AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1789 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1789

Sivu 708AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Herr Lieutenant Jacob Wäsmans Bost Kro bost:
Torp: Hindrik Såpain mho Sopanen fri för Barn
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts:
2 Torp: Olof Päyköin mh:o 1 1 Päykkönen 2
2 kiör
2 1 B:st d:r Pär Skiönstedts h:o 1 Skönstedt Bror Trumbsl: Mickel mh:o 3
1 B:st d:r Jöran Sållas f: Solla Son Mickel 1
1 Torp: och Sold: Hindrick Wirol:s h 1 Virolainen 1
1 häst, 1 koo
1 Hamula 4 Fendricken Gust: Schatelowitz f: Kro Schatelowitz Hus Jungfruu Eva Gadding, d:r Johan, Pig Lena, Pig Anna 4
1 Bst d:r Mickel Ikoins h:o 1 Ikonen 1
2 L:B: Hindrick Heikin 1 Heikkinen Son Pål 2
1 L:B: Hindrick Piskoin 1 Piskonen 1
2 Bst d:r Markus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 9 Hindrick Harkains f: Cav Härkönen Son Hindrick, Sons måg Gustaf, Son Johan mh:o, Sona Son Hindrick, Sona Son Hesekel mh:o, dot Ewa, Son Daniel 9
Inh: Pär Mietins h:o Miettinen utfattig
3 3 Hindrik Kurkis Enka 1 Inf Kurki dot Marg, d:r Lars 3
Inh: Hindr: Sårjåins Enka Sorjonen utfatt:
4 5 Hans Kåtras Enkas f: Kro Kotro Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, Son Hans 5
1 B:st Johan Hämäläins f: Hämäläinen utfattig, Son Anders 1
4 Hindrick Kåtras folk Kro Kotro Son Elias mh:o, Son Anders mh:o 4
1 Soldaten Wargs h:o 1 Varg 33 1
5 4 Adam Lindströms f: Cav Lindström Son Karl mh:o, Son Hindrik, Pig Brita Måndoin 4
1 B:st d:r Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
1 B:st d:r Simon Haikoin 1 Haikonen 1
3 Sigfred Help 1 Cav Helpi Son Adam mh:o 3
2 B:st d:r Mårten Kietäwäins f: Kietäväinen Son Johan, Son Mårten 2
1 Harmala/Harmaala Fendricken Gustaf Pontus von Creutlens f: Kro Creutlein dot: Wilhelmina, Pig Karin Hännin, Pig Lena, Son Rustmäst: Carl, d:r P: Pär Rasain, i adelsmans kost
1 Bst: d:r Måns Kaupin 1 Kauppinen Jäg: Johan Lind mh:o 1
2 2 Karl Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
2 Bst: d:r Thomas Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
3 3 L:B: och Föraren Joh: Norrings h:o 1 Cav Norring Fuorieren Törnqwists hemman, far Cornet Krister, Pig Maria Kächkoin, d:r Mats Kangain 3
1 Bst: d:r Hans Måndoin 1 Montonen 1
1 Hauhala 5 Krister Kåndiains Enkas folk Kro Kontiainen d:r Lars Larsson Kåndiain, B:rs dot Karin, B:r Michel mh:o, B:L:mans dot Kirstin 5

Sivu 709AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hauhala 6 Anders Mickelsson Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen Bror Johan, Bror Mats, Bror Mickels Enka, B:r Pär mh:o, Sold h:o Marg 6
2 Befalningsman Adolph Fried: Lindgrens hemman Cav Lindgren
2 Inh: Johan Kåndiains f: Kontiainen Inh: Son Mats, dot: Anna 2
4 Inh: Mats Larsson Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen Inh: B:r Johan mh:o 4
1 Himahuha/Himahuuha 2 Pål Andersson Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
3 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Son Pär 3
4 Thomas Thomess: Aufwins E:as f: Kro Auvinen Son Thome h:o, måg Lars, dot Karin, dot Maria 4
3 Johan Kuosmains f: Kro Kuosmanen Stiufson Thomas, Stiufdot: Lisa 3
2 4 Pål Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen B:r Mats mh:o 4
1 B:st d:r Johan Räsia 1 Räsiä 1
3 L:B: Olof Höröins h:o 1 Hörönen Son Anders mh:o 3
1 Huckala/Huuhkaala 6 Erick Johansson Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen B:r Lars h:o, B:r Pär, B:r Pal mh:o, B:r Johan mh:o 6
2 4 Lars Matsson Ihalain mh:o 1 1 Inf Ihalainen Swåg:r Mats mh:o 4
3 Jöran Lukoins f: Inf Luukkonen Son Jöran mh:o, Pig Ewa Ikäheimoin 3
1 Huchtima/Huhtimaa Fendricken Gustaf Creutlen Cav Creutlein Brukas under ett på Harmala N:o 1
4 Hindrick Räpoins h:o 1 Cav Reponen Son Johan mh:o, Son Pär 4
3 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav Bror Johan 3
2 8 Lars Läskins Erf:r Rust Leskinen Bror Simon mh:o, Bror Winsentius mh:o, måg Anders Help mh:o, måg Lenhard mh:o 8
7 Pär Läskin 1 Rust Leskinen Bror Simon mh:o, Bror Mårten mh:o, drängen Olof, Drag: Lars Kåndiains h:o 7
2 Bst d:r Johan Kåckoin 1 Kokkonen Syst Anna 2
Inh: Anders Kangain mh:o Kankainen utfattig
3 5 Lars Mårtensson Sårjain 1 Inf Sorjonen Bror Mårten mh:o, Bror Johan, Syst Anna 5
1 Inh: Johan Sarjains f: Sorjonen fri för Barn, Inh: Son Johan 1
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Bertil Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen Far brs Son Thomas, Inh: Bertil Randal 4
Sold Fredes h:o Frödig 7 fri
6 N:M: Mickel Andersson Mondoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Mårten mh:o, B:r Anders mh:o 6
2 11 Anders Leinoins E:as f: Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Bengt mh:o, B:rs Son Anders mh:o, Bror Pål mh:o, Bror Pär mh:o, Bror Mårten 11
Bst d:r Johan Jukarin Jukarainen Bräck:
7 Anders Johansson Leinoins f: Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Adam, Son Thomas, dot Anna, Son Mickel mh:o 7
3 3 Lars Jukarin 1 Cav Jukarainen Bror Anders mh:o 3
1 Bst d:r Lars Jukarins f: Jukarainen dot Anna 1
Halfwa hemmanet öde Cav
2 Torp: Jöran Nurhoin mh:o 1 1 Nurhonen 2
4 4 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen dot Anna, dot Kirstin, dot Rigina 4
1 Hykölä/Hylkylä 2 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Mietins Enka 1 Kro Miettinen Son Hindrick 2

