AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1781 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1781

Sivu 984AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 2 Herr Lieutenant: Kruses h:o 1 Kro Kruse Pig Kirstin K_sain 2
3 L:B: Eskel Hämäläins h:o 1 Hämäläinen B:r Påhl mh:o 3
2 Torp: Lars Päyköins f: Päykkönen 2 Son Olof, dot Beata 2
1 stod, 2 kiör, 8 K: uts:
1 2 B:st: Pär Siönstedt mh:o 1 1 Skönstedt B:r Trumbsl: Mickel 3
1 L:B: Mats Hämäläin 1 Hämäläinen 1
B:st: Marg:a Hämäl: Hämäläinen utfattig
1 Himahuha/Himahuuha 3 Pål And:ss: Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Syst: Anna 3
4 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Swåg:r Johan mh:o 4
5 Thomas Thomess. Aufwins E:a 1 Kro Auvinen Måg Lars mh:o, Son Thomas, dot Anna 5
4 Johan Kuosmain mh:o 1 1 Kuosmanen dot Anna, dot Elin 4
2 5 Pål Kituins folk Cav Kitunen Son Pål mh:o, Son Mats, Son Adam mh:o 5
1 Inh: Pål Halins h:o 1 Halinen 1
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Hindrik Räpoins folk Cav Reponen Son Johan mh:o, Son Olof 3
4 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav B:r Pär, F:r b:r Jörans h:o 4
3 L:B: Johan Borgman mh:o 1 1 Borgman dot Greta 3
1 Adam Räpoin 1 Cav Reponen 1
2 4 Mårten Helps f: Rust Helpi Swåg:r Wintsentius mh:o, Son Simon mh:o 4
6 Pär Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o 6
3 2 Hindrik Kurki mh:o 1 1 Inf Kurki 2
Inh: Johan Sårjoins h:o Sorjonen fri för barn
1 Huchkala/Huuhkaala 6 Erik Johanss: Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen b:r Pär, Son Johan mh:o, dot Anna, d:r Thomas Mietin 6
2 4 Mats Ihalains folk Inf Ihalainen måg Mats mh:o, måg Mårten mh:o 4
3 Jöran Lukoin 1 Inf Luukkonen Son Jöran mh:o 3
1 Hamula 2 Feltweb: Gust: Schatolovits f: Kro Schatelowitz Pig Marg Lind, dot: Ebba 2
1 B:st: d:r Mickel Ikåin 1 Ikonen 1
Inh: Hindrik Sårjoin Sorjonen fri för barn
2 B:st: d:r Markus Kåndain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 6 Hindrik Härkäins f: Cav Härkönen Son Hind mh:o, Son Johan mh:o, Son Hajakel mh:o 6
1 Inh: Pär Mietins h:o 1 Miettinen 1
3 4 Lars Sårjoin mh:o 1 1 Inf Sorjonen Son Pål, dot: Beata 4
4 4 Hans Kåtrås Enkas f: Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Mats, dot: Sisilia 4
B:st: Jäg: Johan Hämäl: Hämäläinen fri
3 1 Hindrik Kåtrås f: Cav Kotro Sold: Wargs h:o, Son Elias mh:o, S: Anders 4
5 3 2 Bygmästaren Adam Lindström 1 Cav Lindström Son Karl, Pig Marg Syrin, Inh: Simon Såikain mh:o 4
2 B:st: d:r Pär Ryhäin mh:o 1 1 Ryhänen 2

Sivu 985AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hamula 5 Sigfred Hälp mh:o 1 1 Cav Helpi Son Anders, Pig Walb Pälkoin, Inh: ___ dot Marg 4
2 B:st: d:r Mårten Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
1 Harmala/Harmaala 5 Anders Kaupin 1 Kro Kauppinen b:r Månses h:o, Son Mats mh:o, Son Anders 5
2 1 Corporal: Berent Esners h:o 1 Cav Eschner 1
2 L:B: och Tul upsynings man Jonas Borgman mh:o 1 1 Bergman 2
3 Furieren Törnqvists Erf:rs hemman Cav Törnqvist
2 Rustmäst: Eric Joh: Norrings h:o 1 Norring Far Cornett: Christof, Pig Karin Kåpåin, b:r Corp: 2
1 Hurisalo/Hurissalo 5 Israel Pardain 1 Inf Partanen Son Bertil mh:o, B:r Son Thomas, Sold Färdigs h:o 5
6 And: Andss: Måndåin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r och N:M: Mickel mh:o, B:r Mats mh:o 6
2 9 Anders Leinoins f: Cav Leinonen Son Anders:s h:o, Son Mats mh:o, Sona S: Anders mh:o, Son Pål, Sona S: Bengt mh:o, Sona S: Anders 9
B:st: d:r Johan Jukarain Jukarainen Bräck:
B:st: d:r Johan Långström Långström 5 Bräck:
3 Anders Johanss: Leinoin 1 Cav Leinonen Son Mickel, Son Anders h:o 3
3 7 Lars Jukarain mh:o 1 1 Cav Jukarainen Syst: Ewa, Syst: Kirstin, Syst: Anna, dot Elin, b:r And 7
B:st: d:r Lars Jukarain Jukarainen Bräck:
Halfwa hemmanet öde Cav
