AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1773 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1773

Sivu 768AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Herr Lieutenant Lundeens Boställe Kro Lunden
2 L:B: Eskell Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
1 Torp: Lars Päycköins folk Päykkönen 2 dot: Susanna 1
1 koo, 8 C: utsäde
1 Himahuha/Himahuuha 5 Thomas Aufwins folck Kro Auvinen Son Matts, måg Johan mh:o, B:r Son Påhl, B:r dot. Maria 5
4 Thomas Thomasson Aufwins h:o 1 Kro Auvinen B:r Anders mh:o, dot: Elin 4
2 2 Pål Kituins h:o 1 Cav Kitunen Son Adam 2
1 Huchtima/Huhtimaa 1 Hindrich Räpoins h:o 1 Cav Reponen 1
4 Adam Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r S: Matts, B:r dot: Anna 4
2 7 Mårten Help mh:o 1 1 Cav Helpi Swåger Winsenthius mh:o, Swåger Simon mh:o, Pig: Karin Läskin 7
4 Pähr Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen B:r Simon mh:o 4
3 4 Johan Sårjoins h:o 1 Inf Sorjonen B:r Lars mh:o, Syster Maria 4
1 Huchkala/Huuhkaala 7 Erich Johansson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Larses h:o, B:r Pär mh:o 7
2 4 Matts Ihalains folck Inf Ihalainen Swåger Jöran mh:o, Son Lars 15 år, dreng Friedrich Ihalain 4
1 Hamula 3 Fältwäb: Juljus Kindströms h:o 1 Kro Kindström d:r Anders Kåtrå, Pig: Maria 1
B:st: och Jäg: Pär Mietin Miettunen
2 Landbonden och Jägaren Hindrich Såriåins h:o 1 Sorjonen B:r och Jägaren Jone h:o 2
2 6 Hindrich Härkäins f: Cav Härkönen Son Hindrich mh:o, Son Johan mh:o, Son Hesekell 17 år, d:r Hindrich Mietin 6
3 4 Jöran Hindersson Sårjåins hustru 1 Inf Sorjonen Son Lars 16 år, Inh: Mårten Kietäwäin mh:o 4
4 4 Hans Kåtrås folck Cav Kotro B:r Hindrich, Son Johan mh:o, Son Matts 15 år 4
Backestuga och Jägare Johan Hämäläin Hämäläinen
5 1 Landbonde och Jägare Matts Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
3 Sigfred Help mh:o 1 1 Cav Helpi Pig: Anna Hämäläin 3
1 Harmala/Harmaala 2 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen 2
2 1 Israel Rimbiläin 1 Cav Rimpiläinen 1
3 2 Fourier Anders Torneqvists E:a 1 Cav Törnqvist Pig: Ewa Ihalain 2

Sivu 770AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Hurrisalo/Hurissalo 4 Israel Pardain 1 Inf Partanen B:r Son Thomas 16 år, Sold Petter Frodigs h:o, Sold: Syster Anna 4
5 Anders Anderss: Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Michell mh:o, B:r Matts 5
2 6 Anders Leinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matts mh:o, Sona Son Anders, dot: Anna 6
2 Anders Johanss: Leinoin 1 Cav Leinonen Son Anders 16 år 2
3 3 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Syster Marg, Syster Kirstin 3
4 6 Pär Kåndin mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r S: Lars mh:o, B:r Michell, Syster Brita 5
1 Hylkälä/Hylkylä 4 Matts Ingins folck Kro Inkinen Son Matts mh:o, Son Johan, måg Johans h:o 4
2 Bruckas af Kåndiser i Hauhåla Kro Kontiainen
3 4 Michell Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen B:r Anders, B:r Thomas 4
4 2 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen 2
5 3 Michell Larss: Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen B:r och Jägaren Pärs h:o 3
6 2 Pähr Såpain 1 Kro Sopanen dot: Karin 2
1 Hauhala 5 Krister Kåndiain mh:o 1 1 Kro Kontiainen B:r Michell mh:o, B.L.m. Anders 5
6 Anders Michelss: Kåndiain mh:o 1 1 Kro Kontiainen B:r Michel mh:o, B:r Pär mh:o 6
2 3 Johan Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r Son Matts mh:o, Son Matts 3
1 Junnimäki/Junninmäki 4 Res: K: Adam Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Thomas, dot: Anna 4
2 Johan Mattssons Enkas f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o 2
