AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1788 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1788

Sivu p:1AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Lieutenanten Baron Rebinders Bost Kro bost: Rehbinder han uptagen i Leppävirta
2 Lieutenanten Kruses Enka 1 Kruse Pig Maria Kietäwäin 2
Torp: Hindrik Såpain mh:o Sopanen frie för Barn
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
Torp: och res: K: Hindrik Wirol: mh:o Virolainen v29 v30 frie
2 Inh: Olof Päyköin mh:o 1 1 Päykkönen 2
2 1 Bst d:r Pär Siönstedts h:o 1 Skönstedt B:r Trumbsl: Mickel mh:o 3
1 Inh: Mats Hämäläins E:as f: Hämäläinen dot Brita 1
1 Bst d:r Jöran Sållas f: Solla Son Mickel 1
1 Hamula 2 Fältweb: Gustaf Schatålovits f: Kro Schatelowitz Hus Jongfruu Eva Gadding, Pig Anna Sårjoin 2
2 Bst d:r Mickel Ikoin mh:o 1 1 Ikonen 2
5 L:B: Pål Heikin mh:o 1 1 Heikkinen Swågers Son Hindrik, Son Hindrik, Son Påhl 5
2 Bst d:r Markus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 9 Hindrik Härkäins f: Cav Härkönen Son Hindrik, Sona måg Gustaf, Sona S: Hindrik, Sona S: Danjel, Son Hesekel mh:o, dot Ewa, S: Johan mh:o 9
Inh: Pär Mietins h:o Miettinen utfattig
3 3 Hindrik Kurkis Enka 1 Inf Kurki d:r Lars Ikäheimoin, dot Marg, Innehafware af hemmanet mb. Immision af d: 6. Novemb: 1786 3
1 Bst d:r Pär Rimbilain 1 Rimpiläinen 1
Inh: Hindrik Sårjoins Enka Sorjonen Bräck:
4 4 Hans Kåtrås Enkas f: Kro Kotro Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 4
1 Bst d:r Johan Hämäläins f: Hämäläinen utfattig, Son Anders 1
4 Hindrik Kåtrås f: Kro Kotro Son Esaias mh:o, Son Anders mh:o 4
Sold Wargs h:o Varg 33 fri för Barn
5 6 Bygmäst: Adam Lindström 1 Cav Lindström Son Karl mh:o, Son Hindrik, d:r Jacob Ryhäin, Pig Brita Måndoin 6
1 Bst d:r Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
1 Bst d:r Simon Haikoin 1 Haikonen 1
4 Sigfred Help 1 Cav Helpi enl: Imision af d: 30 Junij 1763, Son Anders mh:o, d:r Hindrik Kåndiain 4
2 Bst d:r Anders Kandiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
1 Bst d:r Mårten Kietäwäins f: Kietäväinen Son Johan 1
1 Inh: i Sold: T: Sophia Hännin 1 Hänninen 1
1 Harmala/Harmaala Fendriken och Sågskrifw: Gust: P: v: Creutlens f:, gift Kro Creutlein dotter Wilhelmina, dotter Magdalena, d:r Mickel Summain, Pig Maria Piskoin, Pig Karin Hamoin, i adelsmans kost, har Imision
1 Bst d:r Måns Kaupins f: Kauppinen Stiufson Thomas 1
2 3 Karl Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen d:r Mats Kaipain 3
3 2 L:B: och Förare Johan Norrings h:o 1 Norring far Cornett: Christoffer, Pig Lena Pulkin, Fourieren Törnqwists Enkas hemman 2
1 Bst d:r Hans Måndoin 1 Montonen 1
1 Hauhala 6 Krister Kåndiain 1 Kro Kontiainen B:r Mickel mh:o, B:r Måns, dot Kirstin, B:r dot Kirstin 6

Sivu p:2AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hauhala 7 Anders Mickelsson Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen Son Johan, Son Mats, Son Mickels Enka, B:r Mickels Enka, B:r Pär mh:o, Sold h:o Ingeborg 7
2 Befalningsman Adolph F: Lindgrens hemman Cav Lindgren enl: Imision af d: 30 Martij 1787
3 Inh: Johan Kåndiains f: Kontiainen Son Johan, Son Mats, dotter Anna 3
5 Inh: Mats Larsson Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen B:r Johan mh:o, B:r Lars 5
1 Himahuha/Himahuuha 2 Pål Andersson Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
2 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
5 Thomas Thomess: Aufwins E:as f: Kro Auvinen Son Thome h:o, har Imision, dot Maria, måg Lars mh:o, dot Karin 5
2 Johan Kuosmains h:o 1 Kro Kuosmanen Stiufsson Thomas 2
2 5 Pål Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen B:r Mats mh:o, B:r Anders Enka 5
1 Bst d:r Johan Räsiä 1 Räsiä 1
3 L:B: Olof Höröins h:o 1 Hörmönen? Son Anders mh:o 3
Inh: Pål Halins h:o Halinen utfattig
1 Huckala/Huuhkaala 6 Erik Johansson Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen utan Imision, B:r Lars h:o, B:r Pär mh:o, Son Johan mh:o 6
2 3 Lars Matsson Ihalain mh:o 1 1 Inf Ihalainen Swåg:r Mats h:o, utan Imision 3
3 Jöran Lukoins folk Inf Luukkonen Son Jöran mh:o, Pig Ewa Ikäheimoin, utan Imision 3
1 Huchtima/Huhtimaa Fendriken Gustaf Creutlen Cav Creutlein Brukar under Et på Harmala N:o 1, har Imision
4 Hindrik Räpoins h:o 1 Cav Reponen Son Johan mh:o, Son Pär, utan Imision 4
3 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav B:r Johan, utan Imision 3
1 Bst d:r Adam Räpoin 1 Reponen 1
2 9 Lars Läskins Erf:r Rust Leskinen Lösa K: Mats Kangain, måg Anders Help mh:o, B:r Winsentius mh:o, B:r Simon mh:o, måg Lenhard mh:o, utan Imision 9
8 Pär Läskin 1 Rust Leskinen B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o, dot Maria, Drag: Lars Kåndiains h:o, d:r Olof Lukoin 8
1 Bst d:r Johan Kåckoin 1 Kokkonen 1
Inh: Anders Kangain mh:o Kankainen utfattig
3 6 Lars Mårtensson Sårjoin 1 Inf Sorjonen B:r Mårten mh:o, B:r Johan, Syster Anna, Lösa K: Johan Sårjoin, Börde 6
Inh: Johan Sårjoin mh:o Sorjonen frie för Barn
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardains f: Inf Partanen Son Bertil mh:o, Son Thomas, Inh: Bertil Randalain, utan Imision 4
Sold Fredes h:o Frödig 7 fri
6 N:M: Mickel Anderss: Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Anders mh:o, B:r Mårten mh:o, har Imision 6
2 9 Anders Leinoins E:as f: Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Bengt mh:o, B:r Pål mh:o, B:rs Son Anders mh:o, B:rs Son Pär, utan Imision 9
Bst d:r Johan Jukarain Jukarainen Bräck:
9 Anders Johansson Leinoins f: Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Adam, Son Thomas, Son Mickel mh:o, dot Anna för 3:ne år, utan Imision 9
3 4 Lars Jukarin mh:o 1 1 Cav Jukarainen Bror Anders mh:o, har Imision 4
1 Bst d:r Lars Jukarins f: Jukarainen Bräck:, dot Anna 1
Halfwa hemmanet öde Cav
2 Torp: Jöran Nurhoin mh:o 1 1 Nurhonen 2
4 4 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen dot Kirstin, dot Rigina, dot Anna, utan Imision 4
1 Hylkölä/Hylkylä 2 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2

