AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1787 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1787

Sivu 428AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 1 Lieutenanten Kruses Enka 1 Kro Kruse d:r res: K: Hindrik Lukoin 1
Torp: Hindrik Såpain mh:o Sopanen frie för Barn
1 Inh: Pål Hämäläin 1 Hämäläinen 1
2 Inh: Olof Päyköin mh:o 1 1 Päykkönen 2
2 1 Bst d:r Pär Siönstedt mh:o 1 1 Skönstedt B:r Trumbsl: Mickel mh:o 3
2 Inh: Mats Hämäläins E:as f: Hämäläinen Son Inh: Eskel, dot Elin 2
1 Bst d:r Jöran Sållas f: Solla Son Mickel 1
Torp: res: K: Hind: Wirål: och h:o Virolainen v29 v30 frie
1 häst, 1 koo
1 Hamula 2 Feltweb: Gust: Schatolovitz f: Kro Schatelowitz Pig Sophia Hamuin, Hus Jongf Ewa Gadding 2
2 Bst d:r Mickel Ikoin mh:o 1 1 Ikonen 2
4 L:B: Pål Heikin mh:o 1 1 Heikkinen Son Hindrik, Swågers Son Hindrik 4
2 Bst d:r Markus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 7 Hindrik Härkäins f: Cav Härkönen Sona Son Hindrik, Sona Son Danjel, dot Ewa, Son Hindrik, Son Johan, Son Hesekel mh:o 7
Inh: Pär Mietin Miettinen utfattig
3 4 Hindrik Kurkis Enka 1 Inf Kurki d:r Lars Ikäheimoin, d:r Anders Wäisäin, dot Marg, Innehafware, Imition af d: 6. Novemb: 1786 4
1 Inh: Lars Sårjoin 1 Sorjonen 1
Inh: Hindrik Sårjoin Sorjonen Bräck: och utfattig
1 Bst d:r Pär Rimbilain 1 Rimpiläinen 1
4 5 Hans Kåtrås Enkas f: Kro Kotro Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, d:r Mats Sårjoin 5
1 Bst d:r Johan Hämäl:s f: Hämäläinen utfattig, Son Anders 1
4 Hindrik Kåtrås f: Kro Kotro Son Esaias mh:o, Son Anders mh:o 4
Sold Wargs h:o Varg 33 fri för Barn
5 6 Bygmäst: Adam Lindström 1 Cav Lindström Son Karl mh:o, Son Hindrik, d:r Jacob Ryhäin, Pig Anna Sårioin 6
1 Bst d:r Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
2 Bst d:r Simon Haikoin mh:o 1 1 Haikonen 2
4 Sigfred Help 1 Cav Helpi d:r Gustaf Kietäwäin, Son Anders mh:o 4
2 Bst d:r Anders Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
1 Bst d:r Mårten Kietäwäins h:o 1 Kietäväinen utfatt: 1
1 Harmala/Harmaala Fendriken och Sågskrifw: Pont: v: Creutlens f: Kro Creutlein d:r Mats Kangain, Pig Anna Kirjal, dot Wilhemina, dot Magdalena, i adelsmans kost
Bst d:r Måns Kaupin mh:o Kauppinen utfatt:, fri för B:
2 2 Karl Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen enl: Imition af d: 2 April 1786 2
3 2 L:B: och Förare Eric Joh: Norrings h:o 1 Norring Fourieren Törnqwists Enkas hemman, far Cornetten Christoffer, Pig Maria Käyhköin 2
2 Bst d:r Hans Måndoin 1 Montonen dot Brita 2
1 Hauhala 7 Krister Kåndiain 1 Kro Kontiainen B:r Mickel mh:o, B:r Hindriks h:o, B:L:m: Anders, B:L:mans dot Kirstin, B:rs dot Kirstin 7
6 Anders Mickelss: Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen Son Johan, Son Mats, Son Mickels Enka, B:r Pär mh:o, Sold h:o Ingeborg, B:r Mickels Enka 6
2 4 Johan Kåndiains f: Cav Kontiainen Son Johan, Son Mats, dot Maria, dot Anna 4
5 Mats Larss: Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o, B:r Lars 5

Sivu 430AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Himahuha/Himahuuha 2 Pål Andersson Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
2 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
5 Thomas Thomess: Aufwins f: Kro Auvinen Son Lars mh:o, dot Maria, Son Thome h:o, dot Karin 5
2 Johan Kuosmains h:o 1 Kro Kuosmanen Stiufsson Thomas 2
2 5 Adam Kituins h:o 1 Cav Kitunen B:r Pål mh:o, B:r Mats mh:o 5
1 Bst d:r Johan Räsiä 1 Räsiä 1
Inh: Pål Halins h:o Halinen utfattig
1 Huckala/Huuhkaala 6 Erik Johansson Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen B:r Lars h:o, Son Johan mh:o, Bror Pär mh:o 6
2 4 Lars Matss: Ihalain mh:o 1 1 Inf Ihalainen Swåger Mats mh:o 4
3 Jöran Lukoins f: Inf Luukkonen Son Jöran mh:o, Pig Ewa Ikäheimoin 3
1 Huchtima/Huhtimaa Fendriken Gust: von Creutlen Cav Creutlein Brukar under Et med N:o 1 i Harmala
5 Hindrik Räpoins h:o 1 Cav Reponen Son Johan mh:o, Son Pär, Son Olof 5
3 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav Bror Johan 3
1 Bst d:r Adam Räpoin 1 Cav Reponen 1
2 8 Lars Läskins Erf:r Rust Leskinen måg Anders Hielp mh:o, B:r Winsentius mh:o, måg Lenhard mh:o, B:r Simon mh:o 8
7 Pär Läskin 1 Rust Leskinen B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o, dot Maria, Drag: Lars Kåndiains h:o 7
2 Bst d:r Johan Kackoin 1 Kokkonen far Kristers h:o 2
Inh: Anders Kanguri mh:o Kankainen utfattig
3 6 Lars Mårtenss: Sårjoin mh:o 1 1 Inf Sorjonen B:r Mats mh:o, B:r Johan, Lösa K: Johan Sårjoin 6