4 4 Pär Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Son Larses Enka, B:r Mickel 4
1 Hylkylä 4 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen B:r Johan mh:o 4
2 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhåla Kro Kontiainen dot Elin 1
3 3 Thomas Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Lars 3
4 3 Johan Hämäläins h:o 1 Kro Hämäläinen B:r Mats mh:o 3
5 2 Mickel Larss: Jukarains öde Kro Jukarainen Inh: Pär Jukarain mh:o 2
6 2 Pär Såpain 1 Kro Sopanen dot Anna 2
1 Hauhala 7 Krister Kåndiain 1 Kro Kontiainen dot Karin, B:r Mickel mh:o, B:L:m: Anders, B:r Hindrik mh:o 7
6 And: Mickelss: Kåndiains f: Kro Kontiainen Son Mats, Son Mickel, B:r S: Mickel mh:o, B:r S: Pär mh:o 6
1 B:st: Krister Hyfwärin 1 Hyvärinen 1
2 3 1 Johan Kåndiains folk Cav Kontiainen Son Johan, Son Mats mh:o, Sold: Ingbergs h:o 4
5 Mats Larss: Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o, B:r Lars 5
1 Junnimäki/Junninmäki 4 Abram Lukoins folk Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, dot Elin, S: Hindrik 4
4 Johan Matssons E:as f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o, Son Abram mh:o 4
3 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Mats mh:o, dot. Maria 3
2 Hindrik Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o 2
1 Torp Gustaf Mannins f: Manninen fri för barn, Son Elias 1
1 häst, 2 kiör, int: uts:
2 Staffan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Ihalais/Ihalainen 6 Pål Leinoins Enka 1 Cav Leinonen B:r Son Johan mh:o, B:r Son Mickel mh:o, Inh: Kirstin Kaupin 6

Sivu 986AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Ihalais/Ihalainen 11 Anders Måndåins E:as f: Cav Montonen Bror Son Johan mh:o, Bror Son Mickel mh:o, Bror Son Mats mh:o, B:r Son Hind mh:o, B:r Son Esaias, Son And mh:o 11
1 B:st: d:r Pål Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 6 Pär Sållas hustru 1 Inf Solla Swåg:r Son Hind, Swåg:r Son And, Son Pär mh:o, dot Brita 6
1 Ikåila/Ikola 4 1 Hans Mondoins f: Cav Montonen Son Hans mh:o, Son Mats, Son Ands h:o, Sold: h:o Maria 5
1 Kyrkioby/Kirkonkylä Sergeanten Pett: W: Kruses Bost: Inf Bost: Kruse
1 B:st: Olof Haukulins h:o 1 Hakulinen 1
1 B:st: Pär Kårp 1 Karp 20 1
2 vice Past: Hind: Romanii hemman Cav Romanus
3 underlagt hemman
4 6 vice Past: Hind: Romanus 1 Kap:Bohl Romanus d:r Adam Limatain, d:r Pål Lukoin, d:r Stanislaus Lukoin, Pig Karin Uckoin, Pig Karin Hakul 6
2 B:st: d:r And: Jukarains E:as f: Jukarainen Son Lars, dot Kaisa 2
1 Torp: Nils Rautiains folk Rautiainen fri för B:, B:r Anders 1
1 Kietäwälä/Kietävälä 7 Mats Lukoins h:o 1 Rust Luukkonen Swågers måg Pär mh:o, Son Thomas mh:o, Son Pär, dot: Maria 7
8 Hindrik Lukoin 1 Rust Luukkonen b:r Mats mh:o, b:r Thomas mh:o, Son Thomas, Son Mats, Drag: Ströms h:o 8
2 B:st:d:r Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
B:st:d:r Anders Päiköin Päykkönen Bräcklig
2 6 Johan Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Son Johan mh:o, Son Danjel mh:o, Son Thomas, d:r Johan Karpin 6
6 1 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Son Mats mh:o, Son Bertil mh:o, dot Elin, Sold: Hasts h:o 7
3 6 Mickel Kietäwäins f: Kro Kietäväinen Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, Son Johan, Sold: Bergs h:o 6
4 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen B:r Lars mh:o 4
4 4 Olof Hakulins folk Kro Hakulinen Son Matses h:o, Son Simon mh:o, Son Adam 4
3 Måns Månss: Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Måg Johan mh:o, B:L:M: Anders Lukoin 3
5 2 Anders Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan, Son Pär 2
3 Hindrik Kituin 1 Cav Kitunen Son Hind, dot Marg 3
6 9 Mats Matss: Ikåin mh:o 1 1 Cav Ikonen Pärs dot: Marg, b:r Pål mh:o, b:rs Son Mats, B:r Johans Enka, B:r Mickel mh:o 9
1 B:st: Krister Kåckoins f: Kokkonen dot Anna 1