Sivu 710AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Hykölä/Hylkylä 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhala Kro Kontiainen Inh: Simon Ingins h:o 1
Inh: i Sold Torp: Pär Larss: Jukarin Jukarainen utfattig och siuk
3 4 Thomas Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Johan, Sold Son Krister 4
1 Bst d:r Mats Randalains h:o 1 Rantalainen 1
4 4 Johan Hämäläins h:o 1 Kro Hämäläinen B: Mats h:o, Son Johan, dot Karin 4
1 Lösa Pig: Elin Gretasdot Jukarin 1 Jukarainen 1
5 3 Jöran Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen 3
6 Pär Såpains E:as hemman Kro Sopanen
2 L:B: Mickel Karfwin mh:o 1 1 Karvinen 2
1 Ihalais/Ihalainen 6 Johan Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Far brors Son Hindrick, Far brors Son Adam mh:o, dot Maria 6
4 Johan Hindricksson Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Bror Pål mh:o 4
2 B:st d:r Mats Kaipain mh:o 1 1 Kaipainen 2
3 Mickel Leinoin mh:o 1 1 Leinonen dot Elin 3
2 3 Anders Måndoins E:as f: Cav Montonen Son Anders mh:o, dot Karin 3
2 Bst d:r Pål Huiain h:o 1 Hujanen Son Pål 2
8 Mickel Mårtensson Måndoins folk Montonen Bror Johan mh:o, Son Mats, Son Mårten mh:o, Son Anders, Son Mickel, dot Anna 8
9 Mats Johansson Måndoin med hustru 1 1 Montonen Son Hindrick mh:o, Son Johan mh:o, Son Pär, Son Anders, dot Kirstin 9
3 5 1 Pär Sållas h:o 1 Cav Solla Son Pär, Son Jöran, dot Anna, dot Ewa, Sold Tåps h:o 6
4 Hindrick Talikain mh:o 1 1 Cav Talikainen B:r Anders mh:o 4
1 Ikåila/Ikola 3 Hans Måndoins E:as f: Cav Montonen Son Johan, Son Anders Encka, Sona dot Brita Johansdot 3
1 Junnimäki/Junninmäki 3 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Hindrick 3
2 Abram Matss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
3 Mats Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Bror Anders, Bror Johan 3
4 Anders Johansson Lukoins Enkas folk Cav Luukkonen Son Thomas, dot Maria, dot Anna, dot Elin 4
3 Torp: Esaias Mannin mh:o 1 1 Manninen Bror Zakarias 3
1 häst, 2 kiör, 8 K: uts:
4 Staffan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan, Son Hemming 4
2 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Kaipola/Kaipaala Lieutnant: Georg W: Nandelstedts Bost: Cav bost Nandelstadh han uptagen i Jockas
2 L:B: Johan Såpain mh:o 1 1 Sopanen 2
3 L:B: Mats Såriåin mh:o 1 1 Sorjonen Son Matts 3
2 underlagt hemman
3 6 Hindrick Sårjoins E:as f: Cav Sorjonen dot Elin, Son Krister, Son Hindr, Bror Kristers Enka, B:rs Son Johan, Bror dot: Anna 6
2 Lambon Pål Såpain med hustru 1 1 Sopanen 2
4 4 Sexman Erick Widmans f: Cav Vidman Son Erick mh:o, dot Ewa, Pig Kirstin Sårjoin 4
res: K: Hans Kåtra mh:o Kotro fria
5 4 Johan Kristersson Wirålain mh:o 1 1 Kro Virolainen Son Johan, dot Anna 4

Sivu 711AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kaipola/Kaipaala 3 Johan Härkäins E:as f: Kro Härkönen Son Karl, Son Johan mh:o 3
1 B:st d:r Lars Sårjoins h:o 1 Sorjonen 1
2 Krister Wiralain mh:o 1 1 Kro Virolainen 2
Soldaten Mats Kånsts h:o Konst 30 fri för Barn
2 Johan Kåtrå mh:o 1 1 Kro Kotro 2
1 Kaupila/Kauppila 3 Markus Jacobsson Sårjoins f: Cav Sorjonen Son Markus, Son Johan mh:o 3
5 Markus Olofssons f: Cav Måg Anders mh:o, Bror Esaias mh:o, dot: Elin 5
3 Jacob Andersson Sårjoin 1 Cav Sorjonen Stiuf far Pål mh:o 3
3 Torp: Adam Kangain mh:o 1 1 Kankainen Pig Maria Wätämäin 3
1 häst, 2 kiör, 8 K: uts:
1 Soldaten Hindrick Lukoins f: Luukkonen 13 fri för Barn, dot: Brita 1
2 2 Johan Pärsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
3 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Far brs Son Gustaf mh:o, Son Johans h:o 3
2 Pär Matsson Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Mats 2
1 Anders Kåttrås f: Cav Kotro Son Adam 1
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kiljula 3 Pär Kiljuins Erf:r Cav Kiljunen måg Mårten Ikäheimoin mh:o, måg Danjel 3
1 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen 1
Simon Kiljuins E:as hemman Cav Kiljunen
3 L:B: Pål Jukarin 1 Jukarainen Stiufson Anders mh:o 3
2 Brukas af före och efter gående under Ett Cav
3 3 Krister Summains f: Cav Summanen Son Erick mh:o, dot Maria 3
2 Torp: Pär Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
1 stod, 2 kiör
4 Erick Summain mh:o 1 1 Cav Summanen Bror Pär mh:o 4
2 Inh: Bengt Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
2 Johan Kåntin mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 Lars Himain mh:o 1 1 Cav Himanen 2
1 Kitula Brukas i Lukola N:o 2 Matts Lukoin Cav Luukkonen
2 5 1 Hindrick Lukoins f: Cav Luukkonen Son Hindrick, Stiuf Bror Erick mh:o, Stiuf Bror Thome Enka, dot Anna, Sold Frimodigs h:o 6
4 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johans h:o, Son Thomas, Son Anders 4
1 Bst d:r Thomas Sårjoins h:o 1 Sorjonen 1
3 Bst d:r Markus Pälkoin mh:o 1 1 Pelkonen Syst Anna 3
1 Mats Lukoins Enka 1 Cav Luukkonen 1
3 4 Krister Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Lars mh:o, Son Pål mh:o 4
3 Erick Lukoins f: Cav Luukkonen Son Lars, Son Olof, dot Kirstin 3
Bst d:r Lars Lukoins h:o Luukkonen Bräck:
4 Johan Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Anders, Son Hans, dot Karin 4
4 Mats Lukoin med hustru 1 1 Cav Luukkonen Bror Jacob, Bror Anders 4

