AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1775 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1775

Sivu 800AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Herr Lieutenant Ramsaiu Bostäl: Kro Ramsay
3 L:B: Eskel Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen B:r och Jäg: Påhls h:o 3
3 Torp. Lars Pöyhöins f: Päykkönen 2 Son Olof, dot: Susanna, dot: Maria 3
1 stod, 1 koo, 8 Cap: uts:
1 afsk: Sold. Petter Korp 1 Karp 20 1
1 B:st: d:r Pär Skiö__edt 1 1
1 Himahuha/Himahuuha 6 Thomas Aufwins fol: Kro Auvinen B:r dot: Maria, Son Matts mh:o, måg Johan mh:o, B:r Son Påhl 6
3 Thomas Thomass: Aufwins h:o 1 Kro Auvinen B:r Anders Enka, dot: Elin 3
2 2 Påhl Kituins h:o 1 Cav Kitunen Son Påhl 2
1 Huchtima/Huhtimaa 1 Hindrich Räpoins h:o 1 Cav Reponen 1
4 Adam Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Son Mats, B:r dot: Anna 4
2 7 Mårten Helps h:o 1 Rusth: Helpi Swåg:r Brusius mh:o, Swåg:r Simon mh:o, Drag: Mats h:o 7
5 Pär Läskin mh:o 1 1 Rusth: Leskinen B:r Simon, B:r Mårten mh:o 5
3 4 Johan Sårjåins h:o 1 Inf Sorjonen B:r Lars mh:o, Syster Maria 4
1 Hauchkala/Huuhkaala 6 Erich Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mats, B:r Larses h:o, B:r Pär mh:o 6
2 5 Mats Ihalains folk Inf Ihalainen Swåg:r Jöran mh:o, Son Lars 17 år, Swåg:dot: Anna, Inh: Friedrich Ihalain 5
1 Hamula 1 2 Fältwäb: Julius Kinströms h:o 1 Kro Kindström Inh. Lars Ihalain mh:o 3
B:st: Jäg:n Pär Mietin Miettinen
2 L:B: Jäg:n Hindrich Sårjoins h:o 1 Sorjonen __ B:r Jägaren Jone h:o 2
2 7 Hindrich Härkäins fol: Cav Härkönen Son Hindrich mh:o, Son Johan mh:o, Son Hesekel, Inh: Hindrich mh:o 7
3 2 Hindrich Sårjoins E:as f: Inf Sorjonen Son Lars mh:o 2
4 4 Hans Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Mats 16 år, Sold: dot: Karin 4
B:st: Johan Hämäläin Hämäläinen Jägare
1 Hindrich Kåttrå 1 Cav Kotro 1
5 2 1 Bygmästaren Adam Lindström 1 Cav Lindström Pig: Malin 3
1 L:B: Jäg:n Markus Kåndiains f: Kontiainen S: B:st: Marg 1
3 Sigfred Help mh:o 1 1 Cav Helpi d:r Simon Haikåin 3
2 B: st: d:r Mårten Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
1 Harmala/Harmaala 3 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen Son Mats 17 år 3
2 1 Israel Rimbiläin 1 Cav Rimpiläinen Corp: Esners h:o frij 1
3 1 L:B: Krister Waldåin 1 Cav Valtonen 1
2 B:st: d:r Hindrich Rasain mh:o 1 1 Rasanen 2
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain 1 Inf Partanen B:r Son Thomas, Sold Färdigs h:o 3
4 Anders Anderss: Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Michels h:o, B:r Mats 4

