AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppania → Käräjiä Iisalmen pitäjässä, aikajärjestys

Iisalmen komppania

Sotilaita Iisalmen pitäjän käräjillä

Järjestys: Päivämäärän mukaanRuodun mukaan

Huomaa että sotilas ei ole välttämättä asianosainen, vaan saattaa olla mainittu esimerkiksi todistajana tai sukulaisena. Kunkin käsitellyn asian tarkempi selvitys löytyy tuomiokirjasta. Kaikille sotilaille ei ole tunnistettu ruodun numeroa tai virkaa. Siten ei ole varmuutta että kaikki edes kuuluvat tähän yksikköön.

Ruotu Sotilas Vaimo Kylä Käräjät Asia Sivu
Corporalen Henrich Wares 1.7.1696 140b
98 Soldat Petter Oloffson Kähkonen 25.2.1697 36a
Soldaten Oloff Rotzalainen 25.2.1697 43a
120 Soldaten Joseph Erichsson Pupoi Maria Christersdotter 25.2.1697 Pesänjako 45a
99 Soldaten Lars Heiskanen 8.6.1697 134a
99 Soldat Lars Heiskanen 8.2.1698 29b
1 Corporalen Elias Henrichsson 8.2.1698 46a
90 såldaten Peer Wisenitison Partanen Rutako by 5.2.1700 7
såldaten Jöran Nopiainen 5.2.1700 10
Såldaten Hans Saukoinen 5.2.1700 27
soldaten Påhl Huttunen 9.6.1700 307
119 Såldaten Johan Hammoin Narfwalax 1.7.1701 184
44 Såldaten Anders Luckoin Niemis 1.7.1701 197
65 Såldaten Samuel Räisäin 10.2.1702 85
53 Soldaten Oloff Halloin 30.6.1702 182
Såldaten Mattz Nissin 30.6.1702 185
Såldate hustron Margeta Lapwetelätär Lupua 1.10.1702 Vahinko kylvölle 208
Såldat Oloff Niskain 16.2.1703 75
Såldaten Thomas Kettuin Kilpijärfwi 15.6.1703 157
såldaten Per Ruotzalain Ångiwesi 17.8.1703 202
61 såldat Hindrich Kärckäin 17.8.1703 215
såldaten Anders Lappweteläin Tåiwako 17.8.1703 215
såldaten Staffan Oloffsson Pardanen 15.2.1704 98
Såldate hustro Ingebor Saikotar 15.2.1704 Pahoinpitely 111
47 Såldaten Hendrich Pajunen 23.6.1704 234
Såldate hustron Walbor Pehotar 23.6.1704 Salavuoteus 245
Såldaten Oloff Kåpsi 18.1.1705 6
Såldaten Mattz Ruotzal:n 14.8.1705 205
3 Såldat Oloff Jäskelein 14.8.1705 211
Såldate Enckian Anna Philputar Pielawesi 11.10.1706 Todistajana 156
Såldaten Anders Pickoin Sulkawa 7.2.1707 45
Såldaten Anders Harmainen 7.2.1707 49
Såldaten Mårten Kärkein 7.2.1707 50
95 Corporalen Påhl Pekain Niemisjerfwi 7.2.1707 46
Såldat Per Johanson Rytkein 20.6.1707 158
Såldat Henricha Pardanen Colliola 20.6.1707 170
Såldaten Mattz Rytkein 20.6.1707 172
Såldaten Thomas Pardanen Lupua 17.8.1707 213
Såldaten Per Lappalain 17.8.1707 213
Såldaten Pål Pardanen 17.8.1707 213
Såldat Per Nilsson Rytkein Pielawesi 17.8.1707 217
Såldate hustro Caisa Röngeter Pielawesi 17.8.1707 Todistajana 220
Såldate hustro Caisa Tiatar 17.8.1707 Todistajana 220
Såldate hustron Caisa Tiatar 17.12.1707 Todistajana 28
Såldate hustron Helga Karwitar Kyrckeby 2.9.1708 Velka-asia 150
Soldaten Pehr Kärkäin 3.2.1709 57
Soldate Skrifningen Påhl Rångainen Hajais 3.2.1709 58
Soldat Anders Saikoin 3.2.1709 61
Soldaten Lars Halonen 3.2.1709 74
Soldaten Thomas Kärckein Kalliojärfwi 3.2.1709 88
Soldaten Lars Halonen 3.2.1709 95
Soldaten Pehr Lappalain 3.2.1709 97
Corporalen Pehr Ruodzalainen Sutela 3.2.1709 84
Soldaten Mattz Hauruin 5.7.1709 195
Soldaten Påhl Lappal:n 5.7.1709 200
99 Såldaten Johan Ållikain 5.7.1709 192
Soldaten Lars Haloin 6.10.1709 306
Soldats hustrun Anna Niskatar 7.2.1710 46
69 Soldaten Nils Nissinen 7.2.1710 50
Soldaten Anders Räisenen 7.2.1710 53
lienee 16 Soldaten Anders Hatunen 7.2.1710 55
för detta Soldaten Mårthen Kåckonen Waraslax 7.2.1710 48
Soldaten Påhl Ruotzalain 10.10.1710 186
Soldaten Pehr Ruotzalain 10.10.1710 188
Soldat Jacob Halonen 10.10.1710 195
Soldate hustron Helga Tickatar 10.10.1710 Varkaus 199
Soldat Michell Karakain 12.9.1711 115
soldaten Isach Päsonen 12.9.1711 119
Soldatehustron Maria Casitar Cositar Sutela 12.9.1711 Varkaus 122
Soldate Corporale Petter Ruotzalain 4.6.1722 Vaimon salavuoteus 270
Soldate Maths Lydikain 4.6.1722 Salavuoteus 270
24 Soldaten Lars Jätt Lammasjerfwi by 4.6.1722 Perintötila 295
Soldaten Petter Essing Idensalmi Compagnie 21.1.1723 Salavuoteus 5
55 Soldaten Nils Nirberg 27.5.1723 Salavuoteus 276
85 Corporalen Olof Kettolin 27.5.1723 277
38 Soldaten Anders Svahn Niemis by 30.1.1727 Salavuoteus 47
