AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1784 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1784

Sivu 412AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 3 H:r Lieut Kruses h:o 1 Kro Kruse Pig Agneta Sårjoin, Pig Agneta Räsäin 3
2 LB: Eskel Hämäläins f: Hämäläinen B:r Pål mh:o 2
3 Torp Lars Pöyköins f: Päykkönen 2 gl:, Son Olof mh:o, dot Karin 3
1 stod, 2 kiör, 8 K:s utsäde
1 2 Bst d:r Pär Siönsted mh:o 1 1 Skönstedt b:r Trumbsl: Michel 3
2 LB: Mats Hämäläins h:o 1 Hämäläinen Son Eskel 2
1 Himahuha/Himahuuha 3 Pål Andss: Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Syster Elin 3
4 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Swåg:r Johan mh:o 4
4 Thomas Thomess. Aufwins E:as f: Kro Auvinen Son Thomas mh:o, måg Lars, dot Marja 4
4 Johan Kuosmain mh:o 1 1 Kuosmanen Stiufss: Johan, Stiufss: Thomas 4
2 6 Adam Kettuin mh:o 1 1 Cav Kitunen B:r Pål mh:o, B:r Mats mh:o 6
Inh: Pål Halins h:o Halinen utf:
1 Huchtima/Huhtimaa 2 Hindr: Räpoins f: Cav Reponen Son Olof, Son Pär 2
4 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav B:r Pär, B:r Johan 4
2 Adam Räpoin 1 Cav Reponen dot Elin 2
2 6 Mårten Helps f: Rust Helpi Swåg:r Simon mh:o, Swåg:r Winsentus mh:o, måg Anders mh:o 6
7 Pär Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen b:r Simon mh:o, b:r Mårt mh:o, Drag: Lars h:o 7
Inh: Anders Kangain mh:o Kankainen utf:
3 3 Hindr: Kurki mh:o 1 1 Inf Kurki d:r Lars Ikäheimoin 3
Inh: Johan Sårjoins h:o Sorjonen fri för Barn
1 Huchkala/Huuhkaala 7 Erich Johanss: Luckoins f: Kro Luukkonen b:r Lars h:o, B:r Pär mh:o, Son Johan mh:o, dot Anna, d:r Thomas Mietin 7
2 5 Mats Ihalains E:as f: Inf Ihalainen måg Mats mh:o, måg Lars mh:o, d:r Anders Wikman 5
4 Jöran Lukoin 1 Inf Luukkonen Son Jöran mh:o, Pig Ewa Ikäheim 4
1 Hamula 2 Feltwäb: Gust: Schatolewits f: Kro Schatelowitz dot: Ebba, Pig Anna Ihalain 2
2 Bst: Michel Ikåin 1 Ikonen B:r Hindr 2
Inh: Hindr: Sårjoin Sorjonen frie för barn
2 Bst: d:r Markus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 6 Hindr: Harkains f: Cav Härkönen Son Hindr, Sona Son Hindr, Son Johan mh:o, Son Eskel mh:o 6
1 Inh: Pär Mietin 1 Miettinen 1
3 4 Lars Sårjoin mh:o 1 1 Inf Sorjonen BLM: Anders mh:o 4
4 4 Hans Kåtrås E:as f: Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 4
Bst: d:r Jäg: Johan Hämäl: Hämäläinen fri
4 1 Hindr: Kåtrås f: Cav Kotro Sold: Wargs h:o, S: Elias mh:o, S: Andr mh:o 5

Sivu 414AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Hamula 4 Bygmäst: Adam Lindström 1 Cav Lindström Son Karl, Son Johan, Pig Anna Sårjåin 4
1 Bst: d:r Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
2 Bst: d:r Simon Håikain mh:o 1 1 Haikonen 2
5 Sigfred Hälp mh:o 1 1 Cav Helpi Son Anders mh:o, d:r Gustaf Kietäwäin 5
2 Bst: d:r Mårt: Kietäwäins h:o 1 Kietäväinen Solds dot Marja 2
1 Harmala/Harmaala Fendr: Gust: Pont: v. Creutlens f: Kro Creutlein Ägare enl: Imition af d: 14 Junii 1783
Inh: Mårten Kaupins h:o Kauppinen utf:
2 2 Karl Räpoin mh:o 1 1 Reponen Innehafware af d: 2 April 1783 2
3 Fureren Törnqvists Erf:rs hemman Cav Törnqvist
2 LB: Rustmäst: Eric Joh: Norrings h:o 1 Norring Pig Marja, F:r Cornet Christ, b:r Corp: Jacob 2
3 LB: Hindr Huttuin mh:o 1 1 Huttunen B:r Pär 3
1 Hurisalo/Hurissalo 5 Israel Pardain 1 Inf Partanen Son Bertil mh:o, Son Thomas, Sold Frodigs h:o 5
5 And: Andss: Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen b:r N:M: Michel mh:o, bror Mårten 5
2 12 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen b:r Mats mh:o, b:r S: Anders mh:o, b:r S: Bengt mh:o, S: Pål mh:o, Son Anders mh:o, b:r Son Pär 12
Bst d:r Johan Jukarain Jukarainen Bräk:
5 And: Johanss: Leinoin 1 Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Thomas, Son Michel 5
3 4 Lars Jukarain mh:o 1 1 Cav Jukarainen B:r Anders, Syster Lena 4
Bst d:r Lars Jukarain Jukarainen Bräk:
4 4 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r Michel, dot Anna, dot Kirstin 4
1 Hylkylä 3 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen dot Karin 3