4 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen Son Matts mh:o, son Thomas, dot: Brita 4
4 Hindrch Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Måg Staffan mh:o 4
2 Torp: och Skräddaren Gustaf Mannin 1 Manninen dot: Margareta 2
1 häst, 2 kiör, int: uts:
1 Ihalais/Ihalainen 6 Pål Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pär, B:r Michell mh:o, B:r S. Johan 15 år 6
2 8 Anders Måndoins E:as f: Cav Montonen Sona S: Johan mh:o, Sona S: Michell mh:o, Sona S: Matts, Sona S: Hindrich, Sona S: Johan, dot. Karin 8
1 B:St: Pål Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 3 Pähr Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swåger Son Hindrich 3
1 Ikoila/Ikola 6 Hans Måndoins folk Cav Montonen Son Johan, Son Lars mh:o, Son Anders mh:o, Son Matts 6
1 Kyckioby/Kirkonkylä 1 Sergeant Petter v. Kruses f: Inf Bost: Kruse Pig. Lena 1
1 B:St: Johan Ruths folk Ruuth dot: Anna 1
2 Kapl: H:r Hinric Romani hemman Cav Romanus
3 underlagt hemman

Sivu 772AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Kyckioby/Kirkonkylä 8 Kapl: H:r Hinric Romanus mh:o 1 1 Kapl:Bohl Romanus d:r Hindr Hakulin, d:r Adam Härkä, d:r Bengt, Pig. Marg, Pig. Marg Härkä, Pig: Maria Lukoin 8
B: St: Erich Liuts Encka Liutu Bräckl:
1 B: St: Kirstin Jukarain 1 Jukarainen 1
2 Torp: Niels Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
1 Kietäwälä/Kietävälä 6 Mats Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Thomas 17 år, Swåg: Anders, des dot: Maria, dot: Magdalena 6
6 Hindrich Luckoin 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Thomas mh:o, Drag: dot: Anna 6
B.St. Anders Päycköin Päykkönen Bräckl:
2 T: Res: K: Adam Kjhl mh:o 1 1 Kihl 2
1 koo, 4 Cp:r utsäde
2 4 Johan Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Son Pär mh:o, Son Johan, Son Daniel 4
3 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen d:r Thomas Leinoin 3
3 5 Michel Kietäwäins folk Kro Kietäväinen Son Matts mh:o, Inh: Lars mh:o, Sold: Bergs h:o 5
4 2 Olof Hakulin 1 Kro Hakulinen Son Matts 2
2 Måns Månsson Lukoins folck Kro Luukkonen Måg Johan mh:o 2
5 1 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen 1
6 6 Matts Mattsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Påhl, B:r Johan mh:o, B:r Michell 6
7 Halfwa bruckas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
2 Jacob Puttoin 1 Cav Puttonen Son Jacob 2
1 Kåckåla/Kokkola Herr Capitain Stichtz Boställe Inf:Bost: Sticht
1 B:St: afsk: Sold: Matts Abors f: Abbor 20 dotr Maria 1
2 Jäg: Johan Hämäläins h:o 1 Hämäläinen B:r Matts 2
3 Torp: Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko Bror Adam 3
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
1 Kiljula 5 Pär Killjuins folck Cav Kiljunen B:r Matts mh:o, Son Erich, dot: Kaisa, dot: Anna 5
2 Simon Killjuins h:o 1 Kiljunen d:r Matts Hujain 2
2 Bruckas af för och eftergående Cav
3 3 1 Erich Bertillssons folck Cav Kiljunen Son Johan mh:o, B:r S: och Jägaren Bengts h:o, dot: Anna 4
Inh: Johan Killjuin mh:o 1 1 Kiljunen utfattig
2 Michell Michelsson Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 Erich Killjuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
1 Kitula under Bruck i Lukola Cav
2 4 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen StiufB:r Erich, StiufB:r Thomas 4
5 Anders Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:St: Marckus Pälkoins h:o 5
3 2 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Erich Luckoin 1 Luukkonen B:r Johans h:o 2

Sivu 774AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kitula 1 B:St: Lars Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
Torp: Abraham Kyllöin Kyllönen Bräckl:
1 häst, 1 koo, 1 får, 4 C: uts:
4 5 1 Vice Pastoren Limatzi Erfwingar Cav Limatius Drag: Pär Mondoins h:o, dot: Maria, Pig: Elin Arpoin, Pig: Elin Turkiain, Pig: Anna, d:r P. Hindr 16 6
2 Torp: Res. K: Jöran Arpoin 1 Arponen dot. Marg 15 år 2
1 stod,1 koo
1 Hindrich Arpoins f: Cav Arponen Son Hindrich 1
4 Matts Arpoin 1 Cav Arponen B:r Johan mh:o, B:r Pähr 4
5 7 1 Olof Olofsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mårten mh:o, B:r Thomas, B:r dot: Karin, Sold: Friwilligs h:o, Inh. dot. Maria Lukoin 8
1 Kaupila/Kauppila 3 Marckus Jacobss: Sårjåins f: Cav Sorjonen B:r Anders mh:o, Syst: Maria, Sold: Lukoins h:o 6
3 Marckus Olofsson mh:o 1 1 Cav B:r Anders 3
Inh Karl Aufwin Auvinen Siuckl:
2 Torp: Anders Kangains f: Kankainen Son Anders, Son Johan 16 år 2
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 2 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
3 Pär Mattsson Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swåger Anders 3
3 Num: 1 underlagt hemman Cav
1 Kaipala/Kaipaala Cornet Lindkranses Boställe Cav bost Lindkrans
3 L:B: Hindrich Såpain mh:o 1 1 Sopanen B:r Hindrich 3
2 underlagt hemman
3 7 Hindrich Sårjåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen B:r Mats mh:o, B:r Kristers h:o, Syst. Kirstin, Syster Lena 7
4 3 Erich Widman mh:o 1 1 Cav Vidman Gåssen Simon Haikoin 3
T: förra Corporal Carl Weman Viman 110 gaml:
5 4 Johan Kristerss: Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen B:r Krister mh:o 4
2 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen 2
1 Kyllölä 6 Matts Mattssons Enkas folk Kro Kyllönen Son Pål mh:o, B:L:m: Mårten, d:r Erich mh:o, mågens dot. Brita 6
2 2 Matts Måndoins h:o 1 Inf Montonen Son Erich 2
3 Erich Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen Syster Maria 3
3 3 1 Matts Huttuins folck Cav Huttunen Son Thomas mh:o, Son Hans, Sold: Pärs h:o 4
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 3 Hindrich Puttoins folk Puttonen Son Johan, Son Jacob mh:o 3
3 Eskell Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Son Eskell, B:r Res: K: Johan 3
2 Torp: Hindrich Summain mh:o 1 1 Summanen 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
i Backstuga Jacob Summains Encka Summanen Siuckl:
3 4 Lars Kåndiains Enkas f: Cav Kontiainen Inh: Johan Hakulin mh:o, Inh: Mats Kietäwäin mh:o 4
4 5 Johan Kainulains folck Cav Kainulainen Son Israel mh:o, Son Michell mh:o, dot Kaisa 5

Sivu 776AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kärinniemi/Keriniemi Torp. Pär Aufwins h:o Auvinen Siuckelig
1 stod, 1 koo, 16 C: uts:
1 Kåndiala/Kontila 5 Michell Kåndiains Encka 1 Cav Kontiainen Son Pär, Son Jöran, B:r Jörans h:o, Drag: Mattses h:o 5
4 Erich Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Olof, Syster Karin 4
7 Michell Randalain mh:o 1 1 Cav Rantalainen B:r Matts mh:o, B:r Johan, B:r Bertill, Inh. Matts Räpoin 7
2 B:St: Eskell Uckoin 1 Ukkonen Syster Brita 2
2 Pär Randalain 1 Rantalainen Pig. Karin Aufwin 2
1 Lambila/Lampila 5 1 Johan Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Pål, Son Johan, dot. Maria, Sold: Matts Kants h:o 6
2 4 Länsman Simon Gab: Jack mh:o 1 1 Inf Jack d:r Pål Juckarain, Pig. Anna Låikain 4
1 B:St: Adam Rautiains h:o 1 Rautiainen 1
3 Auditeuren Heintzii Boställ Inf Bost Heinze
2 L:B: Adam Saikoin mh:o 1 1 Saikkonen 2
3 L:B: Matts Sorjoin mh:o 1 1 Sorjonen B:r Lars 17 år 3
1 Lukola/Luukkola 8 Sylfwester Luckoin 1 Cav Luukkonen B:r Lars, B:r Johan mh:o, F:r B:r S: Johan mh:o, F:r B:r S: Michell, Son Anders 17 år 8
Torp: Anders Kondiains E:a Kontiainen Bräckl:
2 Sergeant Abram Hobbin 1 Cav Hobin Pig: Kirstin Härkäin 2
3 Torp: Anders Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen Syster Kirstin 3
