AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1734

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1734

Tammikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexäm: Compag: Willmanstrand 31.12.1733

Januarij Månadz Rulla uppå det Manskap af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Commenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
16 Johan Sylman
19 Michell Lapp
23 Matz Berg
49 Oluf Måilain
54 Påhl Mahlman
63 Petter Uttriain
70 Oluf Dawitzain
96 Erich Hämäl:n
99 Lars Wätäin
100 Arfwid Pauckoin
109 Matz Kåpoin
110 Mich: Liuckoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compagnie Willmanstrand 29.1.1734

Februarij Månadz Rulla uppå det Manskap af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Johan Sylman
19 Michell Lapp
23 Mattz Bergh
49 Oluf Måilain
54 Påhl Mahlman
63 Petter Uttriain
70 Oluf Dawitzain
96 Erich Hämäläin
99 Lars Wätäin
100 Arfwid Pauckoin
109 Mattz Kåpoin

Lähde: Nide 8805 Astia

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compagnie Willmanstrand 15.2.1734

Februarij Månadz Rulla af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwillka anhålles om underhåld ifrån och med d:n 15. in till Månadens Sluth, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Molenius Corp:
10 Oluf Sundman
28 Petter Nyberg
29 Anders Willhuin
36 Oluf Ström
30 Lars Weckman
42 Berttell Utter
52 Thomas Falltin
74 Matz Nikulain
81 Michell Hellberg
83 Michell Lustig
84 Michell Beckm
86 Johan Manck
89 Hind: Tålck
97 Johan Ahlsteen
101 Erich Tirckoin
102 Mårtten Safwol:n
108 Oluf Pihl
114 Staffan Tiger
118 Christer Kåpparberg
120 Adam Såpain

Lähde: Nide 8805 Astia

Maaliskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag: Willmanstrand 28.2.1734

Martii Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth, som är Commenderadt till Willmanstrandz Guarnizon, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Molenius Corp:
10 Oluf Sundman
16 Johan Sylman
19 Michell Lapp
23 Mattz Bergh
28 Petter Nybergh
29 Anders Willhuin
30 Lars Weckman
36 Oluf Ström
38 Michell Liuckoin
42 Berttel Utter
49 Olof Måilain
54 Påhl Mahlman
59 Thomas Falltin
65 Petter Uttriain
70 Oluf Dawitzain
74 Matz Nikulain
81 Michell Hellberg
83 Michell Lustigh
84 Michell Beckm
86 Johan Manck
89 Hindrich Tålck
96 Erich Hämäl:n
97 Johan Ahlström
99 Lars Wätäin
100 Arfwed Pauckoin
101 Erich Tirckoin
102 Mårtten Safwolain
108 Oluf Pihl
109 Matz Kåpoin
114 Staffan Tiger
118 Christer Kåpparberg
120 Adam Såpain

Lähde: Nide 8805 Astia

Huhtikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag: Willmanstrand 27.3.1734

Aprill Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns Infanterie regemente, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Molenius Corp:
10 Oluf Sundman
16 Johan Sylman
19 Michell Lapp
23 Mattz Bergh
28 Petter Nyberg
29 Anders Willhuin
30 Lars Weckman
36 Oluf Ström
38 Michell Liuckoin
42 Bertt: Utter
49 Olof Måilain
54 Påhl Mahlman
59 Thomas Falltin
65 Petter Uttriain
70 Oluf Dawitzain
74 Matz Nikulain
81 Michell Hällberg
83 Michell Lustig
84 Michell Beckm
86 Johan Manck
89 Hindrich Tålck
96 Erich Hämäl:n
97 Johan Ahlström
99 Lars Wätäin
100 Arfwed Pauckoin
101 Erich Tirckoin
102 Mårtt: Safwol:n
108 Oluf Pihl
109 Matz Kåpoin
114 Staff: Tiger
118 Christer Kopparberg
120 Adam Såpain

Lähde: Nide 8805 Astia

Toukokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag: Willmanstrand 26.4.1734

