AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1768 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1768

Sivu 722AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 1 LB: Anders Tuchkuin 1 Kro Tuhkunen 1
3 LB: Matts Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen B:r Eskel mh:o 3
1 Torp: Anna Päykoin 1 Päykkönen 1
2 kiör, 8 C: uts:
Inh: Kirstin Hämäläin Hämäläinen utfattig
1 Himahuha/Himahuuha 4 Thomas Aufwins folk Kro Auvinen Son Matts, dot: Elin, dot: Karin, dot: Anna 4
3 Thomas Thomass: Aufwins h:o 1 Kro Auvinen B:r Anders mh:o 3
2 1 Påhl Kuituins h:o 1 Cav Kitunen 1
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Hindrich Räpoins folk Cav Reponen B:r Adam mh:o, B:r Son Matts 3
2 4 Lars Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen B:r Simon mh:o 4
3 Pähr Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen B:r Simon 17 år 3
3 4 Johan Sorjoin mh:o 1 1 Inf Sorjonen B:r Lars, Syst: Maria 4
1 Huchkala/Huuhkaala 5 Erich Johanss: Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, Son Pähr, Syst: Marg 5
2 2 Matts Ihalains folk Inf Ihalainen Swåg: Jöran mh:o 2
1 Hamula Fendrich Dunkerts Bost: Kro Dunkert
4 LB: Hindrich Sorjoins folk Sorjonen Son Hindr mh:o, Son Jonas, d:r Pähr Mietin 4
2 4 Hindrich Härkäins folk Cav Härkönen Son Hindrich mh:o, Son Johan mh:o 4
3 3 Hindrich Sorjoins h:o 1 Inf Sorjonen d:r Pähr Rasa mh:o 3
4 3 Hans Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan, d:r Hindrich Mietinmh:o 3
5 1 LB: Matts Kåndiains f: Cav Kontiainen Son Mårten 1
4 Sigfred Help mh:o 1 1 Cav Helpi Swåg: Johan mh:o 3
1 Harmala/Harmaala 2 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen 2
2 1 Israel Rimbiläin 1 Cav Rimpiläinen 1
3 4 Furier Törnquists h:o 1 Cav Törnqvist d:r Lars Kåckoin, d:r Anders Sparre, Pig: Brita 4
1 Hurrisalå/Hurissalo 5 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen Afsk: S: Lars Ferdig, B:r S: Bertil, Sold. dot. Anna 4
5 Anders Anderss: Måndoin 1 Inf Montonen B:r Michel mh:o, B:r Johan, B:r Matts 5
2 7 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matts mh:o, dot: Karin, dot: Anna 7
1 Anders Johanss: Leinoin 1 Cav Leinonen 1
3 3 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Syst: Marg, dot: Brita 3
2 Pähr Jukarains E:as folk Cav Jukarainen Son Påhl, d:r Lars Kuckuin 15 år 2
4 4 Pähr Kondin mh:o 1 1 Cav Kontiainen Br Son Lars, Syst: Brita 4
1 Hylkälä/Hylkylä 4 Matts Ingins folk Kro Inkinen Son Matts mh:o, Son Johan, måg Jacobs h:o 4

Sivu 724AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Hylkälä/Hylkylä Brukas af Kåndiser i Hauhala Kro Kontiainen
3 3 Michel Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen B:r Anders 3
4 3 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen Syst: Ewa 3
5 4 Michel Larsson Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen B:r Pähr mh:o 4
6 2 Pähr Såpain mh:o 1 1 Kro Sopanen 2
1 Inh. Simon Ingin 1 Inkinen 1
1 Hauhala 5 Johan Anderssons Enkas folk Cav B.l.m. Anders mh:o, Son Krister mh:o, Son Michel 5
