AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1772 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1772

Sivu 746AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Herr Lieutenant Lundens Boställe Kro Lunden
1 LB: Mats Hämäläin 1 Hämäläinen 1
2 LB: Eskel Hämäläin mh:o 2 Hämäläinen 2
1 T: Lars Päyköins folk Päykkönen 2 dot: Susanna 1
1 koo, 8 Cap: utsäde
Inh: Kirstin Hämäläin Hämäläinen utfattig
1 Himahuha/Himahuuha 2 Thomas Aufwins folk Kro Auvinen Son Mats, dot: Karin 2
5 Thomas Thomass: Aufwins h:o 1 Kro Auvinen B:r Anders mh:o, dot: Elin, Inh: Aufwins dot: ___ 5
2 3 Påhl Kituins h:o 1 Cav Kitunen Son Adam, Son Påhl 3
1 Huchtima/Huhtimaa 1 Hindr: Räpoins h:o 1 Cav Reponen 1
4 Adam Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r S: Mats, B:r dot: Elin 4
2 5 Mårten Help mh:o 1 1 Cav Helpi Swåg:r Winsentius, Swåg:r Simon mh:o 5
3 Påhl Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen Bror Simon 3
3 4 Johan Sårjoins h:o 1 Inf Sorjonen B:r Lars mh:o, Syst: Maria 4
1 Huchkala/Huuhkaala 6 Erich Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Pähr, B:r Lars h:o 6
2 3 Matts Ihalains folk Inf Ihalainen Swåger Jöran mh:o, d:r Fredrick 3
1 Hamula 3 Fältwäbel Julius Kindströms h:o 1 Kro Kindström Pig: Maria Lukoin, d:r Anders Kåtrå 1
B:st: och Jäg: Per Mietin Miettunen
2 L:B: och Jäg: Hindr: Sorjoins h:o 1 Sorjonen dot: Lisa har fallande sot, Bror och Jäg: Jonas h:o 2
2 7 Hindrich Härkäins f: Cav Härkönen Son Hindr mh:o, Son Johan mh:o, Son Hesekell 15 år, d:r Hindr Mietin mh:o 7
3 3 Jäg: Hindr: Sorjoins h:o 1 Inf Sorjonen Son Lars 15 år, Pig Anna 3
4 3 Hans Kåtrås folk Cav Kotro B:r Hindrich mh:o, Son Johan 3
B:St: och Jäg: Johan Hämälä Hämäläinen
5 1 L:B: och Jäg: Markus Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
1 Sold: Sigfred Helps h:o 1 Cav Helpi 1
1 Harmala/Harmaala 3 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen Bror Magnus 3
2 1 Israel Rimbiläin 1 Cav Rimpiläinen 1
3 3 Fourier Anders Törneqvists E:a 1 Cav Törnqvist d:r Mats, Pig: Ewa 3
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen Sold Pähr Frodigs h:o, des Syster Anna 4
2 Anders Anderss: Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen 2

Sivu 748AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Hurisalo/Hurissalo 6 Anders Leinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Mats mh:o, dot Anna, Sona Son Anders 6
1 Anders Johanss: Leinoin 1 Cav Leinonen 1
3 2 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Syst: Marg 2
4 5 Pähr Kandin mh:o 1 1 Cav Kontiainen Br Son Lars, B:r Michel, Syst: Brita 5
1 Hylkälä/Hylkylä 4 Mats Ingins folk Kro Inkinen Son Mats mh:o, Son Johan, måg Johans h:o 4
2 Brukas af Kåndiser i Hauhala Kro Kontiainen
3 4 Michel Jukarin mh:o 1 1 Kro Jukarainen B:r Anders, B:r Thomas 4
4 2 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen 2
5 3 Michel Larsson Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen B:r och Jägaren Pährs h:o 3
6 3 Pähr Säppäin mh:o 1 1 Kro Sopanen Jägaren Simon Ingins h:o 3
1 Hauhala 6 Krister Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Michel mh:o, B.L.M. Anders mh:o 6
7 Anders Michelss: Kandiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Michel mh:o, B:r Pähr mh:o, Syst: Marg 7
2 3 Johan Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r Son Mats mh:o, Son Mats 3
