AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1779 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1779

Sivu 1067AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 1 Herr Lieutenanten Kruses hustru 1 Kro Kruse
2 Landtbonden Eskel Hämäläin med hustru 1 1 Hämäläinen 2
2 Torp: Lars Pöyköins folk Päykkönen 2 Son Olof, dot: Elin 2
1 stod, 2 kiör, 8 Cap: utsäde
1 2 B:st: d:r Pär Siönstedt mh:o 1 1 Skönstedt B:r Trumbslag: Michel 3
1 L:B: Mats Hämäläin 1 Hämäläinen 1
1 Himahuha/Himahuuha 3 Pål Andersson Aufwin 1 Kro Auvinen Syst: Marg, Syst: Anna 3
4 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Swåger Johan mh:o 4
4 Thomas Thomess. Aufwins Enka 1 Kro Auvinen Måg Lars mh:o, Son Thomas 4
3 Johan Kuosmain mh:o 1 1 Kuosmanen dot: Elin 3
2 4 Pål Kituins folk Cav Kitunen Son Pål mh:o, Son Mats, Son Adam 4
1 Huhtima/Huhtimaa 2 Hindrich Räpoins folk Cav Reponen Son Johan, dot: Karin 2
3 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav B:r Pär 3
1 Adam Räpoin 1 Cav Reponen 1
2 7 Mårten Hälps h:o 1 Rust Helpi Swåger Winsentius mh:o, Swåger Simon mh:o, Son Anders, Drag: Mats Hakulins h:o 7
8 Pär Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen Inh: Hans Ikäheimoin mh:o, B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o 8
3 3 Johan Sorjoins h:o 1 Inf Sorjonen B:r Lars mh:o 5
1 Huchkala/Huuhkaala 6 Erich Johansson Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen Son Johan, B:r Mats, B:r Pär mh:o, B:r Larses h:o 6
2 3 Mats Ihalains folk Inf Ihalainen Son Lars mh:o, B:L:m:s dot: Kirstin 3
3 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Sold: Ferms h:o 3
1 Hamula 1 Fältwäb: Schatelovitz f: Kro Schatelowitz dot: Ebba 1
1 B:st: Hindrich Mietins ho 1 Miettinen 1
Jägaren Hindrich Sorjoin mh:o Sorjonen fri
Jägaren Markus Kåndin mh:o Kontiainen frie
2 5 Hindrich Härkains folk Cav Härkönen Son Hindrich, Son Johan mh:o, Son Hesekiel mh:o 5
3 3 Hindrich Sorjoins Enkas f: Inf Sorjonen Son Lars mh:o, Son Pål 3
4 4 Hans Kåtrås E:as f: Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Mats, dot: Anna 4
B:st: Jäg: Johan Hämäläin mh:o Hämäläinen fri
3 1 Hindrich Kåtrå 1 Cav Kotro Sold: Wargs h:o, Son Elias mh:o 4
5 4 2 Bygmäst: Adam Lindström 1 Cav Lindström Pig: Malin ___, Pig: Maria Kiljuin, Pig: Karin Haloin, Inh: Simon Haikoin mh:o 6

Sivu 1069AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hamula 2 B:st: Pär Ryhäin mh:o 1 1 Ryhänen 2
6 Sigfred Hälp mh:o 1 1 Cav Helpi Son Anders, d:r Mårten Ryhain, Inh: Sold: Torp: Margareta Limatain, Pig: Kirstin Kåtrå 6
2 B:st: d:r Mårten Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
1 Harmala/Harmaala 4 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen Son Mats, B:r Månses h:o 4
2 2 Corporal Berent Esners h:o 1 Cav Eschner Pig: Karin Hakulin 2
Fuorieren Törnquists Erfw:s hemman Törnqvist
3 3 Rustmästaren Eric Tob: Norrings h:o 1 Cav Norring Pig: Elsa Ikaheimoin, Pig: Kirstin 3
3 Upsyningsman wid gränse tullen Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman d:r Staffan Kietäwäin 3
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain 1 Inf Partanen Sold Färdigs h:o, B:r Son Thomas 3
5 Anders Andersson Mondoin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r Mats, B:r Michel mh:o 5
2 7 Anders Leinoins folk Cav Leinonen Sona Son Anders, Sona Son Anders mh:o, Sona Son Bengt, Sona Son Pål, Son Mats, Son Anderses h:o 7
B:st: Johan Långströms h:o Långström 5 Siukl:
3 Anders Johansson Leinoin 1 Cav Leinonen Son Anders mh:o 3
3 5 Lars Jukarain mh:o 1 1 Cav Jukarainen B:r Anders, Syst: Ewa, Syst: Anna 5
B:st: Lars Jukarain Jukarainen Bräkl:
4 3 Pär Kåndia mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Son Larses Enka 3
1 Hylkälä/Hylkylä 4 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen B:r Johan mh:o 4
2 Brukas af Kåndiaiser i Hauhala Kro Kontiainen Jäg: Matz Randalain mh:o
3 1 Anders Jukarains öde Kro Jukarainen Sold: dot: Marg, Sold: Lars Hyfwersten 1
4 Johan Hämäläins öde Kro Hämäläinen Jäg:n Simon Ingin mh:o
5 Michel Larss: Jukarains öde Kro Jukarainen Jäg:n Pär Jukarain mh:o
6 2 Pär Såpoin 1 Kro Sopanen dot Anna 2
1 Hauhala 7 Krister Kåndiain 1 Kro Kontiainen B:r Michel mh:o, B:r Hindrich mh:o, B:L:m: Anders, dot: Karin 7
5 Anders Michelss: Kåndiain 1 Kro Kontiainen B:r Michel mh:o, B:r Pär mh:o 5
1 B:st: Krister Hyfwärin 1 Hyvärinen 1
2 5 1 Johan Kåndiains folk Cav Kontiainen B:r Son Mats mh:o, B:r Son Johan, Son Mats mh:o, Sold: h:o Ingeborg 6
1 Junnimäki/Junninmäki 3 Abram Lukoins folk Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, dot Elin 3
3 Johan Matssons Enkas folk Cav Luukkonen Son Anders mh:o, Syst: Lisa 3
3 Mats Lukoins folk Cav Luukkonen Son Mats mh:o, dot. Maria 3
3 1 Hindrch Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan mh:o, dot. Marg, Sold: Widrigs h:o 4
1 Torp: och Skrädd: Gustaf Manins f: Manninen Son Esajas, frie för Barn Både 1
1 häst, 2 kiör

Sivu 1071AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Junnimäki/Junninmäki 2 Staffan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Ihalais/Ihalainen 6 Pål Leinoins Enka 1 Cav Leinonen Inh: Kirstin Kaupin, B:r Michel mh:o, B:r Son Johan mh:o 6
2 9 Anders Mondoins Enkas f: Cav Montonen B:r Son Johan mh:o, B:r Son Michel mh:o, B:r Son Mats mh:o, Son Hendrich mh:o, Son Esajas 9
1 B:st: Pål Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 6 Pär Sållas h:o 1 Inf Solla Swåger S: Hendrich, Swåger S: Anders, Son Pär mh:o, dot: Brita 6
1 Ikoila/Ikola 6 1 Hans Mondoins folk Cav Montonen Son Johan, Son Hans mh:o, Son Mats, Son Anders mh:o, Sold: h:o Maria 7
1 Kyrkioby/Kirkonkylä 2 Sergeant: Petter Wilh: Kruses folk Inf Bost: Kruse Inh: Johan Hakulin mh:o 2
1 B:st: Olof Hakulins h:o 1 Hakulinen 1
1 B:st: Pär Kårp 1 Karp 20 1
2 v: Pastoren Henric Romani hemman Cav Romanus
3 underlagt hemman
4 9 v: Pastor: Henric Romanus mh:o 1 1 Kap:Bohl Romanus d:r Krister Kiljuin, d:r Mats Hujain, Pig: Caisa, Pig: Karin Uckoin, Pig: Kirstin, Pig: Anna, Pig: Stina Håt__ 9
2 B:st: Johan Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
1 B:st: Anders Jukarains E:as f: Jukarainen Bräkl:, Son Lars 1
1 Torp: Nils Rautiains f: Rautiainen fri för barn, B:r Anders 1
1 Kietäwälä/Kietävälä 5 Mats Lukoins h:o 1 Rusth: Luukkonen Son Thomas mh:o, dot: Maria, Swåger dot. Karin 5
7 Hendrich Lukoin 1 Rusth: Luukkonen Drag: Ströms h:o, Son Thomas, B:r Mats mh:o, B:r Thomas mh:o 7
2 B:st: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
B:st: Anders Päyköin Päykkönen Bräckl:
2 6 Johan Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Son Pärs h:o, Son Johan mh:o, Son Daniel mh:o, Son Thomas 6
3 1 Anders Leinoin 1 Cav Leinonen Sold: Hasts h:o, Son Mats mh:o 4
3 6 Michel Kietäwäins folk Kro Kietäväinen Sold: Bergs h:o, Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, dot: Maria 6
4 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen B:r Lars mh:o 4
4 4 Olof Hakulins folk Kro Hakulinen Son Mats mh:o, Son Simon mh:o 4
2 Måns Månsson Lukoins folk Kro Luukkonen Måg Johan mh:o 2
5 2 Anders Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan, Son Pär 2
2 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen Son Hindrich 2
6 9 Mats Matsson Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Pål mh:o, B:r Johans E:a, B:r Michel mh:o, dot: Marg, B:r dot: Marg 9