5 Anders Michelss: Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Michel mh:o, B:r Pähr 5
2 5 Johan Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r son Matts, dot: Kaisa, Pig. Ewa, d:r Mårten 5
1 Junimäkj/Junninmäki 1 Res: K: Abram Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 1
2 Johan Mattssons Enkas f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o 2
3 Matts Kuckoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Matts, dot: Anna 3
3 Hindrich Lukoins folck Cav Luukkonen Måg Staffan mh:o, Son Johan 3
1 Torp: och Skräd: Gustaf Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 2 kiör
1 Ihalais/Ihalainen 4 Påhl Läinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pähr, B:r Michel 4
2 6 Anders Mondoins f: Cav Montonen B:r S: Johan mh:o, B:r S: Michel mh:o, B:r S: Matz, B:r S: Hindr 6
1 Torp: Påhl Hajanains h:o 1 Hujanen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
3 3 Pähr Solla 1 Inf Solla Swåg: Son Hindrich, dot: Maria 3
1 Ikoila/Ikola 6 Hans Mondoins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hindrich mh:o, Son Påhl, dot: Karin 6
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Fourier Anders Törnqists Bost: Inf Törnqvist Inh: Johan Rimbiläins h:o 1
2 LB: Jöran Sålla mh:o 1 1 Solla 2
1 B.st Johan Ruht 1 Ruuth 1
2 2 LB: Johan Kåtrå mh:o Cav Kotro 2
1 Torp: Nils Rautiain 1 Rautiainen 1
3 Underlagt Präste Bohl
4 6 Capl: H:r Hindrich Romanus 1 Cav Romanus B:r Befallningsm: Joh Romanus, d:r Anders 15, Pig. Karin, Pig. Maria Parkin, d:r Lars 6
B: st: Erich Liutu Liutu utgl:
B: st: Enka Karin Kåtrå Kotro Bräckl:
1 Kietavälä/Kietävälä 5 Matts Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Inh: Res: Kar Anders mh:o, dot: Magdalena 5
5 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Thomas 5
1 T: Res: K: Adam Kihl mh:o 1 1 Kihl 1
1 häst, 1 koo, 4 C: uts.
B.st. Anders Päykoin Päykkönen Bräckl:
2 4 Johan Kietäwäins f: Cav Kietäväinen Son Pähr mh:o, Son Johan, dot: Elin 4
2 Anders Läinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
3 3 Michel Kietawäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Sold: Bergs h:o 3

Sivu 726AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Kietavälä/Kietävälä 1 Olof Lukoin 1 Kro Luukkonen 1
2 Måns Månsson Lukoin 1 Kro Luukkonen Inh: Anders Lukoin 2
5 2 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen Syst: Son Johan 2
6 7 Matts Matsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Påhl mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Michell 7
7 Halfwa brukas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
1 Jacob Puttoin 1 Cav Puttonen 1
1 Kåckåla/Kokkola H:r Majoren v. Fiants Bost: Inf:Bost: Fieandt
3 Torp: Anders Widiko mh:o 1 1 Viitikko B:r Adam 3
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 LB: Johan Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
B:st: Afsk: Sold: Matts Aberg Abbor 20 Siuckl:
1 Killiula/Kiljula 5 Pähr Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Simon mh:o, B:r Matts mh:o, Son Erich 5
2 Brukas af före och eftergående Cav