Sivu 802AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Hurisalo/Hurissalo 7 Anders Leinoins fol: Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Mats mh:o, Sona S: Andrs h:o, Sona S: Bengt, Sona S: Påhl 15 år 7
1 Anders Johanss: Leinoin 1 Cav Leinonen 1
3 3 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Syst: Ewa, Syst: Kirstin 3
4 5 Pär Kåndia mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r S: Larses Enka, B:r Michel, Syst: Brita 5
1 Hylkälä/Hylkylä 3 Mats Ingins fol: Kro Inkinen Son Mats mh:o, Son Johan 3
2 1 Bruckas af Kandiaiser i Hafhola Kro Kontiainen Inh: dot: Elin Päckåin 1
3 5 Anders Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen B:r Karl, B:r Thomas, Swärfar Kristers h:o 5
4 Johan Hämäläins öde Kro Hämäläinen Jäg: Simons h:o
5 1 Michel Larss: Jukarains öde Kro Jukarainen Inh: B:r och Jäg: Kristers h:o, Inh: Krister Hyfwerin?s h:o 1
6 2 Pär Såpain 1 Kro Sopanen dot: Karin 2
1 Hauhala 7 Krister Kåndiain mh:o 1 1 Kro Kontiainen B:r Michel mh:o, B.L.M. Anders mh:o, B:r Hindr 7
6 Anders Michelss: Kåndiain mh:o 1 1 Kro Kontiainen B:r Michel mh:o, B:r Pär mh:o 6
2 5 1 Johan Kåndiains f: Cav Kontiainen B:r S: Mats mh:o, Son Mats mh:o, B:r S: Lars, Sold. Ingbergs h:o 6
1 Junninimäki/Junninmäki 3 Abram Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Thomas mh:o 3
4 Johan Matss: Enkas f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o, Son Adam, afsk. Sold. Ström 4
3 Mats Lukoins fol: Cav Luukkonen Son Mats mh:o, son Thomas 3
5 Hindrch Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Måg Staffan mh:o, dot. Marg 5
1 Torp: och Skräd. Gust: Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 2 kiör
1 Ihalais/Ihalainen 5 Påhl Leinoins Enka 1 Cav Leinonen B:r Michel mh:o, B:r S: Johan 17 år, Inh: dot Kirstin 5
2 7 Anders Måndoins Enkas f: Cav Montonen B:r Son Johan mh:o, B:r Son Michel mh:o, B:r Son Mats, B:r Son Hindr, B:r Son Esaias 7
1 B:st: Påhl Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 5 Pähr Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swåg:r Son Hindr, Swåg:r Son Anders, Son Pähr 5
1 Ikoila/Ikola 6 Hans Måndoins fol: Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Lars mh:o, Son And:r mh:o 6
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Sergeant Petter w. Kruses f: Inf Bost: Kruse Pig. Ewa Ollikatar 1
1 B:st: Olof Hakulins h:o 1 Hakulinen 1
1 B:St: Johan Ruths folk Ruuth dot: Anna 1
2 Kapl: H:r Hind: Romanii hemman Cav Romanus
3 underlagt hemman
4 6 Kapl: H:r Hinric Romanus mh:o 1 1 Kap:Bohl Romanus Jäg: Olofs h:o, d:r Bengt, d:r Hindr, Pig: Anna, Pig: Elin 6
1 B: St: Erich Luitis E:as f: Liutu Son Johan 15 år 1
B: St: Anders Jukarins E:a Jukarainen Bräckl:
2 Torp: Nils Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2

