AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1786 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1786

Sivu p:1AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 4 Herr Lieutenanten Kruses h:o 1 Kro Kruse d:r Eskel, d:r Mats, Pig Agneta 4
1 Inh: Pål Hämäläin 1 Hämäläinen 1
2 Inh: Olof Päyköin mh:o 1 1 Päykkönen 2
2 Bst d:r Pär Siönstedt mh:o 1 1 Skönstedt 2
1 Inh: Mats Hämäläins Enka 1 Hämäläinen 1
2 Bst d:r Jöran Sållas h:o 1 Solla Son Mickel 2
1 Hamäla/Hamula 2 Fältweb: Gustav Schatoevits f: Kro Schatelowitz dot Ebba, flick: Karin Mustoin 2
1 Bst d:r Mickel Ikoin 1 Ikonen 1
5 L:B: Pål Heikin mh:o 1 1 Heikkinen Son Hindr, Swåg:r Son Carl, Swåg:r Son Hindr 5
2 Bst d:r Markus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 6 Hindrik Härkäins f: Cav Härkönen Son Hindrik, Son Johan, Son Häsekel mh:o, Sona Son Hindrik, Son Danjel 6
Inh: Pär Mietin Miettinen utfattig
3 1 Lars Sårjoin 1 Inf Sorjonen 1
4 L:B: Hind: Kurki mh:o 1 1 Kurki dot Marg, d:r Lars 4
Inh: Hindrik Sårjoin Sorjonen fri för Barn
4 4 Hans Kåtras Enkas f: Kro Kotro Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 4
i Bst: Johan Hämäl: Hämäläinen utfattig
4 Hindrik Kåtrås f: Kro Kotro Son Esaias mh:o, Son Anders mh:o 4
Sold Wargs h:o Varg 33 fri för Barn
5 5 Bygmäst: Adam Lindström 1 Cav Lindström Son Karl, Son Hindrik, d:r Jacob, Pig Anna 5
1 Bst d:r Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
2 Bst d:r Simon Haikoin mh:o 1 1 Haikonen 2
3 Sigfred Help 1 Cav Helpi Son Anders mh:o 3
2 Bst d:r Anders Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 Bst d:r Mårten Kietäwäins h:o 1 Kietäväinen utfattig, Son Gustaf 2
1 Harmala/Harmaala Fandrik: och Sågskrifw: G:W: Creutlens f: Kro Creutlein dot Wilhemina, dot Magdalena, Pig Anna, d:r Mats Kaipain, i adelsmans kost
i Bst: Måns Kaupin mh:o Kauppinen utf: och fri för B:
2 3 Karl Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Swåger Hindrik 3
2 Thomas Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
3 Fouriren Törnqvists Erf:rs hemman Cav Törnqvist
3 L:B: och Rustmästaren Eric Johan Norrings h:o 1 Norring d:r Johan, Pig Maria 2
4 L:B: Mats Kaupin mh:o 1 1 Kauppinen B:r Anders, Syst Elin 4
1 Hauhala 6 Krister Kåndiain 1 Kro Kontiainen B:L:m: Anders, des dot Kirstin, B:r Mickel mh:o, B:r Hinds h:o 6

Sivu p:2AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hauhala 6 Anders Mickelss: Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen Son Johan, Son Mats, Son Mickels Enka, B:r Pär mh:o, B:r Mickels Enka 6
2 4 Johan Kåndiains folk Cav Kontiainen Son Johan, Son Mats, dot Maria, dot Anna 4
4 Mats Larsson Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o 4
1 Himahuha/Himahuuha 4 Pål Anderss: Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen d:r Krister, Syst Elin 4
4 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Inh: afsk: Sold Bertil Help mh:o 4
5 Thomas Thomess: Aufwins E:as f: Kro Auvinen dot Maria, måg Lars mh:o, S: Thomas mh:o 5
3 Johan Kuosmain mh:o 1 1 Kro Kuosmanen Stiufsson Jonas 3
2 4 Adam Kituins h:o 1 Cav Kitunen Son Pål mh:o, Son Mats 4
1 Bst d:r Johan Räsiä 1 Räsiä 1
Inh: Pål Halins h:o Halinen utfattig
1 Huckala/Huuhkaala 5 Erik Johansson Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen B:r Lars h:o, B:r Pär, Son Johan mh:o 5
2 4 Matts Ihalains Enkas f: Inf Ihalainen måg Mats mh:o, Son Lars mh:o 4
3 Jöran Lukoins f: Inf Luukkonen Son Jöran mh:o, Pig Ewa 3
1 Huchtima/Huhtimaa 4 Hindrik Räpoins h:o 1 Cav Reponen Son Johan, Son Olof, Son Pär 4
3 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav B:r Johan 3
2 Adam Räpoin 1 Cav Reponen dot Elin 2
2 6 Lars Läskins Erfw:r Rust Leskinen Sona dot Maria, måg Anders mh:o, B:r Winsentius mh:o, B:r Simon 6
7 Pär Läskin 1 Rust Leskinen B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o, dot Maria, Drag: Lars Kåndiains h:o 7
Inh: Anders Kangain mh:o Kankainen utfattig
3 4 Lars Mårtenss: Sårjoin mh:o 1 1 Inf Sorjonen B:r Mårten mh:o 4
Inh: Johan Sårjoins h:o Sorjonen fri för Barn
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Israel Pardains f: Inf Partanen Son Bertil mh:o, B:r Son Thomas 3
Sold Fredes h:o Frödig 7 fri för Barn
4 Anders Anderss: Mondoin 1 Inf Montonen B:r Mårten mh:o, B:r N:M: Mickel 4
