AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1776 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1776

Sivu F:1AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Herr Lieutenanten Ramsais Bostelle Kro Ramsay
2 LB. Eskel Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
1 Torp. Lars Päyköins fol: Päykkönen 2 Son Olof 1
1 häst, 1 koo, 8 Cap: utsäde
1 Bst. Pähr Skiönstedt 1 Skönstedt 1
1 Himahuha/Himahuuha 2 Pål Anderss. Aufwin 1 Kro Auvinen Syster Margreta 2
5 Thomas Aufwins fol: Kro Auvinen Son Mats mh:o, måg Johan mh:o, Pigan Lisa 5
2 Thomas Thomass. Aufwins h:o 1 Kro Auvinen dotter Elin 2
2 2 Påhl Kituins folk Cav Kitunen Son Påhl med hustru 2
1 Huhtima/Huhtimaa 1 Hindrich Räpoins hustru 1 Cav Reponen 1
4 Adam Räpoin med hustru 1 1 Cav Reponen Brors S. Mats, Brordot. Anna 4
2 7 Mårten Helps hustru 1 Rusth: Helpi Swåger Winsentius mh:o, Swåger Simon mh:o, Pig: Maria, Dragon Mats Hakulins h:o 7
5 Pär Läskin med hustru 1 1 Rusth: Leskinen Bror Simon, Bror Mårten mh:o 5
3 5 Johan Sorjoins hustru 1 Inf Sorjonen Bror Lars mh:o, d:r Hans 5
1 Huhkala/Huuhkaala 6 Erich Johanss. Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Mats, B:r Pär mh:o, B:r Larses hustru 6
2 5 Mats Ihalains folk Inf Ihalainen Swåger Jöran mh:o, Son Lars mh:o, Swåg: dotter Anna 5
1 Hamula 1 Feltwäbelen Juljus Kinströms f: Kro Kindström Inhyses Lars Ihalains Enka 1
2 Bst. Hindrich Metin m:ho 1 1 Miettinen 2
Bst. och Jäg:n Pär Metin Miettinen fri
LB. och Jäg:n Hind. Sorjåins h:o 1 Sorjonen fri
2 5 Hindrich Härkäins fol: Cav Härkönen Son Hindrich mh:o, Son Johan mh:o, Son Hesekiel 5
3 3 Hindrich Sorjåins Enkas f: Inf Sorjonen Son Lars mh:o, Son Pål 15 år 3
4 4 Hans Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Mats 17 år, dot. Anna 4
Bst. Jäg:n Johan Hämäläin Hämäläinen
2 Hindrich Kåtrå 1 Cav Kotro Pigan Elin 2
5 3 Bygmäst: Adam Lindström 1 Cav Lindström drengen Simon, Pigan Malin 3
1 LB. Jäg:n Markus Kåndiains f: Kontiainen Syster Margreta 1

Sivu F:2AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hamula 3 Sigfred Help med hustru 1 1 Cav Helpi Son Anders 16 år 3
2 Bst. Mårten Ketäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
1 Harmala/Harmaala 3 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen Son Mats 3
2 1 1 LB. Jacob Kaupin 1 Cav Kauppinen Corp: Esners hustru 2
3 1 LB. Krister Waldåin 1 Cav Valtonen 1
2 Bst d:r Pär Rasain mh:o 1 1 Rasanen 2
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardain 1 Inf Partanen Brors S. Thomas, dot. Karin 4
4 Anders Anderss. Mondoin mh:o 1 1 Inf Montonen Bror Mats, Bror Michels hustru 4
2 7 Anders Leinoins folk Cav Leinonen Son Mats mh:o, Sona S: Anders mh:o, Sona S: Bengt, Sona S: Påhl 16 år, Son Anderses h:o 7
2 Anders Johanss. Leinoin 1 Cav Leinonen 2
3 3 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Syster Ewa, Syster Kirstin 3
Bst. Lars Jukarain Jukarainen bräckl:
4 4 Pähr Kondiå med hustru 1 1 Cav Kontiainen Bror Michel, Brors S: Larses Enka 4
1 Hylkälä/Hylkylä 4 Mats Ingins folk Kro Inkinen Son Mats mh:o, Son Johan, mågens S. Johan 4
2 1 Brukas af Kondiaiser Kro Kontiainen Inhyses dotter Maria 1
3 Anders Jukarain hemm:, öde Kro Jukarainen
4 Johan Hämäläins öde Kro Hämäläinen
