AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1785 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1785

Sivu p:1AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 4 Herr Lieutenanten Kruses h:o 1 Kro Kruse d:r Mats, Pig Agneta, Pig Agneta Sårjoin 4
1 Inh: Pål Hämäläin 1 Hämäläinen 1
3 Torp: Lars Päyköins folk Päykkönen gl:, Son Olof mh:o, dot Karin 3
1 stod, 2 kiör, 8 K:s utsäde
1 2 Bst d:r Pär Siönstedt mh:o 1 1 Skönstedt b:r Trumbsl: Michel 3
2 Inh: Mats Hämäläins h:o 1 Hämäläinen Son Eskel 2
2 Bst d:r Jöran Sållas hustru 1 Solla Son Mickel 2
1 Himahuha/Himahuuha 3 Pål Andersson Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen dot Elin 3
2 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
5 Thomas Thomess: Aufwins Enkas f: Kro Auvinen måg Lars mh:o, Son Thomas mh:o, dot Maria 5
3 Johan Kuosmain mh:o 1 1 Kro Kuosmanen Stiufsson Thomas 3
2 5 Adam Kituins h:o 1 Cav Kitunen B:r Pål mh:o, B:r Mats mh:o 5
1 Bst d:r Johan Räsiä 1 Räsiä 1
Inh: Pål Halins h:o Halinen utfattig
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Hindrik Räppäins h:o 1 Cav Reponen Son Olof, Son Pär 3
4 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav B:r Pär, B:r Johan 4
2 Adam Räppäin 1 Cav Reponen dot Elin 2
2 6 Lars Läskins Erfw:r Rust Leskinen måg Anders mh:o, B:r Winsentius mh:o, B:r Simon mh:o 6
7 Pär Läskin 1 Rust Leskinen B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o, B:r Mats, Drag: Kandains h:o 7
2 Inh: Anders Kauhains f: Kankainen utfattig, Inh: Son Simon mh:o 2
3 4 Hindrik Kurki mh:o 1 1 Inf Kurki dot Marg, d:r Lars 4
Inh: Johan Såriains h:o Sorjonen fri för Barn
1 Huchkala/Huuhkaala 7 Erik Johansson Lukoins f: Kro Luukkonen B:r Lars mh:o, B:r Pär mh:o, B:r Johan mh:o, d:r Thomas 7
2 4 Matts Ihalains Enkas f: Inf Ihalainen måg Mats mh:o, Son Lars, Son Adam 4
4 Jöran Lukoin 1 Inf Luukkonen Son Jöran mh:o, Pig Ewa 4
1 Hamula 1 Fältweb: Gust: Schatolevits f: Kro Schatelowitz dot: Ebba 1
2 Bst d:r Mickel Ikoin 1 Ikonen B:r Hindrik 2
3 L:B: Pål Heikin mh:o 1 1 Heikkinen Swågers Son Hindrik 3
2 Bst d:r Markus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 6 Hindrik Härkäins folk Cav Härkönen Son Hindrik, Son Johan mh:o, Sona Son Hindrik, Son Hasekel mh:o 6
Inh: Pär Mietin Miettinen utfattig
3 2 Lars Sårjoin mh:o 1 1 Inf Sorjonen 2
Inh: Hindrik Sårjoin Sorjonen fri för Barn

Sivu p:2AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hamula 2 Anders Kåndiain mh:o 1 1 Inf Kontiainen 2
4 4 Hans Kåtrås Enkas folk Kro Kotro Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 4
Bst: d:r Jäg: Johan Hämäläin Hämäläinen fri
4 Hindrik Kåtrås folk Kro Kotro Son Elias mh:o, Son Anders mh:o 4
Sold Wargs h:o Varg 33 fri för Barn
5 5 Bygmest: Adam Lindström 1 Cav Lindström Son Karl, Son Hindrik, d:r Jacob, Pig Anna 5
1 Bst d:r Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
2 Bst d:r Simon Haikoin mh:o 1 1 Haikonen 2
3 Sigfred Hälp 1 Cav Helpi Son Anders mh:o 3
2 Bst d:r Mårten Kietäwäins h:o 1 Kietäväinen utfattig, Son Gustaf 2
1 Harmala/Harmaala Fendriken Gustaf von Creutlens hemman Kro Creutlein
Inh: Måns Kaupin Kauppinen utfattig
2 3 Karl Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Swåger Hindrik 3
3 Fouriren Tornqvists Erf:rs hemman Cav Törnqvist
2 LB: Rustmäst: Eric Johan Norings h:o 1 Norring B:r Rustmäst: Jacob, Pig Maria Kähköin 2
4 LB: Mats Kaupin mh:o 1 1 Kauppinen B:r Anders, Syst Elin 4
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardains folk Inf Partanen Son Bertil mh:o, B:r Son Thomas, Sold Frodigs h:o 4
5 Anders Anderss: Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Mårten mh:o, B:r och N:M: Mickel 5
2 10 Anders Leinoins folk Cav Leinonen B:r Mats, B:r Son Anders mh:o, B:r Son Bengt mh:o, B:r Son Pål mh:o, B:r Son Anders mh:o, B:r Son Pär 10
Bst d:r Johan Jukarin Jukarainen Bräck:
3 Anders Johanss: Leinoins f: Cav Leinonen Son Thomas, Son Mickel, Son Anderses h:o 3
3 5 Lars Jukarain mh:o 1 1 Cav Jukarainen B:r Anders mh:o, Syst Elin 5
Bst d:r Lars Jukarain Jukarainen Bräck:
halfwan hemmanet öde
4 4 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen dot Anna, dot Kirstin, dot Rigina 4
1 Hylkälä/Hylkylä 2 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen 2
2 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhala by Kro Kontiainen Inh: Simon Ingins h:o 1
1 Inh: Pär Larss: Jukarain 1 Jukarainen 1
3 3 Thomas Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Lars 3
4 4 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen B:r Matses h:o, dot Elin 4
5 3 Jöran Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen Pig Elin 3
6 3 Pär Såpain 1 Kro Sopanen Son Johan, dot Maria 3
1 Hauhala 6 Krister Kåndiain 1 Kro Kontiainen B:r Mickel mh:o, B:L:mans dot Kirstin, B:L:m: And, B:r Hindriks h:o 6
7 Anders Mickelsson Kåndiains Enkas folk Kro Kontiainen Son Johan, Son Mats, Son Mickel mh:o, B:r Pär mh:o, B:r Mickels Enka 7
Bst d:r Krister Hyfwärin Hyvärinen bräck:

