AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Juvan henkikirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.


A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y 
 A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Y

AAlkuun

Ahola

1647: Ahoinen, Laitiainen, Pullkinen

1648: Ahonen, Laitiain, Pulkinen

1649: -, Ahoin, Ahoinen, Harmain, Heilain, Härkäin, Ikoin, Kituin, Kiuku, Korhoin, Kårhoin, Laitiain, Langainen, Limatar, Måndoin, Nåpoinen, Parkinen, Pasainen, Pedikäin, Pispainen, Pulkin, Rahuin, Råkolain, Seiloin, Sepäläin, Tuchkalain, Tåluainen, Wänäinen

1650: -, Ahoin, Harmain, Heilain, Härkäin, Ikoin, Kituin, Kiuku, Kårhoin, Kårsoin, Laitin, Langain, Limatan, Måndoin, Nåpoinen, Parkin, Pasain, Pedikäin, Pispain, Pulkin, Pulkoin, Rahuin, Råkålain, Seijlain, Seppäläin, Tuhkalain, Tålfwain, Wänäin

1651: -, Ahoin, Cainulain, Caupinen, Hatzoin, Herkein, Hämälein, Hämäter, Härkein, Jaratar, Kaijnutar, Kartutar, Kempain, Kijukutar, Kiskinen, Koijstijn, Koufuatar, Kättuin, Laitianen, Launitar, Lehijkotar, Lehikoin, Leskenen, Lomatar, Lopioin, Luokain, Mardijkain, Muijkoin, Mustoin, Måndoin, Narijn, Nijssinen, Ollikain, Parkoin, Patolain, Pohiotar, Pullkaijn, Purhoin, Pyllkein, Pärnäin, Pöxatar, Roijkoin, Ropoin, Ryhaijnen, Ryhäijn, Ryss, Safuotar, Sauolain, Staffanain, Taifuain, Tolkijtar, Tomborin, Turakatar, Ulmain, Wachuatar, Wäijssäin

1652: -, Achoin, Cainulain, Caupin, Cossmain Rousku, Cuifwiloin, Fråst, Hainaläin, Hatzoin, Hämäläin, Härkä?, Härkäin, Ickoin, Ingin, Jaratar, Kainutar, Kemiläin, Kettuin, Kiskin, Kiskinn, Kitilain, Kiukatar, Kurkoin, Käkätar, Kåfuotar, Kåtilain, Laitin, Lamatar, Launitar, Leistin, Lopio, Luukoin, Merd: ___, Monoin, Narin, Nissin, Ollikain, Parkoin, Patelain, Pijk, Pochiotar, Pulkin, Purhoin, Purhon, Pärnain, Pärnäin, Påikoin, Pöxätar, Rasain, Remoin, Rousku, Ryhäin, Råpåin, Safwotar, Somalain, Staphanain, Toifwan, Tolk:t:, Ulmain

1654: Ahoin, Pullkoinen, Tuliain

1655: Ahonenn, Leitenn, Pullkaninn

1656: Ahoin, Laitiain, Pulkoin

1657: Ahoin, Laitiainen, Pullkoin

1659: Ahoin, Laitin, Pullkoin

1660: -, Ahoin, Laitin, Pullkin

1662: -, Ahoin, Hemelein, Laitiain, Pullckoin

1663: -, Ahoin, Laitiain, Pulkin

1665: -, Laitiain, Pulkinen

1666: -, Laitiain, Pulkinen

1667: -, Laijtinen, Pullkinen

1668: -, Laitiain, Pulkin

1669: -, Laitiain, Pulkin

1673: -, Lajtin, Pulckon

1675: -, Laitin, Pulkin

1676: Laitin, Pulkinen, Pulkoin

1677: Lajtin, Pulkin, Pulkinen

1678: Laitin, Pulkin

1679: Laitin, Pullkin

1680: Laitin, Pulkin, Smed

1682: Laitin, Putkin, Smed

1688: -, Latin

1690: Haloinen, Kaipiain, Latin, Rappengren

1693: Caipiain, Latin

1694: -, Caipin

1697: Caipain, Latin

1699: Kaipoin, Latin

1700: Kaipoin, Laitin

1701: Kaipoin, Laitin

1702: Karpoin, Laitin

1703: Kaupoin, Laitin

1704: Kaipoin, Laitin

1705: -, Kaipoin, Laitin

1706: -, Kåpoin, Laitin

1707: Kaipoin, Laitin, Rokolain

1708: Kaipoin, Laitin, Ruokol:

1709: Kaip:, Kettuin, Laitin, Rockol:

1710: Kaipain, Kettuin, Laitin, Rockain

1711: Kaipoin, Kättuin, Laitin, Råckain

1712: Kaipain, Kettuin, Laitin, Råckain

1722: Kaipon, Kättuin, Laitin, Parckin

1723: Kaipoin, Kättuin, Laitin, Mörth, Parkin, Parkoin

1724: Kaipon, Kettuin, Laitin, Mörth

1725: Kaipoin, Kättuin, Laitin

1726: Kaipoin, Kettuin, Kättuin, Laitin, Mustoin

1727: Kättuin, Laitin, Mustoin

Auvila

1647: Aufuin, Aufuinen

1648: Auwinen, Awuin

1649: Aufuinen, Kumma

1650: Aufwin, Kumma

1651: Aufwin, Aufwinen

1652: Aufuinen, Aufwin

1654: -, Aufuin, Aufuinen, Erifuuinen?

1655: -, Aufwinen, Autin

1656: -, Aufuin

1657: -, Aufuinen, Aufwin, Aufwinen

1659: -, Aufwin, Aufwinen

1660: -, Aufwin, Aufwinen, Hämälein

1662: -, Aufwin, Aufwinen, Caupin

1663: -, Aufuin, Aufwin, Parkin

1665: -, Auwin, Auwinen, Callin, Huttuin

1666: -, Auwinen, Callin, Huttuin, Hämeläin

1667: -, Aufwin, Aufwinen, Henninen, Huttuin, Kallinen

1668: -, Aufwinen, Huttuin, Kallin

1669: -, Afwinen, Auwinen, Huttuin, Kallinen

1673: -, Aufwin, Huttuin, Lajtin

1675: -, Auwin, Auwinen, Huttuin, Hämeläin

1676: -, Auwin, Auwinen, Huttuin, Lamain

1677: -, Aufwinen, Huttunen

1678: -, Aufuinen, Aufwinen, Huttuin, Teiwanj

1679: -, Aufwin, Aufwinen, Huttuin

1680: -, Aufwin, Huttuin

1682: -, Aufwin, Huttuin, Wachwoin

1688: -, Afwoin, Aufwin, Hemel:, Huttuin, Lamain

1690: -, Aufwin, Huttuin, Kilkin

1693: -, Aufwin, Huttin, Killckin

1694: -, Aufwin, Huttin

1697: -, Aufwin, Aufwoin, Kemelein, Killckin, Kilpoin, Wäsain

1699: -, Aufwin, Aufwoin, Pedikain

1700: -, Aufwin, Pedickain

1701: -, Auf:n, Aufwin, Kilpoin, Pädikain, Wänhain

1702: -, Aufwin, Pedikain

1703: -, Aufwin, Hamain, Huiskain, Pedikain

1704: -, Aufwin, Hamoin, Hentin, Joutein, Leinain, Pedickain

1705: -, Aufwin, Aufwoin, Huiskain, Lammain, Turackain

1706: -, Aufwin, Huskain, Lamain, Neroin, Turukain

1707: -, Aufwin, Aufwoin, Huskain, Lambain, Nijrain, Pedikain, Turukain

1708: -, Afvin, Aufwoin, Huskain, Nijrain, Parfwoin, Pedikain, Turukain

1709: -, Aufvo:, Auw:, Pedick:, Turacka:

1710: -, Aufwin, Pedikain, Turackain

1711: -, Auf:n, Aufwin, Turakain

1712: -, Aufwin, Turackain

1722: -, Aufwin, Haijkarin

1723: -, Aufwin, Haikarain, Snickarin

1724: -, Aufwin, Haikarain, Snickarin

1725: -, Aufwin, Haikarain, Pöriäin, Snickarin

1726: -, Aufwin, Haikarain, Snickarin

1727: -, Aufwin, Hackarain, Piedickein, Snickarin

HAlkuun

Haikarila

1647: -, Haikerinen

1648: -, Haikarn

1649: Haikara, Kärrij

1650: Haikara, Kärkj, Pulkain

1651: Haikarain, Kärkj, Pullkin, Rockoin

1652: Haikarain, Kärkj, Roikoin

1654: Haikarainen, Körkinn, Pulkoin, Råikoinen

1655: Haikone, Kärck, Pullga, Roikonenn

1656: Haikarain, Kärki, Pulkoin, Roikoin, Suodar

1657: Haikarain, Kurkj, Pullkoin, Råikon, Sutar

1659: -, Haikarin, Kärkj, Roikoin

1660: Haikarin, Kärkin, Roiskoin

1662: Haikarain, Kärkj, Pulkin, Roikoin

1663: -, Haikarain, Kärkj, Pulkin, Räikäin

1665: Haikarin, Kärkin, Mustata, Parkoin, Pulkoin, Roikoin

1666: Haikarin, Kärki, Mustatar, Pulkinen, Rockoin

1667: Haikarin, Kärkj, Pulkin, Roikoin

1668: Haikarin, Kärki, Pulkoin, Rockuin

1669: Haikarin, Kärki, Metuin, Pulkoin, Roikain

1673: -, Haikarain, Haloin, Härkein, Rockain

1675: Haikarain, Haloin, Härkoin, Roikoin

1676: Antoin, Haikarain, Haloin, Härkäin, Roikoin

1677: Haikarin, Herkeinen, Roikoin, Tewon

1678: -, Haikarin, Herkein, Teiwoin

1679: Haikarin, Heinoin, Härkäin, Roikoin, Teifwain

1680: -, Haikarainen, Heinoin, Härköin, Marain, Oikarin, Roikoin, Teifwain

1682: -, Haikar, Härkein, Mahrain, Roikoin, Teifwain

1688: -, Harkin, Horkein, Pulkoin, Rokoin, Teifwain

1690: Haikarain, Herkein, Pälkoin, Roikonen, Täifwain

1693: -, Hackain, Pulkin, Rånkain, Terfwoin

1694: -, Härkein, Pullkoin, Roikoin, Teifwain

1697: -, Härkain, Pulkoin, Rockoin, Teifwain

1699: Härkeinn, Puhroin, Råckain, Summa

1700: Härckein, Puhroin, Råckain, Summa

1701: Härkein, Parkoin, Puhroin, Råkain, Summa

1702: -, Herkein, Puhroin, Råckain, Summa

1703: Härckain, Parckoin, Pöroin, Råkain, Summa

1704: Härckein, Parckoin, Purhoin, Råckain, Sunin

1705: -, Härckein, Puhroin, Råckain, Summo

1706: -, Härckein, Purhoin, Råckain, Summa

1707: Härkein, Parkoin, Purhoin, Raikoin, Suma

1708: Härkoin, Parkoin, Puruin, Råckoin, Suma

1709: Härckö:, Parko:, Puruin, Råcka:, Summa

1710: Hackarin, Park:, Puruin, Rockain, Summa

1711: Härkein, Purhoin, Råikoin, Summain

1712: Härckäin, Purhoin, Råikoin, Summain

1722: -, Härckäin, Purhoin, Råikoin, Summa

1723: -, Puhakain, Purhoin, Råikoin, Summa

1724: -, Puhackain, Purhoin, Råikoin, Summa

1725: Härckein, Läskin, Purhoin, Råckain, Summa, Tarckiain

1726: Härckein, Läskin, Purhoin, Råikoin, Summa, Tarckiain

1727: Barck, Harckein, Läskin, Purhoin, Summain

Haikarila?

1688: -

Halola

1647: Haloinen

1648: Haloin

1649: Haloinen

1650: Haloin

1651: Halloinen

1652: Haloinenn

1654: Haloinen

1655: Halonenn

1656: Haloin

1657: Haloinen

1659: Haloin

1660: Haloin

1662: Haloin

1663: Haloin

1665: Halolain

1666: Haloin

1667: Haloin

1668: Haloin

1669: Haloin

1673: Haloin

1675: Haloin

1676: Haloin

1677: Haloin

1678: Haloin

1679: Haloin

1680: Haloin

1682: Halloin

1688: Hallin, Haloin

1690: -, Haloin

1693: -, Halloin

1694: -, Halloin

1697: Halloin, Wijselain

1699: Haloin

1700: Haloin

1702: Pahokain

1703: Puhokain

1704: Puhakain

1705: Puhockain

1706: Puhokain

1707: Purkoin

1708: Purkoin

1709: Pachrko:

1710: Purkain

1711: Puhakain

1712: Puhacka

1722: Pessoin, Säickin

1723: Pafwil:, Säckin

1724: Pafwil:, Säckin

1725: Pafwil:, Säckin

1726: Pafwil:, Säckin

1727: Pafwil:, Säckin

Hatsola

1647: Hatzoinen, Morttinen, Tarkiain, Turokainen

1648: Hatzonn, Martin, Tarkiain, Turakainen

1649: Hatzoinen, Martin, Mustoin, Turakain, Turakainen

1650: Hatzoin, Martin, Tarkiain, Turakain

1651: Hatzoin, Martin, Tarkian, Turakan

1652: Hatzoin, Marttinenn, Tarkiain, Turckain

1654: Hadzon, Martinen, Mustoin, Puttoinn, Tarckiain, Tihain, Turakain

1655: Hadzo, Martinenn, Musto, Puttonen, Raudtiain, Toska

1656: Hatzoin, Martin, Mustoin, Puttoin, Tarkiain, Tolska Turakain, Turakainen

1657: Hatzoin, Martin, Mustoin, Tarkiain, Turkain

1659: -, Martin, Mustoin, Putonien

1660: -, Martin, Mustoin, Puttoin

1662: -, Kiskin, Martinen, Mustoin, Pardain, Puttoin, Turakain, Wainika, Wähmäin

1663: -, Mustoin, Puttoin, Räisäin, Turakain, Wainika, Wehmain

1665: -, Mustoin, Puttoin, Räsäin, Turhokain, Wehmain

1666: -, Mustoin, Puttoinen, Resein, Turhokain, Wechmain

1667: -, Mustoin, Puttoin, Räsäin, Turhakain, Wechmoin

1668: -, Kohkoin, Martinen, Mustoin, Puttoin, Rusain, Turhokain

1669: -, Mustoin, Puttoin, Räsein, Tarkiain, Turhokain

1673: -, Mustoin, Reissen, Turakain

1675: -, Mustoin, Reisein, Turakain

1676: -, Mustoin, Resein, Turakain

1677: Mustoinen, Resein, Turakain

1678: Mustoinen, Resein, Turkain

1679: -, Mustoin, Turakain

1680: Mustoin, Räisäin, Tulska

1682: Mustoin, Räsein, Tålska

1688: Mustoin, Rässain, Tolska

1690: Mustoin, Reisein, Tålska

1693: Mestoin, Mustoin, Räisain, Terijkain

1694: Mustoin, Räisain, Torskain

1697: Mustoin, Raisain, Torkain

1699: Kemel:, Taipalain, Torckain

1700: Kemel:n, Taipalain, Tårckain

1701: -, Kankoin, Kemel:, Taipolain, Tårckain, Tårkain

1702: -, Kauckuin, Kemel:, Taipalain, Turakain

1703: -, Kanckoin, Kemel:, Taipalain, Turakain

1704: Kanckoin, Kemel:n, Parfwein, Parfwel:n, Taipolain, Turackain

1705: -, Kanckoin, Kemel:n, Taipol:n, Turackain

1706: -, Kaukoin, Kemel:n, Taipol:, Turakain

1707: -, Kaukoin, Kemel:, Pafwel:, Taipolein, Turakain

1708: -, Kaukoin, Kemel:, Pafwil:, Taipol:, Turackain

1709: Kaucko:, Kemel:, Pafvil:, Taipal:, Turacka:, Turackain

1710: Hemel:, Kanko:, Pawo:, Taipal:, Turakain

1711: Kamckoin, Pafwilain, Teittin, Tujul:

1712: Kaukoin, Pafwilain, Teitin, Tuijulin, Turackain

1722: Kruskåp, Pafwelain

1723: Kruskåp, Pafwil:, Paijuin

1724: Ahoin, Kruusskåp, Pafwilain, Paijuin, Pöihein, Westerin

1725: Ahoin, Kruusskop, Kåndia, Pafwilain, Paijuin, Turackain, Wästerin

1726: Kauckoin, Kruusskåpp, Nicatar, Pafwilain, Paijuin, Turackain, Wästerin

1727: Kanckuin, KruussKåpp, Pafwilain, Paijuin, Turakain

Heinola

1647: Heijnoin, Heijnoinen

1648: Heinoin

1649: Heinoinen

1650: Heinoin

1651: Heijnoinen

1652: Heinoinn

1654: Heinoinen, Pöndinen

1655: -, Heinonenn, Herke, Pöndinenn

1656: Heinoin, Pandinen

1657: -, Heinoin, Pöndin

1659: -, Heinoin, Pöndin

1660: -, Heinoin, Pöndin

1662: -, Heinoin, Pöndin

1663: -, Heinoin, Pöndin

1665: -, Heinoin

1666: Heinoin

1667: Heinoin

1668: Heinoin

1669: Heinoin

1673: Heinoin

1675: Heinoin

1676: -, Heinoin

1677: -, Heinoin, Heinon

1678: -, Heinoin, Hejnoin

1679: Heinoin

1680: -, Heinoin

1682: -, Heinoin

1688: -, Hemoin

1690: -, Heinoin

1693: -, Hamoin, Nysenen

1694: -, Kemel:, Nijsein

1697: -, Hamoin, Nijsein

1699: Henioin, Nijsein

1700: Heinoin, Hennin

1701: Hennin, Hennoin

1702: Hamuin, Heinoin

1703: -, Henoin, Henuin

1704: Heinoin

1705: Henoin

1706: Heinoin

1707: Heinoin, Henoin

1708: Hennoin, Henoin

1709: Heino:, Heno:

1710: Heino:, Henoin

1711: Heinoin

1712: -, Heinoin

1722: -, Heijnoin, Puhakain

1723: -, Häinoin, Puhakain

1724: Heinoin, Läskin, Puhackain, Purhoin

1725: Heinoin, Läskin, Puhackain, Purhoin

1726: Heinoin, Läskin, Puhackain

1727: Heinoin, Läskin, Puhackain

Hietajärvi

1647: Fråst, Kettuin, Kettunen, Kånst, Puhakainen, Riusku

1648: Frost, Kettuin, Kettunen, Konst, Nokipää, Puhakain

1649: Cosmain, Cosmainen, Fråst, Kettu, Kettuin Örrö, Kånst, Örrö

1650: Cosmain, Fråst, Kettu, Kettuin, Kånst, Örrö Kettu

1651: Cossmain, Cossmain Rausku, Frost, Kettu, Kettuin, Köttuin, Rausku, Örre Kettuin

1652: Cossmain, Kettu, Kettuin, Örrö Kettu

1654: Cosmain, Fråstij, Härkäinen, Kettuinen, Kettuinn, Konsti, Månoinen, Örrö Kettuinen

1655: -, Cossmainenn, Frost, Härekes Höpor, Höpor, Kettu, Kettunenn, Kossmain, Monnonen, Örrö

1656: -, Cossmain, Cossmatar, Frostij, Härkäin, Kettuin, Konstij, Monoin, Örrö

1657: Cåssmain, Frost, Konst, Kättuin, Monoinen, Örre

1659: Frost, Kättuin, Monoin, Puhakain, Örre

1660: -, Fråst, Kettuin, Konst, Limatain, Puukain, Örre

1662: -, Fråstj, Hupo, Kettuin, Konstj, Kättuin, Limatain, Puhakain, Örrekettuin

1663: -, Fråst, Huopoin, Kettin, Kettu, Kettuin, Kånstj, Lijmatain, Puhakain, Öhrkattj

1665: -, Kettin, Kettuin, Limatain, Puhakain, Örkatti

1666: -, Kettin, Kettuin, Limatain, Puhakain, Uckoin, Örkatti

1667: -, Kettuin, Lijmatain, Puhakain, Rosti, Uckoin, Årketti

1668: -, Kettin, Kettunen, Limatain, Puhakain, Rosti, Uckoin, Ärkati

1669: -, Kettuin, Kettunen, Limatain, Puhakain, Rosti, Uckoin, Årkatti

1673: -, Kettuin, Puhackain, Weialain

1675: Kettuin, Puhakain, Tuhkoin

1676: Kettuin, Puhakain, Tuchkoin, Wetein, Wirolain

1677: Kettuin, Puhakain

1678: -, Kettuin, Puhakain

1679: Kettuin, Puhakain

1680: -, Kettuin, Kiskj, Puhackain, Puhakain

1682: -, Kettuin, Puhakain

1688: -, Kettuin, Kiskin, Loockoin, Puhakain

1690: -, Håttinen, Kettuin, Kilkinen, Martin, Mätin, Puhakain

1693: -, Huttun, Kettuin, Kilkin, Kiskin, Kåttin, Luckoin, Puhkain

1694: -, Huttein, Kettin, Kettuin, Kilkin, Kiskin, Luckoin, Martin, Puhkain

1697: Hemoin, Ketteuin, Kettuin, Kiskin, Luckoin, Morten, Puhkain

1699: Kettuin, Kiskin, Pehkain

1700: Kettuin, Kiskin, Puhkain

1701: Kettuin, Kiskin, Lijkoin, Puhak:

1702: -, Kiettuin, Kiskin, Martin, Puhakain

1703: -, Kiettuin, Kiskin, Lijkoin, Puhokain

1704: -, Kettuin, Kiskin, Puhokain

1705: -, Kiettuin, Kiskin, Puhockain

1706: -, Kettuin, Kiskin, Likain

1707: -, Kettuin, Kiskin, Lijckain, Paujnoin

1708: -, Kettuin, Kijskin, Lijkoin, Pauvoin

1709: -, Kettuin, Kijskin, Lijko:, Pauno:

1710: -, Kettuin, Kijskin, Lijk:, Pauno:

1711: -, Kiskin, Lijkain, Paunonen

1712: -, Kettuin, Kijskin, Lijkain, Paunoin

1722: Kettuin, Puchaka, Såpain

1723: Kättuin, Mustoin, Puhaka, Såppoin

1724: Kettuin, Laukain, Mustoin, Paunoin, Puhack:, Puhackain, Såpain

1725: Härckein, Kettuin, Kättuin, Lijmatain, Mustoin, Puhacka, Puhackain, Såpain

1726: Kettuin, Kättuin, Lijmatain, Puhacka, Såpain

1727: Gröön, Kättuin, Lijmatain, Puhackain, Såpain

Hottila

1647: Hottinen, Kerfuinen

1648: Hottinen, Kerwin

1649: Håttinen, Kerfuin

1650: Håttinen, Kerfwin

1651: Hottinen, Karfuin

1652: Håttinen, Kerfwin

1654: Hottinen, Kerfuinen

1655: Hottin

1656: Håttinen

1657: Håttin

1659: -, Kijskinen, Penatar, Wätein

1660: -, Kiskinen, Wätäin

1662: -, Hötijn, Wätäin

1663: -, Wätäin

1665: -, Laukain, Wätäin

1666: -, Laukain, Wätäin

1667: -, Laukain

1668: -, Löukain

1669: -, Korhoin, Liukoin

1673: Hottin, Kemilein

1675: Hottin, Kemiläin

1676: -, Hottinen, Kemiläin

1677: Hottejn, Kemilen

1678: -, Kemelein

1679: Håttin, Kemiläin

1680: -, Hottein, Keinlain

1682: -, Håttain, Kenilein

1688: -, Hottlain, Kemilein

1690: Håttinen

1693: -, Kainol:

1694: -, Kamelein

1697: -, Kämmalein

1699: -, Kämälein

1700: -, Kämel:

1701: -, Håtte, Kemel:n

1702: -, Håte, Kemel:

1703: -, Hatta, Kemel:

1704: -, Kärmäl:

1705: -, Kärmelain

1706: -, Keemel:

1707: -, Höttein, Kärimelain

1708: -, Kämelein

1709: -, Kemel:

1710: -, Hemel:, Wasara

1711: -, Känul:

1712: -, Kämel:

1722: Kumul:n, Kåhoin, Purhoin

1723: Kämmil:, Kåhoin, Purhoin

1724: Håttin, Kemil:n, Kåhoin, Purhoin

1725: Håttin, Kämil:n, Kåhoin, Purhoin

1726: Håttin, Kåhoin, Purhoin

1727: Håttin, Kåhoin, Purhoin

Huhtimaa

1651: Läskinen

1652: Leskin

Hyvölä

1647: Hyfuöinen, Pardainen, Rongainen, Rångainen

1648: Hywein, Pardanen, Rongain

1649: Hyfuöinen, Pardainen, Rångain, Rångainen

1650: Hyfwöin, Pardain, Rångain

1651: Hyfuoin, Hyuöijnen, Pardainen, Rångain, Rångainen

1652: Hyfuöin, Hyfwöin, Pardainn, Rångain, Rångan

1654: Hyfuoinen, Pardainen, Rongain, Rångain, Rångainen

1655: -, Hyfwenenn, Pardanenn, Rongainenn, Rånganenn

1656: Hyfwöin, Pardain, Rongain

1657: -, Hyfwein, Pardain, Rångain

1659: Hyfwäin, Pardain, Rongain, Rångain

1660: -, Hyfwöin, Pullkinen, Rongain

1662: -, Hyfwäin, Hywöin, Paunoin, Rångain

1663: -, Hywäin, Hywöin, Kähkoin, Paunoin, Rångain

Hyötyy

1647: Hötyläin, Höötyläinen, Oikarinen, Åikarinen

1648: Hötylein, Oikarin

1649: Hötyläin, Oikarinen

1650: Hötyläin, Oikarin

1651: Hötilein, Hötylein, Hötylöinen, Oikarin

1652: Hytyläin, Hötiläin, Hötyläin, Oickarain

1654: Hötyläin, Hötyläinen, Hötyläinenn

1655: -, Hermonen, Hötyläinn, Höytylan

1656: Harmain, Hötylain, Hötyläin

1657: -, Cåssmain, Harmain, Hälläin

1659: -, Harmain

1660: -, Harmain, Lambatar, Tuckalain

1662: Harmain, Hötyläin, Hötöin, Sarinen, Tuhkalain

1663: Harmain, Hötöin, Hötöläin, Sairain, Tuhkalain

1665: -, Harmain, Hötöin, Niroin

1666: -, Ainiain, Hötöin

1667: -, Hötöin, Sairain

1668: -, Hötöinen, Sairiain

1669: -, Hätoin, Sairoin

1673: -, Harmain, Hötelein, Kaipain

1675: -, Harmain, Hötyläin, Lambain, Wainikain

1676: -, Harmain, Hötiläin, Ikoin, Lambain

1677: -, Harman, Hyttela, Lambain

1678: -, Harmain

1679: -, Caipain, Harmain, Hötyläin

1680: -, Harmain, Hötylein, Hötyläin, Rimpinen

1682: -, Harmain, Hötylein, Kerwin

1688: Harmain, Hötylein, Hötyläin

1690: Harmain, Hyötiläin, Hyötyläin

1693: Harmein, Hyttla, Hyttlein

1694: Harmain, Hyttel:, Hyttelein

1697: -, Harmain, Hyttelein, Höttelain

1699: Hytel:, Hötel:

1700: Hötel:n

1701: Hötel:n

1702: -, Hötel:, Hötelein

1703: -, Hötel:, Peckerin

1704: -, Hyttel:n, Hötel:, Rämoin

1705: -, Hötel:n, Höttel:n

1706: -, Hötel:, Höttölein

1707: -, Höttel:, Kamoin

1708: Hötel:, Kämoin, Läckoin

1709: -, Hötel:, Lacko:, Pattuin, Rimpo:

1710: -, Hötel:

1711: -, Hirfwoin, Hötöl:n, Tärfwoin

1712: -, Hirfwoin, Hötel:, Pär__, Terfwoin

1722: -, Höteläin, Mädtzo

1723: -, Hötöläin, Mätzo

1724: -, Hötelein, Mättzo

1725: -, Hytiäin, Hötelein, Mättzo

1726: -, Höteläin

1727: -, Hätelein, Wäissein

Hännilä

1647: Hänninen

1648: Henninen

1649: Lamainen

1650: Lamain

1651: Lamain

1652: Lamain

1654: Lamainen

1655: Lammanenn

1656: Laamain

1657: Lamain

1659: Lamain

1660: Lamain

1662: -, Hemelein

1663: -, Hännin

1665: -

1666: Hennin

1667: -, Grabbe, Hännin

1668: -, Hennin

1669: -, Krab?

