AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1725 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1725

Sivu 3097AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengdtilä/Penttilä 2 Jöran Mattss:n mh 1 1 Caw: Hämäläinen
1 Himahuha/Himahuuha 3 Anders Peerss:n Aufwins hust 1 C: og: Auvinen
Bror Thomas hustru 1 Auvinen
dräng Mattz Hatoin 1 Haatainen
2 1 Mattz Hackulin 1 Caw: Hakulinen
1 Huchtima/Huhtimaa 4 Simon Läskin mh 1 1 Caw: Leskinen
Bror Mattz mh 1 1 Leskinen
2 2 Johan Meetins hust 1 Caw: Miettunen
d:r Simon Meetin 1 Miettunen
3 1 2 Christer Sorrioin mh 1 1 Inf: Sorjonen
Trumbsl:n Erich Kaipiain 1 Kaipainen 2. rumpali
1 Huchkala/Huuhkaala 2 Jöran Sålla mh 1 1 Caw: Solla
2 2 Lahrs Ihalain mh 1 1 Inf: Ihalainen
1 Hamula 3 Lahrs Pijra mh 1 1 C: og: Piira
Solld: Lahrs Willdus hust 1 Vilda 32
2 3 Mattz Kåttros hustru 1 Caw: Kotro
St: Son Petter Härckein 1 Härkönen
Pigan Maria 1

Sivu 3098AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Hamula Mattz Antoins Inf: öde Anttonen
4 3 Mårten Kyllein 1 Caw: Kyllönen
d:r Jöran Tuchkoin mh 1 1 Tuhkanen
5 2 Petter Kåndiain mh 1 1 Caw: Kontiainen
1 Harmala/Harmaala 3 Petter Leinoins hustru 1 C: og: Leinonen
Bror Michell mh 1 1 Leinonen
2 Mattz Harmains Caw: öde Harmainen
3 Petter Harmains Caw: öde Harmainen
1 Hurrisahlo/Hurissalo 3 Mattz Pardain 1 Inf: Partanen
Bror Bertell 1 Partanen
d:r Lahrs Juckarain 1 Jukarainen
2 3 Johan Watains hustru 1 Caw: Väätämöinen
Bror Anders 1 Väätämöinen
d:r Johan Leinoin 1 Leinonen
3 2 Christer Walldoin mh 1 1 Caw: Valtonen
4 2 Lahrs Juckarain 1 Caw: Jukarainen
Bror Petter 1 Jukarainen
2 Hyllckälä/Hylkylä 1 Carll Andersson 1 Caw:
1 2 Lahrs Ingins hustru 1 C: og: Inkinen
Bror Mattz 1 Inkinen
3 Erich Randal:s Crono öde Rantalainen
4 3 H:r Hind: Hordiander mh 1 1 C: og:
d:r Påhl Leinoin 1 Leinonen
5 Bertell Pardains Crono öde Partanen
6 1 Johan Simonss:n Ingin 1 Crono Inkinen
1 Hauhola/Hauhala 2 Lahrs Andersson mh 1 1 Caw:

Sivu 3099AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Hauhola/Hauhala 2 Måns Piedickein mh 1 1 Caw: Pietikäinen
1 Junnimackj/Junninmäki 3 Mattz Andersson 1 Caw: Luukkonen
Frende Mattz mh 1 1
1 Ihala/Ihalainen 3 Anders Leinoins hust 1 Caw: Leinonen
Bror Hindrich mh 1 1 Leinonen
2 2 Olof Räpoin mh 1 1 Caw: Reponen
3 3 Jöran Peerss:n Sålla mh 1 1 Inf: Solla
Bror Petter 1 Solla
1 Ickoila/Ikola 1 Johan Måndoin 1 Caw: Montonen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 4 Hindrich Sillfwoin mh 1 1 Inf: Silvonen
Swåger Peer Peersson 1 Kietäväinen
d:r Petter Jaatin 1 Jaatinen
2 3 Grells Mannin mh 1 1 Caw: Manninen
d:r Johan Grellsson 1
3 Under Pumala Prästebohl
4 Under Capl:s Bohl
1 Kietäwälä/Kietävälä 3 Mattz Luukoin 1 Caw: Luukkonen
Bror Hindrich mh 1 1 Luukkonen
2 2 Thomas Saikoin mh 1 1 Caw: Saikkonen
3 3 Johan Kietäwein mh 1 1 C: og: Kietäväinen
Bror Virgelius 1 Kietäväinen
4 3 Olof Peukoin mh 1 1 C: og: Päykkönen
Bror Hindrich 1 Päykkönen
5 2 Sigfredh Walldoin mh 1 1 Caw: Valtonen
6 2 Michell Ickoin mh 1 1 Caw: Ikonen

