AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 114 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 114<>

Ruotutalot ovat kylissä: Leppämäki (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Anders Henriksson Kinnunen 1695 22.10.1700 Vanha rykmentti 1695 1
Henrik Reijonen mainittu 1712 2
Mickel Hartikainen 19.3.1719 mainittu 1726 3
Staffan Tiger 1727 28.9.1739 4
Mats Krokstav Nissinen 24.3.1740 15.9.1746 5
Pål Stolt 19.5.1747 28.2.1758 6
Petter Rask 28.2.1758 31.3.1773 täydennysmies 114 7
Petter Pulkkinen 8.7.1773 12.10.1773 8
Virgilius God 12.10.1773 6.7.1785 9
Mats Propp 10.10.1785 3.12.1789 10
Mats Knös Kosonen 2.4.1790 10.6.1795 11
Staffan Nord 29.9.1795 mainittu 1809 täydennysmies 113/114 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 114 varamies
Petter Räsänen mainittu 1752 28.2.1758 ruotu 114 1
Mats Kosonen mainittu 1759 mainittu 1764 2
1776 lähtien ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
Elias Turunen 19.1.1773 mainittu 1784 3,3


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Larss: Reijoin
Katselmus 1719 28.10.1719
Michel Hardikain 19.3.1719 majuri Enebergin ottama 3.10.1719 tuomittu kuolemaan
Katselmus 1720 15.9.1720
Michell Hardikain Savolax 49 2 gift (1718) 1671
Katselmus 1721 21.9.1721
Michell Hardikain Savolax 50 3 gift (1718) 1671
Katselmus 1735 17.6.1735
Staffan Tiger Läppewirda 33 8 gift (1727) 1702
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Stålt
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Påhl Stolt
Katselmus 1754 9.4.1754
Pål Stålt
Katselmus 1758 28.2.1758
Pål Stålt 28.2.1758 saa eron
Petter Rasanen Läppäwirda 22 ogift 28.2.1758 täydennys­mies 1736
Katselmus 1767 20.8.1767
Staffan Tiger 28.9.1739 hylättiin
Matts Kroks 24.3.1740 15.9.1746
Pål Stålt 19.5.1747 28.2.1758 sai eron
Petter Rask Leppäwirda 31 9 gift 28.2.1758 1736
Katselmus 1772 31.3.1773
Petter Rask 37 15 10 4 (1757) 31.3.1773 hylätään 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Rask 31.3.1773 hylättiin
Petter Pulkin 8.7.1773 ruotu­mies 12.10.1773 esitti miehen tilalleen
Wirgilius God Leppäwirda 21 2 ogift 11 3 12.10.1773 palkka­mies 1754
Katselmus 1778 8.9.1778
Wirgilius God Leppävirda Sokn 24 5 gift 5 9 12.10.1773 otettu 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Wirgilius God Leppäwirda 28 9 gift (1773) 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Wirgilius God Leppävirta 31 12 gift 5 9 (1773) 6.7.1785 hylätään 1754
Katselmus 1788 24.9.1788
Matts Propp Leppävirta 33 3 gift 5 5 (1785) 1755
Katselmus 1789 5.11.1789
Matts Propp Leppävirda 34 4 gift 5 5 (1785) 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Propp 3.12.1789 kuoli
Matts Mattsson Kosoin Knös Läppävirta 21 5/12 ogift 5 5 2.4.1790 palkka­mies 1769
Katselmus 1795 10.9.1795
Matts Knös Läppävirta 26 5 1/2 gift 5 5 (1790) 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Knös 10.6.1795 erotettiin
Staffan Nord Randasalmi 26 7 gift 5 9 1/2 29.9.1795 täydennys­mies nro 57 1772
Katselmus 1801 15.6.1801
Staffan Nord Randasalmi 29 10 gift 5 9 1/2 (1791) 1772
Katselmus 1804 25.6.1804
Staffan Nord Randasalmi 32 13 gift 5 9 1/2 (1791) 1772
Katselmus 1809 22.6.1809
Staffan Nord Randasallmi 37 18 gift 5 9 1/2 (1791) 1772
Katselmus 1809b 16.10.1809
Staffan Nord Randasalmi 37 18 gift 5 9 1/2 (1791) 1772
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Larss: Reijoin  
 
