AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 113 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 113<>

Ruotutalot ovat kylissä: Valkeamäki (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Tomasson Tuppurainen mainittu 1700 1
Arvid Koponen mainittu 1712 2
Mats Köning mainittu 1731 27.3.1734 3
Johan Hovberg 27.3.1734 30.8.1742 4
Lars Kokkonen 3.11.1743 28.1.1744 5
Samuel Hovberg 28.1.1744 30.1.1773 6
Mats Karvonen 29.3.1773 6.7.1773 7
Pål Tupp 6.7.1773 6.7.1785 8
C. G. Wunsch 26.1.1786 19.6.1788 9
Jakob Tupp Lappalainen 19.6.1788 15.5.1800 10
Anders Brask Ek 1.8.1800 mainittu 1807 täydennysmies 113/114 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 113 varamies
Mickel Turunen mainittu 1752 mainittu 1758 1
Elias Tenhunen mainittu 1759 mainittu 1760 2
1776 lähtien ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
Elias Turunen 19.1.1773 mainittu 1784 3,3


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Arfwed Oless: Kåpoin
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Matz Kiöning 27.3.1734 sai eron
Johan Hofberg Läppewirda 21 1 ogift 27.3.1734 palkka­mies 1714
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Samuel Hofberg
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Samuel Hofberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Samuel Hoffberg
Katselmus 1758 28.2.1758
Samuel Hofberg 34 15 (1743) 1724
Katselmus 1767 20.8.1767
Johan Hoberg 30.8.1742 kuoli
Lars Kåckoin 3.11.1743 28.1.1744
Samuel Hofberg Safwolax 45 23 gift 28.1.1744 1722
Katselmus 1772 31.3.1773
- 30.6.1773
Katselmus 1775 21.8.1775
Samuel Hoffberg 30.1.1773 hylättiin
Matts Karfwoin 29.3.1773 ruotu­mies 6.7.1773 esitti miehen tilalleen
Påhl Tupp Leppäwirda 28 2 gift 11 1 6.7.1773 palkka­mies 1747
Katselmus 1778 8.9.1778
Påhl Tupp Leppävirda Sokn 31 5 gift 5 7 6.7.1773 otettu 1747
Katselmus 1782 11.7.1782
Påhl Tupp Leppäwirda 35 9 gift (1773) 1747
Katselmus 1785 6.7.1785
Påhl Tupp Leppävirta 38 12 gift 5 7 (1773) 6.7.1785 hylätään 1747
Katselmus 1788 24.9.1788
Jacob Tapp Leppävirta 31 2 gift 5 7 (1786) 1757
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Tupp Leppävirda 32 3 gift 5 7 (1786) 1757
Katselmus 1790 17.9.1790
Jacob Tupp Läppävirta 33 3 gift 5 7 (1787) 1757
Katselmus 1795 10.9.1795
Jacob Tupp Läppävirta 38 8 gift 5 7 (1787) 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Jacob Tupp Leppävirda 41 11 gift 5 6 (1787) 1757
Katselmus 1801 15.6.1801
Jacob Tupp 15.5.1800 kuoli
Anders Ek Leppäwirta 28 3 gift 5 8 1/2 1.8.1800 täydennys­mies nro 57 1773
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Ek Leppäwirta 31 6 gift 5 8 1/2 (1798) 1773
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Arfwed Oless: Kåpoin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Matz Kiöning  
27.3.1734 sai eron
Johan Hofberg 27.3.1734 palkka­mies 21 Läppewirda
  1 ogift 1714
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Samuel Hofberg  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Samuel Hofberg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Samuel Hoffberg  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Samuel Hofberg (1743) 34
  15 1724
Katselmus 1767 20.8.1767
Johan Hoberg  
30.8.1742 kuoli
Lars Kåckoin 3.11.1743
28.1.1744
Samuel Hofberg 28.1.1744 45 Safwolax
  23 gift 1722
Katselmus 1772 31.3.1773
- 30.6.1773
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Samuel Hoffberg  
30.1.1773 hylättiin
Matts Karfwoin 29.3.1773 ruotu­mies
6.7.1773 esitti miehen tilalleen
Påhl Tupp 6.7.1773 palkka­mies 28 11 Leppäwirda
  2 1 gift 1747
Katselmus 1778 8.9.1778
Påhl Tupp 6.7.1773 otettu 31 5 Leppävirda Sokn
  5 7 gift 1747
Katselmus 1782 11.7.1782
Påhl Tupp (1773) 35 Leppäwirda
  9 gift 1747
Katselmus 1785 6.7.1785
Påhl Tupp (1773) 38 5 Leppävirta
6.7.1785 hylätään 12 7 gift 1747
Katselmus 1788 24.9.1788
Jacob Tapp (1786) 31 5 Leppävirta
  2 7 gift 1757
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Tupp (1786) 32 5 Leppävirda
  3 7 gift 1757
Katselmus 1790 17.9.1790
Jacob Tupp (1787) 33 5 Läppävirta
  3 7 gift 1757
Katselmus 1795 10.9.1795
Jacob Tupp (1787) 38 5 Läppävirta
  8 7 gift 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Jacob Tupp (1787) 41 5 Leppävirda
  11 6 gift 1757
Katselmus 1801 15.6.1801
Jacob Tupp  
15.5.1800 kuoli
Anders Ek 1.8.1800 täydennys­mies nro 57 28 5 Leppäwirta
  3 8 1/2 gift 1773
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Ek (1798) 31 5 Leppäwirta
  6 8 1/2 gift 1773