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
1 Johan Mietins h:o 1 Kro Miettinen 1
2 Brukas af Kåndiaser Kro Kontiainen Hauhala by
3 4 Thomas Sumain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Lars, Syster Kirstin 4
4 3 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen B:r Mats h:o 3
5 2 Jöran Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen 2
2 Pär Larss: Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen 2
6 5 Pär Såpain 1 Kro Sopanen måg Simon mh:o, måg Johan, dot Marja 5
1 Hauhala 5 Krister Kåndiain 1 Kro Kontiainen B:r Michel mh:o, BLM: And, b:r Hindrs h:o 5
7 Anders Michelss: Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen Son Johan, Son Mats, Son Michel mh:o, b:r Michels E:a, b:r Pär mh:o 7
Bst d:r Krister Hyfwärin Hyvärinen bräk:
2 3 1 Johan Kåndiains f: Cav Kontiainen Sold h:o Ingeborg, Son Johan, Son Mats, dot Marja 4
4 Mats Larss: Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o 4
1 Junnimäki/Junninmäki 3 Abram Lukoins f: Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, Son Hindr 3
7 Johan Matssons E:as f: Cav Luukkonen Sona Son Thomas, Sona dot Marja, Sona Son And mh:o, Son Adam mh:o, Son dot Anna 7

Sivu 416AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Junnimäki/Junninmäki 2 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Matts mh:o 2
3 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 3
2 Torp Gustaf Mannins h:o Manninen frie för Barn, Son Elias, dot Kirstin 2
1 häst, 2 kiör
3 Staffan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 3
1 Ihalais/Ihalainen 6 Pål Leinoins Enka 1 Cav Leinonen B:r S: Hindr, B:r S: Pål, B:r S: Adam mh:o, B:r S: Johan 6
3 Johan Hindrss Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pål 3
2 Michel Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
2 13 Anders Måndoins E:as f: Cav Montonen B:r Son Pär Johansson, Far b:r S: Mårt Michelsson, b:r Son Johan mh:o, b:r Son Michel mh:o, b:r Mats mh:o, b:r Hindr mh:o, b:r Esaias, Sona Son Anders mh:o 13
2 Bst d:r Pål Hujains h:o 1 Hujanen dot Beata 2
3 6 Pär Sållas h:o 1 Inf Solla Son Pär mh:o, Son Jöran, dot Anna, Sold Tålps h:o 6
3 Hindr Taljkain mh:o 1 1 Inf Talikainen B:r Anders 3
1 Ikåila/Ikola 5 Hans Måndoins E:as f: Cav Montonen Sonadot Brita, Son Hans mh:o, Son Mats, Son Anders E:a 5
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Sergeant: Pett: Wilh: Kruses f: Inf Bost: Kruse d:r Mats Sumain, Pig Anna Paunoin 2
3 Bst d:r Johan Kietäwäin 1 Kietäväinen Syst Lisa, Syst Maria 3
2 vice Past: Hind Romani Erfw:s hemman Cav Romanus
2 Bst d:r Erich Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
3 underlagt hemman Cav
4 2 1 Nådårs Predik: Gust: Wikman 1 Kap:Bohl Vikman Inh: Johan Långströms h:o, dot Greta 3
3 Bst d:r Anders Jukarains E:as f: Jukarainen Bräk:, Son Lars mh:o, dot Lisa 3
Torp: Nils Rautiain mh:o Rautiainen fri för Barn
1 Kietäwälä/Kietävälä 5 Mats Lukåins h:o 1 Rust Luukkonen Son Thomas mh:o, dot Marg, måg Pärs Enka 5
Drag: Ströms h:o Ström fri för Barn
7 Hindr Lukoin 1 Rust Luukkonen b:r Mats mh:o, b:r Thomas mh:o, Son Thomas, Son Mats 7
1 Bst d:r Hans Ikäheimoin 1 Ikäheimonen 1
Bst d:r Anders Pöykoin Päykkönen Bräk:
2 7 Johan Kietäwäins E:as f: Cav Kietäväinen Son Johan mh:o, Son Daniel mh:o, Son Thomas, d:r Johan Karpin, Pig Karin Lukåin 7
5 1 Anders Leinoins f: Cav Leinonen Son Mats mh:o, Son Mats mh:o, dot Elin, Sold: Hasts h:o 6
3 7 Michel Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, Son Johan mh:o, Sold Bergs h:o 7
2 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen 2
4 4 Olof Hakulins f: Kro Hakulinen Son Simon mh:o, Son Adam, Son Mats h:o 4
4 Måns Månsson Lukoins E:as f: Kro Luukkonen måg Johan mh:o, BLM: And Lukoin mh:o 4
5 3 Anders Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Pär 3
3 Hindr Kituins f: Cav Kitunen Son Hindr mh:o, Son Pär 3
6 6 Mats Matsson Ikoins E:a 1 Cav Ikonen b:r Pål mh:o, des Son Mats, b:r Michel mh:o 6
