AlkuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 98

Pieksämäen komppania: ruotu 98 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Sydänmaa (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Mats Koponen mainittu 1700
Adam Laitinen mainittu 1712 mainittu 1726
Anders Lindberg 1728 20.9.1736
Bertil Haverman 20.9.1736 28.9.1739
Olof Björnram 30.11.1739 23.8.1741
Nils Sikanen 11.2.1742 9.6.1747
Staffan Pil 29.6.1747 11.3.1749
Lars Lilja 11.3.1749 6.4.1762
Mats Tråss 18.2.1769 28.4.1777
Lars Snygg 15.11.1777 24.9.1788
Gustav Vilhelm Neiglick 26.12.1788 26.4.1789 ruodusta 97
Staffan Mark Hänninen 26.4.1789 mainittu 1807 täydennysmies 97/98

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 98 varamies
Johan Hämäläinen mainittu 1752 mainittu 1759
Erik Porlin 24.8.1775
1776 lähtien ruotujen 97 ja 98 yhteinen varamies numero 49
Anders Koponen 1781 26.12.1788 ruotuun 97
Petter Väisänen 29.9.1789


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Adam Laitin
Katselmus 1719 28.10.1719
Adam Laitin
Katselmus 1720 15.9.1720
Adam Laitin Savolax 31 10 gift 1710 (laskettu) 1689
Katselmus 1721 21.9.1721
Adam Laitin Savolax 31 11 gift 1710 (laskettu) 1690
Katselmus 1735 17.6.1735
Anders Lindbergh Läppewirda 27 7 gift 1728 (laskettu) komennettu karjalaan 1708
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Lars Lillja
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Lars Lilja
Katselmus 1754 9.4.1754
Lars Lilja
Katselmus 1758 28.2.1758
Lars Lilja 31 9 1749 (laskettu) 1727
Katselmus 1767 20.8.1767
Anders Findberg 20.9.1736
Bertil Hafverman 20.9.1736 28.9.1739 hylättiin
Olof Biörnram 30.11.1739 23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Nils Sikanen 11.2.1742 9.6.1747
Staffan Phil 29.6.1747 11.3.1749 hylättiin
Lars Lilia 11.3.1749 6.4.1762 hylättiin
Katselmus 1772 31.3.1773
Mats Tråss 23 4 11 1 1768 (laskettu) 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Matts Pråss Leppäwirda 25 6 ogift 11 1 18.2.1769 palkka­mies 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Tråss 28.4.1777 kuoli
Lars Snygg Leppävirda Sokn 22 3/4 ogift 5 7 15.11.1777 palkka­mies 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Lars Snygg Leppäwirda S:n 26 4 ogift 1778 (laskettu) 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Snygg Leppävirda 29 7 3/4 ogift 5 7 1778 (laskettu) 1756
Katselmus 1788 24.9.1788
Lars Snygg Leppävirta 32 10 3/4 gift 5 7 1778 (laskettu) 24.9.1788 saa eron 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Snygg 24.10.1788 erotettiin
Neiglick 26.12.1788 varusmestari 26.4.1789 värvätylle palkalle
Staffan Hännin Marck Pexemäki 5/12 5 8 26.4.1789 täydennys­mies 97/98
Katselmus 1790 17.9.1790
Staffan Mark Piexemäki 30 1 5/6 ogift 5 8 1789 (laskettu) 1760
Katselmus 1795 10.9.1795
Staffan Marck Piexem: 35 6 1/2 gift 5 8 1789 (laskettu) 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Staffan Marck Pjexämäki 38 9 1/2 gift 5 7 1/2 1789 (laskettu) 1760
Katselmus 1801 15.6.1801
Staffan Marck Piexämäki 41 13 gift 5 7 1/2 1788 (laskettu) 1760
Katselmus 1804 25.6.1804
Stffan Marck Piexämäki 44 16 1/2 gift 5 7 1/2 1788 (laskettu) 1760