7 Halfwa brukas af N:o 2 Johan Ketäwäin Cav Kietäväinen
4 Jacob Puttoins folk Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o 4
1 Kåckåla/Kokkola Herr Capitain Magnus Ehrenrots Boställe Inf:Bost: Ehrnrooth
2 B:st: Afsk. Sold. Daniel Linds f: Lind 35 dot Elin, Inh: Maria Abor 2

Sivu 1073AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kåckåla/Kokkola 3 L:B: Johan Hämäläins h:o 1 Hämäläinen B:r Mats, Syst: Susanna 3
2 Afsked: Sold. Johan Fagerlund mh:o 1 1 Fagerlund 24 2
1 Kiljula 3 Pär Kiljuins Enkas folk Cav Kiljunen Måg Daniel mh:o, dot. Malin 3
1 Mats Killiuins h:o 1 Cav Kiljunen 1
2 Simon Killiuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Erich 2
2 Brukas af före och eftergående Cav
3 3 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen B:r Son Erich, Pig: Walborg Hujain 3
2 B:st: d:r Johan Erichss: Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
1 Torp: Pär Hujain 1 Hujanen 1
1 stod, 1 koo
Inh: Johan Kiljuin mh:o Kiljunen utfattig
2 Lars Himain mh:o 1 1 Cav Himanen 2
1 Kitula under Bruk i Lukola Cav
2 6 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Stiuf B:r Erich, Stiuf B:r Thomas mh:o, Inh: And Widikas h:o 6
6 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, Son Johan mh:o, B:st: Markus Pälkoins h:o 6
3 4 Krister Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Anders mh:o, dot Caisa 4
5 Erich Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Thomas, B:r Mats mh:o, B:r Johans h:o 5
B:st: Lars Lukoins h:o Luukkonen Bräckl:
1 Torp: Abram Kyllöins folk Kyllönen Bräckl:, dot: Brita 1
1 koo, 1 får, 4 Cap: uts:
4 v: Pastoren Henric Romani halfwa Rusthåll Rusth: Romanus
4 Torp: Erich Arpoin mh:o 1 1 Arponen B:r Mats, Syst:Brita 4
1 häst, 1 koo, 6 Cap: uts:
2 B:st: Jöran Mietuin mh:o 1 1 Miettunen 2
3 Torp: Jöran Arpoin 1 Arponen Son Mats mh:o 3
1 stod, 2 kiör
3 Hindrich Arpoins folk Rusth: Arponen Son Johan, Son Hindrich, dot: Maria 3
5 Mats Arpoin 1 Rusth: Arponen B:r Michel, B:r Johan mh:o, B:r Pär 5
5 6 Olof Olofss: Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Mårten mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r dot: Karin 6
2 B:st: Thomas Sorjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
1 Kaupila/Kauppila 5 Markus Jacobss: Sorjoins folk Cav Sorjonen B:r Anders mh:o, Son Johan mh:o, Son Markus 5
4 Markus Olofsson mh:o 1 1 Cav B:r Anders mh:o 4
1 Torp. Anders Kangains folk Kankainen Son Adam 1
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:
2 3 Johan Pärsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen d:r Pål Lukoin 3
4 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen F:r b:r Son Grels mh:o 4
3 Pär Matss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swåger Anders 2

Sivu 1075AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Kaupila/Kauppila N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kaipala/Kaipaala Lieutenant Axel Lindecrants f: Cav bost Lindekrans d:r ___ i adelsmans Kost
4 L:B: Hindrich Såpain mh:o 1 1 Sopanen B:r Johan mh:o 4
2 underlagt hemman
3 5 Hindrich Sorjoin 1 Cav Sorjonen B:r Mats mh:o, B:r Kristers h:o, B:r dot: Maria 5
4 3 Sexman Eric Widman 1 Cav Vidman Son Erich mh:o 3
5 6 Johan Kristersson Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen Inh: Pål Räpoin, B:r Hindrich, B:r Krister mh:o 6
5 Johan Härkäins Enka 1 Kro Härkönen Swåger Johan mh:o, Syst:r Caisa, Syst:r Anna 5
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins folk Kro Son Mårten mh:o, måg Erich mh:o 4
5 Mats Matssons Enkas f: Kro Kyllönen Son Pål mh:o, måg Michel mh:o, dot; Susanna 5
2 4 Mats Måndoin 1 Inf Montonen Son Erich, Son Jöran, dot Maria 4