49 Soldaten Erich Merlin Carin Johansdotter 30.1.1727 Salavuoteus 48
lienee 51 Soldaten Matts Ruotzalain Jummis by 30.1.1727 Perintötila 60
97 Soldat Christer Kiällberg 30.1.1727 Varkaus? 63
lienee 51 Matts Erichsson Ruotzalain Idensallmi Sochn och Sutela by 4.9.1727 Henkikirjoitus 425
5 Hemming Rytkein Cuopio Sochn och Kermelax By 4.9.1727 Henkikirjoitus 425
49 Soldaten Erich Merlin 4.9.1727 Salavuoteus 426
114 Soldaten Bertill Brun 4.9.1727 Pahoinpitely 427
Soldat Dawid Samuelsson Kockoin Mardickala by 4.9.1727 Testamentti 427
49 Soldaten Erich Merlin 29.1.1728 Salavuoteus 51
25 Soldaten Johan Flinck 29.1.1728 Pahoinpitely 52
lienee 61 förafskedade Soldaten Hinrich Kerckein Anna Clemetsdotter 29.1.1728 Kaksinnaiminen 58
lienee 121 Soldaten Bertill Kollionen hemman Kolliola uti Idensalmi by 29.1.1728 Perintötila 72
24 Soldaten Lars Jätt Lammasjerfwi 29.1.1728 Palkka 77
25 Soldaten Johan Flinck Safwolax och Nyslotts Lähns Infanterie Regemente 17.6.1728 Pahoinpitely 278
Soldate Enckian Carin Bengtsdotter Pitkotar 26.8.1728 Salavuoteus 280
60 Soldaten Petter Kihlberg 26.8.1728 Todistaja kihlausasiassa 284
38 Soldaten Anders Svahn Carin Tickatar Safwolax Foot Regemente och Idensalmi Compagnie 26.8.1728 Salavuoteus 286
Soldaten Johan Påhlsson Rytkein Taipale 26.8.1728 Perintötila 290
förafskedade Soldate Corporalen Michell Wanhain 26.8.1728 Kunnianloukkaus 301
106 Soldate Corporalen Anders Wensell 29.1.1729 Salavuoteus 37
49 Soldaten Erich Merlin 29.1.1729 Salavuoteus 61
114 Soldaten Bertill Brun Nyslotts Lähns Regemente 5.9.1729 Pahoinpitely 340
23 Soldaten Johan Siöberg Lambajerfwi 5.9.1729 Riita heinistä 342
27 Soldaten Niels Starck 5.9.1729 Salavuoteus 343
74 Soldaten Thomas Haka 5.9.1729 Palkka 344
114 Soldaten Bertill Brun Safwolax och Nyslotts Lähns Regemente till Foot samt Idensalmi Compagnie 5.9.1729 Salavuoteus 345
Soldate hustrun Cherstin Parratar 5.9.1729 361
40 Rote Soldat Olof Kostman 5.9.1729 341
2 Soldaten Niels Holmström 28.1.1730 Perintötila 86
30 Soldaten Jöran Linqwist Idensallmi Compagnie 28.1.1730 Kihlaus 89
4 Soldaten Staffan Eeklund Idensallmi Compagnie 28.1.1730 Salavuoteus 90
44 Soldaten Anders Kareel 28.1.1730 Kihlaus 91
Soldaten Samuel Pardanen 28.1.1730 106
lienee 22 Corporalen Petter Hellman Idensallmi Compagnie 28.1.1730 87
44 Soldaten Anders Kareel 1.9.1730 363
Soldaten Johan Röncken Röncke 1.9.1730 Kuolemantapaus 368
afledne Soldaten Samuel Pardanen Anna Kercketer 1.9.1730 Velka 384
Soldaten Lars Piedikein 1.9.1730 Velka 384
Soldaten Hinrich Lappalain 1.9.1730 Velka 384
30 Soldaten Jöran Ruotzalain Lindqwist Safwolax och Nyslotts Lähns Regemente samt Idensalmi Compagnie 16.8.1731 Salavuoteus 278
106 Soldate Corporalen Anders Wensell 16.8.1731 Salavuoteus 278
86 Soldaten Påhl Kuossmain Fagerholm Safwolax och Nyslotts Lähns Regemente samt Idensalmi Compagnie 16.8.1731 Salavuoteus 279
Soldaten Elias Ruotzalain 16.8.1731 Pahoinpitely 294
Soldaten Hinrich Lappalain Ingrid Parratar 16.8.1731 Varkaus 302
114 Rote Soldat Bertill Brun 16.8.1731 294
119 afledne Rote Soldat Påhl Behm Carin Möhätär 16.8.1731 298
18 Rote Soldat Mattz Dunder 16.8.1731 301
Soldaten Hemming Hyninen 31.1.1732 Salavuoteus? 44
27 Soldaten Niels Hujanen Starck 31.1.1732 Salavuoteus 47
lienee 48 Soldat Michell Ram 31.1.1732 Palkka 50
114 Soldaten Bertill Brun 31.1.1732 Pahoinpitely 66
49 Soldaten Erich Merlin 31.1.1732 77
97 Swenske Soldaten Christian Kielberg 31.1.1732 41
97 Soldaten Christian Kielberg Christina Berg 16.8.1732 Salavuoteus 265
Soldat Olof Flinck 16.8.1732 Todistaja 266
122 Soldaten Hans Pykelein Uhrwäder Margreta Kuossmatar 16.8.1732 Ase 268
124 Soldat Håkan Ryss 16.8.1732 Ase 271
121 Soldat Hinrich Flygare 16.8.1732 Ase 271
Soldat Påhl Hillduin 16.8.1732 Ase 271
125 Soldaten Hemming Kiebeck 16.8.1732 Salavuoteus 281
119 Soldaten Påhl Eekman 16.8.1732 Salavuoteus 282
Soldat Johan Påhlsson Rötköin Taipala 20.8.1733 Perintö 572
88 Såldaten Petter Hurtig 20.8.1733 569
10 Såldaten Johan Sick 20.8.1733 604
11 Såldaten Philip Löfgren 20.8.1733 605
119 Såldaten Påhl Ekman 20.8.1733 611
65 Såldaten Hinrich Granholt 20.8.1733 611
