AlkuSavon ruodutusluettelotPieksämäen pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Pieksämäen ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Armisvesi

1676: Mattilainen

1679: Mattilain

1685: Matilain

Hankamäki

1676: Hänninen

1679: -, Hennin, Henninen, Mattilain, Pöröin

1685: Hennin, Hänninen, Matilain, Puruinen

Haukivuori

1676: -

1678: -, Tarfvoin

1679: -, Käriäin, Måila, Måinlain, Ollikain, Pöyhoin, Williakain

1685: -, Käriainen, Käriäin, Moila, Moilain, Ollickain, Pöyhäin, Tarfwain, Tijhoin, Tuchkain, Villiakain, Williakain

Herrala

1679: -, Ikeheimoin

1685: Wauhkoin

Hietamäki

1676: -

1679: -

1685: -

Hulkkola

1679: Naukarin

1685: Nauckarin

Häkkilä

1676: -, Häckinen, Häikinen, Launiain

1678: Heckin

1679: -, Hekin, Häckin, Nysein

1685: Häckinen

Hällinmäki

1676: -, Mannin

1678: Höytyläin, Tarfwain

1679: -, Arpilain, Hilduin, Hytiläin, Janhuin, Kaipiain, Kaupin, Mannin, Mulkj, Narin, Nikulain, Puhaka, Puska, Tarfwoin

1685: -, Hötölöinen, Janhoin, Kaipain, Kaipainen, Leinoinen, Mannin, Mulkoin, Mulkoinen, Narinen, Nikulain, Puhickain, Tarfwain, Tarfwoin

Ihalainen

1676: Ihalain

1679: -, Ihalain

Jauhomäki

1679: -, Herrain, Jämpsä

1685: -, Herrain

Jäppilä

1676: Halloin, Hennin

1677: -

1679: -, Halloin, Hynninen, Ikoin, Lydikäin

1685: -, Haloin, Hynnin, Janhoinen, Rissain, Rusainen

Kantala

1678: Leikas

1679: -, Leikas

1685: Kandain

Karjala

1679: Karialain, Kirfwitz, Kurfwitz

Karkkola

1679: Karkoin

1685: Karkoin, Laitinen

Kirkonkylä

1679: -, Collanij, Karjal:n, Mannin, Putkoin, Sikain

1685: -, Colanus, Karialain, Manninen, Markain, Putkoi, Rusain, Sikain

Kosolansaari

1679: Kostain

1685: Kåsoinen

Kuivasniemi

1685: Sikainen

Kukkola

1678: Markainen, Tamber

1679: Itkoin, Jeppin, Putkoin, Pöyhöin

1685: Markainen, Tomber

Kutumäki

1678: -

1679: -, Ikeheinin, Nenoin

1685: Nenoinen

Kuvansi

1679: -

Kylmämäki

1678: Ylloin

1679: -, Ylöin

1685: Yllöin

Kähkölä

1685: Nysäin, Utriain

Käpysalo

1676: Huckain

1679: -, Kuckoin

1685: Kuckoinen

Kärenniemi

1685: Nikulainen

Kärkkäälä

1676: Härkäin, Lehikain

1679: -, Kärckoin, Kärkäin

1685: Kärkäin

Liedemäki

1676: Kåttramain, Nysain

1678: Haikain, Mustoin

1679: -, Halloin, Haloin, Laitin, Lehikoin, Nysäin

1685: Haloinen, Håckain, Kuckoin, Laitinen, Leikas, Lydickein, Mustoin, Nysäin

Luukkola

1685: Itkoin

Lyytilänmäki

1679: Lyttin

Längelmäki

1676: Dafwitzain, Hurskain, Härköinen

1678: Pöyhöin

1679: -, Caupin, Dafwidzin, Heckin, Hurshin, Hurskain, Sijkain

1685: Dawitzain, Hurskain, Häckinen, Häyry, Kauppinen, Pöyhäin, Sikainen

Maavesi

1676: Rång

1678: Janhuin, Tenhuin

1679: -, Halloin, Janhuin, Pulliain, Pullian, Pullin, Pulliäin, Rautapää, Rautiain, Tenhuin

1685: Hyryinen, Janhoin, Janhuin, Kärf:n, Pulliain, Rautaparda, Romoin, Tenhuin, Uttriain

Markkala

1679: -, Nijsoin

1685: Ickeheinoin, Markain, Nysäin

Neuvola

1679: -, Mannin

1685: Manninen, Säppäl:

Niininiemi

1678: Junnoin

1679: Ikoin, Kuituin

1685: Ikoin, Junnoin, Kuituin

Nikkarila

1678: -

1679: -, Rustain

1685: -, Nickarin

Niskamäki

1676: Kainulain

1679: Kainulain, Karialain

1685: Kainolain, Karialain

Nuutila

1679: -

1685: -, Jäppinen, Liutinen

Nykälä

1685: Hännin, Nykäin

Oittila

1679: Outin

1685: Outinen

Pieksämäki

1679: Mackoin, Russain

Piispalanmäki

1679: Tarfwoin

1685: Tarfwain

Pitkäsmäki

1679: -, Håila, Manin, Tyrfwäin

1685: Höylä, Nykäin, Tyrfwein

Pohjalahti

1685: Huotarj, Häckinen, Nykäinen

Pyhitty

1676: Håckain

1678: -

1679: -, Ainul:, Ainulain, Frillander, Hanska, Mackoin

1685: -, Ainolain, Frilander, Hanska, Hurskainen, Markain, Rusain, Wauchkoin

Pyhäjärvi

1679: -, Hoila

1685: Håila

Pörölänmäki

1678: Pöröin

1679: Pöröin

1685: Pöröin

Pöyhölä

1679: Ropain

1685: -, Karial:, Pöyhöin, Pöyhöinen

Rajalanniemi

1679: -

1685: Cowåin, Ihalainen, Wäpsäläin

Rummukka

1676: Häckin

1679: -, Häckin

1685: Häckin, Hännin, Kuifwalain, Ropoin

Ruokomäki

1685: Waroin

Sarkaniemi

1676: -

1679: Häckin

1685: Häckinen, Ropoinen

Sauvomäki

1676: -

1678: Achtin

1679: -, Achtin, Hämäläin, Janhuin

1685: -, Hämäl:, Janhoin, Leikas

Sianjalka

1676: Jalkoin

1679: -, Jalkain, Laitin

1685: Jalkain, Laitinen

Siikamäki

1679: -, Kainuin, Markain

1685: Huttuin, Markain, Mustoinen

Sikosaari

1678: Wäsöinen

1679: Wäisäin

1685: Wäisäin

Suolitaipale

1676: Ylöinen

1679: -, Ylöin

1685: Yllöin

Suolivesi

1679: -, Caupin, Kaupin

1685: Kauppinen

Suonenjoki

1676: Martikain

1678: -

1679: -, Halloin, Jämpsä, Nenoin

1685: Haloinen, Jämpsä, Kinnuin, Nenoinen, Nysäin

Suontientaipale

1676: Hyninen, Lappalainen

1678: Cuolemain

1679: Colemain, Jämpsä, Kurikain, Lackain, Mulldain, Nysäin, Rijsain, Sormuin, Wechwilain, Wästerin

1685: Collemain, Hynninen, Kurickain, Laakoin, Muldain, Nysäin, Sormuin, Wauhkoin, Wächerin, Wächwiläin, Wästerinen

Surnunmäki

1676: Pitkäin

1679: Pallkehin, Putkoin, Puttkoin, Pylfwäin

1685: Palkinen, Putkoin, Putkoinen, Pölwäin

Tihusniemi

1679: Lefwöin

1685: Läwiäin, Nysäin

Tikkalanmäki

1676: Rautiain

1678: Sijkoin

1679: -, Caupin, Hilduin, Kaupiain, Lefwäin, Måtilain, Nysäin, Putkoin, Rautain, Sijkain, Wänäläin

1685: Henninen, Hilduin, Kaipain, Kaipainen, Kauppinen, Matilain, Nysäin, Putkoin, Rautiain, Sikain, Wänäläin

Toholahti

1678: -, Hämäl:

1679: -, Hämäläin

1685: -, Hämäläin

Toikkalanmäki

1679: Hennin

Tossavalansaari

1679: -, Suhoin

1685: Suhoin

Tyyrinmäki

1676: -, Kammulainen

1679: -, Kainulain

1685: -, Kainulain, Laitinen

Utriala

1676: Uttriain

1679: -, Utriain, Uttriain

1685: Utriain, Uttriain

Valkeamäki

1676: Lijkoinen

1678: Ickoin

1679: -, Caupin, Ickoin, Ikoin, Kaupin, Lijkain, Linduin

1685: Ikoin, Ikoinen, Kaupinen, Kauppinen, Lijkainen, Lijkoinen, Linduin

Vanaja

1676: Mannin

1679: -, Mannin

1685: Manniain, Manninen

Vauhkola

1679: -, Wauhkoin

1685: Wauchkoin

Vehmaiskylä

1676: -

1679: -, Caupian, Putkoin, Rickoin, Ristain, Rytkoin

1685: Kauppinen, Putkoin, Rickoin, Rickåin, Rytköinen

Venetmäki

1678: -

1679: Ylöin

1685: Yllöin

Venettekemäranta

1679: -, Pöndin

1685: Pöndinen

Viippero

1676: Pöndin

1679: Pälkäin

1685: Palkinen

Vilhula

1676: -

1679: -, Wilhu

1685: Wilhu

Virmasniemi

1676: Liukoinen

1679: Liukoin

1685: Luukain

Virtasalmi

1678: Pulkinen

1679: -, Mullkoin, Rautapä, Sikain

1685: Mulkoin, Palkinen, Pauckoinen, Sikainen

Väisälä

1677: Pimpu

1678: Weisäin

1679: -, Kandain, Nickulain, Nikolain, Pimpu, Sijkain, Wäisäin, Wäisän

1685: Kandain, Nikulain, Pimppu, Sikain, Väisäin, Wäissäin

Väyrylä

1678: Heckin

1685: Häckinen, Uttriain

© Väinö Holopainen 2021