1 Junnimäkj/Junninmäki 3 Res: K: Abram Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Thomas 17 år 3
3 Johan Mattssons E:as f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o, Son Adam 17 år 3
4 Mats Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Mats, son Thomas 17 år, dot: Anna 4
4 Hindr: Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Måg Staffan mh:o 4
2 Torp: och Skräddaren Gustaf Mannin 1 Manninen dot: Marg 2
1 häst, 2 kiör
1 Ihalais/Ihalainen 6 Påhl Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pähr, B:r Michel mh:o, B:r dot Susanna 6
2 8 Anders Måndoins E:as f: Cav Montonen B:r Son Johan mh:o, B:r Son Michel mh:o, B:r Son Matts, B:r Son Hindrich, dot Karin, B:r Son Johan 17 år 8
1 B:St: Påhl Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 4 Pähr Salla mh:o 1 1 Inf Solla Swåger Son Hindrich, dot Karin 4
1 Ikoila/Ikola 5 Hans Mondoins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans mh:o, Son Anders 5
1 Kyrkioby/Kirkonkylä Sergeant Pett: v. Kruses Boställe Inf Bost: Kruse
2 B:St: Johan Ruth 1 Ruuth dot: Anna 15 år 2
2 Kapl: Herr Hind Romanii hemman Cav Romanus
3 underlagt hemman
4 8 Kapl: Herr Hinric Romanus mh:o 1 1 Kapl:bohl Romanus d:r Hindr Hakulin, d:r Adam Härkä, d:r Bengt Kiljuin, Pig: Maria Lukoin, Pig: Stina, Pig: Marg Ihalain 8
B: St: Erich Liutus E:a Liutu Bräckl:

Sivu 750AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kyrkioby/Kirkonkylä 2 B: St: Grels Ihalain 1 Ihalainen B:r Hindrs h:o 2
1 B: St: Kirstin Jukarain 1 Jukarainen 1
2 Torp: Nils Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
1 Kietäwälä/Kietävälä 6 Mats Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen dot: Magdalena, Son Thomas 16 år, Swåg: Anders Witikåin, des dot: Anna 6
6 Hindrich Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Thomas mh:o, Drag: dot: ___ 6
2 T: och Res: K: Adam Kihl mh:o 1 1 Kihl 2
2 kiör, 4 Caprs utsäde
B.St. Anders Päykein Päykkönen Bräckl:
2 4 Johan Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Son Påhl mh:o, Son Johan, Son Daniel 4
3 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen d:r Thomas Limatain 3
3 3 Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Sold: Bergs h:o 3
4 1 Olof Hakulin 1 Kro Hakulinen 1
2 Måns Månsson Lukoins folk Kro Luukkonen Måg Johan Kihl mh:o 2
5 3 Hindr: Kituin 1 Cav Kitunen Syst: Son Johan mh:o 3
6 7 Mats Matsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Påhl mh:o, B:r Johan mh:o, Bror Michell 7
7 Halfwa bruckas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
2 Jacob Putuin 1 Cav Puttonen Son Jacob 17 år 2
1 Kåckola/Kokkola Herr Majoren v. Fiandtz Boställe Inf:Bost: Fieandt
3 Torp: Anders Widickå mh:o 1 1 Viitikko B:r Adam 3
1 häst, 2 kiör, 4 Caprs utsäde
2 Jäg:n Johan Hämäläins h:o 1 Hämäläinen Syst: Maria 15 år 2
B:St: Afskied: Sold: Mats Abor Abbor 20 Bräkl:
1 Killjula/Kiljula 4 Pähr Killjuins folk Cav Kiljunen B:r Mats mh:o, Son Erich, dot: Anna 4
2 Simon Killjuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
2 Bruckas af före och eftergående Cav
3 5 1 Erich Bertilssons folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o, d:r Johan, Swåg:r Erich mh:o, B:r Son Jägaren Bengts h:o 6
Inh: Johan Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen utfattig
3 Michel Michelsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Inh: Mats Huiains dot: Maria 15 år 3
1 Kitula under Bruk i Lukola Cav