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 -
1731 Matz Kiöning
1733 Matz Kiöning
1735 Johan Hofberg
1736 Johan Hofberg
1737 Johan Hofberg
1738 Johan Hofberg
1739 Johan Hofberg
1740 Johan Hofberg
1741 Johan Håfberg
1744 Samuel Hofberg 28.1.1744 otettu
1745 Samuel Hofberg
1746 Samuel Hofberg
1747 Samuell Håffberg
1748 Samuel Hofberg
1749 Samuel Hofberg
1750 Samuel Hofberg
1751 Samuel Hoffberg
1752 Samuel Håfberg
1753 Samuell Håfberg
1754 Samuel Hoffbergh
1755 Samuell Hofberg
1756 Samuell Hofberg
1757 Samuel Hofberg
1758 Samuel Hofberg
1759 Samuel Hofberg
1760 Samuel Hofberg
1761 Samuel Hofberg
1762 Samuel Hofberg
1763 Samuel Hofberg
1764 Samuel Hofberg
1766 Samuel Hoffberg
1767 Sam: Hoffberg
1768 Samu: Hoffberg
1769 Samuel Hoffberg
1770 Samuel Hoffberg
1771 Samuel Hossberg
1773 Sam: Hofberg 30.1.1773 hylätty
Mats Karfwoin 29.5.1773 ruotumies 6.7.1773 esitti miehen tilalleen
Påhl Tupp 6.7.1773 palkkamies
1775 Påhl Tupp
1776 Påhl Tupp
1777 Påhl Tupp
1778 Påhl Tupp
1779 Påhl Tupp
1778 Pål Tupp
1781 Påhl Tupp
1782 Påhl Tupp
1783 Pål Tupp
1784 Pål Tupp
1785 Påhl Tupp 6.7.1785 hylätty
-
1786 C:G: Wunsch 26.1.1786 otettu
1787 C:G: Wunsch
1788 C:G: Wunsch 19.6.1788 poistettu
Jacob Lappalainen Tapp 19.6.1788 täydennysmies
1789 Jacob Tupp
1790 Jacob Tupp
1791 Jacob Tupp
1792 Jacob Tupp
1793 Jacob Tupp
1794 Jacob Tupp
1795 Jacob Tupp
1796 Jacob Tupp
1797 Jacob Tupp
1798 Jacob Tupp
1799 Jacob Tupp
1800 Jacob Tupp 15.5.1800 kuoli
Ander Brask Ek 1.8.1800 täydennysmies
1801 Anders Ek
1802 And. Ek
1803 Anders Ek
1804 Anders Ek
1805 Anders Ek
1806 Ander Ek
1807 And: Ek

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b 19.1.1773
Sam: Hoffberg 50 28 (1745) saa eron 1723
Luettelo 1774 7.3.1774
Samuel Hoffberg 30.1.1773 hylätty
Påhl Tupp 26 6.7.1773 otettu 1748

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairasluettelo vuoden 1801 katselmusten lopussa
Anders Ek Diaehee och sko skaf vid hälen 15.6.1801

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Thomason Tuppurain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppavirta RK 1777-1783
252 Piexämäki Compagnie Pohl Tupp s. 1747
puoliso: Eva Koistin s. 1745
Leppavirta RK 1790-1801
324 Piexamäki Compagnie Jacob Tupp s. 1752
puoliso: Christina Marckain s. 1754
död 11.5.1800
324 Piexamäki Compagnie Anders Ek
puoliso: Carin Kauhain
Leppavirta RK 1802-1813
940 Pjexemäki Compagnie Anders Ek s. 12.4.1773
puoliso: Catha: Kauhain s. 3.11.1776
Död

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1735_1 Johan Hooman
1735_2 Johan Hoberg
1735_3 Johan Hoberg
1735_4 Lars Håman
1735_5 Lars Homan
1735_6 Lars Homan
1735_7 Lars Homan
1735_8 Lars Håman
1744 Samuell Hofberg 28.1.1744 otettu
1745 Samuel Hofberg
1746 Samuell Håfberg
1747 Samuell Håfberg
1748 Samuell Håfberg
1752 Samuel Håfberg
1752b Samuell Hofberg
1753 Samuel Håfberg
1754 Samuel Hofberg
1756 Samuel Hofberg
1766 Samuel Hoffberg
1767 Samuel Hoffberg
1768 Samuel Hoffberg
1773 Påhl Tupp 6.7.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Walkiamäki
Walkiamäki
Walkiamäki
Erik Häikain
Michel Ifwanain
Anders Kåssoin
1778 Walkiamäki
Walkiamäki
Walkiamäki
Anders Heiskain
Matts Karwoin
Abr Reinikain
1804 Valkiamäki
Valkiamäki
Valkiamäki
Anders Heiskain
Matts Karfwoin
Henric Haikoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 113 varamies
Elias Turunen Savolax Läppäv: Walkiamäkj 21 1/2 ogift 10 5 1754
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 113 varamies
Elias Turunen   21 1/2 10 Savolax Läppäv: Walkiamäkj
  5 ogift 1754
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
-  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
1781_v Elias Turunen
1784_v Elias Turunen
1789_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 113 varamies
-
Elias Tålånen 19 poika otetaan 1754
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Elias Tåloin 20 1754

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Michel Turunen
1753_v Michel Turuin
1754_v Michell Turuin
1754b_v Michell Turuin
1754c_v Michel Turuin
1756_v Mickel Turuin
1757_v Michell Turuin
1758_v Michell Turruin
1758b_v Michell Turuin
1759_v Elias Tenhuin
1760_v Elias Tenhuin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 112Ruotu 114

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023