AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1774 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1774

Sivu 756AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Herr Lieutenant Ramsaii Bostelle Kro Ramsay
2 LB: Eskell Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
3 Torp. Lars Päyköins f: Päykkönen 2 gl: Sold. dot. Susanna, dot. Maria, Son Olof 1
1 stod, 1 koo, 8 C. uts.
1 Afsk. Sold. Petter Korp 1 Karp 20 1
1 Himahuha/Himahuuha 4 Thomas Aufwins f: Kro Auvinen Son Matts, måg Johan mh:o, B:r Son Påhl 4
3 Thomas Thomass: Aufwins h:o 1 Kro Auvinen B:r Anders Encka, dot. Elin 3
2 2 Påhl Kituins h:o 1 Cav Kitunen Son Påhl 2
1 Huchtima/Huhtimaa 1 Hindrich Räpoins h:o 1 Cav Reponen 1
4 Adam Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Son Matts, B:r dot. Anna 4
2 5 Mårten Helps h:o 1 Rusth: Helpi Swåg:r Winsentius mh:o, Swåg:r Simon mh:o 5
4 Pähr Läskin mh:o 1 1 Rusth: Leskinen B:r Simon mh:o 4
3 4 Johan Sårjåins h:o 1 Inf Sorjonen B:r Lars mh:o, Syster Maria 4
1 Hauchkala/Huuhkaala 7 Erich Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Lars h:o, B:r Pär mh:o 7
2 4 Matts Ihalains f: Inf Ihalainen Swåg:r Jöran mh:o, Son Lars 16, d:r Friedrich Ihalain 4
1 Hamula 3 2 Fältwäb: Juljus Kindströms h:o 1 Kro Kindström Pig. Anna Kåndiain, Pig: Maria Lukoin, Inh. Lars Ihalain 5
B:st: och Jäg: Pär Mietin Miettunen
2 lb och Jäg: Hindr: Sorjoins h:o 1 Sorjonen B:r och Jäg: Jone h:o 2
2 7 Hindrich Härkäins f: Cav Härkönen Son Hindrich mh:o, Son Johan mh:o, Son Hesekell, d:r Hindrich Mietin mh:o 7
3 2 Jäg: Hindr: Sorjoins E:as f: Inf Sorjonen Son Lars mh:o 2
4 3 Hans Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Matts 16 år 3
B:St: och Jäg: Johan Hämäläin Hämäläinen
2 Hindrich Kåttrå 1 Cav Kotro Pig: Anna Hämäläin 2
5 Herr Secreteraren Meinanders hemman Cav Meinander
2 L:B: och Jäg: Marckus Kåndiains h:o 1 Kontiainen Syster Margareta 2
5 Sigfred Help mh:o 1 1 Cav Helpi Inh. Kietäwäin mh:o, d:r Simon Haikoin 5
1 Harmala/Harmaala 2 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen 2
2 2 Israel Rimbiläin 1 Cav Rimpiläinen Inh: Per Aufwins dot: Kaisa 2
3 1 2 L:B: Krister Waldåin 1 Cav Valtonen dot: Elin, Corp: wid Jäg: Eschners h:o 2

Sivu 758AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain 1 Inf Partanen B:r Son Thomas 17 år, Sold Färdigs h:o 3
5 Anders Anderss: Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Michell mh:o, B:r Matts 5
2 7 Anders Leinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matts mh:o, Sona S: Anders mh:o, Sona S: Bengt 7
2 Anders Johanss: Leinoin 1 Cav Leinonen Son Anders 17 år 2
3 3 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Syster Ewa, Syster Kirstin 3
4 5 Pähr Kåndia mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r S: Lars h:o, B:r Michell, Syster Brita 5