3 Erich Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Mats 3
3 5 Mats Huttuins folk Cav Huttunen Son Mats, B:r Thomas mh:o, B:r Hans mh:o 5
1.2 Kärinnjemi/Keriniemi 5 Hindrich Puttoins folk Cav Puttonen Son Michel, Son Johan mh:o, Son Jacob mh:o 5
8 Eskel Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Son Eskel mh:o, B:rs måg Mårten mh:o, B:r Son Mårten, B:r dot Anna 8
2 Inh: Dafwid Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
1 Torp. Hindrich Summains h:o 1 Summanen 1
2 kiör, 8 Cap: utsäde
B:st: Jacob Summains E:a Summanen Siukl:
3 4 Lars Kåndiains Erfwingar Cav Kontiainen b:l:m: Johan Kiskin mh:o, Son Johan mh:o, 4
2 Torp: Simon Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
4 5 Johan Kainulains folk Cav Kainulainen Son Michel, Son Israel mh:o, dot: Karin, Sona dot Walborg 5
1 Kåndiala/Kontila 7 Michel Kåndiains Enka 1 Rust: Kontiainen Drag: Matses h:o, Son Pär, Son Jöran mh:o, B:r Son Jörans h:o, B:r dot: Ewa 7
5 Erich Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen B:r Olof mh:o, d:r Pål Uckoin 5
3 Torp: Eskel Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen Syst: Kirstin 3
1 häst, 2 kiör
7 Michel Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan, B:r Bertil mh:o 7
2 Pär Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen 2
1 Lambila/Lampila 6 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Hans, Son Anders, Son Pål, B:r Pål, B:r Anders h:o 6
2 4 Länsm: Sim: Gab: Jack 1 Inf Jack d:rr Anders och Johan Uikaiser, dot. Maria 4
1 B:st: Adam Rautiains h:o 1 Rautiainen 1
3 Auditeur Zygnei Boställe Inf Bost Cygnaeus
4 L:B: Adam Såikains h:o 1 Saikkonen Inh: Brr tills h:o, B:r Anders, B:r dot: Lisa 4
5 L:B: Mats Sorjoin mh:o 1 1 Sorjonen b:r Lars mh:o, b:r Jöran 5

Sivu 1077AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Lukola/Luukkola 7 Sylwester Lukoins folk Rust: Luukkonen B:r Lars, B:r Johan, B:r Son Anders, Son Anders mh:o, dot: Maria, B:r dot: Maria 7
7 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen Inh: Lars Härkäin mh:o, d:r Jöran Härkäin, B:r Michel mh:o 7
5 Sergeanten Abram Håbin 1 Rust: Hobin d:r Israel Lång, Pig Ingeborg, Pig Ewa, Drag: Syst: Ewa 5
1 Torp: Anders Lukoin 1 Luukkonen 1
1 häst, 2 kiör, 16 C: utsäde
2.3 8 Mats Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Hindrich, B:r Thomas mh:o, B:r S: Jacob mh:o, dot: Kirstin, B:r dot: Anna 8
4 4 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders mh:o 4
3 Adam Johansson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan 3
4 Jöran Lukoins folk Cav Luukkonen Son Mats, Son Pär, Son Johan mh:o 4
4 Thomas Lukoins folk Cav Luukkonen d:r Pär Hulkoin, Son Johan mh:o, dot. Anna 4
2 Pär Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
5.6 4 Pär Liutus h:o 1 Rust Liutu Drag: Johan Liuds h:o, B:r Mats, B:r Pål 4
4 Johan Liutus folk Rust Liutu Son Michel, Son Johan, Son Abram mh:o 4
Torp: Anders Liutus h:o Liutu fel i Ronerne
2 kiör, 8 Cap: uts:
6 Lantmät: Anders Hirn 1 Rust Hirn Hushållerskan Lena Sallberg, d:r Johan Karhu, d:r Johan Finne, Pig: Kirstin Lind, Pig: Lisa Aufwin 6
2 Inh: Anders Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
4 Jacob Liutus Enkas folk Rust Liutu Måg Pär mh:o, Son Mats mh:o 4
1 Limattala/Liimattala 8 Adam Abramss: Matins f: Cav Matinen Son Adam mh:o, Son Mats, B:r Son Abram, B:st: Jacob, B:r dot: Maria, B:r dot: Anna, B:r dot: Anna 8
2 6 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Mats mh:o, Cousin Lars mh:o 6
3 4 Mats Lukoins folk Kro Luukkonen B:r och N:M: Thomas, B:r Hindrichs h:o, B:r Adam mh:o 4
6 Lars Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Adam mh:o, B:r Erich, B:r Mats 6