Sivu 804AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kietäwälä/Kietävälä 6 Mats Lukoin mh:o 1 1 Rusth: Luukkonen Son Hans, Swåg: Anders, dot: Maria, Swåg: dot. Karin 6
6 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Rusth: Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Thomas mh:o 6
B.st. Anders Päyköin Päykkönen Bräckl:
2 4 Johan Kietäwäins f: Cav Kietäväinen Son Pärs h:o, Son Johan mh:o, Son Daniel 4
2 Anders Leinoin 1 Cav Leinonen Pig. Elin 2
3 6 Michell Ketäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Son Olof 17 år, Son Mats mh:o, Sold: Bergs h:o 6
3 utan Imision Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen B:r Larses h:o 3
4 2 Olof Hakulin 1 Kro Hakulinen Son Mats 2
3 Måns Månsson Lukoins f: Kro Luukkonen Måg Johan mh:o, dot: Kirstin 3
5 1 Hindrich Kittuin 1 Cav Kitunen 1
6 8 Mats Matss: Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Påhl mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Michel mh:o 8
7 Halfwa bruckas af N:o 2 Johan Ketäwäin Cav Kietäväinen
3 Jacob Puttoin 1 Cav Puttonen Son Jacob mh:o 3
1 Kåckåla/Kokkola H:r Capit: och Ridd: Stichts fol: Inf:Bost: Sticht d:r Jöran, d:r Johan, Pig: Elin, Pig: Anna i adelsmans Kåst
1 B:st: afsk: S: Mats Abors f: Abbor 20 dot: Maria 1
4 L:B: Johan Hämäläins h:o 1 Hämäläinen Syst: Elin, Syst: Ewa, B:r Matz 4
2 B:st: d:r Anders Widikå 1 Viitikko B:r Adam 2
1 Kiliula/Kiljula 4 Pähr Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Mats mh:o, Son Erich, dot: Anna 4
2 Simon Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen d:r Mats 2
2 Bruckas af före och eftergående Cav
3 2 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen B:r dot: Maria, Jägaren Bengts h:o, 2
Inh: Johan Kiljuin mh:o Kiljunen utfattig
2 B:st: d:r Johan Erss: Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
2 Michel Michelss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Kitula under Bruk i Lukåla Cav
2 5 1 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Stiuf B:r Erich, StiufB:r Thomas mh:o, Sold. Frimodigs h:o 6
6 Anders Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:st: d:r Markus mh:o 6
3 3 Krister Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Lars 16 år 3
3 Erich Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Johan mh:o 3
1 B:st: Lars Lukåins h:o 1 Luukkonen 1
Torp: Abram Kyllöin Kyllönen Bräckl:
1 koo, 1 får, 4 C: uts:
4 Kapel: Hind: Romani Rusthåll Rusth:
3 1 Vice Past: Limatie Enkas f: Limatius Son och Fältwäb: Johan, dot: Maria, Pig: Kirstin Rimbil., Pig: Anna Limatain, Drag: Markains h:o 6

Sivu 806AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kitula 2 Torp: Jöran Arpoin 1 Arponen dot. Marg 2
1 stod,1 koo
1 Hindrich Arpoins fol: Rusth: Arponen Son Hindrich 1
5 Mats Arpoin 1 Rusth: Arponen B:r Michel, B:r Johan mh:o, B:r Pähr 5
5 9 Olof Olofss: Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Mårten mh:o, B:r Thomas mh:o, dot: Anna, B:r dot: Karin, Inh: dot Maria 9
1 Kaupila/Kauppila 4 1 Marckus Jacobss: Sårjoins f: Cav Sorjonen B:r Anders mh:o, Syst: Maria, Pig: Marg, Sold: Lukoins h:o 5
3 Marckus Olofsson mh:o 1 1 Cav B:r Anders 3
2 Torp: Anders Kangains f: Kankainen hon fri för Barn, Son Anders, Son Johan 2
1 häst, 2 kiör, 4 Kap:: uts:
2 2 Johan Pärss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
3 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Son Grels 15 år 3
3 Pär Mattss: Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swåg: Anders 3
3 N:o 1 under lagt hemman Cav
1 Kaipåla/Kaipaala H:r Cornet Lindkranses Boställe Cav bost Lindekrans d:r P. N.N.
6 L:B: Hindrich Såpain mh:o 1 1 Sopanen B:r Johan mh:o, B:r Påhl, B:r Pär 16 år 6
2 under lagt hemman
3 4 Hindrich Sårjoin 1 Cav Sorjonen B:r Matts mh:o, B:r Kristers h:o 4
4 3 Sexm: Erich Widman mh:o 1 1 Cav Vidman dot: Maria 3
Förra Corporal Carl Weman Viman 110 utgl:
5 5 Johan Kristerss: Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen B:r Krister mh:o, B:r Adam 5
2 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen 2
1 Kyllölä 7 Matts Mattssons Enkas f: Kro Kyllönen Son Påhl mh:o, B:L:m: Mårten mh:o, B:L:m: Erich mh:o, mågens dot. Brita 7
2 4 Matts Måndoins folk Inf Montonen Son Erich, dot: Maria, Syst: Maria, afsk: S: Pär Ahålains h:o 4
4 Erich Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Matts, Syst: Maria 4
3 5 Matts Huttuins folk Cav Huttunen B:r Thomas mh:o, B:r Hans, Syst: Maria, B:r S: Mats 5
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 4 Hindrich Puttoins folk Cav Puttonen Son Johan, Son Jacob mh:o, Son Hindrich 15 år 4
6 Eskel Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Son Eskel, B:r dot. Elin, Inh: Johan Hakulin mh:o 6
2 Inh: Dafwid Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
2 Torp: Hindrich Summain mh:o 1 1 Summanen 2
2 kiör, 8 Kap: uts:
B:st: Jacob Summains E:a Summanen Siuckl:
3 2 Lars Kåndiains Erfwingars f: Cav Kontiainen Inh: Mats Kietäwäin mh:o 2

