AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Puumalan henkikirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.


H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  VW 
 H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  VW

HAlkuun

Hamula

1651: -, Hamuinen, Ikäheimoin, Ryhäinen, Somalain, Suliu, Wätäin

1652: Hamuin, Ikäheimoin, Ryhein, Sulin, Suåmalainn, Watäin

1654: Hamuinen, Ikeheimoin, Ketutar, Mustoinen, Ryheinen, Somalain, Suliu

1655: Hamuinenn, Ikäheimon, Ketutar, Mustoinenn, Ryhäin, Somalain, Suliu

1656: Asilain, Hamuien, Ihalain, Mustoin, Ryhänen, Suliu

1657: Assilain, Hamuinen, Ikeheimoin, Mustoin, Ryhainen, Suliu

1658: -, Asilajnen, Ikäheimo, Suliu

1659: Asilain, Hamuin, Ikeheimoin, Mustoin, Ryhainen, Sulju

1660: Assilain, Hamurin, Ikehenin, Mustoin, Ryhoin, Sulnien

1662: Assilain, Hamuin, Ikeheimoin, Ryhäin, Sallinen

1663: Asilain, Hamuin, Ikäheimoin, Ryhäin, Suliu

1665: Asilain, Hamuin, Ikahim, Kylloin, Pullin, Ryhäin, Sulin

1666: -, Asilain, Hanuin, Ikaheimo, Kyllöin, Ryhäin, Sulin

1667: -, Hamuin, Ikäheimo, Kylloin, Ryhain, Sulinen

1668: -, Hamuin, Ikäheimo, Kylloin, Ryhäin, Sunin

1669: -, Hamuin, Ikäheimoin, Kylloin, Ryhein, Sunin

1673: -, Asilain, Hammuin, Ryhain

1675: -, Asilain, Hamuin, Kylloin, Röhäin

1676: -, Asilain, Hamuin, Kyllain, Repoin

1677: -, Aselan, Hamon, Kylloin, Repon, Ryhein

1678: -, Assilain, Hamuin, Kylloinen, Ryhoin

1679: -, Kyllöin, Ryhäin

1680: -, Kylläin, Ryhäin

1682: -, Kylläin, Ryhäin

1688: -, Asillain, Ryhain, Räpoin

1690: -, Asilain, Hamuin, Ryhäin, Räpäin

1693: -, Asilain, Reppoin, Ryhin, Ryhoin

1694: -, Aisillain, Reppoin, Ryhin, Ryhäin

1697: -, Aisillain, Hamoin, Kyllingein, Ryhain, Ryhin, Räppoin

1699: Asilain, Kylling, Repoin, Ryhäin

1700: Asilain, Kyllingh, Repoin, Ryhain

1701: -, Asillain, Kyllingh, Ryhain, Räppoin

1702: -, Asillainen, Kylloin, Rjhain, Räpoin

1703: -, Asilain, Kyllnij, Repoin, Ryhäin

1704: -, Asilain, Ryhoin, Räpoin

1705: -, Asilain, Kylling, Ryhain, Räpoin

1706: -, Asilain, Kyllein, Rjhoin, Räpoin, Sårien

1707: -, Asilain, Kyllin, Ryhein, Räpoin, Tuckain

1708: Asilain, Kyllin, Rihoin, Rijhin, Räppoin, Tuckain

1709: Asel:, Kyllin, Repo:, Ryho:, Tucko:

1710: Asilain, Kyllin, Repo:, Ryho:, Tukain

1711: -, Assilain, Kylloin, Puntois, Rapoinen

1712: Assilain, Kylläin, Leskin, Räppoin

1722: Kyllein, Kåndinen, Kåttro, Pijra

1723: Kyllein, Kåndiain, Kåttro, Pijra, Tuchkoin

1724: -, Härckein, Kyllein, Kåndiain, Kåttro, Pijra, Tuchkoin, Willdus

1725: -, Antoin, Härckein, Kyllein, Kåndiain, Kåttro, Pijra, Tuchkoin, Willdus

1726: -, Anttoin, Härckein, Kyllein, Kåndiain, Kåttro, Pijra, Tuchkain, Willdus

1727: Anttoin, Härckein, Kyllein, Kåndiain, Kåttro, Pijrala, Tuchkoin, Willdus

1728: Anttoin, Härckein, Kyllein, Kåndiain, Kåttro, Pijra, Tuchkain

1730: Härckein, Kyllein, Kåndiain, Pijra, Tuchkain

Harmaala

1651: Harmainen

1652: Harmain, Harmainn

1654: -, Harmainen, Pitkä

1655: -, Harmain, Pitkä

1656: -, Harmainen, Pitkä

1657: Harmainen, Lukotar, Pitkä

1658: -, Harmajnen, Harmåjnen, Lukåjnen

1659: -, Harmain, Lukatar, Pitkä

1660: -, Harmon, Pitku

1662: -, Harmain, Pitkä

1663: -, Harmain, Heckin, Piskoin

1665: -, Harmain, Harmainen, Penkoin, Pitkä

1666: -, Harmain, Peukoin, Pitkä

1667: Harmain, Penkoin, Pitkä

1668: Harmain, Pitkä

1669: Harmain, Pitkä

1673: Harmain

1675: Harmain, Pitkäin

1676: Harm__, Pitkä__

1677: Harman, Pitkein

1678: Harmain, Pitkoin

1679: -, Pittkäharmain

1680: -, Pitkäharmoin

1682: -, Pitkäharma

1688: -, Lamoin, Pitkaharma

1690: -, Lijkain, Läskin, Pitkä, Räpoin, Tåifwain

1693: -, Kilpoin, Leskin, Räppoin

1694: -, Harmain, Kilpoin, Läskin

1697: -, Kilpoin, Leskin, Summoin

1699: Ickhemin, Leskin

1700: Ickeheimoin, Leskin, Ryhal:n, Räpoin

1701: Röhöinen, Röndoinen

1702: Ryhein, Röndin

1703: -, Rönden

1704: -, Rönden

1705: Ryhälläin

1706: Rjhonen

1707: Huijain, Ryhoin

1708: Hujain, Ryhin

1709: -, Huiho:, Ryho:

1710: Huihain

1722: Lejnoin

1723: -, Leinoin

1724: Leinoin

1725: Harmain, Leinoin

1726: Harmain, Leinoin

1727: Harmain, Leinoin

1728: Harmain, Leinoin, Pittkä Harmain

1730: Harmain, Leinoin, Pittkä Harmain

Hauhala

1651: Hauhoin, Kietäuäin

1652: Kietäwäin

1654: Ketäwäin

1655: Keetäwäin

1656: Keetäwäin

1657: Kieteuein

1658: -

1659: -, Worein

1660: -, Waroin

1662: Kietäwäin, Wäräin

1663: Kietäwäin

1665: Ketäwäin

1666: Ketäwäin, Kietäwäin

1667: Ketewein

1668: Hemelein, Ketewein

1669: Hemel:, Keteurin

1673: -

1675: Ketäwäin

1676: Ketäwäin

1677: Ketewein

1678: Ketewein, Mondoin

1679: Ketäwäin, Måndoin

1680: Ketäwäin, Måndoin

1682: Kietäwäin, Mondoin

1688: -, Mondoin

1690: -

1693: Mondoin

1694: Mondoin

1697: Måndoin

1699: Mondoin

1700: Måndoin

1701: -, Måndoin

1702: -, Måndoin

1703: -, Måndoin

1704: Måndoin

1705: Måndoin

1706: Måndoin

1707: Måndoin

1708: Måndoin

1709: Måndo:, Pedika:

1710: Kandain, Pedikain, Såfw.

1711: Kåndain, Pedickain

1712: Kåndiain, Piedickein

1722: -, Piedickein

1723: -, Piedickein

1724: -, Piedickein

1725: -, Piedickein

1726: -, Piedickäin

1727: -, Piedickein

1728: -, Piedickein

1730: -, Piedickein

Himahuuha

1651: -, Aufuin, Luckoin, Pardain, Pardoinen

1652: -, Aufwinn, Luukoinenn, Pardain

1654: -, Aufwin, Hakulin, Kituin, Lukoinen, Läwiä

1655: -, Cardin, Hakulin, Lewiä, Lukoinenn

1656: -, Aufwin, Hakulin, Lewiä, Lukoin

1657: Aufuinen, Cardinen, Hakulin, Luuckoinen

1658: -, Auffujnen, Kardinen, Kieteuein, Lukoinen

1659: -, Auwin, Lukoin

1660: -, Aufwinen, Lukoin

1662: Aufwin, Kutj, Lamain, Lukoin

1663: Aufwin

1665: Aufwin, Aufwinen

1666: Auwin, Auwinen

1667: Afwinen

1668: Afwinen

1669: Aufuin

1673: -, Aufwin

1675: Aufwin

1676: Aufwinen, Caupin

1677: Aufwin, Cossman

1678: Auwinen, Cossman, Hijmain, Lamain

1679: -, Himain, Lamain

1680: -, Hatain, Himmain

1682: -, Aufwin, Hatain, Himain, Luckoin

1688: -, Hatain, Hemain

1690: -, Aufwin, Himain

1693: -, Aufwin

1694: -, Aufwin, Himain

1697: -, Afwin, Aufwoin, Himain

1699: -, Hijmain

1700: -, Hijmain

1701: -, Hijmain, Summa

1702: -, Himain

1703: -, Hijmain, Himain

1704: Aufwoin, Hijmain, Suma

1705: -, Aufwoin, Hijmain

1706: -, Aufwin, Himain

1707: Auf:, Hijmain, Suma

1708: Aufwin, Himain, Summa

1709: Aufwin, Hima:, Summa

1710: Aufwin, Himain, Summa

1711: Aufwin, Häimåin, Summa

1712: Auf:n, Summain

1722: Aufwin, Hatain

1723: Aufwin, Hackulin, Hatain, Luuko

1724: Aufwin, Hackulin, Hatain

1725: Aufwin, Hackulin, Hatoin

1726: -, Auf:, Hackulin, Hatain

1727: -, Auf:, Hackulin, Hatain, Leinoin

1728: -, Aufwin, Hackulin, Hatain, Leinoin

1730: -, Aufwin, Hackulin, Hatain

Huhtimaa

1652: Näckj, Saickoin

1654: Leskinen, Narrinen, Soriain, Soriainen, Turkis

1655: -, Leskinenn, Narrinen, Soriain, Turkia

1656: -, Lambinen, Leskinenn, Narinen, Soriain, Sorioin, Sorioinen, Turkia

1657: -, Leskinen, Narinen, Saickoin, Soriainen, Sorjoinen, Turkia

1658: Leskinen, Narinen

1659: Leskinen, Narinen

1660: -, Leskinen, Narinen

1662: -, Kilpoin, Leskin, Pasain, Sorjoin

1663: -, Kilpoin, Leskin, Peckoin

1665: -, Kilpoin, Leskin, Turkiain

1666: -, Kilpoin, Leskin, Leskinen, Parkin, Sorioin, Turkiain

1667: -, Killpoin, Leskin, Sorjain

1668: -, Kilpoin, Leskin, Safwolain, Sorjain

1669: -, Kilpoin, Leskin, Safwolain, Sorjoin

1673: -, Bentin, Kilppoin, Pittkoin, Safwolain

1675: -, Bentin, Kerwin, Kilpoin, Leskin, Leskinen, Sawolain

1676: -, Kerwin, Kilpoin, Leskin, Sa__

1677: -, Bentinen, Kerfwin, Kilpoin, Leskin, Sallin

1678: -, Bentin, Kerwinen, Kilpoin, Leskin, Leskinen, Sallin

1679: -, Bengtin, Karfwin, Kilpoin, Läskin, Salli

1680: -, Bengtin, Heilain, Kangain, Kerfwin, Kilpoin, Läskin, Salli, Sorjanen

1682: -, Bengtin, Kaipoin, Kangain, Kilpoin, Leskin, Salli, Witicka

1688: -, Capin, Kilipoin, Läskin, Sorigoin

1690: -, Bengtin, Harmain, Ihalain, Kaipain, Killpoin, Läskin

1693: -, Leskin, Sackoin, Tijmoin

1694: -, Lieskin, Tijmoin

1697: Käharin, Läskin, Narjnein, Tijmoin

1699: Ihalain, Kähärin, Leskin, Timoin

1700: Ihalain, Kähärin, Leskin, Timoin

1701: Ihalain, Kähäräin, Leskinen, Sackoin, Timain

1702: Ihalain, Kohoin, Leskin, Saik:n, Timoin

1703: Ihalain, Kähäräin, Leskin, Saickoin, Tijmoin

1704: Ihalain, Kährein, Löskin, Tijmoin

1705: Ihalain, Kahorin, Leskein, Tijmmoin

1706: Ihalain, Kårhoin, Laskin, Tjmoin

1707: -, Ihlein, Kähroin, Tijmoin

1708: Ihalain, Kårhoin, Tijmain

1709: -, Ihal:, Tijmo:

1710: -, Ihal:, Tijmo:

1711: -, Ichalain

1712: -, Ihalain, Ki__in

1722: Kainul:, Läskin, Mietuin

1723: Kainulain, Läskin, Meetin, Metin, Sorrioin

1724: Kaipain, Läskin, Meetin, Sorrioin

1725: Kaipiain, Läskin, Meetin, Sorrioin

1726: Kaipiain, Läskin, Meetin, Sorrioin

1727: Kaipoin, Läskin, Meetin, Sorrioin

1728: Kittuin, Läskin, Meetin, Sorrioin

1730: Kittuin, Läskin, Mietin, Mulldaheiska, Purdin, Sorrioin

Hurissalo

1651: Jukarainen

1652: Jukarain

1654: Heinoin, Jukarainen, Piskotar

1655: Jukarain, Leinoin, Pijskotar

1656: Jukarin, Piskotar

1657: Jukarainen

1658: Jukarinen, Leinoinen

1659: Juckarain

1660: Juckarin

1662: Jukarain, Leinoin, Timoin

1663: Jukarain, Leinoin, Timoin

1665: Jukarain, Leinoin, Timoin

1666: Jukarain, Leinoin, Timoin

1667: -, Jukarain, Leinoin, Timoin

1668: -, Jukarin, Leinoin, Timoin

1669: -, Jukarin, Leinoin, Tijmoin

1673: -, Leijnoin

1675: -, Huttuin, Leinoin, Timoin

1676: -, Huttuinen, Leinoin, Tim__

1677: -, Huttuin, Leinoin, Tijmoin

1678: -, Huttuin, Leinoin, Tijmoin

1679: -, Jukarain, Leinoin, Tijmoin

1680: -, Innoin, Jukarain, Leinoin

1682: -, Jukara, Leinoin, Timoin

1688: -, Juckeroin, Lenoin, Tijmain

1690: Juckarin, Leinoin, Lijnoin, Läinoin, Timoin

1693: -, Juckarin, Länhoin, Tuirain

1694: -, Jukarin, Länhoin

1697: Jukarin, Länhoin, Tijmain

1699: Jukarin, Lähein

1700: -, Juckarin, Luhoin

1701: -, Jukarin, Lenhoin

1702: -, Jukarin, Lenhoin

1703: -, Juckarin, Lenhoin

1704: -, Juckarin, Lenhoin

1705: -, Juckoins, Lenhuin

1706: -, Juckarin, Lenhoin, Pardain

1707: -, Juckarin, Lenhoin, Pardain

1708: -, Juckarin, Lenhoin, Pardain

1709: -, Jukarin, Leihno:, Pardo:

