AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaRuotu → 102 ☰ 

Pieksämäen komppania: ruotu 102<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kotalahti (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Lars Olofsson Puurunen mainittu 1696 14.1.1701 Vanha rykmentti 1696 1
Mickel Herranen mainittu 1712 2
Johan Liukkonen 13.5.1712 mainittu 1719 3
Mårten Savolainen mainittu 1726 ennen 1735 4
Olof Alberg 17.5.1735 23.8.1741 5
Petter Källberg 11.2.1742 15.12.1746 6
Johan Vaksam 23.6.1747 15.3.1758 7
Petter Lange 15.3.1758 31.12.1768 Juvan komppania ruotu 12 8
Lars Lax 18.2.1769 11.7.1782 9
Nils Abbor Leskinen 25.1.1783 25.6.1804 täydennysmies 101/102 10
David Mark 26.9.1804 5.3.1805 11
Karl Andersin 5.3.1805 4.12.1805 12
Johan Pur 4.3.1806 mainittu 1809 palkkarästikomitea 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 102 varamies
Nils Koponen mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
Nils Leskinen 1.2.1781 ruotu 102 3,2
Lars Holopainen 15.5.1784 4,3
Olof Sutinen 1785 mainittu 1789 5,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Michell Herrain
Johan Olesson Liukoin 13.5.1712
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Liuckoin Leppäwirda S:n 25 4 (1712) 1691
Katselmus 1719 28.10.1719
Johan Liuckoin
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1734 20.2.1735
Mårten Saf:olain 37 11 (1723) heikko ymmärrys 1697
Katselmus 1735 17.6.1735
Mårten Safvolain 17.5.1735 kelpaamaton
Oluf Ahlberg Piexemäki 18 2 ogift 17.5.1735 palkka­mies 1717
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Waksam
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Johan Wacksam
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Waksam
Katselmus 1758 28.2.1758
Johan Waksam 39 11 (1747) 1719
Katselmus 1767 20.8.1767
Olof Ahlberg 23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Petter Kiälberg 11.2.1742 15.12.1746
Johan Waksam 23.6.1747 15.3.1758 kuoli
Petter Lange Leppäwirda 14 8 ogift 15.3.1758 vapaaehtoinen 1753
Katselmus 1772 31.3.1773
Lars Lax 29 4 11 5 (1768) 1743
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Lange vapaaehtoinen 31.12.1768 Juvan komppaniaan
Lars Lax Jorois 31 6 ogift 11 5 18.2.1769 palkka­mies 1744
Katselmus 1778 8.9.1778
Lars Lax Jorois Sokn 34 9 ogift 5 11 18.2.1769 otettu 1744
Katselmus 1782 11.7.1782
Lars Lax Jorois Sokn 38 1_ ogift 11.7.1782 saa eron 1744
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Lax 11.7.1782 hylättiin
Nils Leskin Abbor Leppävirda 22 2 ogift 5 8 1/2 25.1.1783 täydennys­mies 101/102 1763
Katselmus 1788 24.9.1788
Nils Abbor Leppävirta 25 5 ogift 5 8 1/2 (1783) 1763
Katselmus 1789 5.11.1789
Nils Abbore Leppävirda 26 6 ogift 5 8 1/2 (1783) 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Nils Abbore Läppävirta 27 7 ogift 5 8 (1783) 1763
Katselmus 1795 10.9.1795
Nils Abbor Leppävirta 32 12 gift 5 8 (1783) 1763
Katselmus 1798 28.6.1798
Nils Abbore Leppävirda 35 15 gift 5 10 1/2 (1783) 1763
Katselmus 1801 15.6.1801
Nils Abbore Leppäwirta 38 18 gift 5 10 1/2 (1783) 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Nils Abbor Leppäwirta 41 21 gift 5 10 1/2 (1783) 1763
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Puhr Leppävirta 25 4 ogift 5 9 (1805) 1784
Katselmus 1809b 16.10.1809
Joh Puur Läppävirta 25 4 ogift 5 9 (1805) 1784
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Michell Herrain  
 
Johan Olesson Liukoin 13.5.1712
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Liuckoin (1712) 25 Leppäwirda S:n
  4 1691
Katselmus 1719 28.10.1719
Johan Liuckoin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1734 20.2.1735
Mårten Saf:olain (1723) 37
  heikko ymmärrys 11 1697
Katselmus 1735 17.6.1735
Mårten Safvolain  
17.5.1735 kelpaamaton
Oluf Ahlberg 17.5.1735 palkka­mies 18 Piexemäki
  2 ogift 1717
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Waksam  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Johan Wacksam  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Waksam  
 