Sivu p:3AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Hauhala 4 Johan Kåndiains folk Cav Kontiainen dot Maria, dot Anna, Son Johan, Son Mats 4
4 Mats Larsson Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o 4
1 Junnimäki/Junninmäki 3 Abram Lukoins folk Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, Son Hindrik 3
2 Johan Matssons Enkas f: Cav Luukkonen Son Adam mh:o 2
2 Mats Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Mats mh:o 2
5 Anders Johanss. Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Thomas, dot Maria, dotter Anna 5
2 Torp Gustaf Mannins f: Manninen fri för Barn, Son Esaias mh:o 2
1 häst, 2 kiör
3 Staffan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 3
2 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Ihalais/Ihalainen 5 Pål Leinoins Enkas f: Cav Leinonen B:r Son Hindrik, B:r Son Adam mh:o, B:r Son Pål, B:r Son Johan 5
2 Johan Hindrikss: Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
2 Mickel Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
2 11 Anders Måndoins Enkas f: Cav Montonen B:r Son Pär Johansson, B:r Son Johan mh:o, f:r b:r Son Mårten Mickelsson, B:r Son Mickel, B:r Mats mh:o, B:r Hind. mh:o, S: And. mh:o 11
1 Bst d:r Pål Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 7 Pär Sållas h:o 1 Inf Solla Son Pär mh:o, Son Jöran, dot Ewa, dot Anna, Sold Tåps h:o 7
3 Hindrik Talikain mh:o 1 1 Inf Talikainen B:r Anders 3
1 Ikåila/Ikola 6 Hans Måndoins Enkas f: Cav Montonen Sona dotter Brita Hansdot, dot Brita, Son Mats, Son Hans mh:o, Son Anders E:a 6
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Sergeanten Petter Wilh: Kruses f: Inf Bost: Kruse d:r Mickel, Pig Anna 2
4 Bst d:r Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen Syst Maria, Syst Lisa 4
2 vice Pastoren Hind: Romanij Erfw:s hemman Cav Romanus Brukas under ett med N:o 4
2 Bst d:r Erik Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
3 underlagt hemman Cav
4 6 Kapelan Joseph Melartin mh:o 1 1 Kap:Bohl Melartin gås: Johan, Pig Anna, Pig Maria, Pig Anna 6
3 Bst d:r Anders Jukarains Enkas f: Jukarainen Bräck:, Son Lars mh:o, dotter Kaisa 3
1 Torp: Nils Rautiains f: Rautiainen fri för Barn, Inh: Johan Långströms h:o 1
1 Kietäwälä/Kietävälä 5 Mats Lukoins folk Rust Luukkonen Stiufson Johan, Stiufson Pärs Enka, dot Maria, Son Thomas mh:o 5
Drag: Ströms hustru Ström fri för Barn
7 Hindrik Lukoins folk Rust Luukkonen B:r Mats, B:r Thomas mh:o, Son Thomas, Son Mats, Son Philip, dotter Karin 7
1 Bst d:r Hans Ikäheimoin 1 Ikäheimonen 1
Bst d:r Anders Päyköin Päykkönen Bräck:
2 6 Johan Kietäwäins E:as f: Cav Kietäväinen Son Johan mh:o, Son Danjel mh:o, Son Thomas, Pig Karin 6
6 1 Anders Leinoins folk Cav Leinonen Son Mats mh:o, Son Adam, Son Bertil mh:o, dot Elin, Sold: Hasts hustru 7
3 7 Mickel Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, Son Johan mh:o, Sold Bergs h:o 7
3 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen Pig Maria 3
4 4 Olof Hakulins folk Kro Hakulinen Son Mats h:o, Son Simon mh:o, Son Adam 4
4 Måns Månss: Lukoins Enkas f: Kro Luukkonen måg Johan mh:o, B:L:m: Anders mh:o 4

