AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppania → Täydennysmiesten numerot

Savon rykmentti: Juvan komppania

Täydennysmiesten numerot

Ennen 1776

Kullakin ruodulla oli oma täydennysmies. Ruodun numero on täydennysmiehen numero.

1776 jälkeen

Järjestelmää muutettiin noin 1776.

Tyypillisesti kahdella ruodulla oli yhteinen täydennysmies. Täydennysmiesten numeroita vastaavat ruotunumerot selviävät alla olevasta taulukosta.

Täydennysmies Ruodut ja kylät
1 1 Laukkala, Pulkkila (Juva)
6 Ronkala (Juva)
2 2 Kaihunmäki (Juva)
8 Kupsala, Lamala, Patila (Juva)
3 3 Vehmaa (Juva)
4 Männynmäki, Taipale, Vehmaa (Juva)
4 5 Ronkala, Suurniemi, Varparanta (Juva)
7 Härkälä, Palonen (Juva)
5 9 Kaskii, Tyrinmäki (Juva)
10 Hottila (Juva)
6 11 Hottila, Kaskii, Mattila (Juva)
13 Hietajärvi, Kiiskilänniemi (Juva)
7 12 Suurniemi, Ylivesi (Juva)
47 Ylivesi (Juva)
8 14 Hietajärvi (Juva)
16 Koikkala, Papinsalmi, Viisala (Juva)
9 15 Hietajärvi, Sopala (Juva)
56 Pitkälahti (Juva)
66 Soiniemi (Juva)
10 17 Hietajärvi, Mattila, Vuorenmaa (Juva)
18 Rantuu, Viisala (Juva)
11 19 Maarala, Rantuu (Juva)
20 Maarala, Pelkilä, Rantuu (Juva)
12 21 Ahola, Koikkala (Juva)
22 Leskelä (Juva)
13 23 Lievola (Juva)
25 Heinola, Lievola (Juva)
14 24 Hietajärvi, Härkälä (Juva)
27 Haikarila (Juva)
15 26 Ahola, Halola, Ruokola (Juva)
31 Haikarila, Jokela, Kasintaipale (Juva)
16 28 Mäköis, Pohjois (Juva)
29 Pohjois (Juva)
17 30 Pohjois (Juva)
34 Teivaa (Juva)
18 32 Kangas (Juva)
33 Kettula (Juva)
19 35 Ollikkala (Juva)
37 Hatsola, Ollikkala (Juva)
20 36 Hatsola, Näärinki (Juva)
39 Näärinki (Juva)
21 38 Hatsola, Näärinki (Juva)
73 Järvenpää, Männynmäki (Juva)
22 40 Auvila, Maivala (Juva)
41 Maivala, Soiniemi (Juva)
23 42 Murtois, Remojärvi (Juva)
49 Kuosmala, Murtois (Juva)
24 43 Remojärvi (Juva)
44 Tuhkala (Juva)
25 45 Remojärvi, Tuhkala (Juva)
48 Kilpola, Knuutilanmäki (Juva)
26 46 Pitkälahti (Juva)
59 Pitkälahti, Ylivesi (Juva)
27 50 Lehikkola, Ylivesi (Juva)
55 Pitkälahti, Pulkkila (Juva)
28 51 Hyötyy, Vuorenmaa (Juva)
52 Vuorenmaa (Juva)
29 53 Hännilä, Narila (Juva)
54 Karkianmaa (Juva)
30 57 Karkianmaa, Ollikkala, Pulkkila (Juva)
67 Kaskii, Näärinki, Vuorenmaa (Juva)
31 58 Pitkälahti (Juva)
62 Pitkälahti (Juva)
32 60 Pulkkila, Ruokola (Juva)
61 Ruokola, Ylivesi (Juva)
33 63 Soiniemi, Ylivesi (Juva)
64 Mattila, Soiniemi, Summala (Juva)
34 65 Pitkälahti, Pulkkila (Juva)
71 Maivala, Teivaa, Vuorenmaa (Juva)
35 68 Teivaa, Tuhkala, Vehmaa (Juva)
