AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1783 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1783

Sivu 898AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 2 Herr Lieut: Kruses h:o 1 Kro Kruse Pig Agneta Rasain 2
3 LB: Eskel Hämäläin 1 Hämäläinen B:r Pål mh:o 3
4 Torp: Lars Päyköins f: Päykkönen 2 gl:, Son Olof mh:o, dot Beata, dot Karin 4
1 stod, 2 kiör, 8 K:s utsäde
1 2 Bst d:r Pär Siönsted mh:o 1 1 Skönstedt B:r Trumbsl: Michel 3
2 LB: Mats Hämäl:s h:o 1 Hämäläinen Son Eskel 2
Bst d:r Marg:a Hämäl: Hämäläinen utfattig
1 Himahuha/Himahuuha 3 Pål Andss: Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Syster Elin 3
5 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Swåg:r Johan mh:o, d:r Johan Aufwin 5
5 Thomas Thomess. Aufwins E:as f: Kro Auvinen Swåg:r Lars mh:o, Swåg:r Thomas mh:o, dot Marja 5
4 Johan Kuosmain mh:o 1 1 Kuosmanen Stiufss: Thomas, Stiufss: Johan 4
2 6 Adam Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen b:r Pål mh:o, b:r Mats mh:o 6
Inh: Pål Halins h:o Halinen utfattig
1 Huchtima/Huhtimaa 4 Hindr: Räpoins h:o 1 Cav Reponen Son Johan mh:o, Son Olof 4
4 Mats Mårtenss: mh:o 1 1 Cav b:r Pär, b:r Johan 4
1 Adam Räpoin 1 Cav Reponen 1
2 6 Mårten Helps folk Rust Helpi Swåg:r Winsentius mh:o, Stiufdot Marja, Swåg:r Simon mh:o, d:r Anders 6
7 Pär Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen b:r Simon mh:o, b:r Mårten mh:o, Drag: Lars Kandains h:o 7
Bst d:r And: Kangain Kankainen utfattig
3 4 Hindr: Kurki mh:o 1 1 Inf Kurki d:r Lars Ikäheimoin, Pig Marg Iäk 4
Inh: Johan Sårjoins h:o Sorjonen fri för barn
1 Huchkala/Huuhkaala 6 Erich Johanss: Luckoins f: Kro Luukkonen b:r Pär mh:o, b:r Johan mh:o, d:r Thomas Mietin, dot Anna 6
2 4 Mats Ihalains E:as f: Inf Ihalainen måg Mats mh:o, måg Lars mh:o 4
4 Jöran Lukoin 1 Inf Luukkonen Son Jöran mh:o, Pig Ewa Ikäheimo 4
1 Hamula 2 Feltwäb: Gust: Schatolowits f: Kro Schatelowitz dot: Ebba, Pig Walborg Pelkoin 2
1 Bst: Michel Ikåin 1 Ikonen 1
Inh: Hindr: Sårjoin Sorjonen fri för barn
2 Bst: d:r Markus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 6 Hindr: Härkäins f: Cav Härkönen Son Hindr mh:o, Son Johan mh:o, Son Hasekel mh:o 6
1 Inh: Pär Mietin 1 Miettinen 1
3 2 Lars Sårjoin mh:o 1 1 Inf Sorjonen 2
4 5 Hans Kåtrås E:as f: Cav Kotro dot Sisilja, Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 5

Sivu 900AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hamula Bst: d:r Jäg: Johan Hämäl: Hämäläinen fri
4 1 Hindr: Kåtrås folk Cav Kotro Sold: Wargs h:o, Son Elias mh:o, Son Anders mh:o 5
5 3 Bygmäst: Adam Lindström 1 Cav Lindström Son Karl, Pig Marg Metin 3
1 Bst: d:r Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
2 Bst: d:r Simon Haikåin mh:o 1 1 Haikonen 2
6 Sigfred Hälp mh:o 1 1 Cav Helpi Son Anders mh:o, d:r Gustaf Kietäwäin, Pig Marja Syren 6
1 Bst: d:r Mårten Ketäwäins h:o 1 Kietäväinen 1
1 Harmala/Harmaala 4 Anders Kaupins f: Kro Kauppinen B:r Månses h:o, B:r Mats mh:o, B:r And 4
2 Corp: Berent Esners hemman Cav Eschner i Hallåla
3 LB: och Tull upsym: Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman Pig: Ulrika Snelman 3
3 Fuoriern Törnqvists Erf:rs hemman Cav Törnqvist
3 LB: Rustmäst: Eric Joh: Norrings h:o 1 Norring Pig Marja Kähköin, Pig Elin Aufwin 3
1 Hurisalo/Hurissalo 5 Israel Pardain 1 Inf Partanen Sold Frodigs h:o, Son Bertil mh:o, b:r Thomas 5
5 And: Andss: Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r och N:M: Michel mh:o, B:r Mårten 5
2 10 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen b:r Mats mh:o, b:r Anders mh:o, b:r Bengt mh:o, b:r Pål, b:r S: And, b:r S: Pär 10
Bst d:r Johan Jukarain Jukarainen Bräck:
5 And: Johanss: Leinoin 1 Cav Leinonen Son Anders, Son Michel mh:o, Son Thomas 5
3 5 Lars Jukarain mh:o 1 1 Cav Jukarainen b:r Anders mh:o, Syst: Elin 5
Bst: Lars Jukarain Jukarainen Bräck:
Halfwa hemmanet öde Cav
4 4 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r Michel, dot Kirstin, dot Anna 4
