AlkuSavon rykmenttiPieksämäen komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 57 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 45 % koko komppanian vahvuudesta 126 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-91, 1694-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Påhl Påhlsson Wilhu 6 6 1. korp Påhl Påhlssonn Willhuin Pieksämäki
2 Påhl Peersson Rusain 37 6 Påel Persson Rusain
5 Simon Mårthenson Mannin 43 Simon Manninen
44 Simon Manninen
7 Bertill Frilla 40 6 Bertell Carlsson Frilla
8 Peer Mattson Håckain 6 6 5 Peer Matss: Håckain Pieksämäki Letenmäkj
17 Oloff Mattsson Hämäläin 6 6 11 Oloff Matsson Hämäläin Pieksämäki Sijkamäki, Sarkaniemi
18 Oloff Ohlson Hurskain 6 6 12 Oloff Oloffsson Hurskain Pieksämäki Längälmä
20 Hindrich Åjnoin 37 6 Hindrik Oinoin
38 6 Hinrich Åijnoin
39 6 Hinrich Åijnoin
21 Påhl Johanson Kurikain 40 6 Påhl Kurikain
43 Påhl Kurikain
24 Michell Peerss: Suchoin 24 6 Michell Suhoinen
40 6 Michell Suhoin
41 6 Michell Suhoin
42 6 Michel Suhoin
25 Oloff Erichson Laitinen 6 6 16 Oloff Erichss Laitinen Pieksämäki Suonijoki
26 Påhl Michelsson Kajnul: 6 6 17 Påhl Michelss Kainulain Pieksämäki Käriänniemi, Tåholax
27 Jöran Sämäinen 38 6 Jöran Sämäin
39 6 Jöran Sämäin
43 Jören Sämäinen
44 Jöran Sämäinen
29 Oloff Johansson Hämäläin 43 Oloff Johanson Hämelein
30 Peer Thomason Laitinen 23 6 Petter Thomasonn Laitinen
31 Påhl Larsson Tårnioin 6 6 21 Påhl Laarsson Tårnioin Pieksämäki Påchialax
32 Petter Johansson Laurikain 43 Petter Laurikain
44 Petter Laurikain
33 Niels Johanson Karialain 6 6 23 Niels Johansson Karialain Pieksämäki Wäisälä
34 Isach Manninen 37 6 Isaak Mannin
38 6 Isaak Manninen
39 6 Isaak Manninen
36 Lars Peerson Pöndin 24 6 Lars Peerson Pöndinen
26 6 Lars Peersson Pödinen
40 6 Larss Peersson Pöndinen
38 Abraham Tarf:ain 37 6 Abraham Thomassn Tarvain
39 Peer Larsson Laitinen 6 6 75 Peer Larsson Laitinen Pieksämäki Pyhitty
41 Niels Jacobson Läikas 6 6 54 Niels Jacobsson Leikas Pieksämäki Kyrckby
42 And:s Hinderson Kandain 43 Anders Hinderson Kandain
44 Anders Hindrichsson Kandain
48 Hendrich Thomass: Laitinen 6 6 57 Hindrich Thomass Laitinen Pieksämäki Knutila, Suontentaipal
41 6 Hinrich Laitin
50 Sigfredh Läpiäin 6 6 22 Sigfredh Sigfredss Läppiäinen Pieksämäki Haukiwori
52 Mattz Påchialain 40 6 Matz Påchialain
41 6 Mattz Poialain
42 6 Matz Påhialain
54 Peer Peerson Nysein 19 6 Peer Peerssonn Nyssein
20 6 Peer Peerssonn Nyssein
23 6 Peer Peerssonn Nyssein
37 6 Per Persson Nysein
38 6 Peer Nysäin
39 6 Peer Nysain
41 6 Peer Nyssäin
42 6 Pehr Nysain
56 Jacob Wijnikain 43 Jacob Wijnikain
44 Jacob Winikain
59 Thomas Pienoin 6 6 15 Thomas Thomass Pienoin Pieksämäki Markala, Karckoila
62 Johan Johansson Nikulain 40 6 Johan Johansson Nikulain
67 Påhl Påhlsson Tåmberin 23 6 Påhl Tämberinen
43 Påhl Påhlson Tåmberin
72 Samuell Muldain 6 6 76 Samuel Nielsson Muldain Pieksämäki Wechmas, Outila, Surnumäki
73 Jöran Anderss: Hämäläin 24 6 Jören Hämäläin
40 6 Jöran Andersson Hämälain
