AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1790 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1790

Sivu 566AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä under Ryssen hela byn
1 Hamula 1 Fendrichen Gust: Schatolevits f: Kro Schatelowitz Hus Hållersk: Eva Gadding 1
2 L:B: Hindr: Heikin 1 Heikkinen Bror Pål, mor Brita Siuck: 2
1 L:B: Hindr: Piskoin 1 Piskonen 1
2 Bst: d:r Markus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 9 Hindr: Härkäins f: Cav Härkönen Son Hindr, Sona måg Gustaf mh:o, Son Johan, Sona Son Hindr, Sona Son Danjel, Son Michel mh:o, dot: Ewa 9
Inh: Pär Mietins h:o Miettinen utfattig och Siuk:
3 3 Hindr: Kurkis Enka 1 Inf Kurki dot Marg, d:r Lars Ikäheimoin 3
Inh: Hindr: Sårjåins E:a Sorjonen utfatt:
1 Inh: Michel Ikåins h:o 1 Ikonen 1
4 6 Hans Kåtrås Enkas f: Kro Kotro dot: Ewa, Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, Son Hans 6
1 Bst: Johan Hämäläins E:as f: Hämäläinen utfattig, Son Anders 1
3 Hindr: Kåtrås folck Kro Kotro Son Elias, Son Anders mh:o 3
1 Soldaten Wargs h:o 1 Varg 33 1
5 1 3 Adam Lindströms f: Cav Lindström Son vice Länsman Hindrich, Son Karl mh:o, Pig Anna Måndoin 4
1 Utrid: Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
1 Bst: d:r Simon Haikoin 1 Haikonen 1
4 Sigfred Help 1 Cav Helpi Son Anders mh:o, Pig: Ewa Mietin 4
2 Bst: d:r Mårten Kietäwäins f: Kietäväinen Son Johan, Son Mårten 2
1 Harmala/Harmaala Fendrichen Gust: Pont: Creutlens f: Kro Creutlein dot: Wilhelmina, Son Föraren Carl, d:r Michel Sålla, d:r Pär Räsäin, Pig Lena Pulkin, Pig Karin Hännin, i adelsmans kost
1 Bst: d:r Måns Kaupin 1 Kauppinen 1
2 2 Karl Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
2 Bst: d:r Thomas Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
3 1 L:B: och Föraren Joh: Norrings h:o 1 Cav Norring 1
4 Bst: d:r Hans Måndoin mh:o 1 1 Montonen dot: Anna, dot: Brita 4
1 Hauhala 5 Krister Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen d:r Lars Larsson Kåndiain, B:r Michel mh:o, B:rs dot: Karin, B:L:mans dot: Kirstin 5
5 Anders Michelss: Kåndiains E:as f: Kro Kontiainen Son Mats, B:r Pär mh:o, B:r Michels E:a, Sold h:o Marg 5
2 Befalningsm: Adolph Fried: Lingrens hemman Cav Lindgren
5 L:B: Anders Piskåins h:o 1 Piskonen Son Pär mh:o, Son Anders, Son Mårten 5
2 Inh: Johan Kåndiains E:as f: Kontiainen Inh: Son Mats, dot: Anna 2
Sold: Mats Larsson Kåndiains h:o Kontiainen fri för Barn
Himahuha/Himahuuha under Ryssen hela byn
Huckala/Huuhkaala under Ryssen hela byn
1 Huchtima/Huhtimaa under Ryssen Cav
2 8 Lars Läskins Erfwingar Rust Leskinen måg Anders mh:o, B:r Winsentius mh:o, B:r Simon mh:o, måg Lenhard mh:o 8

Sivu 568AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Huchtima/Huhtimaa 6 Pär Läskins Enkas f: Rust Leskinen B:r Simon mh:o, d:r Olof Lukoin, B:r Mårten mh:o, Drag: Lars Kandiains h:o 6
Inh: Anders Kangains E:a Kankainen utfattig