3 3 Erich Bertilssons folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o, B:r Son Bengt 17 år 3
3 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Son Bengt 17 år 3
3 Michel Michelss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen F:r B:r Son Bengt 3
1 Kitula under Bruk i Lukåla Cav
2 3 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Stiuf B:r Thomas 3
7 Anders Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Matts, B:r Johan mh:o, B:st: Markus Palkoin mh:o 7
3 6 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Erich mh:o, B:r Johan mh:o 6
1 Torp. Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
4 6 Vice Pastoren Limathie Erf: f: Cav Limatius dot: Maria, Pig: Elin Arpoin, Pig: Lisa, Pig: Marg Ihalain, d:r Jacob Berg, d:r Nils 6
2 Torp: Res. K: Jöran Arpoin 1 Arponen dot: Anna 2
1 koo
1 Hindrich Arpoins folk Arponen Son Matts 1
3 Matts Arpoin 1 Cav Arponen B:r Johan, B:r Pähr 15 3
5 6 1 Olof Olofss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mårten, Son Thomas, Inh: Res: K: Hindrich Lukoin mh:o, Sold: Matts Frimodigs h:o 7
1 Kaupila/Kauppila 3 Jacob Sorjoins folk Cav Sorjonen Son Markus, Son Anders mh:o 3
3 Markus Olofsson mh:o 1 1 Cav B:r Anders, Sold: Erich 3
1 Torp: Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 1 Pähr Kiliuins Enkas f: Cav Kiljunen Son Johan 1
5 Pähr Mattss: Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen Swåg: Anders, Syst: Karin, d:r Anders Härköin 5
3 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Cuosin Magdalena 3
3 N:o 1 ibidem underlagt Cav
1 Kaipoila/Kaipaala Föraren Nykops Bost: Kro Nykopp
2 LB: Hindr Såpain 1 Kro Sopanen Son Hindrich 15 år 2
2 underlagt hemman
3 6 Hindrich Sorjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen B:r Matts, Syst: Kirstin, Syst: Maria, B:r Kristers h:o 6

Sivu 728AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Kaipoila/Kaipaala 4 Hindrich Saikoins folk Cav Saikkonen Måg Erich mh:o, gåss: Simon, Inh: Matts Kåttrå 4
Torp: Karl Weman Viman 110 gl Corporal
1 får, 16 C: uts:
5 4 Krister Wirolains folk Kro Virolainen Son Johan mh:o, Son Krister, dot: Caisa 4
3 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen dot: Maria 3
1 Kyllölä 6 Matts Mattssons folk Kro Kyllönen B:L:m: Mårten, B:L:m: dot Brita, måg Michel, måg S: Påhl, d:r Erich, Sold. Johans h:o 6
2 5 Matts Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Erich mh:o, Syst: Maria 5
3 3 1 Matts Huttuins folk Cav Huttunen Son Thomas mh:o, Son Hans, Sold: Pährs h:o 4
1.2 Käriniemj/Keriniemi 4 Eskel Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Res: K: Johan, Swåg: Brusie h:o 4
3 Torp. Hindrich Summain mh:o 1 1 Summanen dot: Karin 3
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
3 Lars Kåndins Enkas hemman Cav Kontiainen
2 LB: Matts Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
4 Brukas af Matts Kåndiain Cav Kontiainen
2 LB: Johan Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
1 Torp. Pähr Aufwin 1 Auvinen 1
1 koo, 16 C: uts:
1 Kåndiala/Kontila 6 Michel Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Matts h:o, B:r Jörans h:o, Son Pähr, dot: Ewa, d:r Eskel Uckoin 6
3 Erich Räpoin 1 Cav Reponen Syst: Karin, B:r Olof 3
5 Michel Randalain mh:o 1 1 Cav Rantalainen B:r Pähr, B:r Matts, Pig. Maria Ikoin 5
1 Lambila/Lampila 5 1 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen Sold: Matts Kants h:o, B:r Anders mh:o, B:r Pähr, B:r T___ 6
2 5 Länsm: Simon Gabriel Jack mh:o 1 1 Inf Jack d:r Jöran Mietin 15 år, Flick: Karin, d:r Pähr Kainulain 5
3 Auditeuren Hienteie Bost: Inf Bost Heinze
2 LB: Adam Saikoin mh:o 1 1 Saikkonen 2
2 LB: Lars Sårjoin 1 Sorjonen dot: Elisabet 2
1 Lukola/Luukkola 7 Sylfwester Lukoin 1 Cav Luukkonen F:r B:r S: Johan mh:o, B:r Lars, B:r Johan mh:o, F:r B:r Son Michel 7
4 Sergeant Abram Hobin 1 Cav Hobin Pig: Elin Kåckoin mh:o 4
2 Torp: Hindrich Lukoin 1 Luukkonen Son Anders 17 år 2
1 koo, 16 C: uts:
2.3 5 Olof Lukåses Enkas folk Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Hindrich mh:o, B:r Thomas 5
Torp: Anders Kåndiain Kontiainen Bräckl:
1 koo, 4 C: uts:
4 3 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders 3
2 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
4 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen d:r Johan Kondiain, B:r dot: Lisa 4
2 Pähr Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2

Sivu 730AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5.6 Lukola/Luukkola 4 Matts Liukus Enkas f: Cav Liutu Son Pähr mh:o, Son Matts, dot: Lisa 4
1 Johan Liutu 1 Cav Liutu 1
Torp: Anders Liutu Liutu Siuckl:
1 koo, 8 C: utsäde
3 Jacob Liutus Enkas folk Cav Liutu Måg Pähr mh:o, Son Matts 15 år 3
1 Limatala/Liimattala 6 Adam Abramsson 1 Cav Matinen d:r Res: K: Jacob Käräin mh:o, B:r Anders h:o, Son Adam, dot. Anna 4
2 5 Matts Johanssons folk Kro Luukkonen Son Lars mh:o, Son Johan, dot: Anna, B:r dot: Maria 5
3 4 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen B:r N:M: Thomas, B:r Hindrich mh:o, B:r Adams h:o 4
3 Lars Lukoin 1 Luukkonen B:r Hindrich, B:r Adam 3
4 3 Johan Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari B:r Salamon 5
1 Lindusalo/Lintusalo 4 1 Lars Håttins folk Cav Hottinen Son Matts, Son Adam mh:o, Son Johan, Sold: Heinoins h:o 5
2 3 Thomas Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Johan, B:r Olofs h:o, dot: Kirstin 3
3 Rustmäst: Gust: Dunkerts Bost: Kro Dunkert
3 LB: Magnus Summains f: Summanen B:r Krister mh:o, Syst: Susanna 3
4 5 Matts Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Anders, B:r Johan, Syst: Helena 5
5 4 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Matts mh:o, Son Mårten, dot. Maria, Syst: Karin, Son Erichs h:o 4
1 Muramäki/Muuramäki 6 Matts Thomass: Waldoins folk Cav Valtonen B:r Anders mh:o, Son Thomas, Son Johan, B:r S: Matz, B:r Son Lars 6
1 Magnula/Maunola 3 Pähr Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, Sold: Matts Lukoin 5
1 Torp. Pähr Pursiain Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 C: uts:
2 2 Thomas Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Swåg: Anders, Swåg: Son Anders 2