1 stod, 1 koo, 16 Cp:rs utsäde
2 B:St: d:r Lars Härkä mh:o 1 1 Härkönen 2
2.3 6 Matts Luckoin 1 Cav Luukkonen B:r Hindrich mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Son Jacob 15 år 6
4 4 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders mh:o 4
3 Adam Johansson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 16 år 3
3 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen dot. Anna 3
5 Thomas Lukoin 1 Luukkonen Son Johan mh:o, dot. Lisa, Inh: Hakulins h:o 5
2 Pähr Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
5.6 7 Matts Liutus Enkas f: Cav Liutu Son Pärs h:o, Son Matts, Son Pål, Son Anders mh:o, dot: Anna, dragon Son Matts 17 år 7
3 Johan Liutu 1 Cav Liutu Son Johan 17 år, Son Adam 17 år 3
Torp: Anders Liutus h:o Liutu fehl i __
1 koo, 8 Cp:rs uts:
4 Jacob Liutus Enkas f: Cav Liutu Måg Pähr mh:o, Son Matts mh:o 4
1 Limatala/Liimattala 5 Adam Abramsson 1 Cav Matinen Son Adam mh:o, Son Matts 16 år, B:st: Res:K: Jacob Kärpäin 5
2 6 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen Cousin Lars mh:o, B:r dot: Maria, Sold. dot. Maria 6
3 4 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r och N:M: Thomas, B:r Hindrs h:o, B:r Adam mh:o 4
3 Lars Lukoin 1 Luukkonen B:r Adam, B: Erich 3
4 5 Johan Wissarin 1 Kro Viskari B:r Matts, B:r Son Salamons h:o, B:r Son Pär, Syst: dot: Margareta 5
1 Lindusalo/Lintusalo 5 1 Lars Håttins folk Cav Hottinen Son Matts mh:o, Son Adam mh:o, Son Joh, Soldat Heinoins h:o 6
2 3 Johan Killjuin 1 Cav Kiljunen d:r Matts Karlberg, B:r dot Kirstin 3

Sivu 778AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Lindusalo/Lintusalo Fourier Sembergs Boställ Kro Semberg
2 L:B: Krister Summain mh:o 1 1 Summanen 2
4 4 Matts Räpoin 1 Cav Reponen B:r Anders h:o, B:r Johan, Syster Brita 4
5 4 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Mattses h:o, Son Mårten, Son Eskels h:o, Syst: Karin 4
Fältwäbelen Johan Limatie hemman Inf Limatius
2 B:St: Lars Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2
B:St: Johan Summain mh:o Summanen Siuckl:
1 Muramäki/Muuramäki 9 Matts Thomess: Waldoins f: Cav Valtonen Son Thomas mh:o, Son Johan, F:r B:r S: Lars mh:o, F:r B:r S: Matts mh:o, B:r Anders, B:r Johan 9
B:St: Matts Hämäläin Hämäläinen Siuckl:
1 Magnula/Maunola 3 1 Pär Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, Sold: Matts Lukoins h:o 4
1 Torp: Pär Pursiain 1 Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 Cpr uts:
2 4 Thomas Kietäwäins folck Cav Kietäväinen Son Anders mh:o, Son Pähr, d:r Johan Killjuin 4
1 Matts Killjuin 1 Cav Kiljunen 1
3 4 Jacob Killjuins Enkas folk Cav Kiljunen Son Pär mh:o, Son Adam mh:o 4
4 Lars Killjuins folck Cav Kiljunen Son Lars mh:o, Son Johan mh:o 4
4 7 Hans Karfwoins Encka 1 Inf Karvinen B:r Olof mh:o, Son Anders mh:o, Son Michel mh:o 7
1 B:St: Simon Huikarins h:o 1 Huikarinen 1
5 4 Simon Lukoin 1 Inf Luukkonen Inh: Res: K: Michell, d:r Jöran mh:o 4
1 Torp: Måns Killjuin 1 Kiljunen 1
1 stod, 1 koo
Torp: Matts Randalains h:o Rantalainen har fem barn, han siuckl:
1 stod, 2 får, 1 koo
4 Michell Matilains h:o 1 Inf Matilainen Stiuf S Adam mh:o, Stiuf S Simons h:o 4
1 Mietula/Miettula 5 Anders Sårjoins folk Cav Sorjonen B:r Jacob mh:o, Son Lars, B:r Son Lars mh:o 5
1 i B:St: Hans Summain 1 Suna 1
2 6 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r S: Hindrich mh:o, B:r S: Hindr, Son Thomas mh:o, B:r dot. Elin 6
2 Linwäf: Bertill Talgren 1 Tarkgren dot: Maria 2
3.5 5 Johan Widikås folk Cav Vitikka B:r Thomas mh:o, B:r Anders mh:o, dot: Karin 5
2 B:St: förra Såg Bygmästaren Adam Linström 1 Lindström Pig: Malin Rautiain 2
