AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1788 → Nimihakemisto

Puumala henkikirja 1788

Nimihakemisto


-  A  B  C  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Z  Å 
 -  A  B  C  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Z  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Kauppila) p:4

Anders (Ryhälä) p:10

Anders (Sorjola) p:11

Anders (Valtola) p:12

Anders (Vesiniemi) p:12

Anna (Kaipaala) p:4

Anna (Luukkola) p:7

Bengt (Kyllölä) p:5

Bengt Bengtss: (Ollila) p:13

Danjel (Kiljula) p:4

Erik (Kitula) p:4

Erik (Kyllölä) p:5

Esaias (Kauppila) p:4

Gustaf (Hamula) p:1

Hindr (Luukkola) p:7

Hindrik (Hamula) p:1

Hindrik (Piskola) p:9

Hindrik (Ryhälä) p:11

Hindrik (Ollila) p:13

Ingeborg (Hauhala) p:2

Jacob (Ryhälä) p:10

Jacob (Vesiniemi) p:12

Johan (Huhtimaa) p:2

Johan (Kietävälä) p:5

Johan (Lampila) p:6

Johan (Rokansalo) p:11

Lars (Himahuuha) p:2

Lars (Liimattala) p:7

Lars (Rokansalo) p:11

Lenhard (Huhtimaa) p:2

Lisa (Kirkonkylä) p:13

Maria (Luukkola) p:7

Maria (Ollila) p:13

Markus Olofsson (Kauppila) p:4

Mats (Huuhkaala) p:2

Mats (Kyllölä) p:5

Mats (Liimattala) p:7

Mats (Lintusalo) p:7

Mats (Pirttimäki) p:10

Mats (Ryhälä) p:11

Mats Matsson (Kyllölä) p:5

Mats Mårtensson (Huhtimaa) p:2

Mickel (Penttilä) p:1

Mickel (Maljala) p:8

Mårten (Keriniemi) p:6

Pål (Kauppila) p:4

Pål (Kyllölä) p:5

Pär (Kietävälä) p:5

Pär (Kontila) p:6

Pär (Luukkola) p:7

Pär (Pirttimäki) p:10

Pär (Ryhälä) p:11

Pär Bengtss: (Ollila) p:13

Rigina (Maunola) p:8

Staffan (Sopala) p:11

Stanislaus (Maunola) p:8

Thomas (Harmaala) p:1

Thomas (Himahuuha) p:2

Thomas (Kitula) p:4

Thomas (Seppälä) p:12

AAlkuun

Ahålain

Elin (Piskola) p:10

Arpelin

Johan (Ryhälä) p:11

Arpoin

Brita (Kitula) p:4

Erik (Kitula) p:4

Hindrik (Kitula) p:5

Johan (Kitula) p:5

Mats (Kitula) p:4

Mats (Kitula) p:5

Mickel (Kitula) p:5

Pär (Niinimäki) p:9

Thomas (Kitula) p:5

Artell

Anders (Kirkonkylä) p:13

Friedric (Kirkonkylä) p:13

Joh: (Kirkonkylä) p:13

Juljana (Kirkonkylä) p:13

Aufwin

Anders (Petäjäniemi) p:10

Anders (Sopala) p:11

Anders (Seppälä) p:12

Anders Johanss: (Petäjäniemi) p:10

Brita (Seppälä) p:12

Johan (Petäjäniemi) p:10

Johan (Sopala) p:11

Johan (Vesiniemi) p:13

Johan Matsson (Sopala) p:11

Jöran (Ryhälä) p:10

Karin (Himahuuha) p:2

Lars (Seppälä) p:12

Maria (Himahuuha) p:2

Mats (Himahuuha) p:2

Pål (Petäjäniemi) p:10

Pål Andersson (Himahuuha) p:2

Pär (Petäjäniemi) p:10

Pär (Sopala) p:11

Rigina (Seppälä) p:12

Thomas (Himahuuha) p:2

Thomas (Petäjäniemi) p:10

Thomas Thomess: (Himahuuha) p:2

BAlkuun

Bengtin

Elin (Ryhälä) p:10

Israel (Ryhälä) p:10

Mats (Ryhälä) p:10

Pål (Ryhälä) p:10

Pål Matss: (Ryhälä) p:10

Simon (Ryhälä) p:10

Berg

Johan (Kirkonkylä) p:13

Torsten (Keriniemi) p:6

Bergman

Jonas (Miettula) p:8

CAlkuun

Creutlen

Gustaf (Huhtimaa) p:2

DAlkuun

Dunkert

Pett: Gust: (Kirkonkylä) p:13

Dyster

Johan (Maljala) p:7

FAlkuun

Fast

Johan (Miettula) p:8

Flinckman

Johan (Luukkola) p:7

Flinkman

Jacob (Kirkonkylä) p:13

Karl p:14

Frede

(Hurissalo) p:2

Frimodig

(Kitula) p:4

Adam (Kirkonkylä) p:13

GAlkuun

Gadding

Eva (Hamula) p:1

Grön

(Ryhälä) p:11

HAlkuun

Haikoin

Anders (Niinisaari) p:9

Simon (Hamula) p:1

Hakulin

Adam (Kietävälä) p:5

Hindrik (Niinisaari) p:9

Johan (Sorjola) p:11

Johan (Vesiniemi) p:13

Mats (Kietävälä) p:5

Mats (Sorjola) p:11

Olof (Kietävälä) p:5

Simon (Kietävälä) p:5

Simon (Keriniemi) p:6

Halin

Pål (Himahuuha) p:2

Haloin

Mats p:14

Hamoin

Karin (Harmaala) p:1

Hamuin

Kirstin (Pirttimäki) p:10

Mickel (Pirttimäki) p:10

Pär (Pirttimäki) p:10

Pär Hindrikss: (Pirttimäki) p:10

Thomas (Valtola) p:12

Hapiain

Johan (Rokansalo) p:11

Heikin

Hindrik (Hamula) p:1

Påhl (Hamula) p:1

Pål (Hamula) p:1

Help

Anders (Hamula) p:1

Anders (Huhtimaa) p:2

Bertil (Sopala) p:12

Sigfred (Hamula) p:1

Helsenius

Georg (Kirkonkylä) p:13

Himain

Anna (Maljala) p:8

Gustaf (Vesiniemi) p:12

Hans (Maljala) p:8

Lars (Kiljula) p:4

Lars (Ryhälä) p:11

Pål (Ryhälä) p:11

Pär (Ryhälä) p:11

Hirn

Anders (Kitula) p:4

Anders (Niinisaari) p:9

Huikarin

Brita (Maunola) p:8

Hindrik (Maunola) p:8

Simon (Maunola) p:8

Hujain

Adam (Ruokotaipale) p:10

Erik (Kirkonkylä) p:5

Johan (Ruokotaipale) p:10

Jonas Johanss: (Ruokotaipale) p:10

Pål (Ihalainen) p:3

Susanna (Ruokotaipale) p:10

Hulkoin

Johan (Niinisaari) p:9

Johan (Vesiniemi) p:12

Krister (Niinisaari) p:9

Mats (Niinisaari) p:9

Mats (Kirkonkylä) p:13

Pär (Luukkola) p:7

Pär (Kirkonkylä) p:13

Hultin

Petter (Vesiniemi) p:12

Hurin

Mats (Kontila) p:6

Huttuin

Hans (Kyllölä) p:5

Maria (Kyllölä) p:5

Mats (Kyllölä) p:5

Pär p:14

Thomas (Kyllölä) p:5

Håbin

Abram (Luukkola) p:7

Håtman

Philip (Lampila) p:6

Håttin

Adam (Lintusalo) p:7

Johan (Lintusalo) p:7

Lars (Lintusalo) p:7

Mats (Lintusalo) p:7

Hämäl:

Anders (Ruokotaipale) p:10

Birger Larss: (Ollila) p:13

Mats (Vesiniemi) p:12

Mickel (Ollila) p:13

Hämäläin

Anders (Hamula) p:1

Birger (Ollila) p:13

Brita (Penttilä) p:1

Brita (Ollila) p:13

Elin (Ollila) p:13

Johan (Hamula) p:1

Johan (Hylkylä) p:3

Johan (Kokkola) p:6

Mats (Penttilä) p:1

Mats (Hylkylä) p:3

Mickel (Kokkola) p:6

Mårten (Kokkola) p:6

Mårten (Ollila) p:13

Pär (Ollila) p:13

Hännin

Sophia (Hamula) p:1

Härkäin

Anna (Kaipaala) p:3

Anna (Kirkonkylä) p:5

Danjel (Hamula) p:1

Ewa (Hamula) p:1

Hesekel (Hamula) p:1

Hindrik (Hamula) p:1

Hindrik (Kirkonkylä) p:13

Johan (Hamula) p:1

Johan (Kaipaala) p:3

Johan (Pirttimäki) p:10

Johan (Kirkonkylä) p:13

Jöran (Maunola) p:8

Krister (Pirttimäki) p:10

Hök

(Miettula) p:8

Mats (Miettula) p:8

Höröin

Anders (Himahuuha) p:2

Olof (Himahuuha) p:2

IAlkuun

Id

Michel (Vesiniemi) p:13

Ihalain

Grels (Kirkonkylä) p:13

Lars Matsson (Huuhkaala) p:2

Ikoin

Anna (Sorjola) p:11

Ewa (Kietävälä) p:5

Hindrik (Sorjola) p:11

Maria (Kietävälä) p:5

Maria Johansdot (Sorjola) p:11

Mats (Kietävälä) p:5

Mats (Pitkälahti) p:10

Mats (Sorjola) p:11

Mats Matss: (Kietävälä) p:5

Mickel (Hamula) p:1

Mickel (Kietävälä) p:5

Mickel (Sorjola) p:11

Pål (Sorjola) p:11

Pål Matsson (Kietävälä) p:5

Pär (Sorjola) p:11

Ikäheimoin

Elin (Lintusalo) p:7

Erik (Ollila) p:13

Ewa (Huuhkaala) p:2

Hans (Kietävälä) p:5

Hans p:14

Lars (Hamula) p:1

Mårten (Kiljula) p:4

Pär (Kietävälä) p:5

Ingin

Hindrik (Maljala) p:7

Johan (Hylkylä) p:2

Johan (Maljala) p:7

Johan (Ryhälä) p:11

Karin (Ryhälä) p:11

Mats (Hylkylä) p:2

Simon (Hylkylä) p:3

JAlkuun

Jack

Gab: (Lampila) p:6

Petter (Lampila) p:6

Jukarain

Hindrik (Kontila) p:6

Johan (Hurissalo) p:2

Lars (Luukkola) p:7

Jukarin

Anders (Hurissalo) p:2

Anders (Kirkonkylä) p:6

Anna (Hurissalo) p:2

Kaisa (Kirkonkylä) p:6

Lars (Hurissalo) p:2

Lars (Kirkonkylä) p:6

Pål (Kiljula) p:4

Pär (Hylkylä) p:3

Pär Larss: (Hylkylä) p:3

Jägerhorn

Jöran (Kokkola) p:6

KAlkuun

Kackoin

Krister (Kietävälä) p:5

Marg (Kietävälä) p:5

Kainulain

Bertil (Vesiniemi) p:13

Israel (Keriniemi) p:6

Johan (Keriniemi) p:6

Johan (Vesiniemi) p:13

Johan Israelsson (Keriniemi) p:6

Karin (Vesiniemi) p:13

Maria (Keriniemi) p:6

Mickel (Keriniemi) p:6

Pål (Keriniemi) p:6

Pär (Vesiniemi) p:12

Kaipain

Mats (Harmaala) p:1

Kandiain

Anders (Hamula) p:1

Kangain

Adam (Kauppila) p:4

Anders (Huhtimaa) p:2

Johan (Ryhälä) p:11

Johan (Sorjola) p:11

Mats (Huhtimaa) p:2

Mats (Ryhälä) p:11

Philip (Kauppila) p:4

Simon p:14

Karfwin

Anders (Maunola) p:8

Hans (Maunola) p:8

Olof (Maunola) p:8

Karfwoin

Israel (Maunola) p:8

Mickel (Maunola) p:8

Karpin

Johan (Sopala) p:12

Kaupin

Anders (Lintusalo) p:7

Elin p:14

Jacob p:14

Mats p:14

Måns (Harmaala) p:1

Kietäwäin

Adam (Keriniemi) p:6

Brusius (Sopala) p:12

Danjel (Kietävälä) p:5

Johan (Hamula) p:1

Johan (Kietävälä) p:5

Johan (Kirkonkylä) p:5

Karin (Keriniemi) p:6

Lisa (Kirkonkylä) p:5