Sivu 712AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kitula 2 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
4 Lantmätaren Anders Hirns Rusth: Rust Hirn
3 L:B: och res: K: Erick Arpoins f: Arponen B:r Mats mh:o, Syst Brita 3
5 Befalningsman Adolph Friedrik Lindgren med hustru 1 1 Rust Lindgren d:r Johan Kåndin, Pig Maria, Pig Anna 5
2 B:st d:r Johan Summain mh:o 1 1 Summanen 2
4 Hindrick Arpoins E:as f: Rust Arponen Son Thomas, Son Johan, Son Hind mh:o 4
2 Bst d:r Mats Arpoin mh:o 1 1 Arponen 2
4 Mats Arpoin 1 Rust Arponen Dragon Mats Arp B:r Michel, B:r Johan mh:o 4
5 7 Olof Olofsson Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, B:r Mårten mh:o, B:r Thomas, B:r Erick 7
1 Bst: d:r res: K: Anders Lukoins f: Luukkonen Syst: Karin 1
1 Kietäwälä/Kietävälä 4 Mats Thomesson Lukoins f: Rust Luukkonen Stiufson Pärs Enka, Stiufson Johan mh:o, Son Thomas 4
1 Drag: Ströms h:o 1 Ström 1
6 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Rust Luukkonen Syst Brita, Son Mats mh:o, Bror Johan 6
Inh: Hans Ikäheimoin mh:o Ikäheimonen fri för Barn
2 Mats Lukoins Erf:r Rust Luukkonen B:r Thome Enka 2
2 Torp: Anders Widikås E:as f: Viitikko Swåg: Pär Ikäheimoins Enka 2
Bst d:r Anders Päyköin Päykkönen Bräck:
2 8 Pär Kietäwäins f: Cav Kietäväinen Bror Johan mh:o, Bror Danjel mh:o, Bror Adam, Son Thomas mh:o,dot Kirstin 8
5 Anders Leinoins f: Cav Leinonen Son Mats mh:o, Son Bertil mh:o, Son Adam 5
3 4 Mickel Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Mats mh:o, Son Olof mh:o 4
4 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen Inh: Lars Summain mh:o 4
4 4 Olof Hakulins f: Kro Hakulinen Son Mats h:o, Son Simon, Son Adam mh:o 4
3 Måns Månsson Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Anders, måg Johans Enka, B:L:m: Anders 3
5 4 Anders Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Pär, dot Marg 4
5 Hindrick Kituins f: Cav Kitunen Son Johan, Son Pär mh:o, Son Hindrick mh:o 5
6 5 Mats Matsson Ikoins Encka 1 Cav Ikonen Bror Mickel mh:o, dot Maria, Son Mats 5
1 i B:st: Marg: Kackoin 1 Kokkonen 1
3 Pål Matsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen dot Ewa 3
7 Halfwa brukas af N:o 2 under Ett Pär Kietäwäin Cav Kietäväinen
5 1 Jacob Putoins f: Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o, Inh: Johan Lukoins h:o, Sold Mats Udds 6
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Mårten mh:o, Måg Erik mh:o 4
6 Mats Matssons E:as f: Kro Kyllönen Son Bengt mh:o, Son Pål mh:o, dot Son Mats Enka, Sold: Syst: Maria 6
2 4 Mats Måndoins f: Inf Montonen utflyttadt 1784, Son Jöran, Son Erick mh:o, Sold Lustigs h:o 4
4 Erick Räppoin med hustru 1 1 Inf Reponen Bror Mats mh:o 4
3 5 Thomas Huttuins f: Cav Huttunen Son Mats mh:o, Son Johan, Son Hans, Son Thomas 5
1 Backestug drängen Mats Huttuins f: Huttunen dot Maria 1
2 B:st d:r Hans Huttuin med hustru 1 1 Huttunen 2