1710: Jukar:, Lenho:, Pardain

1711: -, Juckarin, Pardain

1712: Jukarain, Pardain, Piskoin

1722: Leinoin, Pardain, Waldoin

1723: Juckarain, Leinoin, Pardain, Walldoin, Wänäl:

1724: Juckarain, Leinoin, Pardain, Walldoin, Wätämä

1725: Juckarain, Leinoin, Pardain, Walldoin, Watain

1726: Juckarain, Leinoin, Pardain, Wätein

1727: Juckarain, Leinoin, Pardain

1728: Juckarain, Leinoin, Pardain

1730: Juckarain, Leinoin, Pardain

Huuhkaala

1651: Huckoinen

1652: Huckainen

1654: -, Bengdtin, Hukain, Huukainen

1655: -, Bengtinen, Hukoin

1656: Bengdtin, Hukoin

1657: Bengdtin, Huchkain

1658: -, Huchkain

1659: Huchkain

1660: Huckain

1662: Huchkain, Huhkain

1663: -, Huhkain

1665: -, Huhkain

1666: -

1667: -

1668: -

1669: -

1673: Hukain, Lukoin, Wirrolain

1675: Ahokain, Huchkain, Lukoin

1676: Ahokain, Huhkain, Lukoin

1677: Ahokan, Huhkainen, Lukoin

1678: Ahokain, Huhkain, Lukoin

1679: -, Ahokain, Parrj

1680: -, Ahokain, Sparrj

1682: -, Ahokain

1688: -, Ihalain

1690: -, Hamuin, Ihalain

1693: -, Huckoin, Ihalain

1694: -, Ihalain

1697: -, Ihalain, Lamain, Walldolain

1699: Ihalain, Waldoin

1700: Ihalain, Waldoin

1701: Hamoin, Ihalain, Waldoin

1702: Ihalain, Kietewäin, Waldoin

1703: Ihalain, Walldoin

1704: Ihalain, Waldoin

1705: Ihalain, Walldain

1706: Ihalain, Walldoin

1707: Ihalain, Waldoin

1708: Heldmain, Ihalain

1709: Ihol:, Valdo:

1710: Ihal:, Wald:

1711: Ichalain, Waldoin

1712: Waldoin

1722: Ihalain

1723: Ihalain

1724: Ihalain, Sålla

1725: Ihalain, Sålla

1726: Ihalain, Sålla

1727: Ihalain, Sålla

1728: Ihalain, Sålla

1730: Ihalain, Sålla

Hylkylä

1651: Hylköin, Ingin, Inginen

1652: Haloin, Hylkyn, Inginen

1654: -, Hylynen, Inginen

1655: Hylkynienn, Ingin, Inginen

1656: -, Hylkoinen, Inginen

1657: -, Hylkyinen, Ingin, Inginen

1658: -, Hyllköinen, Ingin, Inginen

1659: -, Hylkin, Ingin

1660: -, Hylkein, Ingin, Randalain

1662: -, Hylkein, Inginen, Lapwetelein, Maliasmes, Mättö, Näräin, Piskoin, Skutte

1663: -, Hylkein, Ingin, Lapwetelein, Maliamies, Mätto, Nåro, Piskoin, Randalain, Skåtte

1665: Haloin, Hylkein, Ingin, Inginen, Nåro, Randalain, Skotti

1666: Haloin, Hylkein, Ingin, Inginen, Randalain

1667: -, Haloin, Hylkein, Ingin, Randalain

1668: Haloin, Hylkein, Ingin, Randalain

1669: Haloin, Hylkein, Ingin, Randalain

1673: -, Ingin, Suttarj

1675: Inginen, Randalain, Sutari

1676: Hylk__, Ingin, Inginen, Randalain, Sutari

1677: Hylkoin, Inginen, Randal, Sutari

1678: Hylkein, Inginen, Randalain, Sutarj

1679: Hylkein, Ingin, Randalain, Sutari

1680: Hylki, Ingin, Randalain, Sutarj

1682: -, Hylkein, Kåckoin, Randal:n, Sutarj

1688: -, Hylky, Ickoin, Ingin, Pardain, Parkin

1690: Hyllkein, Ingin, Pardain, Parkin

1693: -, Ingin, Pardain, Parkoin, Pettein, Westerein

1694: -, Ingein, Pardain, Parkoin, Pettuin, Randal:, Wäster

1697: Ingein, Pardain, Parkoin, Pettuin, Randalain, Wäster

1699: -, Ingein

1700: Ingein, Ingin, Wässain

1701: Ingin, Inginen, Ingoin, Wässäin

1702: Ingein, Inginen, Park:, Wesein

1703: -, Inginen, Weisäin

1704: Haloin, Ingein, Ingen, Portin, Wässoin

1705: Haloin, Ingein, Ingerin, Parckin, Wesein

1706: Haloin, Ingoin, Parckoin, Partain, Wässoin

1707: Halloin, Ingein, Parkin, Parttin, Wässoin

1708: Halloin, Ingoin, Partin, Portain, Wässoin

1709: Halo:, Ingo:, Pardain, Parko:, Väiss:

1710: Ingin, Parko:, Partain, Wäisäin

1711: Pardin

1712: -

1722: Hordiander, Inginen

1723: Hordiander, Inginen

1724: -, Hordiander, Ingin, Leinoin

1725: -, Hordiander, Ingin, Leinoin, Pardain, Randal:

1726: Haloin, Hordiander, Ingin, Pardain, Randalain

1727: Halloin, Hämmälein, Ingin, Lundberg, Randalain, Tijmoin, Wijticka

1728: Haloin, Hämäl:n, Ingin, Lindberg, Randalain, Tijmoin, Witticka

1730: Halloin, Hämmäl:, Ingin, Kallinen, Tijmoin, Wijtticka

IAlkuun

Ihalainen

1651: Ihalain

1652: Ihalain

1654: Ihalain, Leinoinen, Peldoin, Sålla Leinoinen

1655: Ihalain, Peldoman, Solla

1656: Ihalain, Peldoin, Sålla

1657: Ihalainen, Peldoinen, Sålla

1658: -, Ihalainen, Peldoinen

1659: Ihalain, Parckin, Sålla

1660: Ihalain, Parkin, Solla

1662: -, Huttuin, Ihalain, Korhoin, Kylbringh, Leinoin, Parkin, Peldoin, Sollo

1663: -, Ihalain, Kyllöin, Leinoin, Parkin, Peldoin

1665: -, Ihalain, Kylloin, Leinoin, Parkinen

1666: -, Ihalain, Leinoin, Parkin

1667: -, Ihalain, Leinoin, Parkin

1668: -, Ihalain, Leinoin, Parkin

1669: -, Ihalain, Leinoin, Parkin, Wesalein

1673: -, Cammoin

1675: Condinen

1676: Condin

1677: -, Condinen

1678: Condinen

1679: Conduin, Sålla

1680: Kånduin, Sålla

1682: Ihal:, Kondinen, Sålla

1688: -, Condoin, Salla

1690: -, Kånduin, Såhla, Sålla

1693: Kondoin, Sollo

1694: -, Kondoin, Sallo

1697: Lenhuin, Sallo, Sollo

1699: Lenhuin, Sollo

1700: Lenhuin, Sollo

1701: Hujain, Lenhuin, Solla, Sollo, Timain

1702: -, Lenhoin, Salla, Timoin

1703: Huijain, Sollo, Timmoin

1704: Huiain, Sallo, Sollo

1705: Hujain, Sållo

1706: Hujain, Sållo, Sållå

1707: Haijoin, Sallo

1708: Sallo

1709: Sållo

1710: Sallo

1711: Sålla

1712: Sålla

1722: Såla

1723: Sålla

1724: Reppoin, Sålla

1725: Leinoin, Räpoin, Sålla

1726: Leinoin, Sålla

1727: Juckarain, Leinoin, Måndoin, Sålla

1728: Juckarain, Leinoin, Måndoin, Sålla

1730: Leinoin, Måndoin, Sålla

Ikola

1651: Ikoinen

1652: Ikoinenn

1654: Ikoinen

1655: Ikoinenn

1656: Ikoinenn

1657: Ikoinen

1658: Ikoinen

1659: Ickoin

1660: Ikoin

1662: Ikoin

1663: Ikoin

1665: Ikoin

1666: Ikoin

1667: Ikoin

1668: Ikoin

1669: Ikoin

1673: -

1675: Ikoin

1676: Ikoin

1677: Ikoin

1678: Ikoin

1679: Ikoin

1680: Ikoin

1682: Ikoin

1688: Ikoin, Randal:

1690: -, Ikoin

1693: Mondoin

1694: Mondoin

1697: Mondoin

1699: Mondoin

1700: Måndoin, Timmoin

1701: Måndoin

1702: Måndoinen

1703: Måndoin

1704: -, Måndoin

1705: Måndoin

1706: Måndoin

1707: Måndoin

1708: Mondoin

1709: Måndo:

1710: Mondo:

1711: Juckarain

1712: Måndoin

1722: Måndoin

1723: Måndoin

1724: Måndoin

1725: Måndoin

1726: Måndoin

1727: Måndoin

1728: Måndoin

1730: Måndoin

JAlkuun

Junninmäki

1658: -, Lukoin

1659: -

1660: -

1662: Härkä, Lukoin

1663: Luukoin

1665: Lukoin, Piskoin

1666: Lukoin, Piskoin

1667: -, Lukoin, Piskoin

1668: Lukoin

1669: Lukoin

1673: -

1675: -, Lukoin

1676: -, Lukoinen

1677: -, Huckan

1678: -, Liukoin

1679: -, Lukoin

1680: -, Lucko

1682: -

1688: -

1690: -

1693: Luckoin

1694: Luckoin

1697: Luckoin

1699: Luckoin

1700: Laukoin

1701: Liukoin

1702: Liukoin

1703: Luckoin

1704: Lukoin

1705: Luckoin

1706: Liukoin

1707: Luckoin, Pijskoin

1708: Liuckoin

1709: Luko:

1710: Lukoin

1711: Luckoin

1712: Luukoin

1722: -

1723: -

1724: -

1725: -

1726: -

1727: -

1728: -

1730: -

KAlkuun

Kaipaala

1651: Caipain, Mertain

1654: Caipain, Halotar, Keckoinen, Ladikain

1655: Caipainenn, Keckoinenn, Ladikain

1656: Caipoinen, Kackoin, Ladikain

1657: -, Caipainen, Kieckoinen

1658: -, Kaipåinen, Keekojnen

1659: -, Kaipain, Keckoin

1660: -, Caipiain, Kekoin

1662: Caipain, Keckoin

1663: Caipain, Keckoin

1665: Caipain, Kackoin

1666: Kaipain, Keckoin

1667: -, Caipain, Keckoin

1668: -, Caipain, Keckoin

1669: -, Caipain, Keckoin

1673: -, Keckoin, Parkinen

1675: -, Caipain, Kaipain, Keckoin, Parkinen

1676: -, Caipain, Kaipain, Keckoin, Parkinen, Wtinen

1677: -, Caipain, Capain, Keckoin, Parkinen

1678: -, Caip__, Caipain, Keckoin, Parkinen

1679: -, Käckoin, Parkin

1680: -, Käckon, Parkin

1682: -, Parckin

1688: -, Kockoin, Parkoin, Rockain

1690: -, Kaipain, Käckoin, Parkin

1693: -, Kackoin, Kaipoin, Kåttalein, Parkoin, Rockain

1694: -, Kackoin, Kaipoin, Kåttil:, Parkin, Rockain, Sormoin

1697: -, Kaipoin, Käckoin, Parkin, Råckain

1699: -, Kaipoin

1700: -, Kaipain, Pedikain

1701: -, Kaipoin, Pedikain

1702: -, Kajain, Pedik:n

1703: -, Pedickain

1704: -, Måndoin, Pedikain

1705: -, Pedickain

1706: -, Kaipain, Månd:, Pidikain

1707: -, Hångain, Kaipoin, Måndoin, Saukoin

1708: -, Hångain, Kaipoin, Mondoin, Pedickain, Sauckoin

1709: -, Kaipo:, Måndo:, Sauko:

1710: -, Mondoin, Sauko:

1711: -, Måndoin, Saickoin

1712: -, Saikoin

1722: Saukoin, Såpain, Wirolain

1723: Pittkä, Saukoin, Såppain, Teitin, Wirolain

1724: -, Pittkein, Saukoin, Såppain, Teitin, Wirolain

1725: -, Lämbin, Saikoin, Såppain, Teitin, Wirolain

1726: Lämbiäin, Saukoin, Såppoin, Teitin, Wirolain

1727: Lämbin, Soukoin, Såppoin, Teitin, Wirolain

1728: Lambin, Saukoin, Såppain, Teitin, Wirolain

1730: Lämbin, Saukoin, Såppain, Wirolain

Kauppila

1651: Ahokas, Caupinen, Karfuinen

1652: Karfwin, Kaupinenn, Lijkain

1654: -, Caupinen, Karfwinen

1655: Caupinen, Karfwinen

1656: Caipain, Caupinenn, Karfwinen, Sorioinen

1657: -, Cauppinen, Karfwinen, Sorioinen

1658: -, Caupinen

1659: -, Karwain, Kaupinen, Sårjain

1660: -, Caupin, Kerfwin, Sorioin

1662: Karfwuin, Sorioin

1663: Kerfwuin, Sorioin

1665: Karfwainen, Sorioin

1666: Karwain, Sorioin

1667: Caupinen, Karwain, Sorjon

1668: Caupin, Karfuain, Sorjoin

1669: Caupin, Karfwin, Sorjan

1673: -, Kaupin

1675: Caupin, Heika, Karwin, Soria

1676: -, Cau__, K__, Karw__, Sipinen

1677: Caupinen, Karfwin, Sorja

1678: Carwinen, Sorja

1679: -, Karfwin, Sorjoin

1680: -, Harmain, Ihalain, Karf:n, Sårio

1682: Härkä, Karf:, Sorio

1688: Karfwoin, Sorio

1690: Karfwin, Sorioin

1693: Karfwoin, Saijrain

1694: Karfwoin, Saijrain

1697: Ihalain, Karfwoin, Såijrain

1699: -, Soirain

1700: -, Sairain

1701: Karfwin, Sairain

1702: Sairain

1703: Karffwin, Sarain

1704: Såroin

1705: Såroin

1706: Karfwin, Såroin

1707: Karfwin, Sarrin

1708: Karfwin, Saruin

1709: Karfvi:, Sarain

1710: Karfwin, Sohroin

1711: Karfwin, Sorjoin

1712: Sorrioin

1722: Karfwinen, Killiuin, Såryoin

1723: Kangain, Karfwin, Killiuin, Sorrioin

1724: Kangain, Killiun, Sorrioin

1725: Killiun, Sorrioin

1726: Kangain, Killiun, Sorrioin

1727: Kangoin, Killiuin, Sorrioin

1728: Kangain, Killiuin, Sorrioin

1730: Killiuin, Sorrioin

Keriniemi

1651: Hakulin, Pellinen, Smålander

1652: Hakulin, Ihalain, Pellin, Smålander, Ticka

1654: -, Aufwin, Hakulin, Pellinen

1655: Hakulinenn, Pellinen, Smålander

1656: Hakulinen, Pellinenn, Smålander

1657: Hakulinen, Pellinen, Smålander

1658: Hakulinen, Pellinen, Smolander

1659: -, Hackulin, Pellinen, Smålander

1660: -, Hakulinen, Pellanen, Smålander

1662: Hakulin, Pellin

1663: -, Hakulin, Pellin, Riusku

1665: -, Hakalin, Hakulin

1666: -, Hakulin

1667: -, Hakulin

1668: -, Hakulin

1669: -, Hakulin, Tunninen, Uckoin

1673: -

1675: -, Hakulin, Koiwuin

1676: Hakulin, Kouwuin

1677: Hakulein, Hekulen, Hekulin, Koifwuin

1678: Hakulin

1679: -, Hakulin

1680: -, Hakulin

1682: -

1688: -

1690: -, Hakulin, Ikoin, Kuha

1693: -, Hackulin, Hottuin

1694: Hackelin, Hackul:, Huttuin

1697: -, Hackuluin, Hakelin, Huttuin

1699: Hackulein, Hackuluin

1700: Hackulin

1701: Hakelain, Hakulin

1702: Haku:n, Hakulin, Piskoin

1703: Hackelain, Kettwain

1704: Hakulin, Kietwain

1705: Hackelin

1706: Hakelin, Hakolin

1707: Hackolain, Hackulinen

1708: Hakolin

1709: Hakol:

1710: Hakol:, Haloin

1711: Hackulin, Hakul:

1712: Hackulin

1722: Hackulin, Kietawäin

1723: Hackulin, Kietewäin, Peukoin, Peuköin

1724: Hackulin, Kietäwein, Piedick:, Pycke

1725: Hackulin, Kietäwein, Pardain, Pycke

1726: Hackulin, Kietäwein, Pycke

1727: Hackulin, Kietäwein, Pyckä

1728: Hackulin, Kietewein, Pycke

1730: Hackulin, Kietäwein

Kietävälä

1651: -, Bengtin, Kietäuain, Kietäuäin, Lamain

1652: -, Ketewäin, Kietäwäin, Lamain

1654: -, Ketewäin, Kietewäin, Lamain, Lamainen

1655: -, Keetäwein, Keetäwäin, Lamain

1656: -, Keetäwäin, Lamain, Lambinen

1657: -, Kieteueinen, Laamainen, Lamainen, Lambin

1658: -, Ketewejnen, Kieteuejnen, Laamajnen

1659: -, Ketewein, Kieteuein, Lamain, Lambain

1660: -, Lamain

1662: -, Bengtin, Cardinen, Hatain, Hyfwoin, Hämelein, Kietewäin, Kietäwäin, Lamain, Lukoin

1663: -, Bengdtin, Cardin, Hakulin, Hatain, Hemelein, Hyfwöin, Kietäwäin, Lamain, Luukoin

1665: -, Auwinen, Cardinen, Hakulinen, Hatain, Hywoin, Ketäwäin, Lamainen, Lukoin, Pölläin, Safwolain, Saikoin, Sawolain

1666: -, Aufwin, Hakulin, Hywäin, Kietäwäin, Lamain, Lukoin, Pölläin, Safwolain, Saikoin

1667: -, Aufwin, Hakulain, Hywoin, Kietewein, Lamain, Lukoin, Pöllinen, Saikarj

1668: -, Aufuin, Hackulain, Hyfwein, Kjete:, Lamain, Lambin, Lukoin, Saikarj

1669: -, Aufwin, Hackulain, Hyfwein, Kardinen, Kietewein, Lamain, Lambin, Lechwoin, Lukoin, Saikoin

1673: -, Aufwin, Kerkj, Lamain, Lambin, Lukoin, Saijkoin

1675: -, Aufwin, Ketewein, Lamain, Lambin, Lukoin, Saikoin

1676: -, Auwin, Kangain, Keteuäin, Lamain, Lukoin, Saikoin

1677: -, Aufwin, Cossmans, Ketauen, Ketä:, Lamain, Saikoin

1678: -, Auwinen, Ketewein, Ketewin, Lamain, Saikoin

1679: -, Aufwin, Ketawäin, Lamain, Saicko

1680: -, Aufwinen, Kanguin, Kietewäin, Lamain, Saiko

1682: -, Aufwin, Kietäwä, Lamain, Saicko

1688: -, Aufwin, Lamain

1690: -, Aufwin, Jatin, Låmoin, Saikoin

1693: -, Aufwin, Ikoin, Jattin, Lamain, Sajkoin

1694: -, Aufwin, Ikoin, Lamain

1697: -, Aufwin, Ikoin, Kettaw:, Lamain

1699: -, Aufwoin, Ikoin, Lamain

1700: -, Ikoin, Kettwain, Lamain

1701: -, Ketturin, Kettwein, Lamain

1702: -, Kiettwäin, Lamain

1703: -, Kettwain, Lamain

1704: -, Kettw:, Kettwain, Lamain

1705: -, Kettwain, Lamain, Luckoin

1706: -, Kettwain, Lamain, Liukoin, Saikoin, Suma

1707: -, Kettwain, Lamain, Luckoin, Sackoin, Suma

1708: -, Kettvain, Lamain, Luckoin, Sackoin, Summa

1709: -, Kettva:, Ketva:, Lama:, Luko:

1710: -, Kettwain, Lamain, Liuko:, Sackoin

1711: -, Kettawäin, Ketäwäin, Lamain, Luckoin, Sture, Såickain, Waldoin

1712: -, Kietewein, Lamain, Luukoin, Saikoin, Walldoin

1722: -, Kietäwäin, Luukoin, Saickoin, Silf:oin, Waldoin

1723: -, Hackul:n, Kietäwein, Luukoin, Sackoin, Sillfwenoin, Walldoin

1724: -, Hackulin, Ickoin, Kietäwein, Luukoin, Peuköin, Sillfwenoin, Walldoin

1725: Hackul:, Ickoin, Kietewein, Kietäwein, Luukoin, Peukoin, Saikoin, Walldoin

1726: -, Hackul:, Ickoin, Kietewein, Kietewäin, Kietäwein, Lamain, Leinoin, Luukoin, Peukoin, Saikoin, Sillfwoin

1727: -, Hackul:, Ickoin, Kietäwein, Luukoin, Peukoin, Sillfwoin, Soikoin

1728: -, Hackul:, Ickoin, Kietewein, Kietäwein, Luukoin, Peukoin, Saikoin, Sillfwenoin

1730: -, Hackul:, Ickoin, Kietäw:, Kietäwein, Luukoin, Peukoin, Saikoin, Sillfwoin

Kiljula

1651: Kiliuinen

1652: -, Killiuin

1654: -, Kiliuin, Kiliuinen

1655: Kiliuin

1656: Kiliuinen, Kiliunen

1657: Kiliuin, Kiliuinen, Suppain

1658: -, Killiujnen

1659: -, Killjun, Killjunen, Suppain

1660: -, Kiliua, Kiliuin

1662: Kiljuin, Killjuin, Killuin

1663: Kiliuin

1665: Kiliuin, Kiliuinen

1666: Kiliuin, Kiliuinen

1667: Kiljuin

1668: Kiljuin

1669: Kiljuin

1673: -, Killin

1675: Hyppoin, Kiliuin, Kiskin

1676: Kiliuin

1677: Kiliuin, Kiljuin

1678: Kiljuin

1679: -, Härkä

1680: -, Härka

1682: -

1688: -, Ihalain

1690: -, Ihalain, Kiljuin

1693: -

1694: -, Summoin

1697: Killioin, Killiun

1699: Killiein

1700: Killiein, Killjon

1701: Killinen, Killjnen

1702: -, Kollioin

1703: Killioin, Killjuin

1704: Killiuin, Killiunen

1705: Killiuin

1706: Killuin

1707: Killuin, Killunin

1708: Killiuin

1709: Killin, Killun

1710: Killjuin, Killuin

1711: Killjun

1712: Killiuin

1722: Brodberg, Killiun

1723: Kittuin

1724: Killiuin, Luukoin

1725: Killiuin

1726: Killiuin

1727: Killiuin

1728: Killiuin

1730: -, Killiuin

Kirkonkylä

1651: -, Bengdtinen, Bengtinen, Kangain

1652: -, Bengtin, Bengtinn, Caupinenn, Hukain, Ifwonen, Rockoin

1654: -, Bengdtin, Kemnä, Killius, Lijmatais, Längitar, Micko, Pitkein

1655: -, Bengdtin, Kangain, Lambinen, Lukoin, Pardainen, Skult

1656: -, Bengtinen, Härkä, Igre, Kangain, Kåhoinen

1657: -, Bengtin, Bengtinen, Schuldt

1658: -, Bentinen, Bentti, Schuldz, Tickain

1659: -, Bengtin, Bengtinen, Laitinen, Lambin, Lambinen, Skult

1660: -, Bengtin, Bengtinen, Laitin, Lambinen, Skult, Wåckain

1662: -, Kangain, Råckain, Saikoin, Schuldt, Tickain, Wäckoin

1663: -, Lambin, Rockain, Råckain, Schuldt, Tickain, Wåckolain

1665: -, Gran, Maliasmies, Rockain, Ruisko, Uckoin, Wåckalain

1666: -, Rockain, Ruisko, Tijmoin, Uckoin, Wockalain

1667: -, Hofman, Kockoin, Peukein, Ruisko, Råckain, Tijmoin, Uckoin, Wåckalain

1668: -, Homman, Peukein, Tijmoin, Uckoin, Wåckolain

1669: -, Hallinen, Homman, Lamain, Roisko, Tijmoin, Uckoin, Wåckilain

1673: -, Pelkin, Råckain, Timoin, Wockolain

1675: -, Pitkä, Pulkin, Rockain, Timoin

1676: -, Condinen, Lamain, Pitkäin, Rockain, Tijmoinen

1677: -, Bentin, Condun, Laman, Seppo, Tijmo

1678: -, Bentinen, Cangain, Condinen, Kannugni, Seppo, Tijmoin

1679: -, Bengtin, Kangain, Kanungen, Ketäwäin, Nigreus, Smed, Tijmoin, Tuhkuin

1680: -, Kanungen, Ketäwäin, Lamain, Nigreus, Peuho, Smed, Tijmoin, Tuchkuin, Tuckuin

1682: -, Breutigam, Cammuinen, Kietäwäin, Kiärfw:, Smed, Timoj, Tuchuin

1688: -, Brungum, Hulkoin, Kangan, Kettun, Lamoin, Rong, Smed

1690: -, Brutigam, Kangain, Kietäwäin, Lambin, Råckain, Savander, Smed

1693: -, Brugum, Herrain, Kangain, Kexer, Kondin, Korho, Lambain, Lijkoin, Luckoin, Pajuin, Rockain, Rotke, Savander, Tuckon, Wockol:

1694: -, Alfwoin, Brutigum, Harmoin, Helloin, Kangain, Kondin, Lambain, Lambin, Lijkoin, Pajuin, Putto, Ratka, Rockain, Rosenius, Sawander, Wockolain

1697: -, Alfwin, Helloin, Kangain, Kettein, Kondin, Kåfwain, Kåttroin, Lockoin, Pajnoin, Pajun, Pittkoin, Puttoin, Rockain, Romanius, Rosenius, Råckain, Råhianius, Sawander, Tijmoin, Uckoin, Wåckolain

1699: -, Brugum, Kangain, Kariskain, Kettuin, Kondun, Pajuin, Putoin, Rohianus, Romanius, Rosenius, Råcka, Tijmoin, Öman

1700: -, Brudg:, Harmain, Kangain, Kettuin, Kåndin, Pajuin, Pamp, Putoin, Rock:, Rohianus, Romanus, Rosenius, Sabelstierna, Stur, Öman

1701: -, Brugum, Harmain, Hemeus, Hujain, Innoin, Kanguin, Kettewoin, Kiskin, Kättuin, Kåndin, Lambin, Marander, Parj, Puttoin, Rohian., Rohianus, Rosenius, Sabellstierna, Sture, Uckoin, Ööman

1702: -, Brödegum, Hamain, Huijain, Innoin, Kangain, Ketw:, Kiettuin, Kåndein, Lambain, Lambin, Läinoin, Miettuin, Pajuin, Rohianus, Romanus, Rosenius, Råcka, Öman

1703: -, Brugum, Huijain, Hujain, Hångain, Imoin, Kettuin, Kettwoin, Kiskin, Kondin, Lambin, Lenhoin, Pajuin, Rohmanus, Romanus, Rosenius, Råcka, Stuhre, Uckoin

1704: -, Harckain, Hujain, Hångain, Immoin, Kettuin, Kettwoin, Kijskin, Kåndin, Lakoin, Laukain, Lenhoin, Puttoin, Romanus, Rosenius

1705: -, Bengtin, Huijain, Hujain, Härckoin, Hångain, Keckoin, Kettuin, Kettwoin, Kiskin, Lambin, Perrain, Putoin, Romanus, Rosenius

1706: -, Bengdtin, Herckein, Hujain, Hångain, Håttin, Ihalain, Kettwain, Kätein, Kåttrå, Köster, Lambin, Ljkain, Perroin, Puttoin, Romanus, Rosen:s, Råcka

1707: -, Bengtin, Harkoin, Huijain, Ihalain, Kettin, Kettwain, Kåttro, Köster, Lanbin, Lijckoin, Perrin, Romanus, Rosenius, Råcka

1708: -, Asichanus, Härkein, Ihalain, Kettin, Kettvain, Kåttro, Köster, Lambin, Lijkoin, Parrin, Petin, Romanus, Råcka

1709: -, Hielman, Hordiander, Härkö:, Hånga:, Kattro, Kettuin, Kettwa:, Lamb:, Parr:, Pettin, Roman:, Råcka, Stuur

1710: -, Hangain, Harko:, Hielman, Hordiander, Ketein, Ketwain, Orra'us, Romanus, Ruth, Råcka, Stur

