AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppania → Täydennysmiesten numerot

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Täydennysmiesten numerot

Ennen 1776

Kullakin ruodulla oli oma täydennysmies. Ruodun numero on täydennysmiehen numero.

1776 jälkeen

Järjestelmää muutettiin noin 1776.

Tyypillisesti kahdella ruodulla oli yhteinen täydennysmies. Täydennysmiesten numeroita vastaavat ruotunumerot selviävät alla olevasta taulukosta.

Täydennysmies Ruodut ja kylät
1 1 Ahvensalmi, Hevonlahti (Rantasalmi)
11 Ahvensalmi (Rantasalmi)
2 2 Joutsenlahti, Rauhamäki (Rantasalmi)
3 Pisamalahti (Rantasalmi)
3 4 Karhilantaipale, Pisamalahti (Rantasalmi)
5 Koivumäki, Palvalahti (Rantasalmi)
4 6 Asikkala, Palvalahti (Rantasalmi)
7 Raaminmäki (Rantasalmi)
5 8 Osikonmäki, Sompasaari (Rantasalmi)
9 Hevonlahti (Rantasalmi)
6 10 Ahvensalmi (Rantasalmi)
12 Ahvensalmi (Rantasalmi)
7 13 Ahvensalmi (Rantasalmi)
14 Repomäki (Rantasalmi)
8 15 Harjuranta, Repomäki (Rantasalmi)
16 Harjuranta (Rantasalmi)
9 17 Harjuranta (Rantasalmi)
18 Harjuranta (Rantasalmi)
10 19 Harjuranta (Rantasalmi)
20 Puikoniemi, Varkaus, Voinsalmi (Rantasalmi)
11 21 Teemasaari, Voinsalmi (Rantasalmi)
22 Teemasaari (Rantasalmi)
12 23 Teemasaari (Rantasalmi)
24 Teemasaari, Tornioniemi (Rantasalmi)
13 25 Teemasaari, Torasalo, Tuusmäki (Rantasalmi)
26 Torasalo (Rantasalmi)
14 27 Torasalo (Rantasalmi)
28 Torasalo (Rantasalmi)
15 29 Ritalahti, Sallila (Rantasalmi)
30 Rantasalo, Sallila (Rantasalmi)
16 31 Asikkala, Pölkynniemi, Rantasalo (Rantasalmi)
32 Lautakotalahti, Rantasalo (Rantasalmi)
17 33 Lautakotalahti (Rantasalmi)
34 Lautakotalahti, Syväis (Rantasalmi)
18 35 Osikonmäki (Rantasalmi)
36 Kappalainen, Osikonmäki (Rantasalmi)
19 37 Asikkala, Osikonmäki (Rantasalmi)
38 Hiltula, Osikonmäki, Teemasaari (Rantasalmi)
20 39 Simanala (Kerimäki); Asikkala (Rantasalmi)
40 Simanala (Kerimäki); Osikonmäki (Rantasalmi)
21 46 Hiltula (Rantasalmi)
47 Hanhijärvi, Hiltula, Joutsenmäki (Rantasalmi)
22 48 Hiltula (Rantasalmi)
49 Hiismäki (Rantasalmi)
23 50 Hiismäki (Rantasalmi)
51 Kolkontaipale (Rantasalmi)
24 52 Kokontaipale (Rantasalmi); Saukkola (Sääminki)
53 Kolkontaipale, Tuusmäki (Rantasalmi)
25 54 Tuusmäki (Rantasalmi)
55 Tuusmäki (Rantasalmi)
26 56 Tuusmäki (Rantasalmi)
57 Tuusmäki (Rantasalmi); Juvola (Sääminki)
27 58 Hiismäki (Rantasalmi)
59 Hiismäki (Rantasalmi); Juvola (Sääminki)
28 60 Pirilä (Rantasalmi)
63 Haapataipale, Kolkontaipale (Rantasalmi)
29 61 Asikkala, Koivumäki, Kolkontaipale (Rantasalmi)
62 Hiismäki (Rantasalmi)
30 64 Kolkontaipale (Rantasalmi)
65 Kolkontaipale, Pirilä, Tuusmäki (Rantasalmi)
31 66 Osikonmäki, Tuusmäki (Rantasalmi)
67 Osikonmäki (Rantasalmi)
32 68 Kolkontaipale, Osikonmäki, Syväis (Rantasalmi)
69 Simanala (Kerimäki); Syväis (Rantasalmi); Juvola (Sääminki)
33 71 Joutsenmäki, Pölkynniemi (Rantasalmi); Valkontaipale (Sääminki)
72 Haapataipale, Hiismäki (Rantasalmi); Juvola (Sääminki)
34 82 Kuokkala, Sairalanmäki (Kerimäki)
83 Alakuona, Kuokkala (Kerimäki)
35 84 Alakuona, Yläkuona (Kerimäki)
85 Yläkuona (Kerimäki)
36 86 Yläkuona (Kerimäki)
87 Hevossalo, Kumpuranta, Rauvanniemi (Kerimäki)
37 95 Järvenpää, Pihlajaniemi (Kerimäki)
96 Pihlajaniemi, Raikuu (Kerimäki)
38 97 Jouhenniemi, Yläkuona (Kerimäki)
98 Hälvä, Niemensalo (Kerimäki)
39 99 Jouhenniemi, Toroppala (Kerimäki)
100 Vaara (Kerimäki)
40 106 Kaatamo, Simanala (Kerimäki)
107 Kaatamo, Simanala (Kerimäki)
41 114 Vaara, Yläkuona (Kerimäki)
115 Paakkunala, Riikola (Kerimäki)
42 119 Leppävirta, Varkaus (Leppävirta)
120 Varkaus (Leppävirta)
43 121 Pussilantaival, Puurtila (Leppävirta)
122 Lapinmäki, Puurtila (Leppävirta)
44 123 Lapinmäki, Timola (Leppävirta)
124 Haapamäki (Leppävirta)
45 125 Haapamäki, Juurikkasalmi, Kartansalo (Leppävirta)
126 Hyvölänmäki, Kypäräjärvi, Polvijärvi (Leppävirta)
46 127 Varistaipale (Leppävirta)
128 Rummukkala (Leppävirta)
47 129 Kypäräjärvi, Niinimäki, Rummukkala (Leppävirta)
130 Niinimäki (Leppävirta)
48 131 Niinimäki (Leppävirta)
132 Niinimäki, Saahkarlahti (Leppävirta)
49 133 Saahkarlahti (Leppävirta)
134 Kopolanniemi, Saahkarlahti, Unnukansalo (Leppävirta)
50 135 Kopolanniemi (Leppävirta)
136 Kuronlahti (Leppävirta)
51 137 Kuronlahti, Sarkamäki (Leppävirta)
138 Sarkamäki (Leppävirta); Vaikontaipale (Sääminki)
52 138 Sarkamäki (Leppävirta); Vaikontaipale (Sääminki)
139 Rauhamäki, Sarkamäki (Leppävirta)

Numero alkuperäisissä lähteissä

Ruodun tai täydennysmiesnumeron määrittely alkuperäisissä lähteissä on varsin kirjavaa:

Täydennysmies vs. varamies

Sama asia. Yleisimpiä termejä:

KatselmuksetSotilaat ruoduittainRuodut kylittäinKylät ruoduittainNimet