Katselmus 1758 28.2.1758
Johan Waksam (1747) 39
  11 1719
Katselmus 1767 20.8.1767
Olof Ahlberg  
23.8.1741 kuoli Lappeenrannassa
Petter Kiälberg 11.2.1742
15.12.1746
Johan Waksam 23.6.1747
15.3.1758 kuoli
Petter Lange 15.3.1758 vapaaehtoinen 14 Leppäwirda
  8 ogift 1753
Katselmus 1772 31.3.1773
Lars Lax (1768) 29 11
  4 5 1743
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Lange   vapaaehtoinen
31.12.1768 Juvan komppaniaan
Lars Lax 18.2.1769 palkka­mies 31 11 Jorois
  6 5 ogift 1744
Katselmus 1778 8.9.1778
Lars Lax 18.2.1769 otettu 34 5 Jorois Sokn
  9 11 ogift 1744
Katselmus 1782 11.7.1782
Lars Lax   38 Jorois Sokn
11.7.1782 saa eron 1_ ogift 1744
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Lax  
11.7.1782 hylättiin
Nils Leskin Abbor 25.1.1783 täydennys­mies 101/102 22 5 Leppävirda
  2 8 1/2 ogift 1763
Katselmus 1788 24.9.1788
Nils Abbor (1783) 25 5 Leppävirta
  5 8 1/2 ogift 1763
Katselmus 1789 5.11.1789
Nils Abbore (1783) 26 5 Leppävirda
  6 8 1/2 ogift 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Nils Abbore (1783) 27 5 Läppävirta
  7 8 ogift 1763
Katselmus 1795 10.9.1795
Nils Abbor (1783) 32 5 Leppävirta
  12 8 gift 1763
Katselmus 1798 28.6.1798
Nils Abbore (1783) 35 5 Leppävirda
  15 10 1/2 gift 1763
Katselmus 1801 15.6.1801
Nils Abbore (1783) 38 5 Leppäwirta
  18 10 1/2 gift 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Nils Abbor (1783) 41 5 Leppäwirta
  21 10 1/2 gift 1763
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Puhr (1805) 25 5 Leppävirta
  4 9 ogift 1784
Katselmus 1809b 16.10.1809
Joh Puur (1805) 25 5 Läppävirta
  4 9 ogift 1784

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1726 Mårten Safwolain
1731 Mårten Safwolain
1733 Mårten Safwolain
1735 Mårten Safwolain 17.5.1734 sai eron
Oluf Ahlberg palkkamies
1736 Oluf Ahlström
1737 Oluf Ahlberg
1738 Oluf Ahlberg
1739 Oluf Ahlberg
1740 Oluf Ahlberg
1741 Olof Ahlberg
1744 Petter Kiälberg
1745 Petter Kilhberg
1746 Petter Kielberg
1747 Petter Kiälberg 15.12.1746 sai eron
Johan Waksam 23.6.1747 otettu
1748 Johan Waksam
1749 Johan Waksam
1750 Johan Waksam
1751 Johan Waksam
1752 Johan Waksam
1753 Johan Waksam
1754 Johan Waksam
1755 Johan Waksam
1756 Johan Waksam
1757 Johan Waksam
1758 Johan Waksam 15.3.1758 kuoli
Petter Lang 15.3.1758 vapaaehtoinen
1759 Petter Lang vapaaehtoinen
1760 Petter Lang vapaaehtoinen
1761 Petter Lang vapaaehtoinen
1762 Petter Lang vapaaehtoinen
1763 Petter Lang vapaaehtoinen
1764 Petter Lang vapaaehtoinen
1766 Petter Lange vapaaehtoinen
1767 Petter Lange vapaaehtoinen
1768 Petter Lange vapaaehtoinen
1769 Petter Lange 31.12.1768 Juvan komppaniaan
Lars Lax 18.2.1769 palkkamies
1770 Lars Lax
1771 Lars Lax
1773 Lars Lax
1775 Lars Lax
1776 Lars Lax
1777 Lars Lax
1778 Lars Lax
1779 Lars Lax
1778 Lars Lax
1781 Lars Lax
1782 Lars Lax 11.7.1782 hylätty
-
1783 -
Nils Leskin Abbor 28.1.1783 täydennysmies
1784 Nils Abbor
1785 Nils Abbor
1786 Nils Abbor
1787 Nils Abbor
1788 Nils Abbor
1789 Nils Abbore
1790 Nils Abbore
1791 Nils Abbor
1792 Nils Abbor
1793 Nils Abbor
1794 Nils Abbor
1795 Nils Abbor
1796 Nils Abbore
1797 Nils Abbore
1798 Nils Abbre
1799 Nils Abbore
1800 Nils Abbore
1801 Nils Abbore
1802 Nils Abbore
1803 Nils Abbore
1804 Nils Abbor 25.6.1804 erotettu
-
1805 David Marck 26.9.1804 täydennysmies 5.3.1805 poistettu
Carl Andersin 5.3.1805 otettu
1806 Carl Andersin 4.12.1805 poistettu
Johan Puur 4.3.1806 palkkamies
1807 Joh Puur

