AloitussivuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1725 → Henkikirja ☰ 

Kuopio henkikirja 1725

Sivu 2631AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Airaxala/Airaksela - 3 - Johan Johanssons hust - 1 Caw:
B:m: Christer Airaxin 1 - Airaksinen
D:r Påhl Peersson Reininkain 1 - Reinikainen
- 1 - T:r Mattz Peerss:s hustru - 1 Airaksinen
2 - 3 - Olof Gabriellsson 1 - Caw: Airaksinen
Son Gabriell mh 1 1 Airaksinen
3 - - 4 Jöran Eskellsson mh 1 1 Inf Airaksinen
B:r S: Anders Airaxin 1 - Airaksinen
F: B: Peer Peersson 1 - Airaksinen
1 Achowäsin Kylla/Akonvesi - 4 - Staffan HämmäL:s hust - 1 Caw: Hämäläinen
Son Staffan 1 - Hämäläinen
Son Mattz 1 - Hämäläinen
D:r Johan Zachris sson 1 -
- 4 1 Anders Hillduin 1 - Caw: Hiltunen
Bror Michell mh 1 1 Hiltunen
Bror Påhls hustru - 1 Hiltunen
Solld: Johan Waroins hust - 1 Varonen 84
2 - 3 - Mattz Abramss. Hardick 1 - Caw: Hartikainen
Bror Anders mh 1 1 Hartikainen
- 2 - T:r Peer Rijssain mh 1 1 Rissanen
1 Coupioby/Kuopio
2 4 - - Captn Abrah: Sund mh 1 1 Sund
Drengen Läskinen 1 - Leskinen
Pigan Maria Kämitar - 1

Sivu 2632AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Coupioby/Kuopio - 1 - T:r Anders Mustoin hust - 1 Mustonen
1 Ennolachtenby/Enonlahti - 5 - Påhl Heiskain 1 - Caw Heiskanen
M: Hindrich Kårhoin mh 1 1 Korhonen
Bror Petters hustru - 1
Swåger Mattz Heiskain 1 - Heiskanen
2 - 1 - And: Anderss:n Lappein 1 - Cav: Lipponen
3 - 3 - Måns ThomaLn 1 - Tuomainen
Son Michells hustru - 1 Tuomainen
Son Måns 1 - Tuomainen
4 - 2 - Lahrs Månsson mh 1 1 Tuomainen
1 Hatzola/Hatsala - - - Capiteins Bostelle - - Inf
- - 6 Staffan Taskin mh 1 1 Taskinen
Bror Johans hustru - 1 Taskinen
Jeremias Kröger mh 1 1 Kröger
D:r Samuell Jttkoin 1 - Itkonen
1 Haminalax/Haminalahti - - 4 Anders Lahrsson mh 1 1 Inf Roininen
Bror Lahrs Lahrss:n 1 - Roininen
Solld: WännäLs hust - 1 Venäläinen 18
2 - - 3 Anders Mömmö mh 1 1 Inf Mömmö
B:r Christer Mömmös hust - 1 Mömmö
3 3 - - Lieut: Hoffreen mh 1 1 Inf Hoffren
Pigan Margetta - 1
4 - - 3 Lahrs Kårhoin mh 1 1 Inf Korhonen
Syster Judith - 1 Korhonen
5 - - 4 Carl Helenius 1 - Inf Helenius
Bror Johan Öman 1 - Öman
D:r Anders Kårhoin 1 - Korhonen
Pigan Anna - 1

Sivu 2633AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
6 Haminalax/Haminalahti - 5 - Brussius Hindersson 1 - Caw: Pursiainen
Son Hindrich mh 1 1 Pursiainen
D:r Eskell Pörrein mh 1 1 Pörhönen
1 - - Lieut:n Johan Bööchman 1 -
1 Hilldulax/Hiltulanlahti - - - Fendrichens Bostelle - - Inf
- - 3 Ifwar Johanss:s hust - 1
D:r Christer Kårhoin mh 1 1 Korhonen
2 4 - - Munsterskrif:n Grååsteens hustru - 1 Inf Gråsten
D:r Axell mh 1 1 Kröger
Piga Staffan Läskins hustru - 1 Leskinen
3 - - 4 Hindrich Hillduin mh 1 1 Inf Hiltunen
Bror Johan 1 - Hiltunen
Syster Beata - 1 Hiltunen
4 - - - Serg: Bostelle - - Inf
- - 2 Peer Peerss:n Wainick:n mh 1 1 Vainikainen
1 Hirfwimäckj/Hirvimäki - - 3 Lahrs Kårhoin mh 1 1 Inf Korhonen
Bror Hans hustru - 1 Korhonen
1 Hackulila/Hakulila - 1 1 Påhl Eskellin 1 - Caw: Eskelinen
Solld: Tönrneqwistz hust - 1 Törneqvist *
- 3 - Petter Lydickain mh 1 1 Caw Lyytikäinen
D:r Mattz Karhuin 1 - Karhunen
1 Hirfwilax/Hirvilahti - - 3 Petter Eskellin mh 1 1 Inf Eskelinen
D:r Staffan Radickain 1 - Raatikainen
2 1 - 3 Michell Radickain mh 1 1 Inf Raatikainen
Frende Michell Coulem:n 1 - Kolehmainen
Cop: Issack Kackins hust - 1 Kakkinen 22

Sivu 2634AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Hirfwilax/Hirvilahti - 2 - Olof Leinoin mh 1 1 Caw: Leinonen
4 - - 2 Lahrs Huttuin 1 - Huttunen
D:r Petter Eskellin 1 - Eskelinen
5 - 3 1 Michell Lunduin mh 1 1 Caw:
Swåger Ruskaisses hust - 1 Ruuskanen
Solld Hindrich WännäL hust - 1 Venäläinen 26
6 - 3 1 Påhl WännäLn mh 1 1 Caw: Venäläinen
Bror Petter 1 - Venäläinen
Solld: Olofz hustru - 1 24
1 Hatalaby/Haatala - - 2 Hans Kopoinen mh 1 1 Inf Koponen
2 - - 1 Christer Ruskain 1 - Ruuskanen
3 - - - Furerens Bostelle - - Inf
- - 3 L:B: Petter Hussu mh 1 1 Husso
D:r Erich Otin 1 - Uotinen
4 - - 2 Michell Hatain mh 1 1 Inf Haatainen
5 - - 4 Petter Huttuin mh 1 1 Inf Huttunen
Bertell Kassorins hust - 1 Kasurinen
Dåtter Kirstin - 1
6 - - 2 Anders Mattss:n Lippoin mh 1 1 Inf Lipponen
7 - - 4 Joseph Kimming mh 1 1 Inf Kiimalainen
Bror Petter mh 1 1 Kiimalainen
4 Hamulaby/Hamula - 3 1 Olof SafwoLs hustru - 1 Caw: Savolainen
Son Lahrs Ohlsson mh 1 1 Savolainen
Solld: Pirskins hustru - 1 Pirskanen 48
1 - 2 - Johan SafwoLn mh 1 1 Caw: Savolainen
2 - 2 - Jöran Pardain mh 1 1 Caw: Partanen
3 - 2 - Johan Wainickain mh 1 1 Caw: Vainikainen