1673: -

1675: -

1676: -

1677: -

1678: -

1679: -

1680: -, Hennin

1682: -, Hennin

1688: -, Henin

1690: -, Hännin

1693: Hämoin

1694: Hännin

1697: -, Hännin

1699: -

1700: -

1701: -, Rampain

1702: -

1703: -, Rijmpoin

1704: -, Rijmpoin

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -

1709: -

1710: -

1711: -

1712: Hänninen

1722: -

1723: -

1724: -

1725: -

1726: -

1727: -

Härkälä

1647: Härköinen, Hörköin, Hörköinen, Kiskinen

1648: Herkein, Härkein, Kishin

1649: Härkäin, Härkäinen, Kiskinen

1650: Härkäin, Kiskinen, Pelkin

1651: Härkein, Kijskinen, Pelkin

1652: Härkäin, Härkäinen, Kiskinenn, Pelgin

1654: Härkäinen, Kijskinen, Pelkin, Pelkinen, Pylckinen

1655: Herkeinn, Härkenenn, Kiskinenn, Littopä

1656: Härkäin, Kiskin, Littapä

1657: Härkein, Kiskinen, Litopä

1659: -, Härkein, Härkäin, Kiskinen, Pelkinen

1660: -, Haloin, Härkein, Pullkinen, Päälkinen

1662: Haloin, Heckin, Herkin, Herkinen, Pelginen

1663: -, Haloin, Härkain, Härkein, Pelgin

1665: -, Haloin, Herkein, Härkäin, Marain

1666: -, Haloin, Härkäin, Korpelain

1667: -, Haloin, Härkinen, Härkäin, Korpelain, Pellckinen

1668: -, Haloin, Härkäin, Kårpilain, Pelkinen

1669: -, Consti, Corpelain, Haloin, Herkein, Härkein, Pelkinen

1673: -, Haloin, Herckein, Herrain, Härkein, Korpelain, Pelckin, Soickain, Wihawain

1675: -, Corpalain, Haloin, Herrain, Härkain, Härkein, Pelkoin, Wihawain

1676: -, Haloin, Herrain, Härkain, Härkäin, Kinnuin, Laitin, Meloin, Saikoin, Wihawain

1677: -, Halon, Harkain, Herkein, Herkeinen, Laitinen, Meloin

1678: -, Herkein, Härkeinen, Laitinen, Meloin, Soikain

1679: -, Haloin, Herkein, Herkäin, Härkein, Laitin, Wirolain

1680: -, Halloin, Härkein

1682: -, Halloin, Hulkoin, Härkein

1688: -, Fläsk, Herkein, Herkäin, Horkoin, Hulkoin, Ilfwoin

1690: -, Haloin, Herkein, Hulkoin, Härkäin, Ilfwoin

1693: -, Haloin, Hulkin, Häckoin, Rasin

1694: -, Haloin, Herckain, Hulkoin, Wihlain

1697: -, Halloin, Hulkoin, Härckein

1699: Hulkoin, Hulkoinen, Härkeiin, Härkein

1700: -, Afwoin, Hulkoin, Härckein, Härkein

1701: -, Aufuin, Hulkoin, Härkein, Härkin, Landin

1702: -, Hullkoin, Härkein

1703: -, Aufwin, Hullkoin, Härckein, Härkäin

1704: -, Aufwoin, Hulckoin, Härckein, Härckoin, Kåndiain, Pelckotar

1705: -, Herckein, Hullckoin, Härckäin, Kåndiain

1706: -, Hulkoin, Hullkoin, Härkäin, Kåndiain, Parfwiain

1707: -, Hulkoin, Härkein, Kiskin, Kåndiain, Parfwiain

1708: -, Hulckoin, Härkoin, Kåndiain, Parfwiain

1709: -, Hulcko:, Härk:, Kauckain, Kånst, Parfwiain

1710: -, Aufwin, Hulko:, Kåndiain, Kånst, Parfwo:

1711: -, Aufwin, Hullckoin, Kåndiain, Kånstj, Parfwiain

1712: -, Aufwin, Hullkoin, Kånstj, Lijkain, Uckoin

1722: -, Hullkoin, Ifoin, Kuroin, Kåstiain

1723: -, Hulkoin, Härkätar, Ilfwoin, Käräin, Kåstiain

1724: -, Haloin, Hullckoin, Härckätar, Illfwoin, Kåstiain, Parfwiain

1725: -, Haloin, Hullckoin, Härckein, Härckätar, Illfwoin, Kåstiain

1726: -, Halloin, Hulckoin, Härckein, Härckätar, Illfwoin, Kånstj, Kåstiain

1727: Halloin, Hullckoin, Hämmälein, Härckein, Härckätär, Illfwoin, Kånstj, Kåstiain

Härkälänniemi

1647: -, Härköinen, Kiskinen

1648: -, Herkenen, Kupsa

1649: Härkäinen, Kiskinen

1650: Härkäin, Kiskinen

1651: Härkein, Kiskinn

1652: Härköin, Kiskinn, Paiain

1654: Härkäinen, Kilpoinen

1655: Herkeinn

1656: Härkäin

1657: Härkein

1659: -, Aufwin, Härkein

1660: -, Aufwinen, Härkein

1662: -, Aufwinen, Härkäin

1663: -, Aufwin, Herkein

1665: -, Auwinen

1666: -, Aufwin

1667: -, Aufwinen

1668: -, Aufwin, Herkoin

1669: -, Aufwin, Härköin

1673: Aufwin, Hurckein

1675: Auwinen, Härkein

1676: Afwoin, Härkäin

1677: Härk:

1678: Bentinen, Herkäin

1679: -, Härkäin, Muttulain

1680: -, Härkein, Kipsoin, Muttulain

1682: -, Härkein, Kipsoin, Muttulain, Sorjoin

1688: -, Camin

1690: -, Cammoin, Härkäin

1693: Härkein

1694: Härkein

1697: -, Härkain

1699: Härkein

1700: Härkein

1701: Härkein

1702: Herkein

1703: Härckein

1704: Harckein

1705: Härckain

1706: Härckin

1707: -, Härkein

1708: -, Härkoin

1709: -, Härke:

1710: -, Härkäin

1711: -, Härckein

1712: Härckäin, Ihalain, Purhoin

1722: Ihalain, Purhoin

1723: Ihalain, Laitin, Purhoin

1724: Ihalain, Lautiain, Purhoin

1725: Ihalain, Purhoin

1726: Ihalain, Purhoin

1727: -, Ihalain, Lautiain, Purhoin, Wästerin

IAlkuun

Illainmäki

1688: Halloin, Lamoin, Martin

1690: -

1693: -, Lankain

1694: -, Pistohlkors

1697: -, Albom, Bronnerius, Halloin, Ingerin, Jockol:, Wallin, Wihwain

1699: -

1700: Lambin

1701: Lambein

1702: Lamboin

1703: Lamboin

1704: Ojelain

1705: Kårpin

1706: Kårpin

1707: Ilfwoin

1708: Ilfwoin

1709: Ilfwo:

1710: Ilwain

1711: Lamain

1712: Lamain

1722: Wihawain, Åtinn

1723: Otin, Wichawain

1724: Otin

1725: Otin

1726: Otin

1727: Otin

Immola

1647: Rångainen

1648: Rongain

1650: Rångain

1651: Rångainen

1652: Rångainn

1654: Rongainen

1655: Rångainn

1656: Rongain

1657: Rångain

1659: -, Höst, Rångain

1660: Rongain

1662: -, Immoin

1663: -, Immoin

1665: -, Immoin

1666: -, Immoin

1667: -, Immoin

1668: -, Immoin

1669: -, Immoin

1673: -, Kurking, Rångain

1675: Rongain

1676: Rongain

1677: Ronganen

1678: -

1679: Rångain

1680: -, Rångain

1682: Lamain

1688: Lamoin

1690: Lamain

1693: Lamain

1694: Lamain, Noisenn

1697: Lamain, Noiswin

1699: Lamain

1700: Lamain

1701: Lamain

1702: Lamain

1703: Lamain

1704: Lamain

1705: Lamain

1706: Lamain

1707: Lamain

1708: Lamain

1709: Lama:

1710: Lamain

1711: Ikäheinoin, Lamain

1712: -, Lamain

1722: -, Lamain

1723: -, Lamain, Tawast

1724: Ikäheimoin

1725: Ikäheimoin

1726: Ickaheimoin

1727: Ickäheimoin

Inkilä

1647: Laamainen

1648: Lamanen

1649: Lamainen, Schmedh

1650: Lamain

1651: Lamain

1652: Lamain

1655: Pistollsmedh

1656: -, Pistollsmedh

1657: Pistolsmedh

1659: -, Pistålsmed

1660: -, Pistolsmedh

1662: -, Hämelein, Kåtilain, Pafwilain, Wanhain

1663: -, Hemelein, Kåtilain

1665: -, Hämel:, Hämeläin

1666: -, Hämeläin, Skotlain

1667: -, Heiki, Hämäl:, Skåtilain

1668: -, Hämeläin, Skottilain

1669: -, Hämeläin, Skottilain

1673: -, Aufwin, Helpein

1675: -, Asilain, Pulkoin

1680: Kotilain, Laitin

1682: -, Kotilain, Laitin

1688: -, Peckerin

1690: -

1693: -, Bengtin, Hemelain, Hemin, Lemken

1694: -, Lemken, Rockol:

1697: -, Lemken, Lustigh

1699: -, Lemk

1700: Kackoin, Lembken

1701: -, Kakoin, Lemken

1702: -, Lemken, Pullk:

1703: -, Kaikoin, Kammoin, Lemken, Pullkoin

1704: -, Kackoin, Kamoin, Lemken, Pulckoin

1705: -, Kannoin, Lemken, Pullck:

1706: -, Kamoin, Lemken, Pullk:n

1707: -, Itkoin, Kammoin, Lemken, Pulkin

1708: -, Kamoin, Lemken

1709: -, Iko:, Kamo:, Lemken

1710: -, Lemken, Mannin

1711: -

1712: -

1722: -, Lundh

1723: -, Lund

1724: -, Wahl, Ållickain

1725: -, Wahl

1726: -, Heilain, Niemj, Wahl

1727: -, Heilain, Wahl

JAlkuun

Jokela

1647: -, Harmainen, Hastfer, Hejlain, Hejnotar, Hörköin, Ikoin, Kituin, Kiukas, Korhonen, Lehikoin, Longoin, Mondoin, Nopoinen, Parkinen, Pasainen, Peedikäinen, Pispa, Pullkin, Rahunen, Råkolainen, Sejlain, Seppäläin, Tollfuainen, Walldoinen, Wänäinen

1648: -, Harmanen, Hastfer, Heilainen, Heinotar, Herkein, Ikonen, Kitunen, Kiukas, Korhoin, Korhonen, Langonen, Lehikon, Lewonen, Mondonen, Mononen, Noponen, Parkinen, Pasanen, Pedikeinen, Pispain, Pulkin, Rokolain, Rokolainen, Ryhenen, Seilain, Seppelein, Toluanen, Tuhkalain, Waldoin, Wäneinen

1649: Waldoin

1650: Waldoin

1651: Waldoin

1652: Waldoin

1654: Heinoinen, Pispainen

1655: Pispanenn

1656: Pispain

1657: Pispanen

1659: Pispain

1660: Pispain

1680: -, Hämel:

1682: Hämel:

1693: Gewaller, Musstoin

1694: Gewaler, Mustoin

1697: Gewaller, Mustoin

1699: Gevaller

1700: Gevaller

1701: Gevaller, Härkäin

1702: Gievalld:, Herkein

1703: Gevaller, Härckain

1704: Gevaller, Harckein

1705: Gevaller, Herckein

1706: Gevaller, Härckain

1707: Härköin, Tålfwain

1708: Härkoin, Tålfwain

1709: Härkä:, Tolfwa:

1710: Härkain, Tolwain

1711: Härk:s, Tållf:n

1712: Härkein, Tållfwain

1725: Killcki

1726: Killiki

1727: Killcki

Järvenpää

1647: Muttulainen

1648: Muttulain

1649: -, Muttulain, Wckoinen

1650: -, Muttulain

1651: Muttulain, Possa

1652: Muttulain, Påssa

1654: Muttulainen, Påsa

1655: Muttolainn

1656: -, Muttulain

1657: -, Kämelein, Mutulain

1659: -, Hämäläinen, Mutulain

1660: -, Hämäläin, Muttulain

1662: -, Muttulain

1663: -, Achimöller, Muttulain

1665: -, Aigmöller, Muttulain

1666: -, Ahmöller, Muttulain, Toiwain

1667: -, Aichmöller, Muttulain, Toifwarj

1668: -, Aihmöller, Mattilain, Toiwari

1669: -, Ahmöller, Muttilain

1673: -, Ackmöller, Muttulain

1675: -, Ahmöller, Muttulain

1676: -, Achmöller, Muttulain

1677: -, Ahmöller, Muttulain, Sauolain

1678: -, Ahmöller, Muttulain

1679: -, Aichmoller, Muttulain

1680: -, Aichmoller, Brun, Koistin, Mutulain

1682: -, Achmoller, Kartin, Muttulain

1688: -, Ahmoler, Mutulain

1690: Achtmöller, Mutulain

1693: -, Ackmöller, Lambein, Metel:, Westerin

1694: -, Ackmöller, Halloin, Mutel:, Uösterin

1697: -, Ackmöller, Halloin, Marttijn, Mutel:, Muttilain

1699: Achmöller, Mutel:

1700: Achmöller, Mutel:

1701: Achmöller, Hakarin, Martin, Mutel:n

1702: -, Achmöller, Mutel:

1703: -, Achmöller, Hackarin, Mutel:, Nissein

1704: -, Achmöller, Hackerin, Martin, Mutel:n, Nissin, Pafwel:n

1705: -, Achmöller, Mutel:n

1706: -, Achmöller, Mutel:

1707: -, Achmöller, Muttul:

1708: -, Achtmöller, Mutel:

1709: -, Achmöller, Mutel:

1710: -, Achtmöllr, Muttel:

1711: Ahmöller, Asik:n, Muttulain

1712: Assikain, Muttul:

1722: -, Assikain, Muttelain

1723: -, Assikain, Kåndia, Muttilain

1724: -, Assikain, Kåndia, Muttul:, Nissinen, Wättein

1725: Assickain, Kåndia, Kåttilain, Muttulain, Nissinen, Wätein

1726: Assickain, Kåndia, Muttul:n, Pöihein, Wätein

1727: -, Assickain, Kåndia, Muttulain, Pöihein, Wätein

KAlkuun

Kaihumäki

1662: Mardikain

Kaihunmäki

1647: Mardikainen, Pasainen, Putkinen

1648: Mardikain, Pasanen, Putkin, Pätyin

1649: Mardikainen, Pasainen, Putkin, Pätyins

1650: Mardikain, Pasain, Putkin, Pätyin, Taipalin

1651: -, Mardikain, Pasain, Putkin, Pätyn

1652: -, Mardickainn, Pasain, Putkoin, Pätyin

1655: Condia, Launin, Marttikain, Pasanenn, Pudkoinn, Pudtkin, Pyttyn, Taipa

1656: Condia, Hyfuoin, Kempain, Mardikain, Passain, Putkin, Pätyn, Taipalin

1657: Hyfwein, Kondia, Mardikain, Pasain, Puttkin, Puttkinen, Pättoin

1659: -, Cåndiain, Hyfwein, Mardikain, Pasoinen, Putkin, Pätein

1660: -, Hyfwärj, Mardikain, Pasoin, Päätin

1662: Hywöin, Kouroin, Martikain, Pasain, Peckain, Putkin

1663: -, Condiain, Hywöin, Kouruin, Mardikain, Putkin

1665: Condiain, Kauroin, Martikain, Pasain

1666: Condiain, Kouruin, Martikain, Passin, Petikäin

1667: -, Kondiain, Martikain, Pitkäin

1668: -, Condiain, Marain, Martikain, Pasain

1669: Condiain, Martikain, Pasain

1673: -, Condia, Mardickain, Passain

1675: -, Martikain, Pasain

1676: -, Martikain, Pasain

1677: -, Martika, Passoin

1678: -, Matikain, Pasain

1679: -, Mardickain, Pasain

1680: -, Pasain

1682: -, Mardikain, Pasain

1688: -, Condiain, Mardikain, Pasoin

1690: -, Kåndiain, Mardikain, Pijpare

1693: -, Kandioin, Mardikain, Pasoin

1694: -, Kondiain, Mardikain, Pastin

1697: -, Huttuin, Kåndiain, Mardikain

1699: Kandiain, Mardkain

1700: Kåndiain, Mardickain

1701: -, Kandinen, Mardikain

1702: Kåndin, Mardikain, Rautiain

1703: Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Tijrain

1704: Aijnain, Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Tijrain

1705: -, Kåndiain, Mardickain, Rautiain

1706: -, Kåndiain, Mardikain, Rautiain

1707: Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Tijroin

1708: Kåndiain, Mardikain, Rautiain, Tirroin

1709: Kåndia:, Mardicka:, Rautiain, Tiro:

1710: -, Kondiain, Mardickain, Rautiain, Tirro:

1711: Kåndiain, Rautiain, Terroin

1712: Kåndiain

1722: -, Hänninen, Teitij

1723: -, Hännin, Hångain, Poppius, Teitin

1724: -, Hännin, Rautiain, Teitin

1725: -, Hänninen, Hångain, Teitin

1726: -, Hångain, Poppius, Teitin

1727: Hänninen, Hångain, Tietin

Kaihunmäki?

1654: -, Mardikainn, Pasainen, Putkinen, Pötyin

Kaislajärvi

1647: Hörköinen

1648: Herkein

1649: Härkäinen

1650: Härkäin

1651: Härkein

1652: Härkäin

1654: Härkäinn, Mustoinen

1655: Härkä

1656: Härkäin

1657: Hatzoin, Herkin, Kitutar, Nupoin, Seilaitar, Sutinen, Tollfitar

1659: Herkein, Nåpoin

1660: Härkein, Noppoin

1662: Herkinen, Nopoin

1663: Härkein, Nuppoin

1665: Härkäin

1666: Härkoin

1667: Härköin

1668: Härkain

1669: Härkain

1673: Härkein

1675: Härkein

1676: Härkein

1677: Harkön

1678: Herkein

1679: -, Härkein

1680: Härkein

1682: Härkein

1688: Härkein, Kaipain

1690: Härkain

1693: Hackin

1694: Härckin

1697: Härkin

1699: Härkoin

1700: -

1701: -, Roukol:n

1702: -

1703: -, Rockol:

1704: -, Rokolain

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -

1709: -

1710: -, Marain

1711: -, Marain

1712: -, Marain

1722: -

1723: -

1724: -, Passoin, Puhacka

1725: -, Passain, Puhacka

1726: -, Passoin

1727: -

Kangas

1647: Mardikainen, Muttulainen, Pasainen, Rimppi

1648: Mardikain, Muttulain, Pasanen, Rimpi

1649: Mardikainen, Muttulainen, Pasainen, Rimpj

1650: Mardikain, Pasain, Rimpi

1651: Mardikain, Mutlaijn, Pasain, Rimppi

1652: Mardikainn, Muttulain, Pasainn, Rimppi

1654: Mardikainen, Mutulain, Rimppi

1655: Ahonenn, Hämmelainn, Muttulainn, Passann, Rimpi

1656: Ahoin, Kemiläin, Muttulain, Passain

1657: -, Ahoinen, Immoinen, Kämelein, Martikain, Muttulain, Rimpi

1659: -, Immoin, Mardikain, Nissinen, Rimpi

1660: -, Immoin, Mardikain, Nissinen, Rimpin

1662: -, Immoin, Muttulain, Nissinen, Rimpi

1663: Immoin, Muttulain, Nissin, Pekoin, Rimpi

1665: -, Immoinen, Muttelain, Nissin, Rimpi

1666: Haloin, Immoin, Muttolain, Nissin, Passin, Rimpi

1667: -, Immoin, Muttilain, Nissinen, Rimpi

1668: -, Immoin, Muttulain, Nissinen, Rimpi

1669: -, Immoin, Lambinen, Muttolain, Nissinen, Rimpi

1673: -, Ahoin, Immoin, Kaipain, Lambain, Parfwinen, Rimpj

1675: -, Ahoin, Kaipoin, Lambin, Rimpi

1676: -, Ahoin, Caipain, Immoin, Lambinen, Rimpi

1677: -, Ahoin, Caipain, Immoin, Lambinen, Rimpi

1678: -, Ahoin, Caipoin, Immo__, Rimpi

1679: -, Ahoin, Immoin, Kaipain, Rimpi

1680: -, Ahoin, Hämel:, Immoin, Kaipain, Oinoin, Rimpin

1682: -, Ahoin, Immoin, Kaipiain, Rimpin

1688: -, Imoin, Karipain, Rijnpin, Åhoin

1690: -, Ahain, Immoin, Kaipiain, Muttilain

1693: Imoin, Kiopoin, Röppoin, Åhoin

1694: -, Imoin, Muttlain, Rennip

1697: -, Ahoin, Imoin, Kaipoin, Muttlain, Remp

1699: Ahoin, Imoin, Kaipoin, Rijmpo

1700: Ahoin, Imoin, Kaipain, Rijmpa

1701: -, Ahoin, Immoin, Kaipiain, Pajuin, Rautiain, Rimpa

1702: -, Ahoin, Imoin, Kaipiain, Pajuin, Rautiain, Rijmpa

1703: Ahoin, Imoin, Kaipiain, Martin, Pajunen, Rimp, Rimpa

1704: Ahoin, Immoin, Kaipoin, Martin, Pajunen, Rympä

1705: Ahoin, Bruun, Immoin, Kaipain, Pajuinen, Rijmpa

1706: -, Ahoin, Bruun, Immoin, Kaipain, Rimpa

1707: Ahoin, Brun, Imoin, Paujnein, Rijmpa

1708: -, Brun, Imoin, Pauninen, Rimpa, Ähoin

1709: Aho:, Brun, Imo:, Pauno:, Rimp:

1710: Aho:, Brun, Hötyl:, Pauno:, Rimpi

1711: -, Ahoin, Brun, Hötöl:n, Kiskin, Paunoin, Rimpi

1712: -, Ahoin, Brun, Hötelein, Kiskin, Paunoin, Rimpj

1722: Ahoin, Bruun, Hötelain, Launoin

1723: Ahoin, Brun, Hirfwoin, Hötöläin, Paunoin

1724: -, Ahoin, Bruun, Hirf:n, Hötel:n, Paunoin

1725: -, Ahoin, Brun, Hötelein, Paunoin

1726: -, Ahoin, Bruun, Hötelein, Muttul:

1727: -, Achoin, Bruun, Hätelein, Muttul:, Paunoin

Karkeamaa

1647: Lambain, Pöyhöin, Pöyhönen

1648: Lambas, Pöyhein, Pöyhöin

1649: Lambain, Pöyhöinen

1650: Kurikain, Pöyhöin

1651: Kurikain, Pöyhieinen, Pöyhöin

1652: Kurckin, Kurickain, Pöyhäin, Pöyhöinen, Tarfuain

1654: Kiukass, Kurickainn, Kurika, Pöyhöinen

1655: Kuricka, Pöyein, Pöyhenenn

1656: Pöyhoin, Pöyhöin

1657: Pöyhein

1659: -, Kiukas, Pouhin, Pöyhein

1660: -, Pyhoin

1662: -, Holopain, Kiukas, Pöyhöin, Ropoin

1663: -, Lambain, Pöyhöin, Råpoin

1665: -, Helpain, Häyhäin, Kiukas, Nissin, Pöhöin, Pöyhöin, Ropoin

1666: Häckin, Kiukas, Lambain, Pöyhoin, Pöyhöin, Ropoin

1667: -, Kiukas, Lambain, Pöyhoin, Pöyhöin, Råpoin

1668: -, Kiukas, Lambain, Pöyhöin, Ropoin

1669: -, Kiukas, Lambain, Pöyhöin, Ropoin, Ruskoin

1673: -, Aslain, Jeger, Kaipain, Kiukas, Pöyhen, Ropoin

1675: -, Holpain, Kiukas, Pöyhöin, Ropoin

1676: -, Heinoin, Holpain, Hurskain, Kiukas, Pöyhöin, Ropoin

1677: -, Heinoin, Holopain, Pouhoin, Puihöin, Pöihein

1678: -, Heinoin, P___, Pöihoin

1679: -, Heinoin, Kiukas, Pöyhin, Pöyhöin, Ropoin

1680: Heinoin, Hurskain, Kiukas, Pöhoin, Pöhöin, Ropoin

1682: Heinoin, Hurskain, Kiukas, Pöhöin, Råpoin, Turpin

1688: Hurskain, Keckos, Päroin, Pöhin, Ropoin

1690: Hurskain, Kiukas, Pöyhöin, Pöyhöinen, Repoin, Urpiain

1693: -, Kiukens, Pyijhin, Pöhoin, Ropoin

1694: -, Kuckoin, Pyijhin, Pöhoin, Ropoin

1697: -, Kiukas, Pahoin, Pohoin, Pyyhin, Ropoin

1699: Kiukas, Pöyhein, Råpoin

1700: -, Kiukas, Pöyhin, Pöyhöin, Räpein

1701: -, Kiukas, Lambo, Pöyhin, Pöyhoin, Räppoin

1702: -, Hennin, Kiukas, Pöyhöinen, Räpoin

1703: -, Hennen, Kiuckas, Kiukas, Meckoin, Pöyhäin, Repoin

1704: -, Hänein, Kiukas, Mäckoin, Pöckerin, Pöyhöin, Råpåin

1705: -, Hänninen, Kiukas, Pöyhoin, Råppoin

1706: -, Henin, Kiukas, Matiskain, Pöyhein, Råpoin

1707: -, Harmain, Henninn, Karnia, Kiukas, Matiskain, Möckoin, Pöyhein, Rappoin

1708: -, Harmain, Heinuin, Karia, Kiukas, Matiskain, Möckoin, Pöyhein, Rappoin, Teitin

1709: -, Harmo:, Heino:, Kiukas, Matiskain, Mocko:, Pöyhe:, Räpo:, Teitin

1710: -, Harmain, Höijnen, Karja, Kuicka, Matiskain, Mulkain, Möcke:, Pöyhe:, Ropel:, Teitin