Inh: Johan Sårjoins h:o Sorjonen frie för Barn
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardains folk Inf Partanen Son Bertil mh:o, Son Thomas, Inh: Bertil Randal 4
Sold Friedes hustru Frödig 7 fri för Barn
6 Mickel Anderss: Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Mårten mh:o, B:r Anders mh:o 6
2 10 Anders Leinoins folk Cav Leinonen B:r Mats, B:rs Son Anders mh:o, B:rs Son Bengt mh:o, B:r Pål mh:o, B:rs Son Anders Andersson mh:o, B:r Son Pähr 10
Bst d:r Johan Jukarin Jukarainen Bräck:
5 Anders Johanss: Leinoins f: Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Adam, Son Thomas, Son Mickel 5
3 4 Lars Jukarin mh:o 1 1 Cav Jukarainen B:r Anders mh:o 4
1 Bst d:r Lars Jukarins f: Jukarainen Bräck:, dot Anna 1
Halfwa hemmanet öde Cav Torparen Johan Nurhoin ifrån St Michels Sokn och Nurhola by Brukar ägorna
4 4 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen dot Anna, dot Kirstin, dot Rigina 4
1 Hylkölä/Hylkylä 2 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Mietins Enka 1 Kro Miettinen Son Hindrik 2
2 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhala Kro Kontiainen Inh: Simon Ingins h:o 1
1 Inh: Pär Larss: Jukarain 1 Jukarainen 1
3 3 Thomas Summain mh:o 1 1 Kro Summanen Bror Johan 3
4 3 Johan Hämäl: mh:o 1 1 Kro Hämäläinen B:r Mats h:o 3

Sivu 432AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Hylkölä/Hylkylä 2 Jöran Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen utan tilstånd 2
6 2 Pär Såpains Enkas f: Kro Sopanen Son Johan, dot Maria 2
1 Ihalais/Ihalainen 6 Pål Leinoins Enkas f: Cav Leinonen dot Maria, B:rs Son Hindrik, B:rs Son Påhl, B:r Son Adam mh:o, Son Johan 6
3 Johan Hindrikss: Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Påls h:o 3
3 Inh: Mickel Leinoin mh:o 1 1 Leinonen dot Elin 3
2 15 Anders Måndoins E:as f: Cav Montonen B:r Hindrik mh:o, Son Anders mh:o, B:rs Son Mickel, B:r Mats mh:o, B:rs Son Mickel Mickelsson, B:rs Son Anders Mickelss, B:r dot Kirstin Matsdot, B:rs Son Pär Johansson, Fr B:r Son Mårten Mickelsson, B:rs Son Johan mh:o, B:rs Sons dot Anna Johansdot 15
2 Bst d:r Pål Hujains h:o 1 Hujanen Son Påhl 2
3 6 Pär Sållas h:o 1 Inf Solla Sold Tåps h:o, Son Pär, Son Jöran, dot Anna, dot Ewa 6
4 Hindrik Talikain mh:o 1 1 Inf Talikainen B:r Anders mh:o 4
1 Ikåila/Ikola 3 Hans Måndoins Enkas f: Cav Montonen Sona dot Brita Johansdot, Son Johan, Son Anders Enka 3
1 Junnimäki/Junninmäki 4 Abram Lukoins f: Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, Son Hindrik, Son Anders 4
2 Adam Matss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
3 Mats Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Anders, B:r Johan 3
4 Anders Johanss: Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Thomas, dot Maria, dot Anna 5
2 Torp: Gustaf Mannins f: Manninen fri för Barn, Son Esaias mh:o 2
1 häst, 2 kiör
3 Staffan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 3
2 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Kaipala/Kaipaala Lieutenant: Georg W: Nandelstedts Bost: Cav bost Nandelstadh
2 L:B: Johan Såpain 1 Sopanen B:r Anders 2
2 underlagt hemman
3 6 Hindrik Sårjoins E:as f: Cav Sorjonen dot Elin, Son Krister, B:r Mats mh:o, B:r Kristers Enka, dot Anna 6
4 3 Sexman Erik Widmans f: Cav Vidman Son Erik mh:o, dot Ewa 3
2 Bst d:r Hans Kåtrå mh:o 1 1 Kotro 2
5 3 Johan Kristerss: Wirål: mh:o 1 1 Kro Virolainen Son Johan 3
4 Johan Härkäins Enka 1 Kro Härkönen Son Johan, Syst Kaisa, Syst Anna 4
1 Bst d:r Lars Sårjoin 1 Sorjonen 1
2 Krister Wirål: mh:o 1 1 Kro Virolainen 2
1 Sold: Mats Kånsts f: Konst 30 fri för Barn, Son Karl 1
2 Johan Kåtrå mh:o 1 1 Kro Kotro 2
1 Kaupila/Kauppila 3 Markus Jacobss: Sårjoins f: Cav Sorjonen Son Markus, Son Johan mh:o 3
5 Markus Olofsson 1 Cav B:r Anders mh:o, måg Esaias mh:o 5
3 Jacob Anderss: Sårjoin 1 Cav Stiuf far Pål mh:o 3
4 Torp: Adam Kangain mh:o 1 1 Kankainen Syst Elin, B:r Philip 4
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
1 Sold. Hindrik Lukoins f: Luukkonen 13 fri för Barn, dot Walborg 1
2 2 Johan Pärss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
4 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johan mh:o, fr brs Son Grels mh:o 4
2 Pär Matss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Anders Kåtrås folk Cav Kotro Son Adam 1

Sivu 434AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Kaupila/Kauppila underlagt hemman til N:o 1 Cav
1 Kiljula 3 Pär Kiljuins Erf:r Cav Kiljunen måg Danjel, måg Mårten Ikäheimoin mh:o 3