1 Hylkylä 4 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen B:r Johan mh:o 4
1 Johan Mietins h:o 1 Kro Miettinen 1
2 Brukas af Kandiaiser i Hauhåla Kro Kontiainen
3 3 Thomas Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Lars 3
4 3 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen B:r Matses h:o 3
5 1 Pär Larsson Jukarain 1 Kro Jukarainen 1
6 3 Pär Såpain 1 Kro Sopanen dot Elin, d:r Simon Kangain 3
1 Hauhåla/Hauhala 5 Krister Kåndiain 1 Kro Kontiainen b:r Michel mh:o, B:L:M: And, b:r Hindrs h:o 5
7 And: Michelss: Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen Son Mats, Son Johan, Son Mickel mh:o, b:r Pär mh:o, b:r Mickels E:a 7
2 Bst d:r Krister Hyfwärin 1 Hyvärinen dot Marja 2
2 3 1 Johan Kåndiains f: Cav Kontiainen Son Johan, Son Mats, dot Marja, Sold h:o Ingeborg 4
4 Mats Larss: Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o 4
1 Junnimäki/Junninmäki 3 Abram Lukoins f: Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, Son Hindr 3
6 Johan Matssons E:as f: Cav Luukkonen Sona Son Thomas, B:r dot Marja, Son And mh:o, Son Adams h:o, Sona dot Anna 6
2 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Mats mh:o 2

Sivu 902AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Junnimäki/Junninmäki 2 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
2 Torp Gustaf Mannins f: Manninen frie för B:, Son Elias, dot Kirstin 2
1 häst, 2 kiör
3 Staff: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 3
1 Ihalais/Ihalainen 6 Pål Leinoins E:a 1 Cav Leinonen Inh: Kirstin Kupin, b:r Son Pär, b:r Son Hindr, b:r Son Adam, Son Johan 6
3 Johan Hindrss Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen b:r Pål 3
2 Michel Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
2 12 Anders Måndoins E:as f: Cav Montonen F:r b:r Son Mårten Michelsson, b:r S. Joh mh:o, b:r S. Michel mh:o, b:r S. Mats mh:o, b:r S. Hindr mh:o, b:r S. Elias, Son Anders mh:o 12
2 Bst d:r Pål Hujains h:o 1 Hujanen dot Beata 2
3 5 Pär Sållas h:o 1 Inf Solla Son Pär mh:o, Son Johan, dot Anna 5
3 Hindr Talikain mh:o 1 1 Inf Talikainen Bror Anders 3
1 Ikåila/Ikola 4 Hans Måndoins f: Cav Montonen Son Hans mh:o, Son Ands E:a, Sonadot Brita 4
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Sergeanten Pett: Wilh: Kruses f: Inf Bost: Kruse d:r Thomas Turkiain, Pig Anna Paukoin 2
3 Bst d:r Johan Kietäwäin 1 Kietäväinen Syster Marja, Syster Lisa 3
Bst d:r Pär Korp Karp 20 utfattig
2 vice Past: Hind Romani hemman Cav Romanus
3 underlagt hemman Cav
4 6 1 vice Past: Hind Romanus 1 Kap:Bohl Romanus Inh: Johan Långströms h:o, d:r Michel Simonss, d:r Hindr Hujain, d:r Thomas Limatain, Pig Kirstin Kåsoin, Pig Anna Sårjåin 7
3 Bst d:r And: Jukarains E:as f: Jukarainen Bräck:, Son Lars mh:o, dot Kaisa 3
Torp: Nils Rautiain mh:o Rautiainen fri för Barn
1 Kietäwälä/Kietävälä 8 Mats Lukoins h:o 1 Rust Luukkonen Swågers måg Pär mh:o, dot Maria, Son Thomas mh:o, Son Pär, Son Mats 8
Drag: Ströms h:o Ström fri för barn
7 Hindr Lukoin 1 Rust Luukkonen b:r Mats mh:o, b:r Thomas mh:o, Son Thomas, Son Mats 7
1 Bst d:r Hans Ikäheimoin 1 Ikäheimonen 1
Bst d:r Anders Päyköin Päykkönen Bräk:
2 6 Johan Kietäwäins f: Cav Kietäväinen Son Johan mh:o, Son Daniel mh:o, Son Thomas, d:r Johan Karpin 6
6 1 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Sold: Hasts h:o, Son Mats mh:o, b:r Bertil mh:o, dot Elin 7
3 6 Michel Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, S: Johan mh:o 6
2 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen 2
4 4 Olof Hakulins f: Kro Hakulinen Son Simon mh:o, Son Adam, Son Mats h:o 4
4 Måns Månss: Lukoins E:as f: Kro Luukkonen B:L:M: And Lukoin mh:o, måg Joh mh:o 4
5 2 And: Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan, Son Pär 2
4 Hindr Kituins f: Cav Kitunen Son Hindr mh:o, Son Pär, dot Marg 4
6 7 Mats Matss: Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen b:r Pål mh:o, des S: Mats, B:r Michel mh:o 7
