AlkuSavon ruodutusluettelotIisalmen pitäjä → 1678 väenottoluettelo  ☰ 

Iisalmi väenottoluettelo 1678

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutus- ja väenottoluettelo

Idensallmi Sochn

Kårtt Rulla Uppå 1678 Åhrs skrefne Knechtter ... som Komma under Öfwerstens Wälb: H:r Otto Reinholt Taubes Reg:te Nembl:n


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys ♦ Brahelinna Lähn

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1221

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Ruotu
Pardala/Partala
Jöran Olson Pardain 1 25
Walkeaisby/Valkeamäki
Peer Olson Kettuin 1 26
Kysäläby/Ryhälä
Peer Olson Kettuin 1 27
Sukewaby el:r Laka/Sukeva
Carll Anderson Pardain 1 28
Wehmarsjerf:i/Vehmasjärvi
Anders Peersson 1 29
Sångajerfwi/Sonkajärvi
Anders Anderson Mätoinen 1 30
Rutakaby/Rutakko
Matz Pölläinen 1 31
Sälläiwä/Sälevä
Olof Sormuin 1 32
Nies Johansson Råiwas 1 33

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1222

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti Ruotu
Ulmalaby/Ulmala
Christer Christersson Ulllmain 1 34
Peer Olson Tijkain 1 35
Martikala/Martikkala
Olof Olson Jäskel:n 1 36
Ollikala/Ollikkala
Hendrich Ollickain 1 37
KifwistoBy/Kivistö
Johan Johanson Dito 1 38
Luckarila/Lukkarila
Jöran Hemmingson Luckarin 1 39
Kåpoila/Koppola
Sigfredh Peerson Cuossmain 1 40
Wijanda/Vianto
Peer Christersson Päräin 1 41
Wäisalämäkj/Väisälänmäki
Peer Staffanson Wäisäin 1 42
Lapwätälämäki/Lappetelä
Eskell Olsson Taskel:n 1 43
Pörsämäki/Pörsänmäki
Hans Hanson Wäisäin 1 44
Lämbemäjerf:i/Lampaanjärvi
Jöns Peerson Leskin 1 45
Hellinmäckj/Heinämäki
Påhl Olsson Huttuin 1 46
Löytynmäkj/Löytynmäki
Olof Olsson Jäskel:n 1 47
Taipall/Taipale
Peer Påhlson Rytköin 1 48
Waraislax/Vaaraslahti
Hendrich Harmain 1 49
Sulkawa/Sulkava
Markus Kockoinen 1 50
Ryttkynby/Rytky
Grels Peerson Kopoinen 1 51
Kallioiärfwi/Kalliojärvi
Olof Mickellson Tickain 1 52
Kiuruwesi/Kiuruvesi
Lars Peerson Lappal:n 1 53
Jöns Peerson Pardain 1 54
Ruotamäckj/Ruotaanmäki
Hendrich Jönsson Huttuin 1 55
HaiaisBy/Haajainen
Anders Kumbulain 1 56
Anders Larson Hiskain 1 57

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1678, Rulla 40
SVAR SE/KrA/0025/0/39 alkaen kuvasta 1147, 1161

Nimet aakkosjärjestyksessä16771679

© Väinö Holopainen 2022