AlkuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 74

Pieksämäen komppania: ruotu 74 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Väisälä (Pieksämäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Krister Janhunen mainittu 1696 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1696
Petter Palkeinen mainittu 1712
Mats Nikulainen 19.3.1719 17.6.1735
Nils Ödman 9.8.1735 28.2.1751
Henrik Silvast Silvasti 24.5.1751 20.1.1773
Nils Vigg Väisänen 20.1.1773 6.7.1785
Hemming Ny 10.10.1785 22.11.1789
Pål Rask Hokkanen 2.12.1790 5.12.1799 täydennysmies 73/74
Johan Lock 10.3.1800 15.6.1801 täydennysmies 73/74
Henrik Lind Väisänen 11.2.1802 mainittu 1809 täydennysmies

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 74 varamies
Johan Kasanen 19.2.1754 1773
1776 lähtien ruotujen 73 ja 74 yhteinen varamies numero 37
Johan Manninen 1.2.1781 mainittu 1784
Pål Hokkanen 1785 2.12.1790 ruotuun 74


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilashuonekassaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Påhlsson Palckein
Katselmus 1719 28.10.1719
Mattz Nijkulain 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1720
Matts Nikulain Savolax 35 2 gift 1718 (laskettu) 1685
Katselmus 1721 21.9.1721
Matts Nikulain Savolax 36 3 gift 1718 (laskettu) 1685
Katselmus 1735 17.6.1735
Matz Nickulain Piexemäki 49 16 gift 1719 (laskettu) 1686
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Niels Ödman
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Nils Ödman
Katselmus 1754 9.4.1754
Hind: Sylvast
Katselmus 1758 28.2.1758
Hinric Sylfwast 34 7 1751 (laskettu) 1724
Katselmus 1767 20.8.1767
Mats Nikulain 17.6.1735 hylättiin
Nils Ödman 9.8.1735 28.2.1751 kuoli
Henric Silfwast Piexemäki 40 15 gift 24.5.1751 1727
Katselmus 1772 31.3.1773
Nils Wigg 22 11 2 1750
Katselmus 1775 21.8.1775
Henric Silwaast 20.1.1773 hylättiin
Nils Wigg Piexemäki 24 2 ogift 11 2 20.1.1773 palkka­mies 1751
Katselmus 1778 8.9.1778
Nils Wigg Piexemäki 27 5 ogift 5 8 20.1.1773 otettu 1751
Katselmus 1782 11.7.1782
Nils Wigg Piexemäki 31 9 gift 1773 (laskettu) 1751
Katselmus 1785 6.7.1785
Nils Wigg Piexemäki 34 12 gift 5 8 1773 (laskettu) 6.7.1785 saa eron 1751
Katselmus 1788 24.9.1788
Hemming Ny Piexemäki 24 3 gift 5 6 1785 (laskettu) 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Hemming Ny Pexemäki 25 4 gift 5 6 1785 (laskettu) 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Hemming Ny 22.11.1789 kuoli
Pål Hockain Rask Kangasnemi 31 1 5/6 ogift 5 10 2.12.1790 täydennys­mies 73/74 1759
Katselmus 1795 10.9.1795
Pål Rask Kangasnemi 36 10 gift 5 10 1785 (laskettu) 1759
Katselmus 1798 28.6.1798
Påhl Rask Kangasniemi 39 13 gift 5 11 1785 (laskettu) 1759
Katselmus 1801 15.6.1801
Påhl Rask 5.12.1799 kuoli
Johan Låck Piexämäki 27 5 ogift 5 7 1/2 10.3.1800 täydennys­mies nro 37 1774
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Låck 15.6.1801 erotettiin
Henric Väisäin Lind Piexämäki 24 2 ogift 5 9 11.2.1802 täydennys­mies 1780
Katselmus 1809 22.6.1809
Hindrich Lind Pjexämäki 29 7 ogift 5 9 1802 (laskettu) 1780