7 Halfwa brukas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen under ett
4 Jacob Puttoins f: Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders, Inh: Brita Waldåin 4
1 Kåckåla/Kokkola Herr Capit: och Rid: Magn: Ehrnerots Bost: Inf:Bost: Ehrnrooth Han i Sulkawa uptagen
1 Backstu drengen afskedade Sold Danjel Linds f: Lind 35 dotter Elin 1
3 L:B: Johan Hämäl:s h:o 1 Hämäläinen B:r Mickel, Pig: Anna Kietäwäin 3
Afsk: Sold Joh: Fagerlund mh:o Fagerlund 24 frie för barn
1 Kiljula 5 Pär Kiljuins Enkas f: Cav Kiljunen Inh:s dot. Marg, Måg Danjel mh:o, dot Malin, d:r Abram Kiljuin 5
1 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen 1
2 Simon Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Erich 2
2 Brukas i före och eftergående Cav

Sivu 987AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Kiljula 4 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen B:r Son Erik mh:o, B:r dot Elin 4
2 B:st: d:r Johan Erikss: Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
2 B:st: d:r Bengt Olofss: Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
3 Torp Pär Hujain 1 Hujanen B:r Mats mh:o 3
2 kiör
2 Inh: Johan Kiljuins f: Kiljunen utf:, SonBengt mh:o 2
1 Lars Himain 1 Cav Himanen 1
1 Kitula i Bruk i Lukola N:o 2 Cav Mats Lukoin
2 5 Hindrik Lukoin 1 Cav Luukkonen dot Elin, Stiuf B:r Erik, Stiuf B:r Thomas mh:o 5
8 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, Son Thomas, Son Johan mh:o, d:r Anders Pälkoin, B:st: Markus Pälkoins h:o 8
2 B:st: d:r Thomas Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
3 4 Krister Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Lars mh:o, dot Kaisa 4
5 Erik Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Johans h:o, B:r Mats mh:o, B:r Thomas 5
B:st: Lars Lukoins h:o Luukkonen Bräck:
1 B:st: Abram Kyllöins f: Kyllönen Bräck:, dot: Brita 1
4 Lantmät: Anders Hirns halfwa Rusthålld Rust Hirn
1 L:B: Adam Widikå 1 Viitikko 1
4 Torp Erik Arpåin mh:o 1 1 Arponen Syst:Brita, Inh: Maria Aufwin 4
1 häst, 2 kiör, 6 Kap:s uts:
2 B:st: d:r Jöran Mietin mh:o 1 1 Miettunen 2
4 Hindrik Arpoins f: Rust Arponen Son Johan, Son Hind mh:o, dot: Maria 4
3 Torp Jöran Arpåin 1 Arponen Son Mats mh:o 3
1 stod, 2 kiör, int: uts:
5 Mats Arpoin 1 Rust Arponen B:r Michel, B:r Johan mh:o, B:r Pär 5
5 9 Olof Olofsson Lukåin 1 Cav Luukkonen Pig Anna Rimbin, Son Johan mh:o, B:r Mårten mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r dot: Karin 9
1 B:st: res K: Anders Lukoins f: Luukkonen v41 v42 Syst: Karin 1
1 Kaupila/Kauppila 3 Markus Jacobss: Sårjoins f: Cav Sorjonen B:r Anders Enka, Son Johan mh:o 3
3 Markus Olofss: 1 Cav B:r Anders mh:o 3
2 Torp. Anders Kangains f: Kankainen Son Adam mh:o 2
1 häst, 2 kiör, 4 K: uts:
Sold Hindrik Lukoins h:o Luukkonen 13 fri för Barn
2 4 Johan Pärss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen d:r Pål Lukoin, Pig Anna Horn 4
4 Johan Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen F:r b:r Son Grels mh:o, Son Johan 4
4 Pär Matss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swågers dot Maria, d:r Israel Lång 4
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kaipala/Kaipaala Lieutenanten Lindekrantzi Bost: Cav bost Lindekrans är i annorstädes uptagen
4 Lambon Hindrik Såpain mh:o 1 1 Sopanen Syst: Maria, B:r Johan 4
2 underlagt hemman

Sivu 988AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Kaipala/Kaipaala 5 Hindrik Sårjoin 1 Cav Sorjonen B:r dot Maria, B:r Mats mh:o, B:r Kristers h:o 5
4 5 Sexman Eric Widman 1 Cav Vidman Son Erik mh:o, dot Karin, Inh: Pål Räpoin 5
1 B:st: d:r Mats Kåtras h:o 1 Kotro 1
5 5 Johan Kristerss: Wirålain mh:o 1 1 Kro Virolainen B:r Krister, B:r Hindrik mh:o 5
5 Johan Härkäins E:a 1 Kro Härkönen Syst: Anna, Swåg: Johan mh:o, dot Maria 5