1 Hylkälä/Hylkylä 3 Matts Ingins folk Kro Inkinen Son Matts mh:o, Son Johan 3
2 Bruckas af Kåndiser i Hauhola Kro Kontiainen
3 2 Michell Jukarains öde Kro Jukarainen Inh: B:r Anders mh:o 2
4 Johan Hämäläins öde Kro Hämäläinen
5 1 Michell Larss: Jukarains öde Kro Jukarainen Inh: B:r och Jäg: Pärs h:o 1
6 2 Pär Sopain 1 Kro Sopanen dot: Karin 2
1 Hauhala 7 Krister Kåndiain mh:o 1 1 Kro Kontiainen B:r Michell mh:o, B.L.m. Anders mh:o, B:r Hindrich 17 år 7
6 Anders Michelss: Kåndiain mh:o 1 1 Kro Kontiainen B:r Michell mh:o, B:r Pär mh:o 6
2 5 1 Johan Kåndiains f: Cav Kontiainen B:r S: Matts mh:o, Son Matts mh:o, dot: Maria 14 år, Sold. Ingbergs h:o, Inh: Lunds h:o 6
1 Junnimäki/Junninmäki 4 Abram Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Thomas, dot: Anna 4
3 Johan Mattssons Enkas f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o, Afsk. Sold. Tornström 3
3 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen Son Matts mh:o, son Thomas 3
5 Hindrch Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Måg Staffan mh:o, dot. Margareta 15 år 5
2 Torp: och Skräd. Gust: Mannin 1 Manninen dot: Margareta 2
1 häst, 2 kiör, int: uts:
1 Ihalais/Ihalainen 5 Påhl Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Michell mh:o, B:r S: Johan 16 år 5
2 7 Anders Måndoins E:as f: Cav Montonen B:r Son Johan mh:o, B:r Son Michell mh:o, B:r Son Matts, B:r Son Hindrich, B:r Son Esajas 17 år 7
1 B:St: Påhl Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 6 Pähr Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swåg:r Son Hindrich, Swåg:r Son Anders, Pig. Kirstin, Son Pähr 6
1 Ikoila/Ikola 5 1 Hans Måndoins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Lars mh:o, Sold. Son Anders h:o, Son Matts 6
1 Kyckioby/Kirkonkylä 1 Sergeant Petter w. Kruses f: Inf Bost: Kruse Pig. Lena Ollikain 1
1 B:St: Olof Hakulins h:o 1 Hakulinen 1
1 B:St: Johan Ruths folk Ruuth dot: Anna 1

Sivu 760AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Kyckioby/Kirkonkylä Kapell: Herr Hinric Romanii hemman Cav Romanus
3 underlagt hemman
4 8 Kapl: H:r Hinric Romanus mh:o 1 1 Kapl:Bohl Romanus d:r Bengt Killjuin, d:r Hindr Hakulin, Pig: Anna, Pig: Maria, Pig: Elin, Pig: Anna Frodig 8
B: St: Erich Liuts Encka Liutu Bräckelig
1 B: St: Kirstin Jukarain 1 Jukarainen 1
2 Torp: Nils Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
1 Kietäwälä/Kietävälä 7 Matts Luckoin mh:o 1 1 Rusth: Luukkonen Son Thomas, Swåger Anders, dot: Maria, Swåg: dot. Anna Swåg: dot: Magdalena 7
7 Hindrich Luckoin 1 Rusth: Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Thomas mh:o, drag: dot: Anna, drag: Ströms h:o 7
B.St. Anders Päycköin Päykkönen Bräckelig
2 4 Johan Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Son Pär mh:o, Son Johan, Son Daniel 4
3 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Pig. Elin 3
