AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1727

Sivu 2022A (aukeaman 2022 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengdtilä/Penttilä - - 2 Jöran Mattssons hustru - 1 C:og: Hämäläinen
Son Mattz 1 - Hämäläinen
Bror Michell 1 - Hämäläinen
1 Himahuha/Himahuuha - - 4 Anders Peerss:n Auf:s hust - 1 C:og: Auvinen
Bror Thomas hustru - 1 Auvinen
D:r Mattz Hatain 1 - Haatainen
Solld: Anders Leinoins hust - 1 Leinonen 37
2 - 3 - Mattz Hackulin 1 - Caw: Hakulinen
1/2 Bror Mattz 1 - Luukkonen
Bror Petter 1 - Luukkonen
1 Huchtima/Huhtimaa - 4 - Simon Läskin 1 - Caw: Leskinen
Bror Mattz mh 1 1 Leskinen
Son Wicentius 1 - Leskinen
2 - - - Johan Meetins - - Caw: öde Miettunen
3 1 - 4 Christer Sorrioin mh 1 1 Inf: Sorjonen
Bror Hindrich mh 1 1 Sorjonen
Trumbsl:n Erich Kaipoin 1 - Kaiponen 2. rumpali
1 Huchkala/Huuhkaala - - 2 Jöran Sålla mh 1 1 C:og: Solla
2 - - 3 Lahrs Ihalain mh 1 1 Inf: Ihalainen
Bror Mattz 1 - Ihalainen
1 Hamula - - 4 Lahrs Pijrala mh 1 1 C:og: Piira
Bror Lahrs 1 - Piira
Solld: Lahrs Willdus hust - 1 Vilda 32
2 - - 2 Mattz Kåttros hustru - 1 C:og: Kotro
St: S: Petter Härckein 1 - Härkönen
3 - - - Mattz Anttoins - - Inf: öde Anttonen
4 - - 3 Mårten Kyllein mh 1 1 C:og: Kyllönen
D:r Jöran Tuchkoins hust - 1 Tuhkanen
5 - - - Petter Kåndiains - - Caw: öde Kontiainen
1 Harmala/Harmaala - - 3 Michell Leinoin mh 1 1 C:og: Leinonen
Bror Son Michell 1 - Leinonen
2 - - - Mattz Harmains - - Caw: öde Harmainen
3 - - - Pettkä Harmains - - Caw: öde Pitkäharmainen
1 Hurrisahlo/Hurissalo - - 2 Mattz Pardain 1 - Inf: Partanen
Bror Bertell 1 - Partanen

Sivu 2022B (aukeaman 2022 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Hurrisahlo/Hurissalo - 4 - Anders Leinoin mh 1 1 Caw: Leinonen
Bror Johan Leinoin 1 - Leinonen
D:r Mattz Juckarain 1 - Jukarainen
3 - - - Lahrs Juckarains - - Crono öde Jukarainen
4 - - 2 Lahrs Juckarain 1 - C:og: Jukarainen
Bror Petter 1 - Jukarainen
1 Hyllckälä/Hylkylä 1 - 3 Mattz Ingin mh 1 1 C:og: Inkinen
Corporal: Lundbergz hust - 1 Lundberg 1
Frende Petter Tijmoin 1 - Timonen
2 - - - Lambert Halloins - - Caw: öde Halonen
3 - - - Erich Randalains - - Crono öde Rantalainen
4 - - 2 Johan Marckuss: Hämmälein mh 1 1 C:og: Hämäläinen
5 - - 1 Anders Wijticka 1 - C:og: Vitikka
6 - - 1 Simon Ingin 1 - C:og: Inkinen
1 Hauhola/Hauhala - - 1 Michell Andersson 1 - C:og:
2 - - 2 Måns Piedickein mh 1 1 C:og: Pietikäinen
1 Junninmäckj/Junninmäki - - 3 Mattz Johansson mh 1 1 C:og: Luukkonen
Bror Son Lahrs 1 - Luukkonen
1 Ihala/Ihalainen - 3 - Anders Leinoins hust - 1 Caw: Leinonen
Bror Hindrich mh 1 1 Leinonen
2 - 3 - Mattz Måndoin 1 - Caw: Montonen
Bror Mårten 1 - Montonen
D:r Lahrs Juckarain 1 - Jukarainen
3 - - 2 Jöran Peersson Sålla 1 - Inf: Solla
Bror Petter 1 - Solla
1 Ickoila/Ikola - - 2 Johan Måndoin 1 - C:og: Montonen
Dåtter Annika - 1 Montonen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä - - - Furerens Bostelle - - Inf:
2 3 - - Kyrckioheerdens H:r Orraei hemman - - Caw: Orraeus
D:r Påhl Kittuin 1 - Kitunen
D.r Adam Hackulin 1 - Hakulinen
Pigan Beata - 1
3 - - - Under Prästebohl - -
4 - - - Under Caplans bohl - -