2 B:st: d:r Lars Sårjåin mh:o 1 1 Sorjonen 2
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins folk Kro Son Mårten mh:o, måg Erik mh:o 4
9 Mats Matssons E:as f: Kro Kyllönen Son Bengt, dot Ewa, dot Susanna, Son Pål mh:o, Solds Son Erik, måg Mickel mh:o, des dot Brita 9
2 4 Mats Måndåin 1 Inf Montonen Son Jöran, Son Erik, dot Susanna 4
3 Erik Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Mats 3
3 8 Mats Huttuins f: Cav Huttunen B:r Thomas mh:o, B:r Hans mh:o, B:r S: Mats, B:r Son Hans, b:r Son Thomas, B:r dot Anna 8
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 7 Hindrik Puttoins f: Cav Puttonen Son Johan mh:o, Son Dafwid, Son Jacob mh:o, Son Mickel mh:o 7
6 Eskel Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Son Eskels h:o, måg Mårten mh:o, Bror Son Mårten 6
1 B:st: d:r Dafwid Rautiain 1 Rautiainen 1
1 Torp Hind: Summains h:o 1 Summanen 1
2 kiör, 8 K: utsäde
3 3 Lars Kåndiains Erfw:r Cav Kontiainen Son Johan, B:L:man Johan Kiskin mh:o 3
1 B:st: Jöran Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 Torp: Simon Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
4 5 Johan Kainulains f: Cav Kainulainen Son Mickel, Son Isack mh:o, dot: Karin, Sona dot Maria 5
1 Kåndiala/Kontila 6 Mickel Kåndiains E:a 1 Rust: Kontiainen B:r Jörans h:o, Stiufs: Pär, B:r dot Anna, Son Jörans h:o, Stiuf dot Anna 6
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen Son Johan, dot Agneta 4
3 Olof Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen Pig Karin Jukarain 3
3 Torp: Eskel Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen Syst: Kirstin 3
1 häst, 2 kiör, int: uts:
Drag: Mats Hurrings h:o fri för barn
7 Mickel Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Bertel 7
2 Pär Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen 2
1 Lambila/Lampila 2 Pål Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Johan 2
3 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan, Son Pär mh:o 3
3 Anders Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Hans, dot Maria 3
2 2 Förra Länsm: Gab: Jack h:o 1 Inf Jack Pig Stina Kituin 2
1 B:st: Adam Rautiains h:o 1 Rautiainen 1
3 Justisiaren Georg Zigneii Bost: Inf Bost Cygnaeus
4 L:B: Adam Såikains h:o 1 Saikkonen B:r Son Anders mh:o, dot Lisa 4
5 L:B: Mats Sårjåin mh:o 1 1 Sorjonen B:r Lars mh:o, B:r Jöran 5
1 Lukola/Luukkola 5 Sylwester Lukoins f: Rust: Luukkonen dot Maria, B:r Lars, B:r Johan, Son And mh:o 5

Sivu 989AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Lukola/Luukkola 3 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen B:r Mickel mh:o 3
7 1 Sergeanten Abram Håbin 1 Rust: Hobin d:r Lars Mickelss Jukarain, Pig Uldrika Krok, Pig Elin Liutu, Dragon Syst: Ewa, Pig Brita Kietäwäin 8
2.3 7 Mats Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Hindrik, b:r Thomas mh:o, Son Jacob mh:o, b:r dot Anna 7
4 4 Krister Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders, B:r Son Johan 4
4 Adam Johanss: Lukåin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Adam 4
5 Jöran Lukåins folk Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, Son Pär 5
4 Thomas Lukåins f: Cav Luukkonen måg Pär mh:o, Son Johan mh:o 4
4 Pär Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Adam mh:o 4
5.6 4 Pär Liutus Enka 1 Rust Liutu B:r Mats, B:r Pål, Drag: Linds h:o 4
3 Johan Liutus folk Rust Liutu Son Abram mh:o, Son Johan 3
1 Torp: Anders Liutus f: Liutu dot Maria 1
2 kiör, 8 Kap:s utsäde
5 Lantmät: Anders Hirn 1 Rust Hirn Hushållersk: Lena Salberg, Pig Kirstin, Pig:Marg Klemetin, d:r Pål Uckoin 5
2 Inh: And: Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
5 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu B:r Pärs Enka, Swåg:r Pär mh:o 5
1 Limatala/Liimattala 8 Adam Abramsson Matinens f: Cav Matinen b:r dot Maria, dot: Anna, B:r Son Abram, Son Adam mh:o, B:r dot Anna, S: Mats mh:o 8