3 6 Michell Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Son Olof 16 år, Son Matts mh:o, Sold: Bergs h:o 6
2 utan Immission Thomas Limatain Liimatainen B:L: Lars Limatains h:o 2
4 2 Olof Hakulin 1 Kro Hakulinen Son Matts 2
3 Måns Månsson Lukoins f: Kro Luukkonen Måg Johan mh:o, dot. Kirstin 3
5 1 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen 1
6 7 Matts Mattsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Påhl mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Michell 7
7 Halfwa bruckas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
2 Jacob Puttoin 1 Cav Puttonen Son Jacob 2
1 Kackåla/Kokkola Herr Capitain Stickts Boställe Inf:Bost: Sticht d:r N:N: i adelsmans Kåst
1 B:St: afsk: Sold: Matts Abors f: Abbor 20 Bräckl:, dot. Maria 1
3 Lb. Jägaren Johan Hämäläins h:o 1 Hämäläinen Syster Elin, Syster Maria 3
3 Torp: Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko Bror Adam 3
1 häst, 2 kiör, 4 Cp:r uts:
1 Kiljula 5 Pähr Killjuins folck Cav Kiljunen B:r Matts mh:o, Son Erich, dot: Kaisa, dot: Anna 5
1 Simon Kiljuins h:o 1 Kiljunen 1
2 Bruckas af före och eftergående Cav
3 3 1 Krister Summain mh:o 1 1 Cav Summanen Jäg: Bengt Kiljuins h:o, B:r dot: Maria 4
Inh: Johan Killjuin mh:o 1 1 Kiljunen utfattig
2 Michell Michelsson Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 B:St: d:r Johan Killjuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
1 Kitula under Bruck i Lukåla Cav
2 4 Hindrich Luckoin 1 Cav Luukkonen StiufB:r Erich, StiufB:r Thomas mh:o 4
6 Anders Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:St: Markus Pälkoin mh:o 6
3 3 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Lars 16 år 3

Sivu 762AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kitula 3 Erich Luckoin 1 Luukkonen B:r Johan mh:o 3
1 B:St: Lars Luckoins h:o 1 Luukkonen 1
Torp: Abram Kyllöin Kyllönen Bräcklig
En häst, 1 koo, Ett får, 4 C: uts:
4 3 1 Vice Pastoren Limatii Erfwing: Rusth: Limatius Son Fältwäb: Johan, dot: Maria, dragon Marckains h:o, Pig: Kirstin Rimbil., Pig: Anna Limatain 6
2 Torp: och Res. K: Jöran Arpoin 1 Arponen dot. Margareta 2
1 stod,1 koo
1 Hindrich Arpoins f: Rusth: Arponen Son Hindrich 1
6 Matts Arpoin 1 Rusth: Arponen B:r Michell, B:r Johan mh:o, B:r Pähr, Syster Helena 6
5 7 1 Olof Olofsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mårten mh:o, B:r Thomas, dot: Anna, B:r dot: Karin, Sold: Frimodigs h:o 8
1 Afsk: drag: Johan Pjhls folk Pihl dot. Anna 1
1 Kaupila/Kauppila 3 Marckus Jacobss: Sorjoins f: Cav Sorjonen B:r Anders mh:o, Syst: Maria, Sold: Lukoins h:o 6
3 Marckus Olofsson mh:o 1 1 Cav B:r Anders 3
2 Torp: Anders Kangains f: Kankainen Son Anders, hon fri för barnen, Son Johan 17 år 2
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 2 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