Sivu 808AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Kärinniemi/Keriniemi 5 Johan Kainulains fol: Cav Kainulainen Son Michel, Son Israel mh:o, dot Kaisa, Inh: dot: Maria 5
2 Johan Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
1 Kåndiala/Kontila 6 Michel Kåndiains E:a 1 Rusth: Kontiainen Son Pär, Son Jöran, B:r Jörans h:o, dot. Anna, Drag: Mattses h:o 6
4 Erich Räpoin mh:o 1 1 Rusth: Reponen B:r Olof, Syst: Karin 4
4 B:st: Eskel Uckoin 1 Ukkonen B:r Johan, B:r Påhl, Syst: Brita 4
6 Michel Randalain 1 Rusth: Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Bertil 6
2 Pär Randalain 1 Rusth: Rantalainen Pig. Karin 2
1 Lambila/Lampila 5 1 Johan Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Påhl, Son Pär, dot: Maria, B:r Anders h:o, Sold: Kants h:o 6
2 4 Länsman Simon Gab: Jack 1 Inf Jack dot: Ewa, Pig: Anna, d:r Mats 4
1 B:St: Adam Rautiains h:o 1 Rautiainen 1
3 Auditeuren Hentzie Bost: Inf Bost Heinze
3 L:B: Adam Saikoin mh:o 1 1 Saikkonen dot. Anna 3
3 L:B: Mats Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen B:r Lars 3
1 Lukoka/Luukkola 10 Sylfwester Lukoins f: Rusth: Luukkonen B:r Lars, B:r Johan mh:o, B:r dot. Maria, Far B:r S: Johan mh:o, Son Anders mh:o, F:r B:r S: Michel mh:o 10
Torp: Anders Kåndiains E:a Kontiainen Bräckl:
1 häst, 1 koo, 1 får
3 Sergeant Abram Hobin 1 Rusth: Hobin d:r Johan, Pig. Anna 3
2 Torp: Anders Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
1 stod, 1 koo, 16 Kap: uts:
2 B:st: d:r Lars Härkäin mh:o 1 1 Härkönen 2
2.3 7 Mats Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Hindrich mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r S: Jacob mh:o 7
4 3 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders 3
3 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 3
4 Jöran Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, dot. Anna 4
3 Thomas Lukoins fol: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, dot. Anna 3
2 Pär Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
5.6 7 Mats Liutus Enkas f: Rusth: Liutu dot: Anna, Drag: Syst: Anna, Son Pärs h:o, Son Mats, Son Påhl, Son Anders mh:o 7
3 Johan Liutus fol: Rusth: Liutu Son Johan, Son Abram mh:o 3
Torp: Anders Liutus h:o Liutu fehl i armen
1 koo, 8 Kap: uts:
4 Jacob Liutus Enkas f: Rusth: Liutu Måg Pär mh:o, Son Matts mh:o 4
1 Limattala/Liimattala 4 Adam Abramss: Matinens f: Cav Matinen Son Adam mh:o, Son Mats, B:r S: Abraham 4
2 4 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen Cousin Lars mh:o 4
3 3 Mats Lukoins fol: Cav Luukkonen B:r N:M: Thomas, B:r Adam mh:o 3

