AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaHenkikirjat → 1725, kyläjärjestys

Juvan komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1725 henkikirjassa

Joroisten pitäjä

Henkikirjan päiväys 19.11.1724. Henkikirja kokonaan

Yhteensä 14 sotilasta, joista todennäköisesti tähän komppaniaan kuuluvia 13 ja tunnistamattomaan komppaniaan kuuluvia 1.

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Heurilä 7 Solld: Mattz Lapwät:s hust lienee 91 2602 Häyrilä
Heurilä 10 Solld: Ellias Asick:s hustru lienee 92 2603 Häyrilä
Jorroisnemj 1 Solld: Hind: Kåpoins hust lienee 85 2604 Joroisniemi
Jorroisnemj 6 Solld: Pentins hust lienee 88 2604 Joroisniemi
Kaitais 4 Solld: Påhl Heurins hust mahdollisesti 114 2605 Kaitainen
Katissalax 1 Solld: Lattuins hust lienee 82 2606 Katisenlahti
Kärrisahlo 9 Solld: Petter Kopoins hust lienee 78 2607 Kerisalo
Kåtkatlax 7 Solld Lars Jumpains hust 79 2608 Kotkatlahti
Kåtkatlax 10 Solld: Purssiains hust lienee 80 2609 Kotkatlahti
Roukoierfwj 1, 2 Solld: Hyfwärins hust lienee 86 2610 Ruokojärvi
Saufwonemj 4 Solld: Olof Hillduins hust lienee 104 2611 Savuniemi
Saufwonemj 7 Solld: Ehnbohms hust lienee 105 2611 Savuniemi
Wättiläby 3 Solld: Jäppisses hustru lienee 98 2611 Vättilä

Juvan pitäjä

Henkikirjan päiväys 5.11.1724. Henkikirja kokonaan

Yhteensä 28 sotilasta, joista todennäköisesti tähän komppaniaan kuuluvia 26 ja tunnistamattomaan komppaniaan kuuluvia 2.

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Aufwila 3 Solld: Cnuth Snickarins hust 40 3109 Auvila
Haikarala 2 Solld: Johan Läskins hust lienee 31 3111 Haikarila
Haloila 1 Solld: Hind: Pafwil:s hust 26 3111 Halola
Hatzoila 4 Solld: And:s Wästerins hust lienee 36 3112 Hatsola
Heinola 2 Solld: Johan Läskins hust lienee 25 3111 Heinola
Kaihumäckj 2 Solld: Olofz hustru mahdollisesti 2 3113 Kaihunmäki
Kaisslaierfwj 1 Solld: Puhackas hust lienee 75 3114 Kaislajärvi
Kangais 5 Solld: Abells hustru lienee 32 3113 Kangas
Kaskis 3 Solld: Petter Hamuins hust lienee 10 3114 Kaskii
Kaskis 4 Solld: Peer Peerssons hust mahdollisesti 11 3114 Kaskii
Kiskilänemj 4 Solld: And:s Lautiains hust lienee 13 3114 Kiiskilänniemi
Liefwola 2 Solld: Nills Sparres hust lienee 23 3117 Lievola
Lähickoila 2 Solld: Mattz hustru mahdollisesti 50 3117 Lehikkola
Maifwala 1 Solld: Anders Teif:s hustru lienee 71 3118 Maivala
Maifwala 3 Solld: Hind: Teifwas hust lienee 72 3119 Maivala
Narila 1 Solld: Påhl Piroins hust lienee 53 3120 Narila
Näringe 7 d:r Hindrich Jora lienee 30 3120 Näärinki
Näringe 8 Solld: Pöndins hustru lienee 67 3120 Näärinki
Ollickala 4 Solld: Peer Laitins hust lienee 35 3121 Ollikkala
Pullckila 5 Solld: Staffans hustru lienee 55 3124 Pulkkila
Remoierfwj 4 Solld: Hind: Leinoins hust lienee 43 3124 Remojärvi
Rookola 1 Solld: Mattz Ållkoins hust mahdollisesti 60 3126 Ruokola
Såinemj 2 Solld: Peer Pussoins hust lienee 31 3126 Soiniemi
Tuchkala 2 Solld: Karialains hust lienee 45 3127
Tuchkala 4 Solld: Hans Kämpis hust lienee 68 3128
Wächmais 6 Solld: Essoins hust mahdollisesti 4 3128 Vehmaa

Sulkavan pitäjä

Henkikirjan päiväys 7.11.1724. Henkikirja kokonaan

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Kaitais 1 Solld: Swen Wätel:s hust 129 3135 Kaitainen

RuoduittainRuotutalollisetVuosi 1724Vuosi 1726

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8777 Tositekirja 1725-1725, sivut 2602-2612, 3109-, 3133-
Kansallisarkisto Astia, Astia, Astia
Digihakemisto 8777

© Väinö Holopainen 2023