3 Pähr Mattsson Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swåger Anders 3
3 Num: 1 underlagt hemman Cav
1 Kaipala/Kaipaala Cornet Lindkranses Boställe Cav bost Lindkrans d:r P. N.N.
5 Lb: Hindrich Såpain mh:o 1 1 Sopanen B:r Johan mh:o, B:r Påhl 5
2 underlagt hemman
3 5 Hindrich Sorjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen B:r Matts mh:o, B:r Kristers h:o 5
4 2 Erich Widman mh:o 1 1 Cav Vidman 2
Förra Corporal Carl Weman Viman 110 utgl:
5 5 Johan Kristersson Wirol: mh:o 1 1 Kro Virolainen B:r Krister mh:o, B:r Adam 5
2 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen 2
1 Kyllölä 6 Matts Mattssons E:as folk Kro Kyllönen Son Påhl mh:o, B:L:m: Mårten, d:r Erich mh:o, mågens dot. Brita 6
2 2 Matts Måndoins h:o 1 Inf Montonen Son Erich 2
4 Erich Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Matts 17 år, Syster Maria 4
3 4 Matts Huttuins folk Cav Huttunen B:r Thomas mh:o, B:r Hans, Afsk: Sold: Pärs h:o 4
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 5 Hindrich Puttkoins f: Cav Puttonen Son Johan mh:o, Son Jacob mh:o, Son Hindr 15 5
5 Eskell Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Son Eskell, B:r dot. Elin, B:r dot. Maria 5

Sivu 764AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kärinniemi/Keriniemi 2 Inh: Dafwid Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
2 Torp: Hindrich Summain mh:o 1 1 Summanen 2
2 kiör, 8 C: uts:
B:St: Jacob Summains E:a Summanen Siucklig
3 4 Lars Kåndiains Erf:s f: Cav Kontiainen Inhyses Johan Hakulin mh:o, Inyses: Mats Kietäwäin mh:o 4
4 4 Johan Kainulains folck Cav Kainulainen Son Michell, Son Israel mh:o, dot Kaisa 4
1 Kåndiala/Kontila 6 Michell Kåndiains Encka 1 Rusth: Kontiainen Son Pär, Son Jöran, B:r Jörans h:o, dot. Anna, Drag: Mattses h:o 6
4 Erich Räpoin mh:o 1 1 Rusth: Reponen B:r Olof, Syster Karin 4
5 Michell Randalain 1 Rusth: Rantalainen B:r Matts mh:o, B:r Johan, B:r Bertill 5
2 B:St: Eskell Uckoin 1 Ukkonen Syster Brita 2
2 Pär Randalain 1 Rusth: Rantalainen Pig. Karin Aufwin 2
1 Lambila/Lampila 4 1 Johan Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Påhl, Son Johan, dot. Maria, Sold: Kants h:o 5
2 6 Länsman Simon Gabriel Jack mh:o 1 1 Inf Jack d:r Jöran, d:r Karl, Pig Ewa Lukoin, Pig. Karin Kandin 6
1 B:St: Adam Rautiains h:o 1 Rautiainen 1
3 Auditeuren Heintzie Boställe Inf Bost Heinze
4 L:B: Adam Saikoin mh:o 1 1 Saikkonen B:r Son Lars, B:r dot. Anna 4
3 L:B: Matts Sårjåin mh:o 1 1 Sorjonen Bror Lars 3
1 Lukola/Luukkola 9 Sylfwester Lukoins folck Rusth: Luukkonen B:r Lars, B:r Johan mh:o, B:r dot. Maria, F:r b:r S: Johan mh:o, F:r b:r S: Michell, S: Anders mh:o 9
Torp: Anders Kåndiains E:a Kontiainen Bräcklig
1 häst, 1 koo, Ett får
3 Sergeant Abram Hobin 1 Rusth: Hobin d:r Johan Lukoin, Pig. Brita Kåckoin 3
2 Torp: Anders Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
1 stod, 1 koo, 16 C: uts:
2 B:St: d:r Lars Härkäin mh:o 1 1 Härkönen 2
2.3 8 Matts Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Hindrich mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Son Jacob mh:o 8
4 3 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders 3
3 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 17 år 3
4 Jöran Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, dot. Anna 4
4 Thomas Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, dot. Lisa 4
2 Pähr Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
