AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 7

Henkikomppania: ruotu 7 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kosola, Lyytikkälä (Ristiina)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHenkikirjatPalkkarästikomiteaSotilashuonekassaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Påhl Staffansson Karhin
Katselmus 1716
Paul Karhinen Sawulax och Jockas Sockn 50 6 gifter 1710 (laskettu) 1666
Katselmus 1719
Påhl Kuohinen katosi tuntureilla
Katselmus 1720
Hindrich Mannin Tafwast: 20 5.8.1720 otettu 1700
Katselmus 1721
Hindrich Mannin Tafvasthus 21 1 1720 (laskettu) 1700
Katselmus 1735
Hendrich Manninen 14.3.1729 sai eron
Jacob Lydikäin 14.6.1729 ruotu­mies 18.3.1730 esitti miehen tilalleen
Niels Girström Saw. 20 1/2 5 18.3.1730 palkka­mies 1715
Katselmus 1749_5
Niels Gierström
Katselmus 1749_6
Niels Gierström
Katselmus 1751
Nils Girström
Katselmus 1758
Nils Girström 47 21 1737 (laskettu) 1711
Katselmus 1763
-
Katselmus 1767
Nils Girström 1.3.1762 hylättiin
Mårten Gran Mänduharju 26 4 ogift 15.4.1763 täydennys­mies 1741
Katselmus 1772
Johan Lydeen 26.3.1773 kelpaamaton
-
Katselmus 1775
Mårten Grön 14.10.1770 karkasi
Johan Syrjäläin 8.1.1773 talollinen 27.3.1773
Gustav Procope 31.3.1773 palkka­mies 14.12.1774 poistettiin
-
Katselmus 1778
-
Johan Hurtig 25.2.1776 ruotu­mies 28.3.1776 esitti miehen tilalleen
Jöran Qwick Christina 30 2 5/12 ogift 5 6 28.3.1776 palkka­mies 1748
Katselmus 1782
Jöran Qwick Christina _4 6 1/4 gift 5 6 1776 (laskettu)
Katselmus 1785
Jöran Quick Christina 51 9 1/4 gift 5 6 1776 (laskettu) 1734
Katselmus 1788
Jöran Qwick Christina 40 12 1/2 gift 5 6 1776 (laskettu) 1748
Katselmus 1789
Jöran Qvist Christina 41 13 1/2 gift 5 6 1776 (laskettu) 1748
Katselmus 1790
Jöran Qvick 30.4.1790 ammuttiin Kärnäkosken taistelussa
Johan Ljus Christina 21 1 1/2 ogift 5 7 1789 (laskettu) 1769
Katselmus 1795
Johan Lius Christina 25 5 1/2 gift 5 7 1790 (laskettu) 1770
Katselmus 1798
Johan Lius ruotu­mies 1.11.1796 kotitilan hoitoon
Petter Parckoin Basun 25 2 1/2 ogift 5 8 1.11.1796 palkka­mies 1773
Katselmus 1801
Petter Basun Orimattila 28 5 1/2 ogift 5 8 1796 (laskettu) 1773
Katselmus 1804
Petter Basun 3.4.1804 ruotuun 19
Johan Syyr Kristina 33 12 1/2 ogift 5 8 3.4.1804 täydennys­mies 1771
Katselmus 1809
Johan Syhr Kristina 38 17 1/2 ogift 5 8 1792 (laskettu) 1771
Katselmus 1809b
Johan Syyr Christina 39 18 ogift 5 8 1791 (laskettu) 1770