2 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Påhl 2
Simon Kiljuins Enkas hemman Cav Kiljunen
2 L:B: Pål Jukarain mh:o 1 1 Jukarainen 2
2 Brukas af före och efter gående under ett Cav
3 5 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen Inh: Brita Kärma, Son Erik mh:o, dot Maria 5
Bst d:r Bengt Olofss: Kiljuins h:o Kiljunen utfattig
2 Torp: Pär Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
1 stod, 2 kiör
3 Magnus Summains folk Cav Summanen Son Pär mh:o, Son Erik 3
2 Inh: Bengt Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
4 Lars Himain mh:o 1 1 Cav Himanen d:r Johan Kåndiain, Pig Maria Kiljuin 4
1 Kitula Brukas i Lukola N:o 2 Matts Lukoin Cav Luukkonen
2 5 1 Hindrik Lukoins f: Cav Luukkonen dot Anna, Son Hindrik, Stiuf B:r Erik mh:o, Stiuf B:r Thome Enka, Sold Frimodigs h:o 6
5 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Thomas, Son Anders 5
1 Bst d:r Thomas Sårjoins h:o 1 Sorjonen 1
2 Bst d:r Markus Pälkoin mh:o 1 1 Pelkonen 2
2 Mats Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
3 4 Krister Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Lars mh:o, Son Pål mh:o 4
3 Erik Lukoins f: Cav Luukkonen Son Lars, dot Anna, dot Kirstin 3
Bst d:r Lars Lukoins h:o Luukkonen Bräck:
2 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Bst d:r Abram Kyllöins f: Kyllönen Bräck:, Son Abram mh:o 2
6 Mats Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Thomas mh:o, B:r Jacob, B:r Anders 6
4 Lantmät: And: Hirns Rusth: Rust Hirn
5 1 L:B: Erik Arpoin mh:o 1 1 Arponen Inh: Maria Syrjäl, B:r Mats mh:o, Syst Brita 6
4 Feltweb: och Länsman Ad: Lindgren mh:o 1 1 Rust Lindgren Pig Kirstin Kituin, Pig Maria Kituin, d:r res: K: Jöran Härkäin 4
4 Hindrik Arpoins E:as f: Rust Arponen Son Thomas, Son Johan, Son Hindrik mh:o 4
2 Bst d:r Mats Arpoin mh:o 1 1 Arponen 2
4 Mats Arpoin 1 Rust Arponen B:r Mickel, B:r Johan mh:o 4
5 7 Olof Olofsson Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mårten mh:o, B:r Thomas, Son Erik 7
1 i Bst: res: K: Anders Lukoins f: Luukkonen Syst: Karin 1
1 Kietäwälä/Kietävälä 5 Mats Thomass: Lukoins f: Rust Luukkonen Stiufson Johan mh:o, Stiufson Pärs Enka, Son Thomas mh:o 5
Drag: Ströms h:o Ström fri för Barn
6 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Rust Luukkonen Son Mats mh:o, dot Karin, Syst Brita 6
1 Bst d:r Hans Ikäheimoin 1 Ikäheimonen 1
1 Mats Lukoins Erf:r Rust Luukkonen B:r Thome Enka 1
3 Torp: Anders Widikås E:as f: Viitikko måg Pär Ikäheimoin mh:o, S: Anders 3
Bst d:r Anders Päyköin Päykkönen Bräck:

Sivu 436AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Kietäwälä/Kietävälä 7 Pär Kietäwäins folk Cav Kietäväinen B:r Johan mh:o, B:r Danjel mh:o, B:r Thomas mh:o, Pig Karin Lukoin 7
5 Anders Leinoins f: Cav Leinonen Son Mats mh:o, Son Adam, Son Bertil mh:o 5
3 5 Mickel Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, Son Johans Enka 5
4 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen B:L:m: Lars Summain mh:o 4
4 4 Olof Hakulins folk Kro Hakulinen Son Mats h:o, Son Simon mh:o, Son Adam 4
3 Måns Månss: Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Anders, måg Johans Enka, B:L:m: Anders Lukoin 3
5 4 Anders Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Pär, dotter Marg 4
4 Hindrik Kituins f: Cav Kitunen Son Pär, Son Hindrik mh:o, dot Ewa 4
6 6 Mats Matss: Ikoins Enka 1 Cav Ikonen B:r Mickel mh:o, dot Maria, B:r dot Kirstin, Son Mats 6
1 Bst d:r Krister Kackoins E:as f: Kokkonen dot Marg 1
4 Pål Matsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen Son Mats, dot Ewa 4
7 Halfwa brukas af N:o 2 under Ett Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
5 1 Jacob Putoins folk Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o, Sold Udds h:o, Inh: Joh. Lukoins h:o 6
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Mårten mh:o, Måg Erik mh:o 4
8 Mats Matssons Enkas f: Kro Kyllönen Son Bengt mh:o, Son Pål mh:o, dotters Son Mats mh:o, dotters Son Johan, Soldats Syst Maria Willig 8
2 3 Mats Måndoins f: Inf Montonen utflytt: Son Erik mh:o, Son Jöran 3
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Mats mh:o 4
3 5 Thomas Huttuins f: Cav Huttunen Son Mats mh:o, Son Hans, Son Thomas, dot Anna, enl: Imision af d: 2 December 1785 5
2 Bst d:r Mats Huttuin 1 Huttunen dot Maria 2
2 Bst d:r Hans Huttuin mh:o 1 1 Huttunen 2
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Sergeanten Petter Wilhelm Kruses f: Inf Bost: Kruse d:r Mickel Summain, Pig Anna Paunoin 2
