain har Bruch 6
2 Torp och Kyrckiowächt: Markus Pälk: 1 Pelkonen dotter Karin 2
1 Torp: Hindrich Härkäin 1 Härkönen 1
3 Torp: Matts Winter mh:o 1 1 Vinter Bror Johan 3
1 Klåckaren Hinric Hierp 1 Hjerpe 1
1 Torp Pär Hullkoin 1 Hulkkonen 1
3 Vice Pastoren H: Johan Limatii Erf: folk Limatius d:r Ands Kiljuin, Pigan Lisa Aufwin, Pig. Elin Arpåin 3
1 Soknestug. Eldaren Thomas Limata 1 Liimatainen 1
1 Brofogden Johan Ruth 1 Ruuth 1
1 Färge Karlen Matts Kangain 1 Kankainen 1
2 Färge Karlen Johan Harkä mh:o 1 1 Härkönen 2
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2

Sivu 672AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 2 Gränz upsyningsman Johan Artel 1 Artell Pigan Ewa Kainutar 2
1 Besökaren Johan Flinckman 1 Flinkman 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 285AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllölä/Pellilä 3 Johan Sinckoin mh 1 1 Crono Sinkkonen d: Walborg 3
2 1 Erich Pettersson 1 Crono Sinkkonen 1
2 Blm: Thomas Pettersson 1 Sinkkonen B: Eskell 2
1 Inh: Petter Sinckoin 1 Sinkkonen 1
3 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 2 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen B: Nils 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17641766

© Maija-Liisa Laakso 2023