1711: -, Härcköin, Hårdiander, Ketäwäin, Kittuin, Orreus, Romanus, Ruut, Råckain

1725: -, Jaatin, Mannin, Sillfwoin

1726: -, Hollender, Ickoin, Orraeus

1727: -, Hackulin, Kittuin, Orraeus

1728: Ickoin, Orraeus

1730: Ickoin, Jack, Kittuin, Orraeus

Kitula

1651: Kituinen, Luckoinen, Safwolain, Saikoinen, Sälli, Sällj

1652: -, Kituin, Luckoin, Safwålain

1654: Kanunginen, Kituinen, Lukoin, Pellin, Safwolain, Saikoinen, Seppeinen

1655: Kituinenn, Lukoin, Lukoinen, Safwolain, Saikoin, Sallin

1656: Kituinen, Lukoin, Lukoinen, Safwolain, Saickoin

1657: -, Kituin, Luckoinen, Safuolain, Saickoin

1658: -, Benttinen, Hwchkajnen, Kangajnen, Lukojnen

1659: -, Harmain, Kangain

1660: -, Huckoin

1662: -, Harmain, Huhkain, Härkä, Lukoin, Repoin, Rockain, Safwolain

1663: -, Cammoin, Harmain, Härkä, Luukoin, Repoin, Safuolain

1665: -, Harmain, Huckain, Härkä, Lukoin, Safwolain

1666: -, Harmain, Huckain, Härkä, Luukoin, Sawolain

1667: -, Hermain, Huskain, Härkä, Lukain, Lukoin

1668: -, Harmain, Huckoin, Härkä, Lukoin

1669: -, Condin, Harmain, Huckoin, Härkä, Kijttuin, Lukoin

1673: -, Condiain, Härköin, Kittuin, Lukoin

1675: -, Condin, Härkä, Kituin, Lukoin

1676: -, Condinen, Härkä, Kituin, Lukoin

1677: -, Condinen, Harkä, Kittuin, Lukoin, Muhl

1678: -, Condinen, Kittuinen, Lukoin

1679: -, Conduin, Kituin, Lukoin, Safwolain

1680: -, Kettuin, Kåndeses, Lukoin, Safwol:n

1682: -, Bengtin, Kettuin, Luckoin, Safwol:n, Sparrj, Wiskoin

1688: Bengtin, Kijttuin, Luckoin, Safwol:

1690: Bengtin, Kituin, Lukoin, Safwol:

1693: -, Bengtin, Kiettuin, Luckoin, Safwolain

1694: Bengtin, Kittuin, Luckoin, Safwol:

1697: Bengtin, Kettuin, Lockoin, Luckoin, Safwol:

1699: Bengdtin, Kituin, Lockoin, Loikoin

1700: Bengdtin, Kittuin, Lukoin, Låikoin

1701: Bengdtinen, Kittuin, Liukoin, Luckoin

1702: -, Kittuin, Luckoin

1703: Bengdtin, Kittuin, Lackoin, Luckoin

1704: Bengtin, Kituin, Luckoin, Lukoin

1705: Bengtin, Kittuin, Luckoin

1706: Bengdtin, Kittuin, Liukoin

1707: Bengtin, Kituin, Luckoin

1708: -, Bengtin, Kittuin, Luckoin

1709: -, Bengtin, Kettuin, Lucko:

1710: -, Bengtin, Kituin, Luuko:

1711: -, Bengtin, Kittuin, Liuckan

1712: -, Bengdtin, Kittuin, Luukoin

1722: -, Kittuinen, Luukoin

1723: -, Arpoin, Kittuinen, Luukoin

1724: -, Arpoin, Kangain, Kittuinen, Luukoin

1725: -, Arpoin, Kittuinen, Luukoin

1726: -, Arpoin, Kittuin, Luukoin

1727: -, Arpoin, Kittuin, Luukoin

1728: -, Arpoin, Luukoin, Romanus

1730: -, Arpoin, Luukoin, Romanus, Rässiä

Kokkola

1651: Kockoinen

1652: Kackoin

1654: Lakoinen

1655: Kockoin

1656: Kockoin

1657: Cockoin

1658: Kitujnen

1659: Kittuin

1660: Kituin

1662: Kiettuin, Raska

1663: Kituin, Ra__ka

1665: -, Kituin

1666: -, Kituin

1667: Kituin, Witikäin

1668: Kituin

1669: Kituin, Pittkein

1673: Rask

1675: Limata

1676: -, Limata

1677: Limata

1678: Limata

1679: Limatain

1680: Limatain

1682: Limatain

1688: Limatain

1690: Kånduin, Lijmatain, Saikoin

1693: Kondin, Ljematain

1694: -

1697: Karhuin, Kondin, Lamain, Lematin

1699: Kangain

1700: Kangain, Sturhe

1701: -, Harmain, Kangain

1702: -, Kang:n, Sture

1703: -, Kangain, Stuhre

1704: Harmain, Kangain, Kardein, Stuhr

1705: Harmain, Kardin, Stuhr

1706: Harmain, Kandain

1707: Harmain, Kåndain

1708: Harmain, Kåndain

1709: Harmo:, Kanda:

1710: Kandain, Luuko:, Stuur

1711: Liuckoin

1722: Hahn

1724: Kettuin, Saikoin

1725: Kettuin, Soumal:n

1726: Clementioff, Kittuin, Walld:n

1727: Kättuin, Walldoin

1728: Walldoin

1730: Acholain, Råckain, Torne

Kontila

1651: Condiain, Leinoinen, Solla, Timoinen

1652: Kondiainn, Leijnoin, Sålla, Tijmoinn

1654: Condia, Leinoinen, Sålla, Timoinen

1655: Condia, Leinoin, Timoinen

1656: Kondiain, Leinoin, Tijmoinen

1657: Condinen, Leijnoinen, Piskotar, Tijmoinen

1658: -, Condinen, Tijmoinen

1659: -, Kondinen, Leinoinen, Piskotar, Timoin

1660: -, Condinen, Lewoin, Piskoin, Tijmoin

1662: Condiain

1663: Condiain

1665: Condiain

1666: Condiain

1667: Condiain

1668: Condiain

1669: Condjain, Pellinen

1673: -, Condoin

1675: -, Condain

1676: -, Kondin

1677: -, Condin, Kondin

1678: -, Condinen

1679: -, Conduin

1680: -, Kånduin

1682: -, Konduin

1688: Condin

1690: Kånduin

1693: Kondin

1694: Kondin

1697: Kondin

1699: Kåndin

1700: Kondin

1701: Kåndin

1702: -, Condin

1703: -

1704: -

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -

1709: -

1710: -

1711: -

1712: -

1722: -, Kangain

1723: -

1724: -

1725: -, Kangain

1726: -

1727: -

1728: -

1730: -

Kyllölä

1651: Korhoinen, Kyllöin, Solla

1652: Kyllöin, Kårhoin, Sålla

1654: Korhoinen, Kylloinen

1655: -, Kambuar, Kiliun, Kylloin, Leskitär, Solla, Sorion

1656: -, Kylloinen, Solla

1657: Korhoinen, Kylloinen, Sålla

1658: -, Kårhoinen, Sållo

1659: -, Kylloin, Peldoin, Sålla

1660: -, Kyllein, Poldoin

1662: Kylliein, Sollo

1663: Kylliein, Sollo

1665: Hämeläin, Kylliäin, Solli

1666: Hämeläin, Kylloin, Solli

1667: Hemelein, Kyllöin, Sallj

1668: Hemelein, Kyllöin, Sollo

1669: Hemelein, Kylloin

1673: -, Hämmelain, Killiun

1675: -, Kyllein, Kylloin

1676: -, K__loin, Kylloin

1677: -, Kylloin, Kyllon

1678: Kylloin, Kylloinen

1679: -, Kyllöin

1680: -, Kylläin

1682: -, Kylläin

1688: -, Huttin, Kyllin

1690: -, Huttuin, Kylläin

1693: -, Huttuin, Sackoin

1694: -, Huttuin, Saikoin

1697: -, Huttuin, Kyllin

1699: Huttuin, Kyllin

1700: Huttuin, Kyllin

1701: Huttuin, Kylloin

1702: Huttuin, Kjlloin, Kyllöin

1703: Huttuin, Kyllein

1704: Huttuin, Kyllein, Kyllin, Wachwain

1705: Huttuin, Kyllin, Kylloin

1706: Huttuin, Kyllin, Kyllöin

1707: Huttuin, Kyllin, Kylloin

1708: Huttuin, Kyllin

1709: Huttuin, Kyllin

1710: Huttuin, Kylin, Kyllin

1711: Huttuin, Kylläin, Kyllöin, Läinoin

1712: Huttuin, Kyllein

1722: -, Huttuin, Kylläin, Lijmatain

1723: -, Huttuin, Kylläin, Lijmat:n

1724: -, Huttuin, Kyllein, Lijmatain

1725: -, Kyllein, Lijmatain

1726: -, Kyllein, Lijmatain

1727: -, Kyllein, Lijmatain

1728: -, Kyllein, Lijmatain

1730: -, Kyllein, Lijmatain

LAlkuun

Lampila

1651: -, Bengtin, Lambinen, Metus, Mondoin

1652: Bengtinn, Lambin, Måndoin

1654: -, Bengdtin, Kiskitar, Lambinen, Råckain, Sinckoinen, Tickain, Tolfwain

1655: -, Bengtinen, Laitin, Lambinen, Senckoinen, Tickin

1656: -, Lambinen, Lautiain, Tickain

1657: -, Laitinen, Lambinen

1658: -, Lambinen

1662: -, Bengtin, Laitin, Lambinen

1663: -, Bengtin, Lambin, Lambinen

1665: -, Lambinen

1666: Lambin, Lambinen

1667: Lambinen

1668: Lambin

1669: Lambin, Lambinen

1673: Lambin, Maidkoin

1675: Lambin

1676: -, Lambin, Lambinen

1677: -, Kanemingin, Lambin

1678: -, Ahtiain, Lambinen

1679: -, Wåckolain

1680: -, Lamain, Wockal:

1682: -, Råckoin, Wåckolain

1688: -

1690: -, Hångain, Kårhoin, Kåtrå, Såriain, Wåckol:

1693: Kåttroin, Lambin, Sorjoin

1694: Kåttroin, Lambin, Sorjoin

1697: Hångain, Kåttroin, Lambin, Sorjoin, Tollpo

1699: Kåttroin, Lambain, Söirain, Tålpi

1700: Kåttrain, Lambin, Soirain, Tålp:

1701: -, Kåtrain, Lambin, Stackåfvius

1702: Kåttrain, Lambin, Soirain, Spara, Storkof:

1703: -, Kåttra, Lambain, Parre, Sarigain, Ståckovius

1704: -, Hamuin, Kåttras, Porre, Sorgoin, Ståckaswius

1705: -, Kåttro, Lehennoin, Sorgoin, Stackofvius

1706: -, Kåsoin, Kåttro, Lehenoin, Stårkåfwius

1707: -, Kåttra, Lemoin, Sorgoin, Stackusius

1708: -, Kåttro, Lenhoin, Storckovius, Sårgoin

1709: -, Kåttro, Sorgo:, Storckovius

1710: Kåttro, Sorgo:, Stockafius

1711: Kåttrå, Sorjoin

1712: Kåttro, Sårioin

1722: Kåttro, Sårioin

1723: Kåttro, Sorrioin, Werman

1724: Kåttro, Ruuth, Sorrioin

1725: Kåttro, Ruuth, Sorrioin

1726: Kåttro, Ruuth, Sorrioin

1727: -, Kåttro, Ruuth, Sorrioin

1728: -, Kåttro, Ruuth, Sorrioin

1730: Kåttro, Ruuth, Sorrioin

Liimattala

1651: Limatain, Pettin

1652: -, Lijmatain, Limatain

1654: Lijmatain, Närhe, Passoinen

1655: -, Lambinen, Lijmatain, Pasainen

1656: -, Lijmatain, Lijmatainen, Pesoin

1657: -, Lijmatain, Passoinen, Petijn, Rockain

1658: -, Lijmatajnen, Närhe, Passoinen, Pettynen, Råckain

1659: -, Lijmatain, Mattinen, Pasain

1660: -, Limatain, Pasoin

1662: Limatain, Matinen, Pasain

1663: -, Limatain, Mattinen, Pasain

1665: -, Lijmatain, Limatain, Matinen

1666: -, Limata, Limatain, Matinen

1667: -, Lijmata, Limat, Limatain, Matinen, Pasain

1668: -, Lijmata, Limata, Matin, Passoin, Reusko

1669: Härkä, Lijmata, Limata, Lukoin, Mattin, Passain, Rintj

1673: -, Limatain, Matin, Tijmoin

1675: -, Limata, Lukoin, Matinen

1676: -, Hara, Hulkoin, Lima__, Limata, Lukoin, Natin, Seppäin

1677: -, Hulkon, Limata, Limatan, Lukon, Mattin, Seppein

1678: -, Hulkoin, Limata, Lukoin, Matin

1679: -, Hulkoin, Lambi, Mattin, Tiussa

1680: -, Hulkoin, Lambj, Mattinen, Tiusa

1682: -, Lambj, Mattin

1688: -, Mattin

1690: -, Mattin

1693: -, Horoin, Luckoin, Matin, Rockoin, Råckain

1694: -, Harmain, Luckoin, Matin, Rackain, Rockain

1697: Hackein, Harmain, Lijmatin, Luckoin, Matin

1699: Lijmatain, Luckoin, Martin

1700: Limatain, Luukoin, Martin

1701: Heikin, Limatain, Liukoin, Martin

1702: -, Limatain, Liukoin, Mattin

1703: -, Lijmatain, Luckoin

1704: -, Lijmatain, Luckoin, Matein

1705: -, Lijmatain, Luukoin, Martin

1706: -, Limatain, Luckoin, Martin

1707: -, Lijmatain, Lijmatin, Luckoin, Martin

1708: -, Lijmatain, Luckoin, Martin

1709: -, Limato:, Luko:, Mart:

1710: -, Lijmattain, Liucko:

1711: -, Limatain, Luckoin

1712: -, Kåndia, Lijmatain, Luukoin, Mattin, Walldoin

1722: -, Kåndia, Lijmatain, Luukoin, Mattin, Pyllssy, Råcka

1723: Killiuin, Lijmatain, Luukoin, Mattin, Pyllsy, Rässiä, Råcka

1724: Killiuin, Lijmatain, Luukoin, Mattin, Pyllssä, Rässiä, Råcka

1725: Killiuin, Lijmatain, Luukoin, Mattin, Pyllssä, Rässiä, Råcka

1726: Lijmatain, Luukoin, Mattin, Pyllssä, Rässiä, Råcka

1727: Lijmatain, Luukoin, Mattin, Rässiä, Råcka

1728: Lijmatain, Luukoin, Mattin, Råcka

1730: Härckein, Lijmatain, Luukoin, Mattin, Råcka

Lintusalo

1651: Harkä, Härkä, Kiliuinen, Likainen, Limatain, Saikoinen

1652: Härkä, Killiuin, Saickoin

1654: -, Härkä, Kiliuin, Lijkainen, Råckain, Saiko, Saikoinen

1655: -, Harkä, Herkä, Kiliuin, Lijkain, Råckain, Saikoin, Saikoinen

1656: -, Härkä, Kiliuinen, Lijkoinen, Saickoinenn

1657: -, Härkä, Kiliuinen, Lijkain, Saickoinen

1658: -, Härke, Härkä, Lijkainen, Saikojnen

1659: -, Härkä, Lijkain, Såikain

1660: -, Härkä, Lijkoin, Råcka, Saikoinen

1662: -, Ihalain, Kiljuin, Kollj, Lijkain, Reusk, Råcka, Råckain, Saikoin, Sorioin, Witikain

1663: -, Caupin, Ihalain, Kiliuin, Lijkain, Råcka, Råckain, Saikoin, Sårioin, Witikain

1665: -, Caupin, Kiliuinen, Lijkoin, Rockain, Råkain, Saikoin, Witikain

1666: -, Caupin, Kiliuin, Lijkoin, Rokain, Ruokoin, Saikoin, Witikain

1667: -, Kaupin, Kiljuin, Lijkain, Råkoin, Saikoin, Witkain

1668: -, Kiljun, Lijkain, Råckain, Saikoin, Witikain

1669: -, Kiljuin, Lijkain, Mouho, Råkain, Saikoin, Witikain

1673: -, Killuin, Lijkain

1675: Kiliuin, Lijkain, Saikoin, Summain, Witikain

1676: -, Lijkain, Ro__, Saikoin, W__kain

1677: -, Kiliun, Repoin, Rokain, Saikoin, Wittik.