Maria (Penttilä) p:1

Mats (Kietävälä) p:5

Mats (Sopala) p:12

Mats (Vesiniemi) p:13

Mickel (Kietävälä) p:5

Mickel (Ryhälä) p:10

Mårten (Hamula) p:1

Olof (Kietävälä) p:5

Olof (Ryhälä) p:10

Pär (Kietävälä) p:5

Thomas (Kietävälä) p:5

Thomas (Keriniemi) p:6

Kiljuin

Adam (Maunola) p:8

Adam (Rokansalo) p:11

Adam (Sopala) p:12

Anders (Lampila) p:6

Anders (Maunola) p:8

Anders (Rokansalo) p:11

Anders (Sopala) p:12

Anders (Ollila) p:13

Anna (Lintusalo) p:7

Bengt (Kiljula) p:4

Erik (Maunola) p:8

Erik (Valtola) p:12

Esaias (Maunola) p:8

Grels (Kauppila) p:4

Grels (Ollila) p:13

Hans (Lampila) p:6

Hans (Ollila) p:13

Hans Bengtss: (Ollila) p:13

Johan (Kauppila) p:4

Johan (Lampila) p:6

Johan (Lintusalo) p:7

Johan (Maunola) p:8

Johan (Rokansalo) p:11

Johan (Sopala) p:12

Johan (Ollila) p:13

Johan Pärsson (Kauppila) p:4

Karin (Lampila) p:6

Krister (Maunola) p:8

Lars (Lintusalo) p:7

Lars (Maunola) p:8

Lars Larsson (Maunola) p:8

Maria (Maunola) p:8

Maria (Sopala) p:12

Maria (Vesiniemi) p:12

Mats (Kiljula) p:4

Mats (Lampila) p:6

Mats (Maunola) p:8

Mickel (Ollila) p:13

Måns (Maunola) p:8

Mårten (Maunola) p:8

Pål (Kiljula) p:4

Pål (Lampila) p:6

Pål (Ollila) p:13

Pär (Kiljula) p:4

Pär (Lampila) p:6

Pär (Maunola) p:8

Pär (Sopala) p:12

Pär (Vesiniemi) p:13

Pär Matsson (Kauppila) p:4

Simon (Kiljula) p:4

Thomas (Rokansalo) p:11

Thomas (Vesiniemi) p:13

Kirjalain

Anna (Luukkola) p:7

Kiskin

Johan (Keriniemi) p:6

Kituin

Anders (Himahuuha) p:2

Hindrik (Kietävälä) p:5

Johan (Kietävälä) p:5

Maria (Kitula) p:4

Mats (Himahuuha) p:2

Pål (Himahuuha) p:2

Pär (Kietävälä) p:5

Kruse

(Penttilä) p:1

Petter Wilh: (Kirkonkylä) p:5

Kuosmain

Johan (Himahuuha) p:2

Karin (Kirkonkylä) p:13

Kurki

Hindrik (Hamula) p:1

Marg (Hamula) p:1

Kyllöin

Abram (Kitula) p:4

Adam (Vesiniemi) p:13

Anders (Vesiniemi) p:13

Johan (Vesiniemi) p:13

Kåckoin

Johan (Huhtimaa) p:2

Kåndiain

(Hylkylä) p:3

Adam (Vesiniemi) p:13

Anders (Kontila) p:6

Anders Mickelsson (Hauhala) p:2

Anna (Hauhala) p:2

Anna (Hurissalo) p:2

Elias (Niinisaari) p:9

Esaias (Ruokotaipale) p:10

Hindrik (Hamula) p:1

Hindrik (Niinisaari) p:9

Johan (Hauhala) p:2

Johan (Kiljula) p:4

Johan (Keriniemi) p:6

Johan (Piskola) p:10

Jöran (Kontila) p:6

Karin (Piskola) p:10

Kirstin (Hauhala) p:1

Kirstin (Hurissalo) p:2

Krister (Hauhala) p:1

Lars (Hauhala) p:2

Lars (Huhtimaa) p:2

Lars (Keriniemi) p:6

Lars (Piskola) p:10

Lars (Pirttimäki) p:10

Marg (Piskola) p:10

Maria (Lintusalo) p:7

Maria (Niinisaari) p:9

Markus (Hamula) p:1

Mats (Hauhala) p:2

Mats (Kontila) p:6

Mats (Miettula) p:9

Mats (Pirttimäki) p:10

Mats Larsson (Hauhala) p:2

Mickel (Hauhala) p:1

Mickel (Hauhala) p:2

Mickel (Kontila) p:6

Mickel (Ruokotaipale) p:10

Måns (Hauhala) p:1

Mårten (Pirttimäki) p:10

Pär (Hauhala) p:2

Pär (Hurissalo) p:2

Pär (Niinisaari) p:9

Rigina (Hurissalo) p:2

Rigina (Ruokotaipale) p:10

Thomas (Ruokotaipale) p:10

Kåndin

Karin (Kirkonkylä) p:13

