AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1676 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Idensalmi Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz Nyslottz medh dess sampt Kynne Gårdz Lähn pro 1676


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys ♦ Hans Högh Greff: Excell:tz Herr Rijkz Dråtzetes Frällsse

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1030

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Idesalm by/Iisalmi
1 Bertell Matsson Colioinen
1 Anders Matsson Colioinen
1 Peer Matssonn Colionen
1 Mårthen Karfwoinen
1 Eskell Larssonn Colioinen
1 Anders Johansson Karakain
1 Anders Andersson Karakain
1 Hindrich Andersson Karakain knecht
1 Pååhl Peersson Karhunen
1 Daniell Kijskinen
Pardala by/Partala
1 Oloff Olofssonn Kätiläinen
1 Hindrich Gustaffssonn
1 Johann Andersson Pardainen
1 Wijssa Eskellsson Pardainen
1 Lars Påfwelsson Pardainen

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1030

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jören Olofsson Pardainen
Walkeain/Valkeamäki
1 Pååhl Pååhlsson Kettuinen
1 Johan Olofssonn Kettuinen
1 Lars Olofsson Dito
1 Thomas Kättuinen
1 Peer Olofsson Kättuinen
1 Anders Oloffsson Dito
1 Olof Andersson Dito
1 Bertell Colemain
1 Matz Bertillsson Colemain knecht
Wierema by/Vieremäjärvi
1 Pååhl Hindrichsson Kättuinen
1 Lars Hindrichsson Kettuinen
1 Bertell Hindrichsson Kettuinen
1 Hans Hansson Karfwinen
1 Matz Wäyryinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1030

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Jönsson Caupinen
1 Anders Andersson Kettuin
1 Olof Anderssonn Kättuinen
Sallami by/Salahmi
1 Påhl Påhlsson Mackoinen
1 Jöns Larsson Mackoinen
1 Mårthen Olofsson Pardainen
1 Eskell Matsson Mackoinen
1 Hans Matssonn Dito
1 Matz Eskellsson Dito
1 Matz Matzssonn Dito
Nissiläby/Nissilä
1 Matz Påhlssonn Nijssinen
1 Pååhl Pååhlsson Dito
1 Niels Oloffsson Nissinen
1 Oloff Olofsson Dito knecht
1 Michell Oloffsson Dito

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1030

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oloff Påhlsson Nissinen
1 Pååhl Larsson Dito
1 Matz Johansson Dito knecht
1 Hindrich Kåckåinen

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1031

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påhl Jönssonn Puraläin
Kaupila/Kauppila
1 Michell Caupinen
1 Jöns Bertellsson Caupinen
Sukewa by/Sukeva
1 Peer Jacobsson Kainulain
1 Matz Jacobssonn Dito
1 Michell Matssonn Somalain
1 Michell Erichssonn Dito
Ryhälä/Ryhälä
1 Oloff Knutsson Karfwj
1 Lars Matsson Ryhäinen
1 Anders Staphansson Ryhäin
1 Peer Oloffssonn Kettuinen

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1031

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Jönss Jönsson Ryhäinen
Swennimäkj/Vänninmäki
1 Jöns Madtsson Huttuinen
1 Niels Matsson Huttuinen
1 Matz Peersson Dito
1 Hindrich O: Swenninen
1 Matz Knutsson Kurfwj knecht
1 Jöns Hindrich Huttuinen
1 Oloff Hindrichsson Dito
1 Lars Larsson Dito
1 Påhl Condiain drengh
Rutakå by/Rutakko
1 Olof Peersson Ryhäinen
1 Lars Peersson Dito
1 Lars Wijssasson Rönköin
1 Knut Peerssonn Kainulainen
1 Peer Larsson Röncköi

