AlkuSavon sotaväkiLäntinen Viipurin läänin jalkaväkirykmenttiKatselmus 1678 → 3. komppania

Otto Reinholt Tauben rykmentti

Majurin komppania

Katselmus Viipuri 2.8.1678

Nimihakemisto Näytä vain sotilaat

Katselmuksessa esitelty ja mennyt Tarttoon

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Oloff Andersson Putkoin Wechmaisby och Piexämäki Sochn 1678 legdh af
R Lars Mivkellssonn Ainalain VL1678 ruotu 102
sotilas Lars Johansson Putkoin Surnamäkiby och Piexämäki S:n 1678 legdh af
R Eskell Larsson Pyrin Pyriläby VL1678 ruotu 114
sotilas Lars Petersson Wiperonmäkiby och Piexämäki S:n 1678 legdh af
R Eshell Eskellsson Markoin Pyhyttyby VL1678 ruotu 117
sotilas Erich Petersson Laukain 1678 legdh af
R Erich Nielsson Ikoin Walkiamäkiby VL1678 ruotu 118
sotilas Mårthen Peersson Suhoin ibm 1678 legdh af
R Peer Nielsson Kutumäki VL1678 ruotu 123
Wilhelm Yxkulin rälssi
sotilas Mats Matsson Keiharaby och Wijtasari S:n 1678 legdh af
R Lars Nielsson Avhtiain Saufwomäki VL1678 ruotu 1Yx
Magnus Nirothin rälssi
sotilas Jacob Matsson Weiselaby och Piexämäki S:n 1678 legdh af
R Markus Jacobsson Eikas Randala VL1678 ruotu 2Nir
Iisalmi
Per Brahen rälssi
sotilas Olof Erichsson ibm 1677 i stellet för brodren
S Anders Erichsson förrymbd
sotilas Hindrich Hindersson Laitin ibm 1677 legdh af
R Mårthen Purdoin Salaniemjby
sotilas Swen Oloffsson Hilduinen ibm 1677 legdh af
R Jören Peersson Tåifwin Passmariby
sotilas Michell Matsson Erssby och Kyrkslätt' 1677 legdh af
R Olof Larsson Kuckarin Pajulax
sotilas Hindrich Johansson Kaupin Kaupilanmäkj och Idensalmj S.n 1678 legdh af
R Peer Olofsson Kettuin
sotilas Oloff Anderssonn Kekoin Säläweby och Idensalmi S:n 1678 legdh af
R Anders Persson Wechmaisjerfwjby VL1678 ruotu 29
sotilas Hindrich Larsson Huttuin ibm 1678 legdh af
R Niels Johansson Roifwas Sällwä VL1678 ruotu 33
sotilas Jöns Peersson Leskin Lambajerfwj 1678 VL1678 ruotu 45
sotilas Johan Peersson Wirolain ibm 1678 legdh af 1685 K8.136
R Påhl Oloffsson Huttuin Hernemäki VL1678 ruotu 46
sotilas Grels Peersson Koppoin Rötkänby 1678 VL1678 ruotu 51
sotilas Johan Johansson Laitin Packamäki och Idensalmi Sochn 1678 legdh af 1685 K6.32
R Lars Peersson Lappalain Kiuruwesi VL1678 ruotu 53
sotilas Peer Peersson Hyfwöin Hyfweriläby och Idensalmi S:n 1678 legdh af
R Jöns Peersson Pardoin Kiuruwesi VL1678 ruotu 54
sotilas Lars Johansson Hapaajerfwj och Idensalmi S:n 1678 legdh af
R Anders Larsson Heiskain VL1678 ruotu 57

Varuskunnassa Tartossa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Matz Andersson Kiuruinen Jorois Kyrckieby 1660 legdh af
R Staffan Erichsson Kartuin Mawess
sotilas Staffan Hendersson el:r
R Anders Såpoin
Hans Bratelin rälssi
sotilas Niels Oloffsson Härckälä
sotilas Thomas Thomasson Hakulj 1659 legdh af
R Hindrich Kaupin Salawesi
sotilas Niels Matzson Nefwoin 1669 legdh af
R Lars Kuitu Kuitulamäkj
sotilas Matz Andersson Hotarj 1660 legdh af
R Sigfredh Matilain Salawesi
sotilas Sigfredh Knutsson Suomalain 1660 legdh af
R Hinrich Hansson Nykälä
sotilas Lars Larsson Heila Wirtasalmj 1665
sotilas Hindrich Bertilsson Kaupin Tickalanmäkj 1671 legdh af
R Hindrich Larsson Orawa Helljmäki
Wilhelm Yxkulin rälssi
sotilas Staffan Påhlsson Karhuin 1660 legdh af
R Arfwedh Arfwedson Mawesi
sotilas Johan Knutsson Suotoin 1660 legdh af
R Hindrich Hindrichsson Joutzmäki
sotilas Thomas Matsson Kaupin 1660 legdh af
R Mårthen Larson Häckin Mawesi
sotilas Jöran Erichsson Wanhain 1660 legdh af
R Anders Andersson Luusniemj
sotilas Lars Andersson Lappalain 1660 legdh af
R Jöns Pennoin Kyrckieby
sotilas Jacob Kinnoin 1663 legdh af
R Jacob Bengtsson Riskin Jäppilä
sotilas Thomas Thomasson Asickainen 1663 legdh af
R Lars Nielsson Karialain Pitkämäkj
sotilas Johan Mårthen Kimarinen legdh af
R Lars Larsson ibm
sotilas Erich Markusson legdh af
R Thomas Larsson Wäpsäläin
sotilas Matz Dafwidhsson Sutarinen Hällinmäki 1665 legdh af
R Anders Thomasson ibm
Giert Lewen rälssi
sotilas Oloff Olofsson Tuckalain 1660 i stellet för
R Niels Haukiwuorj
Magnus Nirothin rälssi
sotilas Peer Larsson Wenäin 1656 legdh af
R Lars Nielsson Safwomäkj
Petter Asikaisen rälssi
sotilas Matz Jacobsson Sikain legdh af
R Påhl Påhlsson Wainola
sotilas Påhl Påhlsson Mendu legdh af
R Michell Bengtson Himala
sotilas Päär Päärsson Rämä
sotilas Matz Påhlsson Nikarinen legdh af
R Thomas Matzson Mustoin