4 2 Johan Wiskarin 1 Kro Viskari B:r Mats 2
4 Salamon Wiskari mh:o 1 1 Kro Viskari B:r Pär mh:o 4
1 Lindusalå/Lintusalo 6 1 Mats Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen Sold: Heinoins h:o, B:r Adam mh:o, B:r Johan mh:o 7
2 4 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Lars, Pig: Karin Läskin, måg Mats Kåtrå mh:o 4
1 B:st: Mats Läskin 1 Leskinen 1
3 1 Fuorier Joh: Lemkis Boställe Inf bost Lemke Sold: h:o Karin 1
2 L:B: Johan Hämäläins h:o 1 Hämäläinen B:r Mats 2
4 4 Mats Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Johan mh:o 4
5 4 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Mårten mh:o, Son Matses h:o, Son Eskels h:o 4
1 Muramäki/Muuramäki 10 Mats Thomass: Waldoins f: Cav Valtonen Son Thomas mh:o, Son Johan mh:o, B:r Anders, Far b:r Son Mats mh:o, B:r S: Anders mh:o, dot Karin 10
1 Magnula/Maunola 4 1 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Sold: Mats Lukoins h:o, B:r Mårten mh:o 5
2 Torp. Pär Pursiain mh:o 1 1 Pursiainen 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 Cap: uts:

Sivu 1079AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Magnula/Maunola 3 Anders Kiljuins Enkas folk Cav Kiljunen Son Anders mh:o, Son Pärs h:o 3
Inh: Pål Jukarain mh:o Jukarainen fri för barn
2 Mats Kiljuin 1 Cav Kiljunen dot: Agneta 2
2 B:st: Jöran Härkä mh:o 1 1 Härkönen 2
3 4 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Adam mh:o 4
5 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Lars mh:o, Son Johan mh:o, dot: Ewa 5
4 6 Hans Karfwins Enkas folk Inf Karvinen Stiufson Israel, B:r Olof mh:o, Son Michel mh:o, Son And h:o 6
1 Torp: Simon Hiukarins f: Huikarinen dot: Lisa 1
1 häst, 1 koo, 4 Cap: utsäde
5 3 Simon Lukoins Enka 1 Inf Luukkonen Son Mats, Pig: Anna Randalain 3
1 Torp: Måns Kiljuin 1 Kiljunen 1
2 kiör, 4 Cap: utsäde
2 Torp: Mats Randalains folk Rantalainen fri för barn, Son Erich, dot: Maria 2
1 häst, 1 koo, 2 får
3 Adam Lukoin 1 Inf Luukkonen B:r Simons h:o, Stiuf Far Michels h:o 3
1 Mietula/Miettula 8 Anders Sorjoins folk Cav Sorjonen B:rs Son Lars mh:o, Son Lars mh:o, Son Hindrich, Son Lars, B:rs Son Mats, B:rs Son Jacobs h:o 8
2 B:st: Hans Suna 1 Suna Syst: Brita 2
2 3 Mats Lukoins Enkas folk Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, Son Hindrich 3
4 Hindrich Mårtenss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen d:r Olof Lukoin, Syst: Beata 4
1 B:st: Jöran Sållas h:o 1 Solla 1
3 Hendrich Jöranss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Nils 3
2 Torp: och Skrädd: Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
1 koo
3 Linwäfwaren Bertil Tarkgren 1 Tarkgren Son Mats, Son Elias 3
3 6 1 Johan Widikås Enkas folk Cav Vitikka B:r Thomas mh:o, måg Anders mh:o, Sold: Jörans h:o, dot: Kirstin, dot: Ewa 7
4 9 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Adam mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Carl, B:r Pär, Son Anders 9
1 Maljala 5 Hans Mondoins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans mh:o, Son Pär 5
2 2 Johan Mondoins Enkas f: Kro Montonen Son Måns mh:o 2
2 Anders Mondoin mh:o 1 1 Montonen 2
4 3 Michel Holmberg mh:o 1 1 Kro Holmberg Stiufson Pär 3
3 3 Mats Dysters folk Cav Dyster 3 Son Johan mh:o, Inh: Marg Jukarain 3
5 4 Mårten Johansson Mondoin 1 Kro Montonen B:r Johan, B:l:m: Michel mh:o 4
1 Ninimäki/Niinimäki 4 Carl Piskoins folk Kro Piskonen Son Hindrich, Swåger Pål mh:o, Pig: Marg 4
2 Torp: Johan Summains f: Summanen Son Thomas, Son Lars 2
1 koo, 8 Cap: utsäde
4 Pär Johansson Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen B:r Carl, Syst: Anna 4