3 Bst d:r Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen dot Lisa 3
2 vice Pastoren Melartins hemman Cav Melartin Brukas under ett med N:o 4
2 Bst d:r Erik Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
3 underlagt hemman Cav
4 7 vice Pastoren Joseph Melartin mh:o 1 1 Kap:Bohl Melartin Pig Anna Härköin, Pig Maria Limatain, Pig Stina Läskin, d:r Thomas Limatain, d:r Johan Hujain 7
3 Bst d:r Anders Jukarains E:as f: Jukarainen Bräck:, Son Lars mh:o, dot Kaisa 3
Torp: Nils Rautiain mh:o Rautiainen fri för Barn
1 Kåckåla/Kokkola Majoren Jöran Jägerhorns Bost Inf:Bost: Jägerhorn är ej annorstädes uptagen
3 i Bst: Afsk: Sold Danjel Linds f: Lind 35 dot Kirstin, Son Mickel mh:o 3
3 L:B: Johan Hämäläins f: Hämäläinen B:r Mårten, B:r Mickel mh:o 3
1 Bst d:r Adam Widikås h:o 1 Viitikko 1
1 Kåndiala/Kontila 5 Mickel Kåndiains E:as f: Rust: Kontiainen Son Jöran mh:o, Son Pär mh:o, Sona Son Anders 5
5 Erik Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen Son Johan, d:r Hind, dot Kirstin 5
1 Inh: Olof Räpoins Enka 1 Reponen 1
3 Mats Kåndiains h:o 1 Rust: Kontiainen B:r Jörans h:o, B:rs Son Pär 3
3 Torp: Eskel Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen B:r Anders 3
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
Drag: Mats Hurins h:o Hurin fri för Barn

Sivu 438AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kåndiala/Kontila 5 Mickel Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan 5
2 Inh: Pär Randalain mh:o 1 1 Rantalainen 2
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 7 Johan Puttåin 1 Cav Puttonen B:r Hindriks h:o, B:r Dafwid mh:o, B:r Jacob E:a, B:r Mickel mh:o 7
6 Eskel Lukoin 1 Cav Luukkonen måg Mårten mh:o, B:rs Son Mårten mh:o, dot Lisa 6
1 Bst d:r Dafwid Rautiain 1 Rautiainen 1
2 Torp: Hindrik Summains h:o 1 Summanen Son Jacob 2
2 kiör, 8 Kap:s utsäde
3 5 Johan Kåndiain 1 Cav Kontiainen Son Lars mh:o, B:L:m: Johan Kiskin mh:o 5
2 Bst d:r Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen Syst Karin 2
1 Torp: Simon Hakulin 1 Hakulinen 1
4 6 Johan Kainul:s Enkas f: Cav Kainulainen Sona Son Pål, Sona Son Mickels h:o, Sona Son Israel, Sona dot Maria, Sona Son Johan Israelsson mh:o 6
1 Lambila/Lampila 3 Pål Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o, dot Karin 3
3 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan, Son Pärs h:o, Son Mats 3
4 Anders Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Hans mh:o, dot Maria 4
2 1 Förra Länsman Gab: Jacks h:o 1 Inf Jack 1
3 Justisiarien Georg Zygneij Bost: Inf Bost Cygnaeus
3 L:B: Adam Såikains h:o 1 Saikkonen B:rs Son Adam, dot Karin 3
4 L:B: Mats Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen B:r Lars h:o, B:r Jöran 4
Afsk: Sold Philip Håtman Hottman 36 Bräck:
1 Limatala/Liimattala 9 Abram Abramss: Matinens f: Cav Matinen Sona Son Adam, Son Johan mh:o, Son Adam mh:o, Son Mats, B:rs Son Abram, B:r dot Maria, Bror dot Lisa 9
1 Bst d:r Jacob Kärpäin 1 Kärpänen 1
2 8 Johan Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Cuosins Son Mats, Cuosins Syst Maria, B:r Mats mh:o, B:r Hindrik, Cousin Lars Enka 8
3 5 Mats Lukoins f: Kro Luukkonen B:rs Son Mats mh:o, B:r Hinds h:o, B:r Adams h:o, B:rs Son Hindrik 5
7 Lars Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Adam mh:o, B:r Erik mh:o, B:r Mats 7
4 4 Johan Wiskarins E:as f: Kro Viskari Son Johan mh:o, Son Salamon, Son Hindrik 4
4 Salamon Wiskaris Enka 1 Kro Viskari Son Pär, B:r Pär mh:o 4
3 Mats Wiskari 1 Kro Viskari Son Mats, dot Karin 3
1 Lindusalo/Lintusalo 5 Adam Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen Son Lars, B:r Johan mh:o 5
2 Mats Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen 2
2 4 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen måg Mats mh:o, dot Anna, Son Lars 4
2 Bst d:r Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen 2
3 3 Sergeanten Joh: Lemkes f: Inf bost Lemke Pig Elin Ikäheimoin, d:r Anders Kaupin, Pig Magdalena 3
4 7 Mats Mårtenss: Räpoins f: Cav Reponen B:r Mats, B:r Måns h:o, B:r Johan mh:o, B:r Lars mh:o, B:r Anders h:o 7
5 7 Mårten Räpoins f: Inf Reponen Son Mårten mh:o, Son Johan mh:o, Son Eskels h:o, Sona Son Adam mh:o 7
2 Bst d:r Abram Martin mh:o 1 1 Matinen 2
1 Bst d:r Olof Sårjoin 1 Sorjonen 1
1 Lukola/Luukkola 6 Anders Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen B:r Johan, Syst Maria, B:rs Son Anders mh:o 6
4 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen B:r Mickel mh:o 4