Bst d:r Krister Kåckoin Kokkonen Bräk:

Sivu 904AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
7 Kietäwälä/Kietävälä Halfwa brukas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen under ett
4 Jacob Puttåins f: Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o 4
1 Kåckåla/Kokkola Herr Capit: och Ridd: Magnus Erenrohts Boställe Inf:Bost: Ehrnrooth
1 Afsk: Sold: Bst d:r Danjel Linds f: Lind 35 dot Kirstin 1
3 Torp Johan Hämäl:s f: Hämäläinen B:r Mårten, B:r Michel mh:o 3
1 Bst d:r Anders Widikå 1 Vitikka 1
1 Kiljula 3 Pär Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Måg Daniel mh:o, dot Malin 3
1 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen 1
1 Simon Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Erich 1
2 Brukas i före och eftergående under ett Cav
3 4 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen b:r Son Erich mh:o, b:r dot Elin 4
Bst d:r Johan Erickss: Kiljuin Kiljunen utfattig
1 Bst d:r Bengt Olofss: Kiljuins h:o 1 Kiljunen 1
1 Torp Pär Hujain 1 Hujanen 1
2 Inh: Johan Kiljuins f: Kiljunen utfattig, Son Inh: Bengt mh:o 2
2 Lars Himain mh:o 1 1 Cav Himanen 2
1 Kitula Brukas af Matts Lukoin Cav Luukkonen i Lukola by N:o 2
2 6 Hindr Lukoin 1 Cav Luukkonen Pig Karin Lukoin, d:r Adam Widikå, Stiuf b:r Erich, Stiuf b:r Thomas mh:o 6
6 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Mats mh:o, b:r Johan mh:o, d:r Markus Pöllain 6
2 Bst d:r Thomas Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
3 4 Krister Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Lars mh:o, Son Pål 4
6 Erich Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Johans h:o, b:r Mats mh:o, b:r Thomas, b:r Jacob 6
Bst d:r Lars Lukoins h:o Luukkonen Bräk:
1 Bst d:r Abram Kyllöins f: Kyllönen Bräk:, Son Abram 1
4 Lantmät Anders Hirns Rusthåll Rust Hirn
4 Torp Erich Arpåin mh:o 1 1 Arponen b:r Mats, Syst: Brita 4
1 häst, 3 kiör, 6 K:s uts:
2 Bst d:r Jöran Mietuin mh:o 1 1 Miettunen 2
4 Hindr Arpoins f: Rust Arponen Son Hindr mh:o, Son Joh, dot: Marja 4
2 Bst Jöran Arpoins f: Arponen Son Mats mh:o 2
6 Mats Arpoin 1 Rust Arponen b:r Mihel, b:r Jöran mh:o, b:r Pär mh:o 6
5 8 Olof Olofsson Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Erich, b:r Mårten mh:o, b:r Thomas mh:o 8
Bst d:r res K: And: Lukoin mh:o Luukkonen v41 v42 frie
1 Kaupila/Kauppila 3 Markus Jacobss: Sårjoins f: Cav Sorjonen Son Johan mh:o, Son Anders E:a 3
4 Markus Olofsson mh:o 1 1 Cav b:r Anders mh:o 4
3 Torp Anders Kangain mh:o 1 1 Kankainen B:r Philip 3
1 häst, 2 kiör, 4 K: uts:

Sivu 906AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kaupila/Kauppila Sold. Hindr Lukoins h:o Luukkonen 13 fri för Barn
2 3 Johan Pärsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen d:r Pål Lukoin 3
5 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen F:r b:r Grels mh:o, S. Joh, dot Marja 5
4 Pär Matsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swåger Anders, Pig Lena Ripin 4
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kaipala/Kaipaala Lieut: Lindekrantz Boställe Cav bost Lindekrans d:r N:N: i adelsmans Kost
3 LB: Hindr Såpain mh:o 1 1 Sopanen Bror Johan 3
1 Inh: Pål Räpoin 1 Reponen 1
2 underlagt hemman
3 5 Hindr Sårjoin 1 Cav Sorjonen Inh. Kirstin Sårjoin, b:r Mats mh:o, b:r Kristers E:a 5
4 5 Sexm: Erich Widman 1 Cav Vidman Son Erich mh:o, Son Hans, dot Karin 5
1 Bst d:r Mats Kåtrås h:o 1 Kotro 1
5 6 Johan Kristerss: Wirala: mh:o 1 1 Kro Virolainen b:r Krister, B:r Hindr mh:o 6
5 Johan Härkäins E:a 1 Kro Härkönen Swåg:r Johan mh:o, dot Marja, dot Anna 5
2 Bst d:r Lars Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
Sold: Mats Kånsts h:o Konst 30 fri för Barn
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Mårten mh:o, Son Erich mh:o 4
5 Mats Matssons E:as f: Kro Kyllönen Son Bengt, Son Pål mh:o, dot Susanna, dot Ewa 5
2 3 Mats Måndoins f: Inf Montonen Son Jöran, Son Erich, dot Susanna 3