Kånst

Lars (Kaipaala) p:3

Mats (Kaipaala) p:3

Kårhoin

Marg:a (Pirttimäki) p:10

Kåtra

Anders (Miettula) p:8

Hindrik (Pirttimäki) p:10

Johan (Miettula) p:8

Jöran (Miettula) p:8

Kåtrå

Adam (Kauppila) p:4

Anders (Hamula) p:1

Anders (Kauppila) p:4

Anders (Vesiniemi) p:12

Elias (Vesiniemi) p:12

Erik (Vesiniemi) p:12

Esaias (Hamula) p:1

Hans (Hamula) p:1

Hans (Kaipaala) p:3

Hindrik (Hamula) p:1

Johan (Hamula) p:1

Johan (Kaipaala) p:4

Johan (Vesiniemi) p:12

Lisa (Vesiniemi) p:12

Mats (Hamula) p:1

Kärpäin

Jacob (Liimattala) p:7

LAlkuun

Lappalain

Anders (Maljala) p:8

Anders (Piskola) p:9

Anders (Piskola) p:10

Brita (Piskola) p:9

Johan (Piskola) p:10

Jöran (Maljala) p:8

Lars (Piskola) p:9

Mats (Piskola) p:10

Lautiain

Anders (Sorjola) p:11

Lax

(Rokansalo) p:11

Leiman

(Ryhälä) p:10

Leinoin

(Ryhälä) p:10

Adam (Hurissalo) p:2

Adam (Ihalainen) p:3

Adam (Kietävälä) p:5

Anders (Hurissalo) p:2

Anders (Kietävälä) p:5

Anders (Ryhälä) p:10

Anders Johansson (Hurissalo) p:2

Anna (Hurissalo) p:2

Bengt (Hurissalo) p:2

Bertil (Kietävälä) p:5

Elin (Ihalainen) p:3

Ewa (Ryhälä) p:10

Hindrik (Ihalainen) p:3

Johan (Ihalainen) p:3

Johan Hindrikss: (Ihalainen) p:3

Maria (Ihalainen) p:3

Mats (Kietävälä) p:5

Mats (Ryhälä) p:10

Mickel (Hurissalo) p:2

Mickel (Ihalainen) p:3

Mickel (Ryhälä) p:10

Pål (Hurissalo) p:2

Pål (Ihalainen) p:3

Pär (Hurissalo) p:2

Thomas (Hurissalo) p:2

Lemke

Johan (Lintusalo) p:7

Limatain

Adam (Kirkonkylä) p:13

Jacob (Vesiniemi) p:12

Maria (Kirkonkylä) p:5

Påhl (Kirkonkylä) p:13

Pär (Kirkonkylä) p:5

Thomas (Kietävälä) p:5

Thomas (Kirkonkylä) p:5

Thomas (Vesiniemi) p:12

Lind

(Luukkola) p:7

Danjel (Kokkola) p:6

Kirstin (Kirkonkylä) p:13

Maria (Luukkola) p:7

Mickel (Kokkola) p:6

Lindgren

Adolph F: (Hauhala) p:2

Adolph F: (Kitula) p:4

Lindström

Adam (Hamula) p:1

Hindrik (Hamula) p:1

Karl (Hamula) p:1

Liutin

Anders (Luukkola) p:7

Johan (Luukkola) p:7

Sisilia (Luukkola) p:7

Liutu

Anders (Seppälä) p:12

Anders Matss: (Luukkola) p:7

Elin (Seppälä) p:12

Hans (Seppälä) p:12

Johan (Kirkonkylä) p:6

Johan (Seppälä) p:12

Maria (Seppälä) p:12

Mats (Luukkola) p:7

Olof (Seppälä) p:12

Pär (Seppälä) p:12

Lukman

Mats (Luukkola) p:7

Pål (Luukkola) p:7

Lukoin

Abram (Junninmäki) p:3

Adam (Liimattala) p:7

Adam (Luukkola) p:7

Adam (Maunola) p:8

Adam (Miettula) p:8

Adam (Niinisaari) p:9

Adam Johanss: (Luukkola) p:7

Adam Matss: (Junninmäki) p:3

Anders (Junninmäki) p:3

Anders (Kitula) p:4

Anders (Kitula) p:5

Anders (Kietävälä) p:5

Anders (Luukkola) p:7

Anders (Niinisaari) p:9

Anders (Vesiniemi) p:12

Anders Johanss: (Junninmäki) p:3

Anna (Junninmäki) p:3

Anna (Kitula) p:4

Brita (Kietävälä) p:5

Elin (Luukkola) p:7

Erich (Liimattala) p:7

Erik (Kitula) p:4

Erik (Kitula) p:5

Erik Johansson (Huuhkaala) p:2

Eskel (Keriniemi) p:6

Eskel (Vesiniemi) p:12

Ewa (Ryhälä) p:11

Gustaf (Niinimäki) p:9

Hemming (Junninmäki) p:3

Hindr (Liimattala) p:7