Sivu p:4AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Kietäwälä/Kietävälä 3 Anders Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Pär 3
3 Hindrik Kituins folk Cav Kitunen Son Pär, Son Hindrik mh:o 3
6 6 Mats Matsson Ikoins Enka 1 Cav Ikonen B:r Pål mh:o, B:r Son Mats, B:r Mickel mh:o 6
Bst: d:r Krister Kackoin Kokkonen Bräck:
7 Halfwa brukas af N:o 2 under ett Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
4 Jacob Puttoins folk Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o 4
1 Kåckåla/Kokkola Herr Capitain Jöran Jägerhorns Bostell Inf:Bost: Jägerhorn
3 Afsk: Sold: och Bst d:r Danjel Linds f: Lind 35 Son Mickel mh:o, dot Kirstin 3
3 L:B: Johan Hämäläins f: Hämäläinen B:r Mårten, B:r Mickel mh:o 3
2 Bst d:r Adam Widikå mh:o 1 1 Viitikko 2
1 Kiljula 3 Pär Kiljuins Erfw:r Cav Kiljunen måg Danjel, måg Mårten Ikäheimoin mh:o 3
2 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Pål 2
3 Simon Kiljuins Enkas f: Cav Kiljunen Son Erik mh:o, dot Marg 3
2 Brukas af före och efter gående under ett Cav
3 6 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen Son Erik mh:o, B:r Son Pär, B:r Son Erik mh:o 6
1 Bst: Bengt Olofss: Kiliuins h:o 1 Kiljunen 1
2 Torp: Pär Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
1 stod, 2 kiör, int: uts:
2 Inh: Johan Kiljuins f: Kiljunen utfattig, Son Inh: Bengt mh:o 2
4 Lars Himain mh:o 1 1 Cav Himanen d:r Johan, Pig Maria 4
1 Kitula Brukas i Lukola N:o 2 Matts Lukoin Cav Luukkonen
2 5 Hindrik Lukoins folk Cav Luukkonen Son Hindrik, Stiuf B:r Erik mh:o, Stiuf B:r Thomas mh:o 5
7 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, Son Johan mh:o, d:r Markus Pälkoin mh:o 7
2 Bst d:r Thomas Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
3 5 Krister Lukoins f: Cav Luukkonen Son Lars mh:o, Son Pål mh:o, Son Johan 5
9 Erik Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Johans h:o, B:r Mats mh:o, Son Lars, B:r Thomas mh:o, B:r Jacob, dot Anna, dot Kirstin 9
Bst d:r Lars Lukoins h:o Luukkonen Bräck:
2 Bst d:r Abram Kyllöins f: Kyllönen Bräck:, Son Abram mh:o 2
4 Lantmätare And: Hirns Rusth: Rust Hirn Brukas under et i Lukåla N: 6
4 Torp Elias Arpoin mh:o 1 1 Arponen B:r Matses h:o, Syst: Brita 4
1 häst, 3 kiör, 6 K:s uts:
4 Hindrik Arpoins Enkas f: Rust Arponen Son Thomas, Son Johan, Son Hindrik mh:o 4
3 Bakstu drängen Jöran Arpoins f: Arponen Son Mats mh:o, Son Hindrik 3
6 Mats Arpoin 1 Rust Arponen B:r Mickel, B:r Johan mh:o, B:r Pär mh:o 6
5 8 Olof Olofsson Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mårten mh:o, Son Erik, Son Thomas mh:o 8
1 Bst d:r och res K: Anders Lukoin och h:o f: Luukkonen v41 v42 fri, Inh: i Sold: t: Maria Lukoin 1

Sivu p:5AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kaupila/Kauppila 2 Markus Jacobsson Sårjoins f: Cav Sorjonen Son Johan mh:o 2
5 Markus Olofsson 1 Cav b:r Anders mh:o, måg Esaias mh:o 5
3 Jacob Andersson Sårjoin 1 Cav Stiuf far Pål mh:o 3
4 Torp Adam Kangain mh:o 1 1 Kankainen B:r Philip, Syst Elin 4
1 häst, 2 kiör, 4 K:s utsäde
Sold. Hindrik Lukoins h:o Luukkonen 13 fri för Barn
2 3 Johan Pärsson Kiliuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen d:r Pål 3
5 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Son Johan, Far bror Son Grels mh:o 5
3 Pär Matsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swåger Son Adam 3
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kaipala/Kaipaala Lieutenant: Georg Nandelstedts Bost: Cav bost Nandelstadh uptagen i Jockas
4 L:B: Hindrik Såpain mh:o 1 1 Sopanen B:r Johan, B:r Anders 4
2 underlagt hemman
3 8 Hindrik Sårjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen B:r Mats mh:o, B:r Kristers Encka, Son Krister, dot Elin, dot Anna för 2:ne år 8
4 4 Sexman Erik Widman 1 Cav Vidman Son Erik mh:o, dotter Karin 4
2 Bst d:r Hans Kåtrå mh:o 1 1 Kotro 2
5 5 Johan Kristerss: Wirålain mh:o 1 1 Kro Virolainen Son Johan, B:r Krister mh:o 5
5 Johan Härkäins Enka 1 Kro Härkönen Son Johan, Syst Anna, Swåg:r Johan mh:o 5
1 Bst d:r Lars Sårjoin 1 Sorjonen 1
Sold: Mats Kånsts h:o Konst 30 fri för Barn
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins Enkas folk Kro Luukkonen Son Mårten mh:o, Måg Erik mh:o 4
6 Mats Matssons Enkas folk Kro Kyllönen Son Bengt mh:o, Son Pål mh:o, mågens dotter Susanna, Soldats Syst Maria Willig 6
2 4 Mats Måndoins folk Inf Montonen Nybygge 1784, Son Erik mh:o, Son Jöran, dot Walborg 4
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Mats mh:o 4
3 7 Mats Huttuins folk Cav Huttunen B:r Hans mh:o, B:r Son Mats mh:o, B:r Son Hans, B:r Son Thomas, B:r dot Anna 7
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 8 Hindrik Puttåins folk Cav Puttonen Son Hindriks h:o, Son Johan, Son Dafwid mh:o, Son Jacob mh:o, Son Michel mh:o 8
7 Eskel Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen måg Mårten mh:o, B:r S: Mårten mh:o, dot Lisa 7
1 Bst d:r Dafwid Rautiain 1 Rautiainen 1
1 Torp: Hindrik Summains h:o 1 Summanen 1
2 kiör, 8 K:s utsäde
3 5 Lars Kåndiains Erfw:r Cav Kontiainen Sona Son Lars mh:o, Son Johan, B:L:m: Johan Kiskin mh:o 5
1 Bst d:r Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 Torp: Simon Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
4 7 Johan Kainulains f: Cav Kainulainen Sona dot Walborg, dot Maria, Son Israel, Sona Son Mickels h:o, Sona Son Johan Israelsson mh:o, Son Mickel 7
1 Kåndiala/Kontila 5 Mickel Kåndiains Enkas f: Rust: Kontiainen Son Jöran mh:o, Stiuf Son Pär mh:o, Brors dotter Anna 5