Sivu 2635AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Hamulaby/Hamula - 4 - Johan Wänein 1 - Caw: Väänänen
Son Johan Johss:n mh 1 1 Väänänen
Son Lahrs 1 - Väänänen
6 - 2 - Lahrs Jäskelein mh 1 1 Caw: Jääskeläinen
7 - - - Påhl Purssiains - - Caw: öde Pursiainen
1 Haikaralanby/Hakkarala - 4 - Mårten Wartiain mh 1 1 Vartiainen
Dåtter Maria - 1 Vartiainen
Pigan Rigina - 1
2 - 5 - Lahrs Johanss:n Lydick:n mh 1 1 Caw: Lyytikäinen
Bror Mattz hustru - 1 Lyytikäinen
D:r Hindrich Mustoin 1 - Mustonen
F:B:S: Johan 1 - Lyytikäinen
3 - 2 - Mattz Påhlsson mh 1 1 Caw: Pitkänen
4 - 4 - Jacob Hackarin mh 1 1 Caw: Hakkarainen
Bror Jacob mh 1 1 Hakkarainen
5 - 3 - Jacob Hackarin mh 1 1 Caw: Hakkarainen
B:M: Johan Hillduin 1 - Hiltunen
6 - 2 1 Peer Jacobss:n Hackarin mh 1 1 Caw: Hakkarainen
Solld Hillduins hustru - 1 Hiltunen 57
7 - 4 - Petter Rissoin mh 1 1 Caw: Rissanen
M: Olof Heikin mh 1 1 Heikkinen
1 Halunaby/Haluna - - 2 Olof Johansson mh 1 1 Inf:
2 - - 4 Hindrich Kåckoin 1 - Kokkonen
Son Michell 1 - Kokkonen
Son Hindrich mh 1 1 Kokkonen
3 - - 3 Erich Kåckoin mh 1 1 C:og: Kokkonen
Son Michells hust - 1 Kokkonen

Sivu 2636AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Hippalaxby/Hipanlahti - 2 1 Mattz Rissainen mh 1 1 Caw Rissanen
Solld: Påhl Hackarains hust - 1 Hakkarainen 83
- 2 - Mattz Rissain mh 1 1 Caw: Rissanen
1 Hårssmanslax/Horsmastenlahti - 2 - Olof Keinoin mh 1 1 Caw: Keinänen
1 Hallolaby/Halola - 4 - Isack Paldanius mh 1 1 Caw Paldanius
B:M: Abram Hind:ssn mh 1 1
- 1 - T:r Gabriell Mardickain 1 - Martikainen
- 1 - Peer Lahrsson Haloin 1 - Caw: Halonen
2 - 2 - Påhl Philipsson mh 1 1 Caw: Halonen
- 3 - Anders Kårhoin mh 1 1 Caw: Korhonen
D:r Petter Hillduins hust - 1 Hiltunen
3 - 4 1 Petter Kimmingh mh 1 1 Caw: Kiimalainen
Son Peer Peersson mh 1 1 Kiimalainen 38
Solld: Assickains hustru - 1 Asikainen
- 2 - Christer Nillss:n Råif:n mh 1 1 Caw: Roivainen
4 - 5 - Påhl Korhoin mh 1 1 Caw: Korhonen
Son Grells Påhlsson mh 1 1 Korhonen
Sonn Påhl 1 - Korhonen
5 - 4 - Petter Wäissein mh 1 1 Caw: Väisänen
Bror Olof 1 - Väisänen
Bror Påhl 1 - Väisänen
- 2 - Påhl Purssiain mh 1 1 Caw: Pursiainen
1 Jullkola/Julkula - - - CapL:n HL:r Molleri - - CapLs Bohl Mollerus
- 2 - L:B: Staffan WännäLn 1 - Venäläinen
D:r Christer Mardickain 1 - Martikainen
2 4 - - CapL:n HLr Hind: Mäckelin mh 1 1 Mechelin
Sonn Jacob 1 - Mechelin
D:r Hindrich Tåifwoin 1 - Toivanen

Sivu 2637AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Jennewirta/Jännevirta - 4 - Olof Hardickain mh 1 1 Caw: Hartikainen
Bror Son Johan mh 1 1 Hartikainen
2 - 2 - Johan Johansson mh 1 1 Caw Hartikainen
- 1 - Carll Lahrss:n Haloin 1 - Halonen
3 - 2 - Anders Påhlss:n Niskain mh 1 1 Caw: Niskanen
- 4 - D:r Lahrs Rissain mh 1 1 Rissanen
And:s Peerss:n Niskain mh 1 1 Caw: Niskanen
1 Jurickämeckj/Juurikkamäki - 3 - Påhl Rässeins hustru - 1 Räsänen
Måg Olof mh 1 1 Räsänen
2 - 6 - Olof Swenssons hustru - 1 Caw:
Bror Mattz hustru - 1
B:r S: Peer Peersson 1 -
M: Hindrich Wirnes mh 1 1 Virnes
Bror Son Måns 1 -
- 4 - Lahrs Reissein mh 1 1 Caw: Räsänen
Bror Peers hustru - 1 Räsänen
Son Olof Peersson 1 - Räsänen
3 - 1 - Thomas Anderssonn 1 - Caw:
- 4 - Lahrs Rässein mh 1 1 Caw: Räsänen
Bror Peer Rässein mh 1 1 Räsänen
- 4 - Michell Rässein mh 1 1 Caw Räsänen
Son Michell Mich:ssn mh 1 1 Räsänen
1 Jännisahlonby/Jänissalo - 4 - Daniell Påhlss:n Rahuin mh 1 1 Caw: Rahunen
B:M: Peers hustru - 1
St: S: Påhl Rahuin 1 - Rahunen
2 - 3 - Nills FougtiL:n mh 1 1 Caw: Voutilainen
D:r Petter Ihalain 1 - Ihalainen
- 4 - Mattz Smålander mh 1 1 Caw: Smolander
Bror Nills mh 1 1 Smolander