Sivu 713AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kyrkioby/Kirkonkylä 2 Sergeanten Petter Wilhelm Kruses folk Inf Bost: Kruse dräng Mickel, Pig Anna 2
2 Backestug dräng: Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
2 vice Pastoren Melartins hemman Cav Melartin Brukas under ett med N:o 4
2 B:st d:r Erick Hujains h:o 1 Hujanen Inh: Anna Karpin 2
3 under Lagt hemman Cav
4 7 vice Pastoren Joseph Melartin mh:o 1 1 Kap:Bohl Melartin d:r Thomas, d:r Pär, Pigan Anna, Pigan Anna Måndoin, Pigan Kirstin 7
2 Bst d:r Johan Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
3 Bst d:r Lars Jukarin mh:o 1 1 Jukarainen Syst Kaisa 3
1 Torp Nils Rautiains f: Rautiainen fri för Barn, Son Johan 1
1 Kåckåla/Kokkola Majoren Jöran Jägerhorns Bostelle Inf:Bost: Jägerhorn är ej annorstädes uptagen, Inh: Pål Hämäläin, Lösa Pig Brita Lös
2 Bst d:r Mickel Lund mh:o 1 1 Lind 2
4 L:B: Johan Hämäläins f: Hämäläinen Son Mårten, Son Mickel mh:o, Son Bengt 4
1 Bst d:r Adam Widikås h:o 1 Viitikko 1
1 Kåndiala/Kontila 5 Mickel Kåndiains E:as f: Rust Kontiainen Son Jöran mh:o, Stiufson Pär mh:o, Sona Son Anders 5
5 Erick Räpoin mh:o 1 1 Rust Reponen Son Johan, dot Kirstin, d:r Hindrick Jukarin 5
1 Inh: Olof Räpoins E:a 1 Reponen 1
3 Mats Kondiains h:o 1 Rust Kontiainen måg Pål mh:o 3
1 Torp: Eskel Uckoins f: Uikkanen fri för Barn, Bror Johan 2
1 häst, 2 kiör, 8 K: uts:
2 Jöran Kåndiains h:o 1 Rust Kontiainen Son Pål 2
Drag: Mats Hurins h:o Hurin fri för Barn
6 Mickel Randalain mh:o 1 1 Rust Rantalainen Bror Mats mh:o, Bror Johan mh:o 6
2 Inh: Pär Randalain mh:o 1 1 Rantalainen 2
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 6 1 Johan Puttåin 1 Cav Puttonen Sold Bergs h:o, Bror Hindrick mh:o, Bror Mickel mh:o, Bror Dafwid 7
6 Eskel Lukoin 1 Cav Luukkonen måg Mårten mh:o, B:rs Son Mårten mh:o, dot Lisa 6
1 Bst d:r Dafwid Rautiain 1 Rautiainen 1
2 Torp: Hindrick Summains h:o 1 Summanen Son Jacob 2
1 stoo, 2 kiör, 8 K: uts:
3 3 Johan Kåndiain 1 Cav Kontiainen Son Lars mh:o 3
3 Backestug Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen B Adam, Syst Karin 3
1 Torp: Simon Hakulin 1 Hakulinen 1
1 stoo, 1 koo, 8 K: uts:
4 6 Johan Kainulains E:as f: Cav Kainulainen Sona Son Thomas, Sona Son Mickels h:o, Son Israel, Son Pål, Sona Son Johan Israelsson mh:o 6
1 Lambila/Lampila 3 Pål Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johan mh:o, dot Karin 3

Sivu 714AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Lambila/Lampila 3 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johan, Son Pärs h:o, Son Mats 3
3 Anders Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Hans mh:o 3
2 2 Förra Länsman Gabriel Jaks h:o 1 Inf Jack Son Rustmästaren Wilhelm, Son Rustmäst: Petter, Pig Anna 2
2 Bst d:r Nils Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
3 Justicearien Georg Zygneij Bostelle Inf Bost Cygnaeus är uptagen i Christina
4 L:B: Adam Saikoins h:o 1 Saikkonen Brors Son Adam, måg Johan Såpoin mh:o 4
4 L:B: Mats Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen Bror Lars h:o, Bror Jöran 4
i B:st: Anders Ingins h:o Inkinen utfattig
1 Limatala/Liimattala 11 Adam Abramsson Matinens f: Cav Matinen Son Mats mh:o, dot Brita, Sona Son Adam, B:rs Son Abram, Bror dot Maria, Bror dot Lisa, Son Johan mh:o, Son Adam mh:o 11
1 Bst d:r Jacob Kärpäin 1 Kärpänen 1
2 8 Johan Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Cuosins Sona Son Lars, Bror Mats mh:o, Bror Hindr mh:o, Cuosins Son Mats 8
3 4 Mats Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Brors Son Mats mh:o, Brors Son Hindrick, Bror Adams h:o 4
7 Lars Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Bror Adam mh:o, Bror Erick mh:o, Bror Mats 7
4 4 Johan Wiskarins E:as f: Kro Viskari Son Johan mh:o, Son Salamon, Son Hindrick 4
3 Mats Wiskarin 1 Kro Viskari Son Mats, dot Karin 3
1 Lindusalå/Lintusalo 3 Adam Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen Son Lars 3
4 1 Mats Hattin mh:o 1 1 Cav Hottinen Sold Pål Ståls h:o, Bror Johan mh:o 5
2 3 Johan Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Lars mh:o, dot Anna 3
1 B:st d:r Mats Läskin 1 Leskinen 1
2 Mats Kåtra mh:o 1 1 Kotro 2
3 Fendricken Johan Lemkes Bostelle Inf bost Lemke
2 B:st d:r Abram Matinen mh:o 1 1 Matinen 2
4 6 Mats Mårtensson Räpoins f: Cav Reponen Bror dot Kirstin, Bror Johans h:o, Son Lars mh:o, Son Mats, Son Mons h:o 6
5 10 Mårten Räpoins f: Inf Reponen Sona Son Mårten Matsson, Sona Son Adam mh:o, Sona Son Jacob, Son Mårten mh:o, Son Eskels h:o, Son Johan mh:o, Sona Son Eskel Mårtensson 10
1 B:st d:r Olof Sårjoin 1 Sorjonen 1
1 Lukåla/Luukkola 6 Anders Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen Brors Son Anders mh:o, Bror Johan, Syst Maria 6
3 Torp Anders Artell 1 Artell Bror Hindrick, Syst Juljana 3
5 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen Son Anders, dot Elin, Bror Mickels h:o 5
5 Sergeanten Abram Håbin 1 Rust: Hobin måg Sergeant Norings h:o, Pig Marg _ilborim, Pig Lisa Håtman, d:r Hindr Lukoin 5
2 Inhyses Jeremias Lustig med hustru 1 1 Lustig 2
2 i B:st Mats Flinkman 1 Flinkman Drag: Mats Lukmans h:o 2
2 B:st d:r Lars Jukarin 1 Jukarainen Bror Mickel 2
Afsk: Sold: Mats Sund mh:o Sund 12 fri för Barn
2.3 10 Mats Lukoins f: Cav Luukkonen Bror Son Johan Hindricksson, Bror Son Lars mh:o, Son Johan mh:o, Son Mats, Bror Thomas mh:o, Bror Son Jacob mh:o 10
4 6 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Anders, B:rs Son Johan mh:o, dot Sisilia 6
5 Adam Johansson Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Adam, Son Lars 5
4 Jöran Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 4
4 Johan Thomasson Lukoin med hustru 1 1 Cav Luukkonen Swåg:r Pär Hulkoin mh:o 4
3 Pär Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Adams Enka, Son Michel 3