5.6 6 Matts Liutus Enkas f: Rusth: Liutu Son Pärs h:o, Son Matts, Son Påhl, Son Anders mh:o, dot: Anna 6
3 Johan Liutus folk Rusth: Liutu Son Johan, Son Abram mh:o 3
Torp: Anders Liutus h:o Liutu fehl i ___
2 kiör, 8 C: uts:

Sivu 766AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Lukola/Luukkola 4 Jacob Liutus Enkas f: Rusth: Liutu Måg Pär mh:o, Son Matts mh:o 4
1 Ljmattala/Liimattala 6 Adam Abramss: Mietinen 1 Cav Matinen Son Adam mh:o, Son Matts 17 år, B:r Anders h:o, B:r: Res:K: Jacob Kärpäin 6
2 5 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen Cousin Lars mh:o, B:r dot: Maria 5
3 4 Matts Lukoins folck Cav Luukkonen B:r och N:M: Thomas, B:r Hindrichs h:o, B:r Adam mh:o 4
4 Lars Lukoin 1 Luukkonen B:r Adam, B: Erich, B:r Matts 15 år 4
4 5 Johan Wiskarin 1 Kro Viskari B:r Matts, B:r S: Salamon mh:o, B:r Son Pähr 5
1 Lindusalo/Lintusalo 6 1 Lars Håttins Enkas f: Cav Hottinen Son Matts mh:o, Son Adam mh:o, Son Johan mh:o, Sold: Heinoins h:o 7
2 2 Johan Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r dot Kirstin 2
3 2 Fourier Sembergs folk Kro Semberg Pig. Helena, d:r Matts Laitin 2
2 L.b. Johan Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
4 5 Matts Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Anders h:o, B:r Johan, Son Magnus 5
5 5 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Mattses h:o, Son Mårten, Son Eskels h:o, dot: Maria 5
1 Muramäki/Muuramäki 8 Matts Thomess: Waldoins f: Cav Valtonen Son Thomas mh:o, Son Johan, F:r B:r Lars mh:o, F:r B:r Matts mh:o, B:r S: Anders 8
1 B:St: Matts Hämäläin 1 Hämäläinen 1
1 Magnula/Maunola 5 1 Pähr Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, Sold: Matts Lukoins h:o, d:r Lars Räsia 6
1 Torp: Pähr Pursiain 1 Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 C: uts:
2 3 Anders Killjuins Enkas f: Cav Kiljunen Son Anders mh:o, Son Pähr 3
2 Thomas Kietäwäin 1 Cav Kietäväinen d:r Pähr Jukarain 2
2 Matts Killjuin 1 Cav Kiljunen Afsk: Sold: Lars Walgreens h:o 2
3 3 Jacob Killjuins Enkas f: Cav Kiljunen Son Pärs h:o, Son Adam mh:o 3
4 Lars Killjuins folk Cav Kiljunen Son Lars mh:o, Son Johan mh:o 4
4 7 Hans Karfwoins Enkas f: Inf Karvinen B:r Olof mh:o, Son Anders mh:o, Son Michel mh:o, Stiuf B:r Israel 7
2 B:St: d:r Simon Huikains h:o 1 Huikarinen dot. Maria 2
5 5 Simon Luckoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:l:m: Jöran Härkäin mh:o 5
1 Torp: Måns Killjuin 1 Kiljunen 1
1 koo
Torp: Matts Randalains h:o Rantalainen fri för barnen skull
1 koo, 2 får
3 Adam Lukoin 1 Inf Luukkonen B:r Simons h:o, Stiuffar Michels h:o 3
1 Mietula/Miettula 5 Anders Sårjåins folk Cav Sorjonen B:r Jacob mh:o, B:r S: Lars mh:o, Son Lars, 5
1 B:St: Hans Suna 1 Suna 1

Sivu 768AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Mietula/Miettula 5 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen Son Matts, Son Thomas mh:o, B:r S: Hindr, dot. Elin 5
2 Hindrich Mårtenss: Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Swåger Adam Härkäin 2
1 Linwäf: Bertill Tarckgrens Tarkgren dot. Maria 1
3.5 6 Johan Widikås folk Cav Vitikka B:r Thomas mh:o, B:r Anders mh:o, måg Anders mh:o 6
2 B:St: förra Såg Bygmäst: Adam Linström 1 Lindström Pig: Malin Rautiain 2
4 5 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Adam mh:o, B:r Thomas 5
1 Maljala 2 Hans Måndoins f: Cav Montonen Son Johan mh:o 2
2 2 Johan Måndoins f: Kro Montonen B:r Anders mh:o 2
3 5 Matts Dyster mh:o 1 1 Cav Dyster 3 Son Johan mh:o, d:r Pär Ingin 5