1678: -, Killiun, Repoin, Saikoin, Wittikain

1679: -, Råckain, Saikoin, Witika

1680: -, Kåttro, Råckain, Saikoin, Wittika

1682: -, Ihalain, Kotter, Rockain, Saickoin, Witicka

1688: -, Harnain, Råckain, Wittckain

1690: -, Killjuin, Råckain, Witikain

1693: Kyllin, Repoin, Rockain, Sackoin, Wittcka

1694: Kyllin, Rackoin, Repoin, Sackoin, Wittckain

1697: Kyllin, Repoin, Rockoin, Sackoin, Wittckain

1699: Kyllin, Råckain, Röpoin, Sockoin

1700: Kijllin, Räpoin, Råckain, Sakoin

1701: Härkoin, Kijlioin, Räppoin, Råcka, Såikain

1702: -, Herkein, Räpoin, Råckain, Saikoin

1703: Härckain, Kyllin, Repoin, Råckain, Saikein

1704: Härcköin, Räpoin, Råckain, Sakoin, Skyttin

1705: Härckein, Kyllin, Räpoin, Råckoin, Sackain

1706: Herckein, Kyllein, Räpoin, Råckain, Sackoin

1707: Härkein, Kyllin, Räpoin, Råcka, Sackoin

1708: Härkoin, Kyllin, Räppoin, Råcka, Sackoin

1709: Härkö:, Kyllin, Räpo:, Råcka, Sacko:

1710: Härkain, Kijllin, Råckain, Råckas, Saiko:, Seppo:

1711: Härcköin, Killjuin, Repoin

1712: Härckein, Killiuin, Reppoin

1722: -, Håtty, Killiuin, Räpoin, Summa, Sårjoin

1723: Håttj, Killiuin, Räpoin, Sorrioin, Summa

1724: Håttj, Killiuin, Räpoin, Summa

1725: -, Håttj, Killiuin, Räpoin, Summa

1726: -, Håttj, Killiuin, Räpoin, Summa

1727: -, Håttj, Killiuin, Räpoin, Summain

1728: -, Håttj, Killiuin, Räppoin, Summain

1730: -, Håttj, Killiuin, Räpoin, Summain

Luukkola

1651: Luckoin, Luckoinen, Parti, Pispan, Safwuako

1652: -, Luuki, Luukoin, Parrj, Safwoiko

1654: -, Hukan, Lukoin, Lukoinen, Parrj, Pijspatar, Safwacko

1655: -, Hukan, Kituin, Lukoin, Parri, Pispatar

1656: -, Hucka, Kitutar, Lukoin, Lukoinen, Parri, Pijspatar

1657: Kitutar, Luckoin, Luckoinen, Parrj, Piskatar

1658: -, Parri

1659: -, Hamuin, Lukain, Parre

1660: -, Lukoin, Parre

1662: -, Lukoin, Parrj

1663: -, Lukoin, Luukoin, Parrj

1665: -, Lukoin, Luukoin, Sparri

1666: -, Lukoin, Sparri

1667: -, Lukoin, Sparri

1668: -, Lukoin, Sparrj

1669: -, Luckoin, Lukoin, Sparrj

1673: -, Effwa, Lukoin, Sparrj

1675: -, Lukas, Lukoin, Sparri

1676: -, Lukas, Lukoin, Sparri

1677: -, Lukain, Lukan, Lukoin, Lukon, Sparr

1678: -, Lukoin, Sparrj

1679: -, Bengdtin, Lukoin

1680: -, Bengtin, Lukoin

1682: -, Luckoin

1688: -, Luckoin, Lukoin

1690: -, Lukoin

1693: -, Luckoin, Rynoin

1694: -, Luckoin, Rynoin

1697: -, Luckoin, Rynöin

1699: -, Luckoin, Rynoin

1700: Luckoin, Rynoin

1701: Killuin, Liukoin, Luckoin, Reinin

1702: -, Liukoin, Rynnain

1703: Kijllioin, Luckoin, Rynäin

1704: Kylloin, Luckoin, Lukoin, Rynein

1705: Killiuin, Luckoin, Rynoin

1706: Killuin, Liukoin, Rynein

1707: Kyllein, Luckoin, Rynoin

1708: Kyllin, Liuckoin, Luckoin, Rynoin

1709: Kyllin, Luko:, Lukoin, Rino:

1710: Lucko:, Luko:, Luukoin, Ryno:

1711: Liuckoin, Luckoin, Rönna

1712: -, Ihalain, Luukoin, Rönnö

1722: -, Luukoin, Wiuhko

1723: -, Luukoin, Wieuchko

1724: -, Liutu, Luukoin

1725: -, Liutu, Luukoin

1726: -, Liutu, Luukoin

1727: -, Kucka, Liutu, Luukoin

1728: -, Kuika, Liutu, Luukoin

1730: -, Kuika, Liutu, Luukoin

MAlkuun

Maljala

1651: Maliasmees

1652: -, Maliasmies

1654: -, Lapwetelein, Maliassmies

1655: -, Lapwetelain, Maliassmies

1656: -, Lapwetelain, Maliassmies

1657: -, Lapuetelain, Maliasmies

1658: -, Maliamess, Maliamiess

1659: -, Lapwetelein, Mallia

1660: -, Kylloin, Lapwetelein, Mollies

1662: Kaifwain, Maliames, Maliamies, Maljames, Parkin, Soikain

1663: Kuifwain, Maliames, Maliamies, Parkin, Saikoin

1665: -, Maliain, Parkinen, Sackain

1666: Kiufwain, Maliain, Parkinen, Saikoin

1667: Kjufwain, Maljain, Parkin, Sokain

1668: Kiufwain, Maljain, Parkinen, Sokain

1669: Kiufwain, Maljain, Parkinen, Sockain

1673: -, Cuifwain, Mallian, Parkin

1675: -, Maliain, Parkoin

1676: -, Maliain, Parkin

1677: -, Maliain, Maljainen, Parkinen, Seppalen

1678: -, Maljain, Maljanen, Parkinen, Seppelein

1679: Kuifwin, Maljames, Parkin, Säppäläin

1680: Kuifwain, Maliames, Parkin, Säppäläin

1682: -, Kuif:n, Parkin, Seppäläin

1688: -, Condoin, Sappalein

1690: -, Kåndiain, Malin, Säppälain

1693: -, Kondiain, Kurfwin, Käheroin, Säppelain

1694: -, Kurf:n, Käheräin, Seppel:

1697: -, Kuif:, Käharoin, Seppel:

1699: Jost, Lähnoin, Mallin, Piskoin

1700: Jost, Lähnoin, Malin, Piskoin

1701: Jost, Leinoin, Maliain, Måndoin, Piskoin

1702: Jostson, Lehnoin, Malin, Måndoin, Piskoin

1703: Jost, Lächnoin, Malin, Måndoin, Piskoin

1704: Jostson, Löhnöin, Malin, Mondoin, Piskoin

1705: Jost, Lähnoin, Malin, Måndoin, Piskoin

1706: Jost, Lehnoin, Malin, Måndoin, Piskoin

1707: Jost, Lähnoin, Malin, Måndoin, Piskoin

1708: Giost, Lenhoin, Malin, Måndoin, Pijskoin

1709: -, Jost, Kårho:, Leino:, Melin, Måndon

1710: Jost, Kohro:, Mondoin

1711: Juckarin, Mandoin

1712: -, Juckarain, Måndoin

1722: -, Huijain, Läinoin, Måndoin

1723: -, Huijain, Kåndia, Leinoin, Måndoin

1724: -, Huijain, Måndoin

1725: -, Huijain, Månd:n, Måndoin, Säppel:

1726: -, Huijain, Måndoin, Säppälein

1727: -, Huijain, Leinoin, Måndoin, Säppein

1728: -, Leinoin, Måndoin, Säppälein

1730: Hujanen, Leinoin, Måndoin, Säppälein

Maunola

1651: Kallu, Kiliuin, Kutinen

1652: Kallinen, Killiuin, Killiun, Kutinn

1654: -, Kallinen, Kiliuin, Killiuinen, Kutj

1655: -, Kallin, Kiliuin, Kuti, Lijmatain

1656: -, Kallinenn, Kiliuinen, Kiliunen, Kuti

1657: -, Kallin, Kiliuinen, Kuti, Rockain

1658: -, Kallinen, Råckajnen

1659: -, Kallin, Killunen, Råcka

1660: -, Kellin

1662: -, Kallinen, Kiliuin, Killjuin, Kiluin

1663: -, Callinen, Kiliuin

1665: -, Callinen, Kiliuin, Kiliuinen

1666: Kallinen, Kiliuin, Kiliuinen

1667: -, Callinen, Kiljuin

1668: Kallinen, Kiljuin

1669: Callinen, Hemelein, Kiljuin

1673: -, Kallin, Tilikain

1675: -, Kallin, Kiliuin, Kiliuinen

1676: -, Kiliuin, Killin

1677: -, Killuin, Warola

1678: -, Killinen

1679: -, Ihalain, Kiljuin

1680: -, Killiun, Lijkain

1682: -, Killia

1688: -, Killin, Sallin, Wickan, Wijdkain

1690: -, Harmain, Ihalain, Kallin, Killjuin, Wikain, Witikais

1693: -, Cappain, Kallin, Killuin, Käharäin

1694: -, Cappun, Kallin, Killuin, Kähäräin

1697: -, Kaharäin, Kallin, Killuin, Lijckoin, Luckoin

1699: Karfwin, Killiun, Killuin, Lukoin

1700: Karfwin, Killiuin, Luukoin

1701: -, Karfwin, Kiliuin, Killiuin, Liukoin

1702: -, Karf:, Kiliuin, Killiuin, Liukoin

1703: -, Kerfwin, Kijllises, Kijlliuin, Luckoin

1704: -, Karfwin, Killiuin, Luckoin, Lycka

1705: -, Karfwin, Killjuin, Killuin, Luukoin

1706: -, Karfwin, Kijllein, Kijlliuen, Liukoin

1707: -, Karfwin, Kyllyin, Kyllyuin, Luckoin

1708: -, Karfwin, Kyllin, Luckoin

1709: -, Karfwin, Kyllin, Luko:

1710: -, Karfwin, Kijlin, Kijllin, Luko:

1711: -, Karfwon, Killjuin, Luckoin

1712: -, Karfwin, Killiuin, Luukoin, Summain

1722: -, Karfwin, Kaupin, Killiuin, Luukoin, Sålla

1723: -, Karfwin, Killiuin, Luukoin, Sålla

1724: -, Karfwin, Killiuin, Luukoin, Sålla

1725: -, Karfwin, Killiuin, Luukoin, Sålla

1726: -, Karfwin, Killiuin, Luukoin, Sålla

1727: -, Karfwin, Killiuin, Lijmatain, Luukoin, Sålla

1728: -, Karfwin, Killiuin, Luukoin, Sålla

1730: -, Karfwin, Killiuin, Luukilla, Luukoin, Sålla

Miettula

1651: Kangain, Laitinen, Metuin, Metuinen

1652: Kangin, Laitinn, Miettuin, Miettuinen

1654: Jatin, Kangainen, Kiukuinen, Meetuin, Måndoinen

1655: Jatin, Kangain, Meetuin, Mondoin

1656: Jatin, Kangain, Meetuinen, Mondoin

1657: Jatin, Kangain, Miettuin, Måndoinen

1658: -, Kangain, Laitinen, Mietujnen

1659: -, Jatin, Kangain, Metuin

1660: -, Cangain, Mietin

1662: -, Kangain, Laitin, Michtuin, Mietuin, Saikoin

1663: -, Kangain, Laitin, Mietuin, Saikoin

1665: -, Kangain, Metuin, Mietuin, Saikoin

1666: -, Kangain, Metuin, Mietuin

1667: -, Kangain, Metuin

1668: -, Kangain, Metuin

1669: -, Cangain, Hemelein, Metuin

1673: -, Kangain

1675: -, Kangain, Metuin

1676: -, Kangain, Metuin, Rockain

1677: -, Kangain, Metuin

1678: -, Kangain, Metun, Sutitar

1679: -, Kangain, Sutitar

1680: -, Kangain, Råcka, Sutilar

1682: -, Kangain, Lijkanen, Repoin, Sutikar

1688: -, Kangain, Repoin

1690: -, Kangain

1693: -, Kangain, Lamain, Mietin, Reppoin

1694: -, Kangain, Meittien, Reppoin, Taifwain

1697: -, Kangain, Mietin, Räppoin, Taifwain

1699: Kangain, Kijlpoin, Mettjin, Räpoin

1700: Kangain, Kjlpoin, Mettijnn

1701: -, Härkein, Kanguin, Läskinen, Mietin

1702: -, Herkein, Kangain, Leskin, Martin

1703: -, Hatta, Heiskain, Härckäin, Kangain, Kijllpoin, Leskin, Meetin, Metin

1704: -, Häskain, Kangain, Kilpoin, Metein

1705: -, Kangain, Kijllpoin, Mietin

1706: -, Hanskain, Kangain, Killpoin, Mietin

1707: -, Huskain, Kangoin, Kijlpoin, Metein

1708: -, Huskain, Kangain, Kilpoin, Metin

1709: -, Kaho:, Kangain, Kyllin, Metin

1710: -, Kahrain, Kilpo:, Metuin

1711: -, Kilpoin, Kähärä, Mettuin, Tjonoin

1712: -, Läskin, Mietuin, Tijmoin, Tuchkoin

1722: Kåttro, Metuin, Miettuin

1723: -, Kåttro, Mietuin

1724: -, Meetuin, Rimpil:, Sorrioin

1725: -, Meetuin, Rimp:, Räpoin, Sorrioin

1726: -, Luukoin, Meetuin, Räpoin, Sorrioin

1727: -, Luukoin, Räpoin, Sorrioin

1728: -, Luukoin, Meetuin, Mietuin, Räpoin, Sorrioin

1730: -, Luukoin, Meetuin, Mietuin, Räpoin, Sorrioin

Muuramäki

1651: Waldoin

1652: Waldoin

1654: -

1655: -

1656: -

1657: Waldoinen

1658: Waldåjnen

1659: -

1660: -

1662: Waldoin

1663: Waldoin

1665: Waldoin

1666: -, Waldoin

1667: Waldoin

1668: Waldoin

1669: Waldoin

1673: Waldoin

1675: Waldoin

1676: Waldoin

1677: Waldoin

1678: -, Waldoin

1679: -, Waldoin

1680: Waldoin

1682: Waldoin

1688: -, Waldoin

1690: Waldoin

1693: Malldoin

1694: Malldoin

1697: Walldoin

1699: Waldoin

1700: Waldoin

1701: Ihalain, Waldoin

1702: -, Waldoin

1703: Walloin

1704: Waldoin

1705: -, Walldain

1706: Walldoin

1707: -

1708: Valdoin

1709: Waldo:

1710: Waldo:

1711: Waldoin

1712: Walldoin

1722: Waldoin

1723: Walldoin

1724: Nääss, Walldoin

1725: Walldoin

1726: Walldoin

1727: Walldoin

1728: Walldoin

1730: Walldoin

NAlkuun

Niinimäki

1660: Saikoinen

1662: -, Saikoin

1663: -, Saikoin

1665: Saikoin

1666: Saikoin

1667: Saikoin

1668: Hemelein, Saikoin

1669: Hemelein, Saikoin

1673: -

1675: -, Saikoin

1676: -, Bentin, Saikoin, Seppä

1677: Saikon

1678: -, Saikoin

1679: -, Saikoin

1680: -, Saijkon

1682: Saickoin

1688: -, Sackoin

1690: Saikoin

1725: Saukoin

1726: Saukoin

1727: Saukoin

1728: Saukoin

1730: Saukoin

Niinisaari

1651: Hamuinen, Hulckoinen, Härkäinen, Turkiainen

1652: Cotro, Hulckoin, Härkäin, Turdiain

1654: -, Hulkoinen, Härkäin, Kotro, Lijmatain, Turkiain

1655: Harkain, Hemälain, Hulkoin, Kotro, Lijmatain, Turkiain

1656: -, Hulkoinen, Häckinenn, Härkein, Kotro, Turkia, Turkiain

1657: -, Heckinen, Hulkoin, Härkä, Kåtro, Turkia, Turkiain

1658: -, Hwlkojnen, Häckinen

1659: -, Hullkoin, Häckinen, Kåtro, Turkia, Turkiain

1660: -, Hulkoin, Häckinen, Kotro, Turku

1662: -, Heckin, Hulkoin, Härkäin, Kåtrå, Turkiain

1663: -, Heckin, Hulkoin, Härkein, Kåtro, Kåtå, Parkin, Turdin

1665: -, H__kinen, Hulkoin, Härkäin, Kotro, Tofuerj, Turkiain

1666: -, Heckinen, Hulkoin, Härkäin, Kotro, Kottro, Tohwori, Turkain

1667: -, Heckin, Hulkoin, Härkein, Kåtra, Kåtro, Tofueri, Turkain

1668: -, Heckinen, Herkein, Hulkoin, Kotro, Kåtra, Tofweri, Turkain

1669: -, Heckinen, Hulkoin, Härköin, Kotro, Kåtro, Tohweri, Turkin

1673: -, Hulkoin, Kåttra, Turkin

1675: -, Hulkoin, Kotro, Turkin

1676: -, Hulkoin, Kot__, Kotro, Turkin

1677: -, Hulkoin, Kottro, Turkuin

1678: -, Heckinen, Hulkoin, Turkinen

1679: Hulkoin, Häckin, Kåtro, Turkiain, Witicka

1680: -, Heckin, Hulkoin, Kåttro, Safwol:n, Turkiain, Turkin, Wiskoin, Wittika

1682: -, Heckin, Hulkoin, Kåttra, Turkiain, Turkoin

1688: Hulkoin, Häckin, Kottro, Röss, Tuckin, Turkiain

1690: -, Hatain, Hulkoin, Turkiain

1693: Heckin, Hullkoin, Hångain, Kottro, Piskoin, Turkiain

1694: -, Hullkoin, Häckein, Hångain, Kåttra, Pijskoin, Turkiain

1697: Hullkoin, Häckein, Kettuin, Kåttro, Pijskoin, Turkain, Turkiain

1699: Hulkoin, Kettuin, Kåttro, Luckoin, Turkiain

1700: Hulkoin, Kettuin, Kåttro, Luckoin, Turckiain

1701: Hulkoin, Hång:n, Kettuin, Kåttroin, Liukoin, Turkiain

1702: Hullkoin, Kiettuin, Kåttra, Lakoin, Turckain

1703: Hullckoin, Kettuin, Kåttro, Lackoin, Turckain

1704: Hulkoin, Kettuin, Kåttro, Lakoin, Turckain

1705: Hullckoin, Kiettuin, Kåttro, Luckoin, Turickain

1706: Hullckoin, Kettuin, Kåttro, Liukoin, Turikain

1707: Hulkain, Kettuin, Kåttro, Luckoin, Turkain

1708: Hulckoin, Kettuin, Kåttro, Luckoin, Tuckoin

1709: -, Hulko:, Kåttra, Luko:, Tåko:

1710: -, Hulkoin, Liuko:, Tukain

1711: -, Hulckoin, Luckoin

1712: -, Hullkoin, Luukoin

1722: -, Hulckoin, Härckuin, Luukoin

1723: -, Hullkoin, Härckein, Kaupin, Luukoin, Sålla

1724: -, Hullkoin, Härckein, Kaupin, Luukoin

1725: Hullckoin, Härckein, Kaupin, Luuk:, Luukoin, Turckiain

1726: Hullkoin, Härckein, Luukoin, Turckiain

1727: Hullckoin, Härckein, Luukoin, Turckioin

1728: Hullckoin, Härckein, Luukoin, Turckiain

1730: Hullckoin, Härckein, Luukoin, Turck:n

OAlkuun

Ollila

1651: -, Hämäläin

1652: -, Hämäläin

1654: -, Hämälein

1655: -, Hämälein, Hämäläin, Härkä, Lijkoin

1656: -, Hämälein, Lijkoin

1657: -, Hemeleinen

1658: -, Huttunen

1659: -, Huttu, Hämelein

1660: -, Huttuin, Hämäläin

1662: -, Huttuin, Hämelein

1663: -, Huttuin, Hämelein

1665: Huttuin, Hämeläin

1666: -, Hämeläin

1667: -, Hemelein

1668: -, Hemelein, Saiko

1669: Hemelein, Saiko

1673: Hämäläin, Saikoin

1675: -, Hämeläin, Saikoin

1676: -, Hämeläin, Lijkain, Saikoin

1677: -, Hemelein, Likan, Saikon

1678: Hemelein, Saikoin

1679: -, Hämäläin, Saikoin

1680: Hämäl:, Saika

1682: -, Hämäl:n, Saikoin

1688: Hemel:, Killin

1690: -, Hämäl:

1693: -, Hemel:, Killinoin

1694: -, Hemel:, Killunn

1697: -, Hemel:, Killiuin

1699: Hemel:, Killiuin

1700: Hämälein, Summa

1701: -, Hämäl:

1702: -, Hemel:n, Hujuain

1703: Hemel:n, Luckoin

1704: Hemelain, Luckoin

1705: Hemel:n, Luckoin

1706: Hemel:n, Luckoin

1707: Hemel:, Luckoin

1708: Hemel:, Luukoin

1709: Hemel:, Luko:

1710: Hemel:, Liuko:

1711: Hämäl:n, Luckoin

1712: Hämälein, Luukoin

1722: -, Hämäl:, Luukoin

1723: -, Hämälein, Luukoin

1724: -, Hämäl:, Luukoin

1725: -, Hämälein, Luukoin

1726: -, Hämmälein, Luukoin

1727: -, Hämmälein, Luukoin

1728: -, Hämmälein, Luukoin

1730: Hämmälein, Luukoin

PAlkuun

Pellilä

1651: -, Pellin, Pellinen

1652: -, Pellinn

1654: Pellin, Pellinen

1655: -, Keetäwäin, Pellin, Pellinenn

1656: -, Pellinen

1657: Pellinen

1658: Pellinen

1659: -, Pellinen

1660: -, Pellinen, Pällinen

1662: Pellin, Pellinen

1663: Mustoin, Pellin

1665: Mustoin, Pellin

1666: Kangain, Pellin, Sinkoin

1667: Kangain, Pellinen, Sinkoin

1668: Kangain, Pellin, Pellinen, Saickoin

1669: Kangain, Pellin, Sinkoin

1673: Pellin, Saikoin

1675: Pellin, Sinkoin

1676: Pellin, Sinkoin

1677: Pellin, Sinkon

1678: Pellinen, Sinkoin

1679: -, Sinkoin

1680: -, Sinkoin

1682: -, Sinckoin

1688: -, Lackorin, Nackarin, Sinkon

1690: -, Naukarin

1693: Nackorein, Pellin, Sincko

1694: -, Nackorin, Pällin

1697: Lambain, Nockorin, Noikorin, Pellin, Sincko

1699: Lambin, Souko

1700: Heckurin, Sijnckoin

1701: Hekurin, Laurikain, Sinkoin

1702: Heckurin, Laukurin, Sinkoin

1703: -, Heckerin, Laurckoin

1704: -, Hulckorin, Laurickain, Silckoin

1705: Hullckoin, Laurickain, Sinckoin

1706: -, Laukarin, Sijnckoin

1707: Laurikarin, Sijnckoin

1708: Sinckoin, Waldoin

1709: Sjucko:, Valdo:

1712: Luukoin

1722: Luukoin

1723: Luukoin

1725: Hatain, Naukarin, Pöllein, Sinckoin

1726: Naukarin, Pöllein, Sinckoin

1727: Naukarin, Pölläin, Sinckoin

1728: Naukarin, Sinckoin

1730: Naukarin, Sinckoin

Penttilä

1659: Lamain

1660: Lamain

1662: Laamain

1663: Lamain

1665: Lamain, Lehwoin

1666: Lamain, Lehwoin

1667: Lamain, Lechwoin

1668: Lamain, Lechwoin

1669: Lamain

1673: -

1675: Mondoin

1676: Hämeläin

1677: Hemelen

1678: Hemelein

1679: -

1680: -

1682: -, Lamain

1688: -

1690: -, Lamoin

1693: -, Lamain

1694: -

1697: -

1699: -

1700: -

1701: -, Kåndin

1702: -

1703: -

1704: -

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -, Iholain

1709: -

1710: -

1711: -, Kåndin

1712: -

1722: -

1723: Hämäl:

1724: -

1725: -

1726: -

1727: -

1728: -

1730: -

Petäjäniemi

1651: Hatainen

1652: Hatain

1654: -

1655: -

1656: -

1657: Haatain

1658: Hatain

1659: Hatain

1660: Hatain, Ketäwäin, Lamain

1662: Hatain

1663: Hatain

1665: -, Hatain

1666: Hetain

1667: Hatain

1668: Hatain

1669: Hatain

1673: Hatain

1675: Hatain

1676: Hatain

1677: Hatain

1678: Hatain

1679: Hatain

1680: Hatain

1682: Hatain

1688: Hattain

1690: -

1693: Hattain

1694: Hattain

1697: Hallein

1699: Aufwoin

1700: Aufwoin

1701: Aufwin

1702: Aufwin

1703: Aufwoin

1704: Aufwoin

1705: Aufwoin

1706: Aufwin

1707: Aufwein

1708: Aufwin

1709: Aufwin

1710: Aufwo:

1711: Aufwin

1712: Aufwin

1722: Aufwin

1723: Aufwin

1724: Aufwin

1725: Aufwin

1726: Aufwin, Broo

1727: Aufwin, Broo

1728: Aufwin, Broo

1730: Aufwin

Pirttimäki

1651: -, Hakulin, Hakulinen, Lambin

1652: -, Hakulin, Hakulinn

1654: -, Hakulin

1655: -, Hakulin

1656: -, Hakulinen

1657: -, Hakulin, Hakulinen

1658: -, Hakulinen

1659: -, Hackulin

1660: -, Heckurin

1662: -, Aufwuin, Hakulin, Heckinen, Lambain, Taifwain

1663: -, Hakulin, Häckinen, Lambain

1665: -, Hakulin, Härkäin, Lambain

1666: Hakulin, Härkain, Lambain

1667: Hakulin, Lambain

1668: Hakulin, Harkain, Lambain, Peukoin, Pöllöin

1669: -, Hakulin, Herkain, Lambain, Peukoin, Pöllöin

1673: -, Hakulinen, Lambain, Reppoin

1675: -, Hakulin, Lambain

1676: -, Hakulin, Ketäwäin, Lambain

1677: -, Hakulin, Ketäwen, Lambain

1678: -, Hakulin, Ketewein, Lamain, Lambain, Rockain

1679: -, Hakulin, Lamain, Lambain

1680: -, Hakulin, Lambain, Toif:ain

1682: -, Häckolin, Lambain, Tåifwari

1688: -, Lambain

1690: -, Hakulin

1693: Hackeljnden, Kietwoin, Lambin

1694: -, Hackeljn, Lambin

1697: -, Kettuin, Tuckoin

1699: -, Kettuin

1700: -, Kettuin

1701: -, Hackulin, Hackulinen, Kiskin, Kättuin, Råckain

1702: -, Hakul:n, Kiettuin

1703: -, Kiettuin

1704: -, Hakulin, Kättuin, Läskin

1705: -, Hackulin, Leskein

1706: -, Hakulin, Läskin

1707: -, Hackel:, Läskin

1708: -, Bengtin, Hakolin, Leskin

1709: -, Bengt:, Hakol:, Leskin, Summa

1710: -, Harmain, Leskin

1711: Läskin

1712: -, Läskin

1722: Hackulin, Läskin

1723: Hackulin, Läskin

1724: Hackulin, Läskin

1725: Hackulin, Kietew, Läskin

1726: Kietewein, Läskin, Råckain

1727: Kietäwein, Läskin, Råckain

1728: Kietäwein, Läskin, Råckain

1730: Läskin, Råckain

Piskola

1651: -, Finke, Lappalain, Pishoinen, Piskoin Finke, Piskoinen

1652: Lapalin, Narchi, Piskoin, Piskoinn, Piskon

1654: -, Lappalain, Paiainen, Pijskoin

1655: -, Lappalain, Paiain, Pijskoin, Pijskoinen

1656: -, Lappalain, Paiainen, Piskoin, Summain

1657: -, Lappalainen, Paijainen, Piskoin

1658: -, Paijainen, Pisku, Summa

1659: -, Lappalain, Paijain, Piskoin

1660: -, Lappalan, Pajain, Piskoin

1662: -, Lappalain, Pajainen, Piskoin, Winick

1663: -, Lappalain, Matilain, Pajuin, Piskoin, Winski

1665: Hämeläin, Lappalain, Matilain, Pajain, Piskoin, Winkin

1666: Hämeläin, Kerwin, Lappalain, Näre, Paiain, Piskoin, Winkin

1667: Hämelein, Kerjein, Lappalain, Näre, Pajain, Piskoin, Piskoinen, Winkin

1668: Ikoin, Lappalain, Pajain, Piskoin, Piskoinen, Winkar

1669: -, Ikoin, Lappalain, Nerhi, Pajain, Piskoin, Piskoinen, Winkin

1673: -, Ickoin, Limattain, Löppöin

1675: -, Jukero, Lappalain, Leinoin, Limatain, Pajain, Parkinen, Piskoin

1676: -, Ikoinen, Jukero, L__palain, Lein__, Limatain, P__kinen, Pajain, Piskoin

1677: -, Ikoin, Jukara, Lappal., Leinon, Limata, Parkin, Peshon, Pishoin, Pishon

1678: -, Jukore, Lappalain, Leinoin, Limata, Malja, Pishoin

1679: -, Ikoin, Lappalain, Limatain, Piskoin

1680: -, Ikoin, Lappalain, Limatain, Piskoin

1682: -, Ickoin, Lappalain, Malliain, Pijskoin

1688: -, Lappal:, Lijmatain, Piskoin

1690: -, Laplain, Lijmatain, Westerin

1693: -, Lapplain, Lijmatin, Piskoin

1694: -, Lapplain, Lijmatin

1697: -, Kondiain, Laplain, Lijmatin, Piskoin, Päldoin

1699: -, Lappal:, Piskonin

1700: -, Lappal:, Piskoin

1701: -, Ikoin, Lapal:, Möttö, Piskoin

1702: -, Ikoin, Lapalain, Mättä, Piskoin

1703: -, Ickoin, Lappal:n, Nötte, Piskoin

1704: -, Ikoin, Lappal:n, Mötte, Piskoin

1705: -, Ickoin, Lappal:n, Mötte, Piskain

1706: -, Ikoin, Lappal:n, Möttö, Piskain

1707: -, Ilkoin, Lappal:, Mett, Piskoin

1708: -, Ilkoin, Lappal:, Piskoin

1709: -, Ilko:, Lapal:, Pisko:

1710: -, Ilko:, Lappal:, Piskain, Pisko:

1711: -, Ickoin, Lappal:, Piskoin

1712: Ickoin, Lappal:n, Piedickein, Piskoin

1722: Ikoin, Kåndiain, Piskoin

1723: Lappal:n, Piskoin

1724: Kåndia, Piskoin

1725: Kåndia, Lijmatain, Mätel:, Piskoin, Pättin

1726: Kåndia, Lijmatain, Mätel:, Piskoin, Pättin

1727: -, Kåndia, Lijmatain, Piskoin, Pättin, Sålla

1728: Kåndia, Lijmatain, Piskoin, Pätin, Sålla

1730: Kåndia, Lijmatain, Piskoin, Pätin, Sålla

Pitkälahti

1654: Lekoinen

1655: Laskoin

1656: Leskinen

1657: Laskoinen

1658: Laskåinen

1659: Laskoin

1660: Leskinen

1662: Laskoin

1663: Laaskoin

1665: Laskoin

1666: Laskoin

1667: Laskoin

1668: Peikain

1669: Lijkain, Pehekein

1673: Pehkoin

1675: Pehikain

1676: Pehikäin

1677: -, Pishon

1678: Pehekein

1679: Baranoff, Pehikäin

1680: Baranoff, Pehikäin, Pekin

1682: Baranof, Pohikäin

1688: Branhof, Puhkain

1690: Brandt, Pehikäin

1693: Pijdckain

1694: Pijdckain

1697: Pijdckein

1699: Pedckoin

1700: Pedickain

1701: Pedikain

1702: Pedikain

1703: -, Pedickain

1704: -, Pedickain

1705: Pedickain

1706: Pedikein

1707: Pedikaoin

1708: Pedickain

1709: Pedcka:

1710: Pedikain

1711: Pedickain

1712: Piedickein

1723: -, Karf:n

1724: -, Karf:n

1725: -, Karf:n

1726: -, Karfwin

1727: -

1728: -

1730: -

Puumalansalmi

1712: -, Hordiander, Härckein, Kietewein, Kittuin, Lijmoin, Luukoin, Orra'us, Paxu, Romanus, Ruuth, Råcka

1722: -, Härkäin, Ithemeus, Kittuin, Punderus, Ruuth, Werrman

1723: -, Härckein, Itima'us, Juckarain, Kittuin, Kåttro, Orraeus, Punderus, Ruuth, Tackin

1724: -, Härckein, Itima'us, Jaatin, Kettuin, Kyllein, Kåttro, Lämbiäin, Marander, Orra'us, Tackin, Werman

1725: -, Härckein, Ickoin, Itima'us, Kangain, Kyllein, Lämbiäin, Marander, Orra'us, Werman

1726: -, Haan, Härckein, Itima'us, Jaatein, Jaatinen, Jerpe, Kyllein, Marander, Orra'us, Pellkoin, Werman

1727: -, Hahn, Harckein, Ickoin, Itimaeus, Järpe, Kyllein, Marander, Orraeus, Pallkoin, Peukoin, Romanus, Werman

1728: -, Hahn, Härckein, Itima'us, Järpe, Kittuin, Marander, Orra'us, Peukoin, Pällckoin, Werman

1730: -, Härckein, Itima'us, Leinoin, Orra'us, Pallckoin, Peukoin

RAlkuun

Repola

1651: Ihalainen, Repoinen

1652: -, Repoin

1654: Ihalain, Repoin

1655: Ihalain, Repoinen

1656: Ihalain, Repoinen

1657: Ihalainen, Repoinen

1658: Ihalajnen, Repoinen

1659: -, Repoin

1660: -, Repoin

1662: Ihalain, Repoin

1663: Ihalain, Repoinen

1665: Ihalain, Repoin

1666: Ihalain, Repoin

1667: Ihalain, Repoin

1668: Ihalain, Repoin

1669: Ihalain, Repoin

1673: -, Ihalain

1675: Ihalain, Repoin

1676: -, Ihalain, Repoin, Wirolain

1677: Ihalan, Repoin

1678: Ihalain, Repoin

1679: Ihalain, Repoin

1680: -, Ihalain, Räpoin

1682: Ihalain, Repo

1688: -, Repoin

1690: -

1693: -, Ihalain, Räpoin, Safwolain

1694: -, Ihalain, Rapoin, Safwol:

1697: -, Reppoin, Safwolain, Summa

1699: Repoin

1700: Räpoin

1701: Pitkoin, Räppoin

1702: -, Räpoin

1703: Repoin

1704: Räpoin

1705: Räpoin

1706: Räpoin

1707: Räppoin

1708: Räpoin

1709: Repo:

1710: Repo:

1711: Repoin

1712: Repoin, Reppoin

1722: Räpoin

1723: -, Räpoin

1724: -, Räpoin

1725: -, Räpoin

1726: Räpoin

1727: Räpoin

1728: Räpoin

1730: Räpoin

Rokansalo

1651: Råckainen

1652: Råckainn

1654: -, Råckainen

1655: -, Råckain

1656: -

1657: Rockainen

1658: -, Råckain

1659: -, Råckain

1660: -, Rockoin

1662: Lambain, Råckain, Suppoin

1663: Råckain, Säpp__

1665: Rockain, Rockainen, Suppoin

1666: Rockain, Suppoin

1667: Råckain, Suppain

1668: -, Lijmata, Råckain, Råkain, Suppain

1669: -, Lijmata, Råckain, Råckoin, Seppein

1673: -, Råckain, Suppuin

1675: Rockain, Råcka, Seppinen

1676: -, Härkä, Luka, Rockain, Roka

1677: -, Rocka, Rockain, Rockan

1678: -, Råcka, Råckain

1679: -, Råcka

1680: -, Råcka, Saxa

1682: -, Råcka

1688: -, Lehnoin

1690: -, Råckain

1693: -, Kondin

1694: -

1697: -, Rockoin, Sackoin

1699: -, Rockoin, Råckain

1700: -, Rackain, Rockoinen

1701: Keckoin, Rackain, Råckain

1702: -, Råckain, Råkain, Råkoin

1703: -, Rockoin, Råckain

1704: Keckoin, Råckain

1705: Käckoin, Råckain

1706: -, Råckain, Råckoin, Råkoin

1707: -, Käckoin, Råckoin, Rökoin

1708: -, Kockoin, Rokoin, Ruokoin, Råckoin

1709: -, Kacko:, Racko:, Råcko:

1710: Rocko:, Röcko:

1711: Råckain

1722: Fiskare, Killiuin, Räpoin, Summain

1723: Fiskare, Killiuin, Räpoin, Summain

1724: Fiskare, Juckarain, Killiuin, Luukoin, Räpoin, Summain

1725: Fiskare, Juckarain, Killiuin, Räpoin, Summain

1726: Fiskare, Killiuin, Räpoin, Summain

1727: Fiskare, Killiuin, Räpoin, Summain

1728: Fiskare, Killiuin, Räpoin, Rässiä, Summain

1730: Fiskare, Killiuin, Räpoin, Summain

Ruokotaipale

1651: Huiainen, Sunainen

1652: Hyfwain, Summain

1654: Huiainen

1655: Huiainen, Summain

1656: Huiainen, Summainen

1657: Hujainen, Summainen

1658: -, Summåjnen

1659: -, Sumain

1660: -, Sunoin

1662: Hujain, Summain

1663: Hujain, Suninen

1665: Hujain, Sumain

1666: Hujain, Summain

1667: Hujain, Summain

1668: Hujain, Korhoin, Sum:

1669: Hujain, Korhoin, Summain

1673: Huijain, Summain

1675: Hujain

1676: Huij__, Sum__

1677: Huiain, Summain

1678: Hujain, Summain

1679: -, Hujain

1680: -, Haijain

1682: -, Hujain

1688: -, Huijoin, Suma

1690: -, Hujain, Jauhoin, Summain

1693: Huiain, Summoin

1694: Hujain, Summoin

1697: Hujain, Summoin

1699: Hujain, Summoin

1700: Hujain, Summain

1701: -, Huijain, Sumain

1702: -, Huijain, Summa

1703: -, Huijain, Summa

1704: Hujain, Summa

1705: Hujain, Summain

1706: Hujain, Summa

1707: -, Huijain, Suma

1708: Hujain, Summa

1709: -, Hujo:, Summa

1710: -, Hujain, Summa

1711: Hujain, Sonnain, Summain

1712: -, Huijain, Nyrhin, Summain

1722: Hujain, Killiuin, Summa

1723: Huijainen, Killiuin, Summa

1724: Huijain, Killiuin, Summa

1725: Huijain, Killiuin, Summa

1726: Huijain, Killiuin, Summa

1727: Huijain, Killiuin, Summa

1728: Huijain, Killiuin, Summa, Summain

1730: Huijain, Summa

Ryhälä

1651: -, Aufuitar, Himainen, Ifuoinen, Janhuin, Kanungin, Kotro, Lapueteläin, Lauritzain, Löppö

1652: Aufwitar, Himmainn, Janhuin, Lapwetäläin, Lauritzain, Leppein

1654: -, Himainen, Janhuin, Kotro, Lapwetelein, Naukarinen, Ollikain, Parratar

1655: -, Hemälein, Himain, Ifwain, Janhuinen, Kotro, Lapweteläin, Mustoinen, Nauckarin, Ollikain

1656: -, Himainen, Ifwoinenn, Janhuinen, Kotro, Lapweteleinen, Nauckarin, Ollikainen

1657: -, Hamuinen, Himainen, Ifwoinen, Janhuinen, Kåtro, Lapwetelain, Muttulain, Nauckarin, Ollikainen

1658: -, Himainen, Janhujnen, Kanungin, Naukarin, Ollikain

1659: -, Himain, Ictwoin, Janhuinen, Mutilain, Naukarin, Ollikain

1660: -, Himain, Ifwoin, Janhuin, Naukarin

1662: -, Aufwinen, Himain, Ifwoin, Janhuin, Monoin, Naukarin, Pullinen, Råckain

1663: -, Ahokain, Auwin, Cammoin, Himain, Janhuin, Jufwoin, Naukarin, Nätäin, Pulliain

1665: -, Auwinen, Himain, Ilwoin, Parkin

1666: -, Auwinen, Hamuin, Himain, Ilfwoin, Kuckoin, Pullin

1667: -, Aufuin, Hamuin, Himain, Ilwoin, Kuikoin, Pullinen, Sopain

1668: -, Aufuin, Hamuin, Himain, Ilwoin, Kuckoin, Pullin, Sopain

1669: -, Aufuin, Hamuin, Himain, Ilfwoin, Janhoin, Kåckoin, Pullinen

1673: -, Himain, Hyppä, Ickäheimoin, Janhuin, Taskin

1675: -, Auwin, Himain, Ikäheimo, Lamain, Repoin, Taskin, Uckoin

1676: -, Auwin, Bengtin, Heiwä, Himain, Ikäheimo, Lamain, Lapweteläin, Taski, Uckoin

1677: -, Hijmain, Ikehemin, Lapwet, Toshis, Uckoin

1678: -, Heiwo, Hijmain, Ikeheim__, Ikoin, Ukoin

1679: -, Aufwin, Himain, Ikoin, Ikäheimoin, Kyrö, Uckoin

1680: -, Aufwin, Brudgum, Hammuin, Himmain, Ikäheimoin, Kiskinen, Naukarin, Wckoin

1682: -, Brudgum, Himain, Ikäheimoin, Naukarin, Repoin, Wckoin

1688: -, Hakulin, Heinoin, Ijmoin, Ikaheman, Kiskin, Pullin, Wckoin

1690: -, Himain, Ikäheimoin, Kijskin, Killjuin, Pullin

1693: -, Hijmain, Kijlluin, Kiskein, Luckoin, Rappoin

1694: -, Afwoin, Berner, Hijmain, Kiskin, Kyllin, Lappwettel:, Luckoin, Räppoin, Sormin

