AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1726 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1726

Sivu 3199AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengdtilä/Penttilä 2 Jöran Mattssons hustru 1 Caw: Hämäläinen
Sonn Mattz 1 Hämäläinen
1 Himahuha/Himahuuha 3 Anders Peerss:n Auf:s hust 1 C: og: Auvinen
Bror Thomas hustru 1 Auvinen
d:r Mattz Hatain 1 Haatainen
2 2 Mattz Hackulin 1 Caw: Hakulinen
½ Bror Mattz 1 Luukkonen
1 Huchtima/Huhtimaa 4 Simon Läskin mh 1 1 Caw: Leskinen
Bror Mattz mh 1 1 Leskinen
2 Johan Meetins Caw: öde Miettunen
3 1 2 Christer Sorrioin mh 1 1 Inf: Sorjonen
Trumbsl:n Erich Kaipiain 1 Kaipainen 2. rumpali
1 Huchkala/Huuhkaala 2 Jöran Sålla mh 1 1 Caw: Solla
2 2 Lahrs Ihalain mh 1 1 Inf: Ihalainen
1 Hamula 4 Lahrs Pijra mh 1 1 C: og: Piira
Bror Lahrs 1 Piira
Solld: Lahrs Willdus hust 1 Vilda 32
2 3 Mattz Kåttros hustru 1 Caw: Kotro
St: Son Petter Härckein 1 Härkönen
Pigan Maria 1
3 Mattz Anttoins Inf: öde Anttonen
4 2 Mårten Kyllein 1 Kyllönen
d:r Johan Tuchkains hust 1 Tuhkanen

Sivu 3200AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Hamula 1 Petter Kåndiains Enkia 1 Caw: Kontiainen
1 Harmala/Harmaala 3 Petter Leinoins hustru 1 C: og: Leinonen
Bror Michell mh 1 1 Leinonen
2 Mattz Harmains Caw: öde Harmainen
3 Pettkä Harmains Caw: öde Pitkäharmainen
1 Hurrisahlo/Hurissalo 2 Mattz Pardain 1 Inf: Partanen
Bror Bertell 1 Partanen
2 2 Anders Wätein 1 Caw: Väätämöinen
d:r Johan Leinoin 1 Leinonen
3 1 Lahrs Juckarain 1 Caw: Jukarainen
4 2 Lahrs Juckarain 1 Caw: Jukarainen
Bror Petter 1 Jukarainen
1 Hylckälä/Hylkylä 2 Mattz Ingin mh 1 1 C: og: Inkinen
2 Lambert Haloins Caw: öde Halonen
3 Erich Randalains Crono öde Rantalainen
4 2 H:r Hind: Hordiander mh 1 1 C: og:
5 Bertell Pardains Crono öde Partanen
6 1 Johan Simonsson Ingin 1 C: og: Inkinen
1 Hauhola/Hauhala 2 Carll Anderssonn 1 Caw:
Lahrs Andersonns Enk 1
2 2 Måns Piedickäin mh 1 1 Caw: Pietikäinen
1 Ihala/Ihalainen 3 Anders Leinoins hust 1 Caw: Leinonen
Bror Hindrich mh 1 1 Leinonen
2 Cnuth Sållas Caw: öde Solla
3 2 Jöran Peersson Sålla 1 Inf: Solla
Bror Petter 1 Solla
1 Junnimäckj/Junninmäki 2 Mattz Johanssonn mh 1 1 Caw: Luukkonen
1 Ickoila/Ikola 1 Johan Måndoin 1 Caw: Montonen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä Fureren Joh: Hollender Inf: Bost: Hollender
2 4 H:r Kyrckioh: Orra'i Hem:n Caw: Orraeus
d:r Johan Ickoin mh 1 1 Ikonen
d:r Påhl 1
Pigan Beata 1