Sivu 2638AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Jounialax/Juonianlahti 2 - 3 Olof Soinin mh 1 1 Inf Soininen
D:r Michell Hyfwärin 1 - Hyvärinen
TrumbsLn Samuell Åman mh 1 1 Åman
1 Karaslax/Kaaraslahti - 1 - Daniell Jutilain 1 - Caw: Juutilainen
2 - 2 - Johan Kåckarin mh 1 1 Caw: Kokkarinen
- 3 - Nills Peckarin mh 1 1 Caw: Pekkarinen
Bror Staffan 1 - Pekkarinen
3 - 2 - Michell Ruskain mh 1 1 Caw: Ruuskanen
4 - 6 - Hindrich Ruskain mh 1 1 Caw: Ruuskanen
Bror Johans Enkia - 1 Ruuskanen
D:r Hans LappaL:n mh 1 1 Lappalainen
D:r Erich LappaL:n 1 - Lappalainen
1 Kaslachtenlax/Kaislastenlahti - - 2 Påhl Påhlss:n LapwäteLn mh 1 1 Inf Lapveteläinen
1 Kuifwanemj/Kuivaniemi - - 5 Peer Ohlsson mh 1 1 Inf
D:r Staffan Koulemain mh 1 1 Kolehmainen
Bror Michell 1 -
2 - 6 1 Erich Karhuin mh 1 1 Caw Karhunen
Bror Ifwar mh 1 1 Karhunen
D:r Clemeth Staf:ss:n mh 1 1
Solld: Lahrs Karhuins hust - 1 Karhunen 12
1 Kartulaby/Karttula - - 2 Mattz Wainickain mh 1 1 C:og: Vainikainen
2 - - 3 Påhl Peerssons Enkia - 1 Inf
Son Petter 1 -
Solld: Rautiains hust - 1 Rautiainen 13
3 - - 3 Erich Lahrss:n Huskain mh 1 1 C:og: Huuskonen
Solld Pirskains hustru - 1 Pirskanen 14
4 - 1 - Simon Kåttilains hust - 1 Caw: Kotilainen

Sivu 2639AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Kartulaby/Karttula - 3 - Peer Huttuins hustru - 1 Caw: Huttunen
Son Johan mh 1 1 Huttunen
6 - 2 - Hindrich Hassinen mh 1 1 Caw: Hassinen
1 Kåifwulachtenby/Koivulahti - - 3 Lahrs Huskain mh 1 1 Inf Huuskonen
Son Thomas 1 - Huuskonen
1 Knuttilanby/Nuutila - 6 - Lahrs Cnuthssons hust - 1 Caw:
Son Peer mh 1 1
D:r Johan Cnutin 1 - Nuutinen
D:r Jacob Tåloin mh 1 1 Tolonen
2 - - 2 Mattz Röndä mh 1 1 Inf
3 - - 4 Jossep Påhlss:n Huskoin mh 1 1 Inf Huuskonen
D:r Anders Cnutin mh 1 1 Nuutinen
1 Kuronlax/Kurolanlahti - 2 - Peer Myckein mh 1 1 Caw: Mykkänen
2 - 2 - Michell Radickain mh 1 1 Caw: Raatikainen
3 - 2 1 Påhl Påhlsson mh 1 1 Caw:
Solld: Johan Kårhoins hust - 1 Korhonen 32
4 - 2 - Johan Kuroin mh 1 1 Caw:
5 - 3 1 Hans Wänäin 1 - Caw: Väänänen
Son Olof mh 1 1 Väänänen
Solld: Peer Tållf:s hust - 1 Tolvanen 33
6 - 4 - Peer Eskellin mh 1 1 Caw: Eskelinen
D:r Lahrs Niskain mh 1 1 Niskanen
7 - 2 - Petter Christerssonn Karhuin mh 1 1 Caw: Karhunen
1 Kåifwusarenby/Koivusaari - - 3 Hemming SafwoLs hust - 1 Inf Savolainen
Bror Zacharias 1 - Savolainen
Son Oloff 1 - Savolainen

Sivu 2640AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Kåifwusarenby/Koivusaari - - 2 Olof SafwoL:n mh 1 1 Inf Savolainen
- - 4 Lahrs SafwoL:n mh 1 1 Inf Savolainen
Son Anders mh 1 1 Savolainen
1 Kächwoby/Kehvo - 4 - Johan Zachaeus 1 - Caw:
St: Son Carlls hustru - 1 Paldanius
St: Son Essaias 1 - Paldanius
Swåg:r Michell Måna 1 -
2 - 4 - Lahrs Mattzss:n mh 1 1 Caw:
Bror Mattz 1 -
Bror Johan 1 -
3 - 2 - Cnuth Mattss:n Wänäins Enkia - 1 Caw: Väänänen
Son Michell 1 - Väänänen
1 Kåifwumäckj/Koivumäki - 2 - Johan Hillduin mh 1 1 Caw: Hiltunen
1 Kassurilanby/Kasurila - 2 - Lahrs Ruskas hustru - 1 Caw: Ruuskanen
Drengen Anders 1 -
- 1 - Christer Jullkoins hust - 1 Caw: Julkunen
- 4 - Lahrs Laakoin mh 1 1 Caw: Laakkonen
D:r Johan Hardick:n mh 1 1 Hartikainen
2 - 11 - Johan Meetin mh 1 1 Caw: Miettinen
Son Hindrich mh 1 1 Miettinen
Bror Mårten mh 1 1 Nuutinen
B:r Bert: Zachriss:n mh 1 1 Nuutinen
D:r Jacob Mardick:n mh 1 1 Martikainen
D:r Anders Jullkoin 1 - Julkunen
3 - 5 - Peer Turoin 1 - Caw: Turunen
D:r Zachris Häckin mh 1 1
B:M: Mårt:n Pittkoin mh 1 1 Pitkänen

Sivu 2641AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Kassurilanby/Kasurila - 2 - T:r Mårten Mårtnsson Kassurin mh 1 1 Kasurinen
4 - 2 - Anders Laakoin mh 1 1 Caw: Laakkonen
5 - 6 1 Lahrs Tossawains Enk - 1 Caw: Tossavainen
Son Lahrs mh 1 1 Tossavainen
Bror Son Påhl mh 1 1 Tossavainen
D:r Peer Mustoin 1 - Mustonen 53
Solld: Flinkz hustru - 1 Flink
6 - 3 - Swen Mårt:nsson mh 1 1 Cav:
Son Mattz 1 -
7 - 2 1 Staffan Päckarin mh 1 1 Caw: Pekkarinen
Solld: Kättuins hust - 1 Kettunen 51
1 Kåttasallmenby/Kotasalmi - 4 - Anders Hinderss:n Tåif:n mh 1 1 Caw: Toivanen
Bror Påhl mh 1 1 Toivanen
2 - - 2 Johan SafwoLn mh 1 1 C:og: Savolainen
3 - 2 - Olof Tåifwain mh 1 1 Cav: Toivanen
1 Keyrittenby/Keyritty - 3 - Måns Uckoin mh 1 1 Cav: Ukkonen
Bror Jörans hustru - 1 Ukkonen
- 2 - Johan Achoin mh 1 1 Cav: Ahonen
- 1 - Thomas Pardain 1 - Partanen
1 Kärsämäckj/Kärsämäki - 5 - Påhl Ållickain mh 1 1 Caw: Ollikainen
Bror Thomas Enkia - 1 Ollikainen
Bror Olof 1 - Ollikainen
Styf Son Taskin 1 - Taskinen
1 Kiukanemj/Kiukoonniemi - 3 - Påhl Tickain 1 - Caw: Tikkanen
St: S: Adam Must:n mh 1 1 Mustonen