1697: -, Afwoin, Berner, Hijmain, Kiskin, Kyllin, Lamain, Lappwet:, Luckoin, Reppoin, Roppoin, Sormuin

1699: Aufwoin, Bengtin, Limatain, Röppoin

1700: Aufwoin, Bengtin, Limatain

1701: -, Aufwin, Bengdtin, Ikäihmoin, Limatain

1702: -, Aufoin, Bengdtin, Ikehemoin, Limat:

1703: Aufwoin, Bengdtin, Ickaheinen, Ihalain, Kåndin, Lijmatain

1704: Aufwoin, Bengtin, Ihalain, Ikohinnen, Kåndin, Lijmatin

1705: Aufwoin, Bengtin, Ickeheimoin, Ihalain, Kangain, Kåndoin, Lijmatain

1706: Aufwin, Bengdtin, Ikaheim:n, Kåndin, Limatu

1707: -, Aufwoin, Bengtin, Ikahemein, Kåndoin, Räpoin

1708: Aufwoin, Bengtin, Ikäheimin, Landin, Lijmatin, Räppoin

1709: -, Aufwo:, Bengtin, Ikäheimo:, Limata:, Räppoin

1710: -, Aufwo:, Bengtin, Lijmatain, Repoin

1711: -, Aufwin, Bengdtin, Limatain, Repoin, Ryhäin

1712: Aufwin, Bengdtin, Ickäheimoin, Reppoin

1722: Aufwin, Bengdtin, Ikahäimon, Läskin, Mannin

1723: Aufwin, Bengdtin, Ickäheimoin, Läskin, Manninen

1724: -, Aufwin, Bengdtin, Kåttro, Läskin, Mannin, Rapoin

1725: -, Aufwin, Bengdtin, Ickähäimoin, Killiuin, Kåttro, Luukoin, Läskin, Räpoin

1726: -, Aufwin, Bengdtin, Härckein, Ickäheimoin, Killiuin, Luukoin, Läskin

1727: -, Aufwin, Bengdtin, Ickäheimoin, Killiuin, Luukoin, Läskin

1728: -, Aufwin, Bengdtin, Ickäheimoin, Kammoin, Killiuin, Luukoin, Läskin

1730: Aufwin, Bengdtin, Ickäheimoin, Killiuin, Luukoin, Läskin, Råckain

SAlkuun

Seppälä

1651: Kietäuain, Kietäuän, Pöykäin

1652: Ketäwäin, Kietäwäin, Peukain

1654: Ketewein, Ketewäin, Pöyköin

1655: Keetäwain, Keetäwäinen, Pöykäin

1656: Keetäwäin, Pöyckein

1657: Kietäueinen, Kietäwäinen, Kucko, Peyköinen

1658: -

1659: Ketawain, Peukoinen

1660: -, Kietäwäin, Peukeinen

1662: Kietäwäin, Paukoin

1663: -, Hatain, Kietäwäin

1665: -, Kietäwäin

1666: Kietäwäin, Peckoin

1667: Ketewein, Peukoin

1668: -, Peukoin

1669: Ketewein, Peukönin

1673: -, Paukin

1675: -, Ketäwäin, Peukuin

1676: -, Ketäwäinen, Peukuin

1677: -, Ketauan, Pentin

1678: -, Ketewein, Peukoin

1679: -, Peukein

1680: -, Peuko

1682: -, Piucka

1688: -, Pönka, Rokain, Rokoin

1690: Peukoinen, Reinikain, Råckain

1693: Kietwain, Puijckoin, Reinikain, Råcka

1694: Kietawain, Puijckoin, Reinikain, Råcka

1697: -, Jattein, Kiettewain, Puijckoin, Renikain, Råcka

1699: Peukoin, Renckain

1700: -, Peukoin, Tettwain

1701: -, Kättawäin, Peukoin

1702: -, Katäuin, Päkoin, Päukoin

1703: -

1704: Ketawain, Peckoin, Peukoin

1705: Kettwain, Peuckain, Peucköin, Päuckäin

1706: Kettwain, Päkoin

1707: Kettwain, Paukoin, Peukoin

1708: Kettvain, Pauckoin

1709: Pauko:, Paukoin

1710: Ikeheimo:, Pauko:

1711: Päyckäin

1712: Peuköin

1722: -, Haloin, Härckäin, Peuckoin

1723: -, Haloin, Härckein, Peukoin

1724: -, Haloin, Härckein, Peucköin

1725: -, Haloin, Härckein, Peukoin

1726: -, Halloin, Härckein, Peukoin

1727: Halloin, Härckein, Peukoin, Walldoin

1728: Halloin, Härckein, Peukoin, Walldoin

1730: Halloin, Härckein, Peukoin, Walldoin

Sipilänsaari

1651: Haloin, Sipin

1652: Sipinn

1654: Haloin, Sipinen

1655: Sipinen

1656: Sipinen

1657: Sipinen

1658: Sipinen

1659: Sippinen

1660: Sippinen

1662: Sipin

1663: Sipin

1665: Sipin

1666: Sipin

1667: -, Sipinen

1668: -, Sipin

1669: -, Sipinen

1673: -

1675: Hulkoin

1676: Hulkoin

1677: Hulkoin

1678: Hulkoin

1679: Hulkoin

1680: Hulkoin

1682: Hulkoin

1688: Hulkoin

1690: Hulkoin

1693: Hulkin

1694: Hulkin

1697: Hulkin

1699: Hulkin

1700: Hulkoin

1701: Hulkoin

1702: Hullkoin

1703: Hullckin

1704: Hulckoin

1705: Hullckoin

1706: Hullkoin

1707: -, Hulkoin

1708: -, Hulckoin

1709: -, Hulkoin, Mehl:

1710: -, Hulkoin

1711: -

1712: -, Hullkoin

1722: Hulckoin

1723: Hullkoin

1724: Hullkoin, Molander

1725: Hullkoin

1726: Hullckoin

1727: Hullckoin

1728: Hullckoin

1730: Hullckoin, Kaipoin

Sopala

1675: Auwin, Kärki, Peusa

1676: Auwinen, Kärki, Peussa

1677: Aufwin, Kercki, Peuse

1678: Aufwinen, Korkj

1679: -, Aufwin

1680: Aufwin

1690: Hulkoin, Kietäwäin

1693: Kettwärin

1697: Kettwawein

1699: Kietawein

1700: Kiettuwuin

1701: Kiettuwäin

1702: Kiettew:n

1703: Kiettewein

1704: Kietewein

1705: Kiettwäin

1706: Kietäwäin

1707: Kietwain

1708: Kettvain

1709: Kutwo:

1710: Ketwain

1711: Ketäwäin

1712: Kietewein

1722: Kietäwäin

1723: Kietäwein

1724: Kietew:, Kietewäin

1725: Kietäwein

1726: Kietawein

1727: Kietäwein

1728: Kietäwein

1730: Kietäwein, Kietäwäin

Sorjola

1658: -, Såriain

1659: -, Sårjain, Turkias

1660: -, Soriain, Turkia, Turkias

1662: -, Näräin, Sorioin, Sorjoin

1663: -, Narin, Sorioin

1665: -, Narin, Sorioin

1666: -, Narin, Sorioin

1667: -, Narin, Sorjoin

1668: -, Narin, Sorjoin

1669: -, Narain, Sorjoin

1673: -

1675: -, Sorioin

1676: -, Bentin, Sorioin

1677: -, Kond., Sorion

1678: -, Sorjoin

1679: -

1680: -

1682: -

1688: -

1690: -

1693: Ihalain, Kaipain, Soroin

1694: Ihalain, Kaipain, Saikoin, Soroin

1697: -, Ihalain, Kaipoin, Kangein

1700: Kåndin

1701: Harmain, Herkein, Kåndin, Såriain

1702: -, Harmain, Kåndin, Marander, Såirain

1703: -, Härckain, Kåndin, Sorgioin

1704: -, Harckoin, Marander, Sorgoin

1705: Sorginen

1706: Såroin

1707: Sorgoin

1708: Sorgoin

1709: Soroin

1710: Sorgin

1711: Nurhoin, Sorjoin

1712: Sorrioin

1722: Sårioin

1723: Sorrioin

1724: Leinoin, Sårrioin

1725: Lemoin, Marander, Sorrioin

1726: Leinoin, Ryhein, Sorrioin

1727: -, Ryhein, Sorrioin

1728: -, Ryhein, Sorrioin

1730: Ryhein, Sorrioin

VWAlkuun

Valtola

1651: Kietäuäin, Waldoin

1652: Ketäwäin, Waldoinn

1654: -, Ketewein

1655: -, Ketäwain

1656: Keetäwäin, Waldoin

1657: Kieteueinen, Waldoinen

1658: -, Waldojn

1659: Ketawain, Waldoin

1660: Ketäwäin, Waldoin

1662: -, Kietäwäin, Waldoin

1663: Kietäwäin, Waldoin

1665: Ketäwäin, Waldoin

1666: Kietäwäin, Waldoin

1667: Ketewein, Waldoin

1668: Ketewein, Waldoin

1669: Keteuein, Waldoin

1673: Ketewein, Waldoin

1675: Condinen, Ketäwäin, Waldoin

1676: Ketäwäin, Pullin, Waldoin

1677: Ketewein, Waldon

1678: Ketewein, Waldoin

1679: -

1680: -

1682: -

1688: -, K__tt__

1690: -

1693: Walldoin

1694: Waldoin

1697: Waldoin

1699: Waldoin

1700: Waldoin

1701: Wald:, Walduin

1702: Walldoin

1703: Walldoin

1704: Waldoin

1705: Walldoin

1706: Walldoin

1707: Waldoin

1708: Valdoin, Waldoin

1709: Valdo:, Waldo:

1710: Waldo:

1711: Waldoin

1712: Walldoin

1722: Waldoin

1723: Walldoin

1724: Walld:n

1725: Walldoin

1726: Walldoin

1727: -, Walldoin

1728: -, Walldoin

1730: -, Walldoin

Vesiniemi

1651: -, Ahtiainen, Bengtinen, Kanungin, Lamainen, Neki, Passoin, Saikoinen, Tickin

1652: Achtiainenn, Bengtin, Kanugin, Lamainn, Tickainen

1654: -, Achtiainen, Bengdtin, Kanungin, Lamainen, Meetuinen, Saikoinen, Terfwoin, Turdiain

1655: -, Achtiain, Bengtin, Kanungin, Kilpin, Lamain, Mattinen, Meettuin, Råckain, Saikoinen, Saikonen, Taifwain

1656: -, Ahtiainen, Bengdtinen, Kanungin, Kilpoin, Lamain, Matinen, Meetuinen, Saikoin, Taifwain

1657: -, Achtiainen, Bengdtinen, Kangain, Kilpoinen, Laamainen, Miettuinen, Saickoinen

1658: -, Achtiajnen, Kilpåinen, Lamajnen, Måndåjnen

1659: -, Achtiain, Bengtin, Kanungin, Kilpoin, Lamain, Metuin, Saiko, Seckein

1660: -, Bengtinen, Kilpoin, Lamain, Laman, Matin

1662: -, Achma, Achtiain, Kanungin, Taifwain

1663: -, Achmain, Achtiain, Ahtinen, Häikoin, Kinnuin, Taifwain, Tåiwain

1665: -, Ahtinen, Heikuin, Heikurin, Kanunki, Mietuin, Naukarin, Taifwain, Taiwain

1666: Ahtinen, Heikurin, Kannukin, Lamain, Mietuin, Naukarin, Taiwain

1667: -, Achtin, Heikurin, Kanmunkj, Lamain, Naukurin, Taifwain, Taifwainen

1668: -, Achtin, Heikurin, Kanunkijnj, Lamain, Pellinen, Taifwan, Taiwain, Uckoin

1669: Achtin, Heikurin, Kannunkin, Lamain, Taiwainen, Tåifwain

1673: -, Ahtiain, Häikurinen

1675: -, Achtiain, Hakulin, Heikurin, Kotro, Lamain, Pölläin, Taiwain

1676: -, Achtiain, Hasuin, Heikurin, Kotro, Lamain, P__läin, Taiwain

1677: -, Ahtian, Caupin, Heikurin, Kottro, Lama, Laman, Pölloin, Taifuin

1678: -, Caupinen, Lamain, Pölliain, Taiwain

1679: -, Heikurin, Häifwe, Lamain, Taifwain

1680: -, Haikurin, Häijfwä, Kainulain, Kåttra, Lamain, Lamoin, Täifwä

1682: -, Heckurin, Hulkoin, Kottra, Lama, Lamain, Luckoin, Tåif:n

1688: -, Hoskoin, Karjalain, Kottra, Lijckain, Luckoin, Mustoin, Taifwain

1690: -, Heikurin, Karjalain, Kenol:n, Kietäwäin, Kåttro, Lamain, Lukoin, Mietin, Taifwain

1693: -, Kawolain, Kondin, Kottro, Luckoin, Sormoin, Widikain

1694: -, Karjl:, Kondin, Kottro, Kåttro, Luckoin, Winkain

1697: -, Harmain, Karjlain, Kondin, Kåttro, Luckoin, Widckain

1699: Keuijalain, Kåndein, Kåttro, Luckoin

1700: Kunjelain, Kåndein, Kåtro, Kåttro, Luckoin

1701: -, Hakul:, Kainul:n, Kåndiain, Kåttrain, Luckoin

1702: Kajnul:n, Kangainen, Kåndiain, Kåttrå, Liukoin

1703: -, Kainolain, Kandain, Kattra, Luckoin

1704: Kangorin, Kaujolain, Kåndin, Kåtter, Lukain

1705: Kangarin, Käunol:n, Kåndin, Kåttra, Luckoin

1706: Kajulain, Kangoin, Kåndin, Kåttra, Liukoin

1707: Kangain, Kaujolain, Kåndoin, Kåttro, Luckoin

1708: Cangoin, Cåndoin, Cåtra, Kainol:, Kattro, Luckoin

1709: Kaivol:, Kandia:, Kanga:, Katra, Kåttro, Luko:, Råka:

1710: Kaujol:, Kondo:, Kottra, Kottwa, Luicko:, Luko:

1711: -, Kainul:n, Kåndin, Kåttrå, Luckoin

1712: Kainulain, Kåndiain, Kåttro, Luukoin

1722: Kåndia, Kåtro, Kåttro, Luukoin

1723: Kainul:n, Kåndia, Kåttro, Luk:n, Luukoin

1724: Kainul:, Kåndia, Kåttro, Luuk:n, Luukoin

1725: Kainul:n, Kåndia, Kåttro, Luukoin

1726: -, Kainulain, Kåttro, Luuk:n, Luukoin, Mannin

1727: -, Kainulain, Kåndia, Kåttro, Luukoin, Mannin

1728: -, Kainulain, Kåttro, Luukoin, Mannin

1730: -, Kainulain, Kåttro, Luukoin, Uckoin

© Väinö Holopainen 2020