5 1 Michel Larss. Jukarains öde Kro Jukarainen Inh: Krister Hyfwärin 1
6 3 Pär Såpain 1 Kro Sopanen dotter Karin, dotter Elin 3
1 Hauhala 6 Krister Kondiain 1 Kro Kontiainen B:r Michel mh:o, B.L.M. And. mh:o, B:r Hind. 6
5 Anders Michelss. Kondiain 1 Kro Kontiainen Bror Michel mh:o, Bror Pär med hustru 5
2 7 1 Johan Kondiains fol: Cav Kontiainen B:r S. Mats mh:o, B:r S.Johan, S. Mats mh:o, dot. Maria, B:r S. Lars, Sold. h:o Ingeborg 8
1 Junnimäki/Junninmäki 3 Abram Lukåins folk Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, dot. Kirstin 3
3 Johan Matss: Enkas f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o, Son Adam 3
3 Johan Matssons Enkas f: Cav Luukkonen Son Mats mh:o, dot. Maria 3
5 Hindrch Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Måg Staffan mh:o, dot. Margreta 5
1 Torp: och Skräd. Gustaf Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 2 kiör
1 Ihalais/Ihalainen 6 Pål Leinåins Enka 1 Cav Leinonen B:r Michel mh:o, B:r S. Johan mh:o, Inh: Kirst Kaupin 6
2 7 Anders Mondoins E:as f: Cav Montonen B:r S. Johan mh:o, B:r S. Michel mh:o, B:r S. Mats, B:r S. Hind, Brors Son Esaias 7
1 Bst. Pål Hujains hustru 1 Hujanen 1
3 4 Pär Sollas hustru 1 Inf Solla Swågers Son Hindrich, Swågers Son Anders, S. Pär 4
1 Ikoila/Ikola 6 Hans Mondoins folk Cav Montonen Son Hans mh:o, Son Anders mh:o, Son Joh mh:o 6

Sivu F:3AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kyrkioby/Kirkonkylä 1 Sergeanten Petter w. Kruses f: Inf Bost: Kruse Pigan Anna 1
1 Bst. Olof Hakulins hustru 1 Hakulinen 1
2 Kapelan Herr Hind: Romanij hemman Cav Romanus
3 underlagt hemman
4 9 vice Pastoren Hind. Romanus mh:o 1 1 Kap:Bohl Romanus d:r Samuel, d:r Hindrich, d:r Mats, d:r Berent, Pigan Anna, Pigan Lisa, Pigan Anna 9
1 Bst. Johan Liuts Liutu 1
1 Bst. Anders Jukarains E:as f: Jukarainen dotter Sisilja 1
2 Torp. Nils Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
1 Ketävälä/Kietävälä 5 Mats Lukåins hustru 1 Rusth: Luukkonen Swåger dot. Karin, Son Thomas, Swåger Anders, dot. Maria 6
7 Hindrich Lukåin med hustru 1 1 Rusth: Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Thomas mh:o, d:r Ströms h:o 6
Bst. Anders Päyköin Päykkönen Bräklig
2 7 Johan Ketäwäins folk Cav Kietäväinen Son Johan mh:o, Son Danjel mh:o, Son Jacob 16 år, Son Pär, Pig. Elin 7
2 Anders Leinoin med hust: 1 1 Cav Leinonen 2
3 7 Michel Ketäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Son Olof, Son Mats mh:o, Sold: Bergs hustru 7
4 utan Imition Thom: Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen Bror Lars med hustru 4
4 3 Olof Hakulin 1 Kro Hakulinen Son Mats, dot. Walborg 3
3 Måns Månss. Lukåins fol: Kro Luukkonen Måg Johan mh:o, B:r dot: Anna 3
5 2 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen Afsk. Sold. dot. Kirstin 2
6 8 Mats Matss: Ikåin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Pål mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Michel mh:o 8
7 Halfwa bruckas af N:o 2 Johan Ketäwäin Cav Kietäväinen
3 Jacob Puttoin 1 Cav Puttonen Son Jacob med hustru 3
1 Kockola/Kokkola Herr Capitain och Rid. Stihts f: Inf:Bost: Sticht d:r Jöran, Pig. Elin, Pig: Margreta i adelsmans kost