Bst d:r Krister Kåckoin Kokkonen Bräk:
7 Halfwa brukas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
4 Jacob Putåins f: Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o 4
1 Kåckåla/Kokkola H:r Capit: och Ridd: Magnus Erenrohts Boställe Inf:Bost: Ehrnrooth han uptagen i Sulkawa

Sivu 418AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kåckåla/Kokkola 3 Afsk: Sold: och Bst d:r Danjel Linds f: Lind 35 Son Michel mh:o, dot Kirstin 3
3 LB: Johan Hämäl:s f: Hämäläinen B:r Michel mh:o, B:r Mårten 3
1 Bst d:r Adam Widikå 1 Vitikka 1
1 Kiljula 4 Pär Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Måg Daniel mh:o, dot Marja, d:r Erich 4
2 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Pål 2
1 Simon Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Erich 1
2 Brukas af förut och eftergående under ett Cav
3 5 Krister Sumains h:o 1 Cav Summanen b:r Son Erich mh:o, Son Pär, Son Erich 5
Bst d:r Johan Erickss: Kiljuin Kiljunen utf:
1 Bst d:r Bengt Olofss: Kiljuins h:o 1 Kiljunen 1
2 Torp Pär Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
2 kiör
2 Inh: Johan Kiljuins f: Kiljunen utf:, Son Inh: Bengt mh:o 2
2 Lars Himain mh:o 1 1 Cav Himanen 2
1 Kitula I Bruk Lukola N:o 2 Matts Lukoin Cav Luukkonen
2 5 1 Hindr Lukoins f: Cav Luukkonen Son Hindr, Stiuf b:r Erich mh:o, Stiuf b:r Thomas mh:o, Sold Frimodigs h:o 6
6 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Mats mh:o, Son Johan mh:o, d:r Markus 6
2 Bst d:r Thomas Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
3 5 Krister Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Lars mh:o, Son Pål mh:o 5
6 Erich Lukoins f: Cav Luukkonen b:r Johans h:o, b:r Mats mh:o, Son Lars, b:r Thomas, b:r Johan 6
Bst d:r Lars Lukoins h:o Luukkonen Bräk:
1 Bst d:r Abram Kyllöins f: Kyllönen Bräk:, Son Abram 1
4 Lantmät Anders Hirns Rusthåll Rust Hirn
5 Torp Erich Arpåin mh:o 1 1 Arponen B:r Mats mh:o, Syst: Brita 5
1 häst, 3 kiör, 6 K:s uts:
5 Hindr Arpåins f: Rust Arponen Son Thomas, Son Johan, Son Hindr mh:o, dot: Marja 5
3 Bst Jöran Arpåins f: Arponen Son Mats mh:o, Son Hindr 3
6 Mats Arpåin 1 Rust Arponen B:r Michel, B:r Johan mh:o, B:r Pär mh:o 6
5 8 Olof Olofsson Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Erich, b:r Mårt mh:o, Son Thomas mh:o 8
1 Bst d:r res K: And: Lukoin och h:o Luukkonen v41 v42 frie, Inh: i Sold: torp: Marja Lukoin 1
1 Kaupila/Kauppila 3 Markus Jacobss: Sårjoins f: Cav Sorjonen B:r Anders E:a, Son Johan mh:o 3
4 Markus Olofsson mh:o 1 1 Cav b:r Anders mh:o 4
3 Torp Adam Kangain mh:o 1 1 Kankainen B:r Philip 3
1 häst, 2 kiör, 4 K: uts:
1 Sold. Hindr Lukoins f: Luukkonen 13 fri för Barn, dot Anna
2 3 Johan Pärsson Kiliuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen d:r Pål Lukoin 3
5 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Son Johan, F:r b:r Grels mh:o 5

Sivu 420AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kaupila/Kauppila 3 Pär Matss Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swåg:r Anders 3
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kaipala/Kaipaala Lieut: Georg v: Nandelstedts Boställe Cav bost Nandelstadh
4 LB: Hindr Såpain mh:o 1 1 Sopanen B:r Johan, B:r Anders 4
2 underlagt hemman
3 6 Hindr Sårjåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Inh. Kirstin Sårjoin, b:r Mats mh:o, b:r Kristers Encka 6
4 4 Sexm: Erich Widman 1 Cav Vidman Son Erich mh:o, dot Karin 4
2 Bst d:r Mats Kåttrås E:a 1 Kotro Son Hans 2
5 6 Johan Kristerss: Wirålain mh:o 1 1 Kro Virolainen B:r Krister mh:o, B:r Hindr mh:o 6
5 Johan Härkäins E:a 1 Kro Härkönen Swåg:r Johan mh:o, dot Marja, Syst Anna 5
1 Bst d:r Lars Sårjoin 1 Sorjonen 1
Sold: Mats Kånsts h:o Konst 30 fri för Barn
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Mårten mh:o, Måg Erich mh:o 4
6 Mats Matssons E:as f: Kro Kyllönen Son Bengt mh:o, Son Pål, mågens dot Ewa, mågens dot Brita, mågens dot Susanna 6
2 3 Mats Måndoins f: Inf Montonen Son Erich mh:o, Son Johan 3