Sivu 440AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Lukola/Luukkola 5 Sergeanten Abram Håbin 1 Rust: Hobin måg Rustmästaren Jacob Norrings h:o, Pig Lisa Håtti, Pig Karin Udd, Pig Anna L__ 5
i Bst: Johan Flinckman och h:o Flinkman utfattig
1 Bst d:r Lars Jukarain 1 Jukarainen 1
afsk Sold: Mats Sund mh:o Sund 12 frie för Barn
2.3 10 Mats Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Hindrik, B:r Thomas mh:o, B:rs S: Jacob mh:o, Son Johan mh:o, B:rs Son Lars Hindriksson mh:o 10
4 5 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders, B:rs Son Johan, dot Sisilia 5
4 Adam Johanss: Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Adam 4
4 Jöran Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 4
4 Johan Thomass: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Swåger Pär Hulkoin mh:o 4
4 Pär Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Adam mh:o, Son Mickel 4
5.6 5 Pär Liutins Enka 1 Rust Liutu Son Mats, B:r Mats, B:r Pål mh:o 5
Drag: Linds h:o Lind fri för Barn
4 Johan Liutins folk Rust Liutu Son Johan mh:o, B:L:m: Thomas Mietin mh:o 4
1 Bst d:r Anders Liutus f: Liutu dot Sisilia 1
2 Bst d:r Anders Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
5 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu Swågers dot Maria, Swåger Pär mh:o, 5
1 Maljala 6 Hans Måndoins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans mh:o, Son Pär mh:o 6
2 2 Johan Måndoins E:as f: Cav Montonen Son Måns mh:o 2
2 Inh: Pär Arpoin mh:o 1 1 Arponen 2
Bst d:r Johan Ingins h:o 1 Inkinen fri för B:
4 Anders Måndoin mh:o 1 1 Cav Montonen Son Joseph mh:o 4
3 2 Hans Himain mh:o 1 1 Cav Himanen utan tilstånd, brukar hemmanet 2
4 3 Jöran Lappalains h:o 1 Kro Lappalainen utan tilstånd, Son Anders mh:o 3
5 7 Mårten Johanss: Måndoins f: Kro Montonen B:L:m: Mickel, B:r Johan mh:o, Son Johan mh:o, dot Karin, B:L:mans Son Mickel 7
1 Magnula/Maunola 4 1 Pär Kiljuins Enkas f: Cav Kiljunen Sold Johan Sunds h:o, Son Johan, Son Mats mh:o, dot Maria 5
2 Torp: Pär Pursiain mh:o 1 1 Pursiainen 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 8 K:s uts:
2 3 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Sold Snels h:o, Son Anders mh:o, Son Pärs h:o 4
3 Mats Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Mårten mh:o, Son Mats 3
2 Bst d:r Jöran Härkäin mh:o 1 1 Härkönen 2
3 4 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Adam mh:o 4
2 Lars Larss: Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Erik 2
3 Bst d:r Krister Kiljuin 1 Kiljunen B:r Johan, B:r Esaie h:o 3
1 Bst d:r res: K: Mickel Netts f: Nätt v11 v12 Syst Rigina 1
2 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o 2
4 4 Hans Karfwins Enkas f: Inf Karvinen B:r Olofs Enka, Son Anders h:o, B:rs måg Krister mh:o 4
4 Torp: Hindrik Huckarin mh:o 1 1 Huikarinen B:r Simon, Syst Brita 4
1 häst, 2 kiör, 4 K:s uts:
4 Mickel Karfwin mh:o 1 1 Inf Karvinen B:r Israel mh:o 4

Sivu 442AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Magnula/Maunola 4 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simon, d:r Johan Randal 4
1 Torp: Måns Kiljuins E:as f: Kiljunen Son Adam 1
1 koo, 4 Kap:s utsäde
2 Torp: Mats Randalains folk Rantalainen Son Erik mh:o 2
1 häst, 2 kiör, 2 får, 8 K:s uts:
2 Pär Wiråin mh:o 1 1 Inf Virolainen 2
4 Adam Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Son Simon, Son Mats 4
1 Mieutula/Miettula 7 Lars Sårjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen B:r dot Karin Jacobsdot, B:rs Son Lars Jacobsson, B:r Hindrik mh:o, B:r Mats 7
3 Bst d:r Hans Summa mh:o 1 1 Suna Syst Brita 3
2 3 Mats Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Thomas, Son Hindrik mh:o 3
3 1 Sold Johan Fasts h:o 1 Cav Fast 28 Inh: Simon Kangain mh:o, d:r Olof Luckoin 4
3 Gränse upsyningsman Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman Pig Maria Wätamäin 3
3 Hindrik Jöranss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Adam 3
2 Sokn Skräd: Johan Syren 1 1 Siren 2
2 T: och Linwäf: Mats Tarkgren 1 Tarkgren B:r Elias 2
3 5 Anders Kåtrå mh:o 1 1 Cav Kotro B:rs Son Johan, B:rs Son Jöran, Swåger Mats Enka 5
1 Sold Höks folk Hök 21 fri för Barn, Son Mats 1
2 Bst d:r Mats Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
3 Thomas Widikå mh:o 1 1 Cav Viitikko Pig Uldrika Snälman 3
4 3 Anders Räpoins E:as f: Cav Reponen B:r Adams h:o, Son Anders, dot Anna 3
2 Pär Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
3 Thomas Räpoin mh:o 1 1 Reponen d:r Hindrik Kåndiain 3