2 Bst: d:r Johan Kåckoin 1 Kokkonen Syster Anna 2
3 4 Lars Mårtenss: Sårjoin 1 Inf Sorjonen B:r Mårten mh:o, B:r Johan 4
1 Inh: Johan Sårjoins f: Sorjonen Inhyses Son Johan 1
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Bertil Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen Far brs Son Thomas 3
Sold Pär Fredes h:o Frödig 7 fri för barn
6 N:M: Michel And:ss: Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Anders mh:o, B:r Mårtens E:a, Son Anders 6
2 11 Anders Leinoins E:as f: Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Bengt mh:o, B:r Pål mh:o, B:r Pär mh:o, B:rs Son Anders mh:o, Son Mårten 11
Bst: d:r Johan Jukarin Jukarainen Bräck:
6 Anders Johanss: Leinoins f: Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Adam, Son Thomas, Son Michel, dot Anna 6
3 3 Lars Jukarin 1 Cav Jukarainen Bror Anders mh:o 3
1 Bst: d:r Lars Jukarins f: Jukarainen dot Anna 1
Halfwa hemmanet öde Cav
2 Torp: Jöran Nurhoin mh:o 1 1 Nurhonen 2
1 häst, 2 kiör
4 4 Pär Kåndiain 1 Cav Kontiainen dot: Anna, dot: Kirstin, dot: Rigina 4
1 Hykylä/Hylkylä 2 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
3 Johan Mietins E:a 1 Kro Miettinen Son Hindr mh:o 3
2 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhala Kro Kontiainen Inh: Simon Ingins h:o 1
Inh: i Sold Torp: Pär Larss: Jukarin mh:o Jukarainen utfattig och siuk:
3 4 Thomas Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Johan, Sold Son Krister 4
1 Bst: Mats Randalains h:o 1 Rantalainen 1
4 4 Johan Hämäläins h:o 1 Kro Hämäläinen B:r Mats Enka, Son Johan, dot: Karin 4
1 Lösa Pig: Elin Jukarin 1 Jukarainen 1
5 3 Jöran Mietin mh:o 1 1 Kro Miettinen B:L:M: Mats Rasain 3
6 2 Michel Karfwin mh:o 1 1 Kro Karvinen 2
1 Ihalais/Ihalainen 6 Johan Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen dot Maria, far brs Son Hindr, B:rs Son Adam mh:o 6
3 Johan Hindr:ss: Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Bror Påls h:o 3
2 B:st d:r Mats Kaipain mh:o 1 1 Kaipainen 2
2 Inh: Michel Leinoins h:o 1 Leinonen dot Elin 3
2 2 Anders Måndoins E:as f: Cav Montonen Son Anders, dot Karin 2
7 Michel Mårtenss: Måndoins f: Montonen Son Mårten mh:o, Son Michel, Son Mats, Brs dot: Anna, Bror Johan mh:o 7
8 Mats Johanss: Måndoin mh:o 1 1 Montonen B:r Johan mh:o, B:r Pär, B:r Anders, dot: Kirstin, Bror Hindricks h:o 8
2 Bst: d:r Pål Hujains h:o 1 Hujanen Son Pål 2
3 6 1 Pär Sållas h:o 1 Cav Solla Sold: Tåps h:o, Son Pär mh:o, dot Ewa, Son Jöran, dot Anna 7
4 Hindr: Talikain mh:o 1 1 Cav Talikainen Bror Anders mh:o 4
1 Ikåila/Ikola 2 1 Hans Måndoins E:as f: Cav Montonen Sona dot Brita Johansdot, Son Anders Encka, Sold: Pär Arpåins h:o 3

Sivu 570AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Junnimäki/Junninmäki under Ryssen hela byn
1 Kaipala/Kaipaala Lieutenant: Georg W: Nandelstedts Boställe Cav bost Nandelstadh han uptagen i Jockas
3 L:B: Johan Såpain mh:o 1 1 Sopanen Son Hindr 3
