AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1655  ☰ 

Juva maakirja 1655

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 232BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suriniemi/Suurniemi
Peer Wenäinen
Per Lamain el:r Lars
Matz Jönss. Rongain
Mårt: ibm el:r Peer Pikinen och Per Råskoin
Thomas Immoin
Mårten Söfringss.
Olof Hansson Tirroin
Hyfwälä/Ronkala [4]
Påhl Rångain
Erich ibm
Hindrich Rångain
Peer Hyfwöin
Jöns Pardain
/Pelkilä [1]
Larss Pelloinen
Hind: och And:s And: ibm
Härkälä/Härkälä
Thomas Härkäin
Eskill ibm el:r Per Pelgin
Peer ibm el:r Pelgin
Philpus Kiskinenn
Laukala/Laukkala
Matz Pärmain
Christer Harmain i Purhola

Sivu 233AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Laukain
Hans Rautiain
Hindrich Hermoin
And: Pernäin brukar __ Peer Pernäins ödhe
Erich Pärnäin på Olli Lauckains ödhe
Palois/Palonen
And. Thomass. Hulkoin
Immola/Immola
Olof Immoinen
Johan Rångain
Jöns Immoin
Mändyis/Mäntynen [10]
Anders Kånsti
Kiskilä/Kiiskilä
Peer Weijalain el:r Hindrich Achoin
Peer Sigfredss. ibm
Bertill Kiskinen
Kaskis/Kaskii
Grels Kiskinen
Peer Wasara
Erich Mich: Kiskin
Niels Kiskinen
Påhl ibidem
Randois/Kaskii [5]
Erich Randoin

Sivu 233BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tyrymäki/Tyrynmäki
Hindrich Wätäin
Lautiala/Lauteala
Peer Lautiainen
Nemihärkälä/Härkälänniemi
And:s Härkäin el:r Peer
Michell Kiskin el:r Paiain
Kiskiläniemi/Kiiskilänniemi
Påhl Kiskinen
Erich Gorgiuss. ibm
Anders ibm
Kopsalaby/Kiiskilänniemi [11]
Anders Kopsa
Påhl Kopsa
Olof Lomoin
Summala/Summala
Niels Pardain
Johan ibm
Jacob Wätäin
Lars Erichss. Lampin Erich Immoin
Mårt: Thomasson
Purhola/Purhola
Lars L. Purhoin
Lars Per: Dito
Thönne Matzsson
Hättilä/Hottila
Simon Håtti el:r Kiskinen

Sivu 234AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Kerfuin
Kasintaipal/Kasintaipale
And:s Lautiain Kurki
Soiniemi/Soiniemi
Knut Antoin el:r Anders Neekj
Kangankylä/Kangas
Eskell Mardikain
Isack Muttilain
Matz Rimppi
And:s Pardain el:r Isaak Muttilain
Anders Pasain
And:s Pärinains E:a
Kettula/Kettula
Matz Mårt. Oinoin
Olof Ullmain
Anders ibm
Pätylä/Pätylä
Jöns Hämäläin
Kurikala/Paatela [5]
Bertel Kainulain
Järfwenpä/Järvenpää
Abram Mutulain
Lars Jöran: Påsa
And:s Hyfwains Jordh stycke Koifwasenranda Pelkimä Saurinpää

Sivu 234BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hind: Hyfuäin Sawenpeldo el:r And:s Konstj
Taipall/Taipale
Olof And: Taipall
And:s Hapio el:r H:r Simon
Menninmäki/Männynmäki
Peer Pardain el:r Niels
Matz Hinderssonn
Bärndt Mårt: Grabbe
Stafan Pardain
Olof ibm
Matz Huttuin eller Brusi Uckoin
Yliwesi Pitkälax/Ylivesi
Jacob Peerss. Nasak
Teinus Laskoin
Stafan Matz: Täwualain el:r Simon Hämäläin
Kaihumäki/Kaihunmäki
Lars Mardikain H:r
Lars Mardikain
Peer Pasain
Hind: Putkinen
Christer And: Pätyin
Poikola/Poikola
Niels Pijk
Cosmala/Kuosmala
Peer Cosmain
Johan ibm