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen b:r Mats mh:o 4
3 7 Mats Huttuins f: Cav Huttunen b:r Hans mh:o, b:r S: Mats mh:o, b:r S: Hans, b:r S: Thomas, brodot: Anna 7
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 7 Hindr Puttåins f: Cav Puttonen Son Johan, Son Dafwid mh:o, Son Jacob mh:o, Son Michel mh:o 7
6 Eskel Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen måg Mårten mh:o, Son Mårten, dot Lisa 6
1 Bst d:r Dafwid Rautiain 1 Rautiainen 1
1 Torp Hindr Summains h:o 1 Summanen 1
2 kiör, 8 K: uts:
3 5 Lars Kåndiains Erfw:rs f: Cav Kontiainen Son Johan, B:L:M: Joh Kristerss mh:o, Son Lars mh:o 5
1 Bst d:r Jöran Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 Torp Simon Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
1 koo
4 6 Johan Kainul:s f: Cav Kainulainen Son Michel, Son Isak, Sona S: Michels h:o, Sona dot Marja, Sona S: Johan Johansson, dot Walborg 6
1 Kåndiala/Kontila 5 Mickel Kåndiains E:as f: Rust: Kontiainen Stiuf S: Pär mh:o, Stiuf S: Jöran mh:o, dot Karin 5
4 Erich Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen Son Johan, dot Agneta 4
2 Olof Räpoin 1 Rust: Reponen Pig Elin Paukoin 2
3 Mats Kåndiains h:o 1 Rust: Kontiainen b:r Jörans h:o, dot Anna 3
3 Torp Eskel Uikåin mh:o 1 1 Uikkanen Syster Kirstin 3
1 häst, 2 kiör, 8 K: utsäde
Drag: Mats Hermans h:o Huren fri för Barn

Sivu 908AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kåndiala/Kontila 5 Michel Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan 5
2 Pär Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen 2
2 Bertil Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen 2
1 Lambila/Lampila 2 Pål Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o 2
3 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johan, Son Mats, Son Pärs h:o 3
3 Anders Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Hans, dot Marja 3
2 2 Förra Länsm: Gab: Jacks h:o 1 Inf Jack Son Corp:, Son volenteur, Pig Stina Kituin 2
LB: Sergeant: Alexand: Stålhanas f: Stålhana d:r Johan Håtta, Pig Kirstin, i adelsmans kost
3 Justisialen Georg Zygneii Boställe Inf Bost Cygnaeus han uptagen i Christina Sokn
Afsk: Sold: Flink och h:o Flink 27 fri för Barn
4 LB: Adam Såikains h:o 1 Saikkonen b:r Son Anders mh:o, b:r Son Adam 4
5 LB: Mats Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen b:r Lars h:o, b:r Jöran, d:r Erich Ihalain 5
Inh: Elin Kåckåin Kokkonen utfattig
1 Lukåla/Luukkola 6 Sylfwester Lukoins f: Rust: Luukkonen b:r Lars, b:r Johan mh:o, Son Anders mh:o, b:r Son Anders 6
Inh: Johan Flinkman och h:o Flinkman utgamal
4 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen b:r Michel mh:o 4
7 Sergeant: Abram Håbin 1 Rust: Hobin d:r Johan Uikain, Pig Anna Ihalain, Pig Anna Ahwenoin, Pig Rigina, Drags dot Ewa, dot Wendla 7
2 Bst d:r Lars Jukarain 1 Jukarainen b:r Michel 2
2.3 7 Mats Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Hindr, b:r Thomas mh:o, b:r S: Jacob mh:o, b:r dot Anna 7
4 5 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen b:r Anders, b:r S: Johan, dot Kirstin 5
5 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Anders 5
5 Jöran Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, Son Pär 5
4 Thomas Lukoins E:as f: Cav Luukkonen måg Pär mh:o, Son Johan mh:o 4
4 Pär Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Adam mh:o, dot Kirstin 4
5.6 5 Pär Liutus E:a 1 Rust Liutu b:r Mats, b:r Pål mh:o, Drag: Linds h:o 5
4 Johan Liutus f: Rust Liutu Son Abram mh:o, Son Johan mh:o 4
1 Bst d:r And: Liutus f: Liutu dot Marja 1
3 Lantmät And: Hirn 1 Rust Hirn dot Ewa, Pig Marja Syrjäläin 3
2 Inh: And: Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
4 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu Swåg:r Pär mh:o 4
1 Limatala/Liimattala 6 Adam Abramss: Matinens f: Cav Matinen Son Johan, Son Adam mh:o, Son Mats, b:r Son Abram, b:r dot Marja 6
1 Bst d:r Jacob Kärpäin 1 Kärpänen 1