Sivu 2023A (aukeaman 2023 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kietawälä/Kietävälä - - 2 Mattz Luukoin 1 - C:og: Luukkonen
Bror Hindrichz Enckia - 1 Luukkonen
2 - - 3 Hindrich Sillfwoin mh 1 1 C:og: Silvonen
Swåg:r Peer Peersson 1 - Kietäväinen
2 - - Löössd:r Thomas Soikoin mh 1 1 Saikkonen
3 - - 2 Wirgelius Kietäwein mh 1 1 C:og: Kietäväinen
4 - - 3 Olof Peukoin mh 1 1 C:og: Päykkönen
Bror Hindrich 1 - Päykkönen
5 - 2 - Johan Kietäwein mh 1 1 Caw: Kietäväinen
6 - - 3 Michell Ickoin mh 1 1 C:og: Ikonen
Solld: Olof Peukoins hust - 1 Päykkönen 2
7 - 4 - Olof Kietäwein 1 - Caw: Kietäväinen
Son Mattz Kietäwein mh 1 1 Kietäväinen
Solld: Olof Hackul:s hust - 1 Hakulinen 24
1 Kåckola/Kokkola - - - Capiteins Bostelle - - Inf:
- - 2 L:B: Christer Walldoin mh 1 1 Valtonen
2 - - Trumbsl:n Simon Kättuin med hust run 1 1 Kitunen 1. rumpali
1 Killiula/Kiljula - - 3 Abraham Killiuins hust - 1 C:og: Kiljunen
Bror Erich mh 1 1 Kiljunen
2 - - - Bruukas af Desse 2:ne grannar - - Caw:
3 - 2 - Bengdt Killiuins hust - 1 Caw: Kiljunen
Bror Michell 1 - Kiljunen
1 Kittula/Kitula - - - Under ett bruuk Luukoila - -
2 - - - Påhl Kittuins - - Caw: öde Kitunen
3 - 3 - Lahrs Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
1/2 Bror Johan 1 -
4 - 4 - Johan Arpoins hustru - 1 Caw: Arponen
Bror Hindrich mh 1 1 Arponen
Bror Christer 1 - Arponen
5 - 3 - Johan Martenssonn med hus trun 1 1 Caw: Luukkonen
B:S: Mårten Anderss:n 1 - Luukkonen

Sivu 2023B (aukeaman 2023 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kaupila/Kauppila - - 5 Måns Sorrioin mh 1 1 C:og: Sorjonen
Bror Jacob 1 - Sorjonen
D:r Anders Kangoin mh 1 1 Kankainen
2 - - 3 Mattz Killiuin 1 - C:og: Kiljunen
Bror Johans hustru - 1 Kiljunen
Bror Petter 1 - Kiljunen
3 - - - bebruukas af Sorrioin - - Sorjonen
1 Kaipoila/Kaipaala - - 4 Johan Såppoin mh 1 1 C:og: Sopanen
Bror Michell mh 1 1 Sopanen
2 - - - Under et bruuk j Pirtimäckj - -
3 - - - Johan Lämbins - - Caw: öde Lampinen
4 - 2 - Påhl Lahrsson Soukoins hustru - 1 Caw: Saikkonen
Son Anders 1 - Saikkonen
5 - - 3 Johan Wirolain mh 1 1 C:og: Virolainen
Solld: Johan Teitins hust - 1 Teittinen 30
1 Kyllälä/Kyllölä - - 5 Mattz Mattssons hust - 1 C:og: Kyllönen
Bror Johan 1 - Kyllönen
Frende Mattz mh 1 1
Frende Petter Mattsson 1 -
2 - - 2 Johan Kyllein 1 - Inf: Kyllönen
Son Johan Johansson 1 - Kyllönen
3 - - 3 Påhl Lijmatain mh 1 1 C:og: Liimatainen
Swåg:r Mattz Thomasson 1 - Huttunen
1, 2 Kärinemj/Keriniemi - - 5 Mattz Kietäwein 1 - C.og: Kietäväinen
Son Hindrichz hustru - 1 Kietäväinen
Son Daniell mh 1 1 Kietäväinen
Sålld: Anders Pyckäs hust - 1 Pyykkönen 25
3, 4 - 3 - Påhl Hackulin 1 - Caw:, C:og: Hakulinen
Bror Petter mh 1 1 Hakulinen
1 Kåndiala/Kontila - 2 - Mattz Jöransson 1 - Caw: Kontiainen
Drag: Påhls hustru - 1 Kontiainen
1 Lambila/Lampila - 4 - Christer Sorrioin mh 1 1 Caw: Sorjonen
Bror Olof mh 1 1 Sorjonen