Komennettu Tarttoon 1676

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Johan Hendersson Surniemj 1663
sotilas Anders Larsson Jäppin Suonteenheetaa 1665 aff Bij Rulla
Wilhelm Yxkulin rälssi
sotilas Jacob Andersson Multois legdh af
R Peer Jacobson Wärälä

Komennettu Tarttoon 1677

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Samuell Andersson Hotarj Safwittaipall S:n 1669 leigd 677 af
R Oloff Hindersson Yllöin Solitaipall
Magnus Nirothin rälssi
sotilas Eskell Hindersson Ryttköin Wehwäby och Piexämäkj S:n 1667 legdh af
R Lars Matsson Kuifwasniemj
Wilhelm Yxkulin rälssi
sotilas Michell Peersson Suhoinen 1677 legdh af
R Bengt Peersson Jäppilä
Iisalmi
Per Brahen rälssi
sotilas Matz Andersson Ankoinen 1677 legdh af
R Matz Coloinen Idensalmj
sotilas Oloff Erichsson Willanen Rotolaby 1677 legdh af
R Matz Eskellsson Salmjby
sotilas Anders Larsson Huttuinen 1677 legdh af
R Michell Huttuinen Oinasjerfwj
sotilas Matz Peersson Leskinen Partilanmäkiby 1677 legdh af 1685 K6.107
R Hindrich Erichsson Tickain Waraslax
sotilas Peer Jacobsson Kiskinen Kiuruwesi 1677 legdh af
R Peer Kaickoin Kiuruwesi
sotilas Hindrich Peersson Leskinen Hapajerfwj 1677 legdh af
R Hindrich Peersson Lappalain ibm
sotilas Niels Matsson Kaupinen 1677 legdh af 1685 K6.124
R Hindrich Andersson Kärkäin
sotilas Hindrich Peersson Sifwoinen Wätelax och Paldamo S:n 1677 legdh af
R Olof Olofsson Nisinen
sotilas Hindrich Hindrichsson Huttuin Pyhäjoki S:n och Parckala by 1677 legdh af
R Matz Johansson Nisinen
sotilas Peer Andersson Pöllinen Säräwäläby 1677 legdh af
R Olof Erichsson Nissinen
sotilas Lars Johansson Sifwoinen Mardikalaby 1677 legdh af
R Lars Markusson Pardinen Markilabt
sotilas Erich Staffanson Käräinen Rotkolaby 1677 legdh af
R Jöns Oloffsson Kärckäin Hautajerfwj
sotilas Staffan Olofsson Parfwiainen Pajujerfwjby och Idensalmi S:n 1677 legdh af
R Anders Larson Kopoin
Pieksämäki
Hans Bratelin rälssi
sotilas Lars Hindersson instält 677 af sin Fader
R Hindrich Larsson Wäsäin eller Mälkö för gammall räst 660
Sielfskrefne Cavallerie
sotilas Boriell Olofsson 677 uthgår för sin Broder
R Sigfredh Olofsson Längelmä
Iisalmi
Per Brahen rälssi
sotilas Niels Larsson Rönkj 1677 i stellet för
R Matz Knutson Kärfwin Suonniniemjmäki förrymbd
sotilas Niels Larsson Muhuin 1677 legdh af
R Hendrich Hemmingsson Junisby
sotilas Hindrich Johansson Sigfwoin 1677 legdh af
R Anders Andersson Huttuin Nissiby
sotilas Lars Heiskain 1677 uthgår för Sonen
R Lars Larsson Heiskain Pallosby oduglig
sotilas Peer Hindersson Hilli 1677 legdh af
R Peer Jörensn Mardikain Ollickala
sotilas Peer Ollsson Hännin 1677 legdh af
R Peer Andersson Rotzla i Karpila
sotilas Erich Pährsson Pöllin 1677 legdh af
R Thomas Huttuin Samajerfwj
S Erich Peerson
sotilas Anders Pardainen Pörsänmäki 1677 1685 K6.137