Sivu 715AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5.6 Lukåla/Luukkola 5 Dragon Mats Lukmans h:o 1 Rust Lukman Son Mats, Bror Mats, Inh: Bror Pål mh:o 5
1 Dragon Linds f: Lind fri för Barn, Syst Maria 1
4 Johan Liutus f: Rust Liutu Son Johan mh:o, BL:man Thomas Mietin mh:o 4
1 Bst d:r Anders Liutus f: Liutu dot Sisilia 1
2 Bst d:r Anders Matsson Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
5 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu Swåg: dot Maria, Swåg Pär mh:o 5
1 Maljala 7 Hans Måndoins f: Cav Montonen Son Anders mh:o, Son Johan, Son Hans mh:o, Son Pär mh:o 7
2 3 Johan Måndoins E:as f: Cav Montonen Son Måns mh:o, Inh: Son Johan 3
2 B:st Johan Ingins f: Inkinen Son Hindrick, Sold Son Mats 2
3 Anders Måndoin 1 Cav Montonen Son Joseph mh:o 3
3 3 Hans Himains h:o 1 Cav Himanen Son Hans, dot Anna 3
4 3 Jöran Lappalains h:o 1 Kro Lappalainen Son Anders mh:o 3
Inh: Mickel Holmbergs h:o Holmberg fri för Barn
5 7 Mårten Johansson Mondoins f: Kro Montonen B:L:m: Mickel, Bror Johan mh:o, Son Johan mh:o, dot Karin, B:L:m: Son Mickel 7
1 Magnula/Maunola 6 1 Pär Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen dot Maria, Sold Sunds h:o, Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, dräng Pär 7
Torp: Pär Pursiain mh:o Pursiainen frie för Barn
2 kiör, 2 får, 8 K: uts:
2 3 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Sold Smed?s h:o, Son Anders mh:o, Son Pärs h:o 4
4 Mats Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Mårten mh:o, Son Mats mh:o 4
1 B:st d:r Jöran Härkäin 1 Härkönen 1
3 5 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Adam mh:o 5
3 Lars Larsson Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Erick, Pig Anna Räpoin 3
1 Bst d:r Esaias Kiljuins h:o 1 Kiljunen 1
1 Bst d:r res: K: Michel Nettz f: Nätt v11 v12 Syst Rigina 1
2 Lars Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Johan mh:o 2
4 4 Hans Karfwins E:as f: Inf Karvinen Bror Olofz Enka, Son And mh:o, B:rs måg Stanislaus mh:o 4
4 Torp: Hindrick Haikarin mh:o 1 1 Huikarinen Bror Simon, Syst Brita 4
1 häst, 2 kiör, 8 K: uts:
5 Israel Karfwoin mh:o 1 1 Inf Karvinen Bror Simon mh:o, d:r Gustaf Randalain 5
5 5 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Bror Simon mh:o, dräng Johan Randalain 5
1 Torp: Måns Kiljuins E:as f: Kiljunen Son Adam 1
1 koo, 4 K: uts:
2 Torp: Mats Randalains f: Rantalainen Son Erick mh:o 2
1 häst, 2 kiör, 2 får, 8 K: uts:
2 Pär Wirålain mh:o 1 1 Inf Virolainen 2
4 Adam Lukoins h:o 1 Inf Luukkonen Son Simon mh:o, Son Mats 4
1 Mietula/Miettula 5 Lars Sårjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Bror Hindrick mh:o, B:r Mats 5

Sivu 716AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Mietula/Miettula 3 B:st d:r Hans Summa mh:o 1 1 Suna Syst Brita 3
4 Jacob Sårjoins f: Cav Sorjonen Son Jacob, Son Lars mh:o, dot Karin 4
2 4 Thomas Lukoin 1 Cav Luukkonen Inh: i Sold: Torp: Jacob Limatains h:o, Bror Hindrick mh:o 4
1 Sold: Johan Fasts Enka 1 Fast 28 1
2 Gränse upsyningsman Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman 2
1 Lans Secreteraren Meinanders E:as f: Cav Meinander Brukar denne dehl, Inh: Adam Räpoin 1
1 res: K: Hindrick Jöransson Lukoins f: Cav Luukkonen B:r Adam 1
1 Sokn Skräd: Johan Syren 1 Siren 1
2 Torp: och Linwäfw: Mats Tarkgren 1 Tarkgren Bror Lösa Karll L__ Elias Tarkgren 2
3.5 6 Anders Kåtrå 1 Cav Kotro Bror Son Johan mh:o, Bror Son Jöran, Swåg Mats Mietins E:a, drängen Johan Kant 6
1 Soldaten Höks f: Hök 21 fri för Barn, Son Mats 1
1 B:st d:r Jäg: Mats Kåndiains f: Kontiainen Inh: Lars Kåndiains Encka 1
2 Thomas Widikå mh:o 1 1 Cav Viitikko 2
4 4 Anders Räpoins E:as f: Cav Reponen Bror Adams h:o, Son Anders, Son Hindr, dot Anna 4
1 Pär Räpoin 1 Cav Reponen 1
1 Muramäki/Muuramäki 10 Mats Matsson Waldain mh:o 1 1 Cav Valtonen Son Mats, dot Elin, Brs Son Johan mh:o, Brs Son Anders mh:o, far brors Son Johan mh:o 10
1 Ninimäki/Niinimäki 4 Gustaf Lukoin 1 Kro Luukkonen Son Hindrick mh:o, do Karin 4
2 i B:st Klemet Snelmans h:o 1 Snellman dot Ulrika 2
4 Pär Johansson Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Bror Anders, Syst Anna 4
3 Bst dr Abram Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen Syst: Ewa 3
1 Ninisari/Niinisaari Ingeneuren Anders Hirn Kro Hirn Brukar med dagwärken
1 B:st dr Johan Rimbiläins f: Rimpiläinen dot Elin 1
2 B:st: Mårten Räpoin 1 Reponen Son Adam 2
3 B:st: Johan Suoka mh:o 1 1 Suikka Syst: Anna 3
4 Lars Räpoins f: Kro Reponen Son Pär mh:o, Son Hindrick mh:o 4
3 Mats Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Bror Johans h:o 3
2 5 Pål Pålsson Lukoins Enka 1 Cav Luukkonen Brors Son Pål, Bror Anders h:o, Son Anders, Son Pål 5
3 5 Lars Larsson Lukoins f: Cav Luukkonen Bror Johan mh:o, Bror Anders mh:o, Son Lars 5
1 Soldaten Wiks f: Vik 18 fri för Barn, Son Pål 1
4 5 Elias Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Hindrick, Brors Son Pär, Son Hindrick mh:o, Bror dot Maria 5
Inh: Lisa Sparre Parri utfattig
3 B:st d:r Hindrick Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen Inh: i Sold Torp: Kirstin Rimbilain 3
7 Hindrick Lakoins f: Cav Luukkonen Brors Son Pål, Son Adams h:o, Son Hindricks h:o, Son Mats, Son Pär, Brs Son Hindrick mh:o 7
5 3 Johan Hulkoins h:o 1 Cav Hulkkonen Son Krister mh:o 3
3 Mats Hulkoins E:as f: Cav Hulkkonen måg Krister Haikman mh:o, Son Krister 3
1 Piskåila/Piskola Majoren Georg von Stichts hemman Kro Sticht