Sivu 3100AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Kietäwälä/Kietävälä 2 1 Olof Kietewein 1 Caw: Kietäväinen
Son Mattz Kietewein 1 Kietäväinen
Solld: Olof Hackul:s hust 1 Hakulinen 24
1 Kåckola/Kokkola Capiteins Bost: af Inf:
2 Jöran Soumal:n mh 1 1 Inf: Suomalainen
1 Trumbsl:n Simon Kettuin 1 Kitunen 1. rumpali
1 Killiula/Kiljula 3 Abraham Killiuins hust 1 Caw: Kiljunen
Bror Erich mh 1 1 Kiljunen
2 Bruukas af desse 2:ne grannar
3 2 Bengdt Killiuins hust 1 Caw: Kiljunen
Bror Michell 1 Kiljunen
1 Kittula/Kitula Under ett bruuk i Luukoila
2 1 Påhl Kittuinen 1 Caw: Kitunen
3 4 Lahrs Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
Bror Son Thomas hust 1 Luukkonen
Bror Måns 1 Luukkonen
4 4 Johan Arpoins hustru 1 Caw: Arponen
Bror Hindrich mh 1 1 Arponen
Bror Christer 1 Arponen
5 3 Johan Mårtensson mh 1 1 Caw: Luukkonen
B:r S Mårt:n Andersson 1 Luukkonen
1 Kaupila/Kauppila 3 Måns Sorrioin mh 1 1 Caw: Sorjonen
Bror Jacob 1 Sorjonen
2 2 Mattz Killiun 1 Caw: Kiljunen
Bror Johans hustru 1 Kiljunen
3 Bruukas af Sorrioin Ibmd

Sivu 3101AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kaipola/Kaipaala 3 Johan Såppain mh 1 1 C: og: Sopanen
Bror Michell 1 Sopanen
2 Under ett bruuk i Pirtimäckj
3 Johan Lämbins Caw: öde Lampinen
4 3 Påhl Lahrss:n Saikoins hust 1 Caw: Saikkonen
Bror Lahrs 1 Saikkonen
Pigan Margetta 1
5 3 Jacob Wirolain mh 1 1 C: og: Virolainen
Solld: Johan Teitins hust 1 Teittinen 30
1 Kyllälä/Kyllölä 3 Mattz Mattsson mh 1 1 C: og: Kyllönen
Bror Johan 1 Kyllönen
2 2 Johan Kyllein 1 Inf: Kyllönen
Swägersk: Enckian Ellin 1
3 2 Påhl Lijmatain mh 1 1 Caw: Liimatainen
1.2 Kärenemj/Keriniemi 3 1 Mattz Kietäwein 1 Caw: Kietäväinen
Son Hindrichz hustru 1 Kietäväinen
Son Daniell 1 Kietäväinen
Solld: Anders Pyckes hust 1 Pyykkönen 25
3.4 3 1 Påhl Hackulin 1 Caw: Hakulinen
Bror Petter mh 1 1 Hakulinen
Solld: Petter Pardains hust 1 Partanen 26
1 Kåndiala/Kontila 6 Jöran Michellsson 1 Caw: Kontiainen
Bror Påhl mh 1 1 Kontiainen
Reserve Karl:n Anders Kangain mh 1 1 Kankainen
Han pro 1724 tillbaka 1

Sivu 3102AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Lambila/Lampila 4 Christer Sorrioin mh 1 1 Caw: Sorjonen
Bror Olof 1 Sorjonen
Bror Mattz 1 Sorjonen
2 2 Anders Kåttros hustru 1 Inf: Kotro
Bror Erichz hustru 1 Kotro
3 2 Uthrijdaren Erich Ruuth mh 1 1 Inf: Ruuth
1 Luukola/Luukkola 7 Anders Hindersson mh 1 1 Caw: Luukkonen Kuikka
F:B:S: And:s Mattsson mh 1 1 Luukkonen
Frende Eskell Mårtensson 1 Luukkonen
Bror Lahrs Mattsson 1 Luukkonen
F:B:S: Mattz Hindersson 1 Luukkonen
2.3 3 Jacob Ohlssonn 1 Caw: Kuikka
Olof Andersson 1
Bror Mårtens hustru 1
4 2 Johan Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
5.6 8 Petter Liutu 1 Caw: Liutu
Bror Anders mh 1 1 Liutu
Bror Olof mh 1 1 Liutu
Bror Erich 1 Liutu
Bror Olof Johansson 1 Liutu
d:r Olof Syllfwestersson 1 Ryynänen
1 Lijmatala/Liimattala 5 Abraham Mattin mh 1 1 Caw: Matinen
F:B:S: Abraham mh 1 1 Matinen
Erich Pyllssäs hustru 1 Pylsy
2 4 Berendt Lijmatain 1 Caw: Liimatainen
Bror Petter mh 1 1 Liimatainen
Bror Son Olofz hustru 1 Liimatainen