4 2 Matts Aholain 1 Kro Aholainen Inh: Olof Heinoins son Hindr: 17 år 2
5 3 Mårten Johanss: Måndoin 1 Kro Montonen B:L:m: Michell Johansson mh:o 3
1 B:St: d:r Lars Larss: Klippa 1 Klippa 1
1 Ninimäki/Niinimäki 4 Karl Piskåin 1 Kro Piskonen Swåg:r Påhl mh:o 4
1 B:St: Johan Summains f: Summanen dot: Karin 1
1 Ninisarj/Niinisaari Jöran Summains öde Kro Summanen
4 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Mårten, B:r Matts mh:o 4
2 4 Påhl Påhlsson Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Anders h:o, B:r Son Påhl, B:r dot. Maria 4
3 6 1 Lars Pärsson Lukoins f: Cav Luukkonen Son Pär mh:o, Son Anders, Son Lars h:o, Son Johan 16 år, dot: Karin, Sold: Wjks h:o 7
4 3 Eljas Kondiains E:as folk Cav Kontiainen Son Hindrich mh:o, dot: Karin 3
1 Inh: Erich Turkiains f: Turkiainen dot. Elin 1
1 B:St: Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
5 Hindrich Lukoins folk Cav Luukkonen Son Hindrich mh:o, B:r S: Hindr 15 år, Sold: dot Anna 5
5 4 Matts Hulkoins Enkas f: Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Son Krister mh:o 4
Torp: Thomas Suikoin Suikka utfattig
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
1 Ollila 9 Hans Killjuins folck Cav Kiljunen Son Johan, Son Pär 16 år, B:r S: Bengt mh:o, B:r S: Greels mh:o, B:r Son Hans mh:o, B:r Son Pähr 9
2 3 Lars Hämäläins Enkas f: Cav Hämäläinen Måg Johan, Son Byrier mh:o 3
3 Byrier Hämäläins h:o 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o 3
4 Matts Uikain mh:o 1 1 Cav Uikkanen B:r Greels h:o, B:r Elias 4

Sivu 770AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ollila 1 Michell Hämäläin 1 Cav Hämäläinen 1
1 Pätäiäniemi/Petäjäniemi 3 Anders Johansson Aufwins f: Cav Auvinen Son Johan mh:o, Son Anders 3
3 Påhl Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thomas h:o 3
1 Pirtimäki/Pirttimäki 6 Johan Läskins E:as f: Cav Leskinen Son Greels mh:o, Son Matts mh:o, d:r Jöran, B:St: d:r Johan Kåtrå 6
4 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Inh: Adams h:o, Pig: Anna Kättuin 4
2 3 Krister Härkäins f: Cav Härkönen Son Johan, Måg Matts mh:o 3
3 2 Pähr Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 2 Matts Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman 2
2 Inh: Johan Aholain mh:o 1 1 Aholainen v36 2
1 Piskåila/Piskola 3 Michel Ahoins öde Kro Aholainen Afsk: Sold: Johan Långströms h:o, afsk: Sold: Jacob Låikain, des dot. Maria 3
2 4 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o 4
3 5 Johan Piskoin 1 Kro Piskonen B:r Pär, slägt Hindr mh:o, Son Johan 5
4 10 Hindrich Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Påhl mh:o, B:r Anders mh:o, B:r Pär mh:o, Inh: Krister Aholain mh:o, Son Pår 10
5 5 Sexm. Anders Lappalains f: Inf Lappalainen B:r Jörans h:o, B:r Johan mh:o, B:r Son Anders, B:r dot Karin 5
6 5 Johan Kåndiains E:as f: Inf Kontiainen Stiuf B:r Michells h:o, Son Lars, dot. Brita, Son Johan 16 år, Inh: Marg Jukarain 5
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 6 Pähr Summains f: Cav Summanen B:r Thomas mh:o, d:r Jonas, dot. Anna, Pig. Brita Hujain, Inh: Hujains dot Anna 6
B:St: Greels Hujain Hujanen har Bruch
2 Jonas Summain mh:o 1 1 Summanen 2
2 3 Pähr Piskoins folk Cav Piskonen Son Johan, Son Påhl mh:o 3
2 B:St: d:r Matts Mietin mh:o 1 1 Miettunen 2
1 Michell Kåndin 1 Cav Kontiainen 1
1 Råkansalå/Rokansalo 5 Anders Killjuins E:as f: Cav Kiljunen B:r Johan mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Pährs Encka 5
