AloitussivuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1677 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Iisalmi ruodutus- ja väenottoluettelo 1677

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Idensalmi Sochn

Uthskrifningz Rulla aff Wijborgz Nyslottz medh dess sampt Kymmenegårdz Lähn pro Anno 1677


Läänitykset ♦ Frälsse

Pietari Brahen läänitys ♦ Hans Hög Gref: Excell:tz H:r Rijkz Dråtzems

Ruotu 8, lisäksi ruodussa on 19 nimeä Kuopiosta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 711

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Idesalm by/Iisalmi
1/2 Bertill Madtson Collioinen
Anders Matdtson Collioinen Knecht
1/2 Eskill Larsson
1 Anders Karkainen
1/2 Påhl Peerson Karhuinen
Pardalaby/Partala
1/2 Daniel Kiskinen

Ruotu 8, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 712

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Olof Kutilain
1/2 Johan Larson Pardain
1/2 Lars Påhlsonn
1/2 Hendrich Gustafsonn
1/2 Wijsa Eskillson Pardain
1/2 Jöran Olofson Dito
Walkiainenby/Valkeamäki
1/2 Johan Olofson Kättuinen
1/2 Thomas Olofson Dito
1 Peer Olofsonn Dito
1 Påhl Peerson Dito
Wiermä/Vieremäjärvi
1/2 Anders Anderson Kättuinen

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 712

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Hans Hansson Kärfwin
1 Olof Påhlson Kättuinen
1/2 Påhl Hinderson Dito
Salamiby/Salahmi
1/2 Påhl Påhlson Mackoin
1/2 Jöns Larson Dito
1/2 Eskell Madtson Mackoin
Madtz Eskelson Dito Knecht
1/2 Hans Mackoinen
Nissiläby/Nissilä
1 Madtz Påhlson Nissinen
1/2 Niels Jönson Nissinen
1/2 Niels Olofson Dito
1/2 Olof Påhlson Dito
1/2 Hendrich Kåckoinen
Kaupila/Kauppila
1/2 Michell Caupinen
1/2 Jöns Bertillson Dito
Ryhälä by/Ryhälä
1/2 Anders Ryhäinen
1/2 Olof Knutsson Kärfwinen
1/2 Peer Olofson Kättuinen
Swenninmäkj/Vänninmäki
1/2 Michell Madtson Suomalain
1/2 Jöns Hendersonn Huttuin
1/2 Madtz Madtson Dito
1/2 Madtz Peerson Dito
1/2 Hendrich O:son Swenninen
Sukewaby/Sukeva
1/2 Peer Jacobson
Lakaby/Laaka
1/2 Lars Larson Pardain
1/2 Staffan Toifwinen
Wächmasjärf:/Vehmasjärvi
1/2 Påhl Påhlson Eskelinen
1/2 Michell Peerson Toifwin
1/2 Madtz Kärieises Enckia
Päsmärj/Päsmäri
1/2 Peer Jöranson Toifwin
1/2 Ifwar Henderson Pardain
Sångajarfwj/Sonkajärvi
1/2 And: Anderson Rönkoi
1/2 Påhl Madtson Eskelin
1/2 Jöns Olofson Huttuin
1/2 And: Anderson Mäkhäin
1/2 Lars Larson Huttuin
Rutako/Rutakko
1/2 Olof Peerson Ryhäin
1/2 Peer Jacobson Cainolain

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 712

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Lars Wijsasson Rönkoj
1/2 Peer Larson Dito
1/2 Johan Madtsson Dito
1/2 Anders Pölläis Enckia
1/2 Niels Rönkas Enckia
Oinasjärfwj/Oinasjärvi
1/2 Christer Larson Huttuin
Michel Dito Knecht
1/2 Peer Olofson Huttuin
Sälläwäby/Sälevä
1/2 Lars O:sn Nissinen
1/2 Erich O:son Nissinen
1/2 Knuth Thomason Sormuinen
1/2 Sigfredh Kårhoinen
1/2 Niels Johansson Roifwas
Kårpijärfwj/Korpijärvi
1/2 Zaharias Larson Heiskain
1/2 Olof Olofson Huttuin
Jumis/Juminen
1/2 Jöns Anderson Heiskainen
1/2 Hemming Hendersonn
Warpais/Varpanen
1/2 Peer Jacobson Haloinen
Härnäjärf:/Hernejärvi
1 Peer Peersson Pardain
1/2 Niels Jöransn Hörkäs
Withaby/Viitaa
1/2 Olof Markuson Huttuin
1/2 Påhl Andersn Dito
1/2 Peer A: Huttuin
Kilpisarj/Kilpisaari
1/2 Hend: Anderson Pöllikas

