AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 86 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 86<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hällinmäki (Pieksämäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Nils Tomasson Häkkinen 1695 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1685 1
Jakob Kinnunen mainittu 1712 2
Johan Mustonen mainittu 1726 3
Johan Mank 1728 14.3.1740 4
Staffan Helgdag 15.3.1750 20.8.1767 5
Henrik Krats 3.9.1770 21.8.1775 6
Krister Kamm 14.3.1776 24.9.1788 7
Hans Lang Jalkanen 26.12.1788 4.2.1790 täydennysmies 85/86 8
Simon Girs Kiiskinen 6.2.1790 mainittu 1807 täydennysmies 85/86 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 86 varamies
Johan Pesonen mainittu 1760 mainittu 1774 1
Adam Huopalainen 24.8.1775 2
1776 lähtien ruotujen 85 ja 86 yhteinen varamies numero 43
Hans Jalkanen 24.8.1775 26.12.1788 ruotu 86 2,3
Simon Kiiskinen 26.3.1789 6.2.1790 ruotu 86 3,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Jacob Johansson Kinnuin
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Johan Mank Piexemäki 27 7 ogift (1728) 1708
Katselmus 1754 9.4.1754
Staffan Helgdag
Katselmus 1758 28.2.1758
Staffan Helgdag 30 8 (1750) 1728
Katselmus 1767 20.8.1767
Johan Manck 14.3.1749
Staffan Heldag Piexemäki 39 17 gift 15.3.1750 1728
Katselmus 1772 31.3.1773
Hind. Krats 21 3 11 (1769) 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
Staffan Helldig 20.8.1767 hylättiin
Henric Krats 3.9.1770 palkka­mies 21.8.1775 kelpaamaton
-
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Krats 21.8.1775 hylättiin
Christer Kam Piexemäki 22 2 5/12 ogift 14.3.1776 palkka­mies 8.9.1778 kelpaamaton 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Christer Kamm Piexemäki 26 6 gift (1776) 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Christer Kamm Piexemäki 29 9 5/12 gift 5 4 (1776) 1756
Katselmus 1788 24.9.1788
Christer Kam Piexemäki 32 12 1/2 gift 5 4 (1776) 24.9.1788 saa eron 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Christer Kam 24.10.1788 erotettiin
Hans Jalkain Lang Pexe 28 5/6 ogift 5 7 26.12.1788 täydennys­mies 85/86 1761
Katselmus 1790 17.9.1790
Hans Lang 4.2.1790 kuoli
Simon Kiskin Girs Piexemäki 22 1 1/2 ogift 5 6 6.2.1790 täydennys­mies 85/86 1768
Katselmus 1795 10.9.1795
Simon Girs Piexemäki 27 6 1/2 gift 5 6 (1789) 1768
Katselmus 1798 28.6.1798
Simon Girs Piexämäki 30 _ 1/2 gift 5 8 1/2 1768
Katselmus 1801 15.6.1801
Simon Girs Piexämäki 30 13 gift 5 8 1/2 (1788) 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Simon Girs Piexämäki 36 15 1/2 gift 5 9 (1789) 1768
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Jacob Johansson Kinnuin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Johan Mank (1728) 27 Piexemäki
  7 ogift 1708
Katselmus 1754 9.4.1754
Staffan Helgdag  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Staffan Helgdag (1750) 30
  8 1728
Katselmus 1767 20.8.1767
Johan Manck  
14.3.1749
Staffan Heldag 15.3.1750 39 Piexemäki
  17 gift 1728
Katselmus 1772 31.3.1773
Hind. Krats (1769) 21 11
  3 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
Staffan Helldig  
20.8.1767 hylättiin
Henric Krats 3.9.1770 palkka­mies
21.8.1775 kelpaamaton
-  
 
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Krats  
21.8.1775 hylättiin
Christer Kam 14.3.1776 palkka­mies 22 Piexemäki
8.9.1778 kelpaamaton 2 5/12 ogift 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Christer Kamm (1776) 26 Piexemäki
  6 gift 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Christer Kamm (1776) 29 5 Piexemäki
  9 5/12 4 gift 1756
Katselmus 1788 24.9.1788
Christer Kam (1776) 32 5 Piexemäki
24.9.1788 saa eron 12 1/2 4 gift 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Christer Kam  
24.10.1788 erotettiin
Hans Jalkain Lang 26.12.1788 täydennys­mies 85/86 28 5 Pexe
  5/6 7 ogift 1761
Katselmus 1790 17.9.1790
Hans Lang  
4.2.1790 kuoli
Simon Kiskin Girs 6.2.1790 täydennys­mies 85/86 22 5 Piexemäki
  1 1/2 6 ogift 1768
Katselmus 1795 10.9.1795
Simon Girs (1789) 27 5 Piexemäki
  6 1/2 6 gift 1768
Katselmus 1798 28.6.1798
Simon Girs   30 5 Piexämäki
  _ 1/2 8 1/2 gift 1768
Katselmus 1801 15.6.1801
Simon Girs (1788) 30 5 Piexämäki
  13 8 1/2 gift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Simon Girs (1789) 36 5 Piexämäki
  15 1/2 9 gift 1768