1 B:st: d:r Jacob Kärpäin 1 Kärpänen 14 1
2 7 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Hind, Cuosin Lars mh:o 7
3 5 Mats Lukoins f: Cav Luukkonen B:r Son Mats, B:r och N:M: Thomas, B:r Hinds h:o, Son Adam mh:o 5
7 Lars Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Adam mh:o, B:r Erik, B:r Mats, dot Maria 7
4 4 Johan Wiskarin 1 Kro Viskari B:r Mats, Inh: i Sold: T: Johan Hakulin mh:o 4
4 Salamon Wiskari mh:o 1 1 Kro Viskari Bror Pär mh:o 4
1 Lindusalo/Lintusalo 6 Mats Håttin 1 Cav Hottinen B:r Adam mh:o, B:r Johan mh:o, Pig Ingeborg Karpin 6
Sold Flinks hustru 27 fri för barn
2 B:st: Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen 2
3 Furieren Johan Lemkes Bost: Inf bost Lemke
2 4 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen måg Mats mh:o, Son Lars, Pig: Elin Karfwin 4
4 4 1 Mats Räpåins folk Cav Reponen Sold: h:o Lena, Son Månses h:o, b:r Ands h:o, b:r Joh mh:o 5
5 6 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Mats h:o, Son Mårten mh:o, Son Eskel, dot Maria, Son Johan 6
1 B:st: d:r Olof Sårjåin 1 Sorjonen 1
2 B:st: d:r Abram Matin mh:o 1 1 Matinen 2
1 Muramäki/Muuramäki 12 Johan Jöranss: Waldoins f: Cav Valtonen Son Thomas mh:o, Son Johan mh:o, F:r b:r Son Lars Enka, F:r b:r S: Joh mh:o, F:r b:r S: Mats mh:o, B:r S: And mh:o, dot Karin 12
1 Magnula/Maunola 5 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r dot Helena, dot Maria, F:r Krister Kiljuin 5
2 Torp. Pär Pursiain mh:o 1 1 Pursiainen 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 K: uts:
Sold Mats Sunds h:o Sund 12 fri för barn
2 3 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Son Anders, Son Pärs h:o, Son Salamon 3
Inh: Pål Jukarain mh:o Jukarainen frie för barn
2 Mats Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Mårten mh:o 2

Sivu 990AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Magnula/Maunola 2 B:st: Jöran Härkä mh:o 1 1 Härkönen 2
3 4 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Adam mh:o 4
4 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Lars mh:o, Son Johan mh:o 4
4 7 Hans Kärfwins E:as f: Inf Karvinen B:r Olof mh:o, B:r Mickels h:o, Son Anders h:o, Stiuf B.r Israel mh:o, B:r Simon 7
1 Torp: Hindrik Huikarin 1 Huikarinen 1
1 häst, 1 koo, 4 Kap:s uts:
5 3 Mats Lukåin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Syst Maria 3
1 Torp: Måns Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 koo, 4 Kap: utsäde
1 Torp: Mats Randalains f: Rantalainen fri för B:, Son Erik 1
1 häst, 1 koo, 2 får, int: uts:
3 Adam Lukoin 1 Inf Luukkonen b:r Simons h:o, Pig Anna 3
1 Mietula/Miettula 7 Anders Sårjoins folk Cav Sorjonen B:r Son Lars mh:o, Son Lars mh:o, Son Mats, Son Hindrik, B:r Jacobs h:o 7
2 B:st: Hans Suna 1 Suna Syst: Brita 2
2 3 Mats Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, Son Hindrik 3
4 Hind: Mårtenss: Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen d:r Olof Lukoin, Syst: Beata 4
1 B:st: Jöran Sållas h:o 1 Solla 1
3 Hind: Jöranss: Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Nils mh:o 3
2 T: Skräd: Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
3 T: Linwäfw: Bertil Tarkgren 1 Tarkgren Son Mats, Son Elias 3
3 6 Johan Widikås E:as f: Cav Vitikka b:r Thomas mh:o, måg And mh:o, dot Christ, dot Ewa 6
Sold Höks hustru Hök 21 fri för barn
4 6 Anders Räpoins folk Cav Reponen B:r Adam mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Pär, B:r And 7
1 Maljala 6 Hans Måndåins folk Cav Montonen dot Karin, Son Joh mh:o, Son Hans mh:o, Son Pär 6
2 2 Johan Måndoins Enkas f: Kro Montonen Son Måns mh:o 2
2 Anders Måndåin mh:o 1 1 Montonen 2
4 4 Pär Taifwalanti Brukar hemmanet 1 Kro Taivalantti Stiuf B:r Anders, Stiuf Far Mickel mh:o 4
3 1 Mats Dyster 1 Cav Dyster 3 1