125 Såldaten Hemming Kielbeck Kiälbäck 20.8.1733 615
76 Soldaten Johan Ekeroth Ekroth 23.1.1734 Perintö 68
97 Soldaten Christian Kiellberg 23.1.1734 Salavuoteus 71
Soldaten Anders Pulka 23.1.1734 79
75 Soldat Niels Achtsam 23.1.1734 Palkka 100
113 Soldaten Pehr Stårck Idensalmi Comp:ie 23.1.1734 Pahoinpitely 105
114 Soldaten Bertill Brun Nyslotts Guarnizon 23.1.1734 Riita sadosta 108
79 Soldaten Lars Ensam 15.8.1734 Todistaja 472
35 Soldaten Påhl Liman Lappalainen Idensalmi Compagnie 15.8.1734 Omaisuusriita 479
Soldaten Petter Pehrsson Heiskain 15.8.1734 Kaskeaminen 487
Soldaten Olof Erichsson Nissin 15.8.1734 Riita sadosta 490
afskedade Soldaten Pehr Lapwätelein 15.8.1734 493
97 Sålldaten Christian Kelberg 29.1.1735 53
35 Såldaten Påhl Liman Wilmanstrand Guarnison 29.1.1735 63
50 Sålldaten Mattz Grundberg 29.1.1735 73
65 Sålldaten Hinrich Granholt 29.1.1735 78
lienee 112 Sålldaten Johan Grym 29.1.1735 82
Såldaten Hemming Hyninen 16.8.1736 Salavuoteus 351
Corporalen Naglick 16.8.1736 353
förafskiedade Sålldaten Dawid Kockoin 28.1.1737 65
60 Sålldaten Johan Elghorn 15.8.1737 327
lienee 60 förre Sålldaten Pehr Kilberg 15.8.1737 327
26 Soldaten Simon Sörman 27.5.1738 Kihlaus 346v
24 Soldaten Påhl Utter 27.5.1738 Kihlaus 346o
74 Soldaten Zachris Heikinen 27.5.1738 Laina 362o
Soldaten Philip Mardikainen Lapwätälä 27.5.1738 Velka 363o
Soldaten Petter Hämälein 14.8.1738 465v
Soldaten Johan Påhlsson Ryttkein Taipale 14.8.1738 476o
Soldaten Olof Wartiain 14.8.1738 489o
114 Soldaten Bertil Brun 26.1.1739 58o
13 förafskedade Soldaten Matz Frisk Uhleå Sochn 26.1.1739 34v
72 Soldaten Petter Granqvist Idensalmi Compagnie 13.8.1739 17v
66 Soldaten Michell Sahlberg Idensalmi Compagnie 13.8.1739 17o
Soldats Enkja Anna Heijskatar 13.8.1739 26o
lienee 5 Soldaten Hemming Tihlgren 13.8.1739 28v
54 Soldaten Johan Korpi 13.8.1739 33
Soldaten Nills Råifwanen Walkimäcki 13.8.1739 37
43 Soldate Corporalen Johan Long 28.2.1740 50o
Soldaten Nils Råifwanen Walkiamäki 28.2.1740 51o
111 Soldaten Hendrich Ulfberg 28.2.1740 68o
lienee 35 Soldaten Påhl Lidman Sällkä 28.2.1740 70o
88 Soldaten Anders Nederström Idensalmi 28.2.1740 82v
68 Soldaten Lars Ståhle Nissilä 28.2.1740 89o
66 Soldaten Michel Sahlberg 28.2.1740 90v
71 Soldaten Hans Ramberg 28.2.1740 93v
Soldaten Påhl Kosmanen 18.8.1740 485v
47 afledne Soldaten Petter Algreen Carin Käikotar 18.8.1740 488o
54 Soldaten Johan Kårp 18.8.1740 507v
57 Soldaten Olof Hörning Sawolax infanterie Regemente 18.8.1740 508o
92 förafskedad Soldat Johan Rönberg 18.8.1740 503v
Soldat Heiskanen Läppäwirda Sn 15.8.1741 383o
lienee 97 Soldate hustrun Carin Kettutar 15.8.1741 385v
71 Soldaten Hans Strandberg 15.8.1741 417v
13 förafskedade Soldaten Johan Frisk 15.8.1741 383o
förafskedade Soldaten Marcus Haikonen 15.8.1741 395o
förafskedade Soldaten Per Persson Waldonen 15.8.1741 402o
lienee 19 Soldaten Sparf Anna Lind 13.1.1742 13v
Corporalen Longe 13.1.1742 7o
63 afskiedade Soldaten Ifwar Jokelain 13.1.1742 25v
18 Soldaten Johan Dunder 9.1.1744 4o
99 Soldaten Lars Heiskain 9.1.1744 9o
12 Soldaten Lars Brenman 9.1.1744 17v
Soldaten Petter Granlund 9.1.1744 28v
Soldaten Lars Elg 9.1.1744 30o
60 Soldaten Johan Elghorn 9.1.1744 30o
Soldate Enckan Caisa Nissitär Toiwacko 9.1.1744 31o
68 Soldaten Lars Larsson Pardanen Stål 9.1.1744 39o
Soldaten Henrich Hendersson Lappalain 9.1.1744 45o
Soldate Enckan Margeta Jäskätär 9.1.1744 48o
124 förafskedade Soldaten Håkan Pryssen 9.1.1744 55v
57 Soldaten Olof Höring 9.1.1744 58v
lienee 97 Soldate Enckan Carin Kettutar Swennimäki 9.1.1744 60v
22 Corporalen Eric Auwinen 9.1.1744 42v
förafskedade Soldaten Lars Pardanen Toiwacko 9.1.1744 31o
68 förafskedade Soldaten Lars Stål Toiwacko 9.1.1744 31o
wargierningskarlen Olof Kockonen 9.1.1744 29v
lienee 110 Solldaten Carlberg 16.8.1744 471v
50 Solldaten Mattz Remes Crunberg Anna Kärkätär Willmanstrand 16.8.1744 487v
47 Solldaten Olof Swedman Nissilä 16.8.1744 493o
120 afledne Solldaten Peer Swensk Margeta Winikatar 16.8.1744 495v
61 afledne Solldaten Niels Elg Elin Mackotar Willmanstrand 16.8.1744 496v
58 Solldaten Johan Ullmain 16.8.1744 497v
110 Solldaten Jacob Kallberg 16.8.1744 498v