1 Muramäki/Muuramäki 13 Johan Jöranss: Waldains E:as f: Cav Valtonen Fr brs Son Johan mh:o, Brors Son Johans h:o, Fr brs Son Mats mh:o, des Son Mats, B:rs Son Thomas mh:o, B:rs Son Johan mh:o, dot Elin, B:rs Son Lars Enka, Son Anders 13
1 Ninimäki/Niinimäki Karl Piskoins hemman Kro Piskonen
4 L:B: Gustaf Lukoin 1 Luukkonen dot Karin, Son Hindrik mh:o 4
4 Pär Johansson Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen B:r Pål, Syst Anna 4
1 Ninisari/Niinisaari Ingineuren And: Hirn Kro Hirn Brukar med dagswärken
2 Bst d:r Johan Rimbilains f: Rimpiläinen dot Elin, dot Anna 2
2 Bst d:r Mårten Räpoin 1 Reponen dot Anna 2
2 Bst d:r Johan Sucka mh:o 1 1 Suikka 2
4 Lars Räpoins folk Kro Reponen Son Pär mh:o, Son Hindrik mh:o 4
3 Mats Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Johans h:o 3
2 4 Pål Pålsson Lukoins Enka 1 Cav Luukkonen Son Pål, B:rs Son Pål, B:r Anders h:o 4
3 5 Lars Pärss: Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Anders mh:o, Son Karls h:o 5
Sold Wiks h:o Vik 18 fri för Barn
4 7 Elias Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Hindrik mh:o, B:rs Son Hindrik mh:o, B:rs Son Pär, B:r dot Maria, d:r Thomas Turkiain 7
Inh: Lisa Spare Parri utfattig

Sivu 444AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisari/Niinisaari 3 Bst d:r Hindrik Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen flick: Lisa Turkiain 3
9 Hindrik Lukoins folk Cav Luukkonen B:rs Son Pål, B:rs Son Hindrik mh:o, B:rs Son Adam mh:o, Son Hindriks h:o, Son Mats mh:o, Son Pär 9
5 3 Johan Hulkoins h:o 1 Cav Hulkkonen Son Krister mh:o 3
3 Mats Hulkoins Enkas f: Cav Hulkkonen Son Kristers h:o, måg Anders mh:o 3
1 Piskåila/Piskola Majoren von Stichts hemman Kro Sticht
2 Bst d:r Pär Uckåin mh:o 1 1 Ukkonen 2
2 Bst d:r Pär Weijalain mh:o 1 1 Veijalainen 2
2 7 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen Inh: Agneta Räisäin, dot Brita, B:r Anders, B:rs Son Pål, B:r Johans h:o 7
3 5 Johan Piskoins Enkas f: Kro Piskonen B:r Pär, Slägt Hindrik mh:o, Son Johan mh:o 5
4 3 Pål Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen d:r Hindrik Såpain 3
4 Pär Piskoin 1 Kro Piskonen Son Pär mh:o, dot Karin 4
4 Hindrik Piskoins f: Kro Piskonen Son Anders mh:o, Son Pär mh:o 4
4 Anders Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Son Pär, Son Anders 4
5 3 Lars Lappalains f: Inf Lappalainen Son Anders mh:o, dot Brita 3
3 Anders Lappalains E:as f: Inf Lappalainen Son Sexman Mats mh:o, Pig Brita Stårm 3
3 Johan Lappal: mh:o 1 1 Inf Lappalainen Pig Elin Ahålain 3
6 5 Johan Kåndiains E:as f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Karin, dot Marg, Inh: Anders Norman 5
1 Mickel Sållas h:o 1 Inf Solla 1
1 Pirtimäki/Pirttimäki 8 Johan Läskins Enkas f: Rust Leskinen Pig Karin Kåtra, B:rs måg Pär Lukoin mh:o, Son Grels mh:o, d:r Johan, Son Mats mh:o 8
1 Bst d:r Hindrik Kåtra 1 Kotro 1
3 Pär Johansson Läskins h:o 1 Rust Leskinen B:r Anders mh:o 3
Drag: Zacarias Pirtmans h:o Pirtman fri för Barn
2 Lars Kåndiains Enkas f: Rust Kontiainen Son Sexman Lars mh:o 2
2 5 Krister Härkäins E:as f: Cav Härkönen dotters Son Pär, Son Johan mh:o, måg Mats mh:o 5
3 3 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen dot Kirstin 3
1 Pär Hindrikss: Hamuins h:o 1 Inf Hamunen 1
2 Mickel Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 5 Mats Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman Pig Kirstin Saikåin, dot Anna, d:r Mats Räsäin 5
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 4 1 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Sold: h:o Maria, Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 5
4 Pål Aufwins h:o 1 Cav Auvinen Son Thomas, B:r Johan mh:o 4
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 4 Pär Summains E:as f: Cav Summanen dot Ewa, Son Thomas mh:o, dot Anna 4
Bst d:r Jöran Summains h:o Summanen Swagsynt
4 Thomas Summains h:o 1 Cav Summanen Son Thomas, Måg Lars Puttåin mho 4
3 Torp: Jonas Johanss: Hujain mh:o 1 1 Hujanen B:r Johan 3
1 stod, 2 kiör
4 Jonas Summain 1 Cav Summanen B:r Pärs h:o, B:r Esaias mh:o 4
2 4 Pål Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen d:r Anders Hämäl mh:o 4

Sivu 446AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ruokotaipal/Ruokotaipale 3 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen Son Pål 3
1 Bst d:r Johan Hujains h:o 1 Hujanen 1
2 Bst d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
8 Mickel Kåndiains f: Cav Kontiainen Son Thomas mh:o, Son Mickel mh:o, Son Esaias, dot Rigina, Son Mats mh:o 8
