AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1676 väenottoluettelo  ☰ 

Iisalmi väenottoluettelo 1676

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluettelo

Idensalmi Sochn

Uthskrifnigz Kort Rulla Öfwer Copio och Idensalmi Sochner p: 1676


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1119

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Ruotu
Idensalmj by/Iisalmi
Hindrich Anderssonn Karckainn 1 1
Walkiais/Valkeamäki
Madtz Bertellsson Colemain 1 2
Nissilä by/Nissilä
Olof Olofsson Nissinen 1 3
Madtz Johansson Nissinen 1 4
Sueninmäkj/Vänninmäki
Matz Knutsson Kurifwin 1 5
Sångajarfwj/Sonkajärvi
Thomas Olofssonn Huttuin 1 6
Säläwäsi/Sälevä
Olof Erichssonn Nisinen 1 7
Jumis by/Juminen
Hindrich Hemmingssonn 1 8
Wijtaby/Viitaa
Anders Andersson Huttuinen 1 9
Palois by/Paloinen
Lars Larsson Heiskain 1 10
Ilmala by/Ulmala
Anders Andersson Lapweteläin 1 11
Martikala/Martikkala
Lars Markusson Pardinen 1 12
Ollikala/Ollikkala
Peer Jörenssonn Martikain 1 13
Luckarila/Lukkarila
Lars Peerssonn Luckarin 1 14
Koppoila/Koppola
Peer Andersson Ruotzalain 1 15
Anders Larsson Kopoinen 1 16
Läppälax/Leppälahti
Påhl Knutsson Lapweteläin 1 17
Pörsiänmäkj/Pörsänmäki
Erich Erichssonn Rautaparda 1 18
Jören Bertellsson Pardain 1 19
Henämäkj/Heinämäki
Peer Peersson Käckäin 1 20
Kiufwaniemj/Kuivaniemi
Peer Andersson Tåssawain 1 21
Piehawäsi/Pielavesi
Lars Oloffssonn Nisskain 1 22
Peer Nielsson Ruotzain 1 23
Sulkawa by/Sulkava
Påfwel Påfwelsson Nousiain 1 24
KallioJärfwj/Kalliojärvi
Hindrich Hindrich Kärkäinen 1 25
Niemisjärf/Niemisjärvi
Hinrich Ollsson Hyfwärin 1 26

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Ruotu
Hautajärf/Hautajärvi
Jöns Oloffsson Kärckäinen 1 27
Kiruwäsiby/Kiuruvesi
Påfwel Hindrichssonn Lappalin 1 28
Ruotamäkj/Ruotaanmäki
Niels Hindrichsson Lappalain 1 29
Hapajärfwj/Haapajärvi
Lars Hindrichsson Pardinen 1 30
Luupo by/Luupuvesi
Oloff Peerssonn Kämäräinen 1 31
Ongiwäsi/Onkivesi
Påfwel Madtsson Kåtilain 1 33

Läänitykset

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Wälb: Jören Pistolkars

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Ruotu
Ongiwässj/Onkivesi
Peer Peerssonn Remes 1 32

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1120

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Rivinumero
Ei kylätietoa
Nielss Påfwelsson Tiainen 1 1
Påfwel Påfwelsson Tiainen 1 2
Olof Christersson Kartuinen 1 3
Peer Olofsson Wäyryinen 1 4
Eskell Madtsson Hamuinen 1 5
Madtz Madtsson Häckinen 1 6
Anders Andersson Tiainen 1 7
Peer Hindrichsson Loukainen 1 8
Anders Tuckiain 1 9
Olof Peersson Wästerinen 1 10

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1121

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Rivinumero
Jacob Påfwelsson Hamuinen 1 11
Lars Philpusson Saikoinen 1 12
Madtz Philpusson Saikoin 1 13
Jacob Jacobssonn Tickanen 1 14
Johann Hindrichsson Colemain 1 15
Hindrich Siroinen 1 16
Madtz Anderssonn Niskain 1 17
Anders Andersson Niskain 1 18
Hindrich Johanssonn Lappalain 1 19
Lars Enewaldsson Lapweteläin 1 20
Anders Wäyryinen 1 21
Mårthen Anderssonn Lapweteläin 1 22
Oloff Larsson Huttuinen 1 23
Thomas Påfwelsson Hässäin 1 24
Philpus Päfwelsson Hässäin 1 25
Pååhl Påelsson Saikoin 1 26
Eskell Cosmainen 1 27
Lars Eskellsson Cossmain 1 28
Jacob Nielssonn Råtzalain 1 29
Hans Påfwelsson Säckin 1 30
Anders Nielsson Perdikain 1 31
Niels Staphansson Hytärinen 1 32
Olof Peersson Dito 1 33
Madtz Harmainen 1 34
Nielss Nielssonn Kiskinen 1 35

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1676, Rulla 36
SVAR SE/KrA/0025/0/35 alkaen kuvasta 1119

Nimet aakkosjärjestyksessä16561677

© Väinö Holopainen 2022