Sivu 2642AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kartasahlo/Kartansalo - 4 - Anders Johanss:n mh 1 1 Cav Turunen
F:B:r Olof mh 1 1 Turunen
1 Kärmälax/Käärmelahti - 2 - Peer Radickain mh 1 1 Caw: Raatikainen
- 3 - Hindrich Hanss:n Radick:n mh 1 1 Caw: Raatikainen
Hans Radickains hust - 1 Raatikainen
2 - - 3 Hindrich Hytiäin mh 1 1 C:og: Hyttinen
Syster Carin - 1 Hyttinen
3 - 2 - Mattz Wännälein 1 - Caw: Venäläinen
Swåg:r Hindrich JäskeLn 1 - Jääskeläinen
4 - 3 - Johan Rässein mh 1 1 Caw: Räsänen
Son Ellias 1 - Räsänen
- 3 - Peer Jullckoin 1 - Caw: Julkunen
Bror Ifwar mh 1 1 Julkunen
5 - 3 - Ifwar Kinnuin mh 1 1 Caw: Kinnunen
F:B:S: Peer Kinnuin 1 - Kinnunen
6 - 4 - Påhl Rautiain mh 1 1 Caw: Rautiainen
Bror Johan mh 1 1 Rautiainen
- 5 - Ifwar Hyttinen 1 1 Caw: Hyttinen
Bror Johans hustru - 1 Hyttinen
B:r S: Peer Hyttinen mh 1 1 Hyttinen
7 - 4 1 Christer Karhu mh 1 1 Caw Karhunen
F:B: Olof Ohlss:n mh 1 1 Karhunen
Solld: Jäskeleins hust - 1 Jääskeläinen 46
8 - 3 - Peer Kärfwin 1 - Caw: Kervinen
D:r Abraham 1 -
Dåtter Anna 1 -

Sivu 2643AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Kärmälax/Käärmelahti - 2 - Erich Jäskelein mh 1 1 Caw: Jääskeläinen
1 Lydickälä/Lyytikkälä - 2 - Hans Hanss:n Eskellin mh 1 1 Caw: Eskelinen
2 - 3 - Olof Hanss:n Eskellin mh 1 1 Caw: Eskelinen
Son Petter 1 - Eskelinen
1 Lapwätenlenlax/Lapvetelänlahti - 1 - Olof Leinoins hust - 1 Caw: Leinonen
2 - 2 - Peer Röngä mh 1 1 Caw: Rönkä
1 Lamberila/Lamperila - 3 - Anders Kåppoin mh 1 1 Caw: Koponen
Bror Peers hustru - 1 Koponen
1 Låhilax/Lohilahti - 3 - Hindrich Mattss:n Hackara mh 1 1 Caw: Hakkarainen
Bror Lahrs 1 - Hakkarainen
- 1 - Bertell Hackara 1 - Caw: Hakkarainen
2 - 4 - Hindrich Tofwin mh 1 1 Caw: Tuovinen
Bror Peer mh 1 1 Tuovinen
- 4 1 Johan Tofwin mh 1 1 Caw: Tuovinen
Bror Bertell mh 1 1 Tuovinen
Solld: Nills HämäLs hust - 1 Hämäläinen 87
1 Läppäranda/Leppäranta - - 2 Nills Waroin mh 1 1 C:og: Varonen
1 Littmanemj/Litmaniemi - 3 - Bertell Bertellsson 1 - Caw: Hartikainen
F:B:R Olof 1 - Hartikainen
Bror Dåtter Beata - 1 Hartikainen
2 - 4 - Mattz Keinoin mh 1 1 Caw: Keinänen
Bror Jöran mh 1 1 Keinänen
3 - 6 - Olof Metijn mh 1 1 Caw: Miettinen
Lahrs Happoin mh 1 1 Happonen
Bror Lahrs mh 1 1 Happonen
1 Murdolax/Murtolahti - 2 - Lahrs Mönkinen mh 1 1 Caw: Mönkkönen
2 - - 2 Jöran Hämmälein mh 1 1 C:og: Hämäläinen

Sivu 2644AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Murdolax/Murtolahti - 2 - Påhl Bengdtinen mh 1 1 Caw: Pentikäinen
1 Mällanemj/Melaniemi - 4 - Bertell Bertss:n Tofwin mh 1 1 Caw Tuovinen
Bror Hindrich mh 1 1 Tuovinen
- 2 - Johan Pittkoin mh 1 1 Caw Pitkänen
1 Metilä/Miettilä - 3 - Johan Meetins hustru - 1 Caw: Miettinen
D:r Anders Mattss:n mh 1 1
- 2 - Påhl Michellsson mh 1 1 Caw
2 - 4 - And: Ohlss:n Meetin mh 1 1 Cav Miettinen
Bror Petter mh 1 1 Miettinen
1 Niufwanemj/Niuvanniemi - 4 - Johan Skopa 1 - Cav: Skopa
Bror Erich 1 - Skopa
Frende Carll Skopa mh 1 1 Skopa
1 Niemisierfwj/Niemisjärvi - 2 - Olof Karhuin mh 1 1 Caw: Karhunen
2 - 2 - Staffan Tijrickain mh 1 1 Caw: Tiirikainen
1 Ninimäckj/Niinimäki - 4 - Johan SafwoLn mh 1 1 Caw: Savolainen
Bror Hindrich mh 1 1 Savolainen
2 - 4 - Sigfred Peerss:n Mönckein mh 1 1 Caw: Mönkkönen
Måg Michell mh 1 1
1 Nillssiä/Nilsiä - 3 - Hindrich Achoin mh 1 1 Caw: Ahonen
B:r S: Anders Anderss:n 1 - Ahonen
2 - - 4 Johan Tofwin mh 1 1 C:og: Tuovinen
Drengen Anders 1 -
Pro 1724 tillbaka 1 -
3 - - 4 Peer Taskinen mh 1 1 C:og: Taskinen
F:B:S Anders 1 - Taskinen
Bror Påhl 1 - Taskinen
4 - - 2 Jöran Taskinen mh 1 1 C:og: Taskinen