3 L:B: Mats Sårjåin mh:o 1 1 Sorjonen Son Matts 3
2 underlagt hemman
3 5 Hindr: Sårjåins E:as f: Cav Sorjonen Son Krister, Son Hindr, B:r Kristers Encka, B:rs Son Johan, dot: Elin 5
2 L:B: Pål Såpain mh:o 1 1 Sopanen 2
4 6 Sexman Erick Widmans f: Cav Vidman Son Erick mh:o, dot Ewa, dot Anna, Pig Kirstin, Pig Karin Sårjåin 6
5 3 Johan Kristerss: Wirålain 1 Kro Virolainen Son Johan, dot: Anna 3
3 Johan Härkäins E:as f: Kro Härkönen Son Karl, Son Johan mh:o 3
1 B:st: d:r Lars Sårjoins h:o 1 Sorjonen 1
3 Krister Wirålain mh:o 1 1 Kro Virolainen Sold: Hans Kåtras h:o 3
1 Sold: Mats Kånsts folck Konst 30 hon fri för Barn, Son Lars
1 Johan Kåtras Encka 1 Kro Kotro 1
Kaupila/Kauppila under Ryssen hela byn
Kiljula under Ryssen hela byn
Kitula under Ryssen hela byn
1 Kietäwälä/Kietävälä 5 Thomas Matss: Lukoin mh:o 1 1 Rust Luukkonen Stiuf B:r Pärs Enka, Stiuf B:r Johan mh:o 5
1 Dragon Ströms h:o 1 Ström 1
6 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Rust Luukkonen B:r Johan, B:r Mats mh:o, Syst: Brita 6
Inh: Hans Ikäheimoin mh:o Ikäheimonen fri för Barn
2 Mats Lukoins Erfw:r Rust Luukkonen Son Mats, B:r Thome Enka 2
2 Torp: Anders Widikå 1 Viitikko Swåg: Pär Ikäheimoins Enka 2
1 häst, 2 Kiör, 16 Kap:s uts:
Bst: d:r Anders Päyköin Päykkönen Bräcklig
2 9 Pär Kietäwäins f: Cav Kietäväinen B:r Johan mh:o, B:r Danjel mh:o, B:r Thomas mh:o, Son Danjel, dot: Kirstin, d:r Mårten 9
4 Anders Leinoins f: Cav Leinonen Son Mats mh:o, Son Bertils Enka, Son Adam 4
3 4 Mats Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Bror Olof mh:o 4
2 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen 2
4 4 Olof Hakulins f: Kro Hakulinen Son Mats h:o, Son Simon, Son Adam mh:o 4
3 Måns Månss: Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Anders, måg Johans Encka, B:L:M: Hindr Lukoin 3
5 under Ryssen
6 6 Mats Matss: Ikoins E:a 1 Cav Ikonen B:r Michel mh:o, Son Mats mh:o, dot Maria 6
1 Bst Marg:a Kuckoin 1 Kokkonen 1
4 Pål Matss: Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen dot: Ewa, dot: Brita 4
7 Halfwa brukas af N:o 2 under Ett Pär Kietäwäin Cav Kietäväinen
5 1 Jacob Putoins f: Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o, Inh: Johan Lukoins Encka, Sold Udds h:o 6
Kyllöläby/Kyllölä under Ryssen
Kyrckioby/Kirkonkylä under Ryssen
Kåckåla/Kokkola under Ryssen

Sivu 572AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kåndiala/Kontila 6 Michel Kåndiains E:as f: Rust Kontiainen Son Jöran mh:o, Stiufs: Pär mh:o, des Son Mårten, Sona Son Anders 6
5 Erick Räpoin mh:o 1 1 Rust Reponen Son Johan, dot Kirstin, d:r Lars Jukarin 5
Inh: Olof Räpoins E:a Reponen utfattig
3 Mats Kåndiains h:o 1 Rust Kontiainen måg Pär mh:o 3
1 Torp: Eskel Uckoins f: Uikkanen frie för Barn, B:r Johan 1
1 häst, 2 kiör, 16 Kap:s uts:
3 Jöran Kåndiains h:o 1 Rust Kontiainen Son Pål, dot Kirstin 3
Dragon Mats Hurins h:o Hurin fri för Barn