Sivu 810AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Limattala/Liimattala 5 Lars Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Adam, B:r Erich, B:r Mats 17 år 5
4 4 Johan Wiskarin 1 Kro Viskari B:r Mats, B:r Son Salamons h:o, B:r Son Pär 4
1 Lindusalo/Lintusalo 7 1 Lars Håttins Enkas f: Cav Hottinen Son Mats mh:o, Son Lars mh:o, Son Johan mh:o, Sold: Heinoins h:o, des Son Måns 15 8
2 2 Johan Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r dot Karin 2
3 2 Fourier Sembers fol: inf:Bost Semberg d:r Matts, Pig: Helena 2
3 L:B: Johan Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen B:r Mats 2
4 6 Mats Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Anderses h:o, B:r Johan, Son Magnus, des dot: Karin 6
5 5 Mårten Räpoins f: Inf Reponen Son Mårten, Son Matses h:o, Son Eskels h:o, dot: Maria, dot: Karin 5
1 Muramäki/Muuramäki 10 Mats Thomess: Waldåins f: Cav Valtonen Son Thomas mh:o, Son Johan, F:r B:r S: Lars mh:o, F:r B:r S: Mats mh:o, F:r B:r S: Johan, B:r Son Andr mh:o 10
1 B:st: Mats Hämäläin 1 Hämäläinen 1
1 Magnula/Maunola 5 1 Pär Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, Sold: Matses h:o, d:r Lars Räsiä 6
2 Torp: Pär Pursiain 1 Pursiainen Inh: Maria Härkä 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 C: uts:
2 4 Anders Killjuins E:as f: Cav Kiljunen Son Anders mh:o, Son Pär mh:o 4
2 Thomas Kietäwäins E:a 1 Cav Kietäväinen d:r Påhl 2
2 Mats Killjuin 1 Cav Kiljunen Afsk: Sold: Larses h:o 2
3 4 Jacob Killjuins E:as f: Cav Kiljunen Son Adam mh:o, Son Pär mh:o 4
5 Lars Killjuins f: Cav Kiljunen Son Lars mh:o, Son Johan mh:o, dot: Ewa 5
4 6 Hans Karfwoins E:as f: Inf Karvinen B:r Olof mh:o, B:r Michel mh:o, Stiuf B:r Israel, Son Anders h:o 6
2 B:st: Simon Huckains h:o 1 Huikarinen dot. Maria 2
5 5 Simon Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:L:m: Jöran mh:o, Inh: Michel Wihoin 5
1 Torp: Måns Killjuin 1 Kiljunen 1
1 koo, 4 Kap: uts:
T: Mats Randalains h:o Rantalainen fri för barn
1 koo, 2 får
3 Adam Lukoin 1 Inf Luukkonen B:r Simons h:o, Stiuffar Michels h:o 3
1 Mietula/Miettula 5 Anders Sårjoins fol: Cav Sorjonen B:r Jacob mh:o, B:r S: Lars mh:o, Son Lars, 5
1 B:st: Hans Suna 1 Suna 1
2 4 Mats Lukoins folk Cav Luukkonen Son Mats, Son Thomas mh:o, dot. Elin 4
3 Hindrich Mårtenss: Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Swåg: Adam mh:o 3
2 Hindrich Jöranss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Lösdrifwaren Joh: Sören mh:o 1 1 Siren 2
1 Linwäfwaren Bert: Tarckgrens f: Tarkgren Han fri för barn, Son Mats 16 år 1
3.5 5 1 Johan Widikås f: Cav Vitikka B:r Thomas mh:o, B:r Andr, måg Anders mh:o, Sold: Jörans h:o 6
4 6 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Adam mh:o, B:r Thomas, B:r Carl 6