Sivu 235AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hatsola/Hatsola
Olof Hemmingss. Turakain
Hemming Hatzoin
Peer Martin
Thomas Mustoin
Oluf Tarkiains E:a
Ollikala/Ollikkala
Anders Ollikain
Matz Lapweteläin
Jöns Pedikäin
Patela/Paatela
Thomas Smedh el:r Hindrich Leskin
Matz Toifuain O. Oikoin
/Ollikkala [1]
And:s Nulpoin el:r Lars
Påhl ibm el:r Larss
Anders Ihalain
Jacob Hamuin
Peer Lambin
Eskill Wäisäin
Måns Ollikains E:a
Per Bengt: Wachwain
Turakala/Turakkala
Christ: Turakain el:r Peer
Isack Ryss eller Oluf Turekin
Poihasby/Pohjois
And:s Ruotzalain el:r Suickain

Sivu 235BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Pöxäin
Michel Mustasu el:r Peer Marainen
Bengdt Cossmain
Lars Thom: Marin
Anders Pekurin
Thoms Ikoinen
Lars Poudinenn
Mäkiöis/Mäköis
Eskill Kemiläin
Oluf Tenhuin
Staffan ibm
Anders Ilmarj
And:s Rasain eller Eschill Kemiläin
Niels Kemiläin
Lars Tenhuin
Lars Hyfwäin
/Heinola [2]
Simon Kosmain
Heinola/Heinola
Olof Heinoin
Niels ibm
Peer Puruin eller Lars Pöndin
Mustola/Koikkala [4]
Abram Abramss:
Niels Mustoin el:r Hindrich

Sivu 236AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Haloila/Halola
Michel Haloin el:r Peer Michellssonn
Haikurala/Haikarila
Peer Sigfredss. Kärkj
Jören Jön: Haikarain
Niels Suikoin el:r Mårt. Pulkain Orain
Randois/Rantuu
Erich Martin el:r Bengdt Anttoinen
Påhl ibidem
Jacob Peerssonn
Hietajärfwi/Hietajärvi
And:s Orroij Kettuin
Matz Persson Kettu
Peer Perssonn ibm
Matz Johanss. Kosmain
Lars Fråstj
Kaislajärfwi/Kaislajärvi
Johan Härköin
Simon och Ifwar Martins Ödhe
Paiusalm/Pajusalmi
Hind: Leskin el:r Simon Heinoin och Påhl Marains ödhe
Marala/Maarala
Per Månsson Marain eller Månss

Sivu 236BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof och Matz Härköin
Peer Marain el:r Måns
Matz, Phål och Johann Marain
Johan Leskinen
Markus Rasain och Johan Herttuain
Anders Ahoin el:r Peer Rehuin
Kållmalachden pöllys
Maiwala/Maivala
Jöran Ihalambin
Peer Condia el:r Brusi
Olof Henninen
Stafan Cossmann
Grels ibm
Erich Jespersson
Jöns Turkia
Kilpola/Kilpola
Mathias Skadewitz
Jöran Bengdtssonn
Anders Putkin
Matz Kallinen
Jöns Hämäläin
Pekurila/Pekurila
Mårten Pekurin
Anders Ihalain

Sivu 237AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cosmala/Kuosmala
Påhl Tarkiain
Måns Olofssonn
Lehikola/Lehikkola
Påhl Lehikoinen
Pååll ibm Neula
Joh: el:r Brusi Lehikoin
Matz ibm
Ingila/Inkilä
Simon Wainckain el:r Brusi Lamain
Thomas Johanss. el:r Matz Hanss: Ingin
Hans Inginen
Wuorilax/Vuorilahti
Påhl Bengdtinen
Philpus Tarkia
Aufuila/Auvila
Matz Wänäin And:s Kuma el:r Thoms Bert:
Matz Aufuin el:r Lars
Lars And:s Aufuin
Oloff Aufwin
Peer Aufuinenn
And:s och Matz ibm
Teifwala/Teivaa
Olof Teifwain
Jöns Längä