107 Solldaten Kobin 16.8.1744 502o
107 Solldaten Kobin 16.8.1744 503v
5 Solldaten Hemming Pilgren 16.8.1744 509o
5 Solldaten Hemming Pilgren 16.8.1744 511o
111 Solldaten Hindrich Ullberg 16.8.1744 513v
13 Solldate änckian Maria Sastamatar 16.8.1744 514v
Solldaten Mårtten Kallberg 16.8.1744 517v
13 Solldate änckian Ingred Lappwetäläin 16.8.1744 521v
lienee 110 Solldaten Carlberg 16.8.1744 524o
lienee 110 Solldaten Carlberg 16.8.1744 525v
förre Corporalen Mårtten Warain 16.8.1744 466v
13 afl:e Solldaten Johan Frisk 16.8.1744 514v
88 förafskedade Solldaten Petter Hurtig Närcko 16.8.1744 467o
72 förafskedade Solldaten Petter Granqwist 16.8.1744 497v
förafskedade Solldaten Erich Flinck 16.8.1744 498v
Solldate äncka Beata 16.1.1745 31
10 Solldaten Hemming Hallberg 16.1.1745 39
84 Solldaten Jöran Luckarin Swanberg 16.1.1745 40
Solldaten Johan Ryttkönen Taipal 16.1.1745 47
98 Solldaten Hindrich Grönmarck 16.1.1745 78
10 Solldaten Erich Winberg 16.1.1745 101
4 Solldaten Staffan Heiskanen Erlund 16.1.1745 101
3 Solldaten Lars Blom 16.1.1745 105
Solldaten Johan Pumalain Cuopio S:n 16.1.1745 121
Solldaten Samuel Strenghell 16.1.1745 130
58 Solldaten Erich Rjkberg 16.1.1745 134
1 Corporalen Jacob Tilman 16.1.1745 101
68 förafskedade Solldaten Lars Larson Pardanen Stål 16.1.1745 42
124 förafskedade Solldaten Håkan Rysse 16.1.1745 132
3 Soldaten Lars Pardanen Blom 12.8.1745 634
111 Soldatehustrun Gertrud Sutinen 12.8.1745 635
Soldaten Lars Lind 12.8.1745 641
3 Soldaten Lars Pardanen Blom 12.8.1745 643
10 Soldaten Erich Winberg 12.8.1745 646
10 Soldaten Erich Winberg 12.8.1745 660
3 Soldaten Lars Blom 12.8.1745 660
4 Soldaten Staffan Eklund 12.8.1745 661
84 Soldaten Jöran Swanberg 12.8.1745 666
113 Soldaten Pål Auwinen 12.8.1745 669
lienee 7 Soldaten Erich Sulman 12.8.1745 670
4 Soldaten Johan Kostfeldt 12.8.1745 671
111 Soldatehustrun Gertrud Sutitar 12.8.1745 676
3 Soldaten Lars Blom 12.8.1745 679
98 Soldat Henrich Grönmarck 12.8.1745 682
Soldaten Samuel Strenghell 12.8.1745 696
1 Corporalen Jacob Tilman 12.8.1745 659
58 afl:e Soldaten Johan Ulmain 12.8.1745 656
förafskedade Soldaten Johan Rytkoin Taipal 12.8.1745 653
48 Soldaten Joseph Ahlbom Kotilain 14.1.1746 8
Soldaten Johan Kallo 14.1.1746 77
Soldaten Johan Halla Kärkäin 14.1.1746 78
Soldate Enkjan Margareta Winikain 14.1.1746 90
Soldaten Petter Safwolain 14.1.1746 92
79 Soldaten Jermias Eskelin 14.1.1746 114
29 Soldaten Bengt Kiärman Häinämäki 14.1.1746 114
afledne Soldaten Pål Huttunen 14.1.1746 136
88 Soldaten Petter Hurtig 14.1.1746 136
lienee 97 Soldate Enkan Carin Kettutar 14.1.1746 137
85 Corporalen Philip Heggström 14.1.1746 136
förafskiedade Sold: Hemming Hålonen Halonen 14.1.1746 41
124 Förafskiedade Soldaten Håkan Pryss 14.1.1746 98
wargierings karlen Karl Korhoin Carelen och Pelgjärfwi S:n 14.1.1746 39
19 Soldaten Eric Lund Idensalmi Compagnie 18.8.1746 840
37 Soldaten Michel Bergman 18.8.1746 Todistaja 842
39 Soldaten Staffan Hurtig 18.8.1746 844
18 afledne Soldaten Matts Dunder Rytkönen Cicilia Tickatar 18.8.1746 885
Soldate hustrun Maria Kärkiätär 18.8.1746 886
33 Soldaten Carl Snickare 18.8.1746 926
Soldaten Johan Rytkönen 18.8.1746 978
1 Corporalen Jacob Tihlman 18.8.1746 842
förafskiedade Soldaten Dawid Cockoin Mardicalansari 18.8.1746 967
Soldate Enckian Elin Olofsdotter Mackotar 16.1.1747 15o
19 Soldaten Erich Lund 16.1.1747 34v
33 Soldaten Carl Snickare 16.1.1747 73v
48 Soldaten Joseph Ahlbom 16.1.1747 80o
29 Soldaten Bengt Karman 16.1.1747 84v
26 Soldat Simon Sorman Sörman 16.1.1747 102o
lienee 51 Soldaten Matts Ruotzalain 16.1.1747 110o
Soldate Enkan Elin Mackotar 16.1.1747 118v
3 Soldaten Lars Blom 16.1.1747 119o
72 Soldaten Petter Granqvist 16.1.1747 119o
120 Soldaten Petter Swensk 16.1.1747 120v
15 Soldaten Christer Högberg 16.1.1747 131o
Soldaten Samuel Strenghel 16.1.1747 136v
74 Soldaten Zachris Holberg 16.1.1747 137o
Soldaten och hemmans brukaren Olof Lappalain Flygare Pörsämäki 16.1.1747 138v
26 Soldaten Simon Sörman 16.1.1747 138o
Solldaten Anders Ström 16.1.1747 9o
66 Solldaten Michel Sahlberg 16.1.1747 13o
65 Solldaten Gustav Pärno Ståhlberg 16.1.1747 15o