Sivu p:3AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hylkölä/Hylkylä 2 Johan Mietins Enka 1 Kro Miettinen Son Hindrik 2
2 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhala Kro Kontiainen Inh: Simon Ingins h:o, utan Imision 1
2 Inh: i Sold Torp: Pär Larss: Jukarin 1 Jukarainen Son Pär 2
3 3 Thomas Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Johan, har Imision 3
4 3 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen B:r Mats h:o, har Imision 3
5 2 Jöran Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen utan tilstånd 2
6 3 Pär Såpains Enkas f: Kro Sopanen Son Johan, dot Maria, dot Lisa 3
1 Ihalais/Ihalainen 5 Pål Leinoins Enkas f: Cav Leinonen B:rs Son Adam mh:o, dot Maria, B:rs Son Hindrik, Son Johan 5
4 Johan Hindrikss: Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pål mh:o 4
3 Mickel Leinoin mh:o 1 1 Leinonen dot Elin 3
2 15 Anders Måndoins E:as f: Cav Montonen F:r brs Son Mickel Mickelsson, F:r brs Son Anders Mickelsson, B:r dot Kirstin Matsdot, B:rs Son Pär Johansson, F:r brs Son Mårten Mickelsson mh:o, B:rs Son Johan mh:o, B:r Mats mh:o, B:r Hindrik mh:o, Son Anders mh:o, B:rs Sons dot Anna Johansdot, har Imision 15
1 Bst d:r Pål Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 5 1 Pär Sållas h:o 1 Cav Solla Son Pär, Sold Tåps h:o, dot Ewa, dot Anna, Son Jöran 6
4 Hindrik Talikain mh:o 1 1 Cav Talikainen B:r Anders mh:o, utan Imision 4
1 Ikåila/Ikola 3 Hans Måndoins Enkas f: Cav Montonen Son Anders Enka, Sona dot Brita Johansdot, Son Johan 3
1 Junnimäki/Junninmäki 3 Abram Lukoins folk Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, Son Hindrik 3
2 Adam Matss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
3 Mats Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Anders, B:r Johan 3
4 Anders Johanss: Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Thomas, dot Maria, dot Anna 4
2 Torp: Gustaf Mannins f: Manninen Son Esaias mh:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
4 Staffan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan, Son Hemming 4
2 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Kaipola/Kaipaala Lieutenant: Georg Wilh: Nandelstedts Bost: Cav bost Nandelstadh han uptagen i Jockas
Inh: Johan Såpain Sopanen fri för Barn
2 L:B: Mats Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
2 underlagt hemman till Drag: Stom N:o 93 af Nedredels Compagni
3 6 Hindrik Sårjoins Enkas f: Cav Sorjonen dot Elin, Son Krister, Son Hindrik, Bror Kristers Enka, B:r dot Anna, Bror S: Johan 6
1 L:B: ___ Pål Såpains h Sopanen 1
4 5 Sexman Erik Widmans f: Cav Vidman Pig Karin Sårjoin, Son Erik mh:o, dot Ewa, d:r Anders Såpain 5
2 Bst d:r Hans Kåtrå mh:o 1 1 Kotro 2
5 3 Johan Kristerss: Wirålain mh:o 1 1 Kro Virolainen Son Johan, har Imision 3
4 Johan Härkäins Enka 1 Kro Härkönen Son Johan mh:o, dot Anna, utan Imision 4
1 Bst d:r Lars Sårjoins h:o 1 Sorjonen 1
2 Krister Wirålain mh:o 1 1 Kro Virolainen utan Imision 2
1 Sold: Mats Kånsts f: Konst 30 fri för Barn, Son Lars 1