4 Erich Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Mats mh:o 4
3 7 Mats Hutuins f: Cav Huttunen b:r Hans mh:o, b:r Son Mats mh:o, b:r Son Hans, b:r Son Thomas, b:r dot Anna 7
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 8 Hindr Puttåins f: Cav Puttonen Son Hindrs h:o, Son Johan, Son Dafwid mh:o, Son Jacob mh:o, Son Michel mh:o 8
7 Eskel Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen b:r S: Mårt mh:o, måg Mats mh:o, dot Lisa 7
1 Bst d:r Dafwid Rautiain 1 Rautiainen 1
1 Torp Hindr Sumains h:o 1 Summanen 1
2 kiör, 8 K:s uts:
3 5 Lars Kåndiains Erfw:r Cav Kontiainen Sona Son Lars mh:o, Son Johan, BLM: Johan mh:o 5
1 Bst d:r Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 Torp Simon Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
4 6 Johan Kainulains f: Cav Kainulainen Sona Son Michels h:o, Son Michel, Son Isak, Sona dot Marja, Sona dot Walb, S: Johan 6
1 Kåndiala/Kontila 5 Michel Kåndiains E:as f: Rust: Kontiainen Son Jöran mh:o, Son Pär mh:o, dot Karin 5
3 Erich Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen Son Johan 3
2 Olof Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen 2
3 Mats Kåndiains h:o 1 Rust: Kontiainen B:r Jörans h:o, dot Anna 3
5 Torp Eskel Uikain mh:o 1 1 Uikkanen b:r Anders, b:r Johan, Syst Kirstin 5
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
Drag: Mats Hermans h:o Huren fri för Barn
5 Michel Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan 5
2 Pär Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen 2
2 Bertil Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen 2

Sivu 422AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Lambila/Lampila 2 Pål Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johan mh:o 2
3 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johan, Son Mats, Son Pärs h:o 3
3 Anders Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Hans, dot Marja 3
2 1 Förra Länsm: Gab: Jacks h:o 1 Inf Jack Son Corp:, d:o Son wolenteur 1
LB: Sergeanten Alexander Magnus Stålhanas f:, gift Stålhana Pig Ulrika Snälman, Pig Anna, i adelsmans Kost
3 Justi:arien Georg Zygneus Boställe Inf Bost Cygnaeus
1 Bst d:r Philip Håtman 1 Hottman 36 1
3 LB: Adam Såikoins h:o 1 Saikkonen Son Anders mh:o 3
4 LB: Mats Såriåin mh:o 1 1 Sorjonen B:r Jöran, B:r Lars h:o 4
Inh: Elin Kåckåin Kokkonen utf:
1 Lukåla/Luukkola 6 Sylfwäster Lukoins f: Rust: Luukkonen B:r Lars, B:r Johan, Son Anders mh:o, br Son Anders, dot Marja 6
Inh: Johan Flinkman mh:o Flinkman utgl:
4 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen B:r Michel mh:o 4
4 1 Sergeant: Abram Håbin 1 Rust: Hobin dot Wendla, Drags dot Ewa, Pig Kirstin, Pig Lisa Summain 5
1 Bst Lars Jukarain 1 Jukarainen 1
afsk Sold: Mats Sund mh:o Sund 12 frie för Barn
2.3 9 Mats Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Hindr, B:r Thomas mh:o, Son Jacob mh:o, br dot Anna, br S: Lars Hends, Son Johan 9
4 4 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r S: Johan, b:r Anders 4
5 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Anders 5
4 Jöran Lukoins f: Cav Luukkonen Son Mats mh:o, Son Johan mh:o 4
4 Thomas Lukoins E:as f: Cav Luukkonen måg Pär mh:o, Son Johan mh:o 4
4 Pär Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Adam mh:o, dot Kirstin 4
5.6 5 Pär Liutins E:a 1 Rust Liutu b:r Mats mh:o, b:r Pål, Drag: Linds h:o 5
4 Johan Liutins f: Rust Liutu Son Abram mh:o, Son Johan mh:o 4
1 Bst d:r Anders Liutins f: Liutu dot Sisilja 1
7 Lantmät And: Hirn 1 Rust Hirn d:r Johan Finne, d:r Johan Kiljuin, d:r Michel, Syst Ewa, Pig Anna, Pig Marja 7
2 Inh: And: Liutin mh:o 1 1 Liutu 2
4 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu Swåg:r Pär mh:o 4
1 Limatala/Liimattala 6 Adam Abramss: Matinens f: Cav Matinen Son Johan, Son Adam mh:o, Son Mats, br Son Abram, br dot Marja 6
1 Bst d:r Jacob Kärpäin 1 Kärpänen 1
2 6 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen b:r Mats mh:o, b:r Hindr, Cuosin Lars Enka 6
3 4 Mats Lukoins f: Kro Luukkonen b:r Adam mh:o, b:r Hindrs h:o, br Son Mats 4