Komennettu Tarttoon 1677

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Staffan Efwertsson Cuifwalain Sarkamäkiby 1677 legdh af
R Hindrich Michellsson Pyhitty
sotilas Anders Andersson Naroinen 1677 legdh af
R Peer Olofsson Linduin Walkiamäki
sotilas Johan Hindersson Häckiläby 1677
sotilas Sigfredh Jacobsson Winnikainen Raitalambj S:n 1677 legdh af
R Påhl Larsson Hänninen Hangamäki
sotilas Hindrich Bertillsson Wesainen 1677 legdh af
R Michell Olofsson Häckilä
sotilas Johan Påhlsson Hulkoin Hällimäki 1677 legdh af
R Matz Larsson Mälkoin Wirdasalmj
sotilas Johan Johansson Suhoin Wäisäläby Piexämäki S:n 1677 legdh af
R Påhl Thomasson Kaupin Walkiamäki
sotilas Hans Hindersson Laukain 1677 legdh af
R Samuell Hendersson Sikain Längelmä
sotilas Staffan Andersson Kuifwalainen Rumolaby och Piexämäki S:n 1677 legdh af
R Peer Påhlsson Tåsarakansarj
sotilas Christer Peerson Kurickain Suonteentaipall 1677
Gert Lewen rälssi
sotilas Grels Sigfredhsson Leipiein 1677 legdh af
R Matz Matson Ollikain Haukiworj
sotilas Johan Peersson Nykäin 1677 legdh af
R Eskell Eskellsson Mojolain Haukiwori
sotilas Peer Johansson Mojolain 1677 legdh af
R Eskell Hindersson Haukiworj
Iisalmi
Per Brahen rälssi
sotilas Hindrich Johansson Ullmain 1677 legdh af
R Peer Jönsson Ullmain Ullmalaby
sotilas Johan Kangahain Mardickala 1677
sotilas Sigfredh Erichsson Hapalain Ruotzala 1677 legdh af
R Peer Matsson ibm Ångarsj
sotilas Niels Hindersson Piekein Sulkawaby 1677 legdh af 1685 K6.122
R Jacob Johansson Pardoin Pörsänmäki
sotilas Påhl Påhlsson Saickoinen Lambajerfwj 1677 legdh af
R Påhl Staffansson Käsarin Herämäki
sotilas Anders Andersson Niskainen Tosowalaby 1677 legdh af
R Peer Michellsson Tosswainen Kufwasniemj
sotilas Johan Hendersson Kemilain Kemis S:n och Kåskisby 1677 legdh af
R Påhl Bertilson Kolemain Waraslax
sotilas Johan Johansson Pardain 1677 legdh af
R Anders Matsson Tenhuin Sulkawaby

Komennettu Tarttoon 1677

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Påhl Påhlsson Hangamäki 1677 legdh af
R Anders Olofsson Hännin ibidem
sotilas Thomas Johansson Lijkain Walkiamäkj 1677 i stellet för sin Broder
R Johan Johansson
sotilas Matz Erichsson Kerkosby och Rautalambj Sochn 1677 legdh af
R Olof Simonson Kontin Soinjoki
sotilas Sigfredh Jörensson Kuchmois S:n och by 1677 legdh af
R Matz Jörensson Kuituin Nininiemj
sotilas Hindrich Nielsson Rijkoin Wehmais 1677
sotilas Lars Hendersson Copio S:n och Hildula 1677 legdh af
R Johan Larsson Kärkulä
Hans Brakelin rälssi
sotilas Eskell Larsson Karhula by och Wijborg S:n 1677 legdh af
R Thomas Nielsson Kandain Wäsälä
Wilhelm Yxkulin rälssi
sotilas Peter Brusiusson Tickalanmäki 1677 legdh af
R Eskell Kaipain ibm
Magnus Nirothin rälssi
sotilas Niels Thomasson Häckin Piexämäki Kyrkioby 1677 legdh af
R Hindrich Abrahamsson Karialain
Iisalmi
Per Brahen rälssi
sotilas Mårthen Oloffsson Kettuin 1677 legdh af 1685 K6.29
R Anders Andersson Kettuin Walkeainen
sotilas Matz Jöransson Haukijärfwjby och Idensalmi S:n 1677 legdh af
R Eskell Påhlsson Eskelinen Wechmaisjerfwj
sotilas Hindrich Sigfredhsson Rutakoby och Sotkamo Sochn 1677 legdh af
R Lars Peersson Ryhäin Rutakoby
sotilas Påhl Andersson Heiska Jämbsäby och Idensalmi Sochn 1677 legdh af 1685 K6.102
R Philip Nissinen Säläwäby
sotilas Peer Olofsson Hämäjerfwj 1677 legdh af
R Johan Nissinen ibm
sotilas Lars Larsson Kuckoin Sutela 1677 legdh af
R Niels Andersson Sutinen
sotilas Johan Erichsson Sijkaioki och Sahla Sochn 1677 legdh af
R Gabriel Hyfwäin Niemisjerfwj
sotilas Olof Pesoinen Hapajerfwj 1677 1685 K6.118