Sivu p:4AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kaipola/Kaipaala 3 Johan Kåtrå mh:o 1 1 Kro Kotro Swägerskan Anna, utan Imision 3
1 Kaupila/Kauppila 3 Markus Jacobss: Sårjoins f: Cav Sorjonen Son Markus, Son Johan mh:o, har Imision 3
4 Markus Olofssons f: Cav B:r Anders mh:o, måg Esaias mh:o, har Imision 4
3 Jacob Anderss: Sårjoin 1 Cav Stiuf far Pål mh:o, har Imision 3
3 Torp: Adam Kangain mh:o 1 1 Kankainen B:r Philip 3
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
Sold. Hindrik Lukoins h:o Luukkonen 13 fri för Barn
2 2 Johan Pärsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
3 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johans h:o, f:r brs Son Grels mh:o 3
2 Pär Matsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Anders Kåtrås folk Cav Kotro Son Adam 1
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kiljula 3 Pär Kiljuins Erf:r Cav Kiljunen måg Danjel, måg Mårten Ikäheimoin mh:o, utan Imision 3
2 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Pål, utan Imision 2
Simon Kiljuins Enkas hemman Cav Kiljunen
2 L:B: Pål Jukarin mh:o 1 1 Jukarainen 2
2 Brukas af före och efter gående under Ett Cav
3 4 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen Son Erik mh:o, dot Maria, har Imision 4
2 Torp: Pär Kiljuin mh:o 1 1 Hujanen 2
1 stod, 2 kiör
4 Magnus Summains f: Cav Summanen Son Pär mh:o, Son Erik mh:o 4
2 Inh: Bengt Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
4 Lars Himain mh:o 1 1 Cav Himanen d:r Johan Kåndiain mh:o 4
1 Kitula Brukas af Lukola N:o 2 Matts Lukoin Cav Luukkonen
2 5 1 Hindrik Lukoins folk Cav Luukkonen dot Anna, Son Hindrik, Stiuf B:r Erik mh:o, Stiuf B:r Thome Enka, Sold Frimodigs h:o 6
4 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johans h:o, Son Thomas, Son Anders 4
1 Bst d:r Thomas Sårjoins h:o 1 Sorjonen 1
3 Bst d:r Markus Pälkoin mh:o 1 1 Pelkonen Syst Anna 15 år 3
2 Mats Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
3 4 Krister Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Lars mh:o, Son Pål mh:o, utan Imision 4
2 Erik Lukoins f: Cav Luukkonen Son Lars, dot Kirstin 2
Bst d:r Lars Lukoins h:o Luukkonen Bräck:
3 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen dot Karin 3
2 Bst d:r Abram Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen 2
4 Mats Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Jacob, Son Anders, utan Imision 4
2 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen utan Imision 2
4 Lantmät: Anders Hirns Rusth: Rust Hirn
5 L:B: Erik Arpoin mh:o 1 1 Arponen B:r Mats mh:o, Syster Brita 5
3 Befalningsman Adolph F: Lindgren mh:o 1 1 Rust Lindgren Pig Maria Kituin, utan Imision 3

Sivu p:5AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kitula 4 Hindrik Arpoins Enkas f: Rust Arponen Son Thomas, Son Johan, Son Hindrik mh:o 4
2 Bst d:r Mats Arpoin mh:o 1 1 Arponen 2
4 Mats Arpoin 1 Rust Arponen B:r Mickel, Bror Johan mh:o 4
5 7 Olof Olofsson Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, B:r Mårten mh:o, B:r Thomas, Son Erik, utan Imision 7
1 i Bst: res: K: Anders Lukoins f: Luukkonen Syst: Karin 1
1 Kietäwälä/Kietävälä 5 Mats Thomass: Lukoins f: Rust Luukkonen Stiufson Johan mh:o, Stiufson Pärs Enka, Son Thomas mh:o, utan Imision 5
1 Drag: Ströms h:o 1 Ström 1
6 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Rust Luukkonen Son Mats mh:o, Syst Brita, B:r Johan, utan Imision 6
Inh: Hans Ikäheimoin Ikäheimonen fri för Barn
2 Mats Lukoins Erf:r Rust Luukkonen B:r Thome Enka 2
3 Torp: Anders Widikås E:as f: Viitikko måg Pär Ikäheimoin mh:o, S: Anders 3
Bst d:r Anders Päyköin Päykkönen Bräck:
2 6 Pär Kietäwäins f: Cav Kietäväinen B:r Johan mh:o, B:r Danjel mh:o, B:r Thomas mh:o, har Imision 6
5 Anders Leinoins f: Cav Leinonen Son Mats mh:o, Son Bertil mh:o, Son Adam, har Imision af d: 23 Januarij 1752 5
3 5 Mickel Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Mats mh:o, Son Olof mh:o, Son Johans Enka 5
4 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen Inh: Lars Summain mh:o 4
4 4 Olof Hakulins folk Kro Hakulinen Son Mats h:o, Son Simon mh:o, Son Adam, utan Imision 4
3 Måns Månss: Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Anders, måg Johans Enka, B:L:m: Anders Lukoin 3
5 4 Anders Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Pär, dot Marg, utan Imision 4
5 Hindrik Kituins folk Cav Kitunen Son Johan, Son Pär mh:o, Son Hindrik mh:o, utan Imision 5
6 1 Bst d:r Krister Kackoins E:as f: Kokkonen Brack:, dotter Marg 1
5 Mats Matss: Ikoins Enka 1 Cav Ikonen B:r Mickel mh:o, Son Mats, dotter Maria 5
3 Pål Matsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen dot Ewa, utan Imision 3
7 Halfwa brukas af N:o 2 under Ett Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
5 1 Jacob Putoins folk Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o, Sold Nöigds h:o, Inh: Johan Lukoins h:o 6
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins Enkas f: Kro Luukkonen Son Mårten mh:o, Måg Erik mh:o, utan Imision 4
7 Mats Matssons Enkas f: Kro Kyllönen Son Bengt mh:o, Son Pål mh:o, mågens S: Mats mh:o, Soldats Syster Maria Willig 7
2 3 Mats Måndoins f: Inf Montonen Son Erik mh:o, Son Jöran, Börde nybygge 3
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Mats mh:o 4
3 4 Thomas Huttuins folk Cav Huttunen Son Mats mh:o, Son Hans, Son Thomas, Imision af d: 2 December 1785 4
2 Bst d:r Mats Huttuin 1 Huttunen dot Maria 2
2 Bst d:r Hans Huttuin mh:o 1 1 Huttunen 2
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Sergeanten Petter Wilh: Kruses f: Inf Bost: Kruse Pig Anna Paunoin 1
3 Bst d:r Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen Syst Lisa 3
2 vice Pastoren Melartins hemman Cav Melartin Brukas under ett med N:o 4. Imision af d: 1. December 1786
1 Bst d:r Erik Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 underlagt hemman Cav
4 7 vice Pastoren Joseph Melartin mh:o 1 1 Kap:Bohl Melartin Pig Anna Härkäin, Pig Maria Limatain, Pig Kirstin Läskin, d:r Thomas Limatain, d:r Pär Limatain 7