6 Lars Lukoin 1 Kro Luukkonen b:r Adam mh:o, b:r Erich mh:o, b:r Mats 6
4 3 Johan Wiskarins E:a 1 Kro Viskari Son Johan mh:o 3
3 Salamon Wiskarins E:a 1 Kro Viskari B:r Pär mh:o 3
2 Mats Wiskarin 1 Kro Viskari dot Karin 2
1 Lindusalo/Lintusalo 5 Mats Håttin 1 Cav Hottinen B:r Adam mh:o, B:r Johan mh:o 5

Sivu 424AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Lindusalo/Lintusalo 3 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen måg Mats mh:o, måg Lars 3
3 Bst d:r Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen Syst Anna 3
3 Fureren Johan Lemkes Boställe Inf bost Lemke
4 6 Mats Matsson Räpoins f: Cav Reponen Son Matses h:o, b:r Anders h:o, b:r Johans h:o, Son Lars, Son Mats, Son Måns 6
5 7 Mårten Räpoins f: Inf Reponen Son Mats h:o, Son Mårten mh:o, Son Eskels h:o, Son Johan mh:o, Sold: h:o Anna 7
2 Bst d:r Abram Matin mh:o 1 1 Matinen 2
1 Bst d:r Olof Sårjoin 1 Sorjonen 1
1 Muramäki/Muuramäki 11 Johan Jöranss: Waldains f: Cav Valtonen F:r b:r Son Mats mh:o, br Son Thomas mh:o, br Son Johan mh:o, dot Elin, F:r b:r Son Lars E:a, b:r Son Anders, b:r S: Johan mh:o 11
1 Magnula/Maunola 5 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Son Mats, B:r dot Lena, B:r dot Marja 5
2 Torp. Pär Pursiain mh:o 1 1 Pursiainen 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 K:s uts:
2 4 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Sold Snels h:o, Son Pär mh:o, Son Anders mh:o 5
2 Inh: Pål Jukarain mh:o 1 1 Jukarainen 2
3 Mats Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Mats, Son Mårten mh:o 3
2 Bst d:r Jöran Härkä mh:o 1 1 Härkönen 2
3 4 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Adam mh:o, B:r Anders 4
1 Bst d:r Krister Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 Bst d:r Res: K: Michel Netts f: Nätt v11 v12 Syst Rigina 1
4 Lars Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johan mh:o, Son Lars, Sona S: Erich 4
4 3 Hans Karfwins E:as f: Inf Karvinen br Olof mh:o, br Anders h:o 3
4 Torp Hindr Huikarin mh:o 1 1 Huikarinen B:r Simon, Syst Brita 4
1 häst, 2 kiör, 4 K:s uts:
4 Michel Karfwin mh:o 1 1 Inf Karvinen B:r Israel mh:o 4
5 5 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simon, Syst Marja, d:r Johan Randal 5
2 Torp Mats Kiljuins f: Kiljunen Son Adam, dot Marg 2
1 stod, 1 koo, 4 K:s uts:
3 Torp Mats Randal:s f: Rantalainen fri för Barn, Son Erich mh:o, dot Susanna 3
1 häst, 2 kiör, 2 får
3 Adam Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simons E:a 3
1 Mietula/Miettula 9 Anders Sårjoins f: Cav Sorjonen B:r Son Lars Jacobss Sårjoin, br Son Lars mh:o, br Son Mårt mh:o, Son Lars mh:o, Son Mats, Son Hindr 9
2 Bst d:r Hans Suna 1 Suna Syster Brita 2
2 3 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Thomas, Son Hindr mh:o 3
2 1 Sold Johan Skiöns h:o 1 Cav Skön 28 d:r Olof Lukoin, Pig Marja Ikäheimoin 3
3 Gränse upsyningsm: Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman Pig Anna Wäinäin 3
5 Hindr Jöranss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Nils mh:o, b:r Adam 5
1 Bst d:r Jöran Sållas h:o 1 Solla 1
2 Sokn Skrädd: Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
2 Sokn Linwäf: Mats Tarkgren 1 Tarkgren B:r Elias 2

Sivu 426AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Mietula/Miettula 4 Johan Widikås E:as f: Cav Vitikka måg Anders mh:o, måg Mats h:o, dot Ewa 4
2 Thomas Widikå mh:o 1 1 Cav Vitikka 2
4 5 Anders Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Adam mh:o, Son Anders, dot Anna 5
Sold Höks h:o Hök 21 fri för Barn
4 Thomas Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Pär mh:o 4
1 Maljala 7 Hans Måndåins f: Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Pär mh:o, Son Hans mh:o, dot Karin 7
2 2 Johan Måndåins E:as f: Cav Montonen Son Måns mh:o 2
1 Bst d:r Johan Ingins h:o 1 Inkinen 1
2 Anders Måndåin mh:o 1 1 Cav Montonen 2
3 2 Mats Dysters öde Cav Dyster Inh: Pär Himain mh:o 2
4 1 Pär Taifwal:s f:, Brukar hemmanet Kro Taivalantti Stiuf Far Michels h:o 1