2 4 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Stiufb:r Thomas, Stiufb:r Erich 17 år 4
6 Anders Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Mats mh:o, B:St: Markus Pelkoin mh:o 6
3 5 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Erich mh:o, B:r Johans h:o 5
1 B:St: Lars Lukoin 1 Luukkonen 2
Torp: Abram Kyllöin Kyllönen Bräckl:
1 häst, 1 koo, 1 får, 4 C: uts:
4 4 1 Vice Pastoren Limathie Erf:s f: Cav Limatius dot: Maria, Pig: Elin, Pig: Brita, Pig: Karin, Drag: Mondoins h:o 5

Sivu 752AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kitula 1 Torp: och Res. K: Jöran Arpoin 1 Arponen 1
1 koo
2 Hindric Arpoins folk Cav Arponen Son Mats mh:o 2
4 Mats Arpoin 1 Cav Arponen B:r Johan mh:o, B:r Pär 4
5 5 1 Olof Olofsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mårten mh:o, B:r Thomas, Sold: Frimodigs h:o 6
1 Kaupila/Kauppila 4 1 Marckus Jacobsson Sårjoin 1 Cav Sorjonen Sold: Hindrich Lukoins h:o, B:r Anders mh:o, Syster Maria 6
3 Marckus Olofsson mh:o 1 1 Cav B:r Anders 3
2 Torp: Anders Kangains f: Kankainen Son Anders, Son Johan 15 år 2
1 häst, 2 kiör, 4 Cap:rs uts:
Inh Karl Aufwin Auvinen Siuckl:
2 2 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
3 Pähr Mattss: Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swåger Anders 3
3 Numero 1 underlagt hemman Cav
1 Kaipala/Kaipaala Cornet Gripenbergs Boställe Cav bost Gripenberg
3 LB: Hindrich Såpain mh:o 1 1 Sopanen B:r Johan 3
2 underlagt hemman
3 6 Hindrich Sorjoin 1 Cav Sorjonen Syst: Kirstin, Syst: Lena, B:r Mats mh:o, B:r Kristers h:o 6
4 3 Erich Widman mh:o 1 1 Inf Vidman Gåssen Simon Hackon 3
Torp: Carl Weman Viman 110 gammal Corporal
1 får, 16 Caprs utsäde
5 3 Johan Kristersson Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen Bror Krister 3
3 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen Syst: Maria 3
1 Kyllölä 6 Mats Matssons Enkas folk Kro Kyllönen Son Påhl mh:o, B:L:m: Mårten, Sold Willigs h:o, d:r Erich mh:o 6
2 2 Mats Mondoin mh:o 1 1 Inf Montonen 2
3 Erich Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen Syst: Maria 3
3 3 1 Mats Huttuins folk Cav Huttunen Son Thomas mh:o, Son Hans, Sold: Pährs h:o 4
1.2 Kärinniemj/Keriniemi 3 Hindr: Puttoins folk Puttonen Son Johan, Son Jacob mh:o 3
4 Eskell Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Res: K: Johan, B:r Son Eskell 4
2 Torp. Hindrich Summain mh:o 1 1 Summanen 2
1 häst, 2 kiör, 8 Caprs uts:
B:St: Jacob Summains E:a Summanen Siuckl:
3 3 Lars Kandiains E:as f: Cav Kontiainen Inh: Johan Hakulin mh:o, Inh: Mats Kietäwäin 3
4 5 Johan Kainulains folk Cav Kainulainen Son Michel mh:o, Son Israel mh:o, dot: Caisa 5
1 Torp. Pähr Aufwins h:o 1 Auvinen 1
1 stod, 16 Caprs utsäde
1 Kåndiala/Kontila 5 Michell Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Jörans h:o, Son Pähr, Son Jöran, Drag: Mats h:o 5

Sivu 754AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kåndiala/Kontila 4 Erich Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Syster Karin, Bror Olof 4
7 Michel Randalain mh:o 1 1 Cav Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan, B:r Pähr, B:r Bertel 7
1 B:St: Eskell Uckoin 1 Ukkonen 1
1 Lambila/Lampila 5 1 Johan Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Påhl, Sold: Kants h:o, dot Maria, Son Johan 17 år 6
2 6 Länsm: Simon Gabr: Jack mh:o 1 1 Inf Jack d:r Påhl Jukarin, d:r Lars Klippa 15, Pig: Karin, Pig: Elin 6