Hindr (Luukkola) p:7

Hindrik (Junninmäki) p:3

Hindrik (Kauppila) p:4

Hindrik (Kitula) p:4

Hindrik (Miettula) p:8

Hindrik (Niinimäki) p:9

Hindrik (Niinisaari) p:9

Hindrik (Vesiniemi) p:12

Hindrik Jöransson (Miettula) p:8

Jacob (Kitula) p:4

Jacob (Kyllölä) p:5

Jacob (Luukkola) p:7

Johan (Huuhkaala) p:2

Johan (Junninmäki) p:3

Johan (Kitula) p:4

Johan (Kitula) p:5

Johan (Kietävälä) p:5

Johan (Luukkola) p:7

Johan (Niinisaari) p:9

Johan (Vesiniemi) p:12

Johan Johanss: (Liimattala) p:7

Johan Thomasson (Luukkola) p:7

Jöran (Huuhkaala) p:2

Jöran (Luukkola) p:7

Karin (Kitula) p:4

Karin (Kitula) p:5

Karin (Niinimäki) p:9

Kirstin (Kitula) p:4

Krister (Kitula) p:4

Krister (Luukkola) p:7

Lars (Huuhkaala) p:2

Lars (Kitula) p:4

Lars (Liimattala) p:7

Lars (Luukkola) p:7

Lars (Niinisaari) p:9

Lars Pärss: (Niinisaari) p:9

Lisa (Keriniemi) p:6

Marg (Kietävälä) p:5

Maria (Junninmäki) p:3

Maria (Luukkola) p:7

Maria (Vesiniemi) p:12

Maria (Kirkonkylä) p:13

Mats (Junninmäki) p:3

Mats (Kitula) p:4

Mats (Kietävälä) p:5

Mats (Liimattala) p:7

Mats (Luukkola) p:7

Mats (Maunola) p:8

Mats (Miettula) p:8

Mats (Niinisaari) p:9

Mats Thomass: (Kietävälä) p:5

Matts (Kitula) p:4

Mickel (Luukkola) p:7

Måns Månss: (Kietävälä) p:5

Mårten (Kitula) p:5

Mårten (Kyllölä) p:5

Mårten (Keriniemi) p:6

Mårten (Vesiniemi) p:12

Nils (Kirkonkylä) p:13

Olof (Huhtimaa) p:2

Olof (Vesiniemi) p:12

Olof Olofsson (Kitula) p:5

Pål (Kitula) p:4

Pål (Niinisaari) p:9

Pål (Seppälä) p:12

Pål Pålsson (Niinisaari) p:9

Pär (Huuhkaala) p:2

Pär (Kietävälä) p:5

Pär (Luukkola) p:7

Pär (Niinisaari) p:9

Pär (Pirttimäki) p:10

Simon (Maunola) p:8

Sisilia (Luukkola) p:7

Staffan (Junninmäki) p:3

Thomas (Junninmäki) p:3

Thomas (Kitula) p:4

Thomas (Kitula) p:5

Thomas (Kietävälä) p:5

Thomas (Luukkola) p:7

Thomas (Miettula) p:8

Läskin

Anders (Pirttimäki) p:10

Grels (Pirttimäki) p:10

Johan (Pirttimäki) p:10

Kirstin (Kirkonkylä) p:5

Lars (Huhtimaa) p:2

Maria (Huhtimaa) p:2

Mats (Lintusalo) p:7

Mats (Pirttimäki) p:10

Mårten (Huhtimaa) p:2

Pär (Huhtimaa) p:2

Pär Johansson (Pirttimäki) p:10

Simon (Huhtimaa) p:2

Winsentius (Huhtimaa) p:2

MAlkuun

Mannin

Anders (Ryhälä) p:11

Aron (Kirkonkylä) p:13

Brita (Kirkonkylä) p:13

Brusius (Ryhälä) p:11

Esaias (Junninmäki) p:3

Gustaf (Junninmäki) p:3

Jöran (Ryhälä) p:11

Olof (Kirkonkylä) p:13

Martin

Abram (Lintusalo) p:7

Matinen

Abram (Liimattala) p:7

Adam (Liimattala) p:7

Adam Abramsson (Liimattala) p:7

Brita (Liimattala) p:7

Johan (Liimattala) p:7

Lisa (Liimattala) p:7

Maria (Liimattala) p:7

Mats (Liimattala) p:7

Meinander

(Miettula) p:8

Melartin

(Kirkonkylä) p:5

Joseph (Kirkonkylä) p:5

Melin

(Seppälä) p:12

Mieloin

Mårten (Ryhälä) p:10

Sara (Ryhälä) p:10

Mietin

Bertil (Vesiniemi) p:12

Hindrik (Hylkylä) p:3

Johan (Hylkylä) p:3

Jöran (Hylkylä) p:3

Mats (Miettula) p:8

Mats (Ruokotaipale) p:10

Pär (Hamula) p:1

Thomas (Luukkola) p:7

Mutain

Adolph (Piskola) p:9