5 5 Mårt: Johanss: Måndåins f: Kro Montonen BLM: Michel, b:r Johan mh:o, S: Johan, dot Caisa 5
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Karl Piskoins f: Kro Piskonen Son Hindr, Son Pål mh:o 3
2 Pär Johanss: Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen 2
2 LB: Gustaf Lukoin 1 Luukkonen Son Hindr 2
1 Ninisari/Niinisaari 2 Ingeneur And: Hirns f: Kro Hirn d:r Thomas, Pig Anna 2
2 Bst d:r Mårt: Räpoin 1 Reponen dot Anna 2
1 Bst d:r Johan Suikains h:o 1 1
4 Lars Räpoins f: Kro Reponen Son Hindr mh:o, Son Pär mh:o 4
3 Mats Räpoin mh:o 1 1 Reponen B:r Johans h:o 3
2 4 Pål Pålss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen b:r Anders h:o, Pig Giertrud Parre 4
Inh: Lisa Spare Parri utf:
3 6 Lars Pärss: Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son And mh:o, Son Karls h:o, Son Pärs h:o 6
Sold: Wiks h:o Vik 18 fri för Barn
4 5 Elias Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen br Son Hindr mh:o, Son Hindr, br S: Pär, br dot Marja 5
Inh: Erich Turkiain Turkiainen Bräk:
2 Bst d:r Hindr Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
8 Hindr Lukoins f: Cav Luukkonen B:r Son Pål, B:r Son Pär, B:r Son Hindr mh:o, Son Adam mh:o, Son Hindrs h:o, Son Mats 8
5 6 Mats Hulkoins E:as f: Cav Hulkkonen Son Krister mh:o, b:r S: Krister mh:o, måg And mh:o 6
1 Ållila/Ollila 12 Hans Kiljuins f: Cav Kiljunen br Son Pär mh:o, Son Johan, Son Pål mh:o, br Son Bengt mh:o, br Son Grels mh:o, b:r Son Hans mh:o, bror Son Michel Bengtsson Kiljuin 12
2 4 Birjer Larss: Hämäl: mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swåg:r Johan, Swåg:r S: Mats 4
2 Birjer Hämäläins f: Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o 2
2 Mats Uikoin 1 Cav Ukkonen dot Susanna 2
3 Michel Hämäl:s E:as f: Cav Hämäläinen måg Hindrs E:a, dot Marg, d:r Erich 3
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 4 1 And: Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Sold: h:o Marja, Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 5

Sivu 428AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pätäjänniemi/Petäjäniemi 4 Pål Aufwins h:o 1 Cav Auvinen Son Johan mh:o, B:r Son Thomas 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 7 Johan Läskins E:as f: Rust Leskinen d:r Pär, d:r Johan, br dot Lisa, Son Grels mh:o, Son Mats mh:o 7
Torp: Grels Kåndiains E:a 1 Kontiainen utf:, nybygge
9 Lars Kåndiain 1 Rust Kontiainen Son Mårten, Swåg:r Anders, dot Marja, Son Lars mh:o, Inh: Adams h:o, Swåg:r Son Pär mh:o 9
Drag: Zakarias Pirtmans h:o Pirtman fri för Barn
2 5 Krister Härkäins f: Cav Härkönen Son Johan mh:o, måg Mats mh:o, dot Anna 5
3 3 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen måg Johans h:o 3
3 Pär Hindrss Hamuins h:o 1 Inf Hamunen B:r Michel mh:o 3
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Mats Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman Pig: Anna Sårjoin 3
1 Piskåila/Piskola Michel Ahålains öde Kro Aholainen Majoren Stigt Bergar ängarne
2 Bst d:r Pär Wäijalain mh:o 1 1 Veijalainen 2
2 5 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Anders, br S: Pål, b:r Johans h:o 5
3 5 Johan Piskoins E:as f: Kro Piskonen br Pär, Slägt Hindr mh:o, Son Johan mh:o 5
4 11 Hindr Piskoins f: Cav Piskonen br Pål mh:o, Son Anders, Son Pär mh:o, dot Anna, br Pär mh:o, Son And mh:o, Inh: Johans h:o 11
5 3 Lars Lappalains f: Inf Lappalainen Son Anders mh:o, dot Brita 3
2 Anders Lappal:s f: Inf Lappalainen Son Sexman Mats mh:o 2
3 Jöran Lappal:s h:o 1 Inf Lappalainen br Johan, Son Anders 3
6 5 Johan Kåndiains E:as f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Marg, dot Karin, Inh: Pål Lukoins h:o 5
2 Michel Sållas h:o 1 Inf Solla Inh: Anders Norman 2
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 4 Pär Summain 1 Cav Summanen Son Thomas, dot Anna, dot Ewa 4
1 Bst d:r Jöran Summains h:o 1 Summanen 1
3 Thomas Summains h:o 1 Cav Summanen Måg Lars mho 3
3 Torp: Jonas Johanss: Hujain mh:o 1 1 Hujanen Syster Anna 3