2 10 Anders Leinoins f: Cav Leinonen B:r Mats, B:rs Son Anders mh:o, B:rs Son Bengt mh:o, B:rs Son Påhl mh:o, B:r S: And mh:o, B:r S: Pär 10
Bst d:r Johan Jukarin Jukarainen Bräck:
4 Anders Johanss: Leinoins f: Cav Leinonen Son Thomas, Son Mickel, Son Anders mh:o 4
3 4 Lars Jukarain mh:o 1 1 Cav Jukarainen B:r Anders mh:o 4
Bst d:r Lars Jukarain Jukarainen Bräck:
Halfwan hemmanet öde Cav
4 4 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen dot Anna, dot Kirstin, dot Rigina 4
1 Hylkylä 2 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
3 Johan Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen Son Hindrik 3
2 1 Disponeras af Kåndiaiser i Hauhala by Kro Kontiainen Inh: Simon Ingins h:o 1
1 Inhysningen Pär Larsson Jukarain 1 Jukarainen 1

Sivu p:3AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Hylkylä 5 Thomas Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Johan, B:r Lars mh:o 5
4 4 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen dot Karin, B:r Mats h:o 4
5 2 Jöran Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen utan tilstånd 2
6 2 Pär Såpains Enkas f: Kro Sopanen Son Johan, dot Maria 2
1 Ihalais/Ihalainen 6 Påhl Leinoins Enkas f: Cav Leinonen dot Maria, B:r Son Hindrik, B:r Son Påhl, B:r Son Adam mh:o, Son Johan 6
3 Johan Hindss: Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Påhls h:o 3
3 Mickel Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen dot Elin 3
2 14 Anders Måndoins Enkas folk Cav Montonen F:r br Son Mickel Mickelsson, F:r br Son Anders Mickelsson, B:r Son Pär Johansson, F:r br Son Mårten Mickelsson, B:r Son Johan mh:o, B:r Son Mickel, B:r Son Mats mh:o, B:r Son Hind mh:o, Son And mh:o, B:r dot Kirstin Matsdotter 14
2 Bakstu drängen Påhl Hujains h:o 1 Hujanen Son Påhl 2
3 6 Pär Sållas h:o 1 Inf Solla Son Pär mh:o, Son Jöran, dot Ewa, Sold Tåls h:o 6
4 Hindrik Talikain mh:o 1 1 Inf Talikainen B:r Anders mh:o 4
1 Ikåila/Ikola 6 Hans Måndoins E:as f: Cav Montonen Sona dot Brita Hansdot, d:o dot Brita, Son Hans mh:o, Son Mats, Son Anders Enka 6
1 Junnimäki/Junninmäki 4 Abram Lukoins f: Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, Son Hind, Son Anders 4
2 Johan Matssons E:as f: Cav Luukkonen Son Adam mh:o 2
3 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Mats mh:o, Son Anders 3
5 Anders Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Thomas, dot Maria, dot Anna 5
2 Torp: Gustaf Mannins f: Manninen fri för B:, Son Esaias mh:o 2
1 häst, 2 kiör, int: uts:
3 Staffan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 3
2 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Kaipala/Kaipaala Lieutenant: Georg W: Nandelstedts Bost: Cav bost Nandelstadh är i Jockas uptagen
4 L:B: Hindr Såpain mh:o 1 1 Sopanen B:r Johan, B:r Anders 4
2 underlagt hemman
3 6 Hindrik Sårjoins E:as f: Cav Sorjonen dot Elin, Son Krister, B:r Mats mh:o, B:r Kristers Enka, dotter Anna 6
4 4 Sexman Erik Widmans f: Cav Vidman Son Erik mh:o, dot Karin, dot Ewa 4
2 Bst d:r Hans Kåtrå mh:o 1 1 Kotro 2
5 5 Johan Kristerss: Wirål: mh:o 1 1 Kro Virolainen Son Johan, B:r Krister mh:o 5
5 Johan Härkäins Enka 1 Kro Härkönen Syst Anna, Swåg:r Johan mh:o, Son Johan 5
1 Bst d:r Lars Sårjoin 1 Sorjonen 1
1 Sold: Mats Kånsts f: Konst 30 fri för Barn, Son Lars 1
1 Kaupila/Kauppila 3 Markus Jacobss: Sårjoins f: Cav Sorjonen Son Markus, Son Johan mh:o 3
5 Markus Olofsson 1 Cav B:r Anders mh:o, måg Esaias mh:o 5
3 Jacob Anderss: Sårjoin 1 Cav Stiuf far Påhl mh:o 3
4 Torp: Adam Kangain mh:o 1 1 Kankainen B:r Philip, Syst Elin 4
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
1 Sold. Hindrik Lukoins h:o Luukkonen 13 fri för Barn, dot Walborg 1

Sivu p:4AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Kaupila/Kauppila 3 Johan Pärsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen d:r Påhl Lukoin 3
5 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Johan mh:o, B:r Son Johan mh:o 5
2 Pär Matsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Anders Kåtrås f: Kotro Son Adam 1
3 underlagt N:o 1 i denna by Cav
1 Kiljula 3 Pär Kiljuins Erf:r Cav Kiljunen måg Danjel, måg Mårten mh:o 3
2 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Påhl 2
Simon Kiljuins Enkas hemman Cav Kiljunen