Sivu 237BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Murdois/Murtois
Oluf Härköin
Hind: Hämäläin
Per Hämäläins E:a el:r Olof ibm
Knut Hind: Hämäläin
Oluf Larss: Oikarinen el:r Mårt: Nielssonn Ihalain
Hind: Pafuilain
Knutilanmäkj/Knuutilanmäki
Knut Hämeläin
Samuel ibm
Peer Rutu
Jöns Pelkinen
Ihannus Hämeläin Thomas Rångoin
Remojärfui/Remojärvi
Påfuel Pafulain
Erich Michellssonn
Abram Remoin el:r Staffan
Lars Oikarin
Niels Pafuilain el:r Paunoin
Peer Tijlikain
Grels Kaupin

Sivu 238AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Poutia el:r Niels Hämäläin
Knut Jurfwain
Ollj och Peer Remoin
Peer Hanss: el:r And:s Remoin
Olof Pakar eller Olof Inginen
Pitkälä/Pylkkälä
Olof Pylköin
Clemet ibm
Erich Hämäläin el:r Bertill Pylköin
Tuchkala/Tuhkala
Olof Tuchkalain
Niels Solckj
Per Jönss. Leinoin
Hotysby/Hyötyy
Matz Cossmass. Hotyläin
Hindrich Hotyläin
Abram ibidem
Wuorenma Tijendh, Wesikansa
/Vuorenmaa
Peer Lambin el:r Påhl
Jöran Michell: ibm

Sivu 238BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mårten Lambin
Matz Matz: Hirfuoin
Matz Hanss. ibm
Peer ibm
Lars Pekurin el:r Matz Påhl: Repoin
Peer Linoin
Michell ibm
Per Jönss. Leinoin
Lars Leinoinen
Karkiama/Karkeamaa
Lars Lambin eller Eskill Niels: Pöyhäin
Eskill Niels: Pöyhäin
Anders ibm
Per Kurkin eller Hind: Peerssonn
Lars Pöyhäin
Niels Pöyhäin el:r Per Jon: Kurikain
Narila/Narila
Anders Narinen
Thomas ibm
Påhl Tarfwain
Hamula/Hännilä [3]
Christer Lamain el:r Matz Heinoins E:a
Randois/Rantuu
Peer Kettuin

Sivu 239AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wechmais/Vehmaa
And:s Pöxäinen
Matz Tijain el:r Pöxäinen
Lars Hatzain el:r Jacob Persson
Jacob Wester
Peer Mardikain
Påhl Larss. Lamain
Per Rimpi el:r Lapweteläin
Niels Wehmoin el:r Pijck
Michell Hatzoin
Mårt: ibm Sutar
Hindrich Ochtoin
Anders Rimppi
Olof och Staffan Kerfwin eller Hindrich Merda
Näringh/Näärinki
Niels Tarckoin
Lars Nousiain el:r Peer Påhl Råpain
Peer Kosmain och Anders Leskinen
Cauppi Näringh
Olof Pennoin
Matz Kosma Muiku

Sivu 239BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Koskmain Lillj
Påhl Kärkäin Mullj
Påhl Jaroin
And:s Wenäläin
Påhl Hatzain
Jöns Per:käin och Lars Jaroins Jordh och Mullj Kärckäins håfd
Frälse Efter Norkiopingz Besluth ♦ Läänitykset
Sahl: Afanaci Nasakz Erfwingar efter Kongl: Bref Dat: d: 23 Julij 613 och Confirmation aff den 2 Septembris 1648 ♦ Nassokinin läänitys
Sätterij: Rähula, Achola, Palkala, Marala, Summala
Randois/Rantuu
Jöns Huttuin
Niels Härköin
Jacob Peerssonn
Såpala/Sopala
Peer Såpainen
Johan ibidem