Sivu p:6AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kåndiala/Kontila 3 Erik Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen Son Johan 3
2 Inh: Olof Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
3 Mats Kåndiains h:o 1 Rust: Kontiainen B:r Jörans h:o, B:r Son Pål 3
4 Torp: Eskel Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen B:r Anders, B:r Johan 4
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
Drag: Mats Hermans h:o Huren fri för Barn
5 Mickel Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan 5
2 Inh: Pär Randalain mh:o 1 1 Rantalainen 2
2 Inh: Bertil Randalain mh:o 1 1 Rantalainen 2
1 Lambila/Lampila 2 Pål Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o 2
3 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan, Son Pärs h:o, Son Mats 3
3 Anders Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Hans, dotter Maria 3
2 1 Förra Länsman Gab: Jacks h:o 1 Inf Jack 1
L:B: och Sergeanten Alexander Magnus Ståhlhanas f:, gift Stålhana Pig Maria, i adelsmans Kost
3 Justicearien Georg Zygneij Bost: Inf Bost Cygnaeus
4 L:B: Mats Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen B:r Lars h:o, B:r Jöran 4
1 Bst d:r Philip Håtman 1 Hottman 36 1
3 L:B: Adam Såikains h:o 1 Saikkonen B:r Son Anders mh:o 3
1 Lukåla/Luukkola 6 Anders Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen B:r Johan, Syst Maria, B:r Son Anders mh:o 6
4 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen B:r Mickel mh:o 4
4 1 Sergeanten Abram Håbin 1 Rust: Hobin d:r Pär, dot Wendla, Pig Anna, Dragons Syst Elin 5
Inh: Johan Flinckman Flinkman utfattig
1 Bst d:r Lars Jukarain 1 Jukarainen 1
afsk Sold: Mats Sund mh:o Sund 12 frie för Barn
2.3 10 Mats Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Hindrik, B:r Thomas mh:o, B:r Son Jacob mh:o, B:r Son Lars Hindrikss, Son Johan mh:o, B:r dot Anna 10
4 4 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders, Son Johan 4
5 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Adam 5
4 Jöran Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 4
4 Thomas Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen måg Pär mh:o, Son Johan mh:o 4
4 Pär Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Adam mh:o, Son Mickel 4
5.6 6 Pär Liutins Enka 1 Rust Liutu Son Mats, B:r Mats, B:r Pål mh:o, Drag: Linds h:o 6
5 Johan Liutins folk Rust Liutu Son Adam mh:o, Son Johan mh:o, dot Elin 5
1 Bst d:r Anders Liutins f: Liutu dot Sisilia 1
5 Lantmät: Anders Hirn 1 Rust Hirn Syst Ewa, Pig Anna, Pig Hedwig, Inh: Maria Dyster 5
2 Inh: Anders Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
5 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu Swåg:r Pär mh:o, Swåger dot Anna 5
1 Limatala/Liimattala 8 Adam Abramss: Matinens f: Cav Matinen Son Johan mh:o, Son Adam mh:o, Son Mats, B:r Son Abram, dot Maria, B:r dot Lisa 8