Sivu 717AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Piskåila/Piskola 1 L:B: Anders Mutains f: Mutanen Son Adolph 1
1 B:st dr Johan Smålanders h:o 1 Smolander 1
2 B:st dr Pär Wäijäläin mh:o 1 1 Veijalainen 2
2 7 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen Bror Anders, Bror Pål, dot Brita, Inh: Agneia Räisäin, B:r Johans h:o 7
3 12 Johan Piskoins E:as f: Kro Piskonen Bror Pär, Slägt Hindric mh:o, Son Johan mh:o, Br dot Anna, Brs Son Johan Pärsson mh:o, han för 3 år, Brs Son Pär, dräng Adam 12
4 2 Pål Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen 2
4 Pär Piskoin 1 Kro Piskonen Son Pär mh:o, dot Karin 4
4 Hindrick Piskoins f: Kro Piskonen Son Pär mh:o, Son Anders, Son Johan 4
4 Anders Piskoins h:o 1 Kro Piskonen Son Pär mh:o, Son Anders 4
5 3 Lars Lappalains f: Inf Lappalainen Son Anders, dot Brita 3
2 Anders Lappalains E:as f: Inf Lappalainen Son Sexman Mats mh:o 2
Inh: Pål Uckoin mh:o Ukkonen fri för Barn
1 Inh: Johan Lappalains h:o 1 Lappalainen 1
6 4 Johan Kåndiains Eas f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Maria, dot Karin 4
2 Michel Sållas h:o 1 Inf Solla Son Esaias 2
1 Pirtimäki/Pirttimäki 6 Johan Läskins E:as f: Rust Leskinen Son Mats mh:o, Brors måg Pär Lukoin mh:o, Son Grels mh:o 6
2 B:st dr Hindrick Kåtra 1 Kotro Syst Ewa 2
4 Pär Johansson Läskins h:o 1 Rust Leskinen Bror Anders mh:o, dräng Hindrick Läskin 4
Jäg: Michel Swärd och h:o Svärd frie
2 Drag: Zakarias Pirtmans f: Pirtman fri för Barn, Inh: Johan Måndoin mh:o 2
6 Lars Kåndiains Encka 1 Rust Kontiainen Son Mårten mh:o, Son Mats, Son Sexman Lars mh:o 6
2 B:st Hindrick Lukoins h:o 1 Luukkonen Son Hindrick 2
2 5 Krister Härkäins E:as f: Cav Härkönen dot Son Pär, Son Johan mh:o, måg Mats mh:o 5
3 3 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen dot Kirstin 3
1 Pär Hindriksson Hamuins h:o 1 Inf Hamunen 1
2 Mickel Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 5 Mats Nyman 1 Inf Nyman dräng Pär, Pig Kirstin, måg Mats Ikoin mh:o 5
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 4 Anders Johansson Aufwins f: Cav Auvinen Son Anders mh:o, Son Johan mh:o 4
6 Pål Aufwins Enka 1 Cav Auvinen Brors Son Johan mh:o, Son Johan, Son Pär, Bror dot Anna 6
1 Ruokåtaipal/Ruokotaipale 5 Pär Summains E:as f: Cav Summanen dräng Johan, Son Thomas mh:o, dot Ewa, dot Maria 5
3 Thomas Summains f: Cav Summanen Son Thomas, Måg Lars Puttåin mho 3
4 Torp: Jonas Johanss: Hujain mh:o 1 1 Hujanen Bror Johan, Syst Susanna 4
1 stoo, 2 kiör
5 Jonas Summain 1 Cav Summanen Bror Pärs h:o, Bror Elias mh:o, dot Elin 5
1 B:st dr Grels Hujains f: Hujanen dot Ewa 1
B:st dr Jöran Summains h:o Summanen Swagsynt
2 3 Pål Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen Son Pål 3

