AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1767 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1767

Sivu 740AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 1 Anders Tuchkuin 1 Kro Tuhkunen 1
3 Matts Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen B:r Eskell 16 år 3
2 Torp. Anders Tuchkuin mh 1 1 Tuhkunen 2
2 kiör, 8 C: uts:
3 Markus Pälkoin mh:o 1 1 Kro Pelkonen Swägersk. Brita 3
1 Himahuha/Himahuuha 1 Johan Aufwins Encka 1 Kro Auvinen 1
4 Thomas Aufwins folk Kro Auvinen Son Matts, dot. Elin, dot. Karin, dot. Anna 4
3 Thomas Thomass: Aufwins h:o 1 Kro Auvinen B:r Anders mh:o 3
2 Påhl Luckoins Cav Luukkonen öde
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Hindrich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Adam, B:r Son Matts 17 år 3
2 4 Lars Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen Bror Simon mh:o 4
2 Pähr Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen 2
3 4 Johan Sårjåin mh:o 1 1 Inf Sorjonen B:r Lars, Syster Maria 16 år 4
1 Huchkala/Huuhkaala 5 Erich Johansson Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Petter, Syster Marg 5
2 3 Matts Ihalains folk Inf Ihalainen Swåg: Jöran mh:o, Pig Ewa Ihalain 3
1 Hamula 5 Hindrich Sårjåins folk Kro Sorjonen B:r Son Hindrichs h:o, Son Hindrich mh, Son Jonas, dot. Maria 5
2 3 Hindrich Härkäins folk Cav Härkönen Son Hindrich mh:o, Son Johan 17 år 3
3 3 Hindrich Mietin mh:o 1 1 Inf Miettunen B:r Pähr 3
4 1 Matts Kåtrå 1 Cav Kotro 1
2 Johan Kåtrå mh:o 1 1 Cav Kotro 2
5 1 Matts Kåndiain 1 Cav Kontiainen 1
3 Sigfred Hielp mh:o 1 1 Cav Helpi Syster Karin 3
1 Harmala/Harmaala 2 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen 2
2 1 Israel Rimbiläin 1 Cav Rimpiläinen 1
3 2 Fourier Törnquists h:o 1 Cav Törnqvist Pig: Karin Hujain 2
1 Hurrisalo/Hurissalo 4 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen B:r Son Bertill, Sold. dot. Anna 4
4 Anders Anderss: Måndoin 1 Inf Montonen B:r Michel mh:o, B:r Matts 17 år 4
2 5 Anders Leinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matts mh:o, dot: Karin 5

Sivu 742AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hurrisalo/Hurissalo 1 Anders Johansson Leinoin 1 Cav Leinonen 1
3 3 Lars Juckarain 1 Cav Jukarainen Syster Brita, Syster Marg 3
1 Pähr Juckarains folck Cav Jukarainen Son Påhl 1
4 4 Pähr Kåndin mh:o 1 1 Cav Kontiainen Br Son Lars 17 år, Syster Brita 4
1 Hylkylä 4 Matts Ingins folck Kro Inkinen Son Matts mh, Son Johan, måg afsk. Sold. Johans h:o 4
2 Bruckas af Kåndiser i Hauhala Kro Kontiainen
3 3 Michell Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen B:r Anders 3
4 3 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen Syster Ewa 3
5 3 Michell Larsson Jukarain mh 1 1 Kro Jukarainen B:r Påhl 3
6 3 Pähr Säppäin mh:o 1 1 Kro Sopanen? Sold: Dysters h:o 3
4 Inh. Simon Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen Son Pär, Son Mårten 4
1 Hauhala 4 Johan Anderssons Enkas f: Cav Son Anders Encka, Son Krister mh, Son Michel 4
5 Anders Michelss: Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen B:r Michel mh:o, B:r Pähr 5
2 4 Johan Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r son Matts, Pig. Ewa, dot. Kaisa 4
1 Junnimäkj/Junninmäki 1 Res: K: Abram Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen 1
2 Johan Mattssons Enckas folck Cav Luukkonen Son Anders mh:o 2
3 Matts Kuckoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Matts, dot: Anna 3
3 Hindrich Lukoins folck Cav Luukkonen Son Johan, Måg Staffan mh:o 3
1 Torp: Gustaf Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 1 koo, int: uts:
1 Ihalais/Ihalainen 4 Påhl Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pär, B:r Michell 4
2 5 Anders Måndoins folck Cav Montonen F:r B:r Son Johan, F:r B:r Son Michell mh:o, B:r Son Matts, dot. Anna 5
1 T: Påhl Hujanains h:o 1 Hujanen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
3 3 Pähr Sålla 1 Inf Solla Swåg: Son Hindrich, dot: Marg 3
1 Ikoila/Ikola 5 Hans Måndåins folck Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans, Son Pål, dot: Karin 5
1 Kyrckioby/Kirkonkylä Fourier Anders Törnquists Bostelle Inf:Bost: Törnqvist
2 Bruckas af V: Past: Limatii Erfw:r Cav Limatius
3 Underl: Prästebohl
4 5 Kapell: Herr Hinr: Romanus 1 Kap Bost Romanus Befallnings Johan Romanus, d:r Johan, d:r Hans Räpoin, Pig. Karin Arpoin 5
1 Kietavälä/Kietävälä 3 Matts Lukoin 1 Cav Luukkonen Inh: Res: K: Anders Kituin mh:o 3