Sivu 812AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Maljala 2 Hans Måndoins f: Cav Montonen Son Johan mh:o 2
2 4 Johan Måndoins f: Kro Montonen B:r Anders mh:o, Son Måns mh:o 4
3 4 Matts Dyster mh:o 1 1 Cav Dyster 3 Son Johan mh:o 4
4 Matts Aholains hemman Kro Aholainen öde, Inh: Olof Heinoin bräckl: 2
5 3 Mårten Johanss: Måndoin 1 Kro Montonen B:L:M: Michel mh:o 3
B:st: Lars Larss: Klippa Klippa Bräckl:
1 Ninimäki/Niinimäki 5 Carl Piskoin Kro Piskonen Swåg: Påhl mh:o, B:r Son Pär, B:r Son Carl, Pig: Karin 5
2 B:st: Johan Summains f: Summanen dot: Karin, Son Thomas 15 år 2
1 Ninisari/Niinisaari Jöran Summains öde Kro Summanen
4 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Mårten, B:r Mats mh:o 4
2 6 Påhl Påhlss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders h:o, B:r Son Påhl, B:r dot. Maria, Pig: Karin 6
3 6 1 Lars Pärss: Lukoins f: Cav Luukkonen Son Pär mh:o, Son Anders, Son Larses h:o, Son Johan 17 år, dot: Karin, Sold: Wiks h:o 7
4 2 Eljas Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Hindrich mh:o 2
1 Inh: Erich Turkiains f: Turkiainen dot. Elin 1
1 B:st: Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
6 Hindrich Tukåins fol: Cav Luukkonen B:r Påhl, Son Hindrich mh:o, B:r S: Hindr 16 år, Sold: dot Anna, Son Adam 6
5 4 Mats Hulkoins Enkas f: Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Son Krister mh:o 4
Torp: Thomas Suikåin Suikka utfattig
2 kiör, 4 Kap: uts:
1 Ollila 9 Hans Kiljuins fol: Cav Kiljunen Son Johan, Son Påhl 17 år, B:r Son Bengt mh:o, B:r Son Grels mh:o, B:r Son Hindrich mh:o, B:r Son Pär 9
2 4 Lars Hämäläins E:as f: Cav Hämäläinen Måg Johan mh:o, Son Byrier mh:o 4
3 Byrjert Hämäläins h:o 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o 3
5 Mats Uckåin 1 Cav Uikkanen B:r Grels h:o, B:r Elias, Syst: Susanna, Syst: Maria 5
3 Michell Hämäläin 1 Cav Hämäläinen dot: Brita, måg Hindrichs h:o 3
1 Pätäjäniemi/Petäjäniemi 2 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Son Johan mh:o 2
4 Påhl Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 6 Johan Läskins E:as f: Rusth Leskinen Son Grels mh:o, Son Mats mh:o, d:r Johan, B:St: d:r Johan 6
4 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Rusth Kontiainen Pig: Anna, Inh: Adams h:o 4