2 6 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen b:r Mats mh:o, b:r Hindr, Cusin Lars Enka 6
3 4 Mats Lukoins f: Cav Luukkonen b:r Son Mats, b:r N:M: Thomas, b:r Adam mh:o 4
7 Lars Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Adam mh:o, b:r Erich mh:o, b:r Mats, Syst Marja 7
4 3 Johan Wiskarins E:a 1 Kro Viskari Son Johan mh:o 3
3 Salamon Wiskarins E:a 1 Kro Viskari B:r Pär mh:o 3
2 Mats Wiskari 1 Kro Viskari dot Kirstin 2

Sivu 910AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Lindusalo/Lintusalo 5 Mats Håttin 1 Cav Hottinen B:r Adam mh:o, B:r Johan mh:o 5
3 Bst d:r Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen Stiuf Syst Anna 3
2 3 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen måg Mats mh:o, Son Lars 3
3 1 1 Fureren Johan Lemkes f: Inf bost Lemke Inh: Marja Räpoin, d:r Hindr Lukåin 2
4 6 Mats Månsson Räpoins f: Cav Reponen Son Månses h:o, b:r Anders h:o, b:r Johans h:o, Son Lars, Son Mats, Son Måns 6
5 7 Mårten Räpoins f: Inf Reponen Son Mats h:o, Son Mårten mh:o, Son Eskels h:o, Son Johan mh:o, Sold: h:o Lena 7
2 Bst d:r Abram Matin mh:o 1 1 Matinen 2
1 Bst d:r Olof Sårjoin 1 Sorjonen 1
1 Muramäki/Muuramäki 12 Johan Jöransson Waldains f: Cav Valtonen F:r b:r Son Mats mh:o, b:r Son Thomas mh:o, b:r Son Johan mh:o, dot Elin, F:r b:r Son Lars E:a, b:r Son And mh:o, b:r S: Johan mh:o 12
1 Magnula/Maunola 5 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen b:r dot Lena, b:r dot Marja, b:r Mats 5
2 Torp. Pär Pursiain mh:o 1 1 Pursiainen 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 K:s uts:
Afsk: Sold Mats Sunds h:o Sund 12 fri för Barn
2 3 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Sold Sunds h:o, Son Salamon, Son Pärs h:o, Son Anders 4
Inh: Pål Jukarain mh:o Jukarainen frie för barn
2 Mats Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Mårten mh:o 2
2 Bst d:r Jöran Härkä mh:o 1 1 Härkönen 2
3 4 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen b:r And, b:r Adam mh:o 4
1 Bst d:r Krister Kiljuin 1 Kiljunen 1
5 Lars Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Lars, Son Johan mh:o, Sona Son Erich, Pig Marja Kiljuin 5
4 3 Hans Karfwins E:as f: Inf Karvinen b:r Olof mh:o, b:r Ands h:o 3
3 Torp Hindr Huckarin mh:o 1 1 Huikarinen b:r Simon 2
1 häst, 1 koo, 4 K:s utsäde
4 Michel Karfwin mh:o 1 1 Inf Karvinen B:r Israel mh:o 4
5 5 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Syster Marja, b:r Simon, d:r Joh Randal 5
1 Torp Måns Kiljuins f: Kiljunen dot Marg 1
1 koo, 4 K:s utsäde
2 Torp Mats Randalains f: Rantalainen fri för Barn, Son Erich mh:o 2
1 häst, 1 koo, 2 får
3 Adam Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simons h:o 3
1 Mietula/Miettula 9 Anders Sårjoins f: Cav Sorjonen b:r Jacobs h:o, b:r S: Lars Jacobsson Sårjoin, b:r Lars mh:o, S: Hindr, S: Mats, S: Lars mh:o, b:r Son Mårten 9
2 Bst d:r Hans Suna 1 Suna Syster Brita 2
2 3 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Hindr mh:o, S. Thomas 3
2 Hindr Mårtenss: Lukoins E:a 1 Cav Luukkonen d:r Olof Lukoin 2
2 Bst d:r Jöran Sållas h:o 1 Solla Inh: Lena Hakulin 2
5 Hindr Jöranss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen b:r Nils mh:o, b:r Adam 5
2 Torp: Skrädd: Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
2 Torp: Linwäf: Mats Tarkgren 1 Tarkgren Bror Elias 2

Sivu 912AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Mietula/Miettula 6 Johan Widikås E:as f: Cav Vitikka b:r Thomas mh:o, måg Anders mh:o, dot Karin, dot Ewa 6
4 8 Anders Räpoins f: Cav Reponen b:r Adam mh:o, b:r Thomas mh:o, b:r Pär mh:o, Son Anders, dot Anna 8
Sold Höks h:o Hök 21 fri för Barn
1 Maljala 6 Hans Måndoins f: Cav Montonen Son Hans mh:o, Son Johan mh:o, Son Pär mh:o 6
2 2 Johan Måndoins E:as f: Kro Montonen Son Måns mh:o 2
1 Bst d:r Johan Ingins h:o 1 Inkinen 1
2 Anders Måndoin mh:o 1 1 Montonen 2
3 Mats Dysters öde 1 Cav Dyster