4 4 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Thomas, B:r Karl 16 år 4
1 Maljala 2 Hans Måndoins folk Cav Montonen Son Johan mh:o 2
2 4 Johan Måndoins folk Kro Montonen B:r Anders mh:o, Son Måns 16 år, B:St: Joh Ingin 4
3 2 Soldaten Matts Dysters h:o 1 Cav Dyster 3 Son Johan mh:o 2
4 2 Matts Aholain 1 Kro Aholainen B:r Staffan 2

Sivu 780AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Maljala 2 Mårten Johansson Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen 2
1 B:St: Lars Larsson Klippa 1 Klippa 1
1 Ninimäki/Niinimäki 4 Carl Piskoin 1 Kro Piskonen Swåger Pål mh:o, B:r S: Pär 16 år 4
1 Ninisarj/Niinisaari Jöran Summains öde Kro Summanen
4 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Mårten, B:r Matts mh:o 4
2 4 Pål Pålsson Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen B:r Anders h:o, B:r Son Pål, B:r dot. Maria 4
3 5 1 Lars Pärsson Lukoins folk Cav Luukkonen Son Pär mh:o, Son Anders, Son Larses h:o, Sold: Wjks h:o, dot: Karin 6
4 4 Elias Kondiains Enkas folk Cav Kontiainen B:r Pärs h:o, Son Hindr mh:o, dot: Karin 4
Inh: Erich Turckiain Turkiainen Siukl:
1 B:St: Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
5 Hindrich Lukoins folck Cav Luukkonen B:r Pål, Son Hindr mh:o, Son Adam, Sold: dot Anna 5
5 4 Matts Hulkoins Enkas f: Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Son Krister mh:o 4
Torp: Matts Suikoin Suikka utfattig
1 koo, 4 Cp:r utsäde
1 Ollila 8 Hans Killjuins folck Cav Kiljunen Son Johan mh:o, B:r Son Bengt mh:o, B:r Son Grels mh:o, B:r Son Hans, B:r Son Pär 8
2 4 Lars Hämäläins Enkas f: Cav Hämäläinen Måg Johan, Son Byrier mh:o, dot. Karin 4
4 Byrier Hämäläins h:o 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o, B:r dot. Karin 4
3 Matts Uckoin 1 Ukkonen B:r Grels h:o, B:r Eljas 17 år 3
1 Pätäjäniemi/Petäjäniemi 1 Anders Johansson Aufwins f: Cav Auvinen Son Johan 1
3 Pål Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thomas h:o 3
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 5 Johan Läskins Enkas folk Cav Leskinen Son Greels mh:o, Son Matts, d:r Jöran, B:St: d:r Johan Kåtrå 5
4 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Inh: Adams h:o, d:r Sackris Kangain 4
2 3 Krister Härkäins folk Cav Härkönen Son Johan, Måg Matts mh:o 3
3 3 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen Cousin Pärs h:o 3
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Matts Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman B:r Jöran 3
2 Inh: Michell Aholain 1 Aholainen B:r Res: K: Johan 2
1 Piskåila/Piskola Michel Aholains öde Kro Aholainen
2 4 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o 4
3 5 Johan Piskoin 1 Kro Piskonen B:r Pär, Son Johan, slägt Hindrich mh:o 5
4 8 Hindrich Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Pål, B:r Ands mh:o, B:r Pär mh:o, Inh: Krister mh:o 8
5 6 Sexman Anders Lappalains folck Inf Lappalainen B:r Johan mh:o, B:r Jöran mh:o, B:r Son Anders, Bror dot Karin 6
6 3 Johan Kåndiains Enkas f: Inf Kontiainen Stiuf B:r Michels h:o, Son Lars, dot. Brita 3

Sivu 782AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 5 Pär Summains folck Cav Summanen B:r Thomas mh:o, dot. Anna, d:r Jonas Johansson, Pig. Brita Hujain 5
B:St: Greels Hujain Hujanen har Bruch
2 Jonas Summain mh:o 1 1 Summanen 2
2 4 Pål Piskoins folck Cav Piskonen Son Johan, Son Påhl mh:o, Inh: Jöran Summains h:o 4
2 B:St: Matts Mietin mh:o 1 1 Miettunen 2
2 Michel Kåndin 1 Cav Kontiainen Son Matts 16 år 2
1 Råkansalo/Rokansalo 5 Anders Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Johan mh:o, B:r Thomas, B:r Pärs Encka 5
2 Torp. Gustaf Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
2 kiör, 4 Cp:r uts.