2 Torp. Gustaf Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts.
2 6 1 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Mårten, B:r Eskell mh:o, B:r Johan, Son Mårten, Sold: Abors h:o 7
3 1 Johan Summain 1 Inf Summanen 1
2 Pähr Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Räpoila/Repola 5 Erich Räpoins folk Kro Reponen B:r Pähr mh:o, B:r Michell, B:r Mattses h:o, B:r Son Michell 16 år 5
2 5 Matts Mattss: Räpoin 1 Kro Reponen B:r Erich mh:o, B:r Pär mh:o 5
3 Mårten Michelss: Räpoin 1 Reponen B:r Pähr, Syster Lena 3

Sivu 772AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ryhäla/Ryhälä 4 N:M: Pähr Wirolain 1 Rusth Virolainen Måg Jacob mh:o, dot: Johanna 4
3 Matts Leinoins folk Rusth Leinonen Son Michell mh:o, Pig: Lena 3
1 B:st: d:r Herman Karhin 1 Karhu 1
5 Anders Leinoin 1 Rusth Leinonen Son Michell mh:o, d:r P: Lars, Pig: Maria 5
2 5 Påhl Matsson Bengtins f: Cav Penttinen B:r S: Isack mh:o, B:r S: Simon, Son Pål mh:o 5
3 4 Johan Ingins folk Cav Inkinen Måg Matts mh:o, Måg Hindrich mh:o 4
5 Pär Himain mh:o 1 1 Cav: Himanen Swåg:r Lars mh:o, d:r Simon 5
4 2 Pär Mietin mh:o 1 1 Cav Miettunen 2
1 Anders Kangain 1 Cav Kankainen 1
1 Sold: Philip Håtmans f: Cav Hottman 36 dot: Anna 1
5 4 Anders Tuchkuins f: Kro Tuhkunen Son Anders mh:o, B:St: d:r Matts Kangain mh:o 4
6 2 Erich Kaipoin mh:o 1 1 Kro Kaipainen 2
4 Anders Waldåin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Olof mh:o 4
1 Säppälä/Seppälä 4 Lars Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen v20 B:r Anders mh:o 4
2 4 Pähr Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu B:r Hans mh:o 4
4 Olof Liutus folk Kro Liutu Son Olof mh:o, Son Johan mh:o 4
3 8 Pär Thomass: Waldåin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r S: Pär mh:o, B:r Jöran mh:o, F:rB:r dot: Lisa, Syst: Enkan Anna 8
2 Torp: Olof Päykäin 1 Päykkönen Son Thomas 2
1 koo, 16 Cp:r utsäde
1 Sårjåla/Sorjola 1 Matts Hakulin 1 Kro Hakulinen 1
1 B:St: Kirstin Ryhäin 1 Ryhänen 1
3 Eskell Uckoin mh:o 1 1 Uikkanen Bror Jacob 3
2 6 Michell Ikoins Enkas f: Cav Ikonen Son Hindrich, Son Johan mh:o, B:r Johan, B:r S: Påhl, dot. Brita 6
3 Påhl Saikoins h:o 1 Cav Saikkonen B:r Anders, Syst: Son Hans 3
1 Såpalanniemi/Sopala 2 B:St: d:r Anders Kietawain 1 Kapl Bohl Kietäväinen Son Anders 2
4 Torp: Johan Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen B:r Påhl mh:o 4
3 L.b. Johan Kietäwains h:o 1 Kietäväinen Son Johan mh:o 3
2 4 Anders Killjuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen B:r Johan mh:o, B:r Pär 4
1 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsiniemi/Vesiniemi 7 Befall:n Johan Romanus 1 Rusth Romanus Drag: dot: Maria, d:r Anders Parri, d:r Thomas Limatain, Pig: Anna Låikain, Pig: Marg Summain, Pig: Anna Kainulain 7
2 B:St: d:r Jacob Limatain mh:o 1 1 Pitkänen 2

Sivu 774AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsiniemi/Vesiniemi 1 B:St: Res: K: Hindrich Lukoin 1 Luukkonen 1
4 B:St: Hindrich Pitkein 1 Pitkänen Son Hindrich mh:o, dot: Karin 4
2 Bruckas af Numero 1
B:St: Pär Kainulain Kainulainen Bräcklig
3 4 Eljas Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Erich mh:o 4