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1031

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Johan Matssonn Röncköi
1 Anders Andersson Pölläinen
1 Christer Larssonn Huttuinen
1 Michell Larssonn Dito
1 Lars Larssonn Dito
1 Peer Oloffsson Huttuinen
1 Oloff Oloffssonn Dito
Sångajärfwj/Sonkajärvi
1 Anders Andersson Rönköi
1 Jöns Oloffsson Huttuinen
1 Hindrich Olofssonn Dito
1 Thomas Oloffsson Dito knecht
1 Anders Andersson Mötöinen
1 Niels Andersson Mötöinen
1 Pååhl Matssonn Eskelinen
1 Ifwardh Hindrichsson Pardainen

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1031

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Bertell Oloffsson Pardainen
1 Pååhl Påhlsson Eskelinen
1 Eskell Påhlssonn Eskelinen
WähmasJärfwj/Vehmasjärvi
1 Lars Larssonn Eskelinen
1 Carll Larssonn
1 Hindrich Erichsson Pardain
1 Peer Jörensson Toufwinen
1 Peer Peerssonn
1 Staffan Staffansson Toifwin
1 Michell Peerssonn Tofwinen
1 Peer Peersson Tofwinen
Säläwä by/Sälevä
1 Niels Johansson Råiwas
1 Lars Oloffsson Nissinen
1 Philpus Olofssonn Dito
1 Oloff Erichsson knecht

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1032

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Erich Oloffsson Nissinen
1 Sigfredh Korhoinen
1 Knut Thomasson Sormuinen
1 Thomas Thomasson Dito
1 Jeremias Larsson Heiskain
Jumis by/Juminen
1 Oloff Oloffsson Jutinen
1 Hindrich Oloffsson Dito
1 Jöns Andersson Heiskainen
1 Peer Andersson Dito
1 Hemmingh Hindrichssonn
1 Bertell Hindrichsson Hyryinen
1 Hindrich Hindrichssonn
1 Hindrich Bertellssn Hyninen
1 Hindrich Hemmingssonn knecht
1 Lars Andersson Häiskain

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1032

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
HerneJärfwj/Hernejärvi
1 Peer Jacobsson Haloinen
1 Peer Peersson Pardainen
1 Philpus Peerssonn Dito
1 Peer Johansson Dito
1 Peer Larssonn Dito
1 Niels Jörensson Nissinen
1 Jöns Jörensson Dito
Wijtaby/Viitaa
1 Påfwel Andersson Huttuin
1 Peer Andersson Huttuin
1 Olof Markussonn Dito
1 Markus Markusson Huttuinen
1 Anders Andersson Huttuinen den yngre, knecht
Kihusarj by/Kilpisaari
1 Hindrich Andersson Pyllikäs
1 Lars Andersson Pyllikäs
1 Peer Andersson Pyllikäs

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1032

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Andersson Huttuinen
1 Markus Markusson Dito
1 Oloff Markusson Huttuinen
1 Jöns Peersson Surulain
Palois/Paloinen
1 Jöns Larssonn Häiskain
1 Lars Jönsson Häiskain
1 Bertill Larsson Häiskain
1 Lars Larsson Dito knecht
Ulmala/Ulmala
1 Erich Larssoin Heinoinen
1 Niels Christer Tijkainen
1 Olof Christerssonn Dito
1 Oloff Larsson Kasarinen
1 Christer Christersson Ulmain
1 Oloff Oloffssonn Tijkainen
1 Christer Oloffsson Tijkainen

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1032

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Oloffsson Tijkainen
1 Påhl Tijkainen
1 Anders Andersson Lapweteläin knecht
1 Niels Andersson Lapwetel:n
1 Olof Matsson Asikainen
1 Pååhl Påhlsson Ulmain
1 Pååhlsson Dito
1 Peer Jönssonn Ulmain
1 Jöns Jönssonn
1 Pååhl Bertellsson Ulmain

Ruotu 11, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Jönsson Ulmain
Nerkoby/Nerkoo
1 Jöns Peersson Kähköinen
1 Peer Peerssonn Kähköinen
1 Oloff Peersson Kähköinen
1 Lars Larsson Kähköinen