Sivu p:6AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kyrckioby/Kirkonkylä 3 Bst d:r Anders Jukarins Enkas f: Jukarainen Son Lars mh:o, dot Kaisa 3
2 Bst d:r Johan Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
1 T: Nils Rautiains folk Rautiainen fri för Barn, Son Johan 1
1 Kåckåla/Kokkola Majoren Jöran Jägerhorns Bost Inf:Bost: Jägerhorn är ej annorstädes uptagen
2 Bst d:r och afsk: Sold: Danjel Linds f: Lind 35 Son Mickel mh:o 2
1 Bst d:r Adam Widikås h:o 1 Viitikko 1
3 L:B: Johan Hämäläins f: Hämäläinen B:r Mårten, B:r Mickel mh:o 3
1 Kåndiala/Kontila 5 Mickel Kåndiains Enkas f: Rust Kontiainen Son Jöran mh:o, Stiufson Pär mh:o, Sona S: Anders 5
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Rust Reponen Son Johan, dot Kirstin 4
1 Inh: Olof Räpoins Enka 1 Reponen 1
2 Mats Kåndiains h:o 1 Rust Kontiainen d:r Hindrik Jukarain 2
2 Torp: Eskel Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen 2
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
2 Jöran Kåndiains h:o 1 Rust Kontiainen 2
Drag: Mats Hurins h:o Hurin fri för Barn
5 Mickel Randalain mh:o 1 1 Rust Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan 5
2 Inh: Pär Randalain mh:o 1 1 Rantalainen 2
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 7 1 Johan Puttåin 1 Cav Puttonen Sold Torsten Bergs h:o, B:r Hindrik mh:o, B:r Dafwid, B:r Mickel mh:o, B:r Jacobs Enka, utan Imision 8
6 Eskel Lukoin 1 Cav Luukkonen måg Mårten mh:o, B:rs Son Mårten mh:o, dot Lisa, utan Imision 6
1 Bst d:r Dafwid Rautiain 1 Rautiainen 1
2 Torp: Hindrik Summains h:o 1 Summanen Son Jacob 2
1 stod, 2 kiör, 8 Kap:s utsäde
3 5 Johan Kåndiain 1 Cav Kontiainen Inh: Johan Kiskin mh:o, Son Lars mh:o, utan Imision 5
3 Bst d:r Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen B:r Adam, Syst Karin 3
1 Torp: Simon Hakulin 1 Hakulinen 1
1 stod, 1 koo, 8 Kap:s uts:
4 5 Johan Kainulains E:as f: Cav Kainulainen Sona Son Mickels h:o, Son Israel, Sona dot Maria, Sona Son Johan Israelsson, Sona Son Pål, Imision af d: 8 Feb: 1783 5
1 Lambila/Lampila 3 Pål Kiljuins folk Cav Kiljunen dot Karin, Son Johan mh:o, utan Imision 3
4 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan, Son Pärs h:o, Son Mats, Soldats Son Johan, utan Imision 4
3 Anders Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Hans mh:o, utan Imision 3
2 1 Förra Länsman Gab: Jacks h:o 1 Inf Jack Son Rustmästare Petter 1
3 Justiciarien Georg Zygneij Bost: Inf Bost Cygnaeus
5 L:B: Adam Saikåins h:o 1 Saikkonen B:rs Son Adam mh:o, dot Karin, d:r Johan Såpain 5
Afsk: Sold Philip Håtman Hottman 36 Bräck:
4 L:B: Mats Såriåin mh:o 1 1 Sorjonen B:r Lars h:o, B:r Jöran 4

Sivu p:7AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Limatala/Liimattala 11 Adam Abramsson Matinens f: Cav Matinen dot Brita, Sona Son Adam, Son Johan mh:o, Son Adam mh:o, Son Mats mh:o, B:rs Son Abram, B:r dot Maria, B:r dot Lisa 11
1 Bst d:r Jacob Kärpäin 1 Kärpänen 1
2 9 Johan Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Cousins Sona Son Lars, Cousin Lars E:a, Cuosins Son Mats, B:r Mats mh:o, B:r Hindr mh:o 9
3 5 Mats Lukoins folck Kro Luukkonen B:rs Son Mats mh:o, B:rs Son Hindr, B:r Hindrs h:o, B:r Adams h:o 5
7 Lars Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Adam mh:o, B:r Erich mh:o, B:r Mats 7
4 4 Johan Wiskarins E:as f: Kro Viskari Son Johan mh:o, Son Salamon, Son Hindrich 4
3 Salamon Wiskarins E:as f: Kro Viskari B:r Pär mh:o, Son Pär 3
2 Mats Wiskarin 1 Kro Viskari dot Karin 2
1 Lindusalå/Lintusalo 5 Adam Håttin 1 Cav Hottinen Son Lars, B:r Johan mh:o, Pig Maria Kåndiain 5
2 1 Mats Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen Sold. Stals h:o 3
2 5 Johan Kiljuins folck Cav Kiljunen måg Mats mh:o, Son Lars mh:o, dot Anna 5
2 Bst d:r Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen 2
3 2 Sergeanten Johan Lemkes f: Inf bost Lemke d:r Anders Kaupin, Pig Elin Ikäheimoin 2
4 6 Mats Mårtenss: Räpoins f: Cav Reponen B:r Johans h:o, Son Lars mh:o, Son Mats, Son Måns h:o, B:rs dot Kirstin 6
5 8 Mårten Räpoins folck Inf Reponen Sona Son Mårten, Son Mårten mh:o, Son Eskels h:o, Son Johan mh:o, Sona Son Adam mh:o 8
2 Bst d:r Abram Martin mh:o 1 1 Matinen 2
1 Bst d:r Olof Sårjoin 1 Sorjonen 1
1 Lukola/Luukkola 5 Anders Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen Syst Maria, B:rs Son Anders mh:o 5
5 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen Son Anders, B:r Matses h:o, dot Elin 5
5 Sergeanten Abram Håbin 1 Rust: Hobin måg Rustmästaren Jacob Norrings h:o, d:r Hindr, Pig Anna Kirjalain, Pig Anna 5
i Bst: Johan Flinckman och h:o Flinkman utfattig
1 Bst d:r Lars Jukarain 1 Jukarainen 1
Afsk Sold: Mats Sund mh:o Sund 12 frie för Barn
2.3 10 Mats Lukoins folck Cav Luukkonen Son Mats, B:r Hindr, B:r Thomas mh:o, Son Johan mh:o, B:rs Son Jacob mh:o, B:rs Son Lars mh:o 10
4 6 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders, B:rs Son Johan mh:o, dot Sisilia 6
5 Adam Johanss: Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Adam, Son Lars 5
4 Jöran Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 4
4 Johan Thomasson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Swåg:r Pär Hulkoin mh:o 4
4 Pär Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Adam mh:o, Son Mickel 4
5.6 5 Drag: Mats Lukmans h:o 1 Rust Liutu Son Mats, B:r Mats, Inh: B:r Pål mh:o 5
1 Drag: Linds folk Lind hon fri för B:, Syster Maria 1
4 Johan Liutins folk Rust Liutu Son Johan mh:o, B:L:m: Thomas Mietin mh:o 4
1 Bst d:r Anders Liutins f: Liutu dot Sisilia 1
2 Bst d:r Anders Matss: Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
5 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu Swågers dot Maria, Swåger Pär mh:o 5
1 Maljala 6 Hans Måndoins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans mh:o, Son Pär mh:o 6
2 2 Johan Måndoins Enkas f: Cav Montonen Son Måns mh:o 2
1 1 Bst d:r Johan Ingins f: Inkinen Sold Johan Dysters h:o, Son Hindrik 2