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Niels Girström
1733 Niells Girström
1734 Niels Girström
1735 Niels Girström
1736 Nils Girström
1737 Nils Girström
1738 Nils Girström
1739 Nils Girström
1741 Nils Girström
1744 Niels Girström
1745 Niels Gierström
1746 Nils Gierström
1747 Nils Girström
1748 Niels Girström
1749 Nihls Gierström
1750 Nihls Grenström
1751 Nihls Girström
1752 Nils Girström
1753 Nils Girström
1754 Niels Girström
1755 Nils Girström
1756 Nils Girström
1757 Nils Girström
1758 Nils Girström
1759 Nils Girström
1760 Nils Girström
1761 Nils Girström
1762 Nils Girström 1.3.1762 hylätty
1763 Mårten Grön 15.4.1763 otettu
1764 Mårten Grön
1766 Mårten Gran
1767 Mårt: Grön
1768 Mårten Grön
1769 Mårten Gröön
1770 Mårten Grön
1771 Mårt: Grön 14.10.1770 karkasi
-
1773 Joh: Lyden 8.1.1773 otettu 27.3.1773 sai eron
Carl Gust: Procopä 27.3.1773 palkkaamaton
1775 Carl Gustaf Procopä 14.12.1774 poistettu
-
1776 Johan Hurtig 25.2.1776 ruotumies 23.3.1776 esitti miehen tilalleen
Jöran Qwick 23.3.1776 palkkamies
1777 Jöran Quick
1778 Jöran Quick
1779 Jöran Qvik
1780 Jöran Qwick
1781 Jöran Qwick
1782 Jöran Qwik
1783 Jöran Qwick
1784 Jöran Qvick
1785 Jöran Qvick
1786 Jöran Qvick
1787 Jöran Qvick
1788 Qvick
1789 Qvick
1790 Jöran Qvick 30.4.1790 ammuttu Kärnäkoskella
Johan Lius 1.5.1790 täydennysmies
1791 Johan Lius
1792 Johan Lius
1793 Johan Lius
1794 Johan Lius
1795 Joh: Ljus
1796 Johan Lius
1797 Johan Ljus kotitilan hoitoon
Petter Basun ruodusta 47
1798 Petter Basun
1799 Petter Basun
1800 Petter Basun
1801 Pehr Basun
1802 Petter Basun
1803 Petter Basun
1804 Basun 3.4.1804 ruotuun 19
Johan Syyr 3.4.1804 täydennysmies
1805 Johan Syhr
1806 Johan Syyr
1807 Johan Syyr

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773
Mårten Grän 14.10.1770 karkasi
-
Erich Kuvanen 7.4.1773 kelpaamaton
Johan Syrjäläin 35 7.4.1773 talollinen 1738
Luettelo 1774
Eric Kuwanen kelpaamaton
Johan Syrjäläin Lydeen ruotumies 27.3.1773 hylätty
Carl Gustaf Procopee Södermaland 19 ogift 31.3.1773 palkkaamaton 1755
Luettelo 1776
Carl Gustaf Procopä 14.12.1774 poistettu
Johan Hurtig Christina 21 ogift 25.2.1776 ruotumies 1755


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Dawid Mattson Laitinen


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Ristiina 1722 Lydikälä Soldt:s Hind Mannisses h: 1474


Palkkarästikomitea Tositteet

Tositteet Nimi
1810-12 Syr


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Nils Girström 26.1.1763
1732 Sold Nils Gierström 26.1.1763
1755 Soldaten Nils Gierström 1762 33


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Pål Karhinen 1710 mainittu 1719
Henrik Manninen 5.8.1720 14.3.1729
Jakob Lyytikäinen 14.6.1729 18.3.1730
Nils Girström 18.3.1730 1.3.1762
Mårten Grön 15.4.1763 14.10.1770
Johan Lyden Syrjäläinen 8.1.1773 26.3.1773
Gustav Procope 31.3.1773 14.12.1774
Johan Hurtig 25.2.1776 28.3.1776
Jöran Qvick 28.3.1776 30.4.1790
Johan Ljus 1.5.1790 1.11.1796
Petter Basun Parkkonen 1.11.1796 3.4.1804
Johan Syr 3.4.1804 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 6Ruotu 8

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2018