1 Matts Kiljuin 1 Kiljunen Sold. Lars Walgren 1
4 Jacob Kiljuins folk Kiljunen Son Pähr mh:o, Son Adam, Son Erich 17 4
3 3 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Lars mh:o, Son Johan 3
4 4 Hans Karfwoins Enka 1 Inf Karvinen B:r Olof mh:o, Son Anders 17 år 4
1 Torp: Erich Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 Inh. Simon Huikarin mh:o 1 1 Huikarinen 2
5 4 Simon Lukoins h:o 1 Inf Luukkonen Inh: Res: K: Mihel, d:r Jöran Härkäin 4
1 Torp: Måns Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 koo, 4 C: uts.
1 Torp: Matts Randalains h:o 1 Rantalainen 1
4 Michel Matilain mh:o 1 1 Inf Matilainen Stiuf Son Adam, Stiuf dot: Walborg 4
1 Mietula/Miettula 5 Anders Sorjoins folk Cav Sorjonen dot: Anna, Son Jacob mh:o, Son Lars, B:r Mårten 5
2 5 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Son Hindr mh:o, B:r dot. Elin, B:r S: Thomas 16, Son Thomas 16 5
1 Linwäfwaren Bertil Targren 1 Tarkgren 2
3.5 6 1 Johan Widikain 1 Cav Vitikka B:r Thomas mh:o, Br Anders mh:o, B:St: Jöran, Sold. Anders Höcks h:o 6

Sivu 732AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Mietula/Miettula 2 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
1 Malliala/Maljala 1 Hans Mondoin 1 Cav Montonen 1
2 4 Johan Mondoins folk Kro Montonen Sold: Matses h:o, B:r Son Anders mh:o, dot Anna 4
3 4 Eskel Uckoin mh:o 1 1 Cav Uikkanen Syst: Karin, B:r Jacob 15 år 4
4 2 Matts Aholain mh:o 1 1 Aholainen 2
Inh. Påhl Uckoin 1 Kro Uikkanen Bräckl:
5 2 Mårten Johanss: Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen 2
1 Ninimäkj/Niinimäki 4 Carl Piskoin 1 Kro Piskonen Swåg: Påhl mh:o, Inh: Thomas Sårjoin 4
2 Torp. Johan Summain mh:o 1 1 Summanen 2
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
1 Ninisarj/Niinisaari 4 Jöran Summains f: Kro Summanen d:r Lars Härkäin mh:o, S: Jörans h:o, S: Johan 4
4 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Mårten mh:o, B:r Matts 4
2 2 Påhl Påhlsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
3 4 Lars Pährss: Lukoins f: Cav Luukkonen Son Pähr, Son Anders, Son Larses h:o, dot: Karin 4
4 3 Elias Kåndiains Enkas f: Cav Kontiainen B:r Pährs h:o, Son Hindrich, dot: Elin 3
Inh: Erich Turkiain Turkiainen Siuckl:
4 1 Hindrich Lukoins f: Cav Luukkonen B:r Påhl mh:o, Son Hindrich, Son Adam, Sold. Pährs h:o 3
5 3 Matts Hulkoins Enkas f: Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Son Krister 3
1 Torp: Thomas Suikoin 1 Suikka 1
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
1 Ollila 5 Hans Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Son Bengt mh:o, B:r Son Grels, Son Johan mh:o 5
2 4 Lars Hämäläins Enkas f: Cav Hämäläinen Måg Johan mh:o, dot. Kirstin, S: Byrier 4
4 Byrier Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o 4
3 Matts Uckoin mh:o 1 1 Uikkanen B:r Grelses h:o 3
1 Pätäjäniemj/Petäjäniemi 1 1 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Sold h:o Margareta, Son Johan 2
4 Påhl Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 4 Johan Läskins Enka 1 Cav Leskinen d:r Jöran Help, Pig: Marg Limatain, Son Grels 15 år 4
4 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Inh. Mårten Help mh:o 4
2 2 Krister Härkäins folk Cav Härkönen Måg Matts mh:o 2
3 5 Hindrich Hamuins Enka 1 Inf Hamunen Inh: Påhl Ikoins h:o, B:r dot: Walborg, B:r Son Pähr 5
1 Pitkälax/Pitkälahti 4 Krister Ikoin mh:o 1 1 Inf Ikonen Måg Hindrich mh:o 4