Katselmus 1719 28.10.1719
Michel Hardikain 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
3.10.1719 tuomittu kuolemaan
Katselmus 1720 15.9.1720
Michell Hardikain (1718) 49 Savolax
  2 gift 1671
Katselmus 1721 21.9.1721
Michell Hardikain (1718) 50 Savolax
  3 gift 1671
Katselmus 1735 17.6.1735
Staffan Tiger (1727) 33 Läppewirda
  8 gift 1702
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Stålt  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Påhl Stolt  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Pål Stålt  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Pål Stålt  
28.2.1758 saa eron
Petter Rasanen 28.2.1758 täydennys­mies 22 Läppäwirda
  ogift 1736
Katselmus 1767 20.8.1767
Staffan Tiger  
28.9.1739 hylättiin
Matts Kroks 24.3.1740
15.9.1746
Pål Stålt 19.5.1747
28.2.1758 sai eron
Petter Rask 28.2.1758 31 Leppäwirda
  9 gift 1736
Katselmus 1772 31.3.1773
Petter Rask (1757) 37 10
31.3.1773 hylätään 15 4 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Rask  
31.3.1773 hylättiin
Petter Pulkin 8.7.1773 ruotu­mies
12.10.1773 esitti miehen tilalleen
Wirgilius God 12.10.1773 palkka­mies 21 11 Leppäwirda
  2 3 ogift 1754
Katselmus 1778 8.9.1778
Wirgilius God 12.10.1773 otettu 24 5 Leppävirda Sokn
  5 9 gift 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Wirgilius God (1773) 28 Leppäwirda
  9 gift 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Wirgilius God (1773) 31 5 Leppävirta
6.7.1785 hylätään 12 9 gift 1754
Katselmus 1788 24.9.1788
Matts Propp (1785) 33 5 Leppävirta
  3 5 gift 1755
Katselmus 1789 5.11.1789
Matts Propp (1785) 34 5 Leppävirda
  4 5 gift 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Propp  
3.12.1789 kuoli
Matts Mattsson Kosoin Knös 2.4.1790 palkka­mies 21 5 Läppävirta
  5/12 5 ogift 1769
Katselmus 1795 10.9.1795
Matts Knös (1790) 26 5 Läppävirta
  5 1/2 5 gift 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Knös  
10.6.1795 erotettiin
Staffan Nord 29.9.1795 täydennys­mies nro 57 26 5 Randasalmi
  7 9 1/2 gift 1772
Katselmus 1801 15.6.1801
Staffan Nord (1791) 29 5 Randasalmi
  10 9 1/2 gift 1772
Katselmus 1804 25.6.1804
Staffan Nord (1791) 32 5 Randasalmi
  13 9 1/2 gift 1772
Katselmus 1809 22.6.1809
Staffan Nord (1791) 37 5 Randasallmi
  18 9 1/2 gift 1772
Katselmus 1809b 16.10.1809
Staffan Nord (1791) 37 5 Randasalmi
  18 9 1/2 gift 1772

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Michel Hardikain
1731 Staffan Tiger
1733 Staffan Tiger
1735 Staffan Tiger
1736 Staffan Tiger
1737 Staffan Tiger
1738 Staffan Tiger
1739 Staffan Tiger
1740 Staffan Tiger 28.9.1739 hylätty
Mats Nissinen Krokstaff 28.9.1739 kulkumies
1741 Mattz Krockstraff
1744 Mats Krokstaf
1745 Matz Krokstaf
1746 Mats Krokstaf
1747 Matz Krokstaf 15.12.1746 sai eron
Påhl Stålt 19.5.1747 palkkamies
1748 Påhl Stålt
1749 Påhl Stålt
1750 Påhl Stålt
1751 Påhl Stolt
1752 Påhl Stålt
1753 Pål Stålt
1754 Påhl Stolt
1755 Pål Stålt
1756 Pål Stålt
1757 Pål Stålt
1758 Påhl Stålt 28.2.1758 sai eron
Petter Kask 28.2.1758 otettu
1759 Petter Rask
1760 Petter Rasa
1761 Petter Rasa
1762 Petter Rasa
1763 Petter Rask
1764 Petter Rask
1766 Petter Rask
1767 Petter Rask
1768 Petter Rask
1769 Petter Rask
1770 Petter Rask
1771 Petter Rask
1773 Petter Rask 31.3.1773 hylätty
Petter Pulkinen 8.7.1773 ruotumies
1775 Wirgilius Lod
1776 Wirgilius Lod
1777 Wirgelius God
1778 Wirgelius God
1779 Wirgelius God
1778 Wirgelius God
1781 Wirg: God
1782 Virg: God
1783 Virgelius God
1784 Virgelius God
1785 Virg: God 6.7.1785 hylätty
 