Anders (Piskola) p:9

Måndoin

Anders (Hurissalo) p:2

Anders (Ihalainen) p:3

Anders (Ikola) p:3

Anders (Maljala) p:8

Anders (Piskola) p:9

Anders Mickelsson (Ihalainen) p:3

Anna (Kirkonkylä) p:13

Anna Johansdot (Ihalainen) p:3

Brita (Hamula) p:1

Brita (Piskola) p:9

Brita Johansdot (Ikola) p:3

Erik (Kyllölä) p:5

Hans (Harmaala) p:1

Hans (Ikola) p:3

Hans (Maljala) p:7

Hindrik (Ihalainen) p:3

Johan (Ihalainen) p:3

Johan (Ikola) p:3

Johan (Maljala) p:7

Johan (Maljala) p:8

Johan (Piskola) p:9

Johan (Pirttimäki) p:10

Joseph (Maljala) p:8

Jöran (Kyllölä) p:5

Karin (Maljala) p:8

Kirstin Matsdot (Ihalainen) p:3

Mats (Ihalainen) p:3

Mats (Kyllölä) p:5

Mickel Anderss: (Hurissalo) p:2

Mickel Mickelsson (Ihalainen) p:3

Måns (Maljala) p:7

Mårten (Hurissalo) p:2

Mårten Johansson (Maljala) p:8

Mårten Mickelsson (Ihalainen) p:3

Pål (Piskola) p:9

Pär (Maljala) p:7

Pär Johansson (Ihalainen) p:3

NAlkuun

Nandelstedt

Georg Wilh: (Kaipaala) p:3

Net

Mickel (Maunola) p:8

Norman

Anders (Piskola) p:10

Norring

Christoffer (Harmaala) p:1

Jacob (Luukkola) p:7

Johan (Harmaala) p:1

Nurhoin

Jöran (Hurissalo) p:2

Nyman

Mats (Pitkälahti) p:10

Nöigd

(Kietävälä) p:5

PAlkuun

Pardain

Bertil (Hurissalo) p:2

Israel (Hurissalo) p:2

Thomas (Hurissalo) p:2

Paunoin

Anna (Kirkonkylä) p:5

Pirtman

Zacarias (Pirttimäki) p:10

Piskoin

Anders (Niinimäki) p:9

Anders (Piskola) p:9

Anna (Niinimäki) p:9

Anna (Piskola) p:9

Hindrik (Piskola) p:9

Johan (Piskola) p:9

Johan (Ruokotaipale) p:10

Karin (Piskola) p:9

Maria (Harmaala) p:1

Pål (Piskola) p:9

Pål (Ruokotaipale) p:10

Pär (Piskola) p:9

Pär Johanss: (Niinimäki) p:9

Pitkäin

Hind: (Vesiniemi) p:12

Poppius

Anna (Kirkonkylä) p:13

Lars (Kirkonkylä) p:13

Lena (Kirkonkylä) p:13

Pulkin

Lena (Harmaala) p:1

Purhoin

Erik (Kirkonkylä) p:13

Pursiain

Pär (Maunola) p:8

Putoin

Anders (Kietävälä) p:5

Jacob (Kietävälä) p:5

Puttåin

Dafwid (Keriniemi) p:6

Hindrik (Keriniemi) p:6

Jacob (Keriniemi) p:6

Johan (Keriniemi) p:6

Lars (Ruokotaipale) p:10

Mickel (Keriniemi) p:6

Pälkoin

Anna (Kitula) p:4

Dafwid (Kirkonkylä) p:13

Johan (Kirkonkylä) p:13

Markus (Kitula) p:4

Päyköin

Anders (Kietävälä) p:5

Olof (Penttilä) p:1

Pöyköin

Olof (Seppälä) p:12

RAlkuun

Randalain

Bertil (Hurissalo) p:2

Erik (Maunola) p:8

Johan (Kontila) p:6

Johan (Maunola) p:8

Mats (Kontila) p:6

Mats (Maunola) p:8

Mickel (Kontila) p:6

Pär (Kontila) p:6

Rasain

Mats (Pitkälahti) p:10

Rautiain

Dafwid (Keriniemi) p:6

Johan (Kirkonkylä) p:6

Nils (Kirkonkylä) p:6

Rebinder

(Penttilä) p:1

Rimbilain

Pär (Hamula) p:1

Rimbiläin

Elin (Niinisaari) p:9

Johan (Niinisaari) p:9

Kirstin (Niinisaari) p:9

Rom

Pär (Sorjola) p:11

Romanus

Hindric (Vesiniemi) p:12

Johan (Vesiniemi) p:12

Ruth

Johan (Kirkonkylä) p:13

Ryhäin

Jacob (Hamula) p:1

Pär (Hamula) p:1

Råckain

Anders (Rokansalo) p:11

Anders (Vesiniemi) p:13

Gustaf (Rokansalo) p:11

Johan (Rokansalo) p:11

Råkolain