Sivu 718AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ruokåtaipal/Ruokotaipale 1 B:st d:r Anders Hämäläin 1 Hämäläinen 1
2 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen 2
1 B:st d:r Johan Hujains Encka 1 Hujanen 1
2 B:st d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
7 Mickel Kåndiains f: Cav Kontiainen dot Rigina, Son Johan, Son Esaias, Son Thomas mh:o, Son Michel mh:o 7
1 Ryhälä 4 Mårten Mieloin mh:o 1 1 Rust Mielonen Måg Jacobs Enka, Sona dot Karin 4
1 Drag: Leimans f: Leiman fri för Barn, Bror Winsentius 1
7 Mats Leinoins f: Rust Leinonen drengen Olof, drengen Mats, Sona måg Anders mh:o, Son N:M: Michel mh:o, dot Lena 7
4 Mickel Leinoin mh:o 1 1 Rust Leinonen måg Mats Ruokalain mh:o 4
2 Torp: Johan Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen nybygge 1782 2
2 4 1 Pål Matsson Bengtins E:as f: Cav Penttinen Sold: Leinoins h:o, Son Mats mh:o, Son Pål mh:o 5
4 Israel Bengtins Enckas folk Cav Penttinen Son Simons h:o, Son Mats mh:o, Son Pål 4
3 5 Johan Ingins E:as f: Cav Inkinen dots Son Pär, måg Mats mh:o, måg Hindricks h:o, dot Karin 5
7 1 Pär Himain 1 Cav Himanen Swåg: Pål mh:o, Swåg: Lars mh:o, Sold: Gröns h:o, Lösa Pig Maria Kietawain, Inh: Ewa Kainulain 8
4 4 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen Bror Brusius mh:o 4
Bst res: K: Jöran Mannins h:o Manninen
5 1 Pål Tuchkoin 1 Kro Tuhkunen 1
2 Torp: Mats Kangain 1 Kankainen Son Johan 2
1 häst, 2 kiör, 8 K: uts:
Inh: Ewa Lukoin Luukkonen utfattig
3 Anders Luckåin mh:o 1 1 Kro Tuhkunen utflyttadt 1782, B:L:M: Anders Widikå 3
6 7 Anders Waldoin 1 Kro Valtonen Bror Olof mh:o, Bror Hindricks h:o, måg Johan mh:o, Brors Son Lars 7
1 Råkansalo/Rokansalo 7 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Bror dot Anna, Brs måg Johan mh:o, Bror Johans h:o, Bror Thome Enka, Sold: Lars h:o, Son Adam mh:o 8
3 Torp: Gustaf Råckains E:as f: Rokkanen fri för Barn, Son Anders, Son Johan, dot Karin 3
1 häst, 2 kiör, 8 K: uts:
2 9 Erick Räpoins folk Cav Reponen Bror dot Lena, Bror dot Maria, Brs Son Mårten, B:r Eskel mh:o, B:r Johan mh:o, Son Mårten mh:o 9
3 3 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen Swåg: Johans h:o 3
3 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen Son Abel 3
1 Räpoila/Repola 3 Erick Räpoins E:as f: Kro Reponen Sona Enckans man Krister mh:o, dot Magdalena 3
4 Pär Räpoins f: Kro Reponen Son Olofs h:o, Son Johan, Son Lars, dot Karin 4
3 N:M: Mickel Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen dot Karin 3
3 Mickel Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Bror Johan 3
2 3 Mats Matsson Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Hindrick, Son Mats 3
3 Mickel Mårtensson Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Bror Pär 3
4 Pär Räpoins f: Kro Reponen Son Mickel, Son Mårten, Son Hindrick mh:o 4
3 Erick Räpoin 1 Kro Reponen Son Mickel, dot Merta 3
1 Sårjola/Sorjola 4 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen Bror Johan mh:o 4

Sivu 719AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Sårjola/Sorjola 5 Eskel Uckoin 1 Kro Ukkonen B:r Jacob mh:o, B:r Påls h:o, Son Pål 5
2 8 Mickel Ikoins E:as f: Cav Ikonen Brors Son Mats, Brors Son Pär, Brors Son Påls Enka, Brors Son Johan, Son Hindrick mh:o, Bror dot Maria, Bror dot Anna 8
1 B:st d:r Anders Lautiains f: Lautiainen utfattig, Inh: Anders Wäisäin 1
6 Pål Saickoins E:as f: Cav Saikkonen Brors måg Anders mh:o, Brors dot Lisa, måg Johans Encka, drängen Philip Kangain, drängen Pär Rom 6
2 Afsk: Drag: Pär Roms f: Rom fri för Barn, Son Pär, dot Anna 2
1 Såpalanniemi/Sopala 1 Torp: och Smed Johan Uckoins f: Kap bohl Ukkonen fri för Barn, Bror Påls Enka 1
4 L:B: Anders Aufwin mh:o 1 1 Auvinen B:r Pär mh:o 4
5 L:B: Johan Aufwins f: Auvinen Son Pär, Son Johan mh:o, Son Anders, dot Anna 5
3 L:B: Johan Matsson Aufwins h:o 1 Auvinen Swåg: Staffan mh:o 3
2 4 Johan Kiljuins E:as f: Kro Kiljunen Bror Pär mh:o, Bror Adam mh:o 4
2 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen dot Maria 2
3 Brusius Kietäwäins folk Kro Kietäväinen Son Brusius mh:o, Son Mats 3
1 B:st Bertil Helps ho 1 Helpi 1
1 Säppälä/Seppälä 6 Lars Aufwin 1 Kro Auvinen Bror Anders, måg Thomas mh:o, Bror dot Rigina, Bror dot Brita 6
2 3 Pär Liutu 1 Kro Liutu dot Maria, dot Elin 3
7 Johan Liutu 1 Kro Liutu Son Olof mh:o, Son Pär, Brs dot Elin, Bror Olof mh:o 7
3 Anders Liutus Enka 1 Kro Liutu Bror Olof mh:o 3
Inh: Hans Liutus Enka Liutu utfattig och siuck:
Inh: i Sold: Torp: Pål Lukoins h:o Luukkonen utfattig
3 12 Pär Thomasson Waldoin 1 Kro Valtonen Fr Brs Son Thomas mh:o, Far b:r Pär mh:o, Bror Jöran, Brs Son Johan mh:o, Son Anders mh:o, Sold Redlins h:o, Syst Anna 12
Inhyses Olof Pykoin Päykkönen utfattig
1.2 Wadala/Valtola 5 N:M: Pål Waldoin 1 Rust Valtonen Bror Anders mh:o, Son Anders, dot Anna 5
7 Mats Waldoins f: Rust Valtonen Son Anders mh:o, måg Anders mh:o, Son Mats, Bror dot Lisa, d:r Thomas Hamuin 7
5 Pål Pålsson Waldoins h:o 1 Rust Valtonen Brors Son Pål, Son Hindrick, Bror Anders, dot Lisa 5
Drag: Michel Walstedts h:o Wahlstedt Siuck:
3 Torp: Samuel Waldain mh:o 1 1 Valtonen Bror Johan 3
1 koo
Torp: Erik Kiljuin mh:o Kiljunen fri för Barn
1 stoo, 1 koo, 8 K: uts:
1 Wäsinniemi/Vesiniemi 3 1 vice Pastoren Hind: Råmanj Erf:rs f: Rust Romanus Far b:r Befallningsman Johan Romanus, Pig Agneta Sårjåin, d:r Anders Såpain, Dragon Siögrens E:a 4
Inh: Thomas Limatains h:o Liimatainen fri för Barn
2 B:st d:r Hindrik Lukoins f: Luukkonen måg Anders mh:o 2
2 1 Torparen och utridaren Hindrick Pitkain mh:o 1 1 Pitkänen Lösa Pig: Anna Lukoin 3
2 Hör til N:o 1 Cav
4 1 L:B: Thomas Wänäins f: Väänänen Son Thomas, Pig Lena Taipalain, Sold: Trygs h:o, Swåg: Mats Hämäläin mh:o 5
2 Torp: Adam Sipin mh:o 1 1 Sipinen Byger i skogen 1782 2