1 stod, 2 kiör
5 Jonas Summain mh:o 1 1 Cav Summanen B:r Pärs h:o, b:r Esaias mh:o 5
2 3 Pål Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen d:r Anders Hämäl 3
3 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen dot Kirstin 3
2 Bst d:r Johan Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
2 Bst d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
6 Michel Kandiains f: Cav Kontiainen Son Michel, Son Thomas mh:o, Son Mats mh:o, dot Rigina 6
1 Ruokosalo/Rokansalo 7 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen b:rs måg Johan mh:o, b:r Johan mh:o, b:r Thomas Enka, Sold: Lars h:o, S: Adam mh:o 8
1 Torp Gustaf Råckains E:as f: Rokkanen fri för Barn, Son Anders 1
1 häst, 2 kiör, 4 K:s uts:
2 7 1 Erich Räpoins f: Cav Reponen br dot Marja, br S: Mårten, br S: Eskel mh:o, Son Mårten mh:o, Son Johan, Sold Laxs h:o 8
3 2 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen 2
2 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2

Sivu 430AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Räpåila/Repola 8 Erich Räpoins folk Kro Reponen B:r Olof mh:o, Son Mats, br dot Walborg, br Son Michel, b:r Pär, B NM: Michel mh:o 8
2 2 Mats Matsson Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Hindr 2
4 Michel Mårtss: Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Pär, Pig Magdalena Räpoin 4
4 Pär Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Michel, Son Mårten, Son Hindr 4
3 Erich Räpoin 1 Kro Reponen Son Michel, dot Karin 3
1 Ryhälä 4 Pär Wirolains E:as f: Rust Virolainen d:r Johan Håttin, måg Mårten mh:o, måg Jacobs E:a 4
Drag: Leimans h:o Leiman fri för Barn
5 Mats Leinoins f: Rust Leinonen Son N:M: Michel mh:o, Pig: Karin Kietäwäin, d:r Thomas Hamuin, d:r Olof Kietäwäin 5
4 Anders Leinoins f: Rust Leinonen Son Michel mh:o, d:r Adam Spare, Pig Anna 4
1 Inh: Ewa Lukoin 1 Luukkonen 1
2 Torp: Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
2 4 1 Pål Matsson Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Mats mh:o, Son Pål mh:o, Sold: Leinoins h:o 5
4 Israel Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Simon mh:o, Son Pål, Son Mats 4
3 4 Johan Ingins E:as f: Cav Inkinen måg Mats mh:o, måg Hindrs h:o, dot Elin 4
6 1 Pär Himain mh:o 1 1 Cav Himanen Swåg:r Lars mh:o, Swåg:r Pål mh:o, Sold: Grens h:o 7
4 4 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen B:r Brusius mh:o 4
2 Bst d:r Jöran Mannin mh:o 1 1 Manninen 2
5 3 Pål Tuhkain 1 Kro Tuhkunen B:r Anders mh:o 3
2 Bst d:r Mats Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
6 5 Anders Waldåin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Olof mh:o, b:r Hindrs h:o 5
1 Säppälä/Seppälä 6 Lars Aufwin 1 Kro Auvinen Son Anders mh:o, måg Thomas mh:o, Inh: Marg 6
2 5 Pär Liuttus h:o 1 Kro Liutu B:r Olof mh:o, b:r Hans, b:r Anders h:o 5
5 Johan Liuttu 1 Kro Liutu b:r Olof mh:o, Son Olof mh:o 5
3 10 Pär Thomass: Waldain 1 Kro Valtonen F:r b:r Son Thomas, F:r b:r Son Pär mh:o, b:r Jöran mh:o, b:r Son Johan mh:o, Sold Rodsins h:o 10
Inh Olof Päyköin Päykkönen utg:
1 Sårjåla/Sorjola 4 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen B:r Johan, Syst Karin 4
Bst d:r And: Lautiains h:o Lautiainen utf:
4 Eskel Uikain mh:o 1 1 Kro Uikkanen B:r Jacob mh:o 4
Afsk: Drag: Pär Rems h:o fri för Barn
2 6 Michel Ikoins E:as f: Cav Ikonen br Son Mats, br Son Hindr mh:o, br Son Pär, br Son Pål mh:o 6
5 Pål Saikoins f: Cav Saikkonen Swåg: Anders mh:o, måg Johan mh:o, br dot Anna 5
1 Såppålanniemi/Sopala 3 Torp och Smed Johan Uikain mh:o 1 1 Kap bohl Ukkonen b:r Stanislaus 3
5 LB: And: Andss: Aufwin mh:o 1 1 Auvinen b:r Pär mh:o, Syster Beata 5
4 LB: Johan Aufwins f: Auvinen Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 4
3 LB: Johan Mattss: Aufwins h:o 1 Auvinen Swåger Staffan mh:o 3
2 3 Johan Kiljuins h:o 1 Kro Kiljunen B:r Pär, B:r Adam 3
1 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen 1
3 Brusius Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Brusius mh:o, Son Mats 3