1 Ryhälä 4 Pär Wirålains Enkas f: Rust Virolainen Pig Anna Mieloin, måg Jacobs Enka, måg Mårten mh:o 4
Drag: Leimans h:o Leiman fri för Barn
7 Mats Leinoins f: Rust Leinonen dot Ewa, Son N:M: Mickel mh:o, d:r Winsentius Räpon, d:r Olof Kietäwäin, Sonens måg Anders mh:o 7
Inh: Ewa Lukoin Luukkonen utfattig
3 Anders Leinoins E:as f: Rust Leinonen Son Mickel mh:o, d:r Ifwar Aufwin 3
2 Torp: Mickel Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen nybygge 2
2 4 1 Pål Matss: Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Mats mh:o, Son Pål mh:o, Sold: Leinoins h:o 5
5 Israel Bengtins E:as f: Cav Penttinen dot Elin, Son Simon mh:o, Son Mats, Son Pål 5
3 5 Johan Ingins Enkas f: Cav Inkinen dot Elin, dot Karin, måg Mats mh:o, måg Hindriks h:o 5
6 1 Pär Himain mh:o 1 1 Cav Himanen Sold: Gröns h:o, Swåg:r Pål mh:o, Swåg:r Lars mh:o 7
4 4 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen B:r Brusius mh:o 4
1 Bst d:r Jöran Mannin 1 Manninen 1
5 1 Pål Tuhkuin 1 Kro Tuhkunen 1
2 Torp: Mats Kangain 1 Kankainen Son Johan 2
1 häst, 1 koo, 8 Kap:s uts:
2 Anders Tuhkuin mh:o 1 1 Kro Tuhkunen utflytt: 2
6 4 Anders Waldoin 1 Kro Valtonen B:r Hindriks h:o, dot Elin, B:r Olof 4
1 Råkansalo/Rokansalo 7 1 Anders Kiljuins Enkas f: Cav Kiljunen B:rs måg Johan mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Thome Enka, Son Adam mh:o, Sold: Lars h:o 8
2 Torp: Gustaf Råckains E:as f: Rokkanen fri för Barn, Son Anders, Son Johan 2
1 häst, 2 kiör, 4 K:s utsäde
2 8 1 Erik Räpoins folk Cav Reponen B:r dot Helena, B:r dotter Maria, B:rs Son Mårten, B:r Eskel mh:o, B:r Johan, B:r Mårten mh:o, Sold Lax h:o 9
3 3 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen Swåger Johans h:o 3
2 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Räpåila/Repola 3 Erik Räpoins folk Kro Reponen Son Mats mh:o, dotter Elin 3
4 Pär Räpoins folk Kro Reponen Son Olof mh:o, Son Johan, Son Lars 4
3 N:M: Mickel Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen dot Karin 3
2 Mats Räpoins E:as f: Kro Reponen Son Mickel mh:o 2
2 3 Mats Matsson Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Hindrik, Son Mats 3
3 Mickel Mårtenss: Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Pär 3
4 Pär Räpoins f: Kro Reponen Son Mickel, Son Mårten, Son Hind mh:o 4
4 Erik Räpoin 1 Kro Reponen Son Mickel, dot Märta, dot Karin 4
1 Sårjåla/Sorjola 4 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen Bror Johan mh:o 4

Sivu 448AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Sårjåla/Sorjola Bst d:r Anders Lautiains h:o Lautiainen utfattig
5 Eskel Uckoin mh:o 1 1 Kro Uikkanen B:r Jacob mh:o, B:r Påls h:o 5
1 Afsk: Drag: Pär Roms f: Rom fri för Barn, Son Pär 1
2 6 Mickel Ikoins E:as f: Cav Ikonen B:rs Son Mats, B:r Hindrik mh:o, B:rs Son Pär, B:r dot Maria Johansdot, B:rs Son Påls Enka 6
5 Pål Saikoins E:as f: Cav Saikkonen måg Johan Kangain mh:o, dot Lisa, B:rs måg Anders mh:o 5
1 Såpalanniemi/Sopala 1 Torp: och Smed Johan Uckoins f: Kap bohl Ukkonen B:r Påls Enka 1
4 L:B: Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen B:r Pär mh:o 4
4 L:B: Johan Aufwins f: Auvinen Son Pär, Son Johan mh:o, Son Anders 4
4 L:B: Johan Matss: Aufwins h:o 1 Auvinen Swåger Staffan mh:o, d:r Johan Hakulin 4
2 4 Johan Kiljuins f: Kro Kiljunen B:r Pär mh:o, B:r Adam mh:o 4
3 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen dot Maria, d:r Mats Hamu 3
3 Brusius Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Brusius mh:o, Son Mats 3
1 Säppälä/Seppälä 7 Lars Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen B:r dot Rigina, måg Thomas mh:o, Bror Anders mh:o 7
2 2 Pär Liutu 1 Kro Liutu dot Maria 2
3 Anders Liutus Enka 1 Kro Liutu Bror Olof mh:o 3
1 Hans Liutus Enka 1 Kro Liutu 1
7 Johan Liutu 1 Kro Liutu B:r Olof mh:o, Son Olof mh:o, Son Pär, B:r dot Elin 7
Inh: i Sold: T: Pål Lukoins h:o Luukkonen utfattig
3 14 Pär Thomasson Waldain 1 Kro Valtonen F:r b:r Son Thomas mh:o, F:r b:r Son Pär mh:o, Son Pär, B:r Jöran mh:o, B:rs Son Johan mh:o, Son Anders mh:o, Syst Maria, Sold Redlins h:o 14
Inh Olof Päyköin Päykkönen utfattig
1.2 Waldåla/Valtola 4 N:M: Pål Waldain 1 Rust Valtonen B:r Anders mh:o, dotter Anna 4
6 Mats Waldains f: Rust Valtonen Son Anders mh:o, B:r dot Lisa, måg Anders mh:o, Son Mats 6
1 Bst d:r Winsentius Kåndiain 1 Kontiainen 1
5 Pål Pålsson Waldains h:o 1 Rust Valtonen dot Lisa, B:rs Son Pål, B:r Anders, Son Hindrik 5