1786 Matts Propp 10.10.1785 otettu
1787 Mats Propp
1788 Matts Propp
1789 Matts Prop
1790 Matts Propp 3.12.1789 kuoli
Matts Kåsoin Knös 2.4.1790 palkkamies
1791 Matts Knös
1792 Matts Knös
1793 Matts Knös
1794 Matts Knös
1795 Matts Knös 10.6.1795 sai eron
-
1796 -
Staffan __ _.9.1795 täydennysmies
1797 Staffan Nord
1798 Staffan Nord
1799 Staffan Nord
1800 Staff Nord
1801 Staff: Nord
1802 Staff: Nord
1803 Staff Nord
1804 Staff: Nord
1805 Staffan Nord
1806 Staffan Nord
1807 Staffan Nord

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773e 8.7.1773
- 31.3.1773
Henric Turuin 6.7.1773 palkkamies kelpaamaton
Petter Pulkin Läppäwirda 31 gift tilan mies otettu 1742
Luettelo 1774 7.3.1774
Wirgilius God 19 12.10.1773 otettu 1755

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 And:s Hinderson Kinnuin
1700_11 Anders Hinderson Kinnuin 22.10.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppavirta RK 1777-1783
253 Piexämäki Compagnie Wirgilius Good s. 1755
puoliso: Cathr: Kauhain s. 1748
yliviivattu
253 Piexämäki Compagnie Maths Pråpp s. 1756
puoliso: Hedv. Hämäläin s. 1756
Leppavirta RK 1790-1801
325 Piexamäki Compagnie Johan Knös s. 5.9.1769
puoliso: Ingeb: Purdin s. 28.2.1768
flyttadt till pag: 84
84 Kurjalanranda 5 Johan Kosuin s. 5.9.1769
puoliso: Ingeborg Purdin s. 28.2.1768
325 Piexamäki Compagnie Staphan Nord s. 1771
puoliso: Anna Pulckin s. 1758
Leppavirta RK 1802-1813
940 Pjexemäki Compagnie Stephan Nord s. 1771
puoliso: Anna Pulkin s. 1758

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Leppämäki Virgilius Good
puoliso: Carin Kauhain vih. 1.6.1777
Mustinm. Matts Staffanain
puoliso: Hedvig Hämäläin vih. 23.12.1776

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_10 Johan Parfwiain kuuluu ruotuun 115
1728_3 Staffan Tijger
1728_4 Staffan Tijger
1728_5 Staffan Tijger
1728_6 Staffan Tijger
1728_6 Mattz Blohm
1728_7 Staff Tijger
1728_8 Staffan Tijger
1728_9 Staff Tijjger
1734_2 Staffan Tiger
1734_3 Staffan Tiger
1734_4 Staff: Tiger
1734_5 Staffan Tiger
1734_6 Staffan Tijger
1734_7 Staffan Tijger
1734_8 Staffan Tiger
1734_9 Staffan Tiger
1744 Mattz Krokstaf
1745 Mats Krokstaf
1746 Matts Krokstaf
1747 Påhl Stålt 19.5.1747 otettu
1748 Påhl Stålt
1752 Pål Stålt
1752b Pål Stålt
1753 Pål Ståltt
1754 Påhl Stolt
1756 Pål Stålt
1766 Petter Rask
1767 Petter Rask
1768 Petter Rask
1773 Petter Pulkinen 8.7.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Staffan Nord 1772 18 , 3271

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Pieksämäen komppania
x.8.1700 Riga 114 And:s Hinderson Kinnuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 8. komppania
Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1695 .. 1.9.1695 Narven Anders Hendersson Kinnuin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Läppemäki
Läppemäki
Läppemäki
Erich Parkoin
Josep Parkoin
Anders Kåssoin
1778 Leppämäki
Leppämäki
Leppämäki
David Pulkin
Olof Kauhain
Matts Kåsoin
1804 Leppämäki
Leppämäki
Leppämäki
Lars Spets
Olof Kauhain
Matts Kåsoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 114 varamies
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 114 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
-  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 113 ja 114 yhteinen varamies numero 57
1781_v Elias Turunen
1784_v Elias Turunen
1789_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 114 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Räsäin
1753_v Pär Räsäin
1754_v Pär Räsäin
1754b_v Pär Rässanen
1754c_v Pär Rässanen
1756_v Pär Räsänen
1757_v Pär Räsänen
1758_v Petter Räsänen 28.2.175_ sotilaaksi
1758b_v Pär Räsänen
1759_v Matts Räsänen
1760_v Matts Kåsoin
1764_v Matts Kåsoin
1764b_v Matts Kåsoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 113Ruotu 115

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023