1 Bst. Afsk. Sold. Abors folk Abbor 20 dotter Maria 1
5 LB. Johan Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen Bror Mats, Syst: Elin, Syst: Ewa 5
3 Bst. Mats Widikå mh:o 1 1 Viitikko Bror Adam 3
1 Afsk. Sold. Johan Fagerlund 1 Fagerlund 24 1
1 Kiljula 4 Pär Kiljuins folk Cav Kiljunen Bror Mats mh:o, Son Erich, dot. Anna 4
2 Simon Kiljuins hustru 1 Cav Kiljunen drengen Mats 2
2 Brukas af före och eftergående Cav
3 3 Krister Summain mh:o 1 1 Cav Summanen Bror dot. Maria 2
2 Bst. Johan Erichss. Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
Inh: Johan Kiljuin mh:o Kiljunen utfattig
1 Michel Michelss. Kiljuins E:a 1 Cav Kiljunen 1
1 Kitula under Bruk i Lukola Cav

Sivu F:4AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Kitula 5 1 Hindrich Lukåin med hustru 1 1 Cav Luukkonen Stiuf B:r Erich, Stiuf B:r Thomas mh:o, Sold. Frimodigs h:o 6
7 Anders Lukåin med hustru 1 1 Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, Bst. Markus Pelkoin mh:o, Son Johan 17 år 7
3 2 Krister Lukåin 1 Cav Luukkonen Son Anders 17 år 2
3 Erich Lukåin 1 Cav Luukkonen Bror Mats 16 år, Bror Johans hustru 3
1 Bst. Lars Lukåins hustru 1 Luukkonen 1
Torp. Abram Kyllöin Kyllönen Bräklig
1 koo, 1 får, 4 Kap: utsäde
4 vice Pastor Hind: Romanij halfwa Rusthål Rusth:
2 Torp: Jöran Arpåin 1 Arponen dotter Margreta 2
1 stod,1 koo
2 Hindrich Arpåins folk Rusth: Arponen Son Hindrich, dot. Karin 2
5 Mats Arpåin 1 Rusth: Arponen B:r Michel, B:r Johan mh:o, B:r Pähr 5
5 7 Olof Olofss: Lukåin 1 Cav Luukkonen B:r Mårten mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r dot. Karin, Inhyses dotter Maria 7
1 Kaupila/Kauppila 5 Markus Jacobss. Sorjoins f: Cav Sorjonen B:r Anders mh:o, Syst. Maria, Pig: Margreta, Son Joh. 15 år 5
3 Markus Olofsson mh:o 1 1 Cav Bror Anders 3
1 Torp. Anders Kangains folk Kankainen hon fri för barn, Son Johan 1
1 häst, 2 kiör, 4 Kap: utsäde
2 2 Johan Pärss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
3 Johan Kiljuin med hustru 1 1 Cav Kiljunen Farbrors Son Grels 16 år 3
2 Pär Mattsson Kiljuins hustru 1 Cav Kiljunen Swåger Anders 2
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kaipala/Kaipaala Herr Cornet Linkvants bostelle Cav bost Lindekrans
5 LB. Hindrich Såpain med hustru 1 1 Sopanen B:r Johan mh:o, B:r Pål 5
2 underlagt hemman
3 5 Hindrich Sorjoin 1 Cav Sorjonen Bror Mats mh:o, Bror Kristers h:o, B:r dot. Anna 5
4 4 Sexm: Erich Widman mh:o 1 1 Cav Vidman drengen Johan, dot. Maria 4
5 6 Johan Kristerss. Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen B:r Krister mh:o, B:r Adam, B:r Hindrich 16 år 5
4 Johan Härkäin med hustru 1 1 Kro Härkönen Syster Ewa, Syster Karin 4
1 Kyllölä 6 Mats Matssons Enkas f: Kro Kyllönen Son Pål mh:o, B:L:m. Mårten, B:L:m. Erich mh:o 6
2 3 Mats Mondoins f: Inf Montonen Son Erich, dot. Maria, Swägersk: Maria 3
4 Erich Räpoin med hustru 1 1 Inf Reponen Bror Mats, Syst. Maria 4
3 5 Mats Huttuins folk Cav Huttunen B:r Thom mh:o, B:r Hans, B:r S. Mats 17 år, Syst. Maria 5
1.2 Kärinemi/Keriniemi 5 Hindrich Puttoins fol: Cav Puttonen Son Johan mh:o, Son Jacob mh:o, Son Hindrich 16 år 5
5 Eskel Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Johan, B:r S. Eskel, Bror dot: Elin 5