5 4 Mårten Johanss: Måndåins f: Kro Montonen B:L:m: Mickel mh:o, B:L:m: Johan 4
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Karl Piskoins folk Kro Piskonen Son Hindrik, Swåg:r Pål mh:o 3
3 Pär Johansson Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Syst: Anna 3
1 Ninisari/Niinisaari Jöran Summains öde Kro Summanen
8 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Mats mh:o, Syst: Karin, Son Hind, B:r Johans h:o, Son Pär mh:o 8
1 Inh: Mårten Räpoin 1 Reponen 1
2 5 Pål Pålsson Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Ands h:o, d:r Anders, Pig Giertrud Parre 5
3 5 Lars Pärsson Lukoins E:as folk Cav Luukkonen Son Pär mh:o, Son Anders mh:o, S: Johan 5
4 4 Elias Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Hind mh:o, B:r Hind, B:r Pär 4
Inh: Erik Turckiain Turkiainen Bräck:

Sivu 991AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisari/Niinisaari 2 B:st: Hindrik Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
5 Hindrik Lukåins folk Cav Luukkonen B:r Son Hinds h:o, Son Adams h:o, Son Hindrik mh:o, Son Mats 5
5 7 Mats Hulkoins E:as f: Cav Hulkkonen Inh: Kristers h:o, Son Krister mh:o, d:r Hind Heiskain, B:r S: Krister mh:o, B:r dot Kirstin 7
1 Ållila/Ollila 11 Hans Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan, Son Pål mh:o, B:r Son Bengt mh:o, B:r Son Grels mh:o, B:r Son Hans mh:o, B:r Son Pär mh:o 11
2 4 Birjer Larss: Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swåg:r Johan mh:o 4
3 Birger Hämäläins h:o 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o 3
1 Mats Uckåin 1 Cav Ukkonen 1
2 Mickel Hämäläins E:as f: Cav Hämäläinen måg Hindriks Enka, dot Brita 2
1 Pätäjäniemi/Petäjäniemi 4 1 Anders Joh:ss: Aufwins f: Cav Auvinen Sold: h:o Maria, Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 5
3 Pål Aufwins h:o 1 Cav Auvinen b:r Thome E:a, des Son Johan 3
1 Pirtimäki/Pirttimäki 5 Johan Läskins E:as f: Rust Leskinen Son Mats mh:o, Son Grels mh:o, d:r Joh Help, 5
5 Lars Kåndiain 1 Rust Kontiainen Son Lars mh:o, Swåg:rs S: Pär, Drag: Kandains h:o 5
2 5 Krister Härkäins f: Cav Härkönen Son Johan mh:o, måg Mats mh:o, dot Anna 5
3 2 Pär Hamuin 1 Inf Hamunen Swåg:r Johan 2
4 Pär Hind:ss: Hamuins h:o 1 Inf Hamunen B:r Mickel mh:o, Syst: Marg 4
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Mats Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman Stiuf dot Brita 3
1 Piskåila/Piskola Mickel Ahålains öde Kro Aholainen Majoren Stigt Bergar ängarne
2 B:st: d:r Erik Marain mh:o 1 1 Maaranen 2
2 B:st: d:r Pär Wäijalain mh:o 1 1 Veijalainen 2
2 4 Anders Måndåin mh:o 1 1 Kro Montonen Bror Johan mh:o 4
3 5 Johan Piskoins folk Kro Piskonen Son Joh mh:o, Slägt Hind mh:o, B:r dot Ewa 5
4 12 Hindrik Piskoins folk Cav Piskonen B:r Pål mh:o, B:r Anders mh:o, B:r Pär mh:o, Son Anders, dot Maria, Son Pär mh:o, Inh: Joh Ahålain mh:o 12
5 3 Lars Lappalains f: Inf Lappalainen Son Anders mh:o, dot Maria 3
2 Sexm: And: Lappalains E:as f: Inf Lappalainen Son Mats mh:o 2
2 Jöran Lappalains h:o 1 Inf Lappalainen B:r Johan 2
6 3 Johan Kåndiains E:as f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Beata 3
1 Mickel Sållas h:o 1 Inf Solla 1
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 3 Pär Summain 1 Cav Summanen Son Thomas, dot Anna 3
1 B:st: d:r Grels Hujains f: Hujanen Inh: Jöran Summains h:o 1
2 Thomas Summains ho 1 Cav Summanen Pig Brita Hujain 2
2 Torparen Jonas Johansson Hujain 1 Hujanen Syst: Anna 2
1 stod, 1 koo, int: uts:
5 Jonas Summain mh:o 1 1 Cav Summanen B:r Pär mh:o, B:r Esaias 5
2 4 Pål Piskåin mh:o 1 1 Cav Piskonen d:r Anders Hämäläin, Pig Walb Hujain 4
2 Johan Piskåin mh:o 1 1 Cav Piskonen 2
2 B:st: Johan Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2