47 Solldaten Lars Broms 16.1.1747 17v
92 Solldaten Johan Hägg 16.1.1747 26o
84 Solldaten Jöran Swanberg 16.1.1747 28v
79 Solldaten Jeremias Eskelinen 16.1.1747 35v
lienee 47 Solldaten Magnus Ahlberg Idensallmi S:ns Compagnie 16.1.1747 84v
18 Solldaten Matts Dunder 16.1.1747 104o
65 Solldaten Gustaf Perno Stålberg Safwolax Läns Infanterie Regemente och Idensallmi Compagnie 16.1.1747 118v
54 Solldaten Johan Påhlsson Ryttkönen Korp 16.1.1747 121o
61 afl: Soldaten Nils Elg 16.1.1747 118v
förafskedade Solldaten Påhl Cuosmain 16.1.1747 9o
92 förafskedade Solldaten Johan Rönberg 16.1.1747 130v
Soldate änkan Anna Tuofwitar Narwalax 4.11.1747 481o
15 Soldaten Christer Högberg 4.11.1747 500o
71 Soldaten Marcus Kackinen 4.11.1747 526v
Corporalen Samuel Lång 4.11.1747 484o
afledne Soldaten Pål Huttunen 4.11.1747 495v
109 förafskedade Solldaten Matts Storm 4.11.1747 481v
105 förafskedade Solldaten Lars Wirfwel 4.11.1747 499o
109 förafskedade Solldaten Matts Storm 4.11.1747 528o
afledne Soldaten Pål Huttunen 15.1.1748 67o
47 Soldaten Algreen Ahlgren 15.1.1748 76o
105 förafskedade Soldaten Lars Hwirfwel 15.1.1748 92o
afledne Soldaten Hendrich Sorri Elin Lapitar Limmingo Sochn och Waimala by 16.1.1749 20v
60 Soldaten Erich Pjhlman 16.1.1749 25v
Soldaten Matts Gång Rautalambi Sochn och Jylhä by 16.1.1749 33v
18 afledne Soldaten Matts Tunderi Lisa Röngätär 16.1.1749 33o
Soldate hustrun Anna Tickatar 16.1.1749 34v
10 Soldaten Erich Winberg 16.1.1749 94o
Soldaten Erich Lappalain Pörsämäki 16.1.1749 111o
115 Soldate hustrun Margareta Wäisänen Karfwasallmi 16.1.1749 132v
Soldate änkan Anna Kuokatar 16.1.1749 141v
36 framledne Soldaten Matts Forsman 16.1.1749 141v
99 Soldaten Johan Pardon 16.1.1749 145o
109 Soldaten Matts Storm Stormen 16.1.1749 145o
förafskedade Soldaten Olof Heiskanen Jummis 16.1.1749 141o
Wargierningskarlen Thomas Safwolain Kiuruwesi 16.1.1749 19o
55 Soldaten Niels Nirberg Porowäsi 21.8.1749 575v
104 Soldaten Niels Snellström 21.8.1749 600o
40 Soldate Enckan Charin Tenhutar 21.8.1749 601o
84 Soldaten Jöran Luckarinen Swanberg 21.8.1749 608v
104 Såldate Enckan Brita Halotar Nerko 21.8.1749 600o
förafskedade Soldaten Olof Swenninen Anna Luckaritar 21.8.1749 608v
v70 wargiärning karlen Daniel Johansson Kaupinen Pörja 21.8.1749 576v
40 Soldate änkan Karin Tenhuitar Rytkö 15.1.1750 50v
40 Soldate änkan Karin Tenhutar Rytkö 15.1.1750 54v
37 Soldaten Michel Bergman Tåmmomäki af Pielawäsi Capel giäld 15.1.1750 Vaimon perintö 68o
7 Soldaten Erich Sundman 15.1.1750 75v
Soldate änkan Anna Kuokatar Hapajärfwi 15.1.1750 77o
119 Soldaten Thomas Ekman 15.1.1750 78v
105 Soldate Hustrun Brita Parratar 15.1.1750 90v
Soldaten Johan Kärckäinen Pardalamäki 15.1.1750 101o
62 Soldaten Pål Tihl 15.1.1750 133o
59 Soldaten Wijnberg Pardala 15.1.1750 134o
47 förafskedade Soldaten Olof Swedman 15.1.1750 45o
105 förafskedade Soldaten Lars Wirfwel Nerko 15.1.1750 95v
aflidne förafskedade Soldaten Lars Turunen Sisilia Tuofwitar 15.1.1750 134v
lienee 92 förafskedade Soldaten Johan Rönkö Carin Tuofwitar 15.1.1750 134o
59 Soldaten Wijnberg Pardala 15.1.1750 134o
76 Soldaten Staffan Hynninen Mård Safwolax Infanterie Regemente 20.8.1750 705o
22 Soldate Corporalen Lars Schönberg 20.8.1750 706o
Soldaten Petter Larsson Schönberg Hapajerfwi 20.8.1750 706o
Soldate Hustrun Ingeborg Parratar Wjta 20.8.1750 716o
110 Soldaten Jacob Karlberg 20.8.1750 736o
Soldate änkan Maria Häkitär Ollikala 20.8.1750 740o
84 förafskedade Soldaten Jöran Luckarinen Swanberg Ollikala 20.8.1750 736v
förafskedade Soldaten Samuel Niranen Näländö 20.8.1750 739v
förafskedade Soldaten Samuel Niranen Näländö 20.8.1750 739o
74 förafskedade Soldaten Zachris Heikinen Swennimäki 20.8.1750 773o
v22 Wargierningskarlen Elias Matson Rytkönen Kåtanemi 20.8.1750 704v
76 Soldaten Staffan Hynninen Mård Idensalmi Compagnie af Safwolax Infanterie Regemente 28.1.1751 55o
29 Soldaten Petter Larsson Schönberg Liten Idensalmi Compagnie af Safwolax Infanterie Regemente 28.1.1751 56o
76 Soldaten Staffan Hynninen Mård 28.1.1751 67v
55 Soldate Hustrun Brita Karakatar 28.1.1751 78v
76 Soldaten Staffan Mård 28.1.1751 78o