2 Inh: Dafwid Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2

Sivu F:5AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kärinemi/Keriniemi 1 Torp. Hindrich Summains hust: 1 Summanen 1
2 kiör, 8 Kap: utsäde
Bst. Jacob Summains Enka Summanen Siuklig
3 Lars Kondiains Erfwingar Cav Kontiainen
4 4 Johan Kainulains folk Cav Kainulainen Son Michel, Son Israel mh:o, Inhyses dot. Maria 4
4 Johan Kondiain med hustru 1 1 Cav Kontiainen B.L:M. Johan, Pig: Kirstin 4
1 Kondiala/Kontila 5 Michel Kondiains Enka 1 Rust Kontiainen Son Pär, Son Jöran, B:r Jörans h:o, Drag: Matses h:o 5
4 Erich Räpoin med hustru 1 1 Rust Reponen Bror Olof med hustru 4
4 Bst. Eskel Uckåin 1 Ukkonen B:r Johan, Syst. Brita, Bror Pål 16 år 4
6 Michel Randalain 1 Rust Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Bertil 6
2 Pär Randalain med hustru 1 1 Rust Rantalainen 2
1 Lambila/Lampila 5 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen B:r Pål, B:r Pär, dot. Maria, B:r Anderses hustru 5
2 5 Länsman Simon Jak 1 Inf Jack dot. Maria, Pig: Anna, Pig: Elin, d:r Staffan 16 år 5
1 Bst. Adam Rautiains h:o 1 Rautiainen 1
3 Auditeuren Heintzij Bostelle Inf Bost Heinze
4 LB. Adam Saikåin mh:o 1 1 Saikkonen Brors Son Anders, B:r dot. Anna 4
4 LB. Mats Sorjoin med hustru 1 1 Sorjonen Bror Lars med hustru 4
1 Lukola/Luukkola 10 Sylwester Lukåins folk Rust Luukkonen B:r Lars, B:r Johan, B:r dot. Maria, F:r B:r S: Johan mh:o, F:r B:r S: Michel mh:o, Son Anders mh:o, dot. Maria 10
1 Torp. Hindrich Kondiain 1 Kontiainen 1
1 häst, 2 kiör, 1 får
4 1 Sergeanten Abram Hobin 1 Rust Hobin Pigan Anna, Pigan Lena, Pigan Karin 5
2 Torp. Anders Lukoin 1 Luukkonen Syster Karin 2
1 häst, 3 kiör, 16 Kap: uts:
1 Bst. Lars Härkäin 1 Härkönen 1
2.3 7 Mats Lukåin 1 Cav Luukkonen B:r Hind mh:o, B:r Thomas mh:o, Brors S. Jacob mh:o 7
4 4 Krister Lukoin med hustru 1 1 Cav Luukkonen Bror Anders med hustru 4
3 Adam Johanss. Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 3
5 Jöran Lukåin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mats 16 år, dot. Anna 5
3 Thomas Lukåins fol: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, dot. Anna 3
2 Pähr Lukåin med hustru 1 1 Cav Luukkonen Son Pärs hustru 2
5.6 6 Mats Liutus Enkas fol: Rust Liutu Son Pärs hustru, Son Mats, Son Pål, Son Anders mh:o, dot Anna 6
4 Johan Liutus fol: Rust Liutu Son Johan, Son Abram mh:o, Son Michel 17 år 4
Torp: Anders Liutus h:o Liutu fehl i benet
2 kiör, 8 Kap:s utsäde
4 Jacob Liutus Enkas f: Rust Liutu Måg Pär mh:o, Son Matts mh:o 4
1 Limattala/Liimattala 4 Adam Abramss: Matinens f: Cav Matinen Bst. Jacob Käriäin, Son Adam mh:o, Son Mats, Brors S. Abraham 4
2 4 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen Cousin Lars mh:o 4

Sivu F:6AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Limattala/Liimattala 3 Mats Lukoins folk Cav Luukkonen B:r N:M: Thomas, B:r Adams hustru 3
5 Lars Lukåin med hustru 1 1 Cav Luukkonen B:r Adam, B:r Erich, B:r Mats 17 år 5
4 5 Johan Wiskarin 1 Kro Viskari B:r Mats, Pig: Maria, B:r S. Pär, B:r S. Salamons h:o 5
1 Lindusalo/Lintusalo 5 1 Lars Hottins Enkas fol: Cav Hottinen Son Mats, Son Adam mh:o, Son Johan mh:o, Sold: Heinoins h:o 6