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Adam Laitin
1731 Anders Lindberg
1733 Anderss Lundberg
1735 Anderss Lindberg
1736 Anders Lindberg 20.2.1736 sai eron
Bertel Hafverman 20.2.1736 palkkamies
1737 Bertill Hafverman
1738 Bertil Hafwerman
1739 Bertil Hafwerman
1740 Bertil Hafwerman 28.9.1739 hylätty
Oluf Meukoin Biörnram 28.9.1739 kulkumies
1741 Olof Biörnram
1744 Nilss Biörnram 28.1.1744
1745 Niels Biörnram
1746 Nils Biörnram
1747 Nils Biörnram kelpaamaton
Staphan Pihl 28.6.1747 palkkamies hylätty
1748 Staffan Pihl
1749 Staffan Pihl 11.3.1749 sai eron
Lars Lilia 11.3.1749 palkkamies
1750 Lars Lillja
1752 Lars Lilja
1753 Lars Lillja
1754 Lars Lillja
1755 Lars Lilja
1756 Lars Lilja
1757 Lars Lillia
1758 Lars Lilia
1759 Lars Lilia
1760 Lars Lilia
1761 Lars Lilia
1762 Lars Lilia 6.4.1762 hylätty
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
Mats Tråss 18.2.1769 palkkamies
1770 Matts Trass
1771 Mats Gååss
1773 Matts Trats
1775 Matts Trots
1776 Matts Tråts
1777 Mats Tross 28.4.1777 kuoli
-
1778 Tråss 28.4.1777 kuoli
Lars Snygg 15.11.1777 palkkamies
1779 Lars Snygg
1778 Lars Trygg
1781 Lars Trygg
1782 Lars Snygg
1783 Lars Snygg
1784 Lars Snygg
1785 Lars Snygg
1786 Lars Snygg
1787 Lars Snygg
1788 Lars Snygg
1789 Gust Neiglik 26.4.1789 värvätylle palkalle
  26.4.1789 täydennysmies
1790 Staffan Mank
1791 Staff: Marck
1792 Staffan Marck
1793 Staffan Marck
1794 Staffan Marck
1795 Staffan Marck
1796 Staffan Marck
1797 Staff Marck
1798 Staff Marck
1799 Staff Marck
1800 Staff Marck
1801 Staf: Marck
1802 Staffan Marck
1803 Staff: Marck
1804 Staff Marck
1805 Staff: Marck
1806 Staffan Mark
1807 Staff: Mark

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Mattz Påhlson Kåpoin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppavirta RK 1777-1783
249 Piexämäki Compagnie Maths Tross s. 1749 död 27.4.1777
249 Piexämäki Compagnie Lars Snygg s. 1755
puoliso: Barbru Xtina Monsson s. 1755
Leppavirta RK 1790-1801
321 Piexamäki Compagnie Staphan Marck s. 1757
puoliso: Elisabeth Laitin s. 1752
if: Suonjoki utan betyg
Leppavirta RK 1802-1813
935 Pjexemäki Compag: Stephan Mark s. 1757
puoliso: Lisa Laitin s. 1752
bor i Sydänma och går til skrift i Suonejåki

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_9 Anders Lindberg
1728_10 Anders Lindbergh
1728_11 Anderss Lindbergh merkitty ruotuun 96
1744 Nielss Biörnram
1745 Nilss Biörnram
1746 Nilss Biörnram
1747 Staffan Pihl 28.6.1747 otettu 30.8.1747 hylätty
1748 Staffan Pihl
1752 Lars Lillja
1752b Lars Lillja
1753 Lars Lillja
1754 Lars Lilja
1756 Lars Lillja
1773 Matts Trast

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Sydenma
Letemäki
Letemäki
Adam Laitin
Cassper Lappalain
Lars Laitin
1778 Sydänma
Sydänma
Lietemäki
Simon Laitin
Jacob Hyvärin
Pär Laitin
1804 Sydänma
Sydänma
Lietenmäki
Simon Laitin
Jaccob Hyfvärin
Pehr Laitin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 98 varamies
Eric Porlin Sawolax Lovisa Stad 13 1/4 ogift 1762
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 97 ja 98 yhteinen varamies numero 49
Anders Kopponen Leppävirta 29 7 ogift 5 6 1781 (laskettu) 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Koppoin 26.12.1789 ruotuun 97
Petter Wäisäin 20 ogift 5 5 29.9.1789 palkka­mies 1769

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 97 ja 98 yhteinen varamies numero 49
1781_v -
1784_v And: Koppoin
1789_v   26.4.1789 sotilaaksi
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 98 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Hämäläin
1753_v Johan Hämäläin
1754_v Johan Hämäläin
1754b_v Johan Hämäläin
1754c_v Johan Hämäläin
1756_v Johan Hämäläin
1757_v Johan Hämäläin
1758_v Johan Hämäläin
1758b_v Johan Hämäläin
1759_v Johan Hämäläin
1760_v Johan Hämäläin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 97Ruotu 99

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2020