Sivu 2645AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Nillssiä/Nilsiä - - 4 Johan Coussmain 1 - C:og: Kuosmanen
Bror Hans 1 - Kuosmanen
D:r Påhl Wänäin 1 - Väänänen
D:r Påhl Påhlssonn 1 -
1 Ochtanemj/Ohtaanniemi - 5 - Hindrich Jacobss:n Meetin mh 1 1 Caw: Miettinen
Bror Bertell mh 1 1 Miettinen
Son Johan 1 - Miettinen
- 7 - Hindrich Meetin mh 1 1 Caw: Miettinen
Son Salamon mh 1 1 Miettinen
Lahrs Karhuin mh 1 1 Karhunen
Bror Tobias 1 - Karhunen
2 - 3 - Rassmus Anderss:n mh 1 1 Caw:
Bror Ellias 1 -
- 4 1 Michell Johanss:s hust - 1 Caw:
Bror Hindrichz hust - 1
Bror Johan mh 1 1
Solld: KäckeL:s hustru - 1 Kekäläinen 94
3 - 2 - Rassmus Ohlss:n Meetin mh 1 1 Caw: Miettinen
4 - 5 - Mattz Peersson SmåL:r med hustrun 1 1 Caw: Smolander
Bror Lahrs mh 1 1 Smolander
F:B:S: Lahrs Lahrsson 1 - Smolander
5 - 2 - Michell Hållopain mh 1 1 Caw: Holopainen
1 Pölläsmäckj/Pellosmäki - 1 - Hindrich Hyfwarins hust - 1 Caw: Hyvärinen
2 - 3 - Olof Hardickain mh 1 1 Caw: Hartikainen
D:r Nills Tuchkoin 1 - Tuhkanen
1 Punnomäckj/Punnonmäki - 2 1 Måns Coulemain mh 1 1 Caw: Kolehmainen
Solld: Johan Jullkoins hust - 1 Julkunen 10

Sivu 2646AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Punnomäckj/Punnonmäki - 3 - Påhl Kartuins hustru - 1 Caw Karttunen
Son Påhl mh 1 1 Karttunen
3 - - 4 Måns Månsson mh 1 1 Inf
Bror Olof mh 1 1
4 - 2 - Peer Kartuin mh 1 1 Caw: Karttunen
5 - 2 - Mårten Bertellsson mh 1 1 Caw:
6 - 2 - Nills Lytinen mh 1 1 Caw: Lyytinen
1 Pölliälä/Pöljä - 4 - Påhl Mattss:n Käijonen mh 1 1 Caw: Kejonen
Bror Olof 1 - Kejonen
D:r Olof Pardain 1 - Partanen
2 - 2 - Erich Ållickain mh 1 1 Caw: Ollikainen
3 - 3 - Olof Kåppoin mh 1 1 Caw: Koponen
Piga Påhl Meetins hust - 1 Miettinen
4 - 3 - Lahrs Meetin mh 1 1 Caw: Miettinen
Son Olof 1 - Miettinen
5 - 1 - Olof Tåifwains hust - 1 Caw: Toivanen
6 - - 3 Mattz SafwoLn mh 1 1 Inf: Savolainen
Bror Ifwar 1 - Savolainen
7 - - - Förare Bostelle - - Inf:
- - 3 L:B: Mårten Hillduin 1 - Hiltunen
Dåtter Brita - 1 Hiltunen
Nills Pöyheins hust - 1 Pöyhönen
1 Pällonemj/Pelonniemi - 2 1 Peer Johansson mh 1 1 Caw
Solld Mickoins hust - 1 Mikkonen 67
- 2 - Swen Heikinen mh 1 1 Caw: Heikkinen

Sivu 2647AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Pällonemj/Pelonniemi - 4 - Hindrich Hindersson mh 1 1 Caw
Bror Ifwar mh 1 1
- 2 - Ifwar SafwoL:n mh 1 1 Caw:
3 - 2 - Zacharias Häckin mh 1 1 Caw: Heikkinen
1 Piexenby/Pieksä - 3 - Olof Johanssons hust - 1 Caw:
Son Thomas mh 1 1
2 - 3 - Peer Peersson mh 1 1 Caw:
St:Bror Olof 1 -
3 - 2 - Johan Tijhonen mh 1 1 Caw: Tiihonen
1 Pallonurmj/Palonurmi - - 4 Olof KainuL:n mh 1 1 Inf Kainulainen
Bror Anders mh 1 1 Kainulainen
1 Putronemj/Putroniemi - 3 - Clemet Hållopain mh 1 1 Caw: Holopainen
Bror Mattz 1 - Holopainen
- 2 - Daniell Lämbin 1 - Caw: Lempinen
Bror Johan Lämbin 1 - Lempinen
1 Putussalmj/Puutossalmi - 6 - Jacob Hyfwärin mh 1 1 Caw: Hyvärinen
Bror Ifwar mh 1 1 Hyvärinen
Bror Hindrich 1 - Hyvärinen
St: S: Michell JuteLn 1 - Juutilainen
2 - 2 - Erich Peerssonn 1 - Caw:
Styf Son Abraham 1 -
1 Putusmäckj/Puutosmäki - 2 - Ifwar Enochssonn 1 - Caw:
Bror Jacob 1 -
2 - 2 - Petter Roinin mh 1 1 Caw: Roininen
3 - 4 - Staffan Soinins hust - 1 Soininen
Swåg:r Lahrs Kåppoin mh 1 1 Koponen
Dåtter Carin - 1

Sivu 2648AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Putusmäckj/Puutosmäki - 1 - Erich Pustinen 1 - Caw: Puustinen
1 Ryttkåby/Rytky - 3 - Anders Peerss:n Kårhoin mh 1 1 Caw: Korhonen
B:r S: Anders Peersson 1 - Korhonen
2 - 2 - Påhl Mömmö mh 1 1 Caw: Mömmö
1 Rijtisenlax/Ritisenlahti - 3 - Olof Rautaparda 1 - Caw: Partanen
Bror Eskell Rautap:s hust - 1 Partanen
Pigan Margetta Tuhutar - 1 Tuhkanen
1 Räimä - 5 - Christer LapwäteLs hustru - 1 Caw Lapveteläinen
Son Johan 1 - Lapveteläinen
D:r Erich Harroins hust - 1
hon pro 1724 tillbaka - 1
Sonn Hans 1 -
- 3 - Peer Hinderssonn 1 - Caw:
Bror Hindrich 1 -
D:r Påhl Pirskain 1 - Pirskanen
1 Rissalankyllä/Rissala - 3 - Peer HämmäLn mh 1 1 Caw: Hämäläinen
D:r Påhl Lytin 1 - Lyytinen
2 - 2 - Anders Rijssain 1 - Caw: Rissanen
Son Anders Andersson 1 - Rissanen
3 - 2 - Mattz Rissain mh 1 1 Caw: Rissanen
4 - 2 - Peer Lahrssons hustru - 1 Caw:
Sonn Axell 1 -
- 3 - Gabriell Peerss:n mh 1 1 Caw:
Son Petter 1 -
5 - 4 1 Sigfred Rissain mh 1 1 Caw: Rissanen
Bror Påhl mh 1 1 Rissanen
Solld: Thomas Rissains hust - 1 Rissanen 58