2 Brukas af före och efter gående under ett Cav
3 6 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen Son Erik mh:o, B:r Son Pär, S: Eriks dot Maria 6
1 Bst d:r Bengt Olofss: Kiljuins h:o 1 Kiljunen 1
2 Torp: Pär Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
1 stod, 2 kiör
2 Inh: Johan Kiljuins f: Kiljunen utfattig, Son Inh: Bengt mh:o 2
4 Lars Himain mh:o 1 1 Cav Himanen d:r Johan Kåndiain, Pig Maria Mickelsdot 4
1 Kitula Brukas i Lukola N:o 2 Matts Lukoin Cav Luukkonen
2 5 1 Hindrik Lukoins f: Cav Luukkonen dot Anna, Son Hindrik, Stiuf B:r Erik mh:o, Stiuf B:r Thome Enka, Sold Frimodigs h:o 6
7 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, Son Johan mh:o, Son Thomas, Son Anders 7
1 Bst d:r Thomas Sårjoins h:o 1 Sorjonen 1
2 Bst d:r Markus Pälkoin mh:o 1 1 Pelkonen 2
3 5 Krister Lukoins f: Cav Luukkonen Son Lars mh:o, Son Pål mh:o, Son Johan 5
9 Erik Lukoins f: Cav Luukkonen B:r Johans h:o, Son Lars, Son Mats mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Jacob, dot Anna, dot Kirstin 9
Bst d:r Lars Lukoins h:o Luukkonen Bräck:
2 Bst d:r Abram Kyllöins f: Kyllönen Bräck:, Son Abram mh:o 2
4 Lantmätare And: Hirns Rusth: Rust Hirn Brukas under Et i Lukola
5 L:B: Erik Arpoin mh:o 1 1 Arponen B:r Mats mh:o, Syst Brita 5
3 Fältweb: och Länsman Adolph Fried: Lindgren mh:o 1 1 Lindgren Pig Stina Kituin, d:r res: K: Jöran Härkäin 3
4 Hindrik Arpoins E:as f: Rust Arponen Son Thomas, Son Johan, Son Hind mh:o 4
2 Bst d:r Jöran Arpoins f: Arponen B:r Mats mh:o 2
4 Mats Arpoin 1 Rust Arponen B:r Mickel, B:r Johan mh:o 4
5 8 Olof Olofsson Lukoin 1 Cav Luukkonen S: Johan mh:o, S: Mårten mh:o, S: Erik, B:r Thomas mh:o 8
1 Bst d:r Anders Lukoins f: Luukkonen Syst: Karin, Inh: i Sold: t: Maria Lukoin 1
1 Kietäwälä/Kietävälä 5 Mats Lukoins f: Rust Luukkonen Stiufs: Pärs Enka, S: Thomas mh:o, dot Maria, Stiufson Johan 5
Drag: Ströms h:o Ström fri för Barn
4 Hindrik Lukoins f: Rust Luukkonen Son Thomas, Son Mats, Son Philip, dot Karin 4

Sivu p:5AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kietäwälä/Kietävälä 1 Bst d:r Hans Ikäheimoin 1 Ikäheimonen 1
3 Mats Lukoin 1 Rust Luukkonen B:r Thomas mh:o 3
i Bst: Anders Päyköin Päykkönen Bräck:
2 6 Johan Kietäwäins E:as f: Cav Kietäväinen Son Johan mh:o, Son Danjel mh:o, Son Thomas, Pig Karin 6
5 Anders Leinoins f: Cav Leinonen Son Mats mh:o, Son Adam mh:o, Son Bertil 5
3 6 Mickel Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, Son Johan mh:o 6
2 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen 2
4 4 Olof Hakulins f: Kro Hakulinen Son Mats h:o, Son Simon mh:o, Son Adam 4
4 Måns Månss: Lukoins E:as f: Kro Luukkonen måg Johans Enka, B:L:m: Anders mh:o, d:r Hindrik 4
5 3 Anders Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Pär 3
3 Hindrik Kituins f: Cav Kitunen Son Pär, Son Hindrik mh:o 3
6 8 Mats Matsson Ikoins Enka 1 Cav Ikonen B:r Pål mh:o, B:r Son Mats, B:r Mickel mh:o, dot Maria, B:r dot Kirstin Johansdot 8
1 Bst d:r Krister Kackoins f: Kokkonen Bräck:, dot Marg 1
7 Halfwa brukas af N:o 2 under ett Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
4 Jacob Putoins f: Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o, Sold Udds h:o 4
1 Kåckåla/Kokkola Herr Capitain Jöran Jägerhorns Bost Inf:Bost: Jägerhorn han ej annorstädes uptagen
3 i Bst: Afsk: Sold Danjel Linds f: Lind 35 Son Mickel mh:o, dot Kirstin 3
3 L:B: Johan Hämäläins f: Hämäläinen B:r Mårten, B:r Mickel mh:o 3
2 Bst d:r Adam Widikå mh:o 1 1 Viitikko 2
1 Kåndiala/Kontila 5 Mickel Kåndiains E:as f: Rust: Kontiainen Son Johan mh:o, Stiufs Pär mh:o, dot Anna 5
3 Erik Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen Son Johan 3
2 Inh: Olof Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
3 Mats Kåndiains h:o 1 Rust: Kontiainen B:r Jörans h:o, B:r Son Påhl 3
4 Torp: Eskel Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen B:r Anders, B:r Johan 4
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
Drag: Mats Härmains h:o Huren fri för Barn
5 Mickel Randal: mh:o 1 1 Rust: Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan 5
2 Inh: Pär Randal: mh:o 1 1 Rantalainen 2
2 Inh: Bertil Randal: mh:o 1 1 Rantalainen 2