Sivu p:8AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Maljala 3 Anders Måndoin 1 Cav Montonen Son Joseph mh:o 3
3 3 Hans Himains h:o 1 Cav Himanen dot Anna, Son Hans, har Imision 3
4 3 Jöran Lappalains h:o 1 Kro Lappalainen Son Anders mh:o, utan tilstånd 3
5 7 Mårten Johansson Måndoins f: Kro Montonen B:L:m: Mickel, B:r Johan mh:o, Son Johan mh:o, dot Karin, B:L:mans Son Mickel, utan Imision 7
1 Magnula/Maunola 4 1 Pär Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen dot Maria, Son Johan, Son Mats mh:o, Sold Johan Sunds h:o 5
2 Torp: Pär Pursiain mh:o 1 1 Pursiainen 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 8 K:s uts:
2 3 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Börde, Sold Snels h:o, Son Anders mh:o, Son Pärs h:o 4
4 Mats Kiljuins folck Cav Kiljunen Son Mårten mh:o, Son Mats mh:o, Börde 4
1 Bst d:r Jöran Härkäins h:o 1 Härkönen 1
3 4 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Adam mh:o 4
3 Lars Larsson Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Erik, Pig Anna Räpoin 3
3 Bst d:r Krister Kiljuin 1 Kiljunen B:r Johan, B:r Esaie h:o 3
1 Bst d:r res: K: Mickel Nets folk Nätt v11 v12 Syst Rigina 1
2 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o 2
4 4 Hans Karfwins Enkas f: Inf Karvinen B:r Olofs Enka, Son Anders h:o, B:rs måg Stanislaus mh:o 4
4 Torp: Hindrik Huikarin mh:o 1 1 Huikarinen B:r Simon, Syst Brita 4
1 häst, 2 kiör, 4 Kap:s uts:
4 Mickel Karfwoin mh:o 1 1 Inf Karvinen B:r Israel mh:o, Börde 4
5 5 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simon, d:r Johan Randalain 4
1 Torp: Måns Kiljuins E:as f: Kiljunen Son Adam 1
1 koo, 4 Kap:s utsäde
2 Torp: Mats Randalains f: Rantalainen Son Erik mh:o 2
1 häst, 2 kiör, 2 får, 8 K:s uts:
2 Pär Wiråin mh:o 1 1 Inf Virolainen 2
5 Adam Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Son Simon mh:o, Son Mats 5
1 Mietula/Miettula 5 Lars Sårjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen B:r Hindrik mh:o, B:r Mats 5
3 Bst d:r Hans Summa mh:o 1 1 Suna Syst Brita 3
2 Jacob Sårjoins folk Cav Sorjonen Son Lars, dot Karin 2
2 3 Mats Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Thomas, Son Hindrik mh:o, utan Imision 3
Sold Johan Fasts h:o Fast 28 fri för Barn
3 Gränse upsyningsman Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman Pig Maria Watamain 3
Lands Secreteraren Meinanders Enka Meinander Brukar denne del
3 Hindrik Jöransson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Adam, utan Imision 3
2 Sokn Skräd: Johan Syren 1 Siren 2
2 Torp: och Linwäfw: Mats Tarkgren 1 Tarkgren B:r Elias 2
3.5 5 Anders Kåtra 1 Cav Kotro B:rs Son Johan mh:o, B:rs Son Jöran, Swåger Mats Mietins Enka, utan Imision 5
1 Sold Höks folk Hök 21 fri för Barn, Son Mats 1