Sivu 240AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Laukala/Laukkala
Lars Heinoin
Peer ibm
Paiusalm/Pajusalmi
Simon Heinoin
Leskelälä/Leskelä
Jöran Leskin el:r Oloff
Johan Leskinenn
Matz Härkain eller Hindrich Leskinen
Härkälä/Härkälä
Påhl Härköin
Peer ibm
Wijsala/Viisala
Per And:n Leskin el:r Wijsa
Pöllälä/Pellilä
Olof Pölläinen
Lefuola/Lievola
Jöns Leinoin
Påhl ibm el:r Olof
Hans Hanninen
Matz Lehikoin el:r Peer
Johan Pärnäin
Rasala/Rasala
Peer Rasainen
Jokela/Jokela
Cåsma Håttijn eller Anders Wåldain

Sivu 240BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Pijspain Pispa ödhe
Lipsala/Lipsala
Niels Lipsainen
Påhl ibidem
Jöns ibm
Mälkiös/Mäköis
Mårten Wenäläin el:r Peer Leifwoin
Miettylä/Miettula
Hindrich Kerfwin
Commissarien Wälb: Erich Jespersson Lillieskiöldh efter Kongl: Bref Dat: d: 9 Augustij 647 och 17 Decemb: 651 ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Pohias/Pohjois
Olof Kuifwalain
Thomas Safwolain
Lars Narinkucko
Matz Käköin
Olof Kossmain
Peer Kituinenn
Lars och Mich: Käköin
Påhl Matzsson Narin
Peer Hämeläin
Soininiemi/Soiniemi
Peer Matilain
Michell Lamalain

Sivu 241AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mich. Purhoin el:r Simon Afuin
Matz Rasainen
Thomas Kotilain
Olof Pardain
Eschill Råikoinen
Wisa Matilain af Purhoins Ödhe
Mäkiös/Mäköis
Anders Hafwerin
Marala/Maarala
Anders Achoin och Peer Rehuinenn
Hetaiärfwi/Hietajärvi
Peer Anderss Kerfwuin
Lars Kosmain och Eshill Kosmain brukas af Peer Rehuin
Stafan Månoin
Matz Cosmain el:r Påhl Huippo
Anders Kånstj
Purhola/Purhola
Matz Hinderssonn
Olof Koistin
Arfwedh Kinnuin
Mustoila/Mustola
Olof och Michel Käköin
And:s Hafwerin el:r Påhl Ryheinenn

Sivu 241BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Leut: Hindrich Arfwedhsson Efter Kongl: Bref Dat: d: 13 Decemb: Anno 1650 ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Teifuala/Teivaa
Jöns Teifwain
Corp: Markus Jacobsson Efter Kongl: Breff Dat: den 13 Decembris A:o 650 ♦ Markus Jakobssonin läänitys
Sonniniemi/Soiniemi
Oloff Pardainenn
Maioren Wälb: Jöns Rosensmitt Efter Kongl: Breff Dat: den 5 Feb: A:o 1651 ♦ Jöns Rosenschmidtin läänitys
Cosmala/Kuosmala
Cosma Tarkiain
Kurickala/Paatela [5]
Hans Tirroinen
Remojarfwj/Remojärvi
Olof Rimi
Leut: Michell Erichsson Efter Kongl: Bref Dat: den ♦ Mikael Erikssonin läänitys
Kaislaiärf/Kaislajärvi
Jacob Ifwanain
Hottila/Hottila
Oloff Persson Kijskin

Sivu 242AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wuorenma/Vuorenmaa
Peer Peersson Linoin Tendia
ÖfwerstL: Mårten Brennefält Efter Kongl: Breff Dat: den 20 Martij A:o 1651 ♦ Mårten Brennerfeltin läänitys
Hötylä/Hyötyy
Jöns Oikarin
Underlagde Hemman och Ränttor ♦ Juvan pappilan alaisina
Taipal/Taipale
Under Prästebohl
Wechmanäring/Vehmaa
Philpus Kijskinenn

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8615 Maakirja 1655-1655, sivut 232-242
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8615

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16531660

© Maija-Liisa Laakso 2022