37 Soldaten Michael Bergman Tommamäki 28.1.1751 Vaimon perintö 116v
Soldaten Mats Ruotsalainen 28.1.1751 122v
3 Soldaten Lars Blom Blohm 28.1.1751 134v
86 Soldat Olof Heiskanen Lo 28.1.1751 138o
86 Soldat Gregorius Hiort 28.1.1751 138o
54 Soldaten Erik Flygare Pörsämäki 28.1.1751 162v
64 Corporal Michel Palm 28.1.1751 57o
85 Corporalen Olof Kettunen 28.1.1751 111v
85 Corporalen Olof Ketolin 28.1.1751 111v
afskedade Soldaten Anders Nissinen Narfwalax 28.1.1751 114v
83 förafskiedade Soldaten Olof Roberg 28.1.1751 108o
v85 Wargieringskarlen Påhl Rönkö Rutako 28.1.1751 58v
v62 Wargieringskarlen Jacob Karpinen Walkiamäki 28.1.1751 69v
Wargieringskarlen Petter Ackain Idensalmi Kyrkioby 28.1.1751 70v
Wargieringskarlen Petter Ackain Idensalmi Kyrkioby 28.1.1751 72v
v64 Wargieringskarlen Pål Katain 28.1.1751 132v
76 Wargieringskarlen Staffan Hynninen Mård Österbotn 28.1.1751 139o
Soldate Hustrun Margareta Lapitar Pörsämäki 20.8.1751 587v
2 Soldaten Nils Holmström 20.8.1751 615o
förafskedade Soldaten Erich Poikolainen Lappwetelä 20.8.1751 602v
förafskedade Soldaten Dawid Kockonen Mardikalansari 20.8.1751 604v
5 förafskedade Soldaten Hemming Pihlgren 20.8.1751 620o
v62 Wargierningskarlen Jacob Karpinen Walkiamäki 20.8.1751 585o
Wargierningskarlen Pål Wänäläinen 20.8.1751 600o
Wargierningskarlen Petter Poikolainen Lappwetelä 20.8.1751 602v
v110 Wargierningskarlen Johan Mardikainen Ollikala 20.8.1751 658o
v110 Wargierningskarlen Johan Mardikainen Ollikala 20.8.1751 660o
41 Soldate änkan Sicilia Turutar Kaljojerfwi 27.1.1752 51o
82 Soldaten Staffan Sirfwio Jernberg 27.1.1752 52o
Soldate änkan Kirstin Hynnitär 27.1.1752 60o
83 Soldaten Jacob Ollikainen Korpijerfwi 27.1.1752 61v
54 Soldaten Erich Lappalainen Flygare Pörsämäkj 27.1.1752 63o
101 afledne Soldaten Philip Ruotzalain Rothberg Ewa Kehkötär Ullmala 27.1.1752 93o
92 Soldaten Henrich Huttunen Huk Wijta 27.1.1752 129o
Soldaten Olof Pardanen Lappwetelä 27.1.1752 135v
Förafskedade Soldaten Anders Nissinen Ollikala 27.1.1752 75v
Förafskedade Soldaten Anders Nissinen Narfwalax 27.1.1752 97v
Förafskedade Soldaten Petter Lappalainen Wäisälänmäki 27.1.1752 103v
v18 Wargieringkarlen Johan Ryttköin Ullmala 27.1.1752 50o
Wargieringzkarlen Olof Kärckäin Kaljojerfwi 27.1.1752 51o
Wargierningzkarlen Samuel Heiskanen Läppäwirda Sochn och Tuppuralanmäkj by 27.1.1752 55o
v18 Wargierningzkarlen Johan Rytkönen Rytkö 27.1.1752 58o
Soldaten Erich Lappalainen 25.8.1752 7v
16 Soldaten Matts Jsbeck Jdensalmj Compagnie 25.8.1752 10v
86 Soldaten Olof Lo Jummis 25.8.1752 11v
Soldaten Lars Ryttkönen 25.8.1752 12v
47 Soldaten Magnus Ahlgren 25.8.1752 38v
Soldaten Dawid Kockonen 25.8.1752 42v
Soldaten Ifwar Katanen Läppälachdi 25.8.1752 49o
Soldate hustrun Karin Kockotar Wäisälänmäkj 25.8.1752 58o
47 Soldaten Magnus Ahlgren 25.8.1752 68o
95 Soldaten Staffan Renhorn Kilpisarj 25.8.1752 68o
77 förafskiedade Soldaten Lars Bröms Salmj 25.8.1752 16v
96 förafskedade Soldaten Petter Gädda 25.8.1752 40v
96 förafskedade Soldaten Petter Gedda 25.8.1752 53v
v106 Wargiäringskarlen Påwel Mietin 25.8.1752 56o
49 Soldaten Erich Hööck Åssmangi 16.1.1753 7v
95 Soldaten Staffan Rehnhorn Renhorn Kilpijärfwi 16.1.1753 12v
88 Soldaten Anders Nederström 16.1.1753 38v
Soldatehustrun Karin Kurwitar Wierimä 16.1.1753 43o
Soldaten Ifwar Safwolain 16.1.1753 46o
88 Soldaten Anders Nederström 16.1.1753 51v
73 afledne Soldaten Anders Nordman Margareta Ryhätär 16.1.1753 65o
Soldatehustrun Karin Kockotar 16.1.1753 67o
41 Soldaten Thomas Frisk 16.1.1753 69v
93 Soldaten Carl Fick Ullmala 16.1.1753 80v
5 Soldaten Lars Sund 16.1.1753 81v
5 Soldaten Lars Sund 16.1.1753 83o
5 Soldaten Lars Sund Mardikala 16.1.1753 86o
43 Corporalen Johan Lang 16.1.1753 30o
43 Corporalen Johan Lång 16.1.1753 40v
64 Corporalen Michel Palm Wierimä 16.1.1753 49o
afskiedade Soldaten Erich Poikonen 16.1.1753 8v
105 afskedade Soldaten Lars Wirwel Nercko 16.1.1753 35o
afledne Soldaten Matts Tickain Ullmala 16.1.1753 51v
v2 Wargiäringzkarlen Petter Rytkönen 16.1.1753 13v
v35 Wargiärningzkarlen Lars Lind Sulkafwa 16.1.1753 20o
v2 Wargiärningzkarlen Petter Rytkönen 16.1.1753 27v