Sivu 2024A (aukeaman 2024 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Lambila/Lampila - - 2 Anders Kåttros hust - 1 Inf: Kotro
Pigan Brita - 1
3 1 - - Uthrijdaren Erich Ruuth 1 - Inf: Ruuth
1 Luukola/Luukkola - 6 - Anders Hindersson mh 1 1 Caw: Luukkonen Kuikka
F:B:S: Anders Mattsson med hustrun 1 1 Luukkonen
Bror Lahrs Mattsson 1 - Luukkonen
F:B:S: Mattz Hinderss:n 1 - Luukkonen
2, 3 - - 3 Jacob Ohlsson Kucka med hustrun 1 1 C:og: Kuikka
Olof Anderssonn 1 -
4 - 2 - Johan Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
5, 6 - 5 - Petter Liutu 1 - Caw: Liutu
Bror Anders mh 1 1 Liutu
Bror Erich 1 - Liutu
Drag:n Olofz hustru - 1 Liutu?
1 Lijmatala/Liimattala - - 4 Abraham Mattin mh 1 1 C:og: Matinen
F:B:S: Abraham mh 1 1 Matinen
2 - - 4 Petter Lijmatain mh 1 1 C:og: Liimatainen
B:S: Olofz hustru - 1 Liimatainen
Son Olof Peersson 1 - Liimatainen
3 - 2 - Lahrs Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
4 - - 4 Petter Rässiä mh 1 1 C:og: Räsiä
D:r Petter Råcka mh 1 1 Rokka
1 Lindusahlo/Lintusalo - - 3 Christer Håttj mh 1 1 C:og: Hotti
Son Lahrs 1 - Hotti
2 - - 3 Lahrs Christersson Killiuin 1 - C:og: Kiljunen
Bror Christer Christerss 1 - Kiljunen
Solld: Lahrs Killiuins hustru - 1 Kiljunen 14
3 - 2 - Måns Summains hust - 1 Giest gif:n Hem:n Summanen
Son Erich 1 - Summanen
4 - - 3 Mattz Räpoin mh 1 1 C:og: Reponen
Son Måns Mattsson 1 - Reponen
5 - - - Lahrs Månssons - - Inf: öde Saikkonen