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 8 Hindrik Puttoins f: Cav Puttonen Son Hindriks h:o, Son Johan, S: Dafwid mh:o, Son Jacob mh:o, Son Mickel mh:o 8
6 Eskel Lukoin 1 Cav Luukkonen måg Mårten mh:o, B:rs S: Mårt mh:o, dot Lisa 6
1 Bst d:r Dafwid Rautiain 1 Rautiainen 1
2 Torp: Hindrik Summains h:o 1 Summanen Son Jacob 2
2 kiör, 8 K:s utsäde
3 5 Lars Kåndiains Erf:r Cav Kontiainen Son Johan, B:L:m: Johan Kiskin mh:o, Sona Son Lars mh:o 5
1 Bst d:r Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
1 Torp: Simon Hakulin 1 Hakulinen 1
4 6 Johan Kainulains f: Cav Kainulainen Sona Son Mickels h:o, Son Mickel, Son Israel, Sona dot Maria, Sona S: Johan mh:o 6
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Mårten mh:o, Måg Erik mh:o 4

Sivu p:6AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kyllölä 6 Mats Matssons Enkas f: Kro Kyllönen Son Bengt mh:o, Son Påhl mh:o, mågens dot Susanna, Soldats Syst Maria Willig 6
2 3 Mats Måndoins f: Inf Montonen ut flyttat Son Erik mh:o, Son Jöran 3
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Mats mh:o 4
3 3 Mats Huttuin 1 Cav Huttunen d:r Mats, dot Marg 3
5 Thomas Huttuins f: Cav Huttunen Son Mats mh:o, Son Hans, Son Thom, dot Anna 5
2 Hans Huttuin mh:o 1 1 Cav Huttunen 2
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Sergeanten Pett: W: Kruses f: Inf Bost: Kruse d:r Mickel, Pig Anna 2
4 Bst d:r Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen Syst Maria, dot Lisa 4
2 vice Pastoren Melartins hemman Cav Melartin Brukas under ett med N:o 4
2 Bst d:r Erik Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
3 underlagt hemman Cav
4 6 vice Pastoren Joseph Melartin mh:o 1 1 Kap:Bohl Melartin Pig Elin, Pig Anna Hämäläin, Pig Anna Härkäin, Pig Maria 6
3 Bst d:r Anders Jukarains E:as f: Jukarainen Bräck:, Son Lars mh:o, dot Kaisa 3
Torp: Nils Rautiain mh:o Rautiainen fri för Barn
1 Lambila/Lampila 4 Påhl Kiljuins folk Cav Kiljunen Pig Elin, dot Karin, Son Johan mh:o 4
3 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johan, Son Pärs h:o, Son Mats 3
3 Anders Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Hans, dot Maria 3
2 1 Förra Länsman Gab: Jacks h:o 1 Inf Jack 1
L:B: Sergeant: Alex: Ståhlhanas f:, gift Stålhana Pig Elin, i adelsmans Kost
3 Justicearien Georg Cygneij Bost: Inf Bost Cygnaeus
3 L:B: Adam Saikoins h:o 1 Saikkonen B:r Son Adam, B:r Son Anders Enka 3
1 Afsk: Sold Philip Håtmans f: Hottman 36 dot Lisa 1
4 L:B: Mats Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen B:r Lars h:o, B:r Jöran 4
1 Limatala/Liimattala 8 Adam Abramss: Matinens f: Cav Matinen Son Johan mh:o, Son Adam mh:o, Son Mats, B:r Son Abram, B:r dot Maria, B:r dot Lisa 8
1 Bst d:r Jacob Kärpäin 1 Kärpänen 1
2 6 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Hind, Cuosin Lars Enka 6
3 6 Mats Lukoins f: Kro Luukkonen B:r Son Mats mh:o, B:r Hindriks h:o, B:r Adam mh:o, B:r Son Hindrik 6
6 Lars Lukoin 1 Kro Luukkonen B:r Adam mh:o, B:r Erik mh:o, B:r Mats 6
4 5 Johan Wiskarins Enka 1 Kro Viskari Son Johan mh:o, Son Salamon, Son Hind 5
3 Salamon Wiskarins Enka 1 Kro Viskari B:r Pär mh:o 3
2 Mats Wiskarin 1 Kro Viskari dot Karin 2
1 Lindusalo/Lintusalo 4 Adam Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen B:r Johan mh:o 4
2 Mats Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen 2
2 4 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen måg Mats mh:o, Son Lars, dot Anna 4
2 Bst d:r Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen 2
3 1 Sergeanten Johan Lemkes f: Inf bost Lemke Pig Magdalena, d:r res: K: Stör
4 6 Mats Mårtenss: Räpoins f: Cav Reponen B:r Anders h:o, B:r Johans h:o, B:r Måns? h:o, B:r Lars mh:o, B:r Mats 6

Sivu p:7AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Lindusalo/Lintusalo 6 Mårten Räpoins f: Inf Reponen Son Matses h:o, Son Mårten mh:o, Son Eskels h:o, Son Johan mh:o 6
2 Bst d:r Abram Martin mh:o 1 1 Matinen 2
1 Bst d:r Olof Sårjoin 1 Sorjonen 1
1 Lukola/Luukkola 6 Anders Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen Syst Maria, B:rs Son And mh:o, Son Johan 6
4 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen B:r Mickel mh:o 4
3 Sergeanten Abram Håbin 1 Rust: Hobin måg Rustmäst Jacob Norrings h:o, Pig Karin 3