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Johan Mustoin
1733 Johan Mank
1735 Johan Mank
1736 Johan Mank
1737 Johan Mank
1738 Johan Mank
1739 Johan Manck
1740 Johan Mank
1741 Johan Manck
1744 Johan Mank
1745 Johan Manck
1746 Johan Manck
1747 Johan Manck
1748 Johan Manck
1749 Johan Manck 14.3.1749 sai eron
-
1750 Staffan Helgdag 15.3.1750 otettu
1751 Staffan Hälgdag
1752 Staffan Helgdag
1753 Staffan Helgdag
1754 Staffan Helgdag
1755 Staffan Helgdag
1756 Staffan Helgdag
1757 Staffan Helgdag
1758 Staffan Helgdag
1759 Staphan Heldag
1760 Staffan Heldag
1761 Staffan Heldag
1762 Staffan Heldag
1763 Staffan Heldag
1764 Staffan Heldag
1766 Staffan Helldag
1767 Staffan Heldag 20.8.1767 hylätty
-
1768 -
1769 -
1770 -
Hindr: Krats 3.9.1770 palkkamies
1771 Hinric Krats
1773 Hindric Krats
1775 Hindric Krats 21.8.1775 hylätty
-
1776 Christer Kamm 14.3.1776 otettu
1777 Christer Camm
1778 Christer Kamm
1779 Christer Kam
1778 Christ: Kamm
1781 Christ: Kam
1782 Krister Kam
1783 Christer Kam
1784 Christer Kam
1785 Christer Kam
1786 Christer Kam
1787 Christ: Kam
1788 Christ: Kam
1789 -
  26.12.1788 täydennysmies
1790 Hans Lang 4.2.1790 kuoli
Simon Kiskin Girss 6.2.1790 täydennysmies
1791 Simon Girs
1792 Simon Girs
1793 Simon Girs
1794 Simon Girs
1795 Simon Girs
1796 Simon Girs
1797 Simon Girss
1798 Simon Girs
1799 Simon Girs
1800 Simon Girs
1801 Sim: Girs 24.2.1801 vangittu
1802 Simon Girs
1803 Simon Girs
1804 Simon Girs
1805 Simon Girs
1806 Simon Girs
1807 Simon Girs

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 3.9.1770
- 20.8.1767
Henric Kontanj Piexemaki 18 ogift palkkamies otetaan 1752

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Niels Thomass: Häckinen

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_3 Johan Manck
1728_4 Johan Marck
1728_5 Johan Marck
1728_6 Johan Manckt
1728_7 Johan Manck
1728_8 Johan Manck
1728_9 Johan Munck
1734_2 Johan Manck
1734_3 Johan Manck
1734_4 Johan Manck
1734_5 Johan Manck
1734_6 Johan Manck
1734_7 Johan Manck
1734_8 Johan Manck
1734_9 Johan Manck
1734_10 Johan Manck
1734_11 Johan Manck
1734_12 Johan Manck
1735_1 Johan Manck
1744 Johan Manck
1745 Johan Mank
1746 Joh. Manck
1747 Joh. Manck 26.8.1747 hylätty
1748 Jöran Manck
1752 Staffan Helgdag
1752b Staffan Helgdag
1753 Staffan Helgdag
1754 Staff: Helgdag
1756 Staffan Helgdag
1766 Staffan Helldag
1767 Staffan Helgdag 20.8.1767 hylätty
1773 Hindrick Krats

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Pieksämäen komppania
x.8.1700 Riga 86 Niels Thomass: Häckinen
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåt 86 Niels Thomasson Häckinen Pieksämäki Kyrckby
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1694 .. 1.12.1694 Narven Nielss Häckinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.1.1695 .. 1.9.1695 Narven Nielss Häckinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Pieksämäen komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Niels Thomason Häckinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Pieksämäen komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Niels Thomasson Häckinen

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Hällimäki
Hällimäki
Hällimäki
Jöran Kåpoin
Petter Putkoin
Simon Hännin
1778 Hällinmäki
Hällinmäki
Hällinmäki
Johan Kaipain
Johan Huttuin
Staffan Hännin
1804 Hällinmäki
Hällinmäki
Hällinmäki
Johan Kaipain
Johan Huttuin
Staffan Häyrin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 86 varamies
Adam Hopalain Savolax Piexamakj Walkiamäkj 13 1/2 ogift 1762
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 85 ja 86 yhteinen varamies numero 43
Hans Jalkanen Piexemäki 27 9 ogift 5 7 (1779) 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hans Jalkain 26.12.1788 ruotuun 86
Simon Peiskin _ 5 5 9.4.1789 palkka­mies
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 86 varamies
Adam Hopalain   13 1/2 Savolax Piexamakj Walkiamäkj
  ogift 1762
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 85 ja 86 yhteinen varamies numero 43
Hans Jalkanen (1779) 27 5 Piexemäki
  9 7 ogift 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hans Jalkain  
26.12.1788 ruotuun 86
Simon Peiskin 9.4.1789 palkka­mies 5
  5 _

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 85 ja 86 yhteinen varamies numero 43
1781_v Hans Jalkain
1784_v Hans Jalkain
1789_v Simon Kiskin 26.3.1789 otettu

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 86 varamies
-
Luettelo 1773b_v 19.1.1773
Johan Pesoin 27 1746
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Johan Päsoin 28 1746

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1760_v Johan Pesoin otettu
1764_v Johan Päsoin
1764b_v Johan Pesoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 85Ruotu 87

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023