3 Auditeuren Heintzie Boställe Inf Bost Heinze
2 L:B: Adam Saikoin mh:o 1 1 Saikkonen 2
2 L:B: Matts Sorjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
1 Lukola/Luukkola 9 Sylfwester Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen F:r b:r Son Johan mh:o, F:r b:r Son Michel, B:r Lars, B:r Johan mh:o, Son Anders 16 år 9
Torp: Anders Kondiains E:a Kontiainen Bräckl:
3 Sergeant Abr Hobin 1 Cav Hobin Pig: Ewa, Pig: Kirstin 3
1 Torp: Anders Lukoin 1 Luukkonen 1
1 koo, 16 Caprs utsäde
2.3 6 Matts Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Hindrich mh:o, B:r Thomas mh:o 6
4 4 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders mh:o 4
3 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 15 år 3
4 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen dot Anna 15 år, Son Johan 4
6 Thomas Lukoin 1 Luukkonen Son Johan mh:o, dot: Lisa, Inh: Påhl mh:o 6
2 Pähr Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
5.6 4 Matts Liutus Enkas folk Cav Liutu Son Pährs h:o, Son Mats, Son Påhl, dot: Lisa 4
3 Johan Liutu 1 Cav Liutu Son Johan 16 år, Son Abram 16 år 3
Torp: Anders Liutus h:o Liutu fel i ___
1 koo, 8 Caprs utsäde
4 Jacob Liutus E:as f: Cav Liutu Måg Pähr mh:o, Son Mats mh:o 4
1 Limattala/Liimattala 5 Adam Abramsson 1 Cav Matinen B:St: Res:K: Jacob Kärpäin, Bror Anders h:o, Son Adam mh:o 5
2 6 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen Cousin Lars mh:o, B:r dot: Maria, Sold Jacobs dot Maria 6
3 4 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen B:r nemd:m: Thomas, B:r Adam mh:o, B:r Hindrs h:o 4
2 Lars Lukoin 1 Luukkonen B:r Adam 2
4 5 Johan Wiskarin 1 Kro Viskari B:r Matts, B:r Son Salamons h:o, B:r Son Pähr, Syst: dot: Marg 5
1 Lindusalo/Lintusalo 5 1 Lars Håttins folk Cav Hottinen Son Mats mh:o, Son Adam mh:o, Son Johan, Sold: Heinoins h:o 6
2 2 Thomas Kiljuins E:as folk Cav Kiljunen B:r Johan, B:r dot Kirstin 2
3 Fourier Simbergs Bost: Kro Semberg
2 L:B: Krister Summain mh:o 1 1 Summanen 2
4 5 Mats Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Anders h:o, B:r Johan, Syster Brita 5
5 4 Mårten Räpoins f: Inf Reponen Son Mats h:o, Son Mårten, Son Eskels h:o, Syst: Karin 4

Sivu 756AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Lindusalo/Lintusalo Fältwäbel Joh: Limatie hemman Inf Limatius
2 B:st: d:r Lars Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2
1 B:st: d:r Johan Summains h:o 1 Summanen 1
1 Muramäkj/Muuramäki 8 Matts Thomess: Waldoins f: Cav Valtonen Son Thomas mh:o, Son Johan, B:r Lars mh:o, B:r Mats mh:o, Bror Son Anders 8
1 Magnula/Maunola 3 1 Pähr Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, Sold: Lukoins h:o 4
1 Torp: Pähr Pursiain 1 Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 Caprs uts:
2 3 Thomas Kietäwäins f: Cav Kietäväinen Swåg: Anders mh:o, Swåg: Pähr 17 år 3
1 Matts Killjuin 1 Cav Kiljunen 1
3 5 Jacob Killjuins E:as folk Cav Kiljunen Son Pähr mh:o, Son Adam mh:o, Son Erich 5
4 Lars Killjuins folk Cav Kiljunen Son Lars, Son Johan mh:o, dot: Brita 4
4 7 Hans Karfwoins Enka 1 Inf Karvinen B:r Olof mh:o, Son Anders mh:o, Son Michel, Pig Karin 7
1 B:St: d:r Simon Huikarins h:o 1 Huikarinen 1
5 4 Simon Lukoin 1 Inf Luukkonen Inh: Res: K: Michel Wihoin, d:r Jöran Härkäin mh:o 4
1 Torp: Måns Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 stod, 1 koo