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilashuonekassaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Matz Nickulain
1733 Matz Nickulain
1735 Matz Nickulain 17.6.1735 sai eron
Nils Ödman 12.8.1735 otettu
1736 Nilss Ödman
1737 Nilss Ödman
1738 Nilss Ödman
1739 Nilss Ödman
1740 Nilss Ödman
1741 Nils Ödman
1744 Nilss Ödman
1745 Niels Ödman
1746 Nils Ödman
1747 Nils Ödman
1748 Niels Ödman
1749 Nils Ödman
1750 Niels Ödman
1751 Niels Ödman 28.2.1751 kuoli
Hindrich Sylwast otettu
1752 Hindrich Sylfwast
1753 Hindrich Sylfwast
1754 Hindrich Sylwast
1755 Hindrich Sylfwast
1756 Hindrich Sylfwast
1757 Hendrich Sylfwast
1758 Hindrich Sylwast
1759 Hendrich Sylwast
1760 Hindrich Sylvast
1761 Hind: Sylvast
1762 Hind: Sylvast
1763 Hind: Silvast
1764 Hinric Silvast
1766 Hinrick Silvast
1767 Hind: Silvast
1768 Hindric Silvast
1769 Hinric Sillwast
1770 Hindr: Silfwast
1771 Hinric Sillwast
1773 Hindric Silwast 20.1.1773 hylätty
Nils Wigg 20.1.1773 palkkamies
1775 Nils Wigg
1776 Nils Wigg
1777 Nils Wigg
1778 Nils Wigg
1779 Nils Wigg
1778 Nils Wigg
1781 Nils Wigg
1782 Nils Vigg
1783 Nils Vigg
1784 Nils Vigg
1785 N: Wigg 6.7.1785 sai eron
-
1786 Hemming Ny 10.10.1785 otettu
1787 Hem: Ny
1788 Hemming Ny
1789 Hemming Ny
1790 Hemming Ny 23.11.1789 kuoli
Påhl Hockain Rask 2.12.1789 täydennysmies
1791 Påhl Rask
1792 Pål Rask
1793 Pål Rask
1794 Pål Rask
1795 Pål Rask
1796 Phål Rask
1797 Pål Rask
1798 Påhl Rask
1799 Påhl Rask
1800 Påhl Rask 5.12.1799 kuoli
Johan Låck 30.3.1800 täydennysmies
1801 Johan Låck 15.6.1801 erotettu
-
1802 -
Hind: Vaisain Lind 9.9.1801 palkkamies
1803 Henric Lind
1804 Henric Lind
1805 Henric Lind
1806 Henr: Lind
1807 Henr: Lind

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilashuonekassaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b 19.1.1773
Hendric Silwast saa eron
Nils Hendricson Weisein Piexemäki 22 ogift palkkamies hyväksytään 1751

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilashuonekassaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Christer Franss: Janhuin
1700_11 Christer Frantzson Janhuin
1700_12 Christer Frantzson Janhuin
1701_1 Christer Frantzson Janhuin
1701_2 Christer Frantzson Janhuin
1701_3 Christer Frantzson Janhuin
1701_4 Christer Frantzson Janhuin
1701_5 Christer Frantzson Janhuin
1701_6 Christer Frantzson Janhuin
1701_7 Christer Frantzson Janhuin
1701_8 Christer Frantzson Janhuin
1701_9 Christer Frantzson Janhuin
1701_10 Christer Frantzson Janhuin
1701_11 Christer Frantzson Jauhuin
1701_12 Christer Frantzson Jauhuin
1702_1 Christer Frantzson Janhuin
1702_2 Christer Frantzson Janhuin
1702_3 Christer Frantzson Janhuin
1702_4 Christer Franzson Janhuin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilashuonekassaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_2 Matz Nikulain
1734_3 Matz Nikulain
1734_4 Matz Nikulain
1734_5 Matz Nikulain
1734_6 Matz Nikulain
1734_7 Mattz Nijkulain
1734_8 Mattz Nikul:n
1734_9 Mattz Nikulain
1734_10 Mattz Nikulain
1734_11 Mattz Nikulain
1734_12 Thoma Weman
1744 Nielss Ödman
1745 Nilss Ödman
1746 Niels Ödman
1747 Niels Ödman
1748 Niels Ödman
1752 Hindr. Silfwast
1752b Hindrich Silfwast
1753 Hindr. Silfwast
1754 Hinr. Sylfwast
1756 Hindrich Sylfwast
1766 Henrich Silfwast
1767 Henrich Silfwast
1768 Hindrick Silfwast
1773 Nils Wigg 20.1.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vadstenan sotilashuonekassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold Simon Stadig 20.11.1792 1797
1784 Soldaten Simon Stadig 1790 1 1/4 41

Eläkettä anoneet sotilaat

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Pieksämäen komppania
x.8.1700 Riga 74 Christer Franss: Janhuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 6. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.1.1696 .. 1.6.1696 Narven Christer Frantzsson

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilashuonekassaVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kandala
Wäisälä
Wäisälä
Nils Läikas
Hindrich Wäissein
Arfwid Wäissen
1778 Kandala
Wäisälä
Wäisälä
Christer Puko
Aron Wäisäin
Lars Putkoin
1804 Kandala
Väisälä
Väisälä
Christer Puko
Arfwid Silfwast
Lars Putkoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilashuonekassaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: no name Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 74 varamies
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 73 ja 74 yhteinen varamies numero 37
Påhl Haikonen Kangasnjemi 29 3 ogift 5 10 1785 (laskettu) 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Hockain Kangasnemi 30 4 gift 5 10 1785 (laskettu) 1759

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 73 ja 74 yhteinen varamies numero 37
1781_v Johan Mannin 1.2.1781 otettu
1784_v Johan Mannin
1789_v Pål Hockain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 74 varamies
-
Luettelo 1773b_v 19.1.1773
Johan Kasain kuoli
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1754b_v Johan Rasain
1754c_v Johan Räsäin 19.2.1754 otettu
1756_v Johan Kasain
1757_v Johan Kasain
1758_v Johan Kasain
1758b_v Johan Kasain
1759_v Johan Kasain
1760_v Johan Kasain
1764_v Johan Kasain
1764b_v Johan Kasain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 73Ruotu 75

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2021