Ruotu 10, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 713

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Jöns Markuson Huttuin
1/2 Jöns Peerson Sourulain
Pallois/Paloinen
1/2 Jöns Larson Heiskainen
Ulmaby/Ulmala
1/2 Niels Christerson Tijkain
1/2 Olof O: Tijkainen
1/2 Christer Christersn Ulmainen
1/2 Påhl O: Tijkainen
1/2 Erich Larson Heinoinen
1/2 Niels And: Lapweteläin
1/2 Olof Madtson Assikain
1/2 Påhl Påhlsn Uhlmain
1 Peer Jönsson Uhlmain
Närkoby/Nerkoo
1/2 Johan Peerson Kächköin
1/2 Lars Larson Dito
1/2 Anders Larsson Dito

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 713

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Peer Markusson Pardain
1/2 Påhl Anderson Käriäinen
Martikala/Martikkala
1/2 Olof Peersson Martikain
1/2 Peer Christerson Dito
1/2 Jöhran Jöranson Dito
Ollikala/Ollikkala
1/2 Christer Jacobson Dito
1 Hend. Påhlson Siwoin
Peer Påhlsson Dito Knecht
1 Peer Peersson Martikainen
1/2 Lars Bertillsson Ollikain
1/2 Påhl Andersson Ollikain
1/2 Staffan Staffanson Dito
1/2 Påhl Larson Ikoin
Kiwistoby/Kivistö
1/2 Påhl Påhlson Ollikain
1/2 Johan Johanson Dito
Sutela/Sutela
2 Madtz Nielson Sutinen
1 And: Anderson Dito
1/2 Madtz Peerson Lappalainen
1/2 Olof O: Ollikainen
Luckarila/Lukkarila
1 Lars Larson Luckarin
1/2 Jöran Hemmingsonn
1/2 Peer Peerson Luckarin
Rokoinen/Ruokonen
1/2 Jacob Henderson Rotzalainen
Paiujerfwj/Pajujärvi
1/2 Erich Johansn Cuosmainen
1/2 Olof Erichson Kåckarin
1/2 Peer Peerson Cuosmain
1/2 Lars Kåckarin
1/2 Erich Påhlson Lapwetelain
1/2 Hemmingh Rotzalain
Koppoila/Koppola
1/2 Påhl Staffanson Wäsäin
1/2 Sigfredh Påhlson
1/2 Lars Peerson Sutinen
Niemisjärf:/Niemisjärvi
1/2 Peer Nielson Ruotzalain
1/2 Ifwar Anderson Dito

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 713

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Lars Larsonn Koppoin
1/2 Hendrich Henderson Rotzalain
Narfwalax/Naarvanlahti
1 Ifwar Swenson Hilduin
1/2 Jöns Jönson Dito
1/2 Sigfred Nilson Dito
1 Peer Nielson Myckäin
Ongiwäsi/Onkivesi
1 Påhl Nielson Rotzalain
1/2 Madtz Peerson Dito
1/2 Michell Linduinen
Wianda/Vianto
1/2 Peer Peersonn Råmsa
1/2 Peer Christerson
1/2 Peer Påhlsonn Lapwetel:
1/2 Enwaldh Lapwetelain
1/2 Johan Keijain
1/2 Lars Larsonn Lappalain
Wäiselenmäkj/Väisälänmäki
1/2 Hend: Hansson Kapoin
1/2 Staffan Peerson Wäsäin
1/2 Peer Påhlson Dito
Jyngannemj/Jynkänniemi
1/2 Bertill Hend: Rynäin
Karfwasalm/Karvasalmi
1/2 Lars Erichson Dito
1/2 Peer Cuossmasson Cuossma
1/2 Olof Thomasson Ollikain
1/2 Olof Erichsson Lapweteläin
1/2 Olof Katainen

Ruotu 12, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 714

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Olof Eskillsson Jäskäläin
1/2 Madtz Philipson Påikain
1/2 Jöran Madtson
1/2 Olof Harakain
Pörsenmäckj/Pörsänmäki
1/2 Ifwar Rautapardain
1/2 Hendrich Assikain
1/2 Anderss Bertillsonn
1/2 Påhl Olofson Pardain
Anders Olofsonn Pardain Knecht
1/2 Carl Johanson Dito
1/2 Philip Larson Copoin
1/2 Hend: Hansonn Wäsäin
1/2 Peer Läskinen
Lambanjärf:/Lampaanjärvi
1/2 Niels Olofson Huijainen