1 Drag: Mickel Walstedts f: Wahlstedt fri för Barn, dotter Maria 1
2 Torp: Samuel Waldain mh:o 1 1 Valtonen 2
1 koo
Torp: Erik Kiljuin mh:o Kiljunen frie för Barn
1 stod, 1 koo, 8 K:s uts:
1 Wäsiniemi/Vesiniemi 2 1 Befalningsman Joh: Romanus 1 Rust Romanus Drag: Mats Siögrens h:o, d:r Gustaf Himain 3
1 Bst d:r Thomas Limatains h:o 1 Liimatainen 1
1 Bst d:r Jacob Limatain 1 Liimatainen 1
2 Bst d:r Hindrik Lukoins f: Luukkonen måg Anders mh:o 2
2 T: och utrid: Hind: Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen 2
2 Föregåendes hemman Cav
4 1 L:B: Thomas Wänäins h:o 1 Väänänen Pig Lena Taipalin, Sold: Trygs h:o, Swåger Mats Hämäl mh:o 5
2 Torp: Adam Sipin mh:o 1 1 Sipinen nybygge 2
2 Bst d:r Pär Kainul: mh:o 1 1 Kainulainen 2

Sivu 450AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsiniemi/Vesiniemi Inh: Olof Lukoins Enka Luukkonen utfattig
3 7 Elias Kåtrås folk Cav Kotro dot Lisa, Son Erik mh:o, Son Anders mh:o, Son Johan, Pig Karin Summain 7
4 4 Johan Lukoins E:as f: Cav Luukkonen B:r Hindriks h:o, Son Johan mh:o, Son Mårten 4
6 Eskel Lukoins folk Cav Luukkonen utflytt:, Son N:M: Anders mh:o, Son Johan mh:o, Sona måg Jacob mh:o 6
1 Inh. Bertil Mietin 1 Miettinen 1
5 7 Regemens Skrifw: Petter Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin Pig Agneta Sårsain, Pig Karin Kandain, Pig Anna Tirroin, d:r Anders Kyllöin, d:r Adam Spari 7
Drag: Michel Ids Enka Id fri för Barn
1 Inh: Adam Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
1 Bst d:r Matts Aufwin 1 Auvinen 1
2 Torp: Johan Kyllöin 1 Kyllönen nybygge, B:r Adam 2
2 Bst d:r Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
3 Torp Johan Kainul: 1 Kainulainen B:r Son Bertil, B:r dotter Karin 3
1 häst, 2 kiör, 16 K:s uts:
1 Bst d:r Mats Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 Torp: Mats Winters f: Vinter nybygge, B:r Johan fri för B:, Son Erik 2
Inh: Karin Sårjoin Sorjonen utfattig
6 4 Thomas Kiljuins f: Cav Kiljunen B:r Pär mh:o, Brors måg Johan Aufwin mh:o 4
1 Bst d:r Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
1 Ållila/Ollila 2 Grels Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
5 Hans Bengtss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Mickel 5
2 Pär Bengtss: mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Bengt Bengtss: 1 Cav Kiljunen 1
3 Hans Kiljuins folk Kiljunen Son Johan, Son Pål mh:o 3
2 4 Birger Larss: Hämäl: mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Son Mickel, Swåger dotter Maria 4
3 Birger Hämäl:s f: Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o, Son Pär 3
3 Mats Uckoin 1 Cav Ukkonen dot Anna, dot Susanna 3
3 Mickel Hämäl:s E:as f: Cav Hämäläinen måg Hindriks Enka, måg Erik Ikäheimoin mh:o 3
Pastoratett/Kirkonkylä 10 Kyrckioh: Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius dot Lena, dot Anna, Pig Kirstin Hakul, d:r Erik Summain, d:r Mats Wihawain, d:r Mickel Törröin, Pig Maria Kuosmain, Swåger förra Conrectoren Georg Helsenius 10
3 Klåck: Abram Frimodig mh:o 1 1 Frimodig d:r Hindrik Arpoin 3
2 Torp: Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen B:r Johan 2
1 Torp: Olof Mannins f: Manninen Bräck:, dot Brita 1
3 Torp: Pär Hulkoins f: Hulkkonen fri för B:, B:r Mats mh:o, B:r Johan 3
2 Torp: Hindrik Härkäins f: Härkönen Son Hindrik mh:o 2
2 1 Torp: och Smed Erik Purhoin mh:o 1 1 Purhonen Inh: Johan Hålåpain 3
2 Torp: Bertil Teitins f: Teittinen Son Anders mh:o 2
Bst d:r Johan Berg mh:o Berg utfattig
4 T: och Sokn Stug Eld: Påhl Limatain mh:o 1 1 Liimatainen B:r Adam mh:o 4
2 Färge K: och Torp: Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2
2 Färge K: och T: Johan Härkäin 1 Härkönen dot Marg 2
2 Cammereraren Petter Gust: Dunker gift 1 Duncker Fröken Beata Tavast, Pig Maria Lukoin 2

Sivu 452AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratett/Kirkonkylä 4 Gränse upsyningsm: Joh: Artell 1 Artell Son Johan, Son Anders, dot Juljana 4
1 Besökaren Hind: Åberg 1 Åberg 1
2 Besökaren Jacob Flinkman mh:o 1 1 Flinkman 2
1 Vice Besökaren Fried: Artell 1 Artell 1
3 Brofogd: Johan Rut 1 Ruuth måg Nils Lukoin mh:o 3
Mieutula Såg Qwarn
-- 2 Såg Smed Mats Haloin mh:o 1 1 Halonen 2
-- Såg K: Hans Ikäheimoin mh:o Ikäheimonen frie för Barn
-- 2 Såg K: Pär Huttuin mh:o 1 1 Huttunen 2
-- 1 Såg K: Johan Seppäin 1 Sopanen? 1
-- 2 Såg K: Mats Kaupin mh:o 1 1 Kauppinen 2
-- 1 Såg K: Karl Flinkmans h:o 1 Flinkman 1
-- 1 Såg K: Johan Wätämäin 1 Väätämöinen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17861788

© Maija-Liisa Laakso 2023