Sivu p:7AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Limatala/Liimattala 1 Bst d:r Jacob Kärpäin 1 Kärpänen 1
2 6 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Hindrik, Cuosin Lars Enka 6
3 6 Mats Lukoins folk Kro Luukkonen B:r Son Mats mh:o, B:r Adam mh:o, B:r Son Hindrik, B:r Hindriks h:o 6
6 Lars Lukoin 1 Kro Luukkonen B:r Adam mh:o, B:r Erik mh:o, B:r Mats 6
4 4 Johan Wiskarins Enka 1 Kro Viskari Son Johan mh:o, Son Salamon 4
3 Salamon Wiskarins Enka 1 Kro Viskari B:r Pär mh:o 3
2 Mats Wiskarin 1 Kro Viskari dot Karin 2
1 Lindusalo/Lintusalo 4 Mats Håttin 1 Cav Hottinen B:r Adam mh:o, B:r Johan 4
2 4 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen måg Mats mh:o, Son Lars, dot Anna 4
3 Bst d:r Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen Stiuf Syst Anna 3
3 Fuorieren Johan Lemkes f: Inf bost Lemke d:r res: K: Friedrik Stör
4 5 Mats Månsson Räpoins f: Cav Reponen B:r Anders h:o, B:r Johans h:o, Son Lars, Son Mats, Son Moses? h:o 5
5 6 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Mats h:o, Son Mårten mh:o, Son Johan mh:o, Son Eskels h:o 6
2 Bst d:r Abram Mattin mh:o 1 1 Matinen 2
1 Bst d:r Olof Sårjoin 1 Sorjonen 1
1 Muramäki/Muuramäki 11 Johan Jöransson Waldains f: Cav Valtonen F:r b:r Son Mats mh:o, B:r Son Thomas mh:o, B:r Son Johan mh:o, B:r Son Anders, B:r Son Johan mh:o, B:r Lars Enka, dotter Elin 11
1 Magnula/Maunola 6 1 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Son Mats mh:o, B:r dot Lena, B:r dot Maria, Sold Johan Sunds h:o 7
2 Torp. Pär Pursiain mh:o 1 1 Pursiainen 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 8 K:s uts:
2 3 1 Anders Kiljuins Enkas folk Cav Kiljunen Sold Snels h:o, Son Anders mh:o, Son Pärs h:o, 1741 Fältweb vid Cavalleri och Majorens Comp: indelt 4
2 Inh: Pål Jukarain mh:o 1 1 Jukarainen 2
2 Mats Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Mårten mh:o 2
2 Bst d:r Jöran Härkäin mh:o 1 1 Härkönen 2
3 4 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Adam mh:o 4
1 Bst d:r Krister Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 Bst d:r Res: K: Mickel Netts f: Nätt v11 v12 Syst Rigina 1
4 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o, Son Lars, Sona Son Erik 4
4 4 Hans Karfwins Enkas f: Inf Karvinen B:r Olof mh:o, Son Anderses h:o, B:r dot Maria 4
4 Torp: Hindrik Huckarin mh:o 1 1 Huikarinen B:r Simon, Syst Brita 4
1 häst, 2 kiör, 4 K:s uts:
4 Mickel Karfwoin mh:o 1 1 Inf Karvinen B:r Israel mh:o 4
5 4 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simon, B:r Johan 4
2 Torp: Mats Kiljuins f: Kiljunen Son Adam, dot Marg 2
1 koo, 4 K:s utsäde
2 Torp: Mats Randalains f: Rantalainen Son Erik mh:o 2
1 häst, 2 kiör, 2 får
2 Pär Wiroin mh:o 1 1 Inf Virolainen 2

Sivu p:8AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Magnula/Maunola 2 Adam Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen 2
1 Mietula/Miettula 10 Anders Sårjoins folk Cav Sorjonen B:r Son Mårten Mårtensson mh:o, B:rs dot Karin Jacobsdot, B:r Son Lars Jacobsson, B:r Son Erik mh:o, S: Hind, S: Mats, S: Lars mh:o 10
2 Bst d:r Hans Summa 1 Suna Syst Brita 2
2 3 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Thomas, Son Hindr mh:o 3
1 1 Sold Johan Skiöns h:o 1 Cav Skön 28 d:r Olof 2
3 Gränse upsyningsman Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman Pig Anna 3
5 Hindrik Jöransson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Nils mh:o, B:r Adam 5
2 Sokn Skräd: Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
2 T: och Linwäfware Mats Tarkgren 1 Tarkgren B:r och Skräd: Elias 2
3 5 Johan Widikås Enkas f: Cav Viitikko d:r Mats, måg Mats Enka, måg Anders mh:o, dot Ewa 5
2 Thomas Widikå mh:o 1 1 Cav Viitikko 2
4 4 Anders Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Adams h:o, Son Anders, dot Anna 4
1 Sold Höks hustru Hök 21 fri för Barn, Son Mats 1
4 Thomas Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Pär mh:o 4
1 Maljala 7 Hans Måndoins folk Cav Montonen dotter Karin, Son Johan mh:o, Son Hans mh:o, Son Pär mh:o 7
2 2 Johan Måndoins E:as f: Cav Montonen Son Mats mh:o 2
1 Bst: Johan Ingins h:o 1 Inkinen 1
2 Anders Måndoin mh:o 1 1 Cav Montonen 2
3 2 Mats Dysters öde Cav Dyster Inh: Hans Himain mh:o, Brukar åkrarna 2
Inh: Mickel Holmbergs h:o Holmberg fri för Barn
4 2 Jöran Lappalains h:o 1 Kro Lappalainen Son Anders, utan tilstånd tilträt hemmanet 2
5 6 Mårten Johanss: Måndoins f: Kro Montonen B:r Johan mh:o, Son Johan, B:L:m: Mickel mh:o, dotter Karin 6
1 Ninimäki/Niinimäki Karl Piskåins hemman Kro Piskonen hemman i Hamula by
2 L:B: Gustaf Lukoin 1 Luukkonen Son Hindrik 2
2 Pär Johansson Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen 2
1 Ninisari/Niinisaari 2 Ingineuren And: Hirns f: Kro Hirn d:r Thomas, Pig Anna 2
2 Bst d:r Mårten Räpoin 1 Reponen dot Anna 2
2 Bst d:r Johan Suika mh:o 1 1 Suikka 2
4 Lars Räpoins folk Kro Reponen Son Hindrik mh:o, Son Pär mh:o 4
3 Mats Räpoin mh:o 1 1 Reponen B:r Johans h:o 3
2 4 Pål Pålsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Pål, B:r Anders h:o 4
3 6 Lars Pärss: Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen S Johan mh:o, S Anders mh:o, S Pärs h:o, S Karls h:o 6
Sold: Wiks hustru Vik 18 fri för Barn
4 5 Elias Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Hind, B:r Son Hind mh:o, B:r Son Pär, B:r dot Maria 5
Inh: Lisa Spare Parri utfattig