Sivu p:9AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Mietula/Miettula 2 Bst d:r Mats Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 Thomas Witikå mh:o 1 1 Cav Viitikko 2
4 3 Anders Räpoins Enkas f: Cav Reponen B:r Adams h:o, Son Anders, dot Anna 3
2 Pär Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
2 Thomas Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
1 Muramäki/Muuramäki 11 Johan Jöranss: Waldains E:as f: Cav Valtonen F:r brs Son Mats mh:o, des Son Mats, B:rs Son Thomas, B:rs Son Johan mh:o, B:rs Son Lars Enka, B:rs Son Anders mh:o, F:r brs Son Johan mh:o 11
1 Ninimäki/Niinimäki 6 Gustaf Lukoin 1 Kro Luukkonen dot Karin, Brors Son Hindrik, Bror Hindriks h:o, Son Hindrik mh:o, enl: Imision af d: 12 October 1787 6
1 Bst d:r Klemet Snälmans f: Snellman dot Uldrika 1
4 Pär Johanss: Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen B:r Anders, Syst Anna, utan Imision 4
2 Inh: Pär Arpoin mh:o 1 1 Arponen 2
1 Ninisari/Niinisaari Ingineuren Anders Hirn Kro Hirn Brukar med dagswärk
1 Bst d:r Johan Rimbiläins f: Rimpiläinen dot Elin 1
2 Bst d:r Mårten Räpoin 1 Reponen Son Adam 2
2 Bst d:r Johan Suika mh:o 1 1 Suikka 2
4 Lars Räpoins folk Kro Reponen Son Pär mh:o, Son Hindrik mh:o, Imision af d: 6. Feb: 1756 4
3 Mats Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Johans h:o 3
2 4 Pål Pålsson Lukoins Enka 1 Cav Luukkonen Son Pål, B:rs Son Pål, Brors Son Anders h:o, Imision af d: 2 Februari 1779 4
3 5 Lars Pärss: Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Anders mh:o, Brors S: Lars, utan Imision 5
1 Sold Wiks folk Vik 18 fri för Barn, Son Pål 1
4 6 Elias Kåndiains Enkas f: Cav Kontiainen Son Hindrik mh:o, B:rs Son Hindrik mh:o, B:rs Son Pär, B:r dot Maria, utan Imision 6
Inh: Lisa Spare Parri utfattig
3 Bst d:r Hindrik Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen Inh: i Sold Torp: Kirstin Rimbiläin 3
8 Hindrik Lukoins folk Cav Luukkonen B:rs Son Pål, B:rs Son Hindrik mh:o, Son Adams h:o, Son Hindriks h:o, Son Mats mh:o, Son Pär, utan Imision 8
5 3 Johan Hulkoins h:o 1 Cav Hulkkonen Son Krister mh:o 3
2 Mats Hulkoins Enkas f: Cav Hulkkonen måg Anders Haikoin mh:o 2
1 Piskåila/Piskola Majoren Georg von Stichts hemman Kro Sticht Imision af d: 1. Maij 1780
1 L:B: Anders Mutains f: Mutanen Son Adolph 1
2 Bst d:r Pär Uckåin mh:o 1 1 Ukkonen 2
2 Bst d:r Pär Weijäläin mh:o 1 1 Veijalainen 2
2 7 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen Inh: Agneta Räisäin, dot Brita, B:r Anders, B:rs Son Pål, B:r Johans h:o, utan Imision 7
3 9 Johan Piskoins Enkas f: Kro Piskonen B:r Pär, Slägt Hindrik mh:o, Son Johan mh:o, B:r dot Anna för 4 år, Börde hemman 9
4 3 Pål Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen B:L:m: Pål Räpoin, utan Imision 3
4 Pär Piskoin 1 Kro Piskonen Son Pär mh:o, dot Karin, utan Imision 4
3 Hindrik Piskoins f: Kro Piskonen Son Anders, Son Pär mh:o, utan Imision 3
3 Anders Piskoins h:o 1 Kro Piskonen Son Pär, Son Anders, utan Imision 3
5 3 Lars Lappalains f: Inf Lappalainen Son Anders mh:o, dot Brita, utan Imision 3

Sivu p:10AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Piskåila/Piskola 3 Anders Lappalains E:as f: Inf Lappalainen Pig Brita Stårm, Son Sexman Mats mh:o, utan Imision 3
3 Johan Lappalain mh:o 1 1 Inf Lappalainen Pig Elin Ahålain 3
(3)6 5 Johan Kåndiains Enkas f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Karin, dot Marg, Inh: Anders Norman, utan Imision 5
1 Mickel Sållas h:o 1 Inf Solla utan Imision 1
1 Pirtimäki/Pirttimäki 5 Johan Läskins Enkas f: Rust Leskinen måg Pär Lukoin mh:o, Son Grels, Son Mats mh:o, Imision af d: 18 Junij 1767 5
1 Bst d:r Hindrik Kåtra 1 Kotro 1
3 Pär Johansson Läskins h:o 1 Rust Leskinen B:r Anders mh:o, utan Imision 3
1 Inh: Marg:a Kårhoin 1 Korhonen
2 Drag: Zacarias Pirtmans f: Pirtman hon fri för Barn, Inh: Johan Måndoin mh:o 2
5 Lars Kåndiains Enka 1 Rust Kontiainen Son Mats, Son Sexman Lars mh:o, Son Mårtens h:o, utan Imision 5
2 5 Krister Härkäins Enkas f: Cav Härkönen dotters Son Pär, Son Johan mh:o, måg Mats mh:o, utan Imision 5
3 3 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen dot Kirstin, utan Imision 3
1 Pär Hindrikss: Hamuins h:o 1 Inf Hamunen utan Imision 1
2 Mickel Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen utan Imision 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 5 Mats Nyman 1 Inf Nyman d:r Mats Rasain, måg Mats Ikoin mh:o, Pig Kirstin Såilåin, utan Imision 5
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 4 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 4
5 Pål Aufwins Enka 1 Cav Auvinen B:rs Son Johan mh:o, Son Thomas, Son Pär 5
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 3 Pär Summains Enkas f: Cav Summanen dot Ewa, Son Thomas mh:o, utan Imision 3
1 Bst d:r Adam Hujain 1 Hujanen 1
Bst d:r Jöran Summains h:o Summanen Swagsynt
4 Thomas Summains h:o 1 Cav Summanen Son Thomas, Måg Lars Puttåin mho, utan Imis: 4
3 Torp: Jonas Johanss: Hujain mh:o 1 1 Hujanen Syst Susanna 3
4 Jonas Summain 1 Cav Summanen B:r Pärs h:o, B:r Esaias mh:o 4
2 2 Pål Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen utan Imision 2
1 Bst d:r Anders Hämäl: 1 Hämäläinen 1
2 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen utan Imision 2
1 Bst d:r Johan Hujains Enka 1 Hujanen 1
2 Bst d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
6 Mickel Kåndiains f: Cav Kontiainen Son Esaias, dot Rigina, Son Thomas mh:o, Son Mickel mh:o, utan Imison 6
1 Ryhälä 4 Mårten Mieloin mh:o 1 1 Rust Mielonen Pig Sara Mieloin, Swåg:r Jacobs Enka 4
Drag: Leimans h:o Leiman fri för Barn
7 Mats Leinoins f: Rust Leinonen d:r Mats Sårioin, dot Ewa, Son N:M: Mickel mh:o, d:r Olof Kietäwäin, Sona måg Anders mh:o, har Imision 7
5 Anders Leinoins E:as f: Rust Leinonen Son Mickel mh:o, måg Mats Råkolain mh:o, d:r Jöran Aufwin, har Imision 5
2 Torp: Mickel Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen nybygge 1782 2
2 4 1 Pål Matss: Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Mats mh:o, Son Pål mh:o, Sold: Leinoins h:o, Börde 5
6 Israel Bengtins E:as f: Cav Penttinen dot Elin, Son Simon mh:o, Son Mats mh:o, Son Pål, Börde 6