1 Wäsiniemi/Vesiniemi 3 1 Befalsm: Joh: Romanus 1 Rust Romanus Drag: Mats Siögrens h:o, d:r Johan Kåndiain, Pig: Marja Kiljuin 4

Sivu 432AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsiniemi/Vesiniemi 2 Bst d:r Jacob Limatain 1 Liimatainen b:r Thome h:o 2
2 Bst d:r Hindr Lukoins f: Luukkonen måg Anders mh:o 2
2 Torp och utrid Hindr Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen 2
2 1 Brukas af N:o 1 under ett Cav Sold Trygs h:o 1
3 Torp Olof Sipin 1 Sipinen Byggar i skogen, B:r Adam mh:o 3
2 Bst d:r Pär Kainul: mh:o 1 1 Kainulainen 2
Bst d:r Olof Lukoins E:a Luukkonen utfattig
3 6 Elias Kåtrås f: Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Erich mh:o, Son Anders mh:o 6
4 3 Johan Lukoins f: Cav Luukkonen b:r Hindrs h:o, Son Johan mh:o 3
4 Eskel Lukoins f: Cav Luukkonen Son NM: Anders mh:o, S: Johans h:o, d:r Jacob 4
1 Bst d:r Bertil Mietin 1 Miettinen 1
5 6 Regemens Skrif: P: Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin Pig Ingeborg Kåndiå, Pig Marg, Pig Beata Karhåin, Pig Marg 6
Drag: Michel Ids h:o Id fri för Barn
1 Inh: Adam Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
3 Torp Johan Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen nybygge, B:r Anders 3
1 Bst d:r Anders Råckain 1 Rokkanen 1
2 Torp Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Son Bertil 2
1 häst, 2 kiör, 16 K:s uts:
1 Bst d:r Mats Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 Torp Mats Winters f: Vinter nybygge, fri för Barn, b:r Johan, dot Anna 2
Inh: Karin Sårjoin Sorjonen utf:
6 4 Thomas Kiljuins f: Cav Kiljunen Bst Johan Hakulin, b:r Pär mh:o, måg Johan 4
1.2 Waldåla/Valtola 5 NM: Pål Waldåin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders mh:o, dot Marja 5
5 Mats Waldains f: Rust Valtonen måg Anders mh:o, S: And, br dot Lisa, Pig Anna 5
1 Bst d:r Winsentius Kåndiain 1 Kontiainen 1
3 Pål Pålss: Waldåin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders 3
Drag: Mich: Walsteds h:o Wahlstedt fri för barn
2 Torp And: Waldains f: Valtonen Son Samuel mh:o 2
1 häst, 1 koo
Torp Erich Kiljuin mh:o Kiljunen frie för Barn
1 stod, 1 koo, 6 K:s uts:
Pastoratet/Kirkonkylä 8 Kyrckoh H:r Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius dot Anna, dot Lena, Pig Stina Kituin, Pig Anna Kangain, Pig Walborg Lukoin, d:r Esaias Uikain 8
3 Klåck: Abram Frimodig mh:o 1 1 Frimodig Pig Kirstin Pitkäin 3
2 Torp Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen Inh: Anders Aufwin 2
2 Torp Olof Mannins f: Manninen Bräk:, dot Beata, dot Brita 2
2 Torp Pär Hulkåins f: Hulkkonen fri för B:, b:r Mats, b:r Johan 2
3 Torp Hindr Härkäins f: Härkönen Son Hindr mh:o, dot Anna 3
2 Torp Erich Purhåin mh:o 1 1 Purhonen 2
1 Inh Anna Taipalin 1 Taipalinen Son Johan 5 år 1
1 Bst d:r Johan Bergs h:o 1 Berg 1
5 Torp och Sokn Stug: Eld: Pål Limatain mh:o 1 1 Liimatainen B:r Adam mh:o, Syst Marja 5
2 Färge K: och T: Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2
2 Färge K:, Torp Johan Härkäin 1 Härkönen Son Mats 2
4 Camereraren P:G: Dunker gift 1 Duncker Pig Elin Ikäheimoin, Pig Anna Hämäl, d:r Thomas Limatain 4

Sivu 434AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 3 Grense upsyningsm: Joh: Artell 1 Artell Son Johan, dot Johanna 3
2 Besök: Jacob Flinkman mh:o 1 1 Flinkman 2
1 Vice Besök: Fried: Artell 1 Artell 1
1 2 Sokn Skolmäst: Israel Itemeus 1 Ithimaeus Inh: Johan Liutin mh:o 3
1 1 Brofogd: Johan Rut 1 Ruuth Inh: Olof Hakulins h:o 2
Mieutula Såg Qwarn
-- Såg Skrif: och Fendr: Gustaf Kreutlens f:, gift Creutlein dot Wilhelmina, dot Magdalena, Pig: Hedwig Ilander, i adelsmans kost
-- 2 Smed Mats Halåin mh:o 1 1 Halonen 2
-- 2 Såg K: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 1 Såg K: Johan Såpain 1 Sopanen 1
-- 2 Förra Länsm: J:F: Hamarin 1 Hammarin Pig: Elin Stårn 2
-- 3 Fältwäbelen och Krono Länsm: Adolp: T: Lindgren mh:o 1 1 Lindgren Pig: Walborg Huchtiain 3

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17831785

© Maija-Liisa Laakso 2023