Sivu p:9AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisari/Niinisaari Inh: Erik Turkiain Turkiainen Bräck:
2 Bst d:r Hindrik Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
9 Hindrik Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Son Pål, B:r Son Hindrik mh:o, Son Adam mh:o, Son Hindriks h:o, Son Mats mh:o, Son Pär 9
5 6 Mats Hulkoins Enkas f: Cav Hulkkonen Son Krister mh:o, B:r Son Krister mh:o, Brors måg Anders Haikoin mh:o 6
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 4 1 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Sold: h:o Maria, Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 5
4 Pål Aufwins h:o 1 Cav Auvinen B:r Son Johan mh:o, B:r Son Thomas 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 7 Johan Läskins Enkas f: Rust Leskinen B:rs måg Pär mh:o, d:r Johan, Son Grels mh:o, Son Mats mh:o 7
8 Lars Kåndiain 1 Rust Kontiainen Swågers Son Anders, Swågers Son Pär mh:o, Son Lars mh:o, Son Mårten, dot Maria 8
Drag: Zacarias Pirtmans h:o Pirtman fri för Barn
2 4 Krister Härkäins folk Cav Härkönen Son Johan mh:o, måg Mats mh:o 4
3 3 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen dot Kirstin 3
1 Pär Hindriksson Hamuins h:o 1 Inf Hamunen 1
2 Mickel Hamuin mh:o 1 1 Hamunen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 4 Mats Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman dot Anna, Pig: Anna 4
1 Piskåila/Piskola Majoren von Stichts hemman Kro Sticht Imition af d: 1 Martii 1780
2 Bst d:r Pär Weijalain mh:o 1 1 Veijalainen 2
2 5 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Anders, B:r Johans Enka, Br Son Pål 5
3 5 Johan Piskoins Enkas f: Kro Piskonen B:r Pär, Slägt Hind mh:o, Son Johan mh:o 5
4 10 1 Hindrik Piskoins folk Cav Piskonen B:r Pål mh:o, B:r Anders, B:r Pär, S: Pär mh:o, dot Maria, Son Anders mh:o, Sold h:o Ingeborg, Inh: Johan Ahålains h:o 11
5 3 Lars Lappalains folk Inf Lappalainen Son Anders mh:o, dot Brita 3
2 Anders Lappalains Enkas f: Inf Lappalainen Son Sexman Mats mh:o 2
2 Johan Lappalain mh:o 1 1 Inf Lappalainen 2
6 5 Johan Kåndiains Enkas f: Inf Kontiainen Inh: Pål Lukoins h:o, Son Lars, Son Johan, dot Karin, dot Marg 5
2 Mickel Sållas h:o 1 Inf Solla Inh: Anders Norman 2
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 6 Pär Summain 1 Cav Summanen Inhysingens dot Lisa Jonedot, Son Thomas mh:o, dot Ewa, dot Anna 6
1 Bst d:r Jöran Summains h:o 1 Summanen 1
3 Thomas Summains h:o 1 Cav Summanen Måg Lars Puttåin mho 3
4 Torp: Jonas Johanss: Hujain mh:o 1 1 Hujanen B:r Johan, Syster Anna 4
1 stod, 2 kiör, int: uts:
5 Jonas Summain mh:o 1 1 Cav Summanen B:r Pärs h:o, B:r Esaias mh:o 5
2 4 Pål Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen d:r Anders Hämäläin h:o 4
3 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen dot Kirstin 3
2 Bst d:r Johan Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
2 Bst d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
7 Mickel Kåndiains folk Cav Kontiainen Son Mickel mh:o, dotter Rigina, Son Mats mh:o, Son Thomas mh:o 7

