AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 63

Henkikomppania: ruotu 63 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Koivakkala (Ristiina)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Michell Mattzsson Parkatin 30.7.1712 karkasi
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Simon Dahlström Saw 37 12 gifft 1723 (laskettu) 1698
Katselmus 1754
Anders Granat
Katselmus 1758
-
Katselmus 1763
Georg Did: Munck 23.4.1762 Everstiluutnantin komppaniaan
-
Katselmus 1767
Simon Dahlström 1742 kuoli
Michel Cleme_sonj Ruchoin 4.4.1746 palkka­mies 14.3.1749 hylättiin
Anders Granat 3.2.1752 otettu 17.5.1756 kuoli
Georg Dietrich Munck 13.2.1759 vapaaehtoinen 23.4.1762 Everstiluutnantin komppaniaan
-
Katselmus 1772
And: Brask 8.1.1773 hylättiin
-
And: Brask 26.3.1773 otetaan uudestaan
Katselmus 1775
Christer Pasoin 7.9.1770 otettu 26.10.1770 esitti miehen tilalleen
Anders Brask 26.10.1770 palkka­mies 8.1.1773 hylättiin
Anders Brask Christina 32 4 ogift 11 1 1/4 27.3.1773 otettiin uudelleen 1743
Katselmus 1778
Anders Brask Christina 35 7 5/6 ogift 5 7 1/4 1771 (laskettu) 1743
Katselmus 1782
Anders Brask Christina _9 11 1/4 gift 5 7 1/4 1771 (laskettu)
Katselmus 1785
Anders Brask Christina 42 14 1/4 gift 5 7 1/4 1771 (laskettu) 1743
Katselmus 1788
And: Brask Christina 45 17 1/2 gift 5 7 1/4 1771 (laskettu) 1743
Katselmus 1789
Anders Brask 6.1.1789 kuoli
Anders Snygg Christina 2 1/2 ogift 5 5 9.3.1789 täydennys­mies 1787
Katselmus 1790
Anders Snygg 1.2.1790 kuoli
Magnus Glad 2.7.1790 kuoli Rotilassa
Adam Rolig Christina 28 1/2 ogift 5 7 14.8.1790 täydennys­mies 1762
Katselmus 1795
Adam Rolig 11.10.1790 kuoli
Carl Magnus Stålhana Christina 24 4 1/4 ogift 6 1.3.1791 rumpali 1771
Katselmus 1798
Carl Magnus Ståhlhana Christina 27 9 1/4 gift 6 1789 (laskettu) 1771
Katselmus 1801
Carl Magn: Stålhana Christina 30 12 1/4 gift 6 1789 (laskettu) 1771
Katselmus 1804
Carl Magn: Stålhana Kristina 33 15 1/2 gift 6 1789 (laskettu) 1771


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Simon Dahlström
1733 Simon Dahlström
1734 Simon Dahlström
1735 Simon Dahlström
1736 Simon Dahlström
1737 Simon Dahlström
1738 Simon Dahlström
1739 Simon Dahlström
1741 Simon Dahlström
1744 -
1745 -
1746 Michel Ruchuin 14.4.1746 otettu
1747 Michell Ruihuin
1748 Michel Ruchuin
1749 Michel Ruchuin 14.3.1749 hylätty
1750 -
1751 -
1752 Anders Granat 3.2.1752 kulkumies
1753 Anders Granat
1754 Anders Granat
1755 And: Granat
1756 Anders Granat 23.5.1756 kuoli
1757 -
1758 -
1759 Georg D: Munck 13.2.1759 vapaaehtoinen
1760 Georg D: Munk vapaaehtoinen
1761 Georg Did: Munk
1762 Giorg Did: Munk 23.4.1762 Everstiluutnantin komppaniaan
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 Christer Pasain 7.9.1770 otettu
1771 Christer Pasoin 17.9.1770 otettu
Anders Anderson Brask 6.10.1770 palkkamies
1773 And: Brask 8.1.1773 hylätty
And: Brask 27.3.1773 otettu uudestaan
1775 Anders Brask
1776 Anders Brask
1777 Anders Brask
1778 Anders Brask
1779 Anders Brask
1780 Anders Brask
1781 Anders Brask
1782 Anders Brask
1783 And: Brask
1784 And: Brask
1785 And: Brask
1786 And Brusk
1787 Anders Brask
1788 Brask
1789 Brask 6.1.1789 kuoli
Anders Snygg 9.3.1789 täydennysmies
1790 Anders Snygg 1.2.1790 kuoli
Magnus Glad 1.2.1790 täydennysmies 2.7.1790 kuoli Ruotilassa
Adam Rolig 3.7.1790 täydennysmies
1791 Adam Rolig 11.10.1790 kuoli Haapaniemessä
Magnus Ståhlhana 1.3.1791 palkkaamaton rumpali
1792 Carl Magnus Ståhlhana
1793 Carl Mag: Ståhlhana
1794 Carl Mag: Ståhlhana
1795 Carl Mag: Stålhana
1796 Carl Mag: Stålhana
1797 C;M: Stålhana
1798 Carl Mag: Stålhana
1799 C:M: Stålhana
1800 Carl Mag: Stålhana
1801 C.M. Stålhane
1802 Carl M: Stålhana
1803 Carl M: Stålhane
1804 Carl: M: Stålhana palkkaamaton
1805 C:M: Stålhana
1806 C:M: Stålhana
1807 C:M: Stålhana

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
-
Mats Kockoin 7.9.1770 poika kelpaamaton
Christ: Pasoin Menduharju 24 gift 7.9.1770 tilan mies 1746
Luettelo 1773
Christer Pasoin ruotumies 26.10.1770 vaihdettu
Anders Brask Christina 30 ogift 26.10.1770 palkkamies 1743
Luettelo 1791
Adam Rolig 11.10.1790 kuoli Haapaniemen sairaalassa
Magnus Ståhlhane Christina 20 1.3.1791 rumpali 1771


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Mattson Kållioin
1702_3 Erich Michellsson Collioin
1702_4 Erich Michellsson Kollioin


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1728_6 Simon Dahlström


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mickel Parkattinen 30.7.1712
Simon Dalström 1723 1742
Mickel Rukonen 4.4.1746 14.3.1749
Anders Granat 3.2.1752 17.5.1756
Georg Didrik Munck 13.2.1759 23.4.1762
Krister Paasonen 7.9.1770 26.10.1770
Anders Brask 26.10.1770 6.1.1789
Anders Snygg 9.3.1789 1.2.1790
Magnus Glad 1.2.1790 2.7.1790
Adam Rolig 14.8.1790 11.10.1790
Karl Magnus Stålhana 1.3.1791 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 62Ruotu 64

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2018