4 2 Pär Taifwalantis f: Brukar hemman Kro Taivalantti Stiuf Far Michels h:o, Stiuf B:r Anders 2
5 5 Mårten Johanss: Måndoins f: Kro Montonen B:L:M: Michel, b:r Johan mh:o, S: Johan, dot Karin 5
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Karl Piskoins f: Kro Piskonen Son Hindr, Swåg:r Pål mh:o 3
3 Pär Johanss: Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Syster Anna 3
1 Ninisari/Niinisaari 1 Ingineuren And: Hirns f: Kro Hirn anmält sig till uptagande af denne del, Pig Anna Rimbel 1
1 Bst d:r Johan Snikarins h:o 1 1
2 Bst d:r Mårten Räpåin 1 Reponen dot Anna 2
3 Lars Räpoins f: Kro Reponen Son Hindr, Son Pär mh:o 3
3 Mats Räpåin mh:o 1 1 Reponen b:r Johans h:o 3
2 4 Pål Pålss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen b:r Anders h:o, Pig Anna Parre 4
Inh: Lisa Spare Parri utfattig
3 6 Lars Pärsson Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Pärs h:o, Son And mh:o, Son Karls h:o 6
Sold: Wiks h:o Vik 18 fri för Barn
4 4 Elias Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Hindr mh:o, b:r S: Hindr, b:r S: Pär 4
1 Inh: Erich Turkiain 1 Turkiainen 1
2 Bst d:r Hindr: Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
8 Hindr: Lukoins f: Cav Luukkonen b:r Son Pål, Son Pär, Son Hindrs h:o, Son Adam mh:o, Son Hindr mh:o, Son Mats 8
5 6 Mats Hulkoins E:as f: Cav Hulkkonen Son Krister mh:o, b:r S: Krister mh:o, måg Anders mh:o 6
1 Ållila/Ollila 11 Hans Kiljuins f: Cav Kiljunen b:r Son Pär mh:o, Son Johan, Son Pål mh:o, b:r Son Bengt mh:o, b:r Son Grels mh:o, b:r Son Hans mh:o 11
2 4 Birjer Larsson Hämäl: mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swåg:r Johan, des Son Michel 4
2 Birjer Hämäl:s f: Cav Hämäläinen b:r Mårten mh:o 2
1 Mats Uckoin 1 Cav Ukkonen 1
2 Michel Hämäl:s E:as f: Cav Hämäläinen måg Hindrs E:a, dot Marg 2
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 4 1 And: Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Sold: h:o Marja, Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 5
4 Pål Aufwins h:o 1 Cav Auvinen b:r Thome E:a, des Son Johan mh:o 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 5 Johan Läskins E:as f: Rust Leskinen Son Grels mh:o, Son Mats mh:o, d:r Johan Help 5

Sivu 914AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pirtimäki/Pirttimäki 1 Torp: Grels Kåndiains h:o 1 Kontiainen nybygge 1
6 Lars Kåndiain 1 Rust Kontiainen Son Lars mh:o, Son Pär mh:o, Drag: Kaingains h:o 6
2 5 Krister Härkäins f: Cav Härkönen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, dot Anna 5
3 3 Pär Hamuin 1 Inf Hamunen Swåg:r Johan mh:o 3
3 Pär Hindrss Hamuins h:o 1 Inf Hamunen B:r Michel mh:o 3
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Mats Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman Syster dot Brita 3
1 Piskåila/Piskola Michel Ahålains öde Kro Aholainen Majoren Stight Bergar ängarne
2 Bst d:r Pär Wäijalain mh:o 1 1 Veijalainen 2
2 4 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen b:r Johans h:o, b:r Son Pål 4
3 5 Johan Piskoins E:as f: Kro Piskonen b:r Pär, Slägt Hindr mh:o, S: Johan mh:o 5
4 11 Hindr Piskoins f: Cav Piskonen b:r Pål mh:o, b:r And mh:o, b:r Pär mh:o, Son Pär mh:o, Son And, dot Anna, Inh: Joh Aholains h:o 11
5 4 Lars Lappalains f: Inf Lappalainen Son And mh:o, dot Marja, dot Brita 4
2 And: Lappalains E:as f: Inf Lappalainen Son Säxm: Mats mh:o 2
3 Jöran Lappal:s h:o 1 Inf Lappalainen b:r Johan, Son Anders 3
6 5 Johan Kåndiains E:as f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Karin, Inh: Pål mh:o 5
2 Michel Sållas h:o 1 Inf Solla d:r Anders Norman 2
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 3 Pär Summain 1 Cav Summanen Son Thomas, dot Anna 3
1 Bst d:r Jöran Summains h:o 1 Summanen 1
1 Thomas Summains ho 1 Cav Summanen 1
2 Torp: Jonas Johss: Hujain 1 Hujanen Syster Anna 2
1 stod, 1 koo
4 Jonas Sumain mh:o 1 1 Cav Summanen b:r Pärs h:o, b:r Esaias 4
2 3 Pål Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen d:r Anders Hämäläin 3