Torp: Mats Randalains h:o Rantalainen har fem barn
2 kiör, 2 får
5 Michel Matilain mh:o 1 1 Inf Matilainen Stiuf Son Adam mh:o, Stiuf Son Simons h:o 5
1 Mietula/Miettula 5 Anders Sorjoins folk Cav Sorjonen B:r Mårten, B:r Jacob mh:o, B:r Son Lars mh:o 5
1 i B:St: Hans Summain 1 Suna 1
2 5 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Son Hindrich mh:o, B:r dot. Elin, Son Thomas, B:r Son Hindrich 5
2 Linwäf: Bertil Tarckgren 1 Tarkgren dot: Maria 2
3.5 5 Johan Widikås folk Cav Vitikka B:r Thomas mh:o, Br Anders mh:o, dot: Karin 5
4 3 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Thomas 3
1 Maljala 2 Hans Mondoins f: Cav Montonen Son Johan mh:o 2
2 6 Johan Mondoins f: Kro Montonen B:r Anders mh:o, B:St: Johan Ingin mh:o, Son Måns 15 år, Inh: Brita Kyllöins dot Brita 6
3 3 Sold: Mats Dysters h:o 1 Cav Dyster 3 Son Johan mh:o 3
4 1 Matts Aholain 1 Aholainen 1
5 1 Mårten Johanss: Mondoin 1 Kro Montonen 1
1 Ninjmäkj/Niinimäki 4 Carl Piskoin 1 Kro Piskonen Swåg:r Påhl mh:o, B:r S: Pähr 15 år 4
1 Ninisarj/Niinisaari Jöran Summains öde Kro Summanen
5 Lars Räppoin 1 Kro Reponen B:r Mårten, B:r Mats mh:o, d:r Lars __rkäins h:o 5
2 4 Påhl Påhlss: Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen B:r Anders mh:o, B:r dot Maria 4
3 5 1 Lars Pährss: Lukoins f: Cav Luukkonen Son Pähr mh:o, Son Anders, Son Larses h:o, dot: Karin, Sold: Wiks h:o 6
4 4 Elias Kondiains E:as f: Cav Kontiainen B:r Pährs h:o, Son Hindr mh:o, dot: Karin 4

Sivu 758AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisarj/Niinisaari Inh: Erich Turkiain Turkiainen Siukl:
1 i B:St: Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
5 1 Hindrich Lukoins f: Cav Luukkonen Sold. Pährs h:o, B:r Påhl, Son Hindr mh:o, Son Adam, Sold: Pährs dot Anna 6
5 3 Mats Hulkoins E:as folk Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Son Krister 3
Torp: Thomas Suikoin Suikka utfattig
1 koo, 4 Caprs uts:
1 Ollila 8 Hans Killjuins folk Cav Kiljunen B:r S: Bengt mh:o, B:r S: Grels mh:o, B:r S: Hans, B:r S: Pähr 17 år, Son Johan mh:o 8
2 4 Lars Hämäläins E:as f: Cav Hämäläinen Måg Johan, dot. Karin, Son Byrjer mh:o 4
4 Byriert Hämäläins h:o 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o, B:r dot Karin 4
4 Mats Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen B:r Grels h:o, B:r Elias 17 år 4
1 Pätäjäniemj/Petäjäniemi 1 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Son Johan 1
3 Påhl Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thomas h:o 3
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 4 Johan Läskins E:as f: Cav Leskinen Son Grels mh:o, d:r Jöran Help, B:St: d:r Johan Kåtrå 4
4 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Pig: Walborg, Inh: Adams h:o 4
2 3 Krister Härckäins f: Cav Härkönen Son Johan 17 år, Måg Mats mh:o 3
3 3 Pähr Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen Cousin Pährs h:o 3
1 Pitkälax/Pitkälahti 6 Mats Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman B:r Jöran, Inh: Staffan Ahåla mh:o 6
1 Piskoila/Piskola 2 Michel Aholain 1 Kro Aholainen B:r Res: K: Johan 5
2 4 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o 4
3 6 Johan Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen B:r Pähr, slägt Hindrich mh:o, Son Johan 6
4 8 Hindrich Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Påhl, B:r Anders mh:o, B:r Pähr mh:o, Inh: Krister Aholain mh:o 8