Sivu 3103AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Lijmatala/Liimattala 3 Lahrs Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
d:r Mattz Killiuin 1 Kiljunen
4 4 Petter Rässiä mh 1 1 Caw: Räsiä
d:r Petter Råcka mh 1 1 Rokka
1 Lindusahlo/Lintusalo 2 Christer Håttj mh 1 1 Caw: Hotti
2 2 1 Christer Killiuin mh 1 1 Caw: Kiljunen
Solld: Lahrs Killiuins hust 1 Kiljunen 14
3 2 Måns Summa mh 1 1 giestgif:n Summa
4 2 Mattz Räpoin mh 1 1 Caw: Reponen
5 Lahrs Månssons Inf: öde Saikkonen
1 Muramäckj/Muuramäki 4 Jöran Walldoin mh 1 1 Caw: Valtonen
Bror Thomas mh 1 1 Valtonen
1 Magnola/Maunola 3 Johan Killiuin 1 Caw: Kiljunen
Bror Petter 1 1 Kiljunen
2 5 Påhl Johansson mh 1 1 Caw: Kiljunen
Bror Anders Johanss:s hust 1 Kiljunen
Bror Johan mh 1 1 Kiljunen
3 2 Eskell Killiuin mh 1 1 Caw: Kiljunen
4 4 Christer Karfwin mh 1 1 Inf: Karvinen
Bror Hans mh 1 1 Karvinen
5 3 Mattz Luukoin mh 1 1 Inf: Luukkonen
d:r Simon Sålla 1 Solla
1 Mietula/Miettula 2 Lahrs Lahrsson Sorrioin mh 1 1 Caw: Sorjonen
2 Hindrich Meetuins Caw: öde Miettunen
3 2 1 Peer Hindersson mh 1 1 Caw: Miettunen
Solld: Johan Rimp:s hust 1 Rimpiläinen 28

Sivu 3104AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Mietula/Miettula Hindrich Ohlsson Räpoins Caw: öde Reponen
5 2 Jöran Meetuin mh 1 1 Caw: Miettunen
1 Malliala/Maljala 3 Johan Måndoin mh 1 1 Caw: Montonen
Bror Jossephz hustru 1 Montonen
2 Jöns Christerss:s Caw: öde Kuivanen
3 1 1 Mattz Huijain 1 Caw: Hujanen 23
Solldaten Mattz hustru 1 Hujanen 4
4 Peer Säppel:s Crono öde Seppäläinen
5 1 Johan Mårtenss:n Månd:n 1 C: og: Montonen
1 Ninimäckj/Niinimäki Lahrs Saukoins Caw: öde Saikkonen
1 Ninisarj/Niinisaari 2 Anders Härckein mh 1 1 Caw: Härkönen
2 2 Petter Luukoin 1 Caw: Luukkonen
Son Påhl 1 Luukkonen
3 4 Påhl Luukoin 1 Caw: Luukkonen
Bror Hindrich mh 1 1 Luukkonen
Bror Lahrses hustru 1 Luukkonen
4 3 Erich Peerss:n Turckiain mh 1 1 Caw: Turkiainen
d:r Erich Kaupin 1 Kauppinen
5 3 1 Christer Hullckoin mh 1 1 Caw: Hulkkonen
Bror Mattz 1 Hulkkonen
Solld: Brussius Luuk:s hust 1 Luukkonen 18
1 Ollila 3 Johan Luukoin 1 Caw: Luukkonen
d:r Bertell Ohlss:n mh 1 1
2 2 Mattz Hämäleins hust 1 Caw: Hämäläinen
Bror Son Mattz 1 Hämäläinen
1 Pätäiennemj/Petäjäniemi 1 Johan Aufwin 1 Caw: Auvinen