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Larsson Kähköinen
1 Olof Larssonn Dito
1 Anders Larsson Dito
1 Peer Markusson Pardainen
1 Casper Martikain
1 Peer Olofsson Martikain
1 Hemmigh Andersson Käriäin
1 Pååhl Anderssonn
Mardikala by/Martikkala
1 Olof Peersson Martikain
1 Christer Peersson Dito
1 Jören Jörensson Dito
1 Lars Markusson Pardainen knecht
Ollikalla by/Ollikkala
1 Christer Jacobsson Martikain
Mardikala/Martikkala
1 Peer Christersson Martikain
1 Oloff Christerssonn Dito

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ollikalla/Ollikkala
1 Hindrich Pååhlsson Siwoinen
1 Peer Pååhlsson Siwoinen
1 Peer Peersson Martikain
1 Gabriell Peersson Dito
1 Jören Peerssonn Martikain
1 Peer Jörensson Dito knecht
1 Lars Bertillsson Ollikain
1 Hindrich Bertellsson Ollikain
1 Staphan Hemmingsson Dito
1 Påhl Larsson Ickoinen
Kifwisto by/Kivistö
1 Pååhl Pååhlsson Ollikain
1 Johan Påfwelsson Dito
1 Peer Påfwelsson
1 Johan Johansson Dito
1 Pååhl Andersson Ollikainen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Sutela by/Sutela
1 Matz Nielssonn Sutinen
1 Anders Andersson Sutinen
1 Niels Andersson Sutinen
1 Matz Peersson Lappalain
1 Hans Peersson Lappalain
1 Olof Påfwelsson Ollikainen
Luckarila/Lukkarila
1 Lars Larsson Luckarinen
1 Erich Larsson Luckarin
1 Jören Hemmingsson Lukarin
1 Peer Peersson Lukarin
1 Lars Peersson Dito knecht
Rookois by/Ruokonen
1 Jacob Hindrichsson Rotzalain
Pajujärfwj/Pajujärvi
1 Erich Johansson Cuossmain
1 Peer Peersson Cuossmain
1 Peersson Dito

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1033

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Olofsson Luckarainen
1 Oloff Larsson Luckarinen
1 Oloff Erichsson Dito
1 Erich Erichsson Dito
1 Hemmingh Hemmingsson Rotzalain

Ruotu 15, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Matz Matsson Tåloinen
1 Erich Påhlsson Lapweteläin
Kåpåila by/Koppola
1 Pååhl Staffansson Wäissäin
1 Sigfredh Pååhlsson Cuossmain
1 Lars Peersson Sutinen
1 Niels Peerssonn Dito
1 Peer Nielssonn Ruotzalain
1 Peer Anderssonn Dito knecht
1 Anders Andersson Dito
1 Ifwardh Anderssn Ruotzalain

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Larsson Kopoinen
1 Lars Dito Son
1 Anders Larsson Dito knecht
1 Hindrich Hindrichsson Ruotzalain
Narfwanlax/Naarvanlahti
1 Ifwardh Swensson Hilduin
1 Mårthen Swensson Dito
1 Jöns Jönnsson Hilduin
1 Niels Swensson Hilduin
1 Sigfredh Nielsson Dito
1 Peer Erichsson Myckäin
Ongiwesi by/Onkivesi
1 Pååhl Nielssonn Rotzalain
1 Matz Peersson Rotzalain
1 Peer Matsson Dito
1 Michell Linduinen
1 Peer Peersson Röngä

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Läppälax/Leppälahti
1 Peer Christersson Puruinen
1 Peer Påhlssonn Lapwäteläin
1 Enewadh Pååhlsson Lapwetl:
1 Enewaldh Lapwetelain
1 Enewaldh Enewarldhssonn Dito
1 Pååhl Knuthssonn Lapweteläin knecht
1 Johan Olofssonn Keioinen
1 Lars Larssonn Lapweteläin
Wäisälänmäkj/Väisälänmäki
1 Hindrich Hansson Lappalain
1 Peer Hansson Dito
1 Staphan Peersson Dito
1 Peer Påhlssonn Dito
1 Christer Christersson Puruinen
Karfwasalmj/Karvasalmi
1 Bertill Rynäinen
1 Lars Erichssonn Rynäinen