Sivu 3201AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Kyrckioby/Kirkonkylä Under Prestebohl
4 Under Caplans Bohl
1 Kietäwälä/Kietävälä 2 Mattz Luukoin 1 Caw: Luukkonen
Bror Hindrichz Enkia 1 Luukkonen
2 5 Thomas Saikoin mh 1 1 Caw: Saikkonen
Hindrich Sillfwoin mh 1 1 Silvonen
Swåger Peer Peersson 1 Kietäväinen
3 3 Johan Kietäwein mh 1 1 C: og: Kietäväinen
Bror Wirgelius 1 Kietäväinen
4 3 Olof Peukoin mh 1 1 C: og: Päykkönen
Bror Hindrich 1 Päykkönen
5 Lahrs Lamains Caw: öde Laamanen
6 3 Michell Ickoin mh 1 1 Caw: Ikonen
d:r Påhl Leinoin 1 Leinonen
7 2 1 Olof Kietewein 1 Caw: Kietäväinen
Son Mattz Kietewäin 1 Kietäväinen
Solld: Olof Hackul:s hust 1 Hakulinen 24
1 Kåckola/Kokkola Capit: Clementioff Inf: Capit:ns Bost
2 L:B: Christer Walld:n mh 1 1 Valtonen
1 Trumbsl:n Simon Kittuin 1 Kitunen 1. rumpali
1 Killiula/Kiljula 3 Abraham Killiuins hust 1 Caw: Kiljunen
Bror Erich mh 1 1 Kiljunen
2 Brukas af Desse 2:nne grannar
3 2 Bengdt Killiuins hustru 1 Caw: Kiljunen
Bror Michell 1 Kiljunen
1 Kittula/Kitula Under ett bruuk i Luukoila
2 Påhl Kittuins Caw: öde Kitunen
3 3 Lahrs Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
Bror Måns 1 Luukkonen
4 4 Johan Arpoins hustru 1 Caw: Arponen
Bror Hindrich mh 1 1 Arponen
Bror Christer 1 Arponen

Sivu 3202AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Kittula/Kitula 3 Johan Mårtensson mh 1 1 Caw: Luukkonen
B: S: Mårten Andersson 1 Luukkonen
1 Kaupila/Kauppila 5 Måns Sorrioin mh 1 1 Caw: Sorjonen
Bror Jacob 1 Sorjonen
d:r Anders Kangain mh 1 1 Kankainen
2 2 Mattz Killiun 1 Caw: Kiljunen
Bror Johans hustru 1 Kiljunen
3 Bruukas af Sorrioin Ibmd
1 Kaipoila/Kaipaala 4 Johan Såppoin mh 1 1 C: og: Sopanen
Bror Michell mh 1 1 Sopanen
2 Under ett bruuk i Pirtimäckj
3 Johan Lämbiäins Caw: öde Lampinen
4 2 Påhl Lahrss:n Saukoins hust 1 Caw: Saikkonen
Sonn Anders 1 Saikkonen
5 3 Jacob Wirolain mh 1 1 C: og: Virolainen
Solld: Johan Teitins hust 1 Teittinen 30
1 Kyllälä/Kyllölä 3 Mattz Mattssons hustru 1 C: og: Kyllönen
Bror Johan 1 Kyllönen
Frende Mattz 1
2 1 Johan Kyllein 1 Inf: Kyllönen
Son Johan Johansson berättas wara _ sina 14 åhr, 1727 observ: Kyllönen
3 2 Påhl Lijmatain mh 1 1 Caw: Liimatainen
1.2 Kärenemj/Keriniemi 3 1 Mattz Kietäwein 1 Caw: Kietäväinen
Son Hindrichz hustru 1 Kietäväinen
Sonn Daniell 1 Kietäväinen
Solld: Anders Pyckes hust 1 Pyykkönen 25
3.4 3 Påhl Hackulin 1 Caw: Hakulinen
Bror Petter mh 1 1 Hakulinen
1 Kåndiala/Kontila 2 Jöran Michellsson 1 Caw: Kontiainen
drag: Påhls hustru 1 Kontiainen
1 Lambila/Lampila 4 Christer Sorrioin mh 1 1 Caw: Sorjonen
Bror Olof 1 Sorjonen
Bror Mattz 1 Sorjonen

Sivu 3203AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Lambila/Lampila 1 Anders Kåttros hustru 1 Inf: Kotro
3 2 Uthrijd:n Erich Ruuth mh 1 1 Inf: Ruuth
1 Luukola/Luukkola 6 Anders Hindersson mh 1 1 Caw: Luukkonen Kuikka
F:B:S: Anders Mattss:n mh 1 1 Luukkonen
Bror Lahrs Mattsson 1 Luukkonen
F:B:S: Mattz Hindersson 1 Luukkonen
2.3 3 Jacob Ohlsson mh 1 1 Caw: Kuikka
Olof Anderssonn 1
4 2 Johan Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
5.6 6 Petter Liutu 1 Caw: Liutu
Bror Anders mh 1 1 Liutu
Bror Olof mh 1 1 Liutu
Bror Erich 1 Liutu
1 Lijmatala/Liimattala 5 Abraham Mattin mh 1 1 Caw: Matinen
F:B:S: Abraham mh 1 1 Matinen
Erich Pyllssäs hustru 1 Pylsy
2 4 Berendt Lijmatain 1 Caw: Liimatainen
Bror Petter mh 1 1 Liimatainen
Bror Son Olofz hust 1 Liimatainen
3 2 Lahrs Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
4 4 Petter Rässiä mh 1 1 Caw: Räsiä
d:r Petter Råcka mh 1 1 Rokka
1 Lindusahlo/Lintusalo 3 Christer Håttj mh 1 1 Caw: Hotti
Son Lahrs 1 Hotti
2 2 1 Christer Killiuins hust 1 Caw: Kiljunen
Son Lahrs 1 Kiljunen
Solld: Lahrs Killiuins hust 1 Kiljunen 14
3 2 Måns Summas hust 1 gestgif: hem:n Summa
Son Erich 1 Summa
4 3 Mattz Räpoin mh 1 1 Caw: Reponen
Son Måns Mattsson 1 Reponen
5 Lahrs Månssonns Inf: öde Saikkonen
1 Muramäckj/Muuramäki 4 Jöran Walldoin mh 1 1 Caw: Valtonen
Bror Thomas mh 1 1 Valtonen