Sivu 744AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kietavälä/Kietävälä 4 Hindrich Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Matts, B:r Thomas, Stiuf Syster Anna 4
1 T: och Res: K: Adam Kjhls h:o 1 Kihl
1 häst, 1 koo, 4 C: uts.
i B.St. Anders Päykäin Päykkönen
2 3 Johan Kietäwäins folck Cav Kietäväinen Son Pär mh:o, dot Elin 3
2 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
3 2 Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen 2
4 1 Olof Luckoin 1 Kro Luukkonen 1
2 Måns Månsson Lukoin 1 Kro Luukkonen 2
5 3 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen B:r Påhls h:o, Syster Son Johan 3
6 7 Matts Matsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Pål mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Michell 7
7 Halfwa bruckas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
1 Jacob Puttoin 1 Cav Puttonen 1
1 Kåckåla/Kokkola Herr Majoren von Fieandts Bostelle Inf:Bost: Fieandt
3 L:B: Mårten Måndoin mh:o 1 1 Montonen Bror Pähr 3
3 Torp: Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko Bror Adam 3
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
3 L:B: Bengt Hämäläin 1 Hämäläinen Son Johan 18 år, dot: Karin 3
i B:St: Bertill Kainulain Kainulainen
1 Kiljula 5 Pähr Killjuins folck Cav Kiljunen B:r Simon mh:o, B:r Matts mh:o, Son Erich 17 år 5
2 Bruckas af före och eftergående Cav
3 4 Erich Bertillssons folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o, dot. Anna, B:r Son Bengt 15 år 4
3 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Son Bengt 16 år 3
3 Michel Michelsson Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen Son Bengt 17 år 3
1 Kitula under Bruck i Lukåla Cav
2 2 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
4 Anders Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Matts, B:r Johan 4
3 6 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Erich mh:o, B:r Johan mh:o 6
1 Torp. Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
4 6 Herr Vice Pastoren Limatii Erfwingar Cav Limatius dot. Maria, dot. Lisa, Pig Elin, Pig Anna Lukoin, d:r Friedrich Ihalain, d:r Pär Färdig 6
3 Res. K: Jöran Arpoin mh:o 1 1 Arponen dot Anna 3
1 Hindrich Arpoins folck Arponen Son Matts 1
2 Matts Arpoin 1 Cav Arponen Bror Johan 2
5 5 Olof Olofsson mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Mårten, Inh: Res: K: Hindrich Lukoins h:o 5