5 6 Sexm: Anders Lappalains folk Inf Lappalainen B:r Jöran mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Son Anders, B:r dot Karin 6
6 4 Johan Kåndiains E:as f: Inf Kontiainen Stiuf B:r Michel mh:o, Son Lars, dot Brita 4
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 3 Pähr Summains folk Cav Summanen B:r Thomas mh:o, dot: Anna 3
B:St: Grels Hujain Hujanen har Bruch
2 Jonas Summain mh:o 1 1 Summanen 2
2 5 Påhl Piskoins folk Cav Piskonen Son Johan mh:o, Son Påhl mh:o, Inh: Summains h:o 5
1 B:St: d:r Mats Mietin 1 Miettunen 1
1 Michel Kåndin 1 Cav Kontiainen 1
1 Råkansalo/Rokansalo 5 Anders Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Thomas, B:r Lars E:a, B:r Johan mh:o 5
2 Torp: Gustaf Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
2 kiör, 4 Caprs utsäde
2 6 1 Erich Räppoins h:o 1 Cav Reponen B:r Eskel mh:o, Son Mats, B:r Johan, Son Mårten, Sold: Åbergs h:o 7

Sivu 760AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Råkansalo/Rokansalo 1 Johan Summain 1 Kro Summanen 1
2 Pähr Summain mh:o 1 1 Summanen 2
1 Räpoila/Repola 6 Erich Räpoins folk Kro Reponen B:r Pähr mh:o, B:r Michel mh:o, B:r Mats mh:o 6
2 5 Mats Matss: Räpoin 1 Kro Reponen B:r Erich mh:o, B:r Pährs h:o, Pig: Brita Räpoin 5
2 Michel Mårtenss: Räpoin 1 Reponen B:r Pähr 2
1 Ryhäla/Ryhälä 2 N:M: Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen dot: Agneta 2
4 Mats Leinoins folk Cav Leinonen Pig Helena, Son Michel mh:o, d:r Anders Lautia 4
2 B:st: d:r Herman Karhu mh:o 1 1 Karhu 2
4 Anders Leinoin 1 Cav Leinonen Son Michel mh:o, Pig: Maria 4
2 4 Påhl Matss: Bengtins f: Cav Penttinen B:r Son Israel mh:o, B:r Son Simon, Son Påhl 4
3 5 Johan Ingin 1 Cav Inkinen Måg Hindr mh:o, Måg Mats mh:o 5
5 Pähr Himain mh:o 1 1 Cav: Himanen Swåg:r Lars mh:o, d:r Simon Hintsain 5
4 3 Pähr Mietin mh:o 1 1 Cav Miettunen Res: K: i B:St: Dafwid Rautiain 3
1 Philip Håttmans folk Cav Hottman 36 dot: Anna 1
3 Anders Kangain mh:o 1 1 Cav Kankainen B:r Matz mh:o 3
5 1 Anders Tuchkuin 1 Kro Tuhkunen 1
2 B:St: d:r Johan Hatain mh:o 1 1 Haatainen 2
6 3 Erich Kaipoin mh:o 1 1 Kro Kaipainen Pig: Anna Kättuin 3
1 Säppälä/Seppälä 4 Res: K: Lars Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen v20 B:r Anders mh:o 4
2 3 Pähr Liutu 1 Kro Liutu B:r Hans mh:o 3
4 Olof Liutus folk Kro Liutu Son Olof mh:o, Son Johan mh:o 4
3 7 Pähr Thomass: Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Son Pähr mh:o, B:r Jöran mh:o, Farb:r dot: Lisa 7
1 Torp: Olof Päyköin 1 Päykkönen 1
1 häst, 2 kiör, 16 Capr uts:
1 Sårjåla/Sorjola 1 Mats Hakulin 1 Kro Hakulinen 1
1 B:St: Kirstin Ryhäin 1 Ryhänen 1
3 Eskel Uikain mh:o 1 1 Uikkanen B:r Jacob 3
2 6 Michel Ikoins E:as folk Cav Ikonen Son Hindr, Son Johan mh:o, B:r Johan mh:o, Syster Brita 6
4 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen Syst: Son Hans, B:r Anders 4
1 Säppälänniemj/Sopala 1 Inh: Anders Kietawain 1 Kap Bohl Kietäväinen 1
3 Torp: Johan Uckoin mh:o 1 1 Uikkanen B:r Påhl 3
3 L:B: Johan Kietäwains h:o 1 Kietäväinen B:r Matses h:o, Son Johan 3
2 5 Anders Killjuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen Syst: Maria, B:r Johan mh:o 5

Sivu 762AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Säppälänniemj/Sopala 1 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wesinjemj/Vesiniemi 7 1 Befall:n Johan Romanus 1 Cav Romanus Drag: dot Maria, d:r Jonas, d:r Jacob Limatain, d:r Matts Dofwa, d:r Anders Parri, Pig: Maria, Pig: Anna Kainul 8