4 5 Gustaf Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Hindrichs h:o, B:r Son Johan 17 år, Syst: Brita 5
4 Eskell Luckoins folck Cav Luukkonen Son Eskells h:o, Son Anders mh:o, dot: Sophia 4
5 3 Bertill Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Pig: Ewa Kainulain 3
5 Adam Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Son Mårten, drag: Michels h:o 5
3 Jäg: Matts Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Winsentius, d:r Simon 3
2 Johan Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
2 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Matts h:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
1 Greels Kåndiain 1 Cav Kontiainen 1
3 Krister Larsson Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Stiuffar Bertill Mietin 3
6 2 Pähr Killjuin 1 Kro Kiljunen B:r Thome h:o 2
1.2 Waldoila/Valtola 6 N:M: Påhl Waldoin mh:o 1 1 Rusth: Valtonen B:r Erich mh:o, B:r Anders, Syst: Marg 6
4 Matts Walldoin mh:o 1 1 Rusth: Valtonen B:r Påhl, B:r Anders 4
4 Påhl Påhlsson Waldoin mh:o 1 1 Rusth: Valtonen B:r Anders mh:o 4
Pastoratet/Kirkonkylä 9 Herr Kyrckioherden Hinrich Salmenjus 1 Salmenius Adjungt Herr Aron Limatius, d:r Anders, d:r Pär Kåndin, d:r Erich Ikäheimoin, Pig Anna, Pig: Lisa, Pig: Sophia, Fältwäb: Kindströms Syster Maria 9
2 Klåck: Abram Frimodig 1 Frimodig Pig. Helena 2
3 Torp: och Kyrckiowäctaren Marckus Pälkoin 1 Pelkonen dot. Ulricka, Son Dafwid 3
1 Torp: Olof Mannins f: Manninen dot. Anna 1
3 Torp: Matts Winter mh:o 1 1 Vinter B:r Johan 3
4 Torp: Pähr Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen Syster Ewa, Syster Maria 4
Torp: Hindrich Härkäin Härkönen fri för barnen
2 Torp: Erich Purhoin mh:o 1 1 Purhonen 2
2 B:St: Johan Kyllöin 1 Kyllönen Syster Maria 2
2 B:St: Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
2 Sockn Stug: Eld: Thomas Limatain 1 Liimatainen Son Påhl 16 år 2
2 Färge Karl: Greels Ihalain 1 Ihalainen B:r Hindrichs h:o 2
1 Färge Karl: Johan Härckein 1 Härkönen 1
1 Gränse upsyningsm: Johan Artill 1 Artell 1
2 Upsyningsman och Sågskrif: Hinric Lens mh:o 1 1 Lens 2

Sivu 776AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 1 Besökaren Johan Flinckman 1 Flinkman 1
1 Skolemäst: Israel Itemeus 1 Ithimaeus 1
Mietula Sågqwarn med 2:ne Ramar och siu blader i wardera och 2:ne Kantnings blader d:o
-- 1 Såg Karl: Bertill Haloin 1 Halonen 1
-- 1 Såg Karl: Bertill Teitin 1 Teittinen 1
-- 1 Såg Karl: Thomas Sårjoin 1 Sorjonen 1
-- 2 Såg Karl: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 1 Såg Karl: Jöran Sållas h:o 1 Solla 1
-- 1 Såg Karl: Petter Rasa 1 Rasa 1
-- 1 Såg Karl: Krister Hyfwärin 1 Hyvärinen 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 317AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllölä/Pellilä 2 Johan Sinkoin mh 1 1 Cro Sinkkonen 2
2 3 Erich Pettersson Sinckoin 1 Cro Sinkkonen dott. Maria, d:r Petter 3
2 Blm Eskell Pettersson mh 1 1 Sinkkonen 2
2 Blm Poel Poelsson mh 1 1 2
3 Blm Påhl Hakulin mh 1 1 Hakulinen B:r Lars 3
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 3 Johan Hulkoin mh 1 1 Cro Hulkkonen B:r Nils 3

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17731775

© Maija-Liisa Laakso 2023