1 Ninisari/Niinisaari Jöran Summains öde Kro Summanen
6 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Mårten, Son Mats mh:o, B:r Johans h:o, Syst: Karin 6
2 5 Pål Pålsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Pig: Hjertrud Sparre, B:r Anderses h:o, B:r dot: Maria 5

Sivu 1081AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Ninisari/Niinisaari 6 1 Lars Pärsson Lukoins Enkas folk Cav Luukkonen Sold: Wills h:o, Son Pär mh:o, Son Anders mh:o, Son Johan, dot: Karin 7
4 4 Elias Kåndiains Enkas folk Cav Kontiainen Son Hindrich mh:o, B:rs S: Hindrich, B:rs Son Pär 4
1 Inh: Erich Turkiains folk Turkiainen dot. Maria 1
2 B:st: Hindrich Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
6 Hindrich Lukoins folk Cav Luukkonen Son Mats, B:rs S: Hindrich mh:o, Son Adam mh:o, Son Hindrichs h:o 6
5 6 Mats Huckains Enkas folk Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Inh: Kristers h:o, Son Krister mh:o, B:r Son Krister, dot. Kirstin 6
1 Ollila 9 Hans Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan, Son Pål, B:rs Son Bengt mh:o, B:rs Son Grels mh:o, B:rs Son Hans mh:o, B:rs Son Pär 9
2 4 Lars Hämäläins Enkas folk Cav Hämäläinen B:r Johan mh:o, Son Birgel mh:o 4
3 Birgel Hämäläins h:o 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o 3
3 Mats Uckoin 1 Cav Uikkanen B:r Grelses Enka, Syst: Maria 3
3 Michell Hämäläin 1 Cav Hämäläinen Måg Hindrichs h:o, dot: Brita 3
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 5 1 Anders Johansson Aufwins folk Cav Auvinen dot: Brita, Sold: h:o Maria, Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 6
3 Pål Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thome Enka 3
1 Pirtimäki/Pirttimäki 5 Johan Läskins Enkas folk Rust Leskinen d:r Jöran Help, Son Grels mh:o, Son Mats mh:o 5
5 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Rust Kontiainen Drag: Sachris Kangains h:o, Son Lars mh:o 5
2 4 Krister Härkäins folk Cav Härkönen Son Johan, Måg Mats mh:o, dot Karin 4
3 3 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen Swåger Johan 3
3 Pär Andersson Hamuins h:o 1 Inf Hamunen B:r Michel mh:o 3
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Mats Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman Pig: Karin Jukarain 3
1 Piskoila/Piskola 1 Michel Ahoins öde Kro Aholainen Majoren von Sticht bärgar ängarna, Afsk: Sold: Jacob Låikain 1
2 4 Anders Mondoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o 4
3 5 Johan Piskoins folk Kro Piskonen Son Johan mh:o, slägt Hindrich mh:o, B:r dot: Ewa 5
4 11 Hindrich Piskoin 1 Cav Piskonen Inh. Johan Aholain mh:o, B:r Pål mh:o, B:r Anders mh:o, B:r Pär mh:o, Son Pär mh:o 11
5 6 Sexman Anders Lappalains Enkas folk Inf Lappalainen B:r Johan, B:r Jörans h:o, B:rs S: Anders mh:o, S: Mats mh:o 6
6 3 Johan Kåndiains Enkas folk Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot: Beata 3
1 Michel Sållas h:o 1 Inf Solla 1
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 2 Pär Summain 1 Cav Summanen dot: Anna 2
1 B:st: Grels Summains folk Hujanen Inh: Jöran Summains h:o 1
2 Thomas Summains ho 1 Cav Summanen Pig Brita Hujain 2
2 Torp: Jonas Johansson Hujain 1 Hujanen Syst: Anna 2
1 stoo, 1 koo
4 Jonas Summain mh:o 1 1 Cav Summanen B:r Pär mh:o 4
2 4 Pär Piskåins folk Cav Piskonen Son Johan mh:o, Son Påhl mh:o 4
2 B:st: d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettunen 2

Sivu 1083AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ruokotaipal/Ruokotaipale 4 Michel Kåndins folk Cav Kontiainen Son Mats, Son Thomas mh:o, Son Michel 4
1 Råkansalå/Rokansalo 7 1 Anders Kiljuins Enkas folk Cav Kiljunen Sold: Lars Kåckis h:o, Son Adam, B:r Johan mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Pärs Enka, Pig: Brita Kåck 8