Sivu p:11AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Ryhälä 5 Johan Ingins Enkas f: Cav Inkinen måg Hindriks h:o, måg Mats mh:o, dot Karin, dotter Son Pär, utan Imision 5
5 1 Pär Himain 1 Cav Himanen Son Pål mh:o, Son Lars mh:o, Sold: Gröns h:o 6
4 4 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen B:r Brusius mh:o, utan Imision 4
1 Bst d:r Jöran Mannin 1 Manninen 1
5 1 Pål Tuhkuin 1 Kro Tuhkunen utan Imision 1
2 Torp: Mats Kangain 1 Kankainen Son Johan 2
1 häst, 2 kiör, 8 Kap:s uts:
Inh: Ewa Lukoin Luukkonen utfattig
2 Anders Tuckuin mh:o 1 1 Kro Tuhkunen nybygge 2
6 6 Anders Waldåin 1 Kro Valtonen B:r Olof mh:o, måg Johan Arpelin mh:o, B:r Hinds h:o, Börde 6
1 Råkansalo/Rokansalo 6 1 Anders Kiljuins Enkas f: Cav Kiljunen B:rs måg Johan mh:o, B:r Johans h:o, B:r Thome Enka, Sold: Lars h:o, Son Adam mh:o 7
2 Torp: Gustaf Råckains E:as f: Rokkanen fri för Barn, Son Anders, Son Johan 2
1 häst, 2 kiör, 4 K:s uts:
2 9 1 Erik Räpoins folk Cav Reponen Sold Lax h:o, B:r dot Helena, B:r dotter Maria, B:rs Son Mårten, B:rs Son Eskel mh:o, B:rs Son Johan mh:o, B:rs Son Mårten mh:o 10
3 3 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen Swåger Johans h:o, utan Imision 3
2 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen utan Imision 2
1 Räpåila/Repola 2 Erik Räpoins Enkas f: Kro Reponen Son Mats mh:o 2
4 Pär Räpoins folk Kro Reponen Son Olofs h:o, Son Johan, Son Lars, dot Karin, utan Imision 4
3 N:M: Mickel Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen dot Karin, utan Imision 3
3 Mats Räpoins Enkas f: Kro Reponen Son Mickel mh:o, Son Johan, utan Imision 3
2 3 Mats Matsson Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Hindrik, Son Mats 3
3 Mickel Mårtenss: Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Pär 3
4 Pär Räpoins folk Kro Reponen Son Mickel, Son Mårten, Son Hindrik mh:o 4
3 Erik Räpoin 1 Kro Reponen Son Mickel, dot Merta 3
1 Sårjåla/Sorjola 4 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen Bror Johan mh:o, har Imision af d: 15 April 1775 4
5 Eskel Uckoin 1 Kro Ukkonen Son Pål, B:r Jacob mh:o, B:r Påls h:o, Imision af d: 14 Feb: 1778 5
2 7 Mickel Ikoins Enkas f: Cav Ikonen B:rs Son Påls Enka, Son Hindrik mh:o, B:r dot Maria Johansdot, dot Anna, B:rs Son Pär, B:rs Son Mats 7
i Bst: Anders Lautiains h:o Lautiainen utfattig
6 Pål Saikoins E:as f: Cav Saikkonen B:rs måg Anders mh:o, måg Johan Kangain mh:o, des dot Lisa, d:r Anders Wäisäin, utan Imision 6
1 Afsk: Sold: Pär Roms f: Rom fri för Barn, Son Pär 1
1 Såpalanniemi/Sopala 1 T: och Smed Johan Uckoins f: Kap bohl Ukkonen B:r Påls Enka, fri för Barn 1
4 L:B: Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen B:r Pär mh:o 4
4 L:B: Johan Aufwins f: Auvinen Son Pär, Son Johan mh:o, Son Anders 4
3 L:B: Johan Matsson Aufwins h:o 1 Auvinen Swåger Staffan mh:o 3