Bst: Johan Flinckman mh:o Flinkman utfattig
1 Bst: Lars Jukarain 1 Jukarainen 1
afsk Sold: Mats Sund mh:o Sund 12 frie för Barn
2.3 10 Mats Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Hindrik, B:r Thomas mh:o, B:rs S: Jacob mh:o, Son Johan mh:o, B:rs Son Lars Hindsson mh:o 10
4 4 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders, Son Johan 4
5 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Adam 5
4 Jöran Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 4
5 Thomas Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen måg Pär Hulkoin mh:o, Son Johan mh:o, Inh: Anna Hakulin 5
4 Pär Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Mickel, Son Adam mh:o 4
5.6 5 Pär Liutins Enka 1 Rust Liutu Son Mats, B:r Mats, B:r Påhl mh:o 5
Drag: Linds h:o Lind fri för Barn
5 Johan Liutins folk Rust Liutu Son Abrams Enka, Son Johan mh:o, dot Lisa, d:r Thomas Mietin 5
1 Bst d:r Anders Liutins f: Liutu dot Sisilia 1
5 Lantmät: Anders Hirn 1 Rust Hirn Pig Maria, Pig Ewa, Pig Hedwig, d:r Hind 5
2 Inh: Anders Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
6 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu Swåg:r Pär mh:o, des dot Anna, des dot Maria 6
1 Maljala 7 Hans Måndoins folk Cav Montonen Son Pär mh:o, dot Karin, Son Johan mh:o, Son Hans mh:o 7
2 2 Johan Måndoins E:as f: Cav Montonen Son Måns mh:o 2
1 i Bst: Johan Ingins h:o 1 Inkinen 1
2 Anders Måndoin mh:o 1 1 Cav Montonen 2
3 2 Mats Dysters öde Cav Dyster Inh: Hans Himain mh:o, denne brukar åkrarna 2
Inh: Mickel Holmbergs h:o Holmberg fri för Barn
4 2 Jöran Lappalains h:o 1 Kro Lappalainen Son Anders, utan tilstånd 2
5 7 Mårten Johanss: Måndoins f: Kro Montonen B:L:m: Mickel mh:o, B:r Johan mh:o, Son Johan mh:o, dot Karin 7
1 Magnula/Maunola 6 1 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Johan, Son Mats mh:o, B:r dot Lena, dot Maria, Sold Johan Sunds h:o 7
2 Torp: Pär Pursiain mh:o 1 1 Pursiainen 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 8 K:s uts:
2 3 1 Anders Kiljuins E:as folk Cav Kiljunen Son Pärs h:o, Sold Snels h:o, S: Anders mh:o 4
2 Mats Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Mårten mh:o 2
2 Bst d:r Jöran Härkäin mh:o 1 1 Härkönen 2
3 4 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Adam mh:o 4

Sivu p:8AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Magnula/Maunola 2 Lars Larsson Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Erik 2
2 Bst d:r Krister Kiljuin 1 Kiljunen B:r Esaie h:o 2
1 Bst d:r Res: K: Mickel Netts f: Nätt v11 v12 Syst Rigina 1
2 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o 2
4 4 Hans Karfwins E:as f: Inf Karvinen B:r Olof mh:o, Son Anders h:o, B:r dot Maria 4
4 Torp: Hind: Huikarin mh:o 1 1 Huikarinen B:r Simon, Syst Brita 4
1 häst, 2 kiör, 4 K:s uts:
4 Mickel Karfwin mh:o 1 1 Inf Karvinen B:r Israel mh:o 4
5 4 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simon, d:r Johan 4
1 Torp: Måns Kiljuins E:as f: Kiljunen Son Adam 1
1 koo, 4 K:s uts:
2 Torp: Mats Randalains f: Rantalainen Son Erik mh:o 2
1 häst, 2 kiör, 2 får
2 Pär Wiråin mh:o 1 1 Inf Virolainen 2
3 Adam Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Son Simon 3
1 Mietula/Miettula 7 Anders Sårjoins f: Cav Sorjonen B:r dot Karin Jacobsdot, B:r Son Lars, Son Hindrik mh:o, Son Mats, Son Lars mh:o 7
3 Bst d:r Hans Summain mh:o 1 1 Suna Syst Brita 3
2 4 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Pig Beata, Son Thomas, Son Hind mh:o 4
3 1 Sold Johan Fasts h:o 1 Cav Fast 28 Inh: Simon Kangain mh:o, d:r Olof Lukoin 4
3 Gränse upsyningsman Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman Pig Uldrika 3
3 Hind: Jöranss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Adam 3
2 Sokn Skräd: Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
2 T: och Linwäf: Mats Targren 1 Tarkgren B:r Elias 2
3 8 Johan Widikås Enkas f: Cav Viitikko d:r Mats, måg Mats Enka, måg And mh:o, d:r Anders, B:r Son Johan, B:r dot Ewa, B:r Son Jöran 8
Sold Höks h:o Hök 21 fri för Barn
2 Thomas Widikå mh:o 1 1 Cav Viitikko 2
4 4 Anders Räpoins f: Cav Reponen B:r Adam mh:o, Son Anders, dot Anna 4
2 Pär Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