1 Torp: Gustaf Råckains folk Rokkanen frie för barn, dot: Stina 1
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: utsäde
2 9 1 Erich Räpoins folk Cav Reponen Sold: Laxs h:o, B:rs Son Mårten, B:r Mårten, B:r Eskel mh:o, B:r Johan mh:o, Son Mårten mh:o, dot: Karin 8
3 2 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen 2
2 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Räpoila/Repola 7 Erich Räpoins folk Kro Reponen Son Mats, B:rs S: Michel, B:rs dot: Walborg, B:r Pär, B:r Michel mh:o, B:r Matses Enka 7
2 5 Mats Matsson Räpoins h:o 1 Kro Reponen B:r Erich, B:r Pär mh:o, B:r dot: Karin 5
4 Michel Mårtensson Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Pär, Syst: Lena 4
1 Ryhälä 5 Pär Wirolains Enkas folk Rust Virolainen d:r Mats Aufwin, Måg Jacob mh:o, dot. Johanna, dot. Maria 5
5 Mats Leinoins folk Rust Leinonen d:r Michel Kietäwäin, d:r Anders Heilain, Son N:M: Michel mh:o, Pig: Karin Kietäwäin 5
5 Anders Leinoins folk Rust Leinonen Dragon Leinoins h:o, d:r Olof, d:r Michel, Son Michel mh:o 5
2 7 1 Pål Matsson Bengtins folk Cav Penttinen B:r Sons Son Simon mh:o, Son Pål mh:o, Son Mats, Sold: Leinoins h:o, B:rs Son Pål, dot: Elin 8
3 5 Johan Ingins Enkas folk Cav Inkinen Måg Mats mh:o, Måg Hindrich mh:o, dot Ewa 5
5 Pär Himain mh:o 1 1 Cav: Himanen Swåg: Lars mh:o, Pig: Kirstin Kil 5
4 4 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen B:r Jöran, B:r Brusius 4
Inh. Anders Kangain Cav Kankainen utfattig
5 4 Anders Tuchkuins folk Kro Tuhkunen Son Pål, Son Anders, B:st: d:r Mats Kangain, dot: Brita 4
6 4 Erich Kaipain mh:o 1 1 Kro Kaipainen Inh: Grels Kåndiain, dot: Kirstin 4
6 Anders Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Olof mh:o, B:r Hindrich mh:o 6
1 Säppälä/Seppälä 2 Lars Aufwin 1 Kro Auvinen v20 B:r Anders 2
2 5 Pär Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu B:r Hans, B:r Olof mh:o 5
4 Johan Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu Son Olof mh:o 4
3 7 Pär Thomasson Waldoin 1 Kro Valtonen F:r b:r S: Thomas, F:r b:r S: Johan, B:rs S: Pär mh:o, B:r Jöran mh:o 7
Torp. Olof Päyköin Päykkönen Bräkl:
1 häst, 1 koo, 2 får, 16 C: utsäde
1 Sårjåla/Sorjola 3 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen B:r Johan 3
1 B:st: Anders Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
4 Eskel Uckoin mh:o 1 1 Kro Ukkonen B:r Jacob mh:o 4
Afsk: Drag: Pär Rom mh:o Rom frie för barn
2 6 Michel Ikoins Enkas folk Cav Ikonen Son Hindrich mh:o, Son Johan mh:o, Son Påhl mh:o 6
4 Pål Saikoins folk Cav Saikkonen d:r Johan Kangain, B:rs måg Anders mh:o, B:rs dot: Sisilja 4
1 Såpålannjemi/Sopala 3 L:b: Anders Anderss: Aufwin mh:o 1 1 Kap bohl Auvinen B:r Pär 3
5 L:b: Johan Aufwins h:o 1 Auvinen Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 5
2 L:b: Mats Aufwins h:o 1 Auvinen Pig: Maria Liutu 2
4 Torp. Johan Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen B:r Pål mh:o 4

Sivu 1085AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Såpålannjemi/Sopala 5 Anders Kiljuins folk Kro Kiljunen B:r Johan mh:o, B:r Pär mh:o, B:r Adam 5
2 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen Inh: Anders Kietäwäins Enka 2
1 Wasinjemi/Vesiniemi 5 Befallningsm: Romanus 1 Rust Romanus d:r Abram Matin, Pig: Ingeborg Kåndin, Pig: Maria Såpain, Pig: Anna Lukoin 5
3 B:st: d:r Jacob Limatain mh:o 1 1 Liimatainen B:r Thome h:o 3
1 B:st: d:r Hindrich Lukoin 1 Luukkonen 1
2 B:st: d:r utridaren Hindrich Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen 2
2 Brukas af N:o 1 under Ett Cav