Sivu 814AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Pirtimäki/Pirttimäki 3 Krister Härkäins f: Cav Härkönen Son Lars, Måg Mats mh:o 3
3 3 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen Cousin Pärs h:o 3
1 Pitkälax/Pitkälahti 2 Mats Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman 2
1 Piskåila/Piskola 3 Michel Ahoins öde Kro Aholainen Inh: Johan Ahålain mh:o, afsk: Sold: Jacob Låikain 3
2 4 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o 4
3 5 Johan Piskoin 1 Kro Piskonen B:r Pär, slägt Hindr mh:o, Son Johan 5
4 10 Hindrich Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Påhl mh:o, B:r Andr mh:o, B:r Pär, Inh: Krister mh:o 10
5 5 Sexm: Anders Lappalains f: Inf Lappalainen B:r Jörans h:o, B:r Johan, B:r Son Anders, B:r dot Anna, Son Anders 16 år 5
6 5 Johan Kåndiains E:as f: Inf Kontiainen Stiuf B:r Michells h:o, Son Lars, Son Johan 17 år, dot: Brita, Inh: Marg Jukarain 5
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 4 Pär Summains fol: Cav Summanen B:r Thomas mh:o, dot. Anna, Pig. Brita 4
1 B:st: Grels Hujains f: Hujanen Inh: Jöran Summains h:o 1
2 B:st: Jonas Johanss: Hujain 1 Hujanen Syst: Anna 2
3 Jonas Summain mh:o 1 1 Cav Summanen B:r Pär 3
2 3 Pär Piskoins fol: Cav Piskonen Son Johan, Son Påhl mh:o 3
2 B:st: d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettunen 2
2 Michel Kåndin 1 Cav Kontiainen Son Mats 2
1 Råkansalo/Rokansalo 6 Anders Killjuins E:as f: Cav Kiljunen B:r Johan mh:o, B:r Thomas mh:o, Sold: Syst: Brita, B:r Pährs Encka 6
2 Torp. Gustaf Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
1 häst, 2 kiör, 4 Kap: uts:
2 7 1 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Mårten, B:r Eskell mh:o, B:r Johan mh:o, Son Mårten, Sold: Abors h:o 8
3 1 Johan Summain 1 Inf Summanen 1
2 Pär Summain mh:o 1 1 Summanen 2
1 Räpåila/Repola 4 Erich Räpoins f: Kro Reponen B:r Pär, B:r Michel, B:r Matses h:o, B:r Son Michel 17 år 4
2 5 Mats Matss: Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Erich, B:r Pär mh:o 5
3 Michel Mårtenss: Räpoin 1 Kro Reponen B:r Pär, Syster Lena 3
1 Ryhäla/Ryhälä 4 N:M: Pär Wirolain 1 Rusth Virolainen Måg Jacob mh:o, dot: Johanna 4
4 Mats Leinoins fol: Rusth Leinonen Son Michel mh:o, Pig: Anna, d:r Michel 4
1 B:st: d:r Herman Karhin 1 Karhu 1
5 Anders Leinoins f: Rusth Leinonen Son Michel mh:o, d:r Lars, Pig: Kirstin, Drag: Leinmans h:o 5
2 5 Påhl Matsson Bengtins f: Cav Penttinen B:r Son Israel, B:r Son Simon, Son Pål mh:o, Son Mats 15 år 5
3 4 Johan Ingins fol: Cav Inkinen Måg Mats mh:o, Måg Hindrich mh:o 4
5 Pär Himain mh:o 1 1 Cav: Himanen Swåg: Lars mh:o, d:r Simon 5
4 1 Pär Mietins h:o 1 Cav Miettunen Sold: Philip 2
1 Anders Kangain 1 Cav Kankainen 1

Sivu 816AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Ryhäla/Ryhälä 4 Anders Tuchkuins f: Kro Tuhkunen Son Anders mh:o, B:st: d:r Mats mh:o 4
6 2 Erich Kaipoin mh:o 1 1 Kro Kaipainen 2
4 Anders Waldåin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Olof mh:o 4
1 Säppälä/Seppälä 4 Lars Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen v20 B:r Anders mh:o 4
2 4 Pär Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu B:r Hans mh:o 4
4 Olof Liutus fol: Kro Liutu Son Olof mh:o, Son Johan mh:o 4
3 9 Pär Thomass: Waldåin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Son Pär mh:o, B:r Johan mh:o, F:r B:r dot: Lisa, Swåg: Pärs Enka, Syst: Anna 9
2 Torp: Olof Päykäin 1 Päykkönen Son Thomas 2
1 häst, 1 koo, 2 får, 16 Cap: uts:
1 Sårjåla/Sorjola 3 Mats Hakulin 1 Kro Hakulinen B:r Johan, Pig: Kirstin 3
4 Eskel Uikain mh:o 1 1 Kro Uikkanen B:r Jacob mh:o 4
afsk: Drag: Pär Rön mh:o Rön fri för barnen
2 6 Michel Ikåins Enkas f: Cav Ikonen Son Hindr, Son Johan mh:o, B:r Johan, B:r S: Påhl, dot. Brita 6
2 Påhl Saikåins h:o 1 Cav Saikkonen Syst: Son Hans 2
1 Såpalanniemi/Sopala 2 B:st: d:r Anders Kietäwäin 1 Kapl Bohl Kietäväinen Son Anders 2
4 Torp: Johan Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen B:r Påhl mh:o 4
3 L:B: Johan Aufwins h:o 1 Auvinen Son Johan mh:o 3
2 4 Anders Killjuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen B:r Johan mh:o 4
1 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsiniemi/Vesiniemi 6 Befalningsm: Johan Romanus 1 Rusth Romanus d:r Erich, Pig: Kirstin, Pig: Brita, Pig: Anna, Pig: Anna 6
2 B:st: d:r Jacob Limatain mh:o 1 1 Liimatainen 2
1 B:st: Hindrich Lukåin 1 Luukkonen 1
3 B:st: Hindrich Pitkäin 1 Pitkänen Son Hindrich mh:o 3
2 Brukas af N:o 1
2 B:st: Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
3 4 Elias Kåtrås fol: Cav Kotro Son Johan, Son Erich mh:o, d:r Johan 4
4 5 Gustaf Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Hindrichs h:o, B:r S: Johan, Syst: Brita 5
5 Eskel Lukåins fol: Cav Luukkonen Son Eskells h:o, Son N:M: Anders mh:o, dot: Sophia, d:r Anders Sparri 5
5 3 Bertil Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Pig: Anna 3
5 Adam Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r S: Mårten, Drag: Michels h:o, Pig: Kirstin 5
2 Jäg: Mats Kåndiains f: Cav Kontiainen B:r Winsentius mh:o 2
2 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Matts h:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 Kap: uts:
2 Grels Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2