3 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen dot Kirstin 3
2 Bst d:r Johan Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
2 Bst d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
6 Michel Kåndiains f: Cav Kontiainen dot Karin, dot Rigina, dot Mats h:o, Son Thomas mh:o, Son Michel 6
1 Rokansalo 7 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen b:r måg Johan mh:o, b:r Johan mh:o, b:r Thome E:a, Sold: Lars h:o, S: Adam mh:o 8
1 Torp Gustaf Råckains f: Rokkanen fri för Barn, Son Anders 1
1 häst, 2 kiör, 4 K:s uts:
2 8 1 Erich Räpoins f: Cav Reponen b:r dot Marja, dot Karin, b:r Son Mårten, b:r Eskel mh:o, b:r Joh, Son Mårten mh:o, Sold Larses h:o 9
3 2 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen 2
2 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Räpoila/Repola 9 Erich Räpoins f: Kro Reponen b:r Mats E:a, b:r Pär, b:r Olof mh:o, Son Mats, b:r dot Walborg, b:r S: Michel, b:r Michel mh:o 9
2 2 Mats Matss: Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Hindr 2
3 Michel Mårtenss: Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Bror Pär 3

Sivu 916AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Räpoila/Repola 5 Pär Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Son Mårten, Son Hindr, Son Michel 5
3 Erich Räpoin 1 Kro Reponen Son Michel, dot Karin 3
1 Ryhälä 3 Pär Wirolains E:as f: Rust Virolainen måg Mårten mh:o, måg Jacobs E:a 3
Drag: Leimans h:o Leiman fri för Barn
5 Mats Leinoins f: Rust Leinonen d:r Adam Spare, Son N:M: Michel mh:o, d:r Olof Kietäwäin, Pig: Karin Kietäw 5
3 Anders Leinoins f: Rust Leinonen Son Michel mh:o, Pig Anna Wihawain 3
Inh: Ewa Lukåin Luukkonen Siuk:
1 Torp: Michel Kietäwäin 1 Kietäväinen nybygge 1
2 4 1 Pål Matsson Bengtins E:as f: Cav Penttinen Sold: Leinoins h:o, Son Mats mh:o, Son Pål mh:o 5
4 Israel Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Simon mh:o, Son Pål, Son Mats 4
3 4 Johan Ingins E:as f: Cav Inkinen måg Mats mh:o, måg Hindr mh:o 4
6 1 Pär Himain mh:o 1 1 Cav Himanen Swåg:r Pål mh:o, Swåg:r Lars mh:o, Sold: Grens h:o 7
4 4 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen b:r Brusius mh:o 4
2 Bst d:r Jöran Mannin mh:o 1 1 Manninen 2
5 5 Anders Tuhkuins h:o 1 Kro Tuhkunen Son Pål, Son And mh:o, dot Kirstin 5
2 Bst d:r Mats Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
6 Befalsm: Paul Meinanders hemman Kro Meinander
5 And: Waldåin mh:o 1 1 Kro Valtonen b:r Olof mh:o, b:r Hindrs h:o 5
1 Säppälä/Seppälä 4 Lars Aufwin 1 Kro Auvinen v20 måg Thomas mh:o, måg Anders 4
2 4 Pär Liutus h:o 1 Kro Liutu b:r Olof mh:o, b:r Hans 4
5 Johan Liutu 1 Kro Liutu b:r Olof mh:o, Son Olof mh:o 5
3 9 Pär Thomasson Waldain 1 Kro Valtonen F:r b:r Son Thomas, F:r b:r Son Pär mh:o, b:r Jöran mh:o, b:r Son Johan mh:o, Sold Ruotins h:o 9
Torp Olof Pöykäin Päykkönen utg:
1 stod, 1 koo, 2 får, 16 K:s uts:
1 Sårjåla/Sorjola 4 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen b:r Johan, Syster Karin 4
Bst d:r And: Lautiains h:o Lautiainen utfattig
4 Eskel Uckoin mh:o 1 1 Kro Ukkonen b:r Jacob mh:o 4
Afsk: Drag: Pär Roms h:o fri för Barn
2 6 Michel Ikoins E:as f: Cav Ikonen b:r Son Mats, Son Hindr mh:o, b:r S: Pär, b:r Son Pål mh:o 6
5 Pål Saikoins f: Cav Saikkonen b:rs måg And mh:o, b:rs måg Johan mh:o, dot Anna 5
1 Såpålanniemi/Sopala 3 Torp. Johan Uikoin mh:o 1 1 Kap bohl Ukkonen b:r Stanislaus 3
5 LB: And: Andss: Aufwin mh:o 1 1 Auvinen b:r Pär mh:o, Syst Beata 5
5 LB: Johan Aufwins h:o 1 Auvinen Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 5
4 LB: Johan Mattss: Aufwin mh:o 1 1 Auvinen Swåger Staffan mh:o 4
2 3 Johan Kiljuins h:o 1 Kro Kiljunen b:r Pär, b:r Adam 3
2 Anders Kiljuin 1 Kiljunen d:r Thomas Hamuin 2
3 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen Son Brusius mh:o 3

Sivu 918AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Wäsiniemi/Vesiniemi 4 1 Befal:m: Johan Romanus 1 Rust Romanus Drag: Mats h:o, d:r Johan Kåndiain, Pig: Marja Michelsdr, Pig: Beata Ingin 5