1 B:st: d:r Mats Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 B:st: d:r Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
3 5 Elias Kåtrås folk Cav Kotro Son Johan, Son Anders, Son Erich mh:o, Pig Anna Kietäwäin 5
4 6 Gustaf Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Hindrichs h:o, B:rs S: Johan mh:o, Syst: Brita 6
5 Eskel Lukoins folk Cav Luukkonen Son Eskels h:o, Son N:M: Anders mh:o, Son Johan, Pig: Marg 5
2 B:st: Anders Sparfwe mh:o 1 1 Parri 2
5 Lands Secreta: Meinanders Rusthåll Cav Meinander
1 Inh: Adam Kåndiains f: Kontiainen fri för barn, Inh: Ewa Kainulain 1
2 L:B: Jacob Kaupin 1 Kauppinen d:r Jacob Kåndiain 2
1 Inh: Winsentius Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
1 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen 1
1 häst, 2 kiör, 16 Cap: utsäde
3 1 L:B: Grels Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen Drag: Michels h:o, Son Lars, B:r Bertils E:a 3
1 Inh: Bertil Mietin 1 Miettinen 1
6 4 Thomas Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Pär mh:o, B:st: Johan Hakulin 4
1.2 Waldåla/Valtola 3 N:M: Pål Waldoin 1 Rust Valtonen B:r Anders, B:r Erichs h:o 3
6 Mats Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders, d:r Anders Kiljuin, B:r d: Karin, B:r d: Lisa 6
4 Pål Pålsson Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders mh:o 4
2 Torp: Anders Waldoins folk Valtonen Son Samuel, Son Johan 2
1 häst, 1 koo
Torp: Erich Kiljuin mh:o Kiljunen frie för barn
1 stod, 1 koo, 6 Cap: utsäde
Pastoratet/Kirkonkylä 8 Herr Kyrckioherd: Henr: Salmenjus 1 Salmenius Adjunct: Henric Gust Lind mh:o, d:r Erich, d:r Anders, Pig: Elin, Pig Anna Lukoin, Pig: Elin Ikäheimoin 8
2 Klåckaren Abram Frimodig 1 Frimodig Pig: Anna Aufwin 2
2 Torp: Dafwid Pälkoin mh:o 1 1 Pelkonen 2
Torp: Olof Mannin Manninen bräk:
1 Torp: Mats Winters folk Vinter B:r Johan, frie för barn båda 1
2 Torp: Pär Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen 2
2 Torp: Hindrich Härkäins folk Härkönen fri för barn, Son Hindrich mh:o 2
2 Torp: Erich Purhoin mh:o 1 1 Purhonen 2
3 Torp: Johan Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen B:r Adam 3
2 B:st: d:r Johan Berg mh:o 1 1 Berg 2
1 B:st: d:r Anders Aufwin 1 Auvinen 1
4 Torp: och Sokn Stug Eld: Thomas Limat: 1 Liimatainen Son Pål mh:o, Son Johan 4

Sivu 1087AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 4 Ferge Karl: och T: Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen B:r Hindrichs h:o, Syst. Marg 4
1 Ferge Karl: Johan Härkäin 1 Härkönen 1
Fältwäbelen Johan Limatius Limatius
3 Cammereraren P:G: Dunker gift 1 Duncker Pig Karin Hakulin, Pig: Kirstin Teitin 3
3 Gräntse upsyningsm: Joh: Artell 1 Artell Son Johan, Son Friedrich 3
2 Besökaren Johan Flinkman 1 Flinkman Son Jacob 2
1 Sokn Scholmäst: Israel Itimaeus 1 Ithimaeus 1
2 Brofogden Johan Ruht 1 Ruuth dot: Ewa 2
Mietula Såg qwarn med 2:ne Ramar och 9 Blader i hwardera, och 2:ne Kantnings blader til hwardera Ramen
-- 2 Sågskrifwaren Henric Lens 1 Lens Pig Anna Håttman 2
-- 1 Såg Karlen Erich Ikäheimoin 1 Ikäheimonen 1
-- Jägaren Pär Ikäheimoin Ikäheimonen fri

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 344AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllölä/Pellilä 2 Johan Sinckoin mh 1 1 Cro Sinkkonen 2
2 2 Eskel Pettersson mh 1 1 Cro Sinkkonen 2
1 Blm Anna Sinckoin 1 Sinkkonen
2 Blm Carl Carlssons E:a 1 2
2 Blm Påhl Hakulin 1 Hakulinen Br Lars 2
1 Torp: Mårten Kåstiain 1 Kostiainen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 4 Johan Hulkoin mh 1 1 Cro Hulkkonen Br Nils, Syster Kirstin 4
1 Torp: Lars Larsson 1 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17771780

© Maija-Liisa Laakso 2023