Sivu 2649AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Räitilä/Reittiö - 5 - Mattz Wänäin 1 - Caw: Väänänen
M: Nills Pöyhein mh 1 1 Pöyhönen
Son Lahrs mh 1 1 Väänänen
1 Rönenby/Ryönä - 3 - Olof Ohlss:n Wätein mh 1 1 Caw: Väätäinen
Bror Erich 1 - Väätäinen
2 - - 2 Swen Mattsson mh 1 1 Inf:
3 - 3 - Lahrs Wätein mh 1 1 Caw: Väätäinen
Son Olof 1 - Väätäinen
4 - 4 1 Lahrs Tackin mh 1 1 Caw: Takkinen
B:r Olof Mattss:n mh 1 1 Takkinen
Solld: Hackarains hust - 1 Hakkarainen 65
5 - - 2 Johan Johansson mh 1 1 Inf:
6 - - 1 Olof Häckins Enkia - 1 Inf: Heikkinen
1 Rijstawässiby/Riistavesi - 2 - Hindrich Kåppoin 1 - Caw: Koponen
Bror Thomas hustru - 1 Koponen
- 2 1 Clemeth Michellsson Hållopain mh 1 1 Caw: Holopainen
Solld: Mattz Hackarains hust - 1 Hakkarainen 66
2 - 1 - Mattz Wartiain 1 - Caw: Vartiainen
- 5 - Nills Wartiain mh 1 1 Caw: Vartiainen
Bror Christer mh 1 1 Vartiainen
Son Nills Christersson 1 - Vartiainen
3 - 2 - Sigfredh Mönckein mh 1 1 Caw Mönkkönen
- 3 - Hindrich Mönckein mh 1 1 Caw Mönkkönen
Bror Peer 1 - Mönkkönen

Sivu 2650AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Rijstawässiby/Riistavesi - 4 - Petter Tofwinen mh 1 1 Caw: Tuovinen
St: S: Jacob Hätin mh 1 1 Hätinen
- 1 - T:r Påhl Waroin 1 - Varonen
- 2 - T:r Nills Assickain mh 1 1 Asikainen
- 2 - T:r Nills Assickain mh 1 1 Asikainen
5 - 4 - Erich Lappalain mh 1 1 Caw: Lappalainen
Swåg:r Johan Rässein mh 1 1 Räsänen
6 - 2 - Anders Häikinen mh 1 1 Caw: Heikkinen
7 - - 2 Johan Wätein mh 1 1 Inf Väätäinen
8 - 3 1 Petter FougtiLs hust - 1 Caw: Voutilainen
Son Adam mh 1 1 Voutilainen
Solld: Wainickas hust - 1 Vainikainen 90
9 - 6 - Gabriell KäckeLs hust - 1 Caw: Kekäläinen
B:M: Peer Pöihein 1 - Pöyhönen
Bror Hindrich KäckeLn 1 - Kekäläinen
B:S: Hindrich Hind:ss:n mh 1 1 Kekäläinen
Son Gabriell Gab:ssn 1 - Kekäläinen
10 - 2 1 Nills Ohlsson mh 1 1 Caw:
Solld: Hind: Kåffers hust - 1 93
- 2 - Anders Sigfwoin mh 1 1 Caw: Sihvonen
11 - 3 - Peer Meetin 1 - Caw: Miettinen
F:B:S: Peer mh 1 1 Miettinen
1 Råikonsarj/Roikansaari - 1 - Ifwar Mattssonn 1 - Caw:
1 Rittonemj/Ritoniemi - 4 - Olof Antickain 1 - Caw: Antikainen
Bror Clemetz hustru - 1 Antikainen
Son Olof Ohlsson 1 - Antikainen
Pigan Sussanna - 1

Sivu 2651AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Rittonemj/Ritoniemi - 3 - Anders Kordilain mh 1 1 Caw: Kortelainen
Solld: Olof Andickains hust - 1 Antikainen 109
3 - 3 - Hindrich Hållopain 1 - Caw: Holopainen
Son Clemeth mh 1 1 Holopainen
- 4 - Anders Hållopain mh 1 1 Caw: Holopainen
Bror Hindrich 1 - Holopainen
B:S: Påhl Clemethss:n 1 - Holopainen
4 - 2 1 Peer Happoin 1 - Happonen
Son Hindrich Peersson 1 - Happonen
Solld: Lahrs Pennains hust - 1 Pennanen 108
5 - 2 - Anders Hållopain mh 1 1 Caw: Holopainen
6 - 2 - Hindrich Hållopn 1 - Caw: Holopainen
Bror Michell 1 - Holopainen
1 Rässälä/Räsälä - 5 - Olof Rässein mh 1 1 Caw: Räsänen
Bror Påhl 1 - Räsänen
Bror Lahrs mh 1 1 Räsänen
2 - 2 1 Hindrich Mönckein mh 1 1 Mönkkönen
Solld Peer Kanckuins hust - 1 Kankkunen 112
3 - 3 - Hindrich Kanckuin 1 - Caw: Kankkunen
Son Mattz mh 1 1 Kankkunen
4 - 2 - Påhl Nillsson Räss:n mh 1 1 Caw: Räsänen
5 - 1 1 Jöran Anderss:n Möhäin 1 - Caw: Myöhänen
Solld: Turuins hust - 1 Turunen
6 - 1 - Johan Turuins Enkia - 1 Caw: Turunen
7 - - 2 Påhl Kåistin 1 - Inf Koistinen
Sonn Olof 1 - Koistinen
1 Riutila/Riuttala - 1 1 Anders Tijtins Ea - 1 Caw: Tiitinen
Solld: Karkoins hust - 1 27

Sivu 2652AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Safwilax/Savilahti - - 4 Ellias Joh:ss:n Palldanius mh 1 1 Inf Paldanius
D:r Johan Jauhiain mh 1 1 Jauhiainen
- - 2 T:r Petter Läskin mh 1 1 Leskinen
2 5 - - H:r Regementz Pastoren Petrus Hoffreen mh 1 1 Hoffren
D:r Hindrich 1 -
D:r Jöran Soinins hust - 1 Soininen
Pigan Lijssbeta - 1
1 Safwisariby/Savisaari 6 - - Sacell: H:r Johan Mollerus mh 1 1 Mollerus
Sonn Hindrich 1 - Mollerus
Dåtter Brita - 1 Mollerus
Dåtter Annicka - 1 Mollerus
Zachris Johanssons hust - 1
1 Soinilax/Soinlahti - - 5 Lahrs Purssiain mh 1 1 Inf Pursiainen
D:r Johan Niskain mh 1 1 Niskanen
Dåtter Kirstin - 1
2 - - 2 Domitius Karckoin mh 1 1 Inf Karkkonen
3 - - 4 Johan Kuckoin mh 1 1 Inf Kukkonen
B:M: Påhl Kuckoin mh 1 1 Kukkonen
4 - - 4 Lahrs Kårhoin mh 1 1 Inf Korhonen
D:r Thomas Hanssonn 1 -
D:r Mattz Käijoin 1 - Kejonen
1 Sängemäckj/Sänkimäki - 5 - Erich Pittkoin mh 1 1 Caw: Pitkänen
F:B: Hindrich Pittkoin 1 - Pitkänen
Son Hindrich Hind:ss:s mh 1 1 Pitkänen