Sivu 720AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsinniemi/Vesiniemi 2 B:st dr Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
Inh: Olof Lukoins Enka Luukkonen utfattig
3 10 Elias Kåttrås f: Cav Kotro Pig Karin Summain, Son Johan mh:o, Son Erick mh:o, Son Anders mh:o, Inh: Lisa Kåndiain, dot Lisa, Lösa K: Erick Summain 10
4 2 Johan Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Mats, Son Mårten 2
7 Eskel Lukoins f: Cav Luukkonen utflyttadt 1785, Son N:Man Anders mh:o, Son Johan mh:o, Sona måg Jacob mh:o, Sona dot Susanna Eskelsdot 7
1 Inh. Bertil Mietin 1 Miettinen 1
5 5 Regements Skrifwaren Petter Hultin med hustru 1 1 Rust Hultin d:r Johan, Pig Maria, Pig Maria Kituin 7
1 Drag: Michel Ids E:as f: Id fri för Barn, Son Mickel 1
Inh: Adam Kåndiain mh:o Kontiainen utfattig
3 Torp: Johan Kyllöin 1 Kyllönen Nybyge 1783, Bror Anders, Bror Adam 3
2 B:st dr Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen Bror Drag: Adam 2
3 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen Brs Son Bertil, Bror dot Karin 3
1 stoo, 2 kiör, 16 K: uts:
2 B:st d:r Mats Kietäwäin 1 Kietäväinen B:L:m: Adam Parri 2
1 Torp: Mats Winters f: Vinter Nybyge 1783, fri för Barn, Son Erick 1
Inh: Karin Sårjoin Sorjonen utfattig
6 4 Thomas Kiljuins folk Cav Kiljunen Bror Pär mh:o, Brs måg Johan Aufwin mh:o 4
1 Bst d:r Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
1 Ållila/Ollila 2 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Hans 2
2 Pär Bengtsson mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Bengt Bengtsson 1 Cav Kiljunen 1
2 Grels Kiljuins Enka 1 Kiljunen Son Anders 2
5 Hans Bengtsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Bror Anders mh:o, Bror Michel 5
2 4 Birger Larsson Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swåg: Son Mickel, des dot Maria 4
3 Mats Uckoin 1 Cav Ukkonen dot Susanna, dot Anna 3
3 Erick Ikäheimoin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Inh: Swåg: Hindricks Enka 3
5 Birger Hämäläins f: Cav Hämäläinen Bror Mårten mh:o, Bror Pär, Bror dot Brita, Bror dot Elin 5
Pastoratett/Kirkonkylä 8 Kyrckio herden Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius dot Lena, dot Anna, Swåg: Conrechtorn Gieorg Helsinius, dr Mats Wihawain, Pig: Elin, Pig: Karin 8
2 Klåck: Adam Frimodig mh:o 1 1 Frimodig 2
2 Torp: Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen Bror Johan 2
2 Torp: Olof Mannins f: Manninen Son Aron, dot Brita 2
2 Torp: Pär Hulkoins f: Hulkkonen fri för Barn, B:r Mats mh:o 2
1 Torp: Hindrick Härkäin 1 Härkönen 1
1 Torp: och Smed Erick Purhoins f: Purhonen frie för Barn, dot Karin 1
2 Torp: Bertil Teitins f: Teittinen Son Anders mh:o 2
1 B:st d:r Johan Berg 1 Berg 1
3 Torp: och Soknstug Eld: Pär Limatain 1 Liimatainen B:r Adam mh:o 3
2 Torp: och Färge Karn Grels Ihalain med hustru 1 1 Ihalainen 2

Sivu 721AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratett/Kirkonkylä 2 Torp: och Färge K: Johan Härkäin 1 Härkönen dot Kirstin 2
2 Cammereraren Petter Gustaf Dunkert 1 Duncker Pig: Lisa Kietäwäin, Fröken Tawast 2
2 1 Besökaren Hindrick Åberg 1 Åberg Inh: Anders Aufwins h:o, Pig Maria Syrjäläin 3
2 Besökaren Johan Flinkman mh:o 1 1 Flinkman 2
1 Vice Besök: Friedrick Artell 1 Artell 1
1 Brofogden Gustaf Rappåin? 1 1
2 Länsman Pål Andersin 1 Andersin Pig Kirstin 2
Mietula Såg Qvarn
-- 1 Fältwäbelen och Gränse upsyningsman och Såg Bokhållaren Carl Bergfelt 1 Bergfelt 1
-- 2 Såg Smed Mats Haloin mh:o 1 1 Halonen 2
-- 2 Såg ställare Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 2 Såg K: Pär Huttuin mh:o 1 1 Huttunen 2
-- 2 Såg K: Mats Kaupin mh:o 1 1 Kauppinen 2
-- Såg K: Carl Flinckmans mh:o Flinkman han rörd, hon siuck:
-- 1 Såg K: Johan Wätämäin 1 Väätämöinen 1
-- Jäg: Lars Sårjoin och h:o Sorjonen
-- 2 Inh: Simon Kaipoin mh:o 1 1 Kaipainen 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17881790

© Maija-Liisa Laakso 2023