1 Muramäki/Muuramäki 12 Johan Jöranss: Waldains f: Cav Valtonen F:r b:r Son Mats mh:o, B:r Son Thomas mh:o, B:r Son Johan mh:o, dot Elin, B:rs Son Lars Enka, B:r Son Anders, F:r B:r S: Johans h:o, B:r Son Johan mh:o 12
1 Ninimäki/Niinimäki Karl Piskoins hemman Kro Piskonen
5 L:B: Gustaf Lukoin 1 Luukkonen dot Karin, Inh: Pär Arpoin mh:o, S: Hind 5
4 Pär Johanss: Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Syst Anna, B:r Påhl 4
1 Ninisari/Niinisaari 3 Ingineuren And: Hirns f: Kro Hirn d:r Thomas, Pig Elin, Pig Anna 3
2 Backstu drängen Mårten Räpoin 1 Reponen dot Anna 2
2 Backstu drängen Johan Sackå mh:o 1 1 Suikka 2
4 Lars Räpoins folk Kro Reponen Son Pär mh:o, Son Hindrik mh:o 4

Sivu p:9AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisari/Niinisaari 3 Mats Räpoin mh:o 1 1 Reponen B:r Johans h:o 3
2 4 Påhl Pålsson Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Påhl, B:r Son Påhl, B:r Anders h:o 4
3 6 Lars Pärss: Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Pärs Enka, S: And mh:o, Son Karls h:o 6
Sold Wiks h:o Vik 18 fri för Barn
4 5 Elias Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Hindrik, B:r Son Hindrik mh:o, B:r Son Pär, B:r dot Maria 5
Inh: Lisa Spare Parri utfattig
2 Bst d:r Hindrik Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
9 Hindrik Lukoins f: Cav Luukkonen B:r Son Påhl, B:r Son Hindrik mh:o, S: Adam mh:o, Son Pär, Son Hindriks h:o, Son Mats mh:o 9
5 2 Johan Hulkoins f: Cav Hulkkonen Son Krister mh:o 2
4 Mats Hulkoins E:as f: Cav Hulkkonen Son Krister mh:o, B:rs måg Anders mh:o 4
1 Piskåila/Piskola Majoren von Stights hemman Kro Sticht
2 Bst d:r Pär Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen 2
3 Bst d:r Pär Weijalain mh:o 1 1 Veijalainen Pig Kirstin 3
2 7 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen Inh: Agneta Räisäin, B:r Anders, B:rs Son Påhl, dot Brita, B:r Johans h:o 7
3 6 Johan Piskoins E:as f: Kro Piskonen Slägt Lars Hindrikss, Slägt Hindrik mh:o, Son Johan mh:o, B:r Pär 6
4 3 Påhl Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Pig Anna 3
5 Hindrik Piskoins f: Kro Piskonen Son And, Son Pär mh:o, dot Anna, Sold h:o Ingeborg 5
3 Pär Piskoin 1 Kro Piskonen Son Pär mh:o 3
4 Anders Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Son Pär, Son Anders 4
5 3 Lars Lappalains f: Inf Lappalainen Son Anders mh:o, dot Brita 3
2 Anders Lappalains E:as f: Inf Lappalainen Son Sexman Mats mh:o 2
2 Johan Lappalain mh:o 1 1 Inf Lappalainen 2
6 4 Johan Kåndiains E:as f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Karin, dot Marg 4
2 Mickel Sållas h:o 1 Inf Solla Inh: Anders Norman 2
1 Pirtimäki/Pirttimäki 7 Johan Läskins Enkas f: Rust Leskinen B:rs måg Pär Lukoin mh:o, d:r Johan, Son Grels mh:o, Son Mats mh:o 7
1 Bst d:r Hindrik Kåtrå 1 Kotro 1
2 Lars Kåndiain 1 Rust Kontiainen Son Mårten 2
4 Pär Johanss: Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen B:r Anders mh:o 4
Drag: Zakarias Pirtmans h:o Pirtman fri för Barn
2 Lars Larss: Kåndiain mh:o 1 1 Rust Kontiainen 2
2 4 Krister Härkäins f: Cav Härkönen Son Johan mh:o, måg Mats mh:o 4
3 3 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen dot Kirstin 3
1 Pär Hindss: Hamuins h:o 1 Inf Hamunen 1
2 Mickel Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 4 Mats Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman dot Anna, d:r Mats 4
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 4 1 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Sold: h:o Maria, Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 5
4 Påhl Aufwins h:o 1 Cav Auvinen B:r Son Thomas, B:r Son Johan mh:o 4

Sivu p:10AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 5 Pär Summains f: Cav Summanen dot Ewa, Son Thomas mh:o, dot Anna, dot Lisa 5
Bst d:r Jöran Summains h:o Summanen Swagsynt
3 Thomas Summains h:o 1 Cav Summanen Måg Lars Puttåin mho 3
3 Torp: Jonas Johanss: Hujain mh:o 1 1 Hujanen B:r Johan 3
1 stod, 2 kiör
4 Jonas Summain 1 Cav Summanen B:r Pärs h:o, B:r Elias mh:o 4
2 4 Pål Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen d:r Anders Hämäläin mh:o 4
3 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen Son Påhl 3
2 Bst d:r Johan Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
2 Bst d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