Mats (Ryhälä) p:10

Räisäin

Agneta (Piskola) p:9

Räpoin

Adam (Huhtimaa) p:2

Adam (Lintusalo) p:7

Adam (Miettula) p:9

Adam (Niinisaari) p:9

Anders (Miettula) p:9

Anna (Maunola) p:8

Anna (Miettula) p:9

Erik (Kyllölä) p:5

Erik (Kontila) p:6

Erik (Rokansalo) p:11

Erik (Repola) p:11

Eskel (Lintusalo) p:7

Eskel (Rokansalo) p:11

Helena (Rokansalo) p:11

Hindrik (Huhtimaa) p:2

Hindrik (Niinisaari) p:9

Hindrik (Repola) p:11

Johan (Huhtimaa) p:2

Johan (Kontila) p:6

Johan (Lintusalo) p:7

Johan (Niinisaari) p:9

Johan (Rokansalo) p:11

Johan (Repola) p:11

Karin (Repola) p:11

Karl (Harmaala) p:1

Kirstin (Kontila) p:6

Kirstin (Lintusalo) p:7

Lars (Lintusalo) p:7

Lars (Niinisaari) p:9

Lars (Repola) p:11

Maria (Rokansalo) p:11

Mats (Kyllölä) p:5

Mats (Lintusalo) p:7

Mats (Niinisaari) p:9

Mats (Repola) p:11

Mats Matsson (Repola) p:11

Mats Mårtenss: (Lintusalo) p:7

Merta (Repola) p:11

Mickel (Repola) p:11

Mickel Mårtenss: (Repola) p:11

Måns (Lintusalo) p:7

Mårten (Lintusalo) p:7

Mårten (Niinisaari) p:9

Mårten (Rokansalo) p:11

Mårten (Repola) p:11

Olof (Kontila) p:6

Olof (Repola) p:11

Pål (Piskola) p:9

Pär (Huhtimaa) p:2

Pär (Miettula) p:9

Pär (Niinisaari) p:9

Pär (Repola) p:11

Thomas (Miettula) p:9

Räsiä

Johan (Himahuuha) p:2

SAlkuun

Saikoin

Lisa (Sorjola) p:11

Pål (Sorjola) p:11

Saikåin

Adam (Lampila) p:6

Karin (Lampila) p:6

Schatålovits

Gustaf (Hamula) p:1

Sipin

Adam (Vesiniemi) p:12

Siögren

(Vesiniemi) p:12

Siönstedt

Elin (Kirkonkylä) p:13

Pär (Penttilä) p:1

Snel

(Maunola) p:8

Snälman

Klemet (Niinimäki) p:9

Uldrika (Niinimäki) p:9

Sorjoin

Agneta (Vesiniemi) p:12

Spare

Lisa (Niinisaari) p:9

Sparre

Adam (Vesiniemi) p:12

Stal

(Lintusalo) p:7

Ström

(Kietävälä) p:5

Stårm

Brita (Piskola) p:10

Suika

Johan (Niinisaari) p:9

Summa

Brita (Miettula) p:8

Hans (Miettula) p:8

Summain

Erik (Kiljula) p:4

Esaias (Ruokotaipale) p:10

Ewa (Ruokotaipale) p:10

Hindrik (Keriniemi) p:6

Jacob (Keriniemi) p:6

Johan (Hylkylä) p:3

Jonas (Ruokotaipale) p:10

Jöran (Ruokotaipale) p:10

Karin (Vesiniemi) p:12

Krister (Kiljula) p:4

Lars (Kietävälä) p:5

Magnus (Kiljula) p:4

Maria (Kiljula) p:4

Mickel (Harmaala) p:1

Pär (Kiljula) p:4

Pär (Ruokotaipale) p:10

Pär (Rokansalo) p:11

Thomas (Hylkylä) p:3

Thomas (Ruokotaipale) p:10

Sund

Johan (Maunola) p:8

Mats (Luukkola) p:7

Syren

Johan (Miettula) p:8

Syrjälain

Maria (Kirkonkylä) p:13

Såilåin

Kirstin (Pitkälahti) p:10

Sålla

Anna (Ihalainen) p:3

Ewa (Ihalainen) p:3

Jöran (Penttilä) p:1

Jöran (Ihalainen) p:3

Mickel (Penttilä) p:1

Mickel (Piskola) p:10

Pär (Ihalainen) p:3

Såpain

Anders (Kaipaala) p:3

Hindrik (Penttilä) p:1

Johan (Hylkylä) p:3

Johan (Kaipaala) p:3

Johan (Lampila) p:6

Lisa (Hylkylä) p:3

Maria (Hylkylä) p:3

Pål (Kaipaala) p:3

Pär (Hylkylä) p:3

Sårioin

Mats (Ryhälä) p:10

Såriåin

Jöran (Lampila) p:6

Lars (Lampila) p:6

Mats (Lampila) p:6

Sårjoin

Anna (Hamula) p:1

Anna (Huhtimaa) p:2

Anna (Kaipaala) p:3