Sivu 2653AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Sängemäckj/Sänkimäki - 4 - Johan Ohlss:n Pittk:n mh 1 1 Caw: Pitkänen
B:S: Johan Mårtenssonn mh 1 1 Pitkänen
3 - 3 - Sigfred Pittkoins hust - 1 Caw: Pitkänen
M: Mattz Häikinen mh 1 1 Heikkinen
1 Syfwärilä/Syvärilä - 5 - Peer Pirrinen 1 - Caw: Pirinen
Bror Olof mh 1 1 Pirinen
Son Erich mh 1 1 Pirinen
1 Soierfwiby/Suojärvi - 4 - Hindrich Kårhoin mh 1 1 Caw: Korhonen
B:r Son Lahrs mh 1 1 Korhonen
- 4 - Philip Philipss:n Kårhoin mh 1 1 Caw: Korhonen
Bror Lahrs mh 1 1 Korhonen
- 1 - Hindrich Johanssonn 1 - Caw:
2 - 2 - Hindrich Hinderss:n mh 1 1 Caw:
- 2 - Hindrich LappaLn mh 1 1 Caw: Lappalainen
3 - 3 - Olof Achoin mh 1 1 Caw: Ahonen
Bror Anders 1 - Ahonen
1 Syrriäsarj/Syrjänsaari - 3 - Mattz Rissain mh 1 1 Caw: Rissanen
D:r Påhl Waroin 1 - Varonen
2 - 3 - Michell Andickains hust - 1 Caw: Antikainen
B:M: Ifwar mh 1 1
3 - 4 - Anders Smålander mh 1 1 Caw: Smolander
Son Bertell mh 1 1 Smolander
1 Såtkanemj/Sotkanniemi - 4 - Lahrs Kinnuin mh 1 1 Caw: Kinnunen
Bror Hindrich mh 1 1 Kinnunen
2 - 2 - Abraham Johanss:n mh 1 1 Caw:

Sivu 2654AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Tallusby/Tallus - 3 - Olof Mattss:n Mähöin mh 1 1 Caw: Mähönen
Bror Mattz 1 - Mähönen
2 - 2 - Lahrs Nillss:n Cnutin 1 - Caw: Nuutinen
Sonn Greels 1 - Nuutinen
3 - 2 - Mattz Åfwaskain mh 1 1 Caw: Ovaskainen
4 1 - 3 Mattz Karhuin mh 1 1 Inf Karhunen
D:r Petter Malin 1 - Malinen
TrumbsL:n Eskell Puhack 1 - Puhakka
5 - 3 1 Johan Karhuin mh 1 1 Caw: Karhunen
D:r Petter Karhuin 1 - Karhunen
Solld: Ifwar Jullk:s hust - 1 Julkunen 30
1 Tofwilanlax/Tuovilanlahti - - 5 Ellias Tofwin mh 1 1 Inf Tuovinen
B:M: Olof Kiskin mh 1 1 Kiiskinen
Bror Petter Kiskin 1 - Kiiskinen
- 1 - Tårp:n Peer Mardickain 1 - Martikainen
2 - - 2 Påhl Röngä mh 1 1 Inf Rönkä
3 - - 2 Olof Ohlsson mh 1 1 Inf:
4 - 3 - Gabriell Philipss:s hust - 1 Caw:
Sonn Erich 1 -
Sonn Oloff 1 -
5 - - 5 Nills Kåckoin mh 1 1 Inf Kokkonen
Hindrich Kåckoins Ea - 1 Kokkonen
D:r Samuell Rijtin mh 1 1
6 - 3 - Christer Kårhoin 1 - Caw: Korhonen
Bror Hans mh 1 1 Korhonen

Sivu 2655AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Tåifwola/Toivala - - - FälltwäbeL:s Bost: - - Inf:
2 6 - - Länssm:n Hind: Hoffreen mh 1 1 Hoffren
D:r Jöran Kackin mh 1 1 Kakkinen
D:r Hindrich Kinnuin 1 - Kinnunen
Pigan Margareta - 1
3 - 3 - Philip Karhuin mh 1 1 Caw: Karhunen
Pigan Maria - 1
4 - 3 1 Påhl Läskinen 1 - Caw: Leskinen
Bror Thomas mh 1 1 Leskinen
Solld: Hillduins hust - 1 Hiltunen 60
5 - 3 - Petter Pittkoin mh 1 1 Caw: Pitkänen
Pigan Kirstin Kårhotar - 1 Korhonen
1 Tuussnemj/Tuusniemi - - 4 Jöran Hyfwärin mh 1 1 Inf: Hyvärinen
Bror Anders 1 - Hyvärinen
D:r Eskell Keijnoin 1 - Keinänen
- - 2 Mattz Keijnoin mh 1 1 Keinänen
2 - - 1 Anders Anderssonn Turuin 1 - Inf: Turunen
3 - - 4 Erich Hyfwärins hust - 1 C:og: Hyvärinen
Bror Hindrich mh 1 1 Hyvärinen
Bror Anders 1 - Hyvärinen
4 - - 3 Anders SmåL:r mh 1 1 Inf Smolander
D:r Peer FougteLn 1 - Voutilainen
5 - - 5 Mattz Keinoin mh 1 1 C:og: Keinänen
Bror Johan mh 1 1 Keinänen
B:M: Påhl Keijnoin 1 - Keinänen
6 - - 5 Ellias Kåppoin mh 1 1 Inf Koponen
Son Påhl mh 1 1 Koponen
Solld: Zachris Meetins hust - 1 Miettinen 98

Sivu 2656AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Tafwisalmj/Tavinsalmi 2 - - Kyrkioheerd:n SahL H:r Hoffreens - - hemm:n Hoffren
D:r Nills Nissinen mh 1 1 Nissinen
2 - - 3 Påhl Kainulain mh 1 1 C:og: Kainulainen
Bror Hindrich 1 - Kainulainen
3 - - 4 Johan Pyckelein mh 1 1 C:og: Pykäläinen
M: Anders Kärck:n mh 1 1 Kärkkäinen
4 - - 3 Peer And:ss:n Hussuin mh 1 1 C:og: Husso
Bror Hemmingh 1 - Husso
5 - - 3 Påhl Eskellin mh 1 1 C:og: Eskelinen
Pigan Brita Sifwotar - 1 Sihvonen
6 - - 2 Hans Andersson mh 1 1 C:og:
7 - - 2 Hindrich Keijonen mh 1 1 C:og: Kejonen
8 - - 2 Hindrich Mattsson 1 - C:og:
Solld: Purssiains hust - 1 Pursiainen 42
1 Wächmasmäckj/Vehmasmäki - - 2 Johan SafwoL:s hust - 1 Inf: Savolainen
Sonn Mattz 1 - Savolainen
2 - - 3 Lahrs Kårhoins hust - 1 Inf Korhonen
Son Hindrich 1 - Korhonen
Son Larsses hustru - 1 Korhonen
3 - - 4 Jöran Mich:ss Lämb:n mh 1 1 Inf Lempinen
D:r Jöran Routzain mh 1 1
4 - 3 - Påhl Laitin mh 1 1 Laitinen
B. Son Mattz 1 - Laitinen
5 - - - Lahrs Leinoins - - Inf: öde Leinonen
6 - 3 - Hindrich Hyfwärin mh 1 1 Hyvärinen
Dåtter Anna - 1 Hyvärinen