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Lars Ohlson Puroin
1700_11 Lars Ohlson Puruin
1700_12 Lars Ohlson Puruin
1701_1 Lars Ohlson Puruin
1701_2 Lars Ohlson Puruin 14.1.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppavirta RK 1777-1783
250 Piexämäki Compagnie Lars Lax s. 1739
puoliso: Maria Pajain s. 1724
yliviivattu
250 Piexämäki Compagnie Nils Abbor s. 1762
Leppavirta RK 1790-1801
322 Piexamäki Compagnie Nils Abbor s. 1762
puoliso: Elisabeth Wartiain s. 1766
Leppavirta RK 1802-1813
935 Pjexemäki Compagnie Nils Abbor
puoliso: Elis: Wartiain
99; yliviivattu
936 Pjexemäki Compagnie Nils Leskin Abbor
puoliso: Elisabet Wartiain
död 1806
936 Pjexemäki Compagnie Johan Puhr fått flyttnings Bet: 29.9.1811

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Kotalax Lars Lax
puoliso: Maria Pajain vih. 4.11.1776

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_2 Mårtten Safwol:n
1734_3 Mårtten Safwolain
1734_4 Mårtt: Safwol:n
1734_5 Mårtt: Safwolain
1734_6 Mårtt: Safwolain
1734_7 Mårtt: Safwolain
1734_8 Mårtt: Safwol:n
1734_9 Mårtten Safwolain
1734_10 Mårtt: Safwolain
1734_11 Mårtten Safwol:n
1734_12 Mårtt: Safwolain
1735_1 Mårtt: Safwolain
1744 Petter Kiälberg
1745 Petter Kiählberg
1746 Petter Kiälberg
1747 Johan Waksam 23.6.1747 otettu
1748 Johan Waksam
1752 Johan Waksam
1752b Johan Waksam
1753 Johan Waksam
1754 Johan Waksam
1756 Johan Waksam
1766 Petter Lange vapaaehtoinen
1767 Petter Lange vapaaehtoinen
1768 Petter Lang vapaaehtoinen
1773 Lars Lax

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Pur Vestmanlandin rykmentti Salbergin komppania nro 86

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Pieksämäen komppania
x.8.1700 Riga 102 Lars Ohlson Puroin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Pieksämäen komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Larss Ohlson Puroin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kåtalax
Kåtalax
Kåtalax
Anders Herrain
Påhl Itkoin
Påhl Itkoin
1778 Kåtalax
Kåtalax
Kåtalax
Lars Idkoin
Clem Herrain
Påhl Itkoin
1804 Kåtalax
Kåtalax
Kåtalax
Lars Idkoin
Clemet Herrain
Påhl Idkoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Juho Puhr Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 102 varamies
Olof Sutinen Savolax Läppävirda och Kåtalax 18 ogift 10 2 1757
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
Olof Sutinen Leppävirta 24 3 gift 5 7 (1785) 1764
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Sutinen Läppävirta 25 4 gift 5 7 (1785) 1764
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 102 varamies
Olof Sutinen   18 10 Savolax Läppävirda och Kåtalax
  2 ogift 1757
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
Olof Sutinen (1785) 24 5 Leppävirta
  3 7 gift 1764
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Sutinen (1785) 25 5 Läppävirta
  4 7 gift 1764

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
1781_v Nils Läskin 1.2.1781 otettu
1784_v Lars Holopain 15.5.1784 ruotumies
1789_v Olof Sutin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 19.1.1773
Ruodun 102 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Niels Kåpoin
1753_v Niels Kåpoin
1754_v Niels Kåpoin
1754b_v Niels Kåpoin
1754c_v Niels Kåpoin
1756_v Niels Kåpoin
1757_v Niels Kåpoin
1758_v Nils Kåpoin
1758b_v Nils Kåpoin
1759_v Nils Kåpoin
1760_v Nils Kåppåin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 101Ruotu 103

© Hannele Jäppinen, Mauri Kiukas, Väinö Holopainen 2023