Maii Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Molenius Corp:
10 Oluf Sundman
16 Johan Sylman
19 Michell Lapp
23 Mattz Bergh
28 Petter Nyberg
29 Anders Willhuin
30 Lars Weckman
36 Oluf Ström
38 Michell Liuckoin
42 Berttell Utter
54 Påhl Mahlman
59 Thomas Faltin
65 Petter Uttriain
70 Oluf Dawitzain
74 Matz Nikulain
81 Michell Hellberg
83 Michell Lustigh
84 Michell Beckm
86 Johan Manck
89 Hindrich Tålck
96 Erich Hämäl:n
97 Johan Ahlström
99 Lars Wätäin
100 Arfwed Pauckoin
101 Erich Tirckoin
102 Mårtt: Safwolain
108 Oluf Pihl
109 Matz Kåpoin
114 Staffan Tiger
118 Christer Kåpparberg
120 Adam Såpain

Lähde: Nide 8805 Astia

Kesäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag: Willmanstrand 28.5.1734

Juni Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Molenius Corp:
10 Oluf Sundman
16 Johan Sylfwan
19 Michell Lapp
23 Mattz Bergh
28 Petter Nyberg
29 Anders Wilhuin
30 Lars Weckman
36 Oluf Ström
38 Michell Liuckoin
42 Berttel Utter
54 Påhl Mahlman
59 Tohmas Faltin
63 Petter Uttriain
70 Oluff Dawitsain
74 Matz Nikulain
81 Michell Helberg
83 Michell Lustig
84 Michell Beckm
86 Johan Manck
89 Hindrich Tålck
96 Erich Hämäläin
97 Johan Ahlström
99 Lars Wättäin
100 Arfwed Pauckoin
101 Erich Tirckoin
102 Mårtt: Safwolain
108 Oloff Pihl
109 Matz Kåpoin
114 Staffan Tijger
118 Christer Kåpparberg
120 Adam Såpain

Lähde: Nide 8805 Astia

Heinäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexamäcki Compag: Wilmanstrand 25.6.1734

Juli Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Molenius Corp:
10 Oloff Sundman
16 Johan Sylman
19 Michell Lapp
23 Mattz Bergh
28 Petter Nyberg
29 Anders Wilhuin
30 Lars Wäckman
36 Oloff Ström
38 Michell Liuckoin
42 Berttel Utter
47 Tohmas Hämäläin
52 Tohmas Faltin
63 Petter Uttriain
70 Oloff Dawitzain
74 Mattz Nijkulain
81 Michell Helberg
83 Michell Lustig
84 Michell Beckm
86 Johan Manck
89 Hindrich Tålck
96 Erich Hämäläin
97 Johan Ahlström
99 Lars Wättäin
100 Arfwed Pauckoin
101 Erich Tijrckoin
102 Mårtt: Safwolain
108 Oloff Pichl
109 Matz Kopoin
114 Staffan Tijger
118 Stafan Kåpparberg
120 Adam Såpain
54 Påhl Wahlman

Lähde: Nide 8805 Astia

Elokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Comp: Willmanstrand 26.7.1734

Augusti Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Molenius Corp:
10 Oluf Sundman
16 Johan Syllman
19 Michell Lapp
23 Mattz Berg
28 Petter Nyberg
29 Anders Willhuin
30 Lars Weckman
36 Oloff Ström
38 Michell Liuckoin
42 Bertt: Utter
47 Thomas Hämäl:n
54 Påhl Mahlman
59 Thomas Faltin
63 Petter Uttriain
70 Oluf Dawitsain
74 Mattz Nikul:n
81 Michell Helberg
83 Michell Lustig
84 Michell Beckm
86 Johan Manck
89 Hind: Tålck
96 Erich Hämäl:n
97 Johan Ahlström
99 Lars Wätäin
100 Arfwed Pauckoin
101 Erich Tirckoin
102 Mårtt: Safwol:n
108 Oloff Pihl
109 Matz Kåpoin
114 Staffan Tiger
118 Christer Kåpparberg
120 Adam Såpain

Lähde: Nide 8805 Astia

Syyskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Comp: Willmanst: 29.8.1774

September Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth samt Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Molenius Corp:
10 Oluf Sundman
16 Johan Syllman
19 Michell Lapp
23 Mattz Berg
28 Petter Nyberg
30 Lars Weckman
36 Oluff Ström
38 Michell Liuckoin
42 Bertt: Utter
47 Thomas Hämäl:n
52 Thomas Faltin
54 Påhl Mahlman
63 Petter Uttriain
70 Oluf Dawitsain
74 Mattz Nikulain
81 Michell Helberg
83 Michell Lustig
84 Michell Beckm
86 Johan Manck
89 Hindrich Tålck
96 Erich Hämäläin
97 Johan Ahlström
99 Lars Wätäin
100 Arfwed Pauckoin
101 Erich Tirckoin
102 Mårtten Safwolain
108 Oluf Pihl
109 Matz Kåpoin
114 Staffan Tiger
118 Christer Kåpparberg
120 Adam Såpain

Lähde: Nide 8805 Astia

Lokakuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexäm: Comp: Willmanstrand 30.9.1734

October Månads Rulla uppå Nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth ovh Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Molenius Corp:
10 Oluf Sundman
16 Johan Syllman
19 Michell Lapp
28 Petter Nyberg
29 Anders Willhuin
30 Lars Weckman
38 Michell Liuckoin
42 Berttel Utter
47 Thomas Hämäl:n
52 Thomas Faltin
54 Påhl Mahlman
57 Israel Häglund
61 Joseph Wiillhuin
63 Petter Uttriain
70 Oluf Dawitsain
74 Mattz Nikulain
81 Michell Hällberg
83 Michell Lustig
86 Johan Manck
89 Hindrich Tålck
90 Lars Röngren
92 Petter Åhlström
93 Erich Hämäl:n
97 Johan Ahlström
99 Lars Wätäin
101 Erich Tirckoin
102 Mårtt: Safwolain
108 Oluf Pihl
109 Matz Kåpoin
118 Christer Kåpparberg
120 Adam Såpain

Lähde: Nide 8805 Astia

Marraskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag: Willmanstrand 26.10.1734

November Månads Rulla uppå nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Infanterie Regemente och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Moleen Corp:
3 Knut Yllöin
10 Oluf Sundman
15 Oluf Nederström
28 Petter Nyberg
29 Anders Willhuin
30 Lars Weckman
41 Matts Siöberg
42 Bertt: Utter
44 Eskill Kallwijk
47 Thomas Hämäl:n
48 Hind: Biurman
52 Thomas Faltin
56 Bertt: Nykäin
57 Ifwar Häglund
61 Joseph Wiillhuin
69 Michell Rinman
73 Thomas Swedman
74 Mattz Nikulain
75 Thoma Weman
77 Lars Dawitsain
78 Mårtten Tållfwain
80 Matts Dawitsain
81 Michell Hällberg
83 Michell Lustig
86 Johan Manck
89 Hind: Tålck
90 Lars Röngren
92 Petter Åhlström
97 Johan Ahlström
101 Erich Tirckoin
102 Mårtten Safwol:n
108 Oluf Pihl
118 Christer Kåpparberg
124 Anders Ingerman

Lähde: Nide 8805 Astia

Joulukuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag: Willmanst: 26.11.1734

December Månadz Rulla Uppå Nedannemde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Regemente till foth och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Samuel Moleius Corp:
3 Knutt Yllöin
10 Oluf Sundman
15 Oluf Nederström
28 Petter Nyberg
29 Anders Willhuin
30 Lars Weckman
41 Matts Siöberg
42 Berttel Utter
44 Eskell Kallwijk
47 Tohmas Hämäläin
48 Hind: Biurman
52 Toohmas Faltin
56 Berttel Nyckäin
57 Ifwar Häglund
61 Joseph Wiillhuin
69 Michell Rinman
73 Tohmas Swedman
74 Thoma Weman
77 Lars Dawitsain
78 Mårtten Tållfwain
80 Matts Dawitsain
81 Michell Helberg
83 Michell Lustig
86 Johan Manck
89 Hind: Tålck
90 Lars Röngren
92 Petter Åhlström
97 Johan Ahlström
102 Mårtt: Safwolain
118 Christ: Kåpparberg
124 Anders Ingerman

Lähde: Nide 8805 Astia

Joulukuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag: Willmanstrand 3.12.1734

By förslag för December Månad Uppå Nedannemde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Regemente till foth och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
Hindrich Frisk
11 Johan Hooman
122 Olof Skennig
125 Anders Såpain

Lähde: Nide 8805 Astia

© Väinö Holopainen 2023