v68 Wargiäningskarlen Olof Kettunen Walkiamäkj 16.1.1753 83o
v68 Wargiäningskarlen Olof Påhlson Kättunen 16.1.1753 84o
Soldate Enckan Anna Tåifwatar 16.8.1753 816v
74 Såldaten Olof Ask Idensalmi Compagnie 16.8.1753 816v
73 Såldaten Christer Ståhl Swenninmäki 16.8.1753 817v
5 Såldaten Lars Sund Mardikalansari 16.8.1753 822o
40 Såldaten Nils Giöös Niranniemi 16.8.1753 837o
23 Såldaten Sijk 16.8.1753 838v
5 Såldaten Lars Sund 16.8.1753 840o
98 Såldaten Påhl Falck 16.8.1753 852v
52 Såldaten Staffan Asp 16.8.1753 883v
Wargiärningskarlen Mårten Lappalain Luckarila 16.8.1753 831v
40 Soldaten Nils Göös Niranniemi 21.1.1754 34o
23 Soldaten Sik 21.1.1754 35v
23 Soldaten Sik 21.1.1754 48v
114 Soldaten Bertil Kuosmain 21.1.1754 49o
Soldaten Nils Berg 21.1.1754 107v
86 Såldaten Olof Loo 21.1.1754 2o
25 Såldaten Petter Stadig Idensallmi Compag: och Safwolax Infanterie Regemente 21.1.1754 7v
25 Såldate hustrun Margaretha Sparf 21.1.1754 7v
108 Såldaten Petter Titenberg Ollikala 21.1.1754 24o
67 Såldaten Henric Qvistberg Nissilä 21.1.1754 42o
40 Såldaten Niels Göös 21.1.1754 48v
70 Såldaten Olof Forman 21.1.1754 55v
lienee 97 Såldate Enkan Karin Kätutar Swennimäki 21.1.1754 66o
73 Såldaten Christer Ståhl 21.1.1754 66o
101 afledne Soldaten Philip Rotberg 21.1.1754 32v
105 förafskedade Såldaten Lars Hwirfwell Nerko 21.1.1754 8v
105 förafskedade Såldaten Lars Hwirfwell Nerko 21.1.1754 8o
v106 wargerningskarlen Påhl Mietinen Ollikala 21.1.1754 24o
v29 wargerningskarlen Johan Kiuru Idensallmi 21.1.1754 28v
wargärningskarl Lars Kärkäin 21.1.1754 75v
v29 wargerningskarlen Johan Kiuru Idensallmi 21.1.1754 81o
wargerningskarlen Lars Tarwanen Hautajerfwi 21.1.1754 83v
Soldate hustru Anna Ollikatar 18.8.1754 16o
Soldate änkan Anna Wallatar Hautajärfwi 18.8.1754 63v
v106 wargerningskarlen Påhl Mietinen 18.8.1754 6o
wargiärningzkarlen Johan Niskanen Taipale 18.8.1754 14v
v116 wargiärningzkarlen Hinrich Pitkänen Pajujjärfwi 18.8.1754 15o
v68 wargiärningzkarlen Olof Kettunen Walkia 18.8.1754 33v
v28 wargiärningzkarlen Gabriel Mardikainen Wiando 18.8.1754 42o
v74 wargiärningzkarlen Mats Bowillan Swenninmäkj 18.8.1754 73v
wargiärningzkarlen Petter Ullmanen Ullmala 18.8.1754 78v
wargiärningzkarlen Thomas Safwolain Rautalambi Sochn och Safwijärfwj by 18.8.1754 96o
82 Soldat Nils Swala 27.1.1755 8v
Soldatehustrun Elin Wänälätär 27.1.1755 85o
73 Såldaten Christer Ståhl 27.1.1755 9o
73 Såldaten Christer Ståhl 27.1.1755 12v
lienee 48 Såldaten Joseph Ohl 27.1.1755 36o
8 Såldaten Johan Lejion Pörsämäki 27.1.1755 51o
105 Såldaten Lars Hwirfwel 27.1.1755 63o
73 Såldaten Krister Ståhl 27.1.1755 97o
63 Såldaten Påhl Räf 27.1.1755 98o
afskedade Soldaten Anders Jäppinen 27.1.1755 20v
förafskedade Soldaten Anders Nissinen 27.1.1755 5o
49 förafskedade Soldaten Hendrich Öhrnberg Nerko 27.1.1755 6o
105 förafskedade Såldaten Lars Hwirfwel Nerko 27.1.1755 55o
105 förafskedade Såldaten Lars Hwirfwel Nerko 27.1.1755 101v
v30 wargerningskarlen Petter Tickanen Pörsämäki 27.1.1755 16v
v52 wargärningskarl Erich Lappalain 27.1.1755 18v
wargerningskarlen Påhl Kettunen 27.1.1755 98o
22 Corporalen Gustaw Jack 9.8.1755 652v
Soldatehustrun Elin Ingitär Ullmala 1.9.1755 15o
96 Soldatehustrun Anna Turutar Kilpisari 1.9.1755 25v
Soldate Enkan Karin Parratar Lappwetelä 1.9.1755 29o
Soldats hustru Margareta Kåckotar 1.9.1755 36v
lienee 98 Soldate hustrun Maria Kaikotar 1.9.1755 67v
74 Soldaten Sachris Helberg Wita 1.9.1755 78v
22 Corporalen Gustaw Jack 1.9.1755 5o
v1 wargiärningskarlen Johan Rautiain 1.9.1755 71v
v68 wargiärningskarlen Olof Kettunen Kättunen Walkiais 1.9.1755 75o
74 Soldaten Petter Hellberg Sangajärfwi 16.2.1756 30o
58 Soldaten Petter Korp Insallmi 16.2.1756 30o
75 Soldaten Olof Sallström Kifwisto 16.2.1756 93o
47 Soldaten Påhl Örn Hautajärfwi 16.2.1756 112v
64 Corporalen Hultin 16.2.1756 19v
106 Corporalen Carl Gustaw Weisenfeldt 16.2.1756 146o
förafskedade Soldaten Anders Nissinen 16.2.1756 36o
98 förafskedade Soldaten Hinric Grönmark Ullmala 16.2.1756 59o
74 förafskedade Soldaten Zachris Heikinen Wita 16.2.1756 142v
v21 wargerningskarlen Lars Nirain Ullmala 16.2.1756 59o