3 Bst d:r Jacob Limatain mh:o 1 1 Liimatainen b:r Thome h:o 3
2 Bst d:r Hindr Lukoins f: Luukkonen b:r Anders mh:o 2
2 Torp: utrid: Hindr Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen Syst: Maria 2
2 Brukas af N:o 1 under ett Cav
3 Torp Olof Sipin mh:o 1 1 Sipinen nybygge, b:r Adam 3
2 Bst d:r Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
Bst d:r Olof Lukoin Luukkonen utfattig
3 6 Elias Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan, Son Erich mh:o, Son And mh:o, dot Lisa 6
4 5 Gustaf Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Hindrs h:o, b:r Son Johan mh:o, Son Hindr 5
4 Eskel Lukoins folk Cav Luukkonen Son N:M: And mh:o, Son Johan mh:o 4
2 Bst d:r Bertil Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
5 7 Regemens Skrif: P: Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin Pig Marg Såppain, Pig Ingeborg Kåndiain, Pig Marg Kåndiain, Pig Anna Kangain, d:r Jacob Kåndiain 7
Drag: Michel Ids h:o Id fri för Barn
Inh: Adam Kåndiain mh:o Kontiainen frie för Barn
3 Bst d:r And: Råckain mh:o 1 1 Rokkanen Son Anders 3
2 Torp Johan Kainul: 1 Kainulainen B:r dot Brita 2
1 häst, 2 kiör, 16 K:s uts:
2 Bst d:r Mats Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
Inh: Karin Sårjoin Sorjonen utfattig
6 3 Thomas Kiljuins f: Cav Kiljunen Bst d:r Johan Hakulin, b:r Pär mh:o 3
1.2 Waldåla/Valtola 3 N:M: Pål Waldåin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders h:o 3
5 Mats Waldåin 1 Rust Valtonen måg And mh:o, Son And, b:r dot Lisa 5
1 Bst d:r Winsentus Kandiains h:o 1 Kontiainen 1
3 Pål Pålss: Waldåin mh:o 1 1 Rust Valtonen b:r Anders 3
Drag: Michel Walstedts h:o Wahlstedt fri för barn
3 Torp And: Waldains f: Valtonen Son Samuel mh:o, Son Johan 3
1 häst, 1 koo
Torp Erich Kiljuin mh:o Kiljunen frie för Barn
1 stod, 1 koo, 6 K:s uts:
Pastoratett/Kirkonkylä 11 Kyrckoh: Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius d:r Johan Hålopain, d:r Mats Aufwin, Pig Karin Lukoin, Pig Kirst Långström, Pig Karin Kangain, Pig Anna Taipal, Pig Elin Lukoin, dot Anna, dot Lena 11
3 Klåckaren Abram Frimodig mh:o 1 1 Frimodig Pig Anna Tirroin 3
2 Torp Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen Inh: Anders Aufwin 2
1 Torp Olof Mannins f: Manninen Bräk:, dot Beata 1
2 Torp Mats Winters f: Vinter fri för B:, b:r Johan, dot Anna 2
2 Torp Pär Hulkoins f: Hulkkonen fri för B:, b:r Mats, b:r Johan 2
3 Torp Hindr Härkäins f: Härkönen Son Hindr mh:o, dot Anna 3
2 Torp Erich Purhåin mh:o 1 1 Purhonen 2
3 Torp Johan Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen B:r Anders 3
1 Bst d:r Johan Bergs h:o 1 Berg 1

Sivu 920AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratett/Kirkonkylä 4 Torp och Sokn Stug: Eld: Pål Limatain mh:o 1 1 Liimatainen B:r Adam mh:o 4
4 Färge K: och T: Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen B:r Hindrs E:a, Syst Marg 4
1 Torp. Johan Härkäin 1 Härkönen 1
Fendr Johan Limatius Limatius
3 Cammereraren P:G: Dunker gift 1 Duncker d:r Anders Teitin, Pig Elin Ikäheimåin 3
3 Gränse upsyningsm: Joh: Artell 1 Artell Son Johan, dot Juljana 3
1 Vice Besök: Fried: Artell 1 Artell 1
2 Besök: Jacob Flinkman mh:o 1 1 Flinkman 2
1 Besök: Mats Nyström 1 Nyström 1
1 2 Sokn Skolmäst: Israel Itemeus 1 Ithimaeus Inh: Johan Liutu mh:o 3
1 1 Brofogd: Johan Rut 1 Ruuth Inh: Olof Hakulins h:o 2
Mieutula Såg Qwarn
-- Såg Skrif och Fendr Gust: Kreutlens f:, gift Creutlein dot Wendla, dot Magdalena, d:r Pär Hok, d:r Pär Halin, i adelsmans kost
-- 2 Sågställ: Karl Räppåin mh:o 1 1 Reponen 2
-- 2 Smed Pär Haloin mh:o 1 1 Halonen 2
-- 2 Såg K: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 2 Såg K: Hindr Huttuin mh:o 1 1 Huttunen 2
-- 2 Länsman J:F: Hamarin 1 Hammarin d:r Esaias Uikain 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17821784

© Maija-Liisa Laakso 2023