41 1 Jöran Hämäläin
42 1 Jöran Hämmel:
74 Christer Franss: Janhuin 42 6 Christer Frantzsson
76 Sigfredh Rämäinen 43 Sigfredh Dafwidson Rämuinen
78 Peer Thomasson Pöndin 43 Petter Thomason Pöndinen
44 Petter Thomasson Pöndinen
82 Hindrich Mäkäräin 6 6 83 Hindrich Johanss Mäkeräin Pieksämäki Wäyrylä, Wipero, Hulkola
43 Hindrich Mäkerein
86 Niels Thomass: Häckinen 6 6 86 Niels Thomasson Häckinen Pieksämäki Kyrckby
38 6 Nielss Häckinen
39 6 Nielss Häckinen
43 Niels Thomason Häckinen
44 Niels Thomasson Häckinen
87 Michell Johanson Läskinen 6 6 87 Michell Johansson Leskinen Pieksämäki Tickalamäki
89 Mattz Michelss: Tirroin 6 6 89 Matz Michelss Tijrin Pieksämäki Letenmäki, __tilaby, Käpysahlo, Pispalamäki
40 6 Matz Michelsson Tirroin
42 6 Matz Tirronen
90 Grels Läpiäin 23 6 Grels Läpiein
37 6 Grels Sigfridsson Lepiein
38 6 Greelss Lippiäin
39 6 Greelss Lippiain
41 6 Greelss Sigfredson Lebiain
42 6 Grelz Leppiain
92 Mattz Luckarin 40 6 Matz Luckarinen
43 Matz Luckarin
44 Mattz Luckarin
93 Johan Månss: Tackuin 43 Johan Månson Tackuin
95 Anders Mattson Tarf:ain 43 Anders Matson Tarfwain
96 Grels Thomass: Simoin 19 1 Grels Thomassonn Simoin
24 1 Greels Thomason Simon
26 1 Greels Thomassonn Simoin
40 1 Grelz Thomason Simoin
97 Johan Mattson Hyf:ein 43 Johan Matson Hyfwäin
99 Niels Christersson Luukoin 43 Niels Christerson Luukoin
102 Lars Ohlson Puroin 43 Larss Ohlson Puroin
104 Eskiell Eskiellson Turdiain 1 1 104 Eskell Eskellsson Turdiain Leppävirta Samais
105 Johan Thomass: Achokas 43 Johan Thomason Ahokas
110 Hinddrich Erichson Såpain 43 Hendrich Erichson Såpoin
44 Hindrich Erichsson Såpoinen
114 And:s Hinderson Kinnuin 40 8 Anders Hendersson Kinnuin
117 Oloff Staffanson Pjrain 41 8 Olåff Pijrain
119 Lars Michellson Turuin 40 8 Larss Michelsson Turuin
43 Lars Michellson Turuin
44 Lars Michellsson Turuin
121 Sigfred Hinderson Såpain 40 8 Sigfred Hendersson Såpain
122 Påhl Ohlson Turuin 43 Påhl Turuinen

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Pieksämäen komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 126 284

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
6 Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 142 345
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
19 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
20 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
23 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
24 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
26 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 1610, 1635, 1659, 1681, 1703
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
37 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 .. 1.9.1694 (Narfven) - 1067, 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
40 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
41 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
43 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
44 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2021