v103 wargerningskarlen Petter Walda Ullmala 16.2.1756 59o
wargerningskarlen Thomas Safwolainen Rautalambi Sokn och Laukala by 16.2.1756 99o
wargärningskarlen Mårten Lipponen Palois 16.2.1756 123v
v47 Wargärningzkarlen Staffan Tarfwanen 16.2.1756 143o
116 Soldaten Petter Dahlman 4.9.1756 12o
124 Soldaten Påhl Kålberg Pölfwälä 4.9.1756 12o
20 Soldaten Johan Wass Jåkilanranda, Rytkölänranda 4.9.1756 14v
lienee 98 Soldate Enkan Helena Helga Parratar Pörsämäki 4.9.1756 17v
Soldate Enkan Karin Tickatar 4.9.1756 33v
71 Soldaten Erich Biörnström 4.9.1756 41o
75 Soldaten Olof Sahlström 4.9.1756 48v
75 Soldaten Olof Sahlström Kifwisto 4.9.1756 48o
105 Soldaten Lars Hwirfwel Nerko 4.9.1756 109v
4 Soldaten Staffan Eklund 4.9.1756 110v
106 Corporalen Carl Weisenfeldt 4.9.1756 111v
114 afskedade Soldaten Bertil Brun Kuosmanen Ollikala 4.9.1756 23o
74 förafskedade Soldaten Sachris Heikinen 4.9.1756 38v
74 förafskedade Soldaten Sachris Heikinen Wita 4.9.1756 84v
v45 Wargiärningskarlen Lars Ackanen Ollikala 4.9.1756 3v
v21 Wargiärningskarlen Lars Niranen Häinamäki 4.9.1756 36o
v50 Wargiärningskarlen Erich Ruotsalain Remes 4.9.1756 42o
v110 Wargiärningskarlen Johan Mardikain 4.9.1756 51v
Wargärningskarlen Lars Tarfwanen 4.9.1756 125v
v50 Wargiärningzkarlen Erich Matsson Ruotsalaian Remexelä 12.1.1761 Perintö 27o
v51 Wargiärningzkarlen Pål Matsson Ruotsalaian Remexelä 12.1.1761 Perintö 27o
51 afledne för detta Soldaten Mats Ruotsalaian Remexelä 12.1.1761 Perintö 27o
37 Soldaten Michael Bergman 12.1.1761 85o
37 Soldaten Mikel Bergman Läfwänen Wächmaisjärfwi 3.2.1763 Perintö 32v
37 afskiedade Soldaten Michel Bergman Warpais 28.2.1771 249o
65 Corporalen Anders Huluin 28.2.1771 249o

Ruotunumerojärjestys

Muihin joukko-osastoihin kuuluvia

Ruotu Sotilas Vaimo Kylä Käräjät Asia Sivu
PHJR Soldaten Staffan Glafwen Österbotns Regemente 1.9.1730 367
PHJR Soldaten Hinrich Eenqwist Österbotns Regemente 1.9.1730 367
PHJR Soldaten Johan Malmstubb Österbotns Regemente 1.9.1730 369
KRR Corporalen Christopher Tihlman Safwolax öfredels Dragoune Comp:ie 23.1.1734 63
KRR Corporalen Niels Opman Öfre Safwolax Carelska Dragoune Comp:ie 23.1.1734 66
KRR Corporalen Tillman Öfre Safwolax Compagnie 15.8.1734 489
KRR Corporalen Anders Weckman 18.8.1746 897
KRR Corporalen Anders Wechman Carelska Dragone Regimentet 18.8.1746 903
KRR Corporalen Anders Weckman Carelska Dragone Regemente 18.8.1746 936
KRR Corporalen Anders Weckman Carelska Dragone Regimentet 18.8.1746 948
KRR Corporalen Anders Weckman 18.8.1746 973
KRR Corporalen Anders Weckman Carelska Dragone Regimentet 18.8.1746 986
KRR Corporalen Anders Wechman Carelska Dragoune Regemente 30.8.1746 1666
LPHR Soldaten Bertill Kolljonen Hassellbuske Wästerbothns Infanterie Regemente och Piteå Sochns Compagnie 15.1.1748 48v
LPHR Soldaten Bertill Mattsson Kolljonen Hassellbuske Westerbothn 15.1.1748 56v
Soldaten Petter Tranwjk 16.1.1749 28o
förrymd soldat Petter Junnikain Pyhäioki Sochn 16.1.1749 43v
KRRe Corporalen Johan Schottman Carelska Dragone Esqvadron 15.8.1750 1778v
KRRe Corporalen Johan Schottman 20.8.1750 702v
KRRe Corporalen Johan Schottman Carelska Dragone Esquadron 20.8.1750 713o
KRRe Corporalen Johan Schottman 31.8.1750 1761v
KRRe Corporalen Herman Berenet von Burghausen Dragone Esquadron 27.1.1752 115o
PHJR förafskedade Såldaten Johan Halonen Österbotn 27.1.1755 61o
PHJR Soldaten Hans Purinen 1.9.1755 43v
PHJR Soldaten Hans Hansson Purinen Österbotns Regemente 1.9.1755 43v
PHJR Soldaten Swen Purinen Siwon Österbotns Lähns Regemente 16.2.1756 109o
PHJR Soldaten Hans Purinen 16.2.1756 109o

 
KRR = Karjalan rakuunarykmentti 
KRRe = Karjalan rakuunaeskadroona 
LPHR = Länsipohjan rykmentti 
PHJR = Pohjanmaan rykmentti

Muita Iisalmen pitäjän käräjillä mainittuja Savon rykmentin miehiä on kunkin komppanian omalla sivulla: Kuopion komppaniaKahdennusrykmentti

Tämän luettelon tiedot on poimittu Savon tuomiokirjat tietokannasta.

Sivunumeroiden linkit osoittavat SSHYn jäsenalueella oleviin skannattuihin tuomiokirjan sivuihin. Samojen sivujen kuvat löytyvät myös Digitaaliarkistosta.

© Väinö Holopainen 2023