Sivu 2024B (aukeaman 2024 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Muramäckj/Muuramäki - 4 - Jöran Walldoin mh 1 1 Caw: Valtonen
Bror Thomas mh 1 1 Valtonen
1 Maguola/Maunola - - 3 Johan Killiuin 1 - C:og: Kiljunen
Bror Petter mh 1 1 Kiljunen
2 - - 4 Påhl Johansson mh 1 1 C:og: Kiljunen
Bror Johan mh 1 1 Kiljunen
3 - - 2 Eskell Killiuin mh 1 1 C:og: Kiljunen
4 - - 3 Hans Karfwin mh 1 1 Inf: Karvinen
D:r Petter Lijmatain 1 - Liimatainen
5 - - 3 Mattz Luukoin mh 1 1 Inf: Luukkonen
D:r Simon Sålla 1 - Solla
1 Mietula/Miettula - 3 - Lahrs Lahrsson Sorrioin med hustrun 1 1 Caw: Sorjonen
Bror Anders Lahrsson 1 - Sorjonen
2 - - 1 Mårten Luukoin 1 - C:og: Luukkonen
3 - - 4 Peer Hinderssonn 1 - C:og: Miettunen
Son Hindrich mh 1 1 Miettunen
Son Mattz Peersson 1 - Miettunen
4 - - - Hindrich Ohlssonn Räpoins - - Caw: öde Reponen
1 Malliala/Maljala - - 2 Johan Måndoin mh 1 1 C:og: Montonen
2 - - 3 Jossep Måndoin mh 1 1 C:og: Montonen
Påhl Leinoin 1 - Leinonen
3 - 1 1 Mattz Huijain 1 - Caw: Hujanen 23
Solld: Mattz hustru - 1 Hujanen 4
4 - - - Peer Säppeins - - Crono öde Seppäläinen
5 - - 2 Johan Mårtenssonn Måndoin 1 - C:og: Montonen
Bror Thomas 1 - Montonen
1 Ninimäckj/Niinimäki - - - Lahrs Saukoins - - Caw: öde Saikkonen
1 Ninisarj/Niinisaari - - 2 Anders Härckein mh 1 1 C:og: Härkönen
2 - - 3 Petter Luukoin 1 - C:og: Luukkonen
Son Påhl mh 1 1 Luukkonen
3 - 4 - Abraham Luukoin 1 - Caw: Luukkonen
Bror Hindrichz hustru - 1 Luukkonen
F:B: Lahrs hustru - 1 Luukkonen
B:r Påhl Påhlsson 1 - Luukkonen

Sivu 2025A (aukeaman 2025 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Ninisarj/Niinisaari - - 1 Erich Peersson Turckioin 1 - C:og: Turkiainen
5 - 3 - Christer Hullckoin mh 1 1 Caw: Hulkkonen
Bror Mattz 1 - Hulkkonen
1 Ollila - 3 - Johan Luukoin 1 - Caw: Luukkonen
D:r Bertell Ohlssonn med hustrun 1 1 Caw:
2 - 3 - Mattz Hämmälein mh 1 1 Caw: Hämäläinen
Bror Lahrs Böriellss:n 1 - Hämäläinen
1 Pätäiennemj/Petäjäniemi - 2 1 Johan Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
Solld: Lahrs Broos hust - 1 Bro 22
1 Pirtimäckj/Pirttimäki - 4 - Grells Läskin mh 1 1 Caw: Leskinen
Bror Mårten mh 1 1 Leskinen
2 - - - Mårten Lahrssonn Kietäweins - - Caw: öde Kietäväinen
3 - - 2 Petter Råckain mh 1 1 Inf: Rokkanen
1 Pöllälä/Pellilä - 1 - Petter Sinckoin 1 - Caw: Sinkkonen
2 - - - Peer Ohlss:n Pölläins - - Caw: öde Pöllänen
3 - - - Naukarins - - Crono öde Naukkarinen
1 Pittkälax/Pitkälahti - - 1 Hindrich Andersson 1 - Inf:
1 Piskola - - - Mattz Pättins - - Crono öde Pettinen
2 - - - Anders Lijmatains - - Crono öde Liimatainen
3 - 2 - Johan Piskoin mh 1 1 Caw: Piskonen
4 - - 3 Hindrich Piskoins hust - 1 C:og: Piskonen
Son Petter mh 1 1 Piskonen
5 - - 2 Jacob Lahrsson Kåndia 1 - Inf: Kontiainen
Bror Johan 1 - Kontiainen
6 - - 2 Lahrs Sålla 1 - Inf: Solla
Lahrs Anderssons Enkia - 1
1 Roukotaipall/Ruokotaipale - - 3 Jöns Summas hustru - 1 C:og: Summa
D:r Bengdt Killiuins hust - 1 Kiljunen
Son Thomas Summa 1 - Summa
2 - - 2 Påhl Huijain mh 1 1 C:og: Hujanen
1 Råckansahlo/Rokansalo - 4 - Petter Killiuin mh 1 1 Caw: Kiljunen
D:r Petter Fiskare mh 1 1 Fiskare