1711: -, Harmain, Höijnoin, Kauria, Kuickas, Mutikain, Möcköin, Pöyhein, Repoin

1712: -, Heinoin, Kauroin, Kiukas, Mullko, Möckein, Pöihein, Råpoinen

1722: -, Hejnoin, Hirfwoin, Kiukas, Råpoin

1723: -, Hirfwoin, Häijnoin, Häinoin, Kiukas, Pöyhäin, Råpoin

1724: -, Heinoin, Kiukas, Pöihein, Råpoin

1725: -, Heinoin, Kiukas, Pijck, Pöchein, Råpoin

1726: -, Heinoin, Kiukas, Råpoin

1727: -, Heinoin, Kiuckas, Kiukas, Oxe, Råpoin, Teitin

Karkiamaa

1657: Peuhein

Kasintaipale

1647: Lautiain

1648: Lautiain

1650: Lautiain

1651: Lautiain

1652: Lautiainn

1654: Lautiainenn

1655: Lautiain

1656: Lautiain, Lomatar

1657: -

1659: -

1660: -

1662: Lautiain

1663: Lautiain

1665: Lautiain

1666: Lautiain

1667: Laitiain

1668: Lautiain

1669: Lautiain

1673: Lajtin

1675: Lautian

1676: Lautian

1677: Lautian

1678: Lautiain

1679: Lautiain

1680: Lautiain

1682: Lautiain

1688: Laitain

1690: -

1693: Hackelein

1694: Hackelinen

1697: Hackelinen

1699: Passoin

1700: Passoin

1701: Passoin

1702: Pasoinen

1703: Pesoin

1704: Päsoin

1705: Pasoin

1706: Pasoin

1707: Passoin

1708: Pasoin

1709: Pesso:

1710: Paso:

1711: Passain

1712: Passain

1722: Passoin

1723: Passoin

1724: Passoin

1725: Passoin

1726: Passoin

1727: Passoin

Kaskii

1647: Kijskinen, Kiskinen, Randoinen, Wasara

1648: Kishin, Kiskin, Randonen, Wasarainen

1649: Kiskinen, Randoinen, Wasara

1650: Kiskin, Randoin, Wasara

1651: Kiskinen, Randoin, Tuchuin, Wasara

1652: Kiskin, Kiskinenn, Kiskinn, Rångain, Tuchkuin, Wassara

1654: Kijshinen, Randoinen, Rodzalainen, Wasara

1655: -, Kiskinenn, Randanienn, Swensk, Wassara

1656: -, Kiskin, Randoin, Rotzalain, Råcka, Wassara

1657: -, Kiskin, Kiskinen, Randain, Randoin, Ruåtzalain, Wasara

1659: -, Kiskin, Kiskinen, Randon, Råtzalain, Wasara

1660: -, Kiskin, Kiskinen, Ruotzalain, Wasara

1662: -, Kiskin, Randoin, Ruotzalain, Wasara

1663: -, Kiskin, Kiskj, Randoin, Ruotzalain, Wasara

1665: -, Kaskis, Kemmitar, Kiskin, Kiskinen, Pålack, Rotzilain, Wasara

1666: -, Kaskis, Kiskin, Kiskinen, Polack, Ruotzalain, Wasara

1667: -, Kaskis, Kiskin, Kiskinen, Polak, Rotzalain, Wasara

1668: -, Kaskis, Kiskinen, Polacka, Rotzalain, Wasara

1669: -, Kaskis, Kiskinen, Polack, Rodzalain, Wasara

1673: -, Kiskin, Rotzelain, Wassara

1675: -, Haloin, Kiskin, Kiskinen, Rådzalain, Wasara

1676: -, Haloin, Kiskin, Rodzalain, Wasara

1677: -, Heilan, Kiskinen, Kupsa, Rotzalain, Wasara

1678: -, Kishinen, Råtzalain, Safwolain, Wasara

1679: -, Kiskin, Råtzalain, Sorioinen, Wassarain

1680: -, Cammoin, Halloin, Kiskin, Kupsa, Rimbj, Rotzalain, Safwol:, Wasarain

1682: -, Haloin, Kiskin, Rotzalain, Wasarain

1688: -, Halloin, Kiskin, Wäserin

1690: -, Bengtin, Halloin, Kiskin, Wasara

1693: -, Haloin, Rondzal:, Rumpin, Wasera

1694: -, Halloin, Rijmpin, Rodzallain, Wasara

1697: -, Harckein, Hofwein, Kammoin, Lambin, Lembein, Rijmpin, Rodzalain, Wäsarin

1699: Haloin, Marttin, Ruotz., Tannin, Wasara

1700: -, Haloin, Ruotz:, Tannin, Wassara

1701: -, Haloin, Rimpa, Rotzal:n, Tafwoin, Tanin, Tuckain, Wassara

1702: -, Halloin, Ruotzalain, Tannin

1703: -, Haloin, Harckein, Ruotzalain, Tanin, Tuhkain, Wasara, Wennel:

1704: -, Halloin, Härckein, Ruotzalain, Tamuin, Tuckoin, Wänel:n, Wässär

1705: -, Halloin, Ruotzal:n, Tenuin, Wasara, Wänäl:n

1706: -, Haloin, Ruotzal:, Tanin, Wassara, Wenelein

1707: -, Holloin, Härkein, Kiskin, Routzlain, Tannin, Wanel:, Wasarin

1708: -, Haloin, Hamuin, Härkoin, Ruotzalain, Tamun, Tijskin, Wassarin, Wenel:

1709: -, Halo:, Hamuin, Kiski, Macko:, Rotzal:, Tannin, Vannal:, Wasar:

1710: -, Halo:, Hännin, Rotzal:, Tannin, Wasarin, Wenel:

1711: -, Haloin, Hännin, Routzalain, Tannin, Wasara, Wenel:n

1712: -, Haloin, Hänninen, Routzleain, Tanninen, Tirroin, Wänäl:

1722: Hakulin, Haloin, Hämuin, Rimpin, Ruåtzal:, Tannin, Taskin

1723: Hackul:, Halloin, Hamuin, Håttinen, Rimpin, Rotzal:, Tannin, Taskin

1724: -, Hackulin, Haloin, Hamuin, Hottinen, Rimpin, Routzalain, Tannin, Taskin, Wassara

1725: -, Hackul:n, Hackulin, Haloin, Hamuin, Håttinen, Rimpi, Routzal:n, Tannin, Taskin, Wassara

1726: -, Hackulin, Haloin, Hamuin, Lautiain, Rimpi, Rimpin, Routzalain, Tannin, Taskin, Wassara

1727: -, Hackulin, Halloin, Hamuin, Rimpi, Rimpin, Routzalain, Tannin, Taskin, Wassara

Kaskii?

1665: -

Kettula

1647: Anttoinen, Hörköin, Hörkönen, Keistinen, Kåckoin, Lejnoin, Måkatar, Oijnoinen, Parkotar, Patolain, Pernän, Punda, Purhoin, Purhotar, Pylfwäs, Pätyin, Ullmainen, Weroin

1648: -, Herkein, Hywatar, Ikonen, Keistinen, Kockoin, Lesketar, Oinoin, Pa___, Parkotar, Patola, Pernein, Punda, Purhoin, Ulmanen

1649: Otinen, Wlmainen

1650: Oinoin

1651: Oijnoinen

1652: Oinoinenn

1654: Oinoinen

1655: Oinonen, Ulma

1656: Oijnoin, Rimppin, Ulmain

1657: Oijnoin

1659: -, Oinoinen

1660: -, Åinoin

1662: Oinoin, Pekoin

1663: -, Hyfwöin, Oinoin

1665: -, Hywälä, Ingeroin

1666: -, Hywälä, Ingeroin, Oinoin, Sormi

1667: -, Hywälä, Ingeroin, Sormoin

1668: -, Hywelä, Sormuin

1669: -, Hywälä, Sormuin

1673: Hyfwoin, Ingroj, Oinoin, Sornuin

1675: Hywoin, Ingeroin, Oinoin, Sornuin

1676: Hywoin, Ingeroin, Oinoin, Sormuin

1677: Hyfwoin, Ingeron, Ojnoi, Sormuinen

1678: Hywoin, Ingeroinen, Ojnoin

1679: Hyfwäin, Ingeroin, Oinoin

1680: Hyfwoin, Ingin, Kettuin

1682: Hyfwöin, Kettuin

1688: Hyfwoin, Kettuin

1690: Hyfwäin, Kättuin, Paunonen

1693: -

1694: -

1697: -, Hofwein

1699: -, Kandiain

1700: -, Kåndiain

1701: -, Hafwoin, Kåndinen

1702: -, Kåndiain

1703: -, Kandiain, Martin

1704: -, Håfwin, Kåndiain

1705: -, Kåndiain

1706: -, Kåndiain

1707: -, Kåndiain

1708: -, Vaserin

1709: -, Wasara

1710: -, Wasara

1711: -

1712: -, Hyfwöin

1722: -, Mardikain

1723: Mardikain, Oinoin

1724: Mardickain, Åinoin

1725: Mardickain, Åinoin

1726: Mardickain, Åinoin

1727: Mardickain, Åinoin

Kiiskilä

1647: Halotar, Huttuin, Hörköin, Immoin, Karwatar, Kiskin, Kiskinen, Kiskitär, Könötär, Launitar, Lwkoinen, Melkoin, Ollikatar, Pajain, Pajanen, Puukotar, Råikotar, Tackinen, Weijalain, Weijalainen, Wäänäinen

1648: Halotar, Herkein, Huttuin, Immoin, Ka__tar, Kishin, Kupsa, Launitar, Lukon, Melkoin, Ollikatar, Pajan, Roisko, Roiskotar, Ryss, Weijalain

1649: Ahoinen, Kiskinen, Weialain

1650: Ahoin, Kiskin, Weijalain

1651: Ahoin, Kiskinen, Weijalain, Weijolain

1652: Achoinen, Kiskinn, Wejalain, Wenilain

1654: Kijshinen, Weijolain

1655: Kiskinn, Nijsinn, Wehalainen, Weiolain, Wenen

1656: Kiskin, Nissin, Weijalain, Wänäin

1657: -, Kiskin, Weiuelein, Wänein

1659: -, Kiskin, Weialain

1660: -, Kiskin, Kiskinen, Wäjalain

1662: -, Kiskin, Kiskinen, Wäijalain

1663: -, Kiskin, Weijalain

1665: Kiskinen

1666: -, Kiskinen

1667: -, Kiskinen

1668: -, Kiskinen

1669: Kiskinen

1673: Kiskein

1675: Kiskin

1676: -, Kiskin

1677: -, Kiskin

1678: Kishin

1679: -, Kiskin

1680: -, Kiskin, Simbain

1682: -, Heinoin, Kiskin

1688: -, Afwien

1690: -, Aufwinen, Huttuin, Kijskin

1693: -, Kijnkain, Kiskin

1694: Halloin, Haloin, Kiskin, Kiuckoin

1697: -, Afwoin, Halloin, Kiskin

1699: Kiskinn

1700: Haloin, Kiskin

1701: -, Aufwin, Janh:n, Kiskin

1702: -, Kiskin

1703: Halloin, Kiskin

1704: Haloin, Kijskin, Wassarain

1705: -, Halloin, Kiskin

1706: -, Halinen, Kijskin, Kiskin

1707: -, Hennoin, Kandoin, Kijskin, Ottin

1708: -, Hemel:, Kijskin, Otin

1709: -, Korp:, Otin

1710: -, Korpin, Otin

1711: -, Kårpin, Otin

1712: -, Korpin, Otin

1722: Kiskin, Kårpin

1723: Kiskin, Kårpin

1724: Kiskin, Kårpin, Tirroin

1726: Kiskin, Korpin

1727: Karpin, Kiskin

Kiiskilänniemi

1647: -, Kiskin

1648: -, Kishin

1649: -, Harmain, Kiskin, Kiskinen

1650: -, Harmain, Kiskin, Kiskinen

1651: Harmain, Kijskinen, Kiskin

1652: Harmain, Kiskinenn, Kiskinn

1654: Harmainen, Kijshinen, Kiskinen

1655: -, Hadtzonenn, Harmanenn, Kiskinienn, Laakonenn

1656: -, Cossmain, Harmain, Kiskin, Kupsa, Lakoinen

1657: -, Cåsmainen, Harmain, Kupsa, Lackoinen

1659: -, Harmain, Kupsa, Lakoin

1660: -, Harmain, Kopsa, Laakoin

1662: -, Kiskin, Kåppsa, Lakoin

1663: -, Kiskin, Laakoin

1665: -, Cuosma, Harmain, Ingin, Kiskinen, Kupsainen, Lakoin, Leskinen, Parkin

1666: -, Cuossma, Harmain, Kiskinen, Kupsain, Lakoin, Parkin

1667: -, Harmain, Kiskinen, Kossma, Kupssain, Parkinen

1668: -, Cuossma, Harmain, Hasuin, Kiskinen, Kupsain, Parkin, Sauolain

1669: -, Cuossma, Harmain, Hasuin, Kiskinen, Kupsain, Parkin

1673: -, Hassain, Herckein, Kiskin, Kupssain

1675: -, Hasuin, Kiskin, Kupsa

1676: -, Kilki, Kiskin, Kupsa, Sawolain

1677: -, Keshinen, Kilki, Kiupsa

1678: -, K___, Kilkj, Kishinen

1679: -, Killkj, Kiskin, Kupssa

1680: -, Kilkj, Kiskin, Kupsa

1682: -, Kilkj, Kiskin, Kupsa

1688: -, Kiskin, Kupsa, Kupssa

1690: -, Kijskin, Kupsa, Käpsonen

1693: -, Bengtin, Kiskin, Kupssa

1694: -, Kiskin, Kupsain, Kupssa, Parckin

1697: -, Afwoin, Asikain, Kiskin, Kupsain, Kupssa

1699: Kiskin, Kupsa

1700: Kiskin, Kupsa

1701: -, Hakel:, Kiskin, Kåpssa

1702: -, Kiskin, Kupsa

1703: -, Kiskin, Kupsa

1704: -, Häckel:, Kijskin, Kupsa

1705: -, Kiskin, Kupsa

1706: -, Kiskin, Kupssa

1707: Hackarin, Kiskin, Kupsa

1708: Hackorin, Kijskin, Käpsa

1709: Hamo:, Kijskin, Kiskin, Kupsa

1710: -, Henno:, Kijskin, Kupsa

1711: -, Kiskin, Kupsain

1712: -, Bengdtin, Kijskin, Kupssain

1722: Huttuin, Kiskin, Kuppssain, Lautiain, Puhaka

1723: -, Håttin, Kiskin, Kupsain, Lautiain, Puhaka

1724: -, Härckein, Kiskin, Kupsain, Laut:n, Lautiain, Puhackain

1725: -, Härckein, Kiskin, Kupsain, Kupssain, Lautiain, Puhackain

1726: -, Härckein, Kiskin, Kupsain, Kupssain, Laut:, Laut:n, Meetin, Puhackain

1727: -, Härckein, Kiskin, Kupsain, Kupssain, Laut:, Lautiain, Meetin, Puhackain

Kilpola

1647: Hämäläinen, Kallinen, Kilpoinen, Putkinen, Schadewidz

1648: Callinen, Hemelain, Kilpola, Putkin, Schadevitz

1649: -, Hämäläin, Kallinen, Putkinen, Schadewitz

1650: -, Kallin, Putkin, Shadewitz

1651: -, Kallin, Putkinen, Schadeuitz

1652: -, Kilpoin, Putkin, Schadewitz

1654: -, Callinen, Pudtkinen, Skadwitz

1655: -, Kallinen, Pudtkinn

1656: -, Kallin, Lembinen, Putkin, Schadewitz

1657: -, Kalion, Lembin, Puttkin, Schadewitz

1659: -, Lambinen, Putkin, Schadewitz

1660: -, Lambain, Putkin, Schadewitz

1662: Hemelein, Kallin, Keroin, Kilpoin, Lambinen, Palain, Putkin, Schadewitz

1663: -, Calloin, Hemelein, Lambin, Palain, Pekurin, Putkin, Schadevitz

1665: -, Kallin, Lambin, Peloin, Skadewitz

1666: -, Bentinen, Kallin, Kilpoin, Kyrolain, Lambinen, Palain, Schadewitz, Tuchkalain