1 B:St: Res: K: Hindrich Lukoin 1 Luukkonen 1
3 B:St: Hindrich Pitkein 1 Pitkänen Son Hindr 17 år, Syst: Karin 3
2 1 Brukas af N:o 1 Corporal Siöfeldts dot: Lena 1
B:st: Pähr Kainulain Kainulainen Bräckl:
3 4 Elias Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Erick mh:o 4
4 4 Gustaf Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Son Hindrs h:o, B:r Son Johan 15 år 4
4 Eskel Lukoins folk Kro Luukkonen d:r Johan Mondoin, Son Eskels h:o, Son Anders mh:o 4
5 7 Bertil Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o, B:r Grels h:o, d:r Simon, Pig: Ewa 7
4 Krister Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r Adam mh:o, Drag: Michels h:o 4
3 Jäg: Mats Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen Syst: Maria, B:r Winsentius 3
2 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Mats 2
1 häst, 2 kiör, 8 Caprs uts:
2 Lars Kåndiains E:as folk Cav Kontiainen Son Krister mh:o 2
6 2 Pähr Killjuin 1 Kro Kiljunen B:r Thome h:o 2
1.2 Waldoila/Valtola 5 N:M: Påhl Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Erich mh:o, B:r Anders 5
5 Mats Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Påhl, B:r Anders, B:r Nils 5
6 Hindrich Waldoins E:as f: Cav Valtonen B:r Påhls h:o, B:r Hindrich, Son Anders mh:o, Son Olof mh:o 6
5 Påhl Påhlss: Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders mh:o, B:r Simon 5
Pastoratet/Kirkonkylä 7 Kyrckioherden Herr Henric Salmenius 1 Salmenius Adjungten Aron Limatius, Pig Karin, Pig Anna, Pig Ewa Ingin, d:r Pähr Ingin, d:r Johan Kyllöin 7
2 Torp: och Kyrckiowächtaren Markus Pälckoin 1 Pelkonen Son Gabriel 2
1 Torp: Olof Mannins folk Manninen Bräckl:, dot Anna 1
3 Torp: Mats Winter mh:o 1 1 Vinter B:r Johan 3
2 B:St: Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
3 Torp: Pähr Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen Syst: Ewa 3
Torp: Hindrich Härkäin Härkönen har fem barn
3 Torp: Erich Purhoin mh:o 1 1 Purhonen Syst: Maria 3
1 Sochne Stugu Eldaren Thomas Limatain 1 Liimatainen 1
2 Färge K: Mats Kangain 1 Kankainen Son Zacharias 2
1 Färge K: Johan Härkäin 1 Härkönen 1
1 Gränse upsyningsman Joh: Artel 1 Artell 1
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2

Sivu 764AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 2 Upsyningsman Henric Lens mh:o 1 1 Lens 2
1 Besökaren Joh: Flinkman 1 Flinkman 1
1 Skolemäst: Israel Ithimeus 1 Ithimaeus 1
2 Bygmäst: Adam Lindström 1 Lindström Pig: Malin Rautiain 2
1 Såg Karlen Berent Haloin 1 Halonen 1
1 Såg Karlen Bertil Teitin 1 Teittinen 1
1 Såg Karlen Thomas Sorjoin 1 Sorjonen 1
2 Såg Karlen Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
1 Såg Karlen Jöran Sollas h:o 1 Solla 1
2 Såg Karlen Pähr Rasa mh:o 1 1 Rasa 2
1 Såg Karlen Lars Limatain 1 Liimatainen 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 307AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllölä/Pellilä 2 Johan Sinkoin mh 1 1 Cro Sinkkonen 2
2 1 Erich Pettersson Sinkoin 1 Cro Sinkkonen 1
2 Blm: Eskell Thomasson mh 1 1 Sinkkonen 2
3 3 Påhl Hakulin mh 1 1 Cro Hakulinen Syst: Maria 3
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 5 Johan Hulkoin mh 1 1 Cro Hulkkonen B: Nils mh, Syst: Britha 5

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17711773

© Maija-Liisa Laakso 2023