AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaHenkikirjat → 1743, kyläjärjestys

Iisalmen komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1743 henkikirjassa

Iisalmen pitäjä

Henkikirjan päiväys 20.1.1743

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Hapajärfwj 11 Sold Lindquists hustr 30 1002 Haapajärvi
Härnäjerfwj 3 Rustmästare Gregor Aminofs bostelle varusmestari 1002 Hernejärvi
Idensalmj 6 Capit: Lieut: Heurlins fr luutnantti 1003 Iisalmi
Jummis 2 Sold: Luckarins hust 87 1003 Juminen
Kåpola 1 Soldat Bergs hustr 115 1004 Koppola
Lambajerfwj 8 Sold: Lappalains hust ruotu? 1005 Lampaanjärvi
Luckarila 1 Sold: Bruns hustr 114 1005 Lukkarila
Lupua 3 Sold: Nymans hustr 53 1006 Luupuvesi
Läppälax 1 Soldat Giöcks hustr 2 1005 Leppälahti
Narfwanlax 1 Soldat Pallins hust 122 1007 Naarvanlahti
Ollikala 10 Förar Hoffrens bostelle majoittaja 1008 Ollikkala
Palois 2 Hr: Capit. Hestskoos folck kapteeni 1009 Paloinen
Pielawessj 3 Fäldtwebl: Lämkes bostell vääpeli 1010 Pielavesi
Salamä 1 Sold: hustr Helena mahdollisesti 65 1010 Salahmi
Sillmjärfwj 1 Sold Tornbergs hust mahdollisesti 38 1012 Salmijärvi
Sullkawa 7 Sold Bergmans hustr 37 1012 Sulkava
Ullmala 4 Munsterskrifw: Wahlman katselmuskirjuri 1013 Ulmala
Ullmala 7 Förare Springbergs bostel: lippumies 1013 Ulmala
Wächmäsjärfwj 2 Sold: Haggquists hustr 81 1014 Vehmasjärvi
Wäisälänmäkj 3 Sold: Ecklundz hustr 4 1014 Väisälänmäki

RuoduittainVuosi 1742Vuosi 1749
Lähde: mikrofilmi LT1537
Sivunumerojen linkit ovat Digitaaliarkistossa

© Väinö Holopainen 2020