Komennettu Narvaan 1678

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Peer Påhlsson Kuifwalain Sarkamäkiby och Piexämäki S:n 1677 legdh af
R Johan Påhlsson Lefwoin Tehuxemäki
sotilas Thomas Staffansson Fall Wijborgh Stadh 1677 legdh af
R Christer Huilla Pyhäjerfwjby
sotilas Påhl Larsson Paijar Swentby och Piexämäki Sochn 1677 legdh af
R Peer Johanssoon Häckin Letamäki
sotilas Elias Eliesson Mustoin Sijkzmäki och Piexämäki S:n 1677 legdh af
R Hindrich Nysäin Kattilansari
sotilas Lars Olofsson Manninen Näfwolaby 1677 legdh af
R Olof Matsson Tarfwin Hällimäki
Hans Brakelin rälssi
sotilas Matz Påhlsson Hällimäki 1677 _1
R Thomas Matsson Nikulain ibm
Petter von Gerttenin rälssi
sotilas Peter Hendersson Tolfwoin Wechmaisenby och Cuopio S:n 1677 legdh af
R Thomas Wachtain Wachtolaby
Iisalmi
Per Brahen rälssi
sotilas Anders Påhlsson Heiskainen Junnoisby 1677 legdh af
R Jöns Andersson Heiskainen Dito
sotilas Thomas Johansson Kaupin Kaupilanmäki 1677 legdh af
R Olof Marckusson Huttuin Kilpisarj
sotilas Hindrich Ollsson Pardoin Ullmalaby 1677 legdh af 1685 K6.34
R Niels Christersson Tickain ibm
sotilas Påhl Hendersson Sipoin Ollikalaby 1677 legdh af
R Påhl Andersson Ollikain ibm
sotilas Jöran Larsson Ruotalain 1677 legdh af 1685 K6.30
R Peer Hansson Kopoinen Wäisälänmäki
sotilas Niels Andersson Kuckoin 1677 legdh af
R Hindrich Asikain Pörsänmäki
sotilas Niels Olofsson Jäskeläinen 1677 legdh af 1685 K6.117
R Peer Nielsson Kockoin Lambajerfwj
sotilas Michell Peersson Wäsäinen Lammasjerf:i och idensalmi S:n 1677 legdh af
R Niels Nielsson Toijainen Kutemaniemj
sotilas Johan Philipsson Suomalain Idensalmj S:n 1677 legdh af
R Anders Peersson Kuckoin ibm
sotilas Sigfredh Matsson Ruokolaxby och Cuchmois S:n 1677 legdh af
R Olof Kärckäin Hautajerfwj
sotilas Påhl Michellsson Kaupin Kaupilaby Idensallmi S:n 1677 legdh af 1685 K6.92
R Anders Staffansson Ryhäin
sotilas Niels Peersson Pästoin Junnoisby 1677 legdh af
R Lars Larsson Junduin Haijaisby
sotilas Christer Jöransson Hillduin 1677 legdh af
R Påhl Larsson Lappalain Hapajerfwj
sotilas Påhl Andersson Eskeläin Hapajerfwjby och Idensalm Sochn 1677
Jöran Pistolkorsin rälssi
sotilas Sigfredh Olofsson Ollikain Pyhäjerfwj och Österbotn 1677 legdh af
R Peer Matsson Romes
sotilas Olof Olofsson Hyfwärin 1677 i stellet för sin Broder
S Hindrich Olofsson Hyfwärin bräkelig och oduglig

Komennettu Nevanlinnaan 1678

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Påhl Matsson Nykäin Piexämäki S:n och Mahoskalaby 1677 legdh af
R Jacob Jacobsson Sijkan Wirtasalmi
sotilas Peer Michellsson Muldoin Piexämäkj S:n Suonteentaipallby 1677 legdh af
R Peer Anderson Utriain Uthriala
Iisalmi
sotilas Peer Kuosinen uthgår för Sonen
S Peer Peersson Kuosinen Niemisjerfwj 1677
sotilas Abraham Peersson Sifwoila by och Dito S:n 1677 legdh af
R Peer Påhlsson Siwoi Siwoila
sotilas Påhl Hansson Soickoin Dito S:n och Lambajerfwjby 1677 legdh af 1685 K6.35
R Peer Isacksson Niskain Lammassarj
sotilas Olof Olofsson Niskain Munisierfwj 1677 för sigh sielf

Riiassa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
sotilas Johan Mårthensson Luusniemj
Petter von Gerttenin rälssi
sotilas Anders Anderson Ollickain Pyhäpohia
sotilas Måens Johansson legdh af
R Larss Larsson Nickin

Käkisalmessa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
sotilas Peer Hindersson Rausiain legdh af
R Jöran Påhlson Salacka Utriala

Salmissa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
sotilas Bertill Peersson Pyhäin legdh af
R Peer Häckin Häckilä
sotilas Anders Jönsson Hurskain uthgår för sin fader
R Johan ibm
sotilas Hindrich Peersson Häckin Häckilä 1656

Pähkinälinnassa

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
sotilas Grels Påhlsson uthgår för sin Broder
R Påhl Påhlsson Kåfwola
sotilas Olof Påhlsson i stellet för Brodren
R Lars Påhlsson Koufwains Son ähr Löödrifware
sotilas Påhl Påhlsson Hellimäki legdh af
R Hindrich Påhlsson Puhakain ibm
sotilas Jöns Peersson Yllöin Kyllämäki 1657
sotilas Mårthen Larsson Wärna legdh af
R Lars Larson Häckin
sotilas Påhl Påhlsson legdh af
R Jören Påhlsson Herrala
sotilas Christer Matsson Nykäin i stellet för Brodren
R Jöns Matsson