2 6 1 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen Son Mårten, Son Matts, B:r Eskell mh:o, B:r Johan, Sold: Abbors h:o 7
3 1 Johan Summain 1 Kro Summanen 1
2 Pär Summain mh:o 1 1 Summanen 2
1 Räpoila/Repola 4 Erich Räpoins folck Kro Reponen B:r Pär mh:o, B:r Michell, B:r Mattses h:o 4
2 5 Matts Mattsson Räpoin 1 Kro Reponen B:r Erich mh:o, B:r Pär mh:o 5
2 Michell Mårtenss: Räpoin 1 Reponen Bror Pär 2
1 Ryhäla/Ryhälä 4 N:M: Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Måg Jacob mh:o, dot: Johanna 4
4 Matts Leinoins foclk Cav Leinonen Son Michell mh:o, d:r Anders Lautiain, Pig: Lena Ikäheimoin 4
1 B:st: d:r Herman Karhin mh:o 1 1 Karhu 2
4 Anders Leinoin 1 Cav Leinonen Son Michell mh:o, Pig: Maria Lukoin 4
2 4 Pål Matsson Bengtins f: Cav Penttinen B:r S: Israel mh:o, B:r S: Simon, Son Pål 4
3 4 Johan Ingins folk Cav Inkinen Måg Matts mh:o, Måg Hindrich mh:o, 4
5 Pär Himain mh:o 1 1 Cav: Himanen Swåg:r Lars mh:o, d:r Simon Hintsain 5
4 4 Pär Mietin mh:o 1 1 Cav Miettunen B: St: Res: K: Dafwid Rautiain mh:o 4
3 Anders Kangain 1 Cav Kankainen B:r Matts mh:o 3
1 Sold: Philip Håttmans folk Cav Hottman 36 dot: Anna 1
5 2 Anders Tuchkuins folk Kro Tuhkunen Son Anders mh:o 2
6 2 Erich Kaipoin mh:o 1 1 Kro Kaipainen 2
4 Anders Walldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen Bror Olof mh:o 4
1 Säppälä/Seppälä 4 Res: K: Lars Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen v20 Bror Anders mh:o 4
2 4 Pär Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu Bror Hans mh:o 4
4 Olof Liutus folck Kro Liutu Son Olof mh:o, Son Johan mh:o 4
3 7 Pär Thomasson Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Jöran mh:o, B:r S: Pär mh:o, Syster och Enkan Anna 7
1 Torp: Olof Päyköin 1 Päykkönen 1
1 koo, 16 C: uts:
1 Sårjåla/Sorjola 1 Matts Hakulin 1 Kro Hakulinen 1
1 B:St: Kirstin Ryhäin 1 Ryhänen 1

Sivu 784AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Sårjåla/Sorjola 3 Eskell Uckoin mh:o 1 1 Uikkanen B:r Jacob 3
2 6 Michell Ikoins Enkas f: Cav Ikonen Son Hindrich, Son Johan mh:o, B:r Johan, B:r S: Pål, Syster Brita 6
3 Pål Saikoins h:o 1 Cav Saikkonen B:r Anders, Syst: Son Hans 3
1 Såpalanniemi/Sopala 1 Inh: Anders Kietawain 1 Kap Bohl Kietäväinen 1
3 Torp: Johan Uckoin mh:o 1 1 Uikkanen Bror Pål 3
3 B: St: Johan Kietäwains h:o 1 Kietäväinen Son Johan, Bror Mattses h:o 3
2 5 Anders Killjuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen B:r Johan mh:o, Syster Maria 5
1 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsiniemi/Vesiniemi 7 2 Befall:n Johan Romanus 1 Cav Romanus d:r Jacob Limatain, d:r Anders Parri, d:r Pär Japin?, B:St: d:r Matts Dufwa, Pig: Marg, Pig: Marg Summain, Pig: Anna, Drag: dot Maria 8
1 B:St: Res: K: Hindrich Lukoin 1 Luukkonen 1
3 B:St: Hindrich Pittkäin 1 Pitkänen Son Hindrich, dot: Karin 3
2 Bruckas af Numero 1
B:St: Pär Kainulain Kainulainen Bräckl:
3 4 Eljas Kåtrås folck Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Erich mh:o 4