8 Mickel Kåndiains f: Cav Kontiainen Son Esaias, dot Rigina, Son Mats mh:o, Son Thomas mh:o, Son Mickel mh:o 8
1 Råkansalo/Rokansalo 7 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen B:rs måg Johan mh:o, B:r Johan mh:o, b:r Thome Enka, Son Adam mh:o, Sold: Lars h:o 8
1 Torp: Gustaf Råckains E:as f: Rokkanen fri för Barn, Son Anders 1
1 häst, 2 kiör, 4 K:s utsäde
2 8 1 Erik Räpoins folk Cav Reponen B:r dot Helena, B:r dot Maria, B:r S: Mårten, B:r Eskel mh:o, B:r Johan, B:r Mårt mh:o, Sold Laxs h:o 9
3 3 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen Swåger Johans h:o 3
2 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Räpåila/Repola 10 Erik Räpoins folk Kro Reponen dot Elin, B:r Olof mh:o, Son Mats, B:r dot Walborg, B:r Son Mickel mh:o, B:r Son Pär, B:r N:M: Mickel mh:o 10
2 3 Mats Matsson Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Hindrik, Son Mats 3
3 Mickel Matss: Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Pär 3
4 Erik Räpoin 1 Kro Reponen dot Karin, dot Maria, Son Mickel 4
3 Pär Räpoins f: Kro Reponen Son Mårten, Son Hindrik mh:o 3
1 Ryhälä 4 Pär Wirålains Enkas f: Rust Virolainen måg Jacobs Enka, måg Mårten mh:o, d:r Mats 4
Drag: Liemans h:o Leiman fri för Barn
7 Mats Leinoins f: Rust Leinonen dot Ewa, Son N:M: Mickel mh:o, Sona måg Mårt mh:o, d:r Olof, d:r Winsentius 7
5 Anders Leinoins E:as f: Rust Leinonen Son Mickel mh:o, d:r Jöran, Pig Anna, Pig Anna Kasain, d:r res: K: Johan 5
1 Inh: Ewa Lukoin 1 Luukkonen Son Gabriel 3 1/3 år 1
2 Torp: Mickel Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen nybygge 2
2 4 1 Pål Matss: Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Mats mh:o, Son Påhl mh:o, Sold: Leinoins h:o 5
5 Israel Bengtins E:as f: Cav Penttinen dot Elin, Son Simon mh:o, Son Mats, Son Påhl 5
3 5 Johan Ingins Enkas f: Cav Inkinen dot Elin, dot Karin, måg Mats mh:o, måg Hinds h:o 5
6 1 Pär Himain mh:o 1 1 Cav Himanen Swåg:r Påhl mh:o, Swåg:r Lars mh:o, Sold: Gröns h:o 7
4 4 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen B:r Brusius mh:o 4
1 Bst d:r Jöran Mannin 1 Manninen 1
5 1 Påhl Tuhkuin 1 Kro Tuhkunen 1
2 Torp: Mats Kangain 1 Kankainen Son Johan 2
2 Anders Tuhkuin mh:o 1 1 Kro Tuhkunen nybygge 2
6 6 Anders Waldain mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Olof mh:o, B:r Hindriks h:o, dot Karin 6

Sivu p:11AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Sårjåla/Sorjola 4 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen B:r Johan mh:o 4
Bst d:r And: Lautiains h:o Lautiainen utfattig
5 Eskel Uckoin mh:o 1 1 Kro Uikkanen B:r Jacob mh:o, B:r Påhls h:o 5
1 Afsk: Sold: Pär Roms h:o Rom fri för Barn, Son Pär 1
2 6 Mickel Ikoins E:as f: Cav Ikonen B:r Son Mats, B:r Son Hindrik mh:o, B:r Son Pär, B:r Påhls Enka, B:r dot Maria Johansdot 6
5 Påhl Saikoins f: Cav Saikkonen B:rs måg Anders mh:o, måg Johan mh:o, mågens dot Lisa 5
1 Såpalanniemi/Sopala 3 T: och Smed Johan Uckoin mh:o 1 1 Kap bohl Ukkonen B:r Stanislaus 3
4 L:B: Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen B:r Pär mh:o 4
4 L:B: Johan Aufwins f: Auvinen Son Pär, Son Johan mh:o, Son Anders 4
4 L:B: Johan Matss: Aufwins h:o 1 Auvinen Swåger Staffan mh:o, d:r Johan Hakulin 4
2 4 Johan Kiljuins folk Kro Kiljunen B:r Pär mh:o, B:r Adam mh:o 4
2 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen d:r Thomas 2
3 Brusius Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Brusius mh:o, Son Mats 3
1 Säppälä/Seppälä 7 Lars Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen B:r dot Rigina, måg Thomas mh:o, B:r And mh:o 7
2 5 Pär Liutus folk Kro Liutu dot Maria, B:r Olof mh:o, B:r Anders mh:o 5
6 Johan Liutu 1 Kro Liutu B:r Olof mh:o, Son Olof mh:o, B:r dot Elin 6
1 Inh: i Sold: T: Pål Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
3 13 Pär Thomass: Waldain 1 Kro Valtonen F:r b:r Son Thomas mh:o, F:r b:r Son Pär mh:o, B:r Jöran mh:o, B:r Son Johan mh:o, Syst Anna, Son Anders, B:r dot Lisa, Sold Redlins h:o 13
Inh Olof Päyköin Päykkönen utfattig
1.2 Waldola/Valtola 4 N:M: Påhl Waldåin 1 Rust Valtonen Son Anders mh:o, dot Anna 4
6 Mats Waldoins f: Rust Valtonen Son And mh:o, B:r dot Lisa, Son Mats, måg And mh:o 6
1 Bst d:r Winsentius Kåndiain 1 Kontiainen 1