Poissa tai karannut

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Johan Thomasson Pyhitty 1676 absens
sotilas Olof Thomasson Tarfoin Hellimäki 1676
sotilas Påhl Påhlsson Kiukoilaa 1676
sotilas Eskell Markain 1676
sotilas Jöns Jönsson Yllöin Yllönmäki 1676
sotilas Peer Larsson Yllöin Wangellmäki 1676
sotilas Niels Willmarsson Häckin Häckilä 1676
sotilas Böriell Börielsson Lengelmä 1676
sotilas Påhl Olofsson Tonnuin Mawesi 1676
sotilas Matz Peerssono Häkin Letamäki 1676
sotilas Olof Oloffsson Innoin Ninimäki 1676
sotilas Erich Colemain Suonteentaipall 1676
sotilas Hindrich Pöckäin Wirdasalmj 1676
sotilas Anders Johansson Häckin Wäyrylä 1676
sotilas Johan Jöransson Sijckain Tickalanmäki 1676
sotilas Olof Erichsson Janhuin 1676
sotilas Lars Eskellsson Soinjocki 1676
sotilas Peer Peersson Mustoin Letämäki 1676
sotilas Påhl Påhlsson Karialain 1677
sotilas Thomas Nielsson Kaupin Lengellmä 1677
sotilas Christer Påhlsson Rajalanniemj 1677
sotilas Hindrich Kållari Jauhomäkj 1677 Bräkelig och oduglig ähr och förlåfwat, Rootan skall skaffa een annan dugl: karll
sotilas Johan Påhlsson Lehikoin Letamäki 1677
sotilas Johan Peersson Nysäin Suotentaipall 1677
sotilas Brusius Johansson Kaupin Tickalanmäkj 1677
sotilas Johan Olofsson Utriain Kockila 1677
sotilas Matz Jönsson Torfwain Kyllmälä 1677
sotilas Lars Larsson Puroiin 1677 Bräkelig och odugl: ähr och fått afskedh, Rootan skall skaffa een dugl: karll
sotilas Hindrich Lappalain Suonteentaipall absens
sotilas Anders Mårthensson Rautiain Jäppiläby 1669 1:
R Marckus Jöransson Kyrckioby oduglig,Rootan skall skaffa een annan karll
Hans Brakelin rälssi
sotilas Lars Larsson Hnuttilain Hellimäki 1678 absens frelse skaffar ofördröijeligen in Knechten eller böte
sotilas Arfwedh Peersson Weisainen Hällimäki 1678 absens frelse skaffar ofördröijeligen in Knechten eller böte
sotilas Johan Pimpu Wäisälä 1677 frelset skaffe een annan karll eller och denne
sotilas Mårthen Påhlsson Mulkoin Hellimäkj 1677 Rymbt på Marchen måste opsöckias
Wilhelm Yxkulin rälssi
sotilas Thomas Clemetsson 1678 absens, frelset skaffar honom eller böte
sotilas Lars Michellsson Tickalanmäkj 1677 absens
sotilas Christer Christersson Lukoin Suonteentaipall 1677
sotilas Måns Hansson Rytköin 1659 legdh af
R Lars Peersson Marckala absens
Magnus Nirothin rälssi
sotilas Grels Hindersson Wesain 1678 absens, frelset skall skaffa honom eller een annan
sotilas Erich Korhoin Häckilä 1677 absens
sotilas Lars Larsson Suonteenby 1671 absens, frelset skall skaffa een annan
sotilas Peer Peersson Repoin Mawesi 1662 absens, och slåes efter
sotilas Niels Mardikain Mawesi håller skogen
sotilas Anders Andersson Köytyn Liutala 1655 rymbdt ifrån Dorpt in octob: 676 slåes efter
Giert Lewen rälssi
sotilas Peer Michellssoon Tarfwoin Haukiworj 1678 absens, frälset skall skaffa honom eller en annan
sotilas Christer Hindersson 1678 absens, frelset skaffe een annan
sotilas Peer Nielsson ibm 1678 absens
Peter von Gerttenin rälssi
sotilas Grels Sigfredhsson Toholax 1678 absens
sotilas Hindrich Hindrichsson Hämäläin ibm 1678
sotilas Peer Matsson Laitin Letamäkj 1677
Mårthen Brennerfelin rälssi
sotilas Matz Peersson Tiusunmäkj och Randasalmj S:n 1677 Rymbt efter Munstring, legdh af
R Hindrich Hilduin Tickalanmäki
Herman Färsenin rälssi
sotilas Hans Larsson Timoin Rymbt ifrån Dorpt
R Peer Reepoin
Sielfskrefne Cavallerie
sotilas Daniel Nielsson Lengelmä 1676 absens
Iisalmi
Per Brahen rälssi
sotilas Jöran Olofsson Pardain Pardala 1678 absens VL1678 ruotu 25
sotilas Peer Olofsson Kettuin Ryhelläby 1678 VL1678 ruotu 27
sotilas Carll Larsson Pardain Lakaby 1678 VL1678 ruotu 28
sotilas Anders Andersson Mattinen Songajerfwj 1678 VL1678 ruotu 30
sotilas Matz Peersson Pählain Ruotakoby 1678 VL1678 ruotu 31
sotilas Olof J. Sormeinen Sällwäby 1678 VL1678 ruotu 32
sotilas Christer Christersson Ullmoin Ullmoila 1678 VL1678 ruotu 34
sotilas Peer Olofsson Tickain 1678 absens VL1678 ruotu 35
sotilas Olof Olofsson Jäskeläin Marttila 1678 VL1678 ruotu 36
sotilas Hindrich Laarsson Ollikain Ollickala 1678 VL1678 ruotu 37
sotilas Johan Johansson Kifwistoby 1678 VL1678 ruotu 38
sotilas Jöran Hemmingsson Luckarin Luckarila 1678 VL1678 ruotu 39
sotilas Sigfredh Påhlsson Kåsain Coppoila 1678 VL1678 ruotu 40
sotilas Peer Christersson Pörnin Wihanda 1678 VL1678 ruotu 41
sotilas Peer Staffansson Wäsäläin Wäsälänmäkj 1678 VL1678 ruotu 42
sotilas Eskell Olofsson Jäskeläiin Laapwetelänmäkj 1678 VL1678 ruotu 43
sotilas Hans Hansson Wäisäin Pörsänmäkj 1678 VL1678 ruotu 44
sotilas Olof Olofsson Jäskeläin Leutemäkj 1678 VL1678 ruotu 47
sotilas Peer Påhlson Rytköin Taipallby 1678 VL1678 ruotu 48
sotilas Hindrich Harmain Waraslas 1678 VL1678 ruotu 49
sotilas Marckus Lahoinen Sulkawaby 1678 VL1678 ruotu 50
sotilas Olof Michellsson Tickoin Kalliajerfwj 1678 VL1678 ruotu 52
sotilas Hindrich Jönsson Huttuin Routonmäkj 1678 VL1678 ruotu 55
V Johan Ifwarsson Befallningsman skall skaffa een annan Karll
sotilas Anders Kumbulain Harasby 1678 absens VL1678 ruotu 56
sotilas Hindrich Hendersson Kesoin Kalljojerfwj 1677
sotilas Eskell Larsson Kollonen Idensalmiby 1677
sotilas Påhl Olofsson Häckinen Närkola 1677
sotilas Matz Larsson Lappalain Ruotonlax 1677
sotilas Abraham Peersson Safwola 1677 förrymbd if:n Nyenskantz, legdh af
R Peer Påhlson Sifwoin Ollickala
sotilas Lars Heiskain uthgår för Sonen
R Lars Larsson Heiskain Pardoniemj förrymbd if:n Nyenskantz
sotilas Peer Peersson Kemarin uthgår för brodren
R Olof Peersson Luppoila förrymbd if:n Nyenskantz
sotilas Philip Peersson Kiuruwesiby uthgår för brodren
R Peer Peersson Kåskinen förrymbd if:n Nyenskantz
sotilas Jören Bertelssonn Pardain Pörssemekj
sotilas Niels Hindersson Lappalain
sotilas Pål Matzssonn Routulain Ongiwesj