70 Kilpola, Pylkkälä (Juva)
36 69 Rasala, Ruokola (Juva)
72 Maivala, Pitkälahti (Juva)
37 74 Härkälänniemi, Mattila, Mäköis (Juva)
135 Ruottila, Sipilä (Sulkava)
38 75 Koikkala, Maarala, Ronkala (Juva)
76 Syvänsi, Vättilä (Joroinen)
39 77 Kaitainen, Kerisalo (Joroinen)
78 Kerisalo (Joroinen)
40 79 Kotkatlahti (Joroinen)
80 Kotkatlahti (Joroinen)
41 81 Kerisalo, Kotkatlahti (Joroinen)
82 Katisenlahti, Kotkatlahti (Joroinen)
42 83 Katisenlahti (Joroinen)
84 Katisenlahti (Joroinen)
43 85 Joroisniemi, Katisenlahti (Joroinen)
86 Ruokojärvi (Joroinen)
44 87 Joroisniemi (Joroinen)
88 Joroisniemi, Järvelä (Joroinen)
45 89 Kaitainen, Ruokoniemi (Joroinen)
90 Häyrilä, Ruokoniemi (Joroinen)
46 91 Häyrilä (Joroinen)
92 Häyrilä (Joroinen)
47 93 Häyrilä (Joroinen)
94 Kaitainen (Joroinen)
48 95 Häyrilä (Joroinen)
96 Häyrilä (Joroinen)
49 97 Häyrilä, Syvänsi (Joroinen)
98 Vättilä (Joroinen)
50 99 Syvänsi (Joroinen)
100 Maavesi (Joroinen)
51 101 Maavesi (Joroinen)
102 Maavesi, Montola (Joroinen)
52 103 Montola, Savuniemi (Joroinen)
104 Savuniemi (Joroinen)
53 105 Savuniemi (Joroinen)
106 Kaitainen, Lahnalahti (Joroinen)
54 107 Kaitainen, Lahnalahti (Joroinen)
108 Kaitainen, Lahnalahti (Joroinen)
55 109 Kaitainen, Sydänmaa (Joroinen)
110 Kaitainen (Joroinen)
56 111 Kaitainen (Joroinen)
112 Kaitainen (Joroinen)
57 113 Kaitainen (Joroinen)
114 Kaitainen (Joroinen)
58 115 Hasula (Sulkava)
116 Halttula, Kammola, Sipilä (Sulkava)
59 117 Kaartila, Sipilä (Sulkava)
118 Kaartila, Rauhanniemi (Sulkava)
60 119 Karjulanmäki, Koskutjärvi, Sulkava (Sulkava)
120 Karjulanmäki, Mäntynen (Sulkava); Sääminki (Sääminki)
61 121 Ruottila, Sairalanmäki, Väätälänmäki (Sulkava)
122 Kammola, Väätälänmäki (Sulkava)
62 123 Kammola, Kyrsyä (Sulkava)
124 Mäntynen (Sulkava)
63 125 Kaitainen, Mäntynen (Sulkava)
134 Mäntynen, Niinimäki, Seppälä (Sulkava)
64 126 Halttula, Tunnila (Sulkava)
127 Tunnila (Sulkava)
65 128 Eerikkälä, Halttula (Sulkava)
129 Kaitainen, Rahkolantaipale (Sulkava)
66 130 Kaitainen, Maarala, Rahkolantaipale (Sulkava)
131 Kaipola (Sulkava)
67 132 Iitlahti, Kaipola (Sulkava)
133 Iitlahti, Linkola, Rauhanniemi (Sulkava)
68 136 Auvila, Kammola, Ryhälä (Sulkava)
137 Karjulanmäki (Sulkava)

Numero alkuperäisissä lähteissä

Ruodun tai täydennysmiesnumeron määrittely alkuperäisissä lähteissä on varsin kirjavaa:

Täydennysmies vs. varamies

Sama asia. Yleisimpiä termejä:

KatselmuksetSotilaat ruoduittainRuodut kylittäinKylät ruoduittainNimet