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1034

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Cuossmasson Cuossmainen
1 Oloff Thomasson Ollikain
1 Jören Thomassonn Ollikain
Lapwätelä by/Lappetelä
1 Oloff Erichssonn Lapweteläin
1 Anders Erichssonn Lapweteläin
1 Oloff Kataiain
1 Oloff Olofssonn Dito
1 Oloff Eskellsson Jäskeläinn
1 Matz Philpussonn Packoin
1 Jören Matzson Lapweteläin
1 Oloff Harakainen
Pörsenmäkj/Pörsänmäki
1 Pååhl Erichsson Rautapardain
1 Ifwardh Erichsson Dito
1 Hindrich Assickainen
1 Erich Erichsson Rautaparta knecht

Ruotu 19Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1035

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Bertillsson Pardainen
1 Bertill Bertellsson Dito knecht
1 Jören Bertellsson Dito
1 Carll Johanssonn
1 Jacob Johanssonn
1 Heindrich Hansson Wäissäin
1 Staffan Hansson Dito
1 Peer Läskinen
1 Pååhl Peersson Dito
1 Påfwell O: Pardainen
1 Olof Oloffsson
1 Anders Oloffssonn
Lambanjärf:/Lampaanjärvi
1 Niels Oloffsson Häninen
1 Lars Thomasson Rissain
1 Michell Michellsson Saickoin

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1035

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Hansson Jäskeläin
1 Oloff Hansson Dito
1 Hans Hansson Dito
1 Niels Kockoinen
1 Lars Larsson Saickoinen
1 Matz Larssonn
Heinämäckj/Heinämäki
1 Pååhl Oloffsson Huttuinen
1 Hans Andersson Määkelain
1 Pååhl Staffansson Kassarainen
1 Anders Peersson Kärkäin
1 Peer Peersson Dito knecht
1 Oloff Oloffsson Lippoin
1 Eskell Oloffsson Dito
1 Eskell Mårtenssonn Lippoin
1 Anders Mårthensson Dito

Ruotu 21Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1035

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Oloff Madtsson Koteilainen
Löytynmäkj/Löytynmäki
1 Anders Erichsson Räissäinen
1 Johan Anderssonn Ihalainen
1 Lars Peersson Tossawainen
1 Pååhl Peersson Röngö
1 Lars Niskainen
1 Lars Larsson Luckarinen
Kuifwaniemj/Kuivaniemi
1 Johann Michellssonn Tossawain
1 Lars Michellssonn Dito
1 Anders Tåssawain
1 Lars Anderssonn Tåssawain
1 Peer Anderssonn Dito knecht
1 Anders Anderssonn Dito
Taiwallby/Taipale
1 Nielss Nielsson Tiainen
1 Hindrich Nielssonn Tiainen

Ruotu 22Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1035

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lars Nielsson Tiainen
1 Elias Påhlssonn Rytkoinen
1 Peer Påhlssonn Dito
1 Carll Kemilain
Pielawäsi by/Pielavesi
1 Matz Hinderssonn Rytkäin
1 Hindrich Matssonn Dito
1 Johan Matssonn Dito
1 Hemming Henrichsson Rytkäin
1 Elias Hemmingsson Dito
1 Pååhl Larsson Tossawain
1 Mats Matssonn Tihoinen
1 Simon Olofsson Niskainen
1 Lars Olofssonn Dito knecht
1 Olof Olofssonn Dito
1 Johan Isackssonn Dito

Ruotu 23Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1035

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Isackssonn Niskainen
1 Anders Anderssonn Dito

Ruotu 23, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1036

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Johann Niskainen
1 Anders Larssonn Piedikainen
1 Jacob Olofsson Räsein
1 Olof Olofsson Dito
1 Hindrich Olofsson Dito
1 Hindrich Erichsson Tickain
1 Påhl Erichssonn
1 Erich Erichssonn Dito
1 Lars Erichssn Tickain
1 Peer Erichsson Rotzalainen
1 Erich Erichsson Rotzalainen
1 Peer Nielssonn Rotzalainen knecht
1 Hindrich Hindrichsson Harmain