Sivu p:10AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Råkansalo/Rokansalo 7 1 Anders Kiljuins Enkas f: Cav Kiljunen B:rs måg Johan mh:o, B:r Johan mh:o, b:r Thome Enka, Sold: Lars Enka?, Son Adam mh:o 8
1 Torp: Gustaf Råckains E:as f: Rokkanen fri för Barn, Son Anders 1
1 häst, 2 kiör, 4 K:s utsäde
2 7 1 Erik Räpoins folk Cav Reponen B:r dot Maria, B:r Son Mårten, B:r Johan, B:r Eskel mh:o, B:r Mårten mh:o, Sold Laxs h:o 8
3 3 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen Swåger Johans h:o 3
2 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Räpåila/Repola 10 Erik Räpoins folk Kro Reponen dot Elin, B:r Olof mh:o, Son Mats, B:r Pär, B:r dot Walborg, B:r Son Mickel mh:o, B:r N:M: Mickel mh:o 10
2 2 Mats Matsson Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Hindrik 2
4 Mickel Mårtenss: Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Pär, Pig Magdalena 4
4 Pär Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Mickel, Son Mårten, Son Hindrik 4
3 Erik Räpoin 1 Kro Reponen Son Mickel, dot Karin 3
1 Ryhälä 3 Pär Wirålains Enkas f: Rust Virolainen måg Mårten mh:o, måg Jacobs Enka 3
1 Drag: Leimans h:o 1 Leiman 1
7 Mats Leinoins folk Rust Leinonen Son N:M: Mickel mh:o, dot Ewa, Sona måg Anders mh:o, d:r Winsentius, d:r Olof Kietäwäin 7
2 Anders Leinoins folk Rust Leinonen Son Mickel mh:o, d:r res: K: Pär Tipå 2
1 Inh: Ewa Lukoin 1 Luukkonen Son Gabriel 2½ år 1
2 Torp: Mickel Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen Nybygge 2
2 4 1 Pål Matsson Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Mats mh:o, Son Pål mh:o, Sold: Leinoins h:o 5
4 Israel Bengtins Enkas f: Cav Penttinen Son Simon mh:o, Son Pål, Son Mats 4
3 5 Johan Ingins Enkas folk Cav Inkinen dot Elin, dot Karin, måg Mats mh:o, måg Hinds h:o 5
6 1 Pär Himain mh:o 1 1 Cav Himanen Swåg:r Pål mh:o, Swåg:r Lars mh:o, Sold: Gröns h:o 7
4 4 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen B:r Brusius mh:o 4
2 Bst d:r Jöran Mannin mh:o 1 1 Manninen 2
5 2 Pål Tuhkain 1 Kro Tuhkunen d:r Johan Kandain 2
3 Bst d:r Mats Kandain mh:o 1 1 Kankainen dot Anna 3
3 Anders Tuhkuin mh:o 1 1 Kro Tuhkunen d:r Thomas 3
6 5 Anders Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Olof, B:r Hindriks h:o, dot Karin 5
1 Säppälä/Seppälä 6 Lars Aufwin 1 Kro Auvinen Inh: Marg, måg Thomas mh:o, Son Anders mh:o 6
2 6 Pär Liutus h:o 1 Kro Liutu dot Maria, B:r Hans, B:r Olof mh:o, B:r Anders 6
5 Johan Liutu 1 Kro Liutu B:r Olof mh:o, Son Olof mh:o 5
3 11 Pär Thomass: Waldain 1 Kro Valtonen F:r brs Son Thomas mh:o, F:r brs Son Pärs h:o, B:r Jöran mh:o, B:r S: Johan mh:o, S: And, b:r dot Lisa Jöransdot, Sold Redlings h:o 11
Inh Olof Päyköin Päykkönen utfattig
1 Sårjåla/Sorjola 3 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen B:r Johan 3
Bst d:r And: Lautiains h:o Lautiainen utfattig
4 Eskel Uckoin mh:o 1 1 Kro Uikkanen B:r Jacob mh:o 4

Sivu p:11AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Sårjåla/Sorjola Afsk: Drag: Pär Roms h:o fri för Barn
2 6 Mickel Ikoins Enkas f: Cav Ikonen B:r Son Mats, B:r Son Pär, B:r Son Påls h:o, B:r dot Maria, B:r Hindrik mh:o 6
5 Pål Saikoins folk Cav Saikkonen B:rs måg Anders mh:o, måg Johan mh:o, B:r dot Lisa 5
1 Såpålanniemi/Sopala 3 T: och Smed Johan Uckoin mh:o 1 1 Kap bohl Ukkonen B:r Stanislaus 3
4 L:B: Anders And:ss: Aufwin mh:o 1 1 Auvinen B:r Pär mh:o 4
4 L:B: Johan Aufwins f: Auvinen Son Pär, Son Johan mh:o, Son Anders 4
3 L:B: Johan Mattsson Aufwins h:o 1 Auvinen Swåger Staffan mh:o 3
2 2 Johan Kiljuins h:o 1 Kro Kiljunen B:r Pär 2
1 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen 1
3 Brusius Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Brusius mh:o, Son Mats 3
1 Wäsinniemi/Vesiniemi 1 1 Befalningsman Johan Romanus 1 Rust Romanus Drag: Mats Siögrens h:o 2
2 Bst d:r Jacob Limatain 1 Liimatainen B:r Thome h:o 2
2 Bst d:r Hindrik Lukoins f: Luukkonen måg Anders mh:o 2
2 Torparen och utridaren Hindrik Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen 2
2 hör til N:o 1 Cav
4 1 L:B: Thomas Wänäin mh:o 1 1 Väänänen d:r Gustaf, Pig Lena, Sold: Trygs h:o 5
4 Torp: Olof Sipoin mh:o 1 1 Sipinen nybygge 1782, B:r Adam mh:o 4
2 Bst d:r Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
Inh: Olof Lukoins Enka Luukkonen utfattig
3 5 Elias Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan, Son Erik, Son Anders mh:o, dot Lisa 5
4 3 Johan Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Hindriks h:o, Son Johan mh:o 3
4 Eskel Lukoins folk Cav Luukkonen Son N:M: Anders mh:o, Sona dotter Marg, Son Johans h:o 4
1 Inh. Bertil Mietin 1 Miettinen 1
5 9 Regemens Skrifwaren Petter Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin Trumbsl: Mickel Siönstedt, d:r Mats, d:r Jacob, Pig Uldrika, Pig Kirstin, Pig Marg, Pig Lisa Håtti 9
Drag: Michel Ids h:o Id fri för Barn
1 Inh: Adam Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
3 Torp: Johan Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen nybygge 1783, Son Anders 3
1 Bst d:r Anders Råckain 1 Rokkanen 1
3 Torp Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r dot Karin, B:r Son Bertil 3
1 häst, 2 kiör, 16 K:s uts:
1 Bst d:r Mats Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
1 Torparen Matts Winters folk Vinter nybygge 1783, fri för Barn, Son Johan 1