3 B:st: dr Jöran Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen Inh: Bertil Randalain 3
Torp: Pär Uckåin mh:o Ukkonen nybygge och fri för barn
6 Michel Randalain mh:o 1 1 Rust Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan mh:o 6
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 9 Johan Puttåin 1 Cav Puttonen B:r Hindr mh:o, B:r Dafwid mh:o, B:r Mickel mh:o, Sold: Torsten Bergs Enka, d:r Hindr Kåtra 9
7 Eskel Lukoin 1 Cav Luukkonen B:rs Son Mårten mh:o, måg Mårten mh:o, B:rs Son Eskels h:o, dot Lisa 7
1 Bst d:r Dafwid Rautiain 1 Rautiainen 1
2 Torp: Hindr Summains h:o 1 Summanen Son Jacob 2
1 stod, 2 kiör, 8 Kap:s utsäde
3 3 Johan Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Lars mh:o, Son Adam 3
3 B:st: Thomas Kietäwäin 1 Kietäväinen Bror Pär, Syst: Karin 3
1 Torp: Simon Hakulin 1 Hakulinen 1
1 stod, 1 koo, 8 Kap:s uts:
4 7 Johan Kainulains E:as f: Cav Kainulainen Sona Son Anders Israelsson, Sona Son Michels h:o, Sona Son Thomas, Son Pål, Son Israel, Sona Son Johan mh:o 7
Lambila/Lampila under Ryssen
Limatala/Liimattala under Ryssen
Lindusalo/Lintusalo under Ryssen
Lukåla/Luukkola under sagde Fiende hela byn
1 Maljala 8 Hans Måndoins f: Cav Montonen Son Anders mh:o, Sona Son Anders, Son Hans mh:o, Son Johan, Son Pär mh:o 8
2 3 Johan Måndoins E:as f: Cav Montonen Son Måns mh:o, Inhysingens S: Johan Leinoin 3
3 i Bst: Johan Ingins h:o 1 Inkinen Son Hindr, Soldats Son Mats 3
3 Anders Måndoin 1 Cav Montonen Son Joseph mh:o 3
3 3 Hans Himains h:o 1 Cav Himanen Son Hans, dot Anna 3
4 2 Jöran Lappalains h:o 1 Kro Lappalainen Son Anders 2
Inh: Michel Holmbergs h:o Holmberg fri för Barn
5 7 Mårten Johanss: Måndoins f: Kro Montonen B:L:M: Michel, B:r Johan mh:o, dot Karin, Son Johan mh:o, B:L:mans Son Michel 7
Magnula/Maunula under Ryssen
Mietula/Miettula under Ryssen och upbränd
Muramäki/Muuramäki under Ryssen
1 Ninimäki/Niinimäki 5 Gustaf Lukoin 1 Kro Luukkonen Son Hindr mh:o, dot Lena, dot Kaisa 5
1 i B:st: Klemet Snälmans h:o 1 Snellman 1

Sivu 574AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisari/Niinisaari under Ryssen
1 Piskåila/Piskola Majoren Georg Stichts hemman Kro Sticht
1 Fuorieren N: Hielmans h:o 1 Hielman 1
2 L:B: Anders Mutains f: Mutanen Son Adolph, dot: Anna 2
2 Bst: Johan Smålander mh:o 1 1 Smolander 2
2 Bst: Pär Wäijalain mh:o 1 1 Veijalainen 2
2 7 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen Inh: Agneta Räisäin, Son Johans h:o, B:rs Son Pål, Bror Anders, dot Brita 7
3 2 Johan Piskoins Enkas f: Kro Piskonen Son Johan mh:o 2
6 Hindr Piskåin mh:o 1 1 Kro Piskonen Son Johan mh:o, Brors dot: Anna, Slägt Pär 6
4 5 Pär Piskåin 1 Kro Piskonen Son Pärs Enka, dot: Karin, dot: Ewa, Inh: Bror Påls Enka 5
3 Hindr Piskåins folck Kro Piskonen Son Anders, Son Johan, Son Pärs Enka 3
5 3 Lars Lappalains E:as f: Inf Lappalainen Son Anders mh:o, dot Brita 3
2 Anders Lappalains E:as f: Inf Lappalainen Son Sexman Mats mh:o 2