2 4 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen d:r Mats, B:r dot. Karin, dot. Kirstin 4
3 1 Fourier Simbergs folk Inf Semberg Pigan Helena 1
2 LB. Johan Hämäläins hustru 1 Hämäläinen Bror Mats 2
4 4 Mats Reppåin med hustru 1 1 Cav Reponen Bror Johan, dot. Kirstin 4
5 6 Mårten Räpoins folk Inf Reponen S: Mårten mh:o, S: Eskels h:o, S: Matses h:o, dot. Maria, dotter Karin 6
1 Muramäki/Muuramäki 10 Mats Thomess: Waldoins f: Cav Valtonen B:r S. And mh:o, B:r S. Johan, S. Johan mh:o, S. Thome h:o, Farbror Son Lars mh:o, Farbror Son Mats mh:o 10
1 Bst. Mats Hämäläin 1 Hämäläinen 1
1 Magnula/Maunola 5 1 Pär Kiljuin med hustru 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, d:r Lars, Sold: Mats Lukoins h:o 6
2 Torp. Pär Pursiain 1 Pursiainen Inhyses Maria Härkä 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 Kap: uts:
2 3 Anders Kiljuins Enkas fol: Cav Kiljunen Son Anders mh:o, Son Pärs hustru 3
1 Bst. Michel Wihåin 1 Viuhkonen v12 1
2 Mats Kiljuin 1 Cav Kiljunen Afsk: Sold: Lars Walgrens h:o 2
3 3 Pär Kiljuins hustru 1 Cav Kiljunen Bror Adam mh:o 3
5 Lars Killjuins folk Cav Kiljunen Son Lars mh:o, Son Johan mh:o, dot. Ewa 5
4 6 Hans Karfwoins Enkas f: Inf Karvinen B:r Olof mh:o, S. Lars mh:o, S. Michels h:o, Stiufb:r Israel 6
2 Bst. d:r Simon Huckains hust: 1 Huikarinen dotter Maria 2
5 4 Simon Lukåin med hustru 1 1 Inf Luukkonen B:L:M: Jöran mh:o 4
1 Torp. Måns Kiljuin 1 Kiljunen 1
2 kör, 4 Kap:s utsäde
2 Torp. Mats Randalains h:o Rantalainen frie för barn, Son Erich, dot. Maria 2
1 koo, 2:ne får
4 Adam Lukåin 1 Inf Luukkonen Stiuf B:r Abram, Stiuff:r Michels h:o, B:r Simons h:o 4
1 Mietula/Miettula 6 Anders Sårjoins fol: Cav Sorjonen B:r Jacob mh:o, B:r S. Lars mh:o, S. Lars, S. Hind. 16 år 6
1 Bst. Hans Summain 1 Suna 1
2 2 Mats Lukåins folk Cav Luukkonen Son Thomas mh:o 2
3 Hindrich Mårtenss. Lukåins h:o 1 Cav Luukkonen Swåger Adam mh:o 3
3 Hindrich Jöranss. Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Nils 15 år 3
2 Lösdrifw: Johan Syreen mh:o 1 1 Siren 2
1 Linwäfw: Bertil Tarkgrens f: Tarkgren Son Mats 17 år 1
3.5 6 Johan Widikås Enkas f: Cav Vitikka B:r Thom. mh:o, måg And. mh:o, Sold: Jör. Mårds h:o, dot. Kirstin 6
4 6 Anders Räpåin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Adam mh:o, B:r Thom., B:r Karl 6

Sivu F:7AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Maljala 3 Hans Mondoins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans 16 år 3
2 3 Johan Mondoins folk Kro Montonen B:r Anders mh:o, Son Måns 3
3 5 Mats Dyster med hustru 1 1 Cav Dyster 3 Son Johan mh:o 5
4 Mats Ahålains öde Kro Aholainen
5 3 Mårten Johanss. Mondoin 1 Kro Montonen B:L:M: Michel mh:o 3
1 Ninimäki/Niinimäki 5 Karl Piskoins folk Kro Piskonen Swåger Pål mh:o, B:r S. Pär, B:r S. Karl, Pig: Karin 5
1 Bst. Johan Summains fol: Summanen Son Thomas 16 år 1
1 Ninisari/Niinisaari Jöran Summains öde Kro Summanen
5 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Mårten, B:r Johans h:o, Son Mats mh:o 5
2 6 Pål Påhlsson Lukåin med h:o 1 1 Kro Luukkonen B:r S. Påhl, B:r dot. Maria, Pig: Karin, B:r Anderses h:o 6
3 6 Lars Påhlss. Lukåins f: Cav Luukkonen S. Pär mh:o, S. Anders, S. Johan, S. Larses h:o, dot. Karin 6