Sivu 992AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ruokotaipal/Ruokotaipale 2 B:st: d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
6 Mickel Kåndiains f: Cav Kontiainen dot Karin, dot Rigina, Son Mickel, Son Thomas mh:o, Son Mats 6
1 Rokansalo 8 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen B:r Johan mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Pärs Enka, Son Adam mh:o, Pig: Brita 8
1 Torp Gustaf Råckains f: Rokkanen fri för barn, dot Kirstin 1
1 häst, 2 kiör, 4 K: uts:
2 8 1 Erik Räpoins folk Cav Reponen B:r dot Maria, B:r Son Mårten, B:r Eskel mh:o, B:r Johan mh:o, Son Mårten mh:o, Sold Laxs h:o 9
3 3 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen Swägersk: Karin 3
2 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Räpoila/Repola 7 Erik Räpåins folk Kro Reponen B:r Olofs h:o, Son Mats, B:r dot Walb, B:r Son Mickel, B:r Pär, B:r Mickel, B:r Mats E:a 7
2 5 Mats Matss: Räpåins h:o 1 Kro Reponen B:r Erik, Son Pär mh:o, B:r dot: Karin 5
4 Mickel Mårtenss: Räpåin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Pär, Inh: Mickel Matilains h:o 4
1 Ryhälä 3 Pär Wirålains Enkas f: Rust Virolainen måg Jacob mh:o, dot. Maria 3
5 Mats Leinoins folk Rust Leinonen d:r Anders Help, Pig: Karin Kietäwäin, Son N:M: Mickel mh:o, Pig Kirstin Kaipain 5
6 Anders Leinoins f: Rust Leinonen Son Mickel mh:o, Drag: Leinoins h:o, d:r Olof Kietäwäin, d:r Pär Kårp, Pig Lena Ikäheimoin 6
1 Inh: Smed Johan Hatain 1 Haatainen 1
2 7 1 Pål Matss: Bengtins folk Cav Penttinen B:r Son Simon mh:o, Son Mats, dot Elin, B:r S: Pål, Sold: Leinoins h:o, Son Pål mh:o 8
3 4 Johan Ingins E:as f: Cav Inkinen Måg Mats mh:o, Måg Hindrik mh:o 4
6 Pär Himain mh:o 1 1 Cav: Himanen Swåg:r Pål mh:o, Swåg:r Lars mh:o 6
4 3 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen B:r Brusius 3
2 Inh: Jöran Mannin mh:o 1 1 Manninen 2
1 B:st: Mats Pärnäin 1 Pärnänen 1
Inh. Anders Kangain Cav Kankainen utfattig
5 3 Anders Tuckuins f: Kro Tuhkunen Son Pål, Son Anders, dot: Brita 3
2 B:st: Mats Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
6 Befalninsm: Paul Meinanders hemman Kro Meinander
Inh: Erik Kaipain mh:o Kaipainen frie för barn
5 Anders Waldåin 1 Kro Valtonen B:r Olof mh:o, B:r Hindrik mh:o 5
1 Seppälä 5 Lars Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen v20 d:r Thomas Uikoin, B:r Anders mh:o 5
2 5 Pär Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu B:r Olof mh:o, B:r Hans 5
4 Johan Lutin 1 Kro Liutu B:r Olof mh:o, Son Olof 4
3 8 Pär Thomass: Waldain 1 Kro Valtonen F:r b:r Son Thomas, des Son Pär mh:o, d:o Jöran mh:o, B:r Son Johan, Syst: Anna 8
Torp. Olof Pöykoin Päykkönen utgammal
1 häst, 1 koo, 2 får, 16 K: uts:
1 Sårjåla/Sorjola 3 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen B:r Johan 3
B:st: Anders Lautiains h:o 1 Lautiainen utfattig
4 Eskel Uckoin mh:o 1 1 Kro Ukkonen B:r Jacob mh:o 4
Afsk: Drag: Pär Roms h:o Rom fri för barn

Sivu 993AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Sårjåla/Sorjola 7 Mickel Ikoins E:as f: Cav Ikonen B:r Son Johan, Son Hindrik mh:o, Son Pål mh:o, B:r Son Mats, Son Johans h:o 7
4 Pål Saikoins folk Cav Saikkonen B:rs måg And mh:o, B:r dot: Sisilia, dot Anna 4
1 Såpalanniemi/Sopala 4 Torp. Johan Uckoin mh:o 1 1 Kap bohl Ukkonen B:r Pål mh:o 4
4 L:B: And: Andss: Aufwin mh:o 1 1 Auvinen B:r Pär, Syst: Beata 4
4 L:B: Johan Aufwins f: Auvinen Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 4
1 L:B: Johan Aufwins h:o 1 Auvinen 1
2 4 Johan Kiljuins h:o 1 Kro Kiljunen B:r Pär mh:o, B:r Adam 4
2 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen dot Karin 2
1 Wäsinniemi/Vesiniemi 4 Befallningsm: Joh: Romanus 1 Rust Romanus d:r Hindrik Lukoin, Pig Agneta Räsiä, Pig Kirstin Pitkäin 4
3 B:st: d:r Jacob Limatain mh:o 1 1 Liimatainen b:r Thome h:o 3
2 B:st: d:r Hindrik Lukoin 1 Luukkonen dot Beata 2