Komennettuna Ruotsiin

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Staffan Peersson Purdinen Walkamäkiby legdh af
R Johan Olofsson Nefwola
sotilas Simon Peersson Raskas Jäskis Sochn 1674 legdh af
R Niels Janhoinen Mawesi
sotilas Johan Peersson Markalaiin Safwonmäki 1671 legdh af
R Michell Bertillsson Hämäläin Sämämäki
sotilas Johan Larsson Tornioin Piexämäki S:n och Markalaby 1676 legdh af
R Hindrich Matsson Wilhula
sotilas Påhl Pährsson Rusain Piexämäki S:n 1676 legdh af
R Michell Andersson Putkoin Wechmais
sotilas Grels Johansson Suhoin Wäisalaby 1676 legdh af
R Thomas Lijkoin Walkiamäkj
sotilas Johan Hindersson Ikoheinoinen Lauko S:n och Wesingoby 1676 legdh af
R Peer Peersson Dafwidzain Lengelmä
sotilas Påhr Olofsson Hurskain Lengelmä 1676 legdh af
R Anders Hansson Herstain Ibidem
sotilas Erich Påhlsson Karfwinen Mawesiby 1676 legdh af
R Olof Jönsson Ronnin ibm
sotilas Bertill Knutsson Pöllinen Hangasalmi by och Rautalambj S:n 1676 legdh af
R Lars Sigfredhsson Liukoinen Wirmasniemj
sotilas Olof Erichsson Toijainen Piexämäkiby 1676 legdh af
R Samuell Peersson Hetamäki
sotilas Olof Peersson Töhlöinen Mawesiby 1676 legdh af
R Lars Påhlsson Jalckain Sijanjalka
sotilas Peer Olofsson Putkoin Surnumäkj 1676 legdh af
sotilas Peer Hindersson Kiskinen Jokas S:n och Kiskeläniemjby 1676 legdh af
R Grels Matsson Rautiain Tickalanmäkj
sotilas Peer Eskellsson Nysäinen Soinjoki legdh af
R Pååll Påhlsson Kärckäin Kärckälä
sotilas Lars Larsson Kartuin Kartulaby legdh af
R Peer Peerson Kuckoin Käpisalo
sotilas Matz Matsson Pulklnen S:t Michells S:n Lambialaby legdh af
R Anders Andersson Häckinen Rämäkämäki
sotilas Erich Gabrielsson Rötköin Ikoila S:n och Rijtolaby legdh af
R Påhl Påhlsson Mannin Warhala
Magnus Nirothin rälssi
sotilas Michell Peersson Jämbsä Suonteenby och Piexämäki S:n legdh af
R Jören Peersson Kinain Suonjoki
sotilas Matz Abrahamsson Häckinen Lengelmäby legdh af
R Jören Hindersson Kainulain Niskamäki
sotilas Peer Larsson Kuckoin 1674 legdh af
R Johan Eskellson Wäsäin
sotilas Påhl Hendersson Pulkinen Copio S:n och Waningoby 1661 legdh af
R Arfwedh Nielson Karialain 676 wedh uth Marchen
sotilas Påhl Johansson Leskjnen Kirtiläby Leppewirda S:n 1662 legdh af
R Lars Larsson Lakoin
sotilas Grels Thomasson Thominen 1662 legdh af
R Eskell Oloffson Tickalanmäkj
Wilhelm Yxkulin rälssi
sotilas Olof Matson Hämmäläin Utrialaby 1658 legdh af
R Hans Thomasson Huttuin
sotilas Olof Peersson Härkäin Wechmaisby och Jockas S:n 1673 legdh af
R Niels Nielson Kandila
sotilas Jacob Peersson Hästäin Mawesiby 1676 legdh af
S Anders Andersson Häckin Sarkkaniemj
Herman Fersenin rälssi
sotilas Lars Isackson Laitin Hangamäkiby 1665 legdh af
R Påhl Grelsson Janhuin Safwonmäkj
sotilas Anders Andersson Könöin Jorois S:n och by 1655 legdh af
R Erich Påhlsson Wackialaby
sotilas Eskell Hindersson Nysöin 1674 legdh af
R Hindrich Hanson Utriain Mawesi
sotilas Marckus Peersson Jämbsä Suojokiby legdh af
R Matz Matsson Tiurumäki