4 4 Gustaf Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Hindrichs h:o, B:r Son Johan 16 år 4
4 Eskell Luckoins folk Cav Luukkonen Son Eskells h:o, Son Anders mh:o, d:r Joh Måndoin 4
5 6 Bertill Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o, d:r Simon Hakulin, Pig: Ewa 6
5 Krister Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r Adam mh:o, Son Mårten, drag: Michels h:o 5
2 Jäg: Matts Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen Bror Winsentius 2
2 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Matts 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 Lars Kåndiains E:as folk Cav Kontiainen Son Krister mh:o 2
6 2 Pär Killjuin 1 Kro Kiljunen Bror Thome h:o 2
1.2 Waldåila/Valtola 5 N:M: Pål Walldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Erich mh:o, B:r Anders 5
4 Matts Waldåin mh:o 1 1 Cav Valtonen Bror Påhl, d:r Nils Waldoin 4
5 Pål Pålsson Waldåin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders mh:o, Inh: Enkan Ewa Hämäl 5
Pastoratet/Kirkonkylä 7 H:r Kyrckioh: Hinric Salmenjus 1 Salmenius Adjungten Aron Limatius, d:r Johan Kyllöin, d:r Anders Lautiain, Pig. Anna, Pig. Anna Kåndin, Fältwäb: Kindströms Syster Maria 7
2 Klåck: Abram Frimodig 1 Frimodig Pig. Helena 2
3 T: och Kyrckiow: Markus Pälkoin 1 Pelkonen Son Gabriel, dot. Ulricka 3
1 Torp: Olof Mannins f: Manninen dot. Anna 1
3 Torp: Matts Winter mh:o 1 1 Vinter B:r Johan 3
1 B:St: Maria Kyllöin 1 Kyllönen 1
2 B:St: Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
3 Torp: Pär Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen Syster Ewa 3
Torp: Hindrich Härkäin Härkönen har fem barn, han fri för barnen, hon bräck:
2 Torp: Erich Purhoin mh:o 1 1 Purhonen 2
2 S:n Stugu Eld: Thom: Limatain 1 Liimatainen Son Pål 15 år 2

Sivu 786AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 2 Färge K: Grels Ihalain 1 Ihalainen B:r Hindrichs h:o 2
1 Färge K: Johan Härkäin 1 Härkönen 1
1 Gränse upsyningsman Johan Artill 1 Artell 1
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2
3 Upsyningsman Hinr: Lens mh:o 1 1 Lens Pig. Anna Kättuin 3
1 Besöck: Johan Flinkman 1 Flinkman 1
1 Skolemäst: Israel Ithimeus 1 Ithimaeus 1
1 Såg Karl: Bertill Haloin 1 Halonen 1
1 Såg Karl: Bertill Teitin 1 Teittinen 1
1 Såg Karl: Thomas Sårjoin 1 Sorjonen 1
2 Såg Karl: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
2 Såg Karl: Jöran Sålla mh:o 1 1 Solla 2
1 Såg Karl: Petter Rasa 1 Rasa 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 314AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllölä/Pellilä 2 Johan Sinkoin mh 1 1 Cro Sinkkonen 2
2 1 Erich Sinckoin 1 Cro Sinkkonen 1
2 Blm: Eskell Pettersson mh 1 1 Sinkkonen 2
3 Blm: Påhl mh 1 1 Hakulinen Syst: Maria 3
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 3 Johan Hulkoin mh 1 1 Cro Hulkkonen B: Nils 3

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17721774

© Maija-Liisa Laakso 2023