Sivu p:12AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Såpalanniemi/Sopala 5 Johan Kiljuins folk Kro Kiljunen B:r Pär mh:o, B:r Adam mh:o, d:r Johan Karpin, utan Imision 5
2 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen dot Maria 2
3 Brusius Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Brusius mh:o, Son Mats, utan Imision 3
1 Bst: Bertil Helps ho 1 Helpi 1
1 Säppälä/Seppälä 6 Lars Aufwin 1 Kro Auvinen B:r dot Rigina, B:r dot Brita, måg Thomas mh:o, B:r Anders, har Imision 6
2 2 Pär Liutu 1 Kro Liutu dot Maria 2
6 Johan Liutu 1 Kro Liutu B:r Olof, Son Olof mh:o, Son Pär, Bror dot Elin 6
3 Anders Liutus Enka 1 Kro Liutu Bror Olof mh:o 3
Inh: Hans Liutus Enka Liutu utfattig
Inh: i Sold: T: Pål Lukoins h:o Luukkonen utfattig
3 13 Pär Thomasson Waldoin 1 Kro Valtonen F:r b:r Son Thomas mh:o, F:r b:r Son Pär mh:o, B:r Jöran, B:rs Son Johan mh:o, Sold Melins h:o, Syst Anna, Son Anders mh:o, Son Lars, utan Imision 13
Inh Olof Pöyköin Päykkönen utfattig
1.2 Waldala/Valtola 5 N:M: Pål Waldain 1 Rust Valtonen Son Anders, B:r Anders mh:o, dot Anna, Börde 5
7 Mats Waldains f: Rust Valtonen Son Anders mh:o, B:r dot Lisa, måg Anders mh:o, Son Mats, d:r Thomas Hamuin, Börde 7
5 Pål Pålsson Waldains h:o 1 Rust Valtonen dot Lisa, B:rs Son Pål, B:r Anders, Son Hindrik, har Imision 5
Drag: Mickel Walstedts h:o Wahlstedt fri för Barn
2 Torp: Samuel Waldain mh:o 1 1 Valtonen 2
Torp: Erik Kiljuin mh:o Kiljunen frie för Barn
1 stod, 1 koo, 8 K:s uts:
1 Wäsinniemi/Vesiniemi 3 1 vice Pastoren Hindric Romanie Erf:rs f: Rust Romanus Ägare enl: Kongl: Hofrättens utslag af d: 20 Junij 1787 och Landshöfdingens Införsel af d: 1 Augusti förenämde åhr: F:r b:r Befalningsman Johan Romanus, d:r Gustaf Himain, Pig Agneta Sorjoin, Drag: Siögrens h:o 3
Inh: Thomas Limatains h:o 1 Liimatainen fri för Barn
1 Bst d:r Jacob Limatains h:o 1 Liimatainen 1
2 Bst d:r Hindrik Lukoins f: Luukkonen måg Anders mh:o 2
2 Torp: och utrid: Hind: Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen 2
2 Höör til N:o 1 Cav
4 1 L:B: Thomas Wänäins f: Väänänen Son Thomas, Pig Lena Taipalin, Sold: Trygs h:o, Swåger Mats Hämäl mh:o 5
2 Torp: Adam Sipin mh:o 1 1 Sipinen nybygge 2
2 Bst d:r Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
Inh: Olof Lukoins Enka Luukkonen utfattig
3 7 Elias Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan, Son Erik mh:o, Son Anders mh:o, dot Lisa, Pig Karin Summain 7
4 3 Johan Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mårten 3
6 Eskel Lukoins f: Cav Luukkonen utflyttade, Son Johan mh:o, Son N:M: Anders mh:o, Son Jacob mh:o, utan Imision 6
1 Inh. Bertil Mietin 1 Miettinen 1
5 7 Regemens Skrifw: Petter Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin d:r Johan Hulkoin, d:r Adam Sparre, Pig Maria Lukoin, Pig Maria Kiljuin, Pig Anna Tirroin, utan Imision 7

Sivu p:13AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsinniemi/Vesiniemi Drag: Michel Ids Enka Id fri för Barn
1 Inh: Adam Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
3 Torp: Johan Kyllöin 1 Kyllönen nybygge, B:r Anders, B:r Adam 3
2 Bst d:r Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
3 Torp Johan Kainulain 1 Kainulainen B:rs Son Bertil, B:rs dot Karin 3
1 stod, 2 kiör, 16 K:s uts:
1 Bst d:r Mats Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 Torp: Mats Winters f: Vinter nybygge, fri för Barn, Son Erik, B:r Johan 2
Inh: Karin Sårjoin Sorjonen utfattig
6 4 Thomas Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Pär mh:o, B:rs måg Johan Aufwin mh:o 4
1 Bst d:r Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
1 Ållila/Ollila 3 Hans Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan, Son Pål mh:o 3
2 Pär Bengtss: mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Bengt Bengtss: 1 Cav Kiljunen 1
1 Grels Kiljuins Enka 1 Kiljunen 1
5 Hans Bengtss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Mickel 5
2 4 Birger Larss: Hämäl: mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swågers Son Mickel, Swåger dot Maria 4
5 Birger Hämäläins f: Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o, Son Pär, B:r dot Elin, B:r dot Brita 5
3 Mats Uckoin 1 Cav Ukkonen dot Susanna, dot Anna 3
3 Erik Ikäheimoin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swåger Hindriks Enka 3
Pastoratett/Kirkonkylä 11 Kyrckioh: Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius dot Lena, dot Anna, d:r Mats Wihawain, d:r Mickel Törröin, Pig Elin Siönstedt, Pig Kirstin Lind, Pig Karin Kuosmain, Swåger förra Conrechtoren Georg Helsenius, Pig Karin Kåndin 11
3 Klåckaren Adam Frimodig mh:o 1 1 Frimodig Pig Anna Måndoin 3
1 Torp: Dafwid Pälkoins f: Pelkonen B:r Johan 1
2 Torp: Olof Mannins f: Manninen Son Aron, dot Brita 2
2 Torp: Pär Hulkoins f: Hulkkonen fri för Barn, B:r Mats mh:o 2
1 Torp: Hindrik Härkäins f: Härkönen Son Hindrik 1
Torp: och Smed Erik Purhoin mh:o Purhonen frie för Barn
2 Torp: Bertil Teitins f: Teittinen Son Anders mh:o 2
Bst d:r Johan Berg mh:o Berg utfattig
3 T: och Sokn Stug Eld: Påhl Limatain 1 Liimatainen B:r Adam mh:o 3
2 T: och Färge K: Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2
1 T: och Färge K: Johan Härkäin 1 Härkönen 1
2 Cammereraren Pett: Gust: Dunkert gift 1 Duncker Fröken Beata Tavast, Pig Maria Lukoin 2
3 Gränse upsyningsm: Joh: Artell 1 Artell Son Anders, dot Juljana 3
1 1 Besökaren Hind: Åberg 1 Åberg Inh: Maria Syrjälain 2
3 Besökaren Jacob Flinkman mh:o 1 1 Flinkman Swägerskan Lisa 3
1 Vice Besökaren Friedric Artell 1 Artell 1
3 Brofogd: Johan Ruth 1 Ruuth måg Nils Lukoin mh:o 3

Sivu p:14AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Mietula Såg Qwarn
-- 2 Såg Smed Mats Haloin mh:o 1 1 Halonen 2
-- Såg K: Hans Ikäheimoin mh:o Ikäheimonen frie för Barn
-- 2 Såg K: Pär Huttuin mh:o 1 1 Huttunen 2
-- 3 Såg K: Mats Kaupin mh:o 1 1 Kauppinen Syst Elin 3
-- Såg K: Karl Flinkmans h:o Flinkman rörd han
-- 1 Såg K: Johan Wätämäin 1 Väätämöinen 1
-- 2 Såg K: Lars Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
-- 2 Såg K: Simon Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
-- 1 Såg K: Jacob Kaupin 1 Kauppinen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17871789

© Maija-Liisa Laakso 2023