Sivu 3105AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Pirtimäckj/Pirttimäki 2 Grells Läskin 1 Caw: Leskinen
Bror Mårten 1 Leskinen
2 Mårten Lahrss: Kietew Caw: öde Kietäväinen
3 2 Mattz Hackulin mh 1 1 Inf: Hakulinen
1 Pöllälä/Pellilä 4 Petter Sinckoin 1 Caw Sinkkonen
dåtter Karin 1 Sinkkonen
d:r Petter Hatain mh 1 1 Haatainen
2 Peer Ohlss:n Pölleins öde Pöllänen
3 Naukarins Crono öde Naukkarinen
1 Pittkälax/Pitkälahti 3 Hindrich Andersson 1 Inf:
B:m: Thomas Karf:n mh 1 1 Karvinen
1 Piskola Morten Pättins Crono öde Pettinen
2 Anders Lijmatains Crono öde Liimatainen
3 2 Johan Piskoin mh 1 1 Caw: Piskonen
4 2 Hindrich Piskoins hustru 1 Caw: Piskonen
Son Petter 1 Piskonen
5 1 Jacob Lahrsson Kåndia 1 Inf: Kontiainen
6 Lahrs Jacobss:n Mätel: Inf: öde
1 Roukotaipall/Ruokotaipale 4 Jöns Summa mh 1 1 Caw: Summa
d:r Bengdt Killiuin mh 1 1 Kiljunen
2 2 Påhl Huijain mh 1 1 Caw Hujanen
1 Råckansahlo/Rokansalo 3 Petter Killiuin mh 1 1 Caw: Kiljunen
d:r Petter Fiskare 1 Fiskare
2 2 1 Erich Räpoin 1 Caw: Reponen
Son Mårten Erichsson 1 Reponen
Solld: And:s Juckarains hust 1 Jukarainen 15
3 3 Erich Summain mh 1 1 Caw: Summanen
Bror Thomas 1 Summanen
1 Räpola/Repola 1 Mårten Erichssonn 1 C: og: Reponen

Sivu 3106AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Räpola/Repola 2 Michell Räpoins hust 1 Caw: Reponen
Bror Mattz 1 Reponen
1 Ryhälä 3 Staffan Aufwin 1 Caw: Auvinen
Son Johans hustru 1 Auvinen
Pigan Maria 1
2 3 1 Mattz Issraellss:n Bengdtin mh 1 1 Caw: Penttinen
d:r Christer Kåttro 1 Kotro
Solld: Hans Räpoins hust 1 Reponen 35
3 2 Hindrich Läskin mh 1 1 Caw: Leskinen
4 Mårten Luukoins Crono öde Luukkonen
5 Samuell Killiuins Crono öde Kiljunen
6 3 Erich Ickähäimoin 1 Caw: Ikäheimonen
Bror Hans mh 1 1 Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä 2 Mattz Haloin 1 C: og: Halonen
Modren Ellin 1
2 3 Thomas Härckein mh 1 1 C: og: Härkönen
Bror Johan 1 Härkönen
3 3 Olof Peukoin mh 1 1 Caw: Päykkönen
Bror Petter 1 Päykkönen
1 Sorriola/Sorjola H:r Hind: Maranders Crono öde Marander
2 2 1 Lahrs Sorrioins hust 1 Caw: Sorjonen
Bror Mattz 1 Sorjonen
Solld: Johan Lemoins hust 1 Leinonen 38
1 Sipilänsarj/Sipilänsaari 2 Hindrich Hullkoin 1 Caw: Hulkkonen
Bror Simons hust 1 Hulkkonen

Sivu 3107AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Såpalanemj/Sopala 2 Mattz Andersson Kietäwein mh 1 1 Caw: Kietäväinen
2 Abraham Kietäwein mh 1 1 Caw: Kietäväinen
1 Wässnemj/Vesiniemi 3 Anders Luukoin mh 1 1 Caw: Luukkonen
Bror Påhl 1 Luukkonen
2 2 Eskell Kainul:n 1 Caw: Kainulainen
B: S: Bertell Bertellss 1 Kainulainen
3 1 Johan Kåttro 1 C: og: Kotro
4 3 Hindrich Luukoin mh 1 1 Caw Luukkonen
Bror Johan 1 Luukkonen
5 1 Mårten Kåndia 1 Caw: Kontiainen
6 1 Erich Jöranss:n Luukoin 1 C: og: Luukkonen
2 Brofougd: Christer Kåttro 1 Kotro
dotter Anna 1 Kotro
1.2 Walldola/Valtola 2 Anders Påhlss:n Walldoin 1 Caw: Valtonen
F: B: Mattz hustru 1 Valtonen
Pumala Sundh/Kirkonkylä 1 Upbördz skrif:n Harald Haraldssonn 1
2 Lenssm:n Barthold Werman mh 1 1 Werman
1 Färge Karl:n Mattz Johansson Härckein 1 Härkönen
1 Klåck:n Hind: Itima'us 1 Ithimaeus

Sivu 3108AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pumala Sundh/Kirkonkylä 2 Spögubbens dåtter Brita 1 Puttonen
pro 1794 tillbaka 1
6 Kyrckioheerden Högwäl:de H:r Gustaff Orra'us mh 1 1 Orraeus
dåtter Margareta 1 Orraeus
d:r Johan Kangain 1 Kankainen
d:r Johan Ickoin 1 Ikonen
Pigan Anna Lämbiäin 1 Lempiäinen
3 Sacell:n H:r Hindrich Marander mh 1 1 Marander
d:r Olof Kyllein 1 Kyllönen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17241726

© Maija-Liisa Laakso 2023