1 Piskoila/Piskola 8 Staffan Aholain mh:o 1 1 Kro Aholainen B:r Krister mh:o, mh:o B:r Michel, B:r Pähr, Res: Kar: B:r Pähr? mh:o 8
2 5 Anders Mondoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o, B:r dot: Brita 5
3 5 Matts Piskoins folk Kro Piskonen Fr B:r S: Johan, Fr B:r S: Pähr mh:o, slägt Hindrich mh:o 5
4 7 Johan Piskoins Enkas folk Cav Piskonen B:r Hindrich, B:r Påhl, B:r Anders mh:o, B:r Pähr mh:o 7

Sivu 734AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Piskoila/Piskola 5 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen B:r Jöran mh:o, B:r Johan mh:o, dot. Anna 5
6 4 Johan Kåndiain 1 Inf Kontiainen Stiuf B:r Michel mh:o, Son Lars 4
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 7 Pähr Summain 1 Cav Summanen B:r Thomas mh:o, F:r B:r Jone h:o, B:r S: Jonas mh:o, B:r Johans h:o 7
1 B: st: Grels Hujain 1 Hujanen 1
2 4 Påhl Piskoins folk Cav Piskonen Stiuf Son Michel mh:o, Son Johan mh:o 4
1 Torp: Matts Mietin 1 Miettunen 1
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
1 Råkansalo/Rokansalo 5 Anders Kiljuin 1 Cav Kiljunen B:r Thomas, B:r dot: Brita, B:r Pähr Enka, B:r Johan 5
2 Torp: Gustaf Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
2 kiör, 4 C: uts:
2 4 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Eskel mh:o, Son Matts 4
3 4 Johan Summain 1 Kro Summanen B:r Erichs h:o, B:r Pähr mh:o 4
1 Räpoila/Repola 5 Erich Räpoins folk Kro Reponen B:r Pähr mh:o, B:r Michel, B:r Mattses h:o, dot: Susanna 5
2 4 Matts Mattss: Räpåin 1 Kro Reponen B:r Erich mh:o, B: S: Michel, Sold: Olof 4
1 Ryhäla/Ryhälä 4 N:M: Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Son Adam mh:o, dot: Agneta 4
3 Matts Leinoin 1 Cav Leinonen Son Michel, Pig: Anna Ikäheinoin 3
2 Anders Leinoin 1 Cav Leinonen dot: Elin 2
2 5 Påhl Matss: Bengtins folk Cav Penttinen dot: Anna, B:r Son Israel mh:o, B:st: Res: K: Rautiain mh:o 5
3 4 Matts Ingins folk Cav Inkinen B:r Johan mh:o, B:r dot: Maria, d:r Hindr 4
3 Lars Himains folk Cav: Himanen Måg Lars mh:o, dot: Maria 3
4 2 Anders Jufwoins E:as f: Kro Juvonen Måg Pär Mietin mh:o 2
5 Anders Kangain mh:o 1 1 Kro Kankainen B:r Anders mh:o, Syst: Anna 5
5 1 Hans Ikäheimoin 1 Kro Ikäheimonen 1
6 3 Erich Kaipain mh:o 1 1 Kro Kaipainen d:r Matts Räpoins h:o 3
1 Säppälä/Seppälä 3 Res: K: Lars Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen v20 B:r Anders mh:o, Syster Anna 3
2 4 Olof Liutus folk Kro Liutu Son Olof mh:o, Son Pähr mh:o 4
3 8 Pähr Thomass: Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen F:r B:r Son Pär mh:o, F:r B:r dot: Lisa, B:r Jöran mh:o, Måg: Pähr 8
1 Torp: Olof Päckoin 1 Päykkönen 1
1 stod, 1 koo, 8 C: uts:
1 Brita Andersdot: Waldoin 1 Kro Valtonen 1
1 Såriåla/Sorjola Mårten Ryhäin rymt, hemmanet öde Kro Ryhänen
B:st: Olof Hakulin Hakulinen 24 gl: Sold
2 5 Michel Ikoins Enkas f: Cav Ikonen Son Johan, B:r Johan mh:o, d:r Matts Hakulin, Son Hindr 16 år 5
3 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen Syst: Son Hans 16 år 3
1 Såpalanniemj/Sopala 3 L:B: Anders Kietawäin 1 Kap Bohl Kietäväinen B:r Johans h:o, B:r Matses h:o 3
1 Torp: Johan Uckoins Enkas f: Uikkanen Son Johan 16 år 1

Sivu 736AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Såpalanniemj/Sopala 3 Anders Kiljuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen Syst: Maria 3
1 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsiniemj/Vesiniemi 3 Länsm. Hindrich Romanus 1 Cav Romanus Pig: Marg Härk, Pig: Maria Mietin 3