Sivu 2025B (aukeaman 2025 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Råckansahlo/Rokansalo - - 3 Mårten Erichsson Räpoin mh 1 1 C:og: Reponen
Bror Hindrich 1 - Reponen
3 - - 4 Erich Summain mh 1 1 Inf: Summanen
Bror Thomas mh 1 1 Summanen
1 Räpola/Repola - - 3 Olof Räpoin mh 1 1 C:og: Reponen
Bror Hans Räpoin 1 - Reponen
2 - - 3 Michell Räpoins hust - 1 C:og: Reponen
Bror Mattz 1 - Reponen
Bror Petter 1 - Reponen
1 Ryhälä - 4 - Staffan Aufwin 1 - Caw: Auvinen
Son Erich Aufwin 1 - Auvinen
Pigan Maria - 1
Drag:n Johans hustru - 1 Auvinen?
2 - - 3 Mattz Issraellssonn Bengdtin mh 1 1 C:og: Penttinen
Bror Issraell 1 - Penttinen
3 - 2 - Hindrich Läskin mh 1 1 Caw: Leskinen
4 - - - Mårten Luukoins - - Crono öde Luukkonen
5 - - - Samuell Killiuins - - Crono öde Kiljunen
6 - - 2 Hans Ickäheimoin mh 1 1 C:og: Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä - - 2 Mattz Halloin mh 1 1 C:og: Halonen
2 - - 3 Thomas Härckein mh 1 1 C:og: Härkönen
Bror Johan 1 - Härkönen
3 - - 3 Petter Petterssonn Walldoin 1 - C:og: Valtonen
D:r Petter Peukoin mh 1 1 Päykkönen
1 Sorriola/Sorjola - - 2 Petter Ryhein 1 - C:og: Ryhänen
Pigan Margareta - 1
2 - 2 - Mattz Sorrioin 1 - Caw: Sorjonen
Bror Måns Månsson 1 - Sorjonen
1 Sipilänsarj/Sipilänsaari - - 2 Hindrich Hullckoin 1 - C:og: Hulkkonen
Bror Simons hustru - 1 Hulkkonen
1 Såpalanemj/Sopala - - 4 Mattz And:ss:n Kietäwein mh 1 1 C:og: Kietäväinen
Bror Johan mh 1 1 Kietäväinen

Sivu 2026A (aukeaman 2026 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Såpalanemj/Sopala - - 2 Abraham Kietäwein med hustrun 1 1 C:og: Kietäväinen
1 Wässnemj/Vesiniemi - - 3 Anders Luukoin mh 1 1 C:og: Luukkonen
Bror Påhl 1 - Luukkonen
2 - - 3 Eskell Kainulain 1 - C:og: Kainulainen
Bror Son Bertell Bertellssonn 1 - Kainulainen
Bror Son Johan Bertellssonns hustru - 1 Kainulainen
3 - - 1 Johan Kåttro 1 - C:og: Kotro
4 - 6 - Hindrich Luukoin med hustrun 1 1 Caw: Luukkonen
Bror Johan mh 1 1 Luukkonen
Grells Mannin mh 1 1 Manninen
5 - 3 - Lahrs Grellsson mh 1 1 Caw: Kontiainen
Reserve Karl:n Johan Kåndia 1 - Kontiainen
6 - - 1 Erich Jöranssonn Luukoin 1 - C:og: Luukkonen
1 - - Broofougden Christer Kåttro 1 - Kotro
1, 2 Walldola/Valtola - 2 - Anders Påhlss:n Walldoin 1 - Caw: Valtonen
Frende Anders Mattss 1 - Valtonen
Pumala Sund/Kirkonkylä 1 - - Harald Haraldsson 1 -
2 - - Länssm:n Barthold Werman mh 1 1 Werman
1 - - Uppbördzskrif:n Hindrich Romanus 1 - Romanus
1 - - Trumpettaren Järpe 1 -
1 - - Färge Karl: Mattz Johanssonn Harckein 1 - Härkönen
1 - - Färge Karl: Lahrs hust - 1

Sivu 2026B (aukeaman 2026 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pumala Sund/Kirkonkylä 1 - - Jacht Fougd:n Johan Gustaff Hahn 1 - Hahn
6 - - Kyrckioheerd:n Högwäl:de H:r Gustaff Orraeus mh 1 1 Orraeus
Dåtter Margareta - 1 Orraeus
D:r Johan Ickoin mh 1 1 Ikonen
D:r Jöran Peukoin 1 - Päykkönen
3 - - Sacellan: H:r Hindrich Marander mh 1 1 Marander
D:r Olof Kyllein 1 - Kyllönen
2 - - Klåckaren Hindrich Itimaeus mh 1 1 Ithimaeus
2 - - Spög: Marckus Pallkoin med hustrun 1 1 Pelkonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17261728

© Väinö Holopainen 2023