Giert Lewen rälssi
sotilas Peer Peerson Purdinen Walkiamäkj by och Piexämäki Sochn legdh af
R Anders Månson Haukworj
Hans Brakelin rälssi
sotilas Peer Peerson Nikolain Hällimäkj legdh af
R Olof Johansson Manninen
Vero- ja perintötalot
sotilas Matz Larsson Kåhoinen Suonteentaipall legd wedh uth March: af
R Hans Anderson Hynninen
sotilas Lars Larsson Korhoin Rautalambj Kyrckieby legdh af
R Olof Larsson Ihalain wedh uth March. 676
sotilas Michell Matsson Lydikäiin Lapwesi S:n legdh af
R Lars Peersson Nysäin Letämäkj wedh uth Marchen
sotilas Matz Olofsson Rämäläin Piexämäki Kyrckieby legd wedh uth March. af
R Påhl Mattilain Armiswesi
sotilas Niels Påhlsson Uthriain Idensalmj S:n och Taipallby legdh af
R Hindrich Eskellson Kainulain wedh uth Marchen
sotilas Olof Påhlsson Manninen Piexämäki Sochn 1676 legdh af
R Jacob Påhlsson Wilhula
sotilas Olof Olofsson Herskain Lengelmäby 1676 legdh af
R Samuel Andersson Häckinen Längelmä wedh uth Marchen
Wilhelm Yxkulin rälssi
sotilas Thomas Thomasson Ollikain Hällimäkiby 1676 legdh af
R Peer Bertillson Hämmäläin Safwomäkj wedh uth Marchen
Mårthen Brennerfelin rälssi
sotilas Lars Olofsson Dafwidzain 1658 för sin förrymbde lego karll
R Lars Oloffsson
Gert Lewen rälssi
sotilas Joseph Josephsson Mäkäläin Seppolänmäkj 1676 legdh af
R Clemet Peersson Haukiwuorj
Irtolaisia
sotilas Lars Peersson Launiain
Vero- ja perintötalot
sotilas Påhl Påhlson Kålari legdh af
R Hindrich Peerson Pöndin
sotilas Påhl Påhlson Utriain legdh af
R Simon Olofsson ibm
Iisalmi
Per Brahen rälssi
sotilas Lars Peersson Makoin Salamoby 1676 legdh af
R Matz Bertillson Kolonoin Walkeris VL1676 ruotu 2
sotilas Lars Peersson Lappalain Rottolaby 1676 legdh af
R Anders Andersson Lapwetelein Ullmala VL1676 ruotu 11
sotilas Jören Jören Kopoin Sarjerfwj S:n och Lennaby 1676 legdh af
R Lars Peersson Luckarila VL1676 ruotu 14
sotilas Påhl Larsson Pörsänmäkiby 1676 legdh af
R Påhl Knutson Lapweteläin Läppälax VL1676 ruotu 17
sotilas Hindrich Påhlsson Karfwasalmj 1676 legdh af
R Erich Erichsson Raudapardain Pörsänmäkj VL1676 ruotu 18
sotilas Mårthen Peersson Lappalain Lennanmäkjby 1676 legdh af
R Peer Peersson Kuckuin Hämämäkj VL1676 ruotu 20
sotilas Johan Andersson Wäyryläin Pichlawesi 1676 legdh af
R Peer Andersson Tasewoin Kuifwasniemj VL1676 ruotu 21
sotilas Peer Peersson Rytköin Pichlawesi 1676 legdh af
R Lars Olofsson Niskainen ibm VL1676 ruotu 22
sotilas Niels Nielsson 1676 för sin broder
R Peer Nilson Rodzalain Pichlawesi VL1676 ruotu 23
sotilas Niels Nielsson Piekain 1676 legdh af
R Påhl Påhlson Nousiain Sulkawaby VL1676 ruotu 24
sotilas Lars Staffansson Hyfwäinen Sulkawaby 1676 legdh af
R Påhl Hindersson Lappalain Kiuruwessi VL1676 ruotu 28
sotilas Johan Johansson Huttuin Rutomäki 1676 legdh af
R Lars Hindersson Pardain Hapajerfwj VL1676 ruotu 30
Johan Pistolkorsin rälssi
sotilas Johan Olson Packoin Idensalmj S:n och Nellejerfwjby 1676 legdh af
R Peer Peersson Romis Ungiwesi VL1676 ruotu 32