2 Torp: Påhl Lukoin 1 Luukkonen B:r Res: K: Hindrich 2
1 koo, 4 C: uts:
1 Torp: Hindrich Pitkäin 1 Pitkänen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 4 Johan Kainulains folk Cav Kainulainen Son Michel mh:o, Son Israel mh:o 4
Torp: Pähr Kainulain Kainulainen Bräckl:
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
3 2 Elias Kåtros folk Cav Kotro Son Johan mh:o 2
1 Hindrich Kåttrå 1 Cav Kotro 1
4 4 Gustaf Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Syst: Lena, Son Hindrich 4
4 Eskel Lukoins folk Kro Luukkonen Son Eskels h:o, Son Anders mh:o, dot. Kirstin 4
5 4 Bertill Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o 4
6 Mårten Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Krister mh:o, Son Anders mh:o, d:r Anders Tuhkuin, Drag: Michels h:o 6
4 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Syst: Maria, Pig: Margareta Hakulitar 4
2 T: Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Matses h:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 Lars Kåndiains Enkas f: Cav Kontiainen Son Krister mh:o 2
6 2 Pähr Kiljuin 1 Kro Kiljunen B:r Thome h:o 2
1.2 Waldoila/Valtola 5 N:M: Påhl Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen Syst: Marg, B:r Anders, B:r Erich 5
4 Matts Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders, B:r Påhl 4
5 Hindrich Waldoins Enkas folk Cav Valtonen Son Anders mh:o, Son Olof, dot Sisilia, Drag: h:o Malin 5
5 Påhl Påhlsson Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders mh:o, Syst: Elin 5
Pastoratet/Kirkonkylä 7 Kyrckioherd: H:r Hindrich Salmenius 1 Salmenius Adjungt Aron Limathius, Förar: Ströms h:o, d:r Pähr, Pig: Karin Pelkoin, Flick: Greta, d:r Grels Ihalain 15 år 7
1 T: och Kyrckiowächt: Markus Pelkoin 1 Pelkonen 1
2 Torp: Hindrich Härkäin 1 Härkönen Pig. Anna Limatar 2
Torp: Olof Mannin Manninen Bräckl:
4 Torp: Matts Winter mh:o 1 1 Vinter B:r Johan, Swägersk: Margareta 4
2 Klåck: Hind: Hierpe 1 Hjerpe Pig Beata Tarkiain 2
3 Torp: Pähr Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen Syster Kirstin 3
Torp: Erich Purhoin Purhonen utgl:
1 Sokn Stugu Eld: Thomas Limatain 1 Liimatainen 1
1 Ferge Kar: Matts Kangain 1 Kankainen 1
2 Ferge Kar: Johan Harkäin mh:o 1 1 Härkönen 2
1 Grense upsy:m: Joh: Artel 1 Artell 1
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2

Sivu 738AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 1 Besök: Johan Flinkman 1 Flinkman 1
Scholmäst: Israel Itemeus Ithimaeus Contracht På alla lemmar
3 Sågskrif: Ad: Lindström mh:o 1 1 Lindström Pig: Maria Räpoin 3
1 Såg K: Berent Haloin 1 Halonen 1
1 Såg K: Bertil Teitin 1 Teittinen 1
1 Såg K: Thomas Sorjoin 1 Sorjonen 1
2 Såg K: Johan Stark mh:o 1 1 Stark 2
2 Såg K: Johan Ingin mh:o 1 1 Inkinen 2
1 Såg K: Friedrich Ihalain 1 Ihalainen 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 309AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllälä/Pellilä 3 Johan Sinckoin mh 1 1 Cro Sinkkonen Syst: Elin 3
2 1 Erich Pettersson Sinckoin 1 Cro Sinkkonen 1
3 Blm: Thomas Petterss: mh 1 1 Sinkkonen B: Eskell 3
1 Inh: Petter Sinckoin 1 Sinkkonen 1
3 2 Påhl Hakulin 1 Cro Hakulinen Syst: Maria 2
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 4 Johan Hulkoin mh 1 1 Cro Hulkkonen B: Nils mh 4
2 Torp: Hendrich Hörmöin mh 1 1 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17671769

© Maija-Liisa Laakso 2023