4 3 Elias Kondiains Enkas f: Cav Kontiainen Son Hindrich mh:o, B:r S. Hindrich 3
1 Inh: Erich Turkiains fol: Turkiainen dot. Elin 1
1 Bst. Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
6 Hindrich Lukåins fol: Cav Luukkonen Bror Pål, Son Hindrich med hustru, Son Adam med hustru, B:r S. Hindich 17 år 6
5 5 Mats Hulkåins Enkas f: Cav Hulkkonen B:r Krister, B:r Johans h:o, Son Krister mh:o, dot. Kirstin 5
Torp: Thomas Suikåin Suikka utfattig
2 kiör, 4 Kap:s utsäde
1 Ollila 9 Hans Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r S. Hans mh:o, B:r S. Pär, Son Johan, Son Pål, Brors S. Bengt mh:o, Brors S. Grels mh:o 9
2 3 Lars Hämäläins Enkas f: Cav Hämäläinen Måg Johan, Son Byrjer mh:o 3
3 Byrjert Hämäläins hust: 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten med hustru 3
4 Mats Uckåin 1 Cav Uikkanen B:r Elias, B:r Grels h:o, Syst: Maria 4
3 Michel Hämäläin 1 Cav Hämäläinen Måg Hindrichs hustru, dot: Brita, 3
1 Pätäjänemi/Petäjäniemi 4 Anders Johanss. Aufwins f: Cav Auvinen Son Johan mh:o, Son Anders, dot. Brita 4
4 Pär Aufwin med hust: 1 1 Cav Auvinen Bror Thomas med hustru 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 5 Johan Läskins Enkas fol: Rust Leskinen Son Grels mh:o, Son Mats mh:o, d:r Jöran 5
5 Lars Kondiain med hustru 1 1 Rust Kontiainen Inh: Adams h:o, Pig: Anna, Pig: Kirstin 5
2 3 Krister Härkäins folk Cav Härkönen Son Johan, Måg Mats med hustru 3
3 3 Pär Hamuin med hust: 1 1 Inf Hamunen Cousin Pärs hustru 3
1 Pitkälax/Pitkälahti 2 Mats Nyman med hust: 1 1 Inf Nyman 2
1 Piskoila/Piskola 3 Michel Ahoins öde Kro Aholainen Afsk: Sold: Jacob Loikain 3

Sivu F:8AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Piskoila/Piskola 4 Anders Mondoin med hustru 1 1 Kro Montonen Bror Johan med hustru 4
3 5 Johan Piskåin 1 Kro Piskonen B:r Pär, slägt Hindrich mh:o, Son Johan 5
4 11 Hindrich Piskåin med hustru 1 1 Cav Piskonen B:r Pål mh:o, B:r Anders mh:o, B:r Pär mh:o, S. Pär, Inh. Johan Ahålain mh:o 11
5 7 Sexman Anders Lappalains folk Inf Lappalainen B:r Jöran mh:o, B:r Johan, B:r S. Anders mh:o, S. And. 16 år, Bror dot. Anna 7
6 5 Johan Kondiains Enkas folk Inf Kontiainen Stiufbr Michels h:o, Son Lars, Son Johan 17 år, dot: Brita, Inh: Margreta Jukarain 5
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 4 Pär Summains folk Cav Summanen B:r Thomas mh:o, dot. Anna, Pigan Brita 4
1 Bst. Grels Hujains folk Hujanen Inh: Johan Summains h:o 1
2 Bst. Jonas Johanss. Hujain 1 Hujanen Syster Anna 2
3 Jonas Summain med hust: 1 1 Cav Summanen Bror Pär 3
2 4 Pär Piskoins folk Cav Piskonen Son Johan, Son Pål mh:o, Pig: Anna 4
2 Bst. d:r Mats Metin mh:o 1 1 Miettunen 2
3 Michel Kondins folk Cav Kontiainen Son Mats mh:o, Son Thomas 3
1 Råkansalo/Rokansalo 6 Anders Kiljuins Enkas folk Cav Kiljunen B:r Thomas mh:o, Son Adam, B:r Johans h:o, Sold. Syster Brita, B:r Pärs Enka 6
2 Torp. Gustaf Rockain mh:o 1 1 Rokkanen 2
1 häst, 2 kiör, 4 Kap:s uts:
2 7 1 Erich Räpoins hustru 1 Cav Reponen Sold: Abors h:o, bror Mårten, bror Eskel mh:o, Bror Johan mh:o, Son Mårten 8
3 2 Johan Summains Enka 1 Inf Summanen dotter Elin 2
2 Pär Summain med hust: 1 1 Inf Summanen 2
1 Räpoila/Repola 5 Erich Räpåins folk Kro Reponen brors Son Michel 17 år, B:r Pär, B:r Michel mh:o, B:r Matses h:o 5