5 Påhl Pålss: Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders, B:r Son Påhl, dot Lisa 5
1 Drag: Mickel Walstedts f: Wahlstedt fri för B:, dot Maria 1
2 Torp: Samuel Waldoin mh:o 1 1 Valtonen 2
1 häst, 1 koo
Torp: Erik Kiljuin mh:o Kiljunen frie för Barn
1 stod, 1 koo, 8 K:s uts:
1 Wäsinniemi/Vesiniemi 3 1 Bef:man Johan Romanus 1 Rust Romanus Drag: Mats Siögrens h:o, Pig Karin, d:r Anders 4
2 Bst d:r Jacob Limatain 1 Liimatainen B:r Thome h:o 2
2 Bst d:r Hindrik Lukoins f: Luukkonen måg Anders mh:o 2
2 Torparen och utridaren Hindrik Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen 2
2 5 1 L:B: Thomas Wänäins h:o 1 Cav Väänänen Föregåendes hemman, d:r Gustaf, Sold: Trygs h:o, Pig Lena Taipal, Swåger Mats Hämäl mh:o 6
4 Torp: Olof Sipin mh:o 1 1 Sipinen nybygge, B:r Adam mh:o 4
2 Bst d:r Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
Inh: Olof Lukoins Enka Luukkonen utfattig

Sivu p:12AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Wäsinniemi/Vesiniemi 6 Elias Kåtrås folk Cav Kotro dot Lisa, Son Johan, Son Erik mh:o, Son And mh:o 6
4 4 Johan Lukoins f: Cav Luukkonen Son Hindriks h:o, Son Johan mh:o, Son Mårten 4
6 Eskel Lukoins f: Cav Luukkonen nybygge, Son N:M: Anders mh:o, S: Johan mh:o, Sona måg Jacob mh:o 6
1 Inh. Bertil Mietin 1 Miettinen 1
5 8 Regemens Skrifw: Petter Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin d:r Mats, d:r och Trumbsl: Michel Skiönstedt, Pig Anna, Pig Kirstin, Pig Marg, Pig Anna 8
Drag: Michel Ids h:o Id fri för Barn
1 Inh: Adam Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
2 Torp: Johan Kyllöin 1 Kyllönen nybygge, B:r Adam 2
2 Bst d:r Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
3 Torp Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Son Bertil, B:r dot Karin 3
1 häst, 2 kiör, 16 K:s uts:
1 Bst d:r Mats Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
1 Torp: Mats Winters f: Vinter nybygge, fri för B:, Son Erik 1
Inh: Karin Sårjoin Sorjonen utfattig
6 5 Thomas Kiljuins f: Cav Kiljunen i Bst: Johan Hakulin, B:rs måg Johan mh:o, B:r Pär mh:o 5
1 Ållila/Ollila 14 Hans Kiljuins folk Cav Kiljunen B:rs Son Pär mh:o, Son Johan, Son Påhl mh:o, B:rs Son Bengt mh:o, B:rs Son Grels mh:o, B:rs Son Hans mh:o, B:rs Son Mickel Staffansson, B:rs Son Mickel mh:o 14
2 4 Birger Larss: Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swågers dot Maria, Swågers Son Mickel 4
3 Birger Hämäläins f: Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o, Son Pär 3
2 Mats Uckoin 1 Cav Ukkonen dot Susanna 2
4 Mickel Hämäläins E:as f: Cav Hämäläinen d:r Adam Grelsson Hujain ___ och ____, måg Hindriks Enka, måg Erik Ikäheimoin mh:o 4
Pastoratett/Kirkonkylä 10 Kyrckioh: Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius dot Anna, Pig Maria, dot Lena, Pig Karin, d:r Mats, d:r Erik, Pig Karin Wauhkoin, Swåger förra Conrectorer Georg Hellsinues 10
4 Klåck: Abram Frimodig mh:o 1 1 Frimodig Pig Elin, d:r Adam 4
1 Torp: Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen 1
1 Torp: Olof Mannins f: Manninen Bräck:, dot Brita 1
3 Torp: Pär Hulkoins f: Hulkkonen fri för B:, B:r Mats mh:o, B:r Johan 3
2 Torp: Hindrik Härkäins f: Härkönen Son Hindrik mh:o 2
4 Torp: Erik Purhoin mh:o 1 1 Purhonen Inh: Johan Hålåpain mh:o 4
2 Torp: Bertil Teitins h:o 1 Teittinen Son Anders 2
Bst d:r Johan Berg mh:o Berg utfattig
4 T: och Sokn Stug Eld: Påhl Limatain mh:o 1 1 Liimatainen B:r Adam mh:o 4
1 Färge K: och T: Johan Härköin 1 Härkönen 1
4 Cammereraren Pett: Gust: Dunkert 1 Duncker d:r Thomas, Pig Maria, Pig Anna 4
4 Gränse upsyningsm: Joh: Artell 1 Artell Son Johan, Son Anders, dot Juljana 4
1 Besökaren Hind: Åberg 1 Åberg 1
2 Besökaren Jacob Flinkman mh:o 1 1 Flinkman 2
1 Vice Besökaren Fried: Artell 1 Artell 1
1 2 Brofogd: Johan Rut 1 Ruuth Inh: Nils Lukoin mh:o 3
2 Färge K: och T: Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2

Sivu p:13AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Mietula Såg Qwarn
-- 2 Smed Mats Haloin mh:o 1 1 Halonen 2
-- 1 Såg K: Hans Ikäheimoins f: Ikäheimonen fri för Barn, B:r Johan 1
-- Såg K: Pär Huttuin och h:o Huttunen fri för Barn
-- 1 Såg K: Johan Såpain 1 Sopanen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17851787

© Maija-Liisa Laakso 2023