Sivu p:12AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsinniemi/Vesiniemi Inh: Karin Sårjoin Sorjonen utfattig
6 5 Thomas Kiljuins folk Cav Kiljunen Bst: Johan Hakulin, B:r Pär mh:o, Brors måg Johan Aufwin mh:o 5
1.2 Waldåla/Valtola 5 N:M: Pål Waldåin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders mh:o, dot Maria 5
5 Mats Waldoins folk Rust Valtonen Son Anders mh:o, måg Anders mh:o, B:r dot Lisa 5
1 Bst d:r Winsentius Kåndiain 1 Kontiainen 1
3 Pål Pålsson Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders 3
Drag: Mickel Walstedts h:o Wahlstedt fri för Barn
2 Torp: Anders Waldains f: Valtonen Son Samuel mh:o 2
1 häst, 1 koo, int: uts:
Torp: Erik Kiljuin mh:o Kiljunen frie för Barn
1 stod, 1 koo, 6 Kap:s uts:
1 Ållila/Ollila 12 Hans Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Son Pär mh:o, B:r Son Bengt mh:o, B:r Son Grels mh:o, Son Johan, Son Pål mh:o, B:r Son Hans mh:o, B:r Son Mickel 12
2 4 Birger Larsson Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swåg:r Johan, Swåg:r Mickel 4
3 Birger Hämäläins folk Cav Hämäläinen B:r Mats mh:o, B:r Pär 3
2 Mats Uckoin 1 Cav Ukkonen dot Susanna 2
3 Mickel Hämäläins E:as f: Cav Hämäläinen måg Hindriks Enka, måg Erik mh:o 3
Pastoratett/Kirkonkylä 9 Kyrckioh: Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius dot Anna, dot Lena, d:r Adam, d:r Mats, Pig Walb, Pig Kirstin, Swåger Förra Conrectoren Georg Helsiniies 9
1 Torp: Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen 1
3 Klåck: Abram Frimodig mh:o 1 1 Frimodig Pig Anna 3
2 Torp: Olof Mannins f: Manninen Bräck:, dot Beata, dot Brita 2
3 Torp: Pär Hulkoins folk Hulkkonen fri för Barn, B:r Mats mh:o, B:r Johan 3
3 Torp: Hindrik Härkäins f: Härkönen Son Hindrik mh:o, Inh: Anna Karpin 3
4 Torp: Erik Purhoin mh:o 1 1 Purhonen Inh: Johan Hålåpain mh:o 4
2 Torp: Bertil Teitins h:o 1 Teittinen Son Anders 2
Bst d:r Johan Berg mh:o Berg utfattig
4 Torp och Sokn Stug Eldman Påhl Limatain mh:o 1 1 Liimatainen B:r Adam mh:o 4
2 Färge K: och T: Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2
1 Färge K:, Torp Johan Härkäin 1 Härkönen 1
3 Cammereraren Petter Gust: Dunkert gift 1 Duncker Pig Elin, d:r Thomas 3
4 Gränse upsyningsman Johan Artell 1 Artell Son Anders, Son Johan, dot Juljana 4
2 Besökaren Jacob Flinkman mh:o 1 1 Flinkman 2
1 Vice Besökaren F: Artell 1 Artell är i matlag med fadern 1
3 Sokn Skolmästaren Israel Itemeus 1 Ithimaeus Inh: Johan Liutu mh:o 3
1 Brofogd: Johan Rut 1 Ruuth 1

Sivu p:13AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Mietula Såg Qwarn
-- Såg Skrifware och Fendriken Gustaf von Creutlens f:, gift Creutlein dotter Wilhelmina, dotter Magdalena, d:r Mats, d:r Johan, Pig: Hedwig, Pig Anna, i adelsmans kost
-- 2 Smed Mats Haloin mh:o 1 1 Halonen 2
-- 2 Såg K: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 1 Såg K: Pär Huttuin 1 Huttunen 1
-- 1 Såg K: Johan Såpain 1 Sopanen 1
-- 1 Såg K: Anders Wäisäin 1 Väisänen 1
-- 3 Fältwäbelen och Länsman Adolph Fried: Lindgren mh:o 1 1 Lindgren Pig: Walborg, d:r res: K: Jöran 3

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17841786

© Maija-Liisa Laakso 2023