2 6 Mats Matss. Räpåin mh:o 1 1 Kro Reponen Bror Erich mh:o, Bror Pär med hustru 6
4 Michel Mårtenss. Räpåin mh:o 1 1 Kro Reponen Bror Pär, Syster Lena 4
1 Ryhäla/Ryhälä 5 N:M: Pär Wirolain 1 Rust Virolainen Måg Jacob mh:o, dot. Johanna, dot. Maria 5
4 Mats Leinåins folk Rust Leinonen Son Michel mh:o, dreng Michel, Pig: Elin 4
1 Bst. Herman Karhi 1 Karhu 1
5 Anders Leinoins folk Rust Leinonen Son Michel mh:o, d:r Lars, Pig: Ewa, Drag: Linmans h:o 5
2 5 Påhl Matss. Bengtins f: Cav Penttinen B:r S: Israel, B:r S: Simon, S. Pål mh:o, S. Mats 16 år 5
3 5 Johan Ingins folk Cav Inkinen Måg Mats mh:o, Måg Hindrich mh:o, dot: Engel 5
5 Pähr Himain med hust: 1 1 Cav: Himanen Swåger Lars mh:o, drengen Simon 5
4 3 Pär Metin med hustru 1 1 Cav Miettunen Inhyses Anna Päyköin 3
Inh. Anders Kangain Cav Kankainen utfattig
5 4 Anders Tuchkuins folck Kro Tuhkunen Son Adam mh:o, Bst. d:r Mats Kangain mh:o 4
6 2 Erich Kaipåin med hust: 1 1 Kro Kaipainen 2
4 Anders Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen Bror Olof med hustru 4
1 Seppälä 4 Lars Aufwin med hust: 1 1 Kro Auvinen v20 Bror Anders mh:o 4

Sivu F:9AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Seppälä 3 Pär Liutu med hustru 1 1 Kro Liutu Bror Hans 3
5 Olof Liutus folk Kro Liutu Son Olof mh:o, Son Johan mh:o, Inh. Anna Waldoin 5
3 9 Pähr Thomasson Waldåin med hustru 1 1 Kro Valtonen F:r b:r S: Johan, B:r S. Pär mh:o, B:r Jöran mh:o, farbrors dot. Lisa, swåger Pärs Enka 9
1 Torp. Olof Päyköin 1 Päykkönen Son Thomas 2
1 häst, 1 koo, 2 får, 16 Cap:s uts:
1 Sorjola 2 Mats Hakulin 1 Kro Hakulinen Bror Johan 2
4 Eskel Uckåin mh:o 1 1 Kro Uikkanen Bror Jacob med hustru 4
Afsk. Dragon Pär Bohm mh:o frie för barnens skul
2 6 Michel Ikåins Enkas fol: Cav Ikonen S. Hind, S. Joh. mh:o, B:r Johan, B:r S. Pål, dot. Brita 6
5 Pål Saikåins hustru 1 Cav Saikkonen B:r Anders, d:r Anders, B:r dot. Maria, Inhyses Son Anderses h:o 5
1 Såpalannemi/Sopala 2 Bst. d:r Anders Ketäwäin 1 Kapl Bohl Kietäväinen Son Anders 2
4 Torp. Johan Uckåin med hust: 1 1 Ukkonen Bror Pål mh:o 4
4 LB. Johan Aufwins hustru 1 Auvinen Son Johan mh:o, B:r Matses h:o 4
2 5 Anders Kiljuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen Bror Johan mh:o, Bror Pär 5
1 Brusius Ketäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsinemi/Vesiniemi 4 Befalnings man Johan Romanus 1 Rust Romanus d:r Mats 16 år, Pig: Kirstin, Pig: Brita 4
3 Bst. d:r Jacob Limatain mh:o 1 1 Liimatainen Bror Thome hustru 3
1 Bst. d:r Hindrich Lukoin 1 Luukkonen 1
2 Bst. d:r utrid. Hindrich Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen 2
2 Brukas af N:o 1 Cav
2 Bst. Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
3 5 Elias Kåtrås folk Cav Kotro Pigan Anna, Son Johan, Son Erich mh:o, Son Anders 15 år 5
4 5 Gustaf Lukåin med hust 1 1 Cav Luukkonen Son Hindrichs h:o, B:r S. Johan, Syst: Brita 5
6 Eskel Lukåins folk Cav Luukkonen S: N:M: And. mh:o, S: Eskels h:o, dot. Sophia, d:r Anders mh:o 6
5 2 Bertil Kondiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
4 Adam Kondiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Son Mårten, Drag. Michels h:o 4