2 Inh: Johan Lappalains h:o 1 Lappalainen Sold: Ströms Enka 2
6 4 Johan Kåndiains E:as f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot: Karin, dot: Marg 4
1 Michel Sållas f: Inf Solla Son Esajas 2
1 Pirtimäki/Pirttimäki 7 Johan Läskins Enckas f: Rust Leskinen Brs måg Pär Lukoin mh:o, Son Mats mh:o, Son Grels mh:o, d:r Jacob Halin 7
2 Pär Johanss: Läskins f: Rust Leskinen Bror Anders, Pig: Maria Såpain 2
Jäg: Michel Swärd och h:o Svärd
1 Dragon Sacharias Pirtmans f: Pirtman Inh: Johan Mändyin mh:o 1
4 Lars Kåndiains E:as f: Rust Kontiainen Son Mårten, Son Mats, Son Sexm: Lars mh:o 4
Bst: Hindr Lukoin Luukkonen går och tigger
2 4 Krister Härköins E:as f: Cav Härkönen Son Johans Encka, måg Mats mh:o, dot Son Pär 4
3 4 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen Stiufsson Hindr, dot: Kirstin 4
1 Pär Hindrss: Hamuins E:a 1 Inf Hamunen 1
2 Michel Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 5 Mats Nyman 1 Inf Nyman d:r Pär Jukarain, måg Mats Ikoin mh:o, Pig Kirstin Säilain 5
Pätäjänniemi/Petäjäniemi under Ryssen
Ruokåtaipal/Ruokotaipale under Ryssen
1 Ryhälä 5 Mårten Mieloin mh:o 1 1 Rust Mielonen Pig: Sara Mieloin, Sona dot: Karin, måg Jacobs Encka 5
Drag: Leimans h:o Leiman fri för Barn
4 N:M: Michel Leinoin 1 Rust Leinonen Måg Anders mh:o, Syster Ewa 4
4 Michel Leinoin 1 Rust Leinonen Son Anders, måg Mats Ruokålain mh:o 4
2 Torp: Johan Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen nybygge, Inh: Hindr Kietäwäin utgl: 2
2 4 1 Pål Matss: Bengtins E:as f: Cav Penttinen Son Mats mh:o, Son Pål mh:o, Sold: Leinoins h:o, 5
4 Simon Bengtin mh:o 1 1 Cav Penttinen B:r Mats Encka, B:r Pål 4
3 5 Johan Ingins Enckas f: Cav Inkinen dot: Karin, måg Mats mh:o, måg Hindrs h:o, dots Son Pär 5
6 1 Pär Himain 1 Cav Himanen Swåger Pål mh:o, Swåger Lars mh:o, Sold: Gröns h:o, Inh: Ewa Kainulain 8

Sivu 576AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Ryhälä 4 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen Bror Brusius mh:o 4
Bst res: K: Jöran Mannins h:o Manninen frie
5 2 Pål Tuchkoin 1 Kro Tuhkunen 1
2 Torp: Mats Kangain 1 Kankainen Son Johan, Inh: Ewa Lukoin 3
1 häst, 2 kiör, 16 Kap:s uts:
4 Anders Tuhkuins Encka 1 Kro Tuhkunen nybygge, d:r Pär Räpåin, B:L:M: Anders Widikå mh:o 4
6 5 Anders Waldoins f: Kro Valtonen B:r Olof mh:o, B:r Hindrs h:o, måg Johan mh:o 5
Råkansaloby/Rokansalo under Ryssen hela byn
Räpoila/Repola under Ryssen hela byn
Sårjålå/Sorjola på flychten alla i denna by
Såpalanniemi/Sopala under Ryssen
Säppälä/Seppälä under Ryssen, hela byn upbränd
Waldåla/Valtola under Ryssen, hela byn upbränd
Wäsinniemi/Vesiniemi under Ryssen, hela byn upbränd
Ållila/Ollila under Ryssen
Pastoratet/Kirkonkylä under Ryssen
Mietula Såg Qwarn/Miettulan saha under Ryssen, upbränd

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17891791

© Maija-Liisa Laakso 2023