3 Torp utrid Hind: Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen Syst: Maria 3
2 Brukas af N:o 1 under et Cav
3 Torp Adam Sipins f: Sipinen nybygge, Son Olof mh:o, Son Adam 3
2 B:st: d:r Mats Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
2 B:st: d:r Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
1 B:st: d:r Olof Lukoin 1 Luukkonen 1
3 6 Elias Kåtrås folk Cav Kotro dot Kaisa, Son Johan, Son Hindrik mh:o, Son Anders mh:o 6
4 5 Gustaf Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Hindriks h:o, B:r Son Johan mh:o, Son Hindrik 5
4 Eskel Lukoins folk Cav Luukkonen Son N:M: Anders mh:o, Son Johan mh:o 4
2 B:st: Anders Sparf mh:o 1 1 Parri 2
5 5 Regements Skrif: P: Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin d:r res: K: Johan Lamain, d:r res: K: Lars Rotin, Pig Karin Kåtrå, Pig Anna Lukoin, Pig Kirstin Kand__ 5
Drag: Mickel Ids hustru Id fri för Barn
1 Inh: Adam Kåndiains f: Kontiainen fri för B: Inh: Ewa Kainul 1
2 B:st: d:r Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
1 Torp Johan Kainul: 1 Kainulainen 1
1 häst, 2 kiör, 16 K: uts:
3 L:B: Grels Kåndiains h:o 1 Kontiainen Son Johan, B:r Bertils Enka 3
1 Inh: Bertil Mietin 1 Miettinen 1
6 4 Thomas Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:st: Johan Hakulin, Bror Pär mh:o 4
1.2 Waldåla/Valtola 3 N:M: Pål Waldåin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders 3
5 Mats Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen Son Anders, B:r dot Karin, d:r And Purhoin 4
1 B:st: Winsentius Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
3 Pål Pålss: Waldåin mh:o 1 1 Rust Valtonen b:r Anders 3
Dragon Mickel Walstedts h:o Wahlstedt fri för barn
3 Torparen Anders Waldåins f: Valtonen Son Samuel mh:o, Son Johan 3
1 häst, 1 koo, int: uts:
Torp Erik Kiljuin mh:o Kiljunen frie för Barn
1 stod, 1 koo, 6 K: uts:

Sivu 994AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 6 Pastoratet vacant Nådårs Predik: Hind G Lind mh:o, d:r Erik Hujain, d:r Anders, Pig Elin Lukoin, Pig Anna Kangain 6
3 Klåck: Abram Frimodig 1 Frimodig Pig Helena Hakulin, Pig: Elin Ikäheimoin 3
2 Torp Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen Inh: Anders Aufwin 2
1 Torp Olof Mannins folk Manninen Bräck:, dot Beata 1
2 Torp Mats Winters f: Vinter fri för B:, B:r Johan, dot Anna 2
3 Torp Pär Hulkåin mh:o 1 1 Hulkkonen B:r Mats 3
3 Torp Hindrik Härköin 1 Härkönen dot Anna, Son Hinds h:o 3
2 Torp Erik Purhoin mh:o 1 1 Purhonen 2
3 Torp Johan Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen B:r Anders 3
1 B:st: d:r Johan Bergs h:o 1 Berg 1
2 Torp: och Sokn Stug Eld: Pål Limatain 1 Liimatainen B:r Johan 2
3 Färge K: och T: Grels Ihalain 1 Ihalainen B:r Hindriks h:o, B:r Friedrik 3
1 Färge K: Johan Härkäin 1 Härkönen 1
Feltweb: Johan Limatius Limatius
2 Cammereraren P:G: Dunker 1 Duncker Pig Karin Hämäläin 2
3 Gränse upsyningsm: Johan Artell 1 Artell Son Johan, dot Kaisa 3
1 Vice Besök: Fried: Artell 1 Artell 1
2 Besök: Jacob Flinkman mh:o 1 1 Flinkman 2
1 Besök: Mats Nyström 1 Nyström 1
2 1 Sokn Skolmäst: Israel Itimeus 1 Ithimaeus Inh: Johan Liutu mh:o 3
2 Brofogd: Johan Rihl 1 Ruuth dot: Marg 2
Mietula Såg Qwarn med 2:ne Ramar a 9 Blader i wardera
-- 1 Inh: Förra Såg Skrif: Hind: Läns 1 Lens 1
-- Sågskrifw: och Fendriken Gustaf Kreutlens folk, gift Creutlein Pig Anna Paunoin, i adelsmans kost
-- 1 Såg K: Lars Kåndin 1 Kontiainen 1
-- 2 Såg ställaren Carl Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
-- 1 Såg K: Jacob Kondiain 1 Kontiainen 1
-- 2 Såg K: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 1 Såg K: Anders Teitin 1 Teittinen 1
-- 3 Länsman Johan F: Hamarin mh:o 1 1 Hammarin Pig Anna Lukoin 3

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17801782

© Maija-Liisa Laakso 2023