2 Jägaren Mats Kondiains f: Cav Kontiainen Bror Winsentius med hustru 2

Sivu F:10AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsinemi/Vesiniemi 2 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen Bror Matses h:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 Kap:s utsäde
2 Grels Kondiain med hustru 1 1 Cav Kontiainen 2
3 Krister Kristersson Kondiain med hustru 1 1 Cav Kontiainen Stiuf far Bertil 3
6 4 Pär Kiljuin 1 Cav Kiljunen B:r Thome h:o, Bst. Johan Hakulin mh:o 4
1.2 Waldola/Valtola 5 N.M: Pär Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen Bror Erich mh:o, Bror Anders 5
5 Mats Waldoin 1 Rust Valtonen Bror Pål mh:o, Bror Anders, dot. Karin 5
4 Pål Påhlss: Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen Bror Anders mh:o 4
4 Bst. Erich Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen B:r And., Inh. Son Johan 17 år 4
Pastoratet/Kirkonkylä 6 Herr Kyrckioherden Hindrich Salmenjus 1 Salmenius Slägt Anna Norring, d:r Simon, d:r Erich, d:r Johan, Pigan Anna Ekebom 6
2 2 Klockaren Abram Frimodig 1 Frimodig Inh. Johan Lukoin mh:o, Pig: Helena 4
2 Torp. Dafwid Pelkoin 1 Pelkonen Syster Sophia 2
Torp. Olof Mannin Manninen Bräklig
1 Torp. Mats Winters folk Vinter hustrun fri för barn, Bror Johan 1
4 Torp. Pär Hulkåin med hustru 1 1 Hulkkonen Syster Ewa, Syster Maria 4
1 Torp. Hindrich Kärkäins folk Härkönen fri för barnen, Son Anders 15 år 1
2 Torp. Erich Purhoin med hust: 1 1 Purhonen 2
1 Bst. Johan Kyllöin 1 Kyllönen 1
2 Bst. Johan Berg med hust: 1 1 Berg 2
2 Bst. Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
2 Sokn stug Eldaren Thomas Limatain 1 Liimatainen Son Pål 17 år 2
4 Färge K:n Grels Ihalain 1 Ihalainen Bror Hinders h:o, Syst. Marg, Syst. Anna 4
1 Färge K:n Johan Härkäin 1 Härkönen 1
Feltwäbelen Johan Limatius
2 Kammereraren T:G: Dunker 1 Duncker Pigan Anna Hämäläin 2
2 Gräntse upsyningsman Johan Artell 1 Artell Son Johan 2
1 Besökaren Johan Flinkman 1 Flinkman 1

Sivu F:11AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 1 Skolmäst: Israel Itimeus 1 Ithimaeus 1
2 Brofogden Johan Ruth 1 Ruuth 2
Mietula Såg qwarn med 2:ne Ramar och 9 Blader i wardera, och 2:ne Kantnings blader til warje Raam
-- 2 Såg Skrifwaren Hind. Lens mh:o 1 1 Lens 2
-- 1 Såg K:n Berent Halåin 1 Halonen 1
-- 1 Såg K:n Bertil Teitin 1 Teittinen 1
-- 2 Såg K:n Thomas Sorjåin mh:o 1 1 Sorjonen 2
-- 2 Såg K:n Hans Ikaheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 1 Såg K:n Jöran Sollas hustru 1 Solla 1
-- 2 Såg Smed Jöran Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
-- 1 Såg K:n Jöran Matss. Räpoin 1 Reponen 1
-- 1 Såg K:n Johan Kyl 1 Kyl 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 326AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllölä/Pellilä 2 Johan Sinkoin mh 1 1 Cro Sinkkonen 2
2 2 Erich Pettersson Sinkoin 1 Cro Sinkkonen dott. Maria 2
2 Blm Eskel Pettersson mh 1 1 Sinkkonen 2
2 Blm Carl Carlsson mh 1 1 2
3 Blm Påhl Hakulin mh 1 1 Hakulinen Br Lars 3
2 Torp: Mårten Kåstiain 1 Kostiainen Br Erich 2
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 4 Johan Hulkoin mh 1 1 Cro Hulkkonen Br Nils, Syster Kirstin 4

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17751777

© Maija-Liisa Laakso 2023