Sivu 818AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsiniemi/Vesiniemi 3 Krister Larsson Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Stiuffar Bertill 3
6 2 Pär Killjuin 1 Kro Kiljunen B:r Thome h:o 2
1.2 Waldoila/Valtola 5 N:M: Påhl Waldåin mh:o 1 1 Rusth: Valtonen B:r Erich mh:o, B:r Anders, Drag: h:o Malin fri för barn 5
4 Mats Waldåin 1 Rusth: Valtonen B:r Påhl, B:r Anders, dot: Caisa 4
4 Påhl Påhlss: Waldåin mh:o 1 1 Rusth: Valtonen B:r Anders mh:o 4
2 B:st: Erich Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
Pastoratet/Kirkonkylä 6 H:r Kyrckih: Hind: Salmenius 1 Salmenius d:r Simon, d:r Erich, Pig: Lisa, Pig: Brita, Pig: Anna 6
3 Adjungt: Aron Limatius 1 d:r Olof, Pig: Maria 3
3 Klåck: Abram Frimodig 1 Frimodig Pig. Helena, des B:r Johan 3
2 Torp: Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen Syst: Sophia 2
Torp: Olof Mannin Manninen Bräk:
1 Torp: Mats Winters fol: Vinter B:r Johan 1
4 Torp: Pär Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen Syster Ewa, Syster Maria 4
Torp: Hindrich Härkäin Härkönen fri för Barn
2 Torp: Erich Purhoin mh:o 1 1 Purhonen 2
1 B:st: Johan Kyllöin 1 Kyllönen 1
2 B:st: Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
2 Sokn stugeldaren Thomas Limatain 1 Liimatainen Son Pär 17 år 2
3 Färg: K: Grels Ihalain 1 Ihalainen B:r Hindrichs h:o, Syst: Marg 3
1 Färg: K: Johan Härkäin 1 Härkönen 1
2 Cammareren T:G: Dunker 1 Duncker Pig: Lisa 2
1 Gränse upsyningsm: Joh: Artell 1 Artell 1
3 Såg Skrif: Hind: Läns mh:o 1 1 Lens Pig: Ewa 3
1 Besökaren Johan Flinkman 1 Flinkman 1
1 Skolmäst: Johan Itimeus 1 Ithimaeus 1
Mietula Såg qwarn med 2:ne Ramar, och 7 Blader i wardera Raman och 2:ne Kantnings blader d:o til warie Raam
-- 1 Såg Karlen Berent Haloin 1 Halonen 1
-- 1 Såg Karlen Bertil Teitin 1 Teittinen 1
-- 1 Såg Karlen Thomas Sårjoin 1 Sorjonen 1
-- 2 Såg Karlen Hans Ikaheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 1 Såg Karlen Jöran Sållas h:o 1 Solla 1
-- 2 Såg Smed Jöran Hämäl: mh:o 1 1 Hämäläinen 2

VENÄJÄN PUOLI

Kymenkartanon provinssin henkikirja 1775-1775

DIGITOITUA KUVAA EI SAATAVISSA 10.2.2023

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17741776

© Maija-Liisa Laakso 2023