Sivu 2657AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Wächmasmäckj/Vehmasmäki - - 3 Christer Hillduin mh 1 1 Hiltunen
Dotter Anna - 1 Hiltunen
8 - 4 1 Lahrs Anderss:n Tijhoin mh 1 1 Caw: Tiihonen
Bror Anders mh 1 1 Tiihonen
Solld: Johans hustru - 1 6
9 - 3 - Olof Airaxins hust - 1 Caw: Airaksinen
Son Ifwar 1 - Airaksinen
D:r Thomas Ittkoin 1 - Itkonen
10 - - 1 Peer Samuellss:n Kackin 1 - Inf: Kakkinen
11 - 2 - Mattz Peerss:n Laitin mh 1 1 Caw: Laitinen
1 Witataipall/Viitataival - - 2 Ifwar Karhuin 1 - Inf: Karhunen
D:r Hans Koulemain 1 - Kolehmainen
1 Uttrianlax/Utrianlahti - 4 - Påhl Koulemain mh 1 1 Caw: Kolehmainen
Bror Peer mh 1 1 Kolehmainen
1 Wänänsarj/Venäjänsaari - - 6 L:B Nills Peerssn mh 1 1 Inf
D:r Lahrs Ickäheimoin mh 1 1 Ikäheimonen
D:r Joh: Myckein mh 1 1 Mykkänen
- - 1 T.r Zachris Kuroin 1 - Kuronen
- - 2 T.r Peer Kuroin mh 1 1 Kuronen
- - 2 T.r Hans Påhlss:n Purss:n mh 1 1 Pursiainen
1 Wänälä/Väänälä - - 4 Ifwar Wänäin mh 1 1 Inf: Väänänen
Son Nills Mattss:n 1 - Väänänen
Bror Anders 1 - Väänänen

Sivu 2658AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Wänälä/Väänälä - - 3 Abraham Kröger 1 - Inf: Kröger
Bror Erich mh 1 1 Kröger
3 - 2 - Hindrich Wainickain mh 1 1 Caw: Vainikainen
4 - 2 - Påhl Jäskeläin 1 - Jääskeläinen
D:r Cnuth Wänäin 1 - Väänänen
1 Wächkasarj/Vehkasaari - 2 - Johan Erss:n Pittk:n mh 1 1 Caw: Pitkänen
1 Urimalax/Urimolahti - 4 1 Hind: Påhlss:n Coussm:n mh 1 1 Caw: Kuosmanen
Bror Peer 1 1 Kuosmanen
Solld: RoutzaL:s hust - 1 Ruotsalainen 75
1 Woutierfwj/Vuotjärvi - 2 - Anders Peerssonn 1 - Caw:
Bror Ifwar 1 -
- 4 - Anders Lahrssonn 1 - Caw:
Bror Mattz mh 1 1
Syster Kirstin - 1
- 3 - Påhl Peerss:n Passains hust - 1 Caw: Pasanen
B:M: Lahrs Waroin mh 1 1 Varonen
2 - 3 - Johan Läskin mh 1 1 Caw: Leskinen
Bror Petter 1 - Leskinen
3 - 2 - Olof Anderss:n mh 1 1 Caw:
- - 2 T:r Anders Hardick:n mh 1 1 Hartikainen
1 Wechkalax/Vehkalahti - 1 - Johan Rissains hust - 1 Caw: Rissanen
2 - 4 - Johan Parfwiain mh 1 1 Caw: Parviainen
M: Mattz Rässein mh 1 1 Räsänen
1 Wästinemj/Västinniemi - 3 - Peer Nillss Nissin mh 1 1 Caw: Nissinen
St:S: Anders 1 -

Sivu 2659AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Wästinemj/Västinniemi - 2 - Thomas Hackarin mh 1 1 Caw: Hakkarainen
1 Wourisahlo/Vuorisalo - 5 - Olof Pällkoins hust - 1 Caw: Pelkonen
Bror Anders mh 1 1 Pelkonen
Son Olof Ohlssonn 1 - Pelkonen
Son Peer Ohlssonn 1 - Pelkonen
2 - 4 - Lahrs Ohlssonn 1 - Caw: Räsänen
F:B:S: Lahrs mh 1 1 Räsänen
B:r Påhl Rässein 1 - Räsänen
1 Uckonlax/Ukonlahti - 4 1 Michell Jöranss:n Hilld:n med hustrun 1 1 Caw: Hiltunen
B:M: Johan Turuin mh 1 1 Turunen
Solld Mattz Pernoins hust - 1 Pärnänen 100
- 3 - Jöran Peerss:n mh 1 1 Caw:
Son Petter 1 -
1 Wächmarsallmj/Vehmersalmi - - 2 Påhl Erichssonn mh 1 1 Inf:
2 - 3 - Peer Meetin mh 1 1 Caw: Miettinen
Son Lahrs Peersson 1 - Miettinen
3 - 2 - Hind: Påhlss:n Reinick:n mh 1 1 Caw: Reinikainen
4 - 7 - Påhl Hinderss:s hustru - 1 Caw:
Swåg: Hind: Andick:n mh 1 1 Antikainen
Bror Son Påhl 1 -
F:B:S: Erich 1 -
D:r Olof Andersson mh 1 1
5 - 4 - Hindrich Rautiain mh 1 1 Caw: Rautiainen
Bror Påhl mh 1 1 Rautiainen
- 2 - And: And:ssn Kåistin mh 1 1 Caw: Koistinen
6 - 3 - Olof Hapoin 1 - Caw: Happonen
Son Anders Ohlsson 1 - Happonen
Bror Michell 1 - Happonen

Sivu 2660AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 1 - - Klåck:n Aron Sigf:sson 1 -
1 - - Spög: Hindrich LappaL 1 - Lappalainen
2 - - Dödg: Peer Hanska mh 1 1 Hanska
1 - - Sochne Skred: Hans Carmis 1 - Karmitz
1 - - Broofougden Lahrs Tihjoin 1 - Tiihonen
4 - - Kyrckioheerden HögwäLde H:r Hindrich Argilander mh 1 1 Argillander
D: r Nills Kårhoin 1 - Korhonen
Pigan Regina - 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17221727

© Väinö Holopainen 2023