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 714

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Lars Thomasson Räsäinen
1/2 Brusius Ruotzalain
1/2 Mich: Michellson Saikoin
1/2 Hendrich Hanson Jäskäläin
1/2 Niels Kåckoinen
1/2 Lars Larsson Saikoinen
1/2 Madtz Larson Laitinen
1/2 Påhl Olofson Huttuinen
1/2 Hans Anderson Mätäinen
1/2 Påhl Staffanss Kasurin
1/2 And: Peerson Kärkäinen
1/2 Olof O: Lippainen
1/2 Eskill O: Lippoinen
1/2 Eskill Mårthenson Dito
1/2 Olof Madtson Kåtilainen
Lööytenmackj/Löytynmäki
1/2 Anders Påhlson Räsäinen
1/2 Johan Anderson Ihalain
1/2 Lars Peerson Tossawain
1/2 Påhl Peerson Röngä
1/2 Lars Anderson Luckarin
1/2 Johan Michellsn Tosawain
1/2 Lars Andersonn Dito
Kåtaniemj/Kotaniemi
1/2 Niels Nielson Tijainen
Taipal/Taipale
1/2 Elias Månson Ryttköin
1/2 Peer Påhlson Dito
1/2 Lars Cämiläinen
Pielawäsi/Pielavesi
1/2 Madtz Henderson Rytkäin
1/2 Hemmingh Rytkäinen
1/2 Påhl Larson Tossawain
1/2 Simon O: Niskainen
Lammassarj/Lammassalo
1/2 Johan O: Niskainen
1/2 Anders Anderson Dito
1/2 Johan Niskainen
Waraslax/Vaaraslahti
1/2 Hendrich Harmainen
1/2 Anders Larson Pedikäinen
1/2 Jacob O: Räsäinen
1/2 Hendrich Erichson Tickain Knecht
1/2 Peer Erichson Rotzalain
1/2 Påhl Bertilson Colemainen

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 714

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Tommanmackj/Tommonmäki
1/2 Bertill Jönson Pardain
1/2 Peer Hendrson Lappalain
Sulkawaby/Sulkava
1 Staffan Påhlson Nousiainen
1/2 Anders Madtzson Sarainen
1/2 Markus Kockoinen
1/2 Påhl Madtson Tenhuinen
1/2 Anders Henderson Pedikäin
1/2 Hendrich A: Dito
1/2 Påhl Nielsson Dito
Salmijärf:/Salmijärvi
1/2 Johan Olofson Launoinen
1/2 Lars Peerson Rytkäinen
Kalliojärfwj/Kalliojärvi
1/2 Lars Henderson Kärkäinen
1/2 Olof Jönson Dito
1/2 Michell Wijnikainen
1/2 Thomas Peerson Kärkäinen
1/2 Lars Thomason
1/2 Olof Michellson Tickainen
Niemisjärf:/Niemisjärvi
1 Staffan Gabriellsonn
1/2 Jacob Madtson Hywärin
1/2 Olof Peerson Saxa
1/2 Påhl Rautiainen

Ruotu 14, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 715

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Peer Olofsonn Niskainen
1/2 Eskill Eskillson Kaikoinen
Hautajärf:/Hautajärvi
1/2 Philip Olofson Kärkinen
1/2 Madtz Ikoinen
1/2 Mårthen Kärkäinen
1/2 Olof Olofsonn Dito
1/2 Olof Peerson Pöxö
Kiuruwäsi/Kiuruvesi
1/2 Lars Påhlson Tickain
1/2 Olof Larson Dito
1/2 Eskill Jönsonn
Peer Dito Knecht
1/2 Hindrich O: Lappalain
1/2 Hend: Peerson Dito
1/2 Hend: Henderson Dito
1/2 Philip Peerson Kiskin
1/2 Jöns Peerson Pardain
Rotanmackj/Ruotaanmäki
1/2 Lars Henderson Lappalain
1/2 Thomas Jönsson Huttuin

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 715

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1/2 Madtz Madtsson Lappalain
1/2 Madtz Madtson Dito
Porowäsi/Porovesi
1/2 Peer Peerson Nirainen
1 Jöns Wijsason Kumbulain
Haijasby/Haajainen
1 Lars Larson Junduin
1/2 Wijsa Wijsason Cumbul:
Hapajärfwj/Haapajärvi
1/2 Påhl Henderson Pardain
1/2 Johan Larson Pardain
1/2 Madtz Peerson Dito
1/2 Olof Olofsonn Pesoinen
1/2 Hendrich Tappanain
1 Hendrich Peerson Lappalain Knecht
1/2 Anders Larson Heiskainen
1/2 Olof Oijalainen
Luboaby/Luupuvesi
1/2 Lars Michellson Pardain
1/2 Anders O: Håbinen
1/2 Påhl O: Komoinen
1/2 Peer Peersonn Kämäräin
1/2 Påhl Madtsonn Dito
1/2 Peer Risainen

Jöran Pistolekorsin läänitys ♦ Wäb: Jöran Pistohlekors frälse

Ruotu 15, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 715

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Rämäxälä/Remeskylä
1/2 Peer Madtson Rämäs
1/2 Jöns Jönsson Dito
1/2 Peer Larsonn Dito

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1677, Rulla 38
SVAR SE/KrA/0025/0/37 alkaen kuvasta 711

Nimet aakkosjärjestyksessä16761678

© Väinö Holopainen 2023