Sivu 3204AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Magnola/Maunola 3 Johan Killiuin 1 Caw: Kiljunen
Bror Petter 1 1 Kiljunen
2 4 Påhl Johansson mh 1 1 Caw: Kiljunen
Bror Johan mh 1 1 Kiljunen
3 2 Eskell Killiuin mh 1 1 Caw: Kiljunen
4 3 Christer Karfwins Enkia 1 Inf: Karvinen
Bror Hans mh 1 1 Karvinen
5 3 Mattz Luukoin mh 1 1 Inf: Luukkonen
d:r Simon Sålla 1 Solla
1 Mietula/Miettula 2 Lahrs Lahrss:n Sorrioin mh 1 1 Caw: Sorjonen
2 1 Mårten Luukoin 1 Caw: Luukkonen
3 5 Peer Hindersson mh 1 1 Caw: Miettunen
Son Hindrich mh 1 1 Miettunen
Han pro 1725 tillbaka 1
4 Hindrich Ohlsson Räpoins Caw: öde Reponen
5 2 Jöran Meetuin mh 1 1 Caw: Miettunen
1 Malliala/Maljala 3 Johan Måndoin 1 Caw: Montonen
Bror Josseph mh 1 1 Montonen
2 Jöns Christerssons Caw: öde Kuivanen
3 1 1 Mattz Huijain 1 Caw: Hujanen 23
Solldaten Mattz hustru 1 Hujanen 4
4 Petter Säppälein Crono öde Seppäläinen
5 1 Johan Mårtenss:n Måndoin 1 C: og: Montonen
1 Ninimäckj/Niinimäki Lahrs Saukoins Caw: öde Saikkonen
1 Ninisarj/Niinisaari 2 Anders Härckein mh 1 1 Caw: Härkönen
2 3 Peer Luukoin 1 Caw: Luukkonen
Son Påhl mh 1 1 Luukkonen
3 4 Påhl Luukoin 1 Caw: Luukkonen
Bror Hindrichz hustru 1 Luukkonen
Bror Lahrs hustru 1 Luukkonen
Sonn Abraham 1 Luukkonen
4 1 Erich Peersson Turckiain 1 Caw: Turkiainen
5 3 Christer Hullkoin mh 1 1 Caw: Hulkkonen
Bror Mattz 1 Hulkkonen
1 Ollila 3 Johan Luukoin 1 Caw: Luukkonen
d:r Bertell Ohlss:n mh 1 1

Sivu 3205AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Ollila 3 Mattz Hämmäleins hust 1 Caw: Hämäläinen
Bror Son Mattz mh 1 1 Hämäläinen
1 Pätäiennemj/Petäjäniemi 2 1 Johan Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
Solld: Lahrs Broos hust 1 Bro 22
1 Pirtimäckj/Pirttimäki 3 Greels Läskin mh 1 1 Caw: Leskinen
Bror Mårten 1 Leskinen
2 Mårten Lahrss Kieteweins Caw: öde Kietäväinen
3 2 Petter Råckain mh 1 1 Inf: Rokkanen
1 Pöllälä/Pellilä 2 Petter Sinckoin 1 Caw Sinkkonen
dåtter Carin 1 Sinkkonen
2 Peer Ohlsson Pölleins Caw: öde Pöllänen
3 Naukarins Crono öde Naukkarinen
1 Pittkälax/Pitkälahti 3 Hindrich Anderssonn 1 Inf:
B:m: Thomas Karfwin mh 1 1 Karvinen
1 Piskola Morten Pättins Crono öde Pettinen
2 Anders Lijmatains Crono öde Liimatainen
3 2 Johan Piskoin mh 1 1 Caw: Piskonen
4 3 Hindrich Piskoins hustru 1 Caw: Piskonen
Son Petter mh 1 1 Piskonen
5 1 Jacob Lahrss Kåndia 1 Inf: Kontiainen
6 Lahrs Jacobss:n Mätel: Inf: öde Metelinen
1 Roukotaipall/Ruokotaipale 3 Jöns Summa mh 1 1 Caw: Summa
d:r Bengdt Killiuins hust 1 Kiljunen
2 2 Påhl Huijain mh 1 1 Caw Hujanen
1 Råckansahlo/Rokansalo 4 Petter Killiuin mh 1 1 Caw: Kiljunen
d:r Petter Fiskare mh 1 1 Fiskare
2 2 Erich Räpoin 1 Caw: Reponen
Son Mårten Erichss:n 1 Reponen
3 3 Erich Summain mh 1 1 Caw: Summanen
Bror Thomas 1 Summanen
1 Räpola/Repola 2 Olof Räpoin mh 1 1 C: og: Reponen
2 2 Michell Räpoins hust 1 Caw: Reponen
Bror Mattz 1 Reponen
1 Ryhälä 5 Staffan Aufwin 1 Caw: Auvinen
M: Abraham Härckein mh 1 1 Härkönen
Pigan Maria 1
drag: Johans hustru 1 Auvinen?