Elin (Kaipaala) p:3

Hindrik (Hamula) p:1

Hindrik (Kaipaala) p:3

Hindrik (Miettula) p:8

Jacob (Miettula) p:8

Jacob Anderss: (Kauppila) p:4

Johan (Huhtimaa) p:2

Johan (Kaipaala) p:3

Johan (Kauppila) p:4

Karin (Kaipaala) p:3

Karin (Miettula) p:8

Karin (Vesiniemi) p:13

Krister (Kaipaala) p:3

Lars (Kaipaala) p:3

Lars (Miettula) p:8

Lars p:14

Lars Mårtensson (Huhtimaa) p:2

Markus (Kauppila) p:4

Markus Jacobss: (Kauppila) p:4

Mats (Kaipaala) p:3

Mats (Miettula) p:8

Mårten (Huhtimaa) p:2

Olof (Lintusalo) p:7

Thomas (Kitula) p:4

TAlkuun

Taipalin

Lena (Vesiniemi) p:12

Talikain

Anders (Ihalainen) p:3

Hindrik (Ihalainen) p:3

Tarkgren

Elias (Miettula) p:8

Mats (Miettula) p:8

Tavast

Beata (Kirkonkylä) p:13

Teitin

Anders (Kirkonkylä) p:13

Bertil (Kirkonkylä) p:13

Tirroin

Anna (Vesiniemi) p:12

Tryg

(Vesiniemi) p:12

Tuckuin

Anders (Ryhälä) p:11

Tuhkuin

Pål (Ryhälä) p:11

Tåp

(Ihalainen) p:3

Törnqwist

(Harmaala) p:1

Törröin

Mickel (Kirkonkylä) p:13

UAlkuun

Uckoin

Anna (Ollila) p:13

Eskel (Kontila) p:6

Eskel (Sorjola) p:11

Jacob (Sorjola) p:11

Johan (Sopala) p:11

Mats (Ollila) p:13

Pål (Sorjola) p:11

Pål (Sopala) p:11

Susanna (Ollila) p:13

Uckåin

Pär (Piskola) p:9

VWAlkuun

v: Creutlen

Gust: P: (Harmaala) p:1

Magdalena (Harmaala) p:1

Wilhelmina (Harmaala) p:1

Waldain

Anders (Muuramäki) p:9

Anders (Valtola) p:12

Anna (Valtola) p:12

Hindrik (Valtola) p:12

Johan (Muuramäki) p:9

Johan Jöranss: (Muuramäki) p:9

Lars (Muuramäki) p:9

Lisa (Valtola) p:12

Mats (Muuramäki) p:9

Mats (Valtola) p:12

Pål (Valtola) p:12

Pål Pålsson (Valtola) p:12

Samuel (Valtola) p:12

Thomas (Muuramäki) p:9

Waldoin

Anders (Seppälä) p:12

Anna (Seppälä) p:12

Johan (Seppälä) p:12

Jöran (Seppälä) p:12

Lars (Seppälä) p:12

Pär (Seppälä) p:12

Pär Thomasson (Seppälä) p:12

Thomas (Seppälä) p:12

Waldåin

Anders (Ryhälä) p:11

Hind (Ryhälä) p:11

Olof (Ryhälä) p:11

Walstedt

Mickel (Valtola) p:12

Warg

(Hamula) p:1

Watamain

Maria (Miettula) p:8

Weijäläin

Pär (Piskola) p:9

Widikå

Adam (Kokkola) p:6

Anders (Kietävälä) p:5

Widman

Erik (Kaipaala) p:3

Ewa (Kaipaala) p:3

Wihawain

Mats (Kirkonkylä) p:13

Wik

(Niinisaari) p:9

Pål (Niinisaari) p:9

Willig

Maria (Kyllölä) p:5

Winter

Erik (Vesiniemi) p:13

Johan (Vesiniemi) p:13

Mats (Vesiniemi) p:13

Wirol:

Hindrik (Penttilä) p:1

Wiråin

Pär (Maunola) p:8

Wirålain

Johan (Kaipaala) p:3

Johan Kristerss: (Kaipaala) p:3

Krister (Kaipaala) p:3

Wiskarin

Hindrich (Liimattala) p:7

Johan (Liimattala) p:7

Karin (Liimattala) p:7

Mats (Liimattala) p:7

Pär (Liimattala) p:7

Salamon (Liimattala) p:7

Witikå

Thomas (Miettula) p:9

von Sticht

Georg (Piskola) p:9

Wäisäin

Anders (Sorjola) p:11

Wänäin

Thomas (Vesiniemi) p:12

Wätämäin

Johan p:14

ZAlkuun

Zygneus

Georg (Lampila) p:6

ÅAlkuun

Åberg

Hind: (Kirkonkylä) p:13

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 1036 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023