Ruotu 24Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1036

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påhl Bertellsson Colemainen
Tommanmäkj/Tommonmäki
1 Bertill Jönsson Pardainen
1 Jöns Johnnsson Pardainen
1 Påhl Jönsson Dito
1 Peer Hindrichsson Lappalain
1 Påhl Hindrichssonn Dito
Sulkawa by/Sulkava
1 Staffan Påhlsson Nousiain
1 Påhl Påhlsson Dito knecht
1 Olof Larssonn Dito
1 Påhl Larssonn Dito
1 Anders Matsson Sarain
1 Markus Koikoinen
1 Olof Staffansson Hyfwyn
1 Påhl Matsson Tenhuin
1 Anders Matsson Dito

Ruotu 25Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1036

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Hindrichsson Pietikj
1 Olof Hindrichsson Pietikäin
1 Hindrich Andersson Piedikäin
1 Påhl Nielsson Piedikäin
1 Lars Persson Rytkäin
1 Erich Larsson Somalainen
1 Johan Parkinen
KallioJärfwj/Kalliojärvi
1 Lars Hindrichsson Kärkäinen
1 Peer Hindrichsson Dito
1 Knut Mårthensson Risukask
1 Olof Jönsson Kärckäinen
1 Jöns Jönsson Dito
1 Matz Suomalain d:
1 Hindrich Hindrichsson Kärckäin knecht
1 Michell Wijnekainen

Ruotu 26Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1036

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Anders Raialainen
1 Thomas Peersson Kärkäinen
1 Anders Peersson Dito
1 Peer Olofsson Dito
1 Lars Thomassonn Dito
1 Thomas Thomassonn Dito
1 Olof Michellsson Tickainen
NiemisJärf:/Niemisjärvi
1 Staffan Gabrielssonn Hyfwäin
1 Jacob Gabrielsson Dito
1 Jacob Matsson Dito
1 Olof Peersson Sarssa
1 Staffan Mårtensson Hämäläin
1 Hindrich Olofsson Hyf:r knecht
1 Pååhl Rautiainen
1 Peer Olofsson Niskainen

Ruotu 27Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1036

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Eskell Eskellssonn Kaikoinen
1 Lars Eskelssonn Dito
HautaJärfwj/Hautajärvi
1 Philip Olofssonn Kärkäinen
1 Peer Olofssonn Dito
1 Oloff Oloffsson Dito
1 Jöns Oloffsson Dito knecht

Ruotu 27, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1037

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Madtz Ikoinen
1 Mårthen Kurckuinen
1 Olof Olofssonn Dito
1 Oloff Peersson Pöry Dito
1 Peer Olofsson Pöry
Kiuruwäsiby/Kiuruvesi
1 Lars Påhlsson Tickainen
1 Olof Larsson Tickainen
1 Jöns Eskellsson Kaikonen
1 Eskell Jönnsson Kaikoinen

Ruotu 28Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1037

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Jönssonn Kaikoinen
1 Anders Påhlsson Pardainen
1 Hindrich Oloffsson Lapalainen
1 Hindrich Peersson Lappalainen
1 Hindrich Hindrichssonn Lappalain
1 Påhl Hindrichsson Dito knecht
1 Lars Hindrichsson Dito
1 Peer Hindrichsson Dito
1 Philpus Peersson Kijskinen
1 Peer Peersson Kiskinen
1 Jöns Peersson Pardainen
1 Oloff Peerssonn Pardainen
Rotanmäkj by/Ruotaanmäki
1 Larss Hinderssonn Lappalain
1 Hindrich Hindrichsson Lappalain
1 Olof Hindrichssonn Dito

Ruotu 29Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1037

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Thomas Hindrichssonn Lappalain
1 Niels Hindrichsson Dito knecht
1 Thomas Jönsson Huttuinen
1 Peer Jönsson Huttuinen
1 Matz Larsson Lappalainen
1 Lars Larsson Lappalainen
1 Matz Matsson Lappalainen
Porowäsi by/Porovesi
1 Peer Peersson Nirainen
1 Lars Peerssonn Dito
1 Jöns Wijssasson Cumbulainen
1 Hindrich Peersson Cumbulainen
Haiais by/Haajainen
1 Lars Larssonn Junduinen
1 Wijsa Wijsassonn Cumbulain den Äldre
1 Olof Larsson Junduinen
1 Peer Larsson Junduinen