Sivu 746AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kaupila/Kauppila 3 Jacob Sorjoins folck Cav Sorjonen Son Marckus, Son Anders mh:o 3
3 Marckus Olofsson mh:o 1 1 Cav B:r Anders 17 år 3
1 T: Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 1 Pähr Killjuins Enckas folck Cav Kiljunen B:r Son Johan 1
4 Matts Killjuins folk Kiljunen Son Pähr mh:o, Måg Anders, dot: Karin 4
3 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Cousin Magdalena 3
3 N:o 1 ibidem underlagt Cav
1 Kaipoila/Kaipaala 2 L:B: Hindrich Såpain 1 Kro Sopanen Son Johan 2
2 underlagt hemman
3 6 Hindrich Sorjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen B:r Matts, Syster Maria, Syster Kirstin 6
4 2 Hindrich Saikoins folk Cav Saikkonen Måg Erich mh:o 2
Torp: Carl Weman Viman 110 gl Corporal
Et får, 16 C: uts:
5 4 Krister Wirolains folk Kro Virolainen Son Johan mh:o, Son Krister, dot Kaisa 4
4 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen d:r Pähr Haikoin 16 år, dot Maria 4
1 Kyllölä 7 Matts Mattssons folck Kro Kyllönen B:L:m: Mårten, B:L:m: dot Brita, måg Michell, dot: Anna, måg S: Påhl, d:r Erich Liutu, Sold. Johan Willings h:o 7
2 4 Matts Måndåin mh:o 1 1 Inf Montonen Son Erich, Syster Maria 4
3 6 Matts Huttuins folck Cav Huttunen Son Thomas mh, Son Hans, Sold. Ahlms h:o, dot. Caisa, Res: K: Matts Berg 6
1.2 Kärinemj/Keriniemi 4 Eskell Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Swåg: Brusie h:o, d:r Res: K: B:r Johan 4
4 Torp. Hindrich Summain 1 Summanen dot. Karin, dot Elin, B:r Jacob 4
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
3 2 Bruckas af Lars Kåndins E:a Cav Kontiainen i Wesinemi by. Inh: Matts Kietäwäin mh:o 2
4 3 Bruckas af Matts Kåndiain Cav Kontiainen Inh. Pål Hakulins h:o, Inh: Johan mh:o 3
1 Torp. Pähr Aufwin 1 Auvinen 1
1 koo, 16 C: uts:
1 Kåndiala/Kontila 6 Michell Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Matts h:o, S: d:o Jörans h:o, Son Pähr, d:r Eskell Uikain, dot Ewa 6
4 Erich Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Olof, Syster Karin 4
5 Michell Randalain 1 Cav Rantalainen B:r Pähr, B:r Matts, Pig. Maria Ikoin, d:r Poiken Simon Kåckoin 17 år 5
1 Lambila/Lampila 5 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Påhl 5
2 3 3 Länsman Simon Gabriel Jack mh:o 1 1 Inf Jack Pig. Ewa Ryhein 3

Sivu 748AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Lambila/Lampila 1 L:B: Adam Saikoin 1 Inf Bost Saikkonen 1
Auditeuren Grises Bostalle Gris
3 L:B: Lars Sårjåin 1 Sorjonen dot. Elisabeta, dot. Agneta 3
1 Lukola/Luukkola 7 Sylfwester Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen F:r B:r Son Michell, F:r B:r Son Johan, B:r Lars, B:r Johan mh:o 7
3 Sergeant Abram Hobin 1 Hobin d:r Res: K: Påhl Widikå mh:o 3
2 T: Hindrich Lukoin 1 Luukkonen Son Anders 16 år 2
1 koo, 16 C: uts:
2.3 6 Olof Lukåses Enkas folk Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Hindrich mh:o, B:r Thomas, Syster Maria 6
Torp: Anders Kåndiain Kontiainen Bräckl:
1 koo, 4 C: uts:
4 3 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Anders 3
2 Adam Johansson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
3 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror dot. Lisa 3
1 Pähr Lukoin 1 Cav Luukkonen 1
5.6 4 Matts Liutus folck Cav Liutu Son Pär mh:o, Son Matts, dot. Lisa 4
1 Johan Liutu 1 Cav Liutu 1
1 T: Anders Liutus h:o 1 Liutu han Siuckl: 1
1 koo, int: uts:
2 Jacob Liutus Enkas folck Cav Liutu Måg Pähr mh:o 2
1 Limattala/Liimattala 4 Adam Abramsson 1 Cav Matinen B:r Anders h:o, Son Adam, dot. Anna 4
2 4 Matts Johanssons folk Kro Luukkonen Son Lars mh, Son Johan, dot. Anna 4
3 4 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen B:r N:M: Thomas, B:r Hindrich mh:o, B:r Adams h:o 4
4 5 Johan Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari Bror Salamon 5
1 Lindusalo/Lintusalo 4 1 Lars Håttins folck Cav Hottinen Son Matts mh:o, Son Adam, Son Johan, Soldaten Heinoins h:o 5
2 3 Thomas Killjuins folk Cav Kiljunen B:r Johan, B:r Olofs h:o, dot. Kirstin 3
3 3 Magnus Summain 1 Kro Summanen B:r Krister, Syster Susanna 3
4 5 Matts Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Anders, B:r Johan 17 år, Syst: Helena 5
5 4 Mårten Räpoins folck Inf Reponen Son Matts mh:o, Son Mårten, dot. Maria 4
1 Muramäki/Muuramäki 6 Matts Thomass: Waldoins f: Cav Valtonen B:r Anders mh:o, Son Thomas, Son Matts, Son Johan, B:r Son Lars 16 år 6
1 Magnula/Maunola 5 Pähr Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, d:r Matts Lukoin 5
1 Torp. Pähr Pursuain Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 C: uts:

Sivu 750AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Magnula/Maunola 2 Thomas Kietäwäins f: Cav Kietäväinen Swåg: Anders, Swåg: Son Anders 2
2 Matts Killjuin 1 Kiljunen Pig: Karin Lukoin 2
3 Jacob Killjuins folck Kiljunen Son Pär mh:o, Son Adam 3
3 4 Lars Killjuins folck Cav Kiljunen Son Lars mh:o, Son Johan, dot. Maria 4
4 6 Hans Karfwoins Encka 1 Inf Karvinen B:r Simon mh:o, B:r Olof mh, Son Anders 16 år 6
1 Torp: Erich Killjuin 1 Kiljunen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
5 3 Simon Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen d:r Jöran Härkäin, Inh: Res: K: Michel Wihoin 3
1 Torp: Måns Killjuin 1 Kiljunen 1
1 koo, 4 C: uts.
1 T: Matts Randalains h:o 1 Rantalainen 1
4 Michell Matilain mh:o 1 1 Inf Matilainen Stiuf Son Adam, Stiuf dot Wallborg 4
1 Mietula/Miettula 6 Anders Sårjåins folk Cav Sorjonen B:r Mårten, Son Jacob mh:o, Son Lars, Inh: Johan Starck, dot Anna 6
2 3 Matts Lukoins folck Cav Luukkonen B:r Son Hindrich mh:o, B:r dot. Elin 3
2 Linwäf: Bertill Tarkgren mh 1 1 Tarkgren 2
3.5 6 Johan Widikain 1 Cav Vitikka B:r Thomas, Br Anders mh, i B:St: Jöran Mietin, Sold. Anders Höks h:o 6
4 2 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
1 Maliala/Maljala 2 Hans Måndoin 1 Cav Montonen Son Johan 15 år 2
2 6 Johan Måndoin 1 Kro Montonen B:r Son Anders mh:o, dot Anna, Slägt Ewa Leinoin 6
3 3 Eskell Uckoin mh:o 1 1 Cav Uikkanen Syster Karin 3
4 2 Matts Aholain mh:o 1 1 Aholainen 2
Inh. Påhl Uckoin 1 Kro Uikkanen Bräckl:
5 2 Mårten Johansson mh:o 1 1 Kro Montonen 2
1 Ninimäkj/Niinimäki 4 Carl Piskoin 1 Kro Piskonen Swåg: Pål mh:o, Inh: Thomas Sorjoin 4
2 Torp. Johan Summain mh:o 1 1 Summanen 2
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
1 Ninisarj/Niinisaari 6 Jöran Summains folck Kro Summanen Son Jöran mh:o, Son Johan, d:r Lars Härkein mh, d:r Adam Härkein 17 år 6
4 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Måns mh:o, B:r Matts 4
2 3 Påhl Påhlsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Son Påhl 16 år 3
3 4 Lars Pärsson Lukoins f: Cav Luukkonen Son Pär, Son Anders, Son Larses h:o, Inh. Rimbel:s h:o 4
4 3 Elias Kåndiains Enkas f: Cav Kontiainen B:r Pär, Son Hindrich, dot. Elin 3
Torp. Erich Turkiain Turkiainen Siuckl:
1 koo, 4 C: uts:
4 1 Hindrich Lukoins folck Cav Luukkonen B:r Påhl mh:o, Son Hindrich, Son Adam, Sold. Ekeboms h:o 3
5 3 Matts Hulkoins folck Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Son Krister 3