Sivu 3206AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Ryhälä 2 Mattz Issraellss:n Bengdtin mh 1 1 Caw: Penttinen
3 2 Hindrich Läskin mh 1 1 Caw: Leskinen
4 Mårten Luukoins Crono öde Luukkonen
5 Samuell Killiuins Crono öde Kiljunen
6 2 Hans Ickäheimoin mh 1 1 Caw: Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä 3 Mattz Halloin mh 1 1 C: og: Halonen
Modren Ellin 1
2 3 Thomas Härckein mh 1 1 C: og: Härkönen
Bror Johan 1 Härkönen
3 4 Olof Peukoin mh 1 1 Caw: Päykkönen 2
Bror Petter mh 1 1 Päykkönen
1 Sorriola/Sorjola 1 Petter Ryhein 1 C: og: Ryhänen
2 1 1 Mattz Sorrioin 1 Caw: Sorjonen
Solld: Johan Leinoins hust 1 Leinonen 38
1 Sipilänsarj/Sipilänsaari 2 Hindrich Hullckoin 1 Caw: Hulkkonen
Bror Simons hustru 1 Hulkkonen
1 Såpalanemj/Sopala 4 Matz Anderss Kietawein mh 1 1 Caw: Kietäväinen
Bror Johan mh 1 1 Kietäväinen
2 Abraham Kietawein mh 1 1 Caw Kietäväinen
1 Wässnemj/Vesiniemi 3 Anders Luukoin mh 1 1 Caw Luukkonen
Bror Påhl 1 Luukkonen
2 2 Eskell Kainulain 1 Caw: Kainulainen
B: S: Bertell Bertsson 1 Kainulainen
3 1 Johan Kåttro 1 C: og: Kotro
4 5 Hindrich Eskellss:n Luuk:n mh 1 1 Caw: Luukkonen
Bror Johan 1 Luukkonen
Grells Mannin mh 1 1 Manninen
5 1 Lahrs Grelsson 1 Caw: Kontiainen
6 1 Erich Jöransson Luukoin 1 C: og: Luukkonen
2 Broof: Christer Kåttro 1 Kotro
dåtter Anna 1 Kotro
1.2 Walldola/Valtola 2 Anders Påhlsson Walldoin 1 Caw: Valtonen
F: B: Mattz hustru 1 Valtonen
Pumala Sundh/Kirkonkylä 3 Upbördz skrif:n Harald Har:s: mh 1 1
Pigan Brita 1
2 Länssm:n Barthold Werman mh 1 1 Werman

Sivu 3207AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pumala Sundh/Kirkonkylä 2 Trumpettaren Jerpe mh 1 1
1 Färrge Karl:n Mattz Härckein 1 Härkönen
1 Inhyses Pigan Brita 1 Puttonen?
3 Klåck:n Hindrich Itima'us mh 1 1 Ithimaeus
d:r Petter Jaatinen 1 Jaatinen
2 Jacht Fougden Johan Gustaff Haan mh 1 1 Hahn
1 Spogubb: Marckus Pellkoin 1 Pelkonen
1 Påhl Jaatein 1 Jaatinen
3 Kyrckioheerd:n Högwäl:de H:r Gustaff Orra'us mh 1 1 Orraeus
dåtter Margareta 1 Orraeus
3 Sacellan: H:r Hindrich Marander mh 1 1 Marander
d:r Olof Kyllein 1 Kyllönen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17251727

© Maija-Liisa Laakso 2023