Ruotu 30Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1037

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Wijsa Wijsassonn Cumbulainen
1 Anders Cumbulainen
HapaJärfwj/Haajaistaival
1 Påhl Hindrichsson Pardainen
1 Hindrich Hindrichsson Dito
1 Lars Hindrichsson Dito knecht
1 Johan Larsson Dito
1 Olof Larssonn Dito
1 Pååhl Larsson Pardainen
1 Matz Peerssonn Pardainen
Lupoe by/Luupuvesi
1 Lars Michellsson Pardainen
1 Olof Passoinen
1 Elias Olofsson Pässoinen
1 Isack Olofsson Pässoinen
1 Hans Olofsson Pässoinen
1 Hindrich Tapanainen

Ruotu 31Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1037

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Peersson Lappalainen
1 Peer Peersson Lappalain
1 Lars Peerssonn Lappalain
1 Anders Larssonn Häiskainen
1 Olof Oialainen
1 Olof Peersson Kärckäin
1 Lars Michellsson Pardainen
1 Anders Olofsson Haloinen
1 Oloff Oloffsson Dito

Ruotu 31, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Påhl Olofssonn Konoinen
1 Peer Peersson Kämäräinen
1 Påfwel Matsson Kämäräinen
1 Hindrich Matsson Kämäräin
1 Peer Rijssainen
1 Oloff Peerssonn Kämäräinen knecht

Ruotu 32Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Palois by/Paloinen
1 Matz Madtssonn Hynyinen
Ulmala by/Ulmala
1 Anders Jönssonn Ulmainen

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Wälb: Jöran Pistolkors Frälsse

Ruotu 32, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ongawesi by/Onkivesi
1 Peer Matsson Rämes
1 Mats Matsson Rämes
1 Johan Jönsson Rämes
1 Påhl Jönsson Rämes
1 Olof Heiskainen d:
1 Peer Larsson Rämäs
1 Peer Peersson Rämäs knecht
1 Lars Peersson Dito
1 Anders Larsson Dito
1 Hindrich Anderssons Rämes drengh

Läänitykset

Pietari Brahen läänitys torpparit ♦ Torpare

Ruotu 32, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
1 Pååhl Olofsson Wäyryinen
1 Olof Lydikainen
1 Sigfredh Hurskainen

Ruotu 33Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1038

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Pååhl Påhlsson Tåsåkainen
1 Pååhl Matsson Kåtilainen knecht
1 Peer Peersson Lappalainen
1 Mårthen Peersson Lappalainen
1 Staffan Söyäinen
1 Anders Harmainen
1 Hindrich Hyfwäinen
1 Niels Nielsson Niskainen
1 Johan Johansson Dito
1 Peer Larsson Häinoinen
1 Zacharias Läskinen
1 Niels Larsson Sourulainen
1 Pååhl Haloinen
1 Niels Nielssonn Rotzalainen
1 Stafan Stafansson Hyfwärinen

Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 63, ruodun loput 14 nimeä ovat Kuopion pitäjässä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1047

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ongiwäsi/Onkivesi
1 Staphan Staphansson Kasarainen

Kirkkoherra Hoffrenin torpparit ♦ Kyrckieherdens H:r Hindrich Hoffrenij Torpare

Ruotu 66, ruotuun kuuluu lisäksi 5 nimeä Kuopion pitäjästä Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
1 Peer Peersson Lappalainen
1 Mårthen Cotilainen
1 Peer Dito

Nimismiehen rengit ♦ Ländzmans drängiar

Ruotu 66, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1048

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hindrich Pöyhöinen
Peer Oloffsson Säckinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1030, 1047, 1048

Nimet aakkosjärjestyksessä16561677

© Väinö Holopainen 2023