Sivu 752AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisarj/Niinisaari 1 T: Thomas Suikoin 1 Suikka 1
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
1 Ollila 5 Hans Killjuins folck Cav Kiljunen B:r Son Bengt mh:o, B:r Son Greels, Son Johan mh:o 5
2 3 Lars Hämäläins Enkas f: Cav Hämäläinen Måg Johan, Son Byrier, dot. Kirstin 3
4 Byrjer Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o 4
2 Matts Uckoin mh:o 1 1 Uikkanen 2
1 Pätäjänemi/Petäjäniemi 1 1 Anders Johanss: Aufwins folk Cav Auvinen Sold h:o Margareta, Son Johan 2
4 Påhl Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 2 Johan Läskins Encka 1 Cav Leskinen d:r Jöran Help 2
4 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Inh. Mårten Help mh:o 4
2 2 Krister Härkäin 1 Cav Härkönen dot. Marg 2
1 Inh. Anders Karhus h:o 1 Karhu 1
3 5 Hindrich Hamuins Enka 1 Inf Hamunen B:r Son Pähr mh:o, Inh: Pål Ikoins h:o, B:r dot: Walborg 5
1 Pitkälax/Pitkälahti 6 Krister Ikoin mh:o 1 1 Inf Ikonen Måg Hindrich mh:o, Inh. Ingin mh:o 6
1 Piskåila/Piskola 7 Staffan Aholain mh:o 1 1 Kro Aholainen Bror Michell, Bror Pähr, Bror Krister, Res: Karl: B:r Johan mh:o 7
2 5 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o, B:r dot: Brita 5
3 6 Matts Piskoins folck Kro Piskonen Fr B:r S: Johan mh:o, Fr B:r S: Pär mh, slägt Hindrich mh:o 6
4 7 Johan Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Pär mh, B:r Hindrich mh, B:r Anders mh:o 7
5 5 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen B:r Jöran mh:o, B:r Johan mh:o, dot. Anna 5
6 4 Johan Kåndiain 1 Inf Kontiainen Stiuf B:r Michel mh:o, Son Lars 4
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 8 Pär Summain 1 Cav Summanen B:r Thomas mh:o, F:r B:r Jone h:o, B:r Johans h:o, F:r B:r Son Jonas mh, B:r dot. Anna 8
2 3 Påhl Piskoins folck Cav Piskonen Stiufss: Michell, Son Johan mh:o 3
1 Torp. Matts Mietin 1 Miettunen 1
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
1 Råkansalo/Rokansalo 6 Anders Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Johan, B:r Thomas, B:r Pär mh:o, B:r dot. Brita 6
2 Torpare Gustaf Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
2 kiör, 4 C: uts:
2 4 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Eskell mh:o, Son Matts 4
3 5 Johan Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Erichs h:o, B:r Pähr mh:o 5

Sivu 754AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Repoila/Repola 5 Erich Räppoins folck Kro Reponen B:r Pär mh:o, B:r Michell, dot Susanna, B:r Mattses h:o 5
2 5 Matts Mattsson Räpåin 1 Kro Reponen B:r Erich mh:o, B:r Pärs h:o, B:r Son Michell 5
1 Ryhäla/Ryhälä 3 N:M: Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Son Adam, dot. Agneta 3
2 Matts Leinoin 1 Cav Leinonen Son Michel 2
4 Anders Leinoin 1 Cav Leinonen d:r Hans Repoin, Drag: Boks h:o, dot. Elin 15 år 4
2 5 Påhl Mattss: Bengtins f: Cav Penttinen B:r Son Israel mh, B:r dot Elin, i Backst: Res: K: Rautiains h:o, B:r dot Elin 5
3 3 Matts Ingins folck Cav Inkinen B:r Johan mh:o, B:r dot: Maria 3
2 Lars Himains folck Cav: Himanen Måg Lars, dot: Maria 2
4 2 Anders Jufwoins Enkas f: Kro Juvonen Måg Pär Mietin mh:o 2
5 Anders Kangain mh:o 1 1 Kro Kankainen B:r Matts mh:o, Syster Marg, Sold. Philip Håttain 5
5 2 Hans Ikäheimoin 1 Kro Ikäheimonen B:r Gustafs h:o 2
6 3 Erich Kaipain mh:o 1 1 Kro Kaipainen d:r Matts Repoins h:o 3
1 Säppälä/Seppälä 3 Res: K: Lars Aufwins h:o 1 Kro Auvinen v20 B:r Anders, Syster Anna 3
2 4 Olof Liutus folck Kro Liutu Son Olof mh, B:r Son Johans Enka, B:r Son Pär 4
3 8 Pähr Thomasson Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen F:r B:r Son Pär mh:o, dot: Elin, B:r Jöran mh, Swåg: Pär 8
1 Torp: Olof Päckain 1 Päykkönen 1
1 stod, 1 koo, 8 C: uts:
1 Brita Andersdot: Waldoin 1 Kro Valtonen 1
1 Sårjåla/Sorjola Mårten Ryhäin rymt, hemmanet öde Kro Ryhänen
T: Olof Hakulin Hakulinen 24
2 5 Michell Ikoins Enkas f: Cav Ikonen B:r Johan mh:o, Son Hindrich 15 år, Son Johan, d:r Matts Hakulin 5
4 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen B:r Anders, d:r P. Hindrich Kainul. 4
1 Såpalannemi/Sopala 3 L:B: Anders Kietawäin 1 Kapl Bohl Kietäväinen B:r Johans h:o, B:r Mattses h:o 3
2 T: Niels Rautiain 1 Rautiainen Syster Ingeborg 2
1 T. Johan Uckoins Encka Uikkanen dot. Brita 1
3 2 Anders Killjuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen 2
1 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsinemi/Vesiniemi 3 Länsman Hinr: Romanus 1 Cav Romanus Pig: Marg Härkain, Pig: Maria Mietin 3
2 T: Påhl Lukoin 1 Luukkonen Res: K: B:r Hindrich 1
1 koo, 4 C: uts:
1 T: och Utrid: Hindrich Pitkein 1 Pitkänen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:

Sivu 756AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Wäsinemi/Vesiniemi 5 Johan Kainulains folck Cav Kainulainen Son Michell mh:o, Son Israel mh, dot. Magdalena 5
Torp: Pähr Kainulain Kainulainen Bräckl:
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
3 3 Elias Kåtrås h:o 1 Cav Kotro B:r Hindrich, Son Johan 3
4 4 Gustaf Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Syster Lena, Son Hindrich 4
4 Eskell Lukoins folck Kro Luukkonen Son Eskells h:o, Son Anders mh:o, dot. Kirstin 4
5 5 Bertill Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o, B:r Adam 5
5 Mårten Kåndiains Enkas f: Cav Kontiainen Son Krister mh:o, Son Anders mh:o, Drag: Michels h:o 5
2 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
2 T: Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Mattses h:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 Lars Kåndiains Enkas f: Cav Kontiainen Son Krister mh:o 2
6 2 Pähr Killjuin 1 Kro Kiljunen B:r Thome h:o 2
2 T. Jöran Såla mh:o 1 1 Solla 2
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
1.2 Waldoila/Valtola 4 N:M: Påhl Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Erich, Syster Marg 4
3 Inh. Matts Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders, drag: h:o Malin 3
4 Hindrich Waldoins folk Cav Valtonen Son Anders mh:o, Son Olof, dot Elin 4
4 Påhl Pålsson Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders mh:o 4
Pastoratet/Kirkonkylä 6 Kyrckioherden Herr Hinrich Salmennius 1 Salmenius d:r Lars Ikäheimoin, Pig: Kirstin Päyköin, Pig: Sisillja Räpoin, Pig: Ewa Kåndiatar, Föraren Kindstroms h:o 6
2 Torp. och Kyrckiowächtaren Marckus Pelkoin 1 Pelkonen dot Karin 2
2 T: Hindrich Härkäin 1 Härkönen Pig. Marg Limatar 2
4 T: Matts Winter mh:o 1 1 Vinter B:r Johan, Swägersk: Margareta 4
2 Klåck: Hinric Jerpe 1 Hjerpe Pig Beata Tarkiain 2
2 T: Pähr Hulkoin 1 Hulkkonen Syster Kirstin 2
T: Erich Purhoin Purhonen utgaml:
1 Sokn Stugu Eldaren Thomas Limatain 1 Liimatainen 1
1 Brofogden Johan Ruth 1 Ruuth 1
1 Ferge K: Matts Kangain 1 Kankainen 1
2 Ferge K: Johan Harkein mh:o 1 1 Härkönen 2
1 Gränse Upsynings man Johan Artel 1 Artell 1
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2

Sivu 758AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 1 Besökaren Johan Flinkman 1 Flinkman 1
Skolemästaren Israel Itimaeus Ithimaeus Contract ____ 1
3 Adjungten Herr Thomas Neovius 1 Neovius Pig. Karin S__a, d:r Res: K: Matts Ikoin 3

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 325AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllälä/Pellilä 2 Johan Sinckoin mh 1 1 Crono Sinkkonen 2
2 1 Erich Pettersson Sinckoin 1 Crono Sinkkonen 1
3 Blm: Thomas Pettersson mh 1 1 Sinkkonen B: Eskell 3
1 Inh: Petter Sinckoin 1 Sinkkonen 1
3 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 3 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen B: Nils mh 3
3 Torp: Hindr: Hörmöin mh 1 1 B: Johan 3

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17661768

© Maija-Liisa Laakso 2023