Poissaolevia irtolaisia

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
sotilas Hans Hansson Nikarin 1678
sotilas Johan Hindersson Sijkain 1677
sotilas Hindrich Påhlsson Tumber 1677
sotilas Dafwid Dafwidzain 1677
sotilas Olof Olofsson Uttriain 1677
sotilas Johan Peersson Pulliain 1677
sotilas Hindrich Pyöpain 1677
sotilas Christer Karialain 1677
Vanhoja irtolaisia
sotilas Niels Nielsson Häckin hoos Häckilä Olof
sotilas Dafwidh Launiain
sotilas Jören Peersson Hällimäkj
sotilas Bertill Påhlsson Lehikoin
sotilas Thomas Larsson Kåtramoin Letemäki
sotilas Olof Peersson Wechmais
sotilas Abraham Nielsson Häckilä
Iisalmi
sotilas Olof Christersson Kartuinen VL1676 rivi 3
sotilas Peer Olofsson Wäyrynen VL1676 rivi 4
sotilas Eskell Matsson Hännin VL1676 rivi 5
sotilas Matz Matsson Huckain VL1676 rivi 6
sotilas Anders Andersson Tijainen VL1676 rivi 7
sotilas Olof Peersson Westerin VL1676 rivi 10
sotilas Jacob Påhlsson Hammuinen VL1676 rivi 11
sotilas Lars Philipsson Saickoinen VL1676 rivi 12
sotilas Matz Philipsson Saickoinen VL1676 rivi 13
sotilas Jacob Jacobsson Tickain VL1676 rivi 14
sotilas Johan Hindersson Kolemain VL1676 rivi 15
sotilas Hindrich Hyräinen VL1676 rivi 16
sotilas Matz Andersson Nyskäinen VL1676 rivi 17
sotilas Anders Andersson Dito VL1676 rivi 18
sotilas Hindrich Johansson Lappalain VL1676 rivi 19
sotilas Lars Enewaldson Lepokolain VL1676 rivi 20
sotilas Peer Hindersson Laukain VL1676 rivi 8
sotilas Anders Tuckiainen VL1676 rivi 9
sotilas Anders Wäyrynen VL1676 rivi 21
sotilas Mårthen Andersson Lapweteläin VL1676 rivi 22
sotilas Olof Larsson Huckinen VL1676 rivi 23
sotilas Philip Påhlsson Dito VL1676 rivi 25
sotilas Påhl Påhlsson Sackoinen VL1676 rivi 26
sotilas Eskell Kåsuinen VL1676 rivi 27
sotilas Lars Eskellsson Dito VL1676 rivi 28
sotilas Jacob Nielsson Rotzolain VL1676 rivi 29
sotilas Hans Påhlsson Sackinen VL1676 rivi 30
sotilas Anders Nielsson Pardinen VL1676 rivi 31
sotilas Niels Staffansson Hatarinen VL1676 rivi 32
sotilas Olof Peersson Dito VL1676 rivi 33
sotilas Matz Hermainen VL1676 rivi 34
sotilas Niels Nielsson Kiskinen VL1676 rivi 35
sotilas Thomas Påhlsson Hassinen VL1676 rivi 24

Apuluettelo: Kuolleita

Rooli Nimi Kotipaikka Vuosi Lisätieto Vaiheet
Pieksämäki
Vero- ja perintötalot
sotilas Söfring Peersson Autin Tiurunmäkii 1667 dödh i Dorpt
sotilas Hans Peersson Halloin Jäppilä 1669 dödh i Dorpt d: 22 Decemb 677
Magnus Nirothin rälssi
sotilas Niels Nielsson Karialain Wanhala 1662 dödh i Dorpt, :!
R Eskell Olofsson Mannila
Mårthen Brennerfelin rälssi
sotilas Eskell Olofsson Ikoin Walkiamäki dödh i Dorpt
Magnus Nirothin rälssi
sotilas Matz Matsson Mawesi förlåfwas för sin odugl. och bräkeligheet, för sin förrymbde lego karl
S Jacob Peersson
Vero- ja perintötalot
sotilas Erich Staffansson Kärfwinen Mawesiby dödh i Dorpt d: 16 Feb: 678, legdh af
R Lars Påhlsson Puhacka Hällimäki
sotilas Lars Påhlsson Herrain dödh i Dorpt d: 21 9bris 677, legdh af
R Peer Peersson Marckain Herrala
sotilas Peer Påhlsson Oinoin Safwomäkiby och Jorois Sochn dödh d: 22 Maij 678, legdh af
R Hans Påhlsson Nysäin Tickalanmäki

Roolit:

© Väinö Holopainen 2021