1667: -, Kallin, Killpoin, Lambinen, Paalain, Skadewitz

1668: -, Janduin, Kallin, Kilpoin, Lambin, Skadewitz

1669: -, Ahmain, Kallin, Kilpoin, Lambin, Lambinen, Skadewitz, Swensk

1673: -, Hytiein, Kallin, Kilpolain, Lambain, Lambin, Lambinen, Putckin, Skadhewitz

1675: -, Hytiäin, Kallinen, Kilpoin, Lambain, Lambin, Putkin, Schadewitz, Tuhkalain

1676: -, Huchkain, Hytiäin, Härkein, Kallin, Lambain, Lambinen, Lipsain, Putkin, Skadewitz

1677: -, Hytien, Kallinen, Lambinen, Lambon, Lipsan, Putkin, Skadewitz

1678: -, Hytiein, Kallinen, Lambain, Lambinen, P__, Skad__

1679: -, Hytiain, Kallinen, Lambain, Lambinen, Puttkin, Safwolain, Skadewitz

1680: -, Hytiein, Kallinen, Lambinen, Lijtoin, Putkin, Skadewitz

1682: Hytiain, Kelniein, Lambin, Putkin, Skadawitz

1688: -, Hyttiain, Ingein, Skadwitz

1690: -, Hyttien, Hämäläin, Ingein, Laitinen, Pryss, Skaddewitz, Skadewitz

1693: Hyttin, Ilfwoin, Imoin, Kecke, Latin, Puttoin, Rijmpin, Schadewidz

1694: -, Hyttin, Latin, Pröss, Puttoin, Rijmpin, Schadevidz, Schadwidz

1697: -, Hemelein, Hyttin, Latin, Pafwolain, Pijck, Puttein, Rijmpin, Schadewidz, Schwadewidz

1699: Hyttin, Lembein, Rimpin, Schadewidz

1700: Hyttin, Schadewitz

1701: -, Hyttiäin, Peckoin, Pispain, Schadevitz, Schadewitz

1702: -, Hyttinen, Pispain, Schadevitz

1703: -, Hyttin, Pispain, Schadevitz

1704: -, Hyttin, Pijspain, Schadewitz

1705: -, Hynttin, Hyttin, Pispain, Schadewitz

1706: -, Hyttin, Metelinen, Pispain, Schadewitz

1707: -, Hyttein, Hyttin, Mietulain, Pijspain, Sächadevitz, Tarkien

1708: -, Hyttein, Hyttin, Jackoin, Lembein, Mietel:, Pijspain, Schadvitz

1709: -, Hyttin, Hyttiän, Jacko:, Lamb:, Pijspa:, Schadvitz, Schadwitz

1710: -, Hyttin, Hyttiäin, Jalko:, Lambin, Pijspain, Schadevitz, Schadwitz

1711: -, Hyttein, Pispain, Schadewittz

1712: -, Hytiäin, Pijsspain, Schadewitz

1722: -, Hytiäin, Kardinen, Päckurin, Skadewitz, Smedh, Wäpssa

1723: -, Hyttiein, Kardinen, Kåndin, Peckurin, Skadewitz

1724: -, Hytiäin, Hämäl:n, Kardinen, Kåndia, Muttulain, Peckurin, Schadevitz

1725: -, Hämäl:n, Kardinen, Kreutlein, Kåndiain, Lambin, Peckurin, Schadevitz

1726: -, Creutlein, Kardinen, Kåndiain, Lambin, Päckurin, Schadevitz

1727: -, Kardinen, Kreutlein, Kåndiain, Lämbin, Marain, Päckurin, Schadevitz

Kirkonkylä

1660: Murdo

1662: Merda

1663: Cabaka, Purska

1665: Pursko

1667: -

1693: -, Bromerius

1694: -, Bromerius

1699: -, Påpius, Rijpsander

1700: -, Brunnerus, Leinoin, Parfwiain, Poppius, Ripsander

Knuutila

1665: Hytiäin

1666: -, Hytiäin

1667: -, Hytiäin

1668: -, Hytiäin

1669: -, Hytiäin

1673: -

1675: -, Huhkain, Hytiäin

1676: -, Hytiäin, Pulkoin

1677: -, Hytiain, Hytian

1678: -, Hirfwoin, Hytiein

1679: Hirfwoin, Hytiäin

1680: Hirfwoin, Hytiäin

1682: Hirfwoin, Hytiein

1688: Hyrfwin, Hyttiain

1690: -, Hyttain

1693: -, Hijrfwin, Hyttin, Jockolain

1694: -, Hijrfwin, Hyttin, Jockol:

1697: -, Hijrfwin, Hyttin, Jockolain

1699: Hyttin

1700: Hyttin

1701: -, Hyttinen, Jåkel:n

1702: -, Hyttinen

1703: -, Hyttinen

1704: -, Hyttiäin, Jäckol:n

1705: -, Hyttiein

1706: -, Hytiein

1707: -, Hyttein, Hyttiain, Jåckel:

1708: -, Hyttiain

1709: -, Hyttiäin

1710: -, Hyttin, Lacko:

1711: -, Hyttiän

1712: -, Hytiäin

1722: Hötiäin, Pullkein

1723: Hytiäin, Pylkein

1724: Hytiäin, Kaipoin, Pyllckein

1725: Hytiäin, Kaipain

1726: Hytiäin, Kaipain, Pyllckein

1727: Pyllckein

Knuutilanmäki

1647: Hämäläinen, Pulkinen, Ruthu, Rångain

1648: Hemelein, Pulkin, Ronganen, Rutu

1649: Hytiäin, Hämäläin, Pulkinen, Rångain

1650: Hainäläin, Hytiäin, Hämäläin, Pulkin, Rångain

1651: Hydijäinen, Hämelein, Hämälein, Pulkonen, Rångain

1652: Hytiäin, Häinäläin, Hämäläin, Pulkin, Rångain

1654: Hytiäinen, Hämäläin, Pulkinen, Rångainen

1655: Hyttienn, Hämmelainen, Pafwelainn, Pullkinn, Rånganen

1656: Hytyäin, Hämäläin, Pafuilain, Pulkin, Rongain

1657: Hyttein, Hämelein, Pawilain, Pullkin, Rångain

1659: -, Hytiäin, Hämelein, Pafwilain, Pulkin

1660: -, Hytiäin, Hämäläin, Pulkin

1662: -, Hytiein, Littopä, Pafwilain

1663: -, Hytiäin, Littopä, Pulkin

1665: -, Littopä, Pawalinen, Tarkiain

1666: -, Littopä, Pawolain, Tarkin

1667: -, Littapä, Pawalain

1668: -, Pawilain, Tarkiain

1669: -, Hämeläin, Pawelain

1673: -, Hemmelein, Hämelein, Pafwilain, Tuckelein

1675: -, Hämeläin, Pawilain

1676: -, Hämeläin, Pawilain

1677: -, Hämelein, Pafwilain

1678: -, Hemelein, Pafwilain

1679: -, Hemäläin, Pafwilain

1680: -, Hämelein, Pafwil:

1682: -, Hämeläin, Hämälein, Påfwilain

1688: -, Hamalain, Hemel:, Hyttin, Olikain, Pulkon

1690: Hämäl:, Hämälain, Hämäläin, Ollikain, Pajain

1693: Hemel:, Olckain

1694: -, Hemel:, Olckoin

1697: -, Hemel:, Olckoin

1699: Hamal:, Ollckain

1700: Hemel:n, Ollickain

1701: -, Hämäl:n, Olik:

1702: Hemel:, Ollikain

1703: -, Hemel:, Ollikain

1704: -, Hyttoläin, Hämel:n, Ollikain

1705: Hemel:n, Ollickain

1706: Hemel:, Ollikain

1707: Hemel:, Olijkain

1708: Hemel:, Ollickain, Tofwain

1709: Heme:, Hemel:, Ollicka:

1710: Hemel:, Olk:

1711: Hemel:n, Ollikain, Pafwilain

1712: Hämäl:, Hämäl:n, Ållikain

1722: -, Hämäl:n, Pakurin, Ållickain

1723: -, Heikin, Hämmäläin, Olikain, Peckurin

1724: -, Hämäl:, Nandelstad, Peckurin

1725: -, Hämäl:, Nandelstadh, Peckurin, Safwol:n, Ållickain

1726: -, Hämäl:, Ingeroin, Nandelstadh, Päckurin, Ållickain

1727: -, Hämäl:, Nandelstadt

Koikkala

1662: -, Hemelein, Marain, Tenhuin

1663: Cainulain

1665: -, Långa, Marain, Mustoin, Nåppoin

1666: -, Långa, Mustoin, Narrin, Noppoin

1667: -, Längo, Marain, Mustoin, Nopoin

1668: -, Länga, Marain, Mustoin, Noppoin

1669: -, Långa, Marain, Mustoin, Noppoin

1673: -, Ickoin, Lengein, Marain, Noppain

1675: -, Ikoin, Längein, Marain, Nopoin

1676: -, Ikoin, Längäin, Marain

1677: -, Langen, Maroin

1678: -, Langoin, Maroin

1679: Längäin, Noppoin

1680: Längä, Marain, Nuppoin

1682: -, Kiskin, Lehikoin, Långa, Nupoin, Savon__

1688: -, Bromerius, Länga, Negreus, Pasoin, Rässin, Wesel:

1690: -, Bronnerus, Lambain, Lenge, Nigra'us, Nousiain, Pasoin, Resin, Wijselain

1693: Langain, Marain, Räsiain

1694: Langoin, Marain, Räsiein

1697: Längain, Marain, Räsain

1699: Marain

1700: Marain, Nijsein, Räisain, Råcka

1701: -, Marain, Räisanen, Råckain

1702: Marain, Nijssinen, Räsäinen, Råcka

1703: -, Marain, Nijsein, Reiseinen, Råcka

1704: -, Marain, Räisein, Råcka

1705: -, Marain, Räisain, Råcka

1706: -, Marain, Råcka

1707: -, Marain, Råcka

1708: -, Marain, Råcka

1709: -, Mara:, Råcka:

1710: Wattin

1711: Watäin

1712: Watain

1722: Waitin

1723: Nissinen, Waitin

1724: Harckein, Himain, Läskin, Marain

1725: Härckein, Ickoin, Marain, Waitin

1726: Härckein, Ickoin, Marain, Waitin

1727: -, Ickoin, Marain, Waitin

Kuosmala

1647: -, Tarkiain, Tarkiainen

1648: -, Tarkia

1649: -, Cosmain, Tarkiain

1650: -, Cosmain, Tarkiain

1651: -, Cossmainen, Cossman, Tarkiain

1652: -, Cossmain, Tarkiain

1654: -, Cosma, Tarkiain

1655: -, Cossmainenn, Tangia, Targia

1656: -, Cossmain, Matiskain, Tarkiain

1657: -, Kåsmainen, Tarkiain

1659: -, Cåsmain, Tarkiain, Tarkian

1660: -, Cuossmain, Lehikoin, Tarkain, Tarkoin

1662: -, Hämelein, Kåsmain, Rasain, Tarkiain

1663: -, Helpanain, Hämelein, Kåsmain, Rasain, Tarkiain

1665: -, Cuossmain, Helpain, Heury, Rasain, Tarkiain

1666: -, Cuossmain, Helpoin, Heurin, Tarkiain

1667: -, Anttoin, Cossmain, Herrain, Kilpoin, Tarkiain

1668: -, Cossmain, Helpain, Tarkiain

1669: -, Cuossmain, Helpain, Tarkiain

1673: -, Asilain, Putekin

1675: -, Asilain, Tarkiain

1676: -, Asilain, Hirwoin, Tarkiain

1677: -, Assilain, Hirwoin, Puikon, Tarkian

1678: -, Assilain, Matiskain, Puikoin, Tarckiain

1679: -, Asilain, Matiskain, Puttkin, Tarkiain

1680: -, Asilain, Härkein, Marain, Tarkiain

1682: -, Härköin, Mustoin, Tarkiain

1688: -, Aselain, Herkein

1690: -, Asilain, Lähikoin

1693: -, Asilain, Harkein, Pijck, Tetten, Tucklain

1694: -, Aselain, Harkein, Pijck, Tett, Tucklein

1697: -, Aselain, Pijck, Tetten

1699: -, Asilain, Hemoin, Pijk, Thet

1700: -, Asilain, Henoin, Pijk, Teet

1701: -, Asilain, Heliain, Kalin, Laitin, Pick, Tet

1702: -, Asillain, Heilain, Piik, Tark:n, Theet

1703: -, Asilain, Helliain, Laitin, Pijck, Tarckain, Theeth:

1704: -, Asilain, Häliain, Lakoin, Pijk, Tarckain, Tet

1705: -, Asel:n, Asilain, Helliain, Pasoinen, Pijk, Tarkain, Thet

1706: -, Asilain, Hassil:, Heilain, Pesoin, Pijk, Tarkiain, Thett

1707: -, Aselain, Asilain, Erikoin, Helioin, Kallein, Passoin, Pijck, Thet

1708: -, Asilain, Helliain, Kallein, Pasoin, Pijk, Thet

1709: -, Asil:, Halvo:, Holo:, Paso:, Pijk, Thet

1710: -, Asilain, Kallein, Paso:, Pijk, Thet

1711: -, Assilain, Kollein, Pessoin, Pijck, Teet

1712: -, Assilain, Passoin, Pijck, Teet

1722: -, Härckein, Ikoin, Limatajn, Lipssain, Pajain, Suutarin

1723: -, Härköin, Lijmatain, Lipsain, Paijain, Pulkin

1724: -, Herckein, Hänninen, Lijmatain, Lipsain, Paijain, Pullkin

1725: -, Hännin, Härckein, Lipssain, Pafwilain, Pullk:n

1726: -, Hännin, Härckein, Lippssain, Pafwilain, Pullckin

1727: -, Dafwickain, Härckain, Härckein, Lippsain, Lähickoin, Nandelstadt, Pullckin

Kupsala

1647: Kupsa

1648: Kupsa

1649: Kupsa, Lamain

1650: Kupsa, Lamain

1651: Kupsa, Kupssa, Lauman

1652: Kupssa, Lamain

1654: Hofuinn, Kiskinen Kupsa, Kupsa

1655: Kupssa

1656: Kupsain

1662: -, Kåsmain

1663: Cosmain

Kurikkala

1647: Cainulainen, Tirroinen

1648: Tirronen

1649: Tirroinen

1650: Tirroin

1651: Tijrroin

1652: Tirroinenn

1654: Tirroinen

1655: Tirhoinenn

1656: Tirroin

1657: Tirroin

1659: Tirroin

1660: Tirmj

Kylä ei tiedossa

1649: Hyfuöin

1650: Hämäläin, Mannj Hämäläin

1651: Hemelein, Kurkoinen

1652: Hämäläin

1654: Haushainn, Skomakare

1655: Kiskin, Kämmeläinen, Skomare

1656: Kemiläin, Kiskin, Mämmj

1657: Kaupinn, Kämelein, Memmj

1659: -, Memmj

1660: -, Manni

LAlkuun

Laukkala

1647: Hejnoinen, Herrain, Laukain, Pärnäinen, Rautiainen

1648: Heinonen, Herranen, Laukanen, Pernein, Rautiain

1649: Heinoin, Herrain, Huttuin, Hyfuöitär, Kupsa, Laukainen, Lukoin, Melkoin, Parnäin, Pelkoin, Rautiainen, Ryss, Råiskåtar, Rångatar, Sallitar, Weijalain

1650: Heinoin, Herrain, Laukain, Pärnäin

1651: Heijnoin, Heinoinen, Herrain, Laukain, Pärnäin

1652: Heinoin, Herrain, Laukain, Pärnoin, Pärnäinn

1654: Heinoinen, Heinonenn, Herrainen, Lauckainen, Pernäinen

1655: Heinonenn, Herranenn, Laukain, Paiuin, Pernenenn

1656: Heijnoin, Herrain, Kirstoinen, Laukain, Pärnäin

1657: Heinoinen, Herrain, Lauckain, Paiain, Parfuin

1659: -, Heinoin, Heinoinen, Herrain, Laukain, Pardain, Pärnäin

1660: -, Heinoin, Herrain, Laukoin, Pärnoin

1662: Heinoin, Herrain, Laukain, Marain, Mustoin, Pernoin

1663: -, Heinoin, Herrain, Laukain, Marain, Mustoin, Pärnoin

1665: -, Hannukain, Heinoin, Herrain, Hotacka, Laukain, Lautain, Mustoin, Pernäin, Titatar

1666: -, Heinninen, Heinoin, Herrain, Hotala, Laukain, Mustoin, Pernain, Titatar

1667: -, Heinoin, Herrain, Hotoka, Laukain, Mustoin, Pärnäin

1668: -, Hannukain, Heinoin, Hennin, Herrain, Laukain, Mustoin, Pernain

1669: Hannukain, Hatack, Heinoin, Herrain, Laukain, Mustoin, Pernain

1673: Heinoin, Herrain, Lauckain, Mustoin, Pernain, Pernein

1675: -, Laukain, Mustoin, Pernain

1676: -, Laukainen, Limata, Mustoin, Pernain

1677: -, Laukainen, Laukon, Limata, Mustoin, Pernain, Pernainen

1678: -, Laukainen, Limata, Mustoin, Pernain

1679: -, Laukain, Lijmatain, Mustoin, Pärnäin

1680: Lambiain, Limatain, Mustoin, Pärnein, Pärnoin

1682: -, Laukain, Limatain, Mustoin, Permäin, Pärnein, Toropain

1688: -, Penna, Purhoin, Pöreinen

1690: -, Laukain, Laukonen, Paunonen, Pernäinen, Purhoin

1693: -, Hemoin, Peerin, Peerrain, Perhoin

1694: -, Penoin, Pernäin, Pollin, Purhoin

1697: -, Hemoin, Lackoin, Penoin, Pernain, Purhoin

1699: Penoin, Pernain, Purhoin

1700: Penoin, Pernoin, Pinnoin, Purhoin

1701: -, Penoin, Pernein, Purhoin

1702: -, Peernoin, Pennoin, Purhoinen

1703: Penoin, Pernoin, Purhoin, Pässoin

1704: Hettoin, Lefwoin, Pernoin, Poinöin, Purhoin, Päsoin

1705: -, Lewoin, Pernoin, Purhoin, Pönein

1706: -, Lefwoin, Pernein, Pernoin, Purhoin, Pönnöin

1707: Lefwein, Mustoin, Perrenoin, Purhoin, Pöinoin

1708: Lefwein, Mustoin, Perenoin, Puroin, Pöijnoin

1709: -, Muko:, Parnoin, Perno:, Puro:, Pönnin

1710: Muck:, Must:, Perno:, Pernoin, Pur:, Pönnin

1711: Pemmoin, Pernain, Purhoin, Pömein

1712: Hässein, Läskinen, Penna, Pennain, Purhoin

1722: -, Häissein, Kiski, Mustoin, Purnain, Puroin

1723: -, Häisäin, Kiski, Mustoin, Purhoin, Pärnoin

1724: Hässein, Mustoin, Pennoin, Pernoin, Purhoin

1725: Heinoin, Hässein, Mustoin, Pernain, Purhoin

1726: Hässein, Mustoin, Pernoin, Purhoin, Råckain

1727: Hassein, Mustoin, Pernain, Purhoin, Pustin, Råckain

Lauteala

1647: Harmainen, Lautiain

1648: Harmain, Lautiain

1649: Harmain, Lautiainen

1650: Lautiain

1651: Lautiainen

1652: Lautiain

1654: Lautiain

1655: Lauttiainn

1656: Lautiain

1657: Lautiain

1659: -, Lautiain

1660: -, Lautiain

1662: Hatzoin, Lautiain

1663: Hatzoin, Laitiain

1665: Hasoin, Lautiain

1666: Hasoin, Lautiain

1667: -, Laittin

1668: -, Lautiain

1669: -, Lautiain

1673: -, Lautian

1675: -, Lautiain, Lautian

1676: -, Lautiain, Lautian

1677: -, Lautian

1678: -, Lautinen

1679: Lautiain

1680: Lautiain

1682: Lautiain

1688: -, Hassuein, Laitin

1690: -, Hasånen, Laitin

1693: Halloin, Lattiain

1694: -

1697: -, Lattein, Lattiain

1699: Latiain, Lautiain

1700: Latiain, Lautiain

1701: -, Laitiain, Latiain

1702: -, Laitiain, Lautiain

1703: -, Laitiain

1704: -, Laitin, Laituin

1705: -, Laitin, Laituin

1706: -, Laitin

1707: -, Laitein, Laitin

1708: -, Laitein

1709: -, Laitin

1710: -

1711: -

1712: -

1722: -, Wästerin

1723: -, Wästerin

1724: -, Wästerin

1725: Wästerin

1726: Wästerin

1727: Purhoin

Lehikkola

1647: Lehikoinen

1648: Lehikoin

1649: Lehikoinen, Newla

1650: Lehikoin, Lehikåin, Neula

1651: Lehijkoin, Neula

1652: Lehikoin, Neula

1654: -, Kjskinen, Lehikoin, Neula

1655: -, Kiskinen, Leikoin, Neula

1656: -, Lehikoin, Neula

1657: -

1659: -

1660: -, Neula

1662: -, Heuroin, Lehikoin, Neula, Remoin

1663: -, Häyröin, Lehikoin, Neula, Remoin, Wanhain

1665: -, Heuruin, Lehikoin, Remuin

1666: -, Lehikoin, Rahoin, Rohoin

1667: -, Hirwoin, Lehikoin

1668: -, Lehikoin

1669: -, Lehikoin

1673: -, Bengdin, Lehickoin

1675: -, Bengtin, Lehikoin

1676: Bengtinen, Hangi, Hywoin, Lehikoin

1677: Bengtinen, Lehikoin

1678: Bentinen, Lehikoin

1679: Bengtin, Lehikoin

1680: Bengtin, Hämelein, Leikoinen

1682: Bengtin, Hämel:, Leikonen

1688: -, Leckoin, Lockain, Pross

1690: Bengtin, Lackonen, Leckoin, Matiskain, Mustoin, Råikoinen

1693: Bengtin, Lechikoin

1694: Bengtin, Kerwein, Lehikoin

1697: Afweinn, Bengtin, Kerwain, Lechkoin

1699: Bengtin, Lekoin

1700: Bengtin, Läckoin

1701: Bengdtin, Läckoin

1702: Bengdtin, Läkoin

1703: Bengtin, Lekoin

1704: Läckoin

1705: -, Lackoin

1706: -, Lehkoin, Nullpoin

1707: -, Läckolein, Nulpoin

1708: Leckoin, Malliain, Nulpoin

1709: Lacko:, Malia:, Nulpo:

1710: Kamo:, Leck:, Malian

1711: Komoin, Lautiain, Lehikoin, Malliun

1712: Lehickoin

1722: -, Lächekoin, Lächickoin

1723: -, Lähikoin, Siskoin

1724: -, Bengtin, Lähickoin, Siskoin

1725: -, Bengdtin, Lähickoin, Siskoin

1726: -, Bengdtin, Kammoin, Lähickoin

1727: Bengdtin, Lähickoin, Ruhoin

Leipämäki

1651: Hallinen, Härkein, Meloijn

1652: Härkäin, Kankuinn, Meloin

Leskelä

1647: Leskinen

1648: Leshin

1649: Leskin

1650: Leskin

1651: Leskin

1652: Leskin

1654: Härkäinen, Leskin, Leskinen

1655: Härkenenn, Läskinenn

1656: Härkain, Leskin

1657: Härkenen, Läskinen

1659: -, Läskin, Läskinen

1660: -, Leskin, Leskinen, Läskin

1662: -, Leskin

1663: -, Leskin

1665: -, Kärkj, Leskinen

1666: -, Kärki, Leskin

1667: -, Kärckj, Leskin

1668: -, Kärki, Leskin, Leskinen

1669: -, Kerki, Leskinen

1673: Leskin

1675: Leskin, Leskinen

1676: Leskeläin, Leskin

1677: Leskin, Leskinen

1678: Leshinen

1679: -, Leskin

1680: -, Leskin

1682: -, Läskin

1688: -, Ackmolder, Läskin

1690: -, Läskin

1693: -, Härkarin

1694: -, Hakorin

1697: Hackorin, Läskin

1699: -, Leskein

1700: Harekin, Läskin

1701: Haikarin, Läskinen

1702: Harak:n, Leskin

1703: Harakain, Leskin

1704: Harackain, Läskin

1705: Harckain, Läskin

1706: Härckain, Leskin

1707: Härkein, Läskin

1708: Haikarin, Leskin, Martin

1709: Hackarin, Leskin, Martin

1710: Hackar:, Leskin, Martin

1711: Haikarain, Leskin, Martin

1712: Haikarain, Läskin

1722: -, Hajkarin, Läskin

1723: Haikarin, Läskin

1724: Haikarin, Läskin

1725: -, Haikarain, Läskin

1726: Hackarain, Läskin

1727: Hackarain, Läskin

Lievola

1647: Hamuinen

1648: Hamunen

1649: Hamuin, Heinotar, Lefuoinen, Lehikoin

1650: Hamuin, Lefwoin, Lehikoin

1651: Hamuijn, Lefuoin, Lehijkoin

1652: Hamuin, Lefwoin, Lehickoin

1654: Hamuinen, Lefuoinen, Lehikäinen

1655: Hamunen, Lefwenenn, Lekoinen

1656: Hamuin, Lefuoin, Lehijkoin

1657: Hamuinen, Lehikon, Lewoinen

1659: Hamuin, Lehikoin, Lewoin, Pernein

1660: Hannuin, Lehikoin, Lewoin, Pärnain

1662: Hamuin, Lehikoin, Lewoin

1663: Hamuin, Lehikoin, Lewoin

1665: Hamuinen, Lehikoinen, Lewoin, Pardain

1666: Hamuin, Hennin, Lewoinen

1667: Hamuin, Lefwoin

1668: -, Hamuin, Lewoin

1669: -, Hamuin, Lewoin

1673: -, Lefwoin, Lickoin

1675: Hamuin, Lewoin, Liukoin

1676: Hamuin, Lewoin, Lijkain

1677: Hamunen, Lewoin, Lijkain

1678: Lewoin, Lijkain

1679: Lefwoin, Lijkain

1680: -, Hamuin, Leskin, Lijkain

1682: Hamuin, Leskin, Lijkain

1688: Lafwoin, Laskin, Lefwoin, Leskein, Leskin, Lieskein, Läskinen

1690: Lefwein, Lijkain, Läskin

1693: -, Laskin, Lefwoin, Läskein

1694: -, Lijkoin, Läskin

1697: Ihalain, Lijkoin, Läskin, Puhruin

1699: Läskin, Purhoin

1700: Läskin, Purhuin

1701: Läskinen, Purhoinen

1702: Leskein, Purhoinen

1703: Leskin, Limatain, Martin, Purhoin

1704: -, Laskin, Lijmatin, Martinen, Purhoin

1705: Leskin, Lijmatin, Martin, Purhoin

1706: Leskin, Limatin, Martin, Purhoin

1707: Lijmatin, Läskin, Martin, Purhoin

1708: Leskin, Lijmatin, Puroin, Wahwain

1709: Leskin, Lijmata:, Puro:, Wachva:

1710: Leskin, Limatain, Pur:, Wawain

1711: Lijmatain, Läskin

1712: Leskin, Lijmatain

1722: Limatain, Läskin, Poppius

1723: Lijmatain, Läskin, Poppius

1724: Härckein, Lijmatain, Läskin, Martin, Piroin, Sparre, Tarckiain

1725: Lijkain, Lijmatain, Läskin, Martin, Sparre

1726: Lijmatain, Läskin, Purhoin, Sparre

1727: Lijmatain, Läskin, Purhoin, Råikoin, Sparre

Lipsala

1647: Lipsa

1648: Lipsanen

1649: Lipsainen

1650: Lipsoin

1651: Lipssaijn

1652: Lipssain

1654: Lipsainenn

1655: Lipsanenn

1656: Lipsain

1657: Lipsainen

1659: Lipsain

1660: Lipsain

1662: Lipsain

1663: Lipsain

1665: Lirsoin, Sopain

1666: -, Lipsain, Sopain

1667: -, Lipssain, Soppain

1668: Lipsain, Sopain

1669: -, Lipsain, Sopain

1673: Lipsain, Sopain

1675: Sopain

1676: Sopain

1677: Sopoin

1678: Sopoin

1679: -, Sopainen

1680: Lipsain, Såpain

1682: -, Lipsain, Såpain

1688: -, Stepin

1690: Lipsain

1693: Lijpsain, Parkin

1694: Lipsain

1697: -, Gyllenspan, Leckoin

1699: Gyllenspån

1700: Gyllenspång, Rimpuin

1701: -, Wätäin

1702: -, Böllia, Wätein

1703: -

1704: -, Böllia, Wettein

1705: -, Böllia, Wettein

1706: -, Wetein

1707: Kettuin

1708: Kättein

1709: Kettuin

1710: Otin

1711: Otin

1712: Otin

1722: Warjus

1724: Hirfwoin, Schuld

1725: -, Hirfwoin, Schultz

1726: -, Hirfwoin, Schullt, Wijssain

1727: Hirfwoin, Schult

Luomala

1673: -

1675: -

1676: -

1677: -

1678: -

1679: -

1680: Lohmain

1682: Lohmain

1688: -, Lochonien

1690: Luomain

1693: Lochmain

1694: Lahmain

1697: Lahmain

1699: -

1700: Kupsain

1701: -

1702: -

1703: -

1704: -, Håckal:n

1705: -

1706: -

1707: -, Hackolain

1708: -, Hackol:

1709: -, Hakol:

1710: -, Hakolin

1711: Hakolain, Muukoin

1712: Hackulin

1722: Hakulin

1723: Achtmöller, Hackulin, Kankoin

1724: Achtmoller, Hackulin, Kanckuin

1725: Hackulin, Kanckuin, Puhackain, Wännäl:n

1726: Hackulin, Kanckuin, Kämmil:, Wännäl:

1727: Hackulin, Kankuin, Kämmil:n

MAlkuun

Maarala

1647: Maarainen

1648: Marain, Maranen

1649: Marainen

1650: Marain

1651: Marain

1652: Marain, Marainenn

1654: Ahoin, Härckäinen, Marainen, Marainn

1655: Maranenn

1656: Kupsa, Marain, Marain Kupsa

1657: Marain, Marainen

1659: -, Härkönen, Marain, Pasain

1660: -, Härkein, Marainen, Pasoin

1662: -, Ahoin, Härkäin, Marain, Muikoin, Pasain, Pennain, Pirat

1663: -, Ahoin, Härkäin, Marain, Muikuin, Pasain, Pennain, Pijra

1665: -, Ahioin, Ahoin, Härkäin, Marka, Pasain, Pijrain

1666: -, Ahoinen, Härkäin, Marala, Pasain

1667: -, Ahoin, Enrot, Hyf:, Hyfwäin, Häckinen, Marola, Pasain

1668: -, Ahoinen, Herkein, Herkäin, Hywoin, Marain, Pasain

1669: -, Ahoin, Ahoinen, Herkein, Hywoin, Marain, Pasain

1673: Heinonen, Marain, Marrain, Passain

1675: Heilain, Marain, Pasain

1676: Heilain, Marain, Marainen

1677: Heilain, Marainen, Maranen, Marsen

1678: -, Heiland, Maroin, Maroinen

1679: Heijlain, Marain

1680: Marain

1682: Marain

1688: -, Marain

1690: Maarain

1693: -, Halloin, Marain

1694: -, Halloin, Marain, Pernain

1697: -, Halloin, Marain

1699: Marain

1700: Marain

1701: -, Marain

1702: Marain

1703: -, Marain

1704: -, Marain

1705: -, Marain, Morain

1706: -, Marain

1707: -, Marain

1708: -, Marain, Mörain

1709: -, Mara:

1710: -, Marain

1711: -, Marain

1712: -, Marain

1722: -, Haickarin, Marain

1723: -, Haikarin, Marain

1724: -, Maarain, Marain, Parckin

1725: -, Marain, Parckin

1726: -, Marain, Parckin

1727: -, Marain, Mönckein, Parckin

Maivala

1647: -, Anttoinen, Caipainen, Condiain, Cosmain, Hämäläinen, Hännin, Hångatar, Ifuotar, Ihalembinen, Ingitär, Kemilitär, Kemilätär, Kinnaritär, Komåinen, Kuifualainen, Kumma, Kärkäin, Kåtilainen, Lapwetelainen, Lehijkoinen, Lipsainen, Martti, Melkanen, Mustotar, Måilatar, Paunoinen, Pyllkäinen, Remoinen, Råikoinen, Råkolainen, Turkia, Wäisäin

1648: -, Antonen, Caipanen, Condia, Cosmanen, Cuualain, Hemelein, Hennin, Ihalembin, Kemileter, Kotilain, Kumma, Lapuetelein, Lehikoin, Marti, Miekain, Pylkein, Remonen, Roikonen, Rokolain, Turkia, Weisenen

1649: -, Antton, Caipain, Caupin, Condia, Cosmain, Harmain, Hatzoin, Hämäläin, Hänninen, Håkain, Ihalembinen, Keistin, Kemilitär, Kuiwalain, Kåkåin, Kåtilain, Lambain, Lapweteläin Lyiyinen, Leinoinen, Lipsainen, Muikuinen, Mustoin, Mustoinen, Måkatar, Månoinen, Natzak, Parkoitar, Patela, Patola, Pernäin, Punda, Purhoin, Pylköin, Pöyhäin, Remoin, Ryhäin, Ryss, Räisäin, Råikon, Råpoin, Sauolain, Stafanain, Taiwain, Turakatar, Turkia, Wachwoin, Wachwotar, Westerin

1650: Caipahin, Condia, Cosmain, Hännin, Ihalembin, Turkiain

1651: Caipaahain, Condia, Cossmain, Hännin, Ihalembinen, Turakain

1652: Condia, Cossmain, Henninen, Ihalembin, Kaipanin, Turkiain

1654: Caipiain, Condia, Cosmain, Cosmainen, Hänninen, Ihalambin, Lilieshöld, Pasainn, Turkinn

1655: Caipanenn, Condia, Cossmanenn, Henninenn, Ihalambinn, Turgia

1656: Caipain, Condia, Cossmain, Hännin, Ihalembin, Sutin, Turkia

1657: Condia, Cåssman, Hemin, Ihalembin, Kaipainen, Turkia

1659: -, Caipain, Condia, Cåssmain, Ihalembinen, Turkia

1660: -, Caipiain, Condia, Cuossmain, Ihalambinen, Suthmes, Turkia

1662: -, Caipiain, Condia, Heilain, Henninen, Kabaka, Kåsmain, Lambinen, Sutimes, Turdia

1663: -, Caipiain, Condiain, Hännin, Kåsmain, Lambin, Sutimies

1665: -, Caupiain, Condia, Condiain, Halain, Hänninen, Kuossmain, Lambinen, Sutinen

1666: -, Condiain, Cuossmain, Halain, Hämeläin, Hänninen, Kåpoin, Lambinen

1667: -, Condiain, Heilain, Hemel:, Hännin, Kapainen, Kossma, Lambinen

1668: -, Condiain, Cuossma, Heilain, Hennin, Hämeläin, Kaipain, Lambinen, Liuster, Pekein

1669: -, Caipainen, Condiain, Cuossma, Heilain, Hennin, Hämeläin, Lambain, Lambinen, Liuster, Parkain

1673: -, Condia, Heilain, Huttuin, Hännin, Kaipain, Lambin, Tarkin

1675: -, Condein, Condia, Heilain, Hennin, Jusseroin, Kaipain, Lambinen, Tarkinen

1676: -, Caipiain, Condia, Haikarin, Henninen, Jusseroin, Lambin, Tarkinen

1677: -, Caipia, Condia, Haikarin, Henninen, Jusseroin, Lambinen, Tarkinen

1678: -, Condia, Haikarin, Helain, Jussoroin, Lambinen, Tarkinen

1679: -, Condia, Haikarain, Haloin, Heilain, Hännin, Jusseroin, Lambin, Pardain, Tarkiain

1680: -, Condia, Cossman, Haikarain, Halloin, Heilain, Hännin, Jufwoin, Lambin, Pardain, Puttoin, Tarkiain

1682: -, Condia, Haloin, Heilain, Hännin, Jusseroin, Keistin, Lambin, Tarkiain

1688: -, Condin, Hejlain, Hockunn, Hänin, Juseroin, Kustin, Lambin, Tarkain

1690: -, Haikarin, Hamuin, Heilain, Hämäläin, Härkäin, Jusseroin, Käisten, Kåndin, Lämbin, Pekurin, Tarkiain

1693: -, Haickarain, Henien, Jusorin, Kandin, Lambain, Tarkoin

1694: -, Hakorin, Hänin, Jusorin, K_stin, Kondin, Lambien, Tarkoin, Wättein

1697: -, Hackorain, Hännin, Jusorin, Kandin, Kastin, Murdoin, Tarckain

1699: Hackorin, Hemeloin, Härckein, Hönen, Kåndein, Kåstiein, Pottrin, Tarckain

1700: -, Dyster, Hamuin, Heckorain, Hämelein, Härckein, Kåndein, Kåstiain, Pättein, Tarkoin

1701: -, Haikarain, Hämäläin, Hännin, Härkäin, Käistinen, Kåndiain, Pettyin, Tarkoin

1702: -, Hackarain, Hannin, Hemel:, Härkein, Kåndinen, Kåstiain, Pätteinen, Tarkoin

1703: -, Hackarain, Hanin, Harckäin, Hejulain, Hemel:, Kastiain, Kåndin, Parin, Parkoin, Pijk, Tarckoin

1704: -, Hackarain, Hanin, Heijnul:n, Hämel:n, Keistein, Kåndin, Parkoin, Pedikain, Pundain, Tarckain

1705: -, Hackarain, Haikarain, Hemel:n, Hännin, Kiskein, Kåndin, Pedickain, Pundain, Tarckoin

1706: -, Hackarain, Hemel:, Henin, Herkein, Kiskin, Kåndin, Pedikain, Tarkoin

1707: Hackorain, Heijnulain, Hemel:, Hämä, Härkein, Kondin, Parkein, Pedikain, Tarkoin, Tefwand

1708: -, Hackorain, Hemel:, Hännin, Härckein, Kandin, Kestein, Parckein, Pedikain, Tarckoin, Tefwoin

1709: -, Hacka:, Hemel:, Hännin, Härke:, Kijskin, Kånd:, Pedicka:, Pylke:, Tarcko:, Terfvo:

1710: -, Haikarin, Hemel:, Hynnin, Härkäin, Kijskin, Kondin, Parkoin, Pyl:, Tarck:, Tarfw:

1711: -, Haikarain, Hännin, Härckein, Keijstin, Komoin, Kåndin, Parckin, Pyllckein, Tarkia, Teifwain, Terfwoin

1712: -, Haikarain, Hänninen, Härkein, Kammoin, Keistin, Kåndiain, Läfwiäin, Parckin, Puttkinen, Pyllkein, Tarckiain, Teifwain, Toifwain

1722: -, Haickarin, Haikarin, Hunninen, Härckäin, Käisti, Kåndiain, Täifwas

1723: -, Cossmain, Cåndiain, Haikarin, Hallinen, Hänninen, Härkein, Tåifwas

1724: -, Andick:n, Condiain, Coussmain, Haikarain, Hallinen, Harckein, Heilain, Hänninen, Härckein, Teif:, Täifwain

1725: -, Andick:n, Coussmain, Gadda, Hackarain, Haikarain, Hallinen, Hännin, Härckein, Kåndiain, Teif:, Teifwa

1726: -, Andickain, Clementioff, Coussmain, Hackarain, Haikarain, Hallin, Hännin, Härckein, Kåndiain, Teif:, Teifwa, Wadell

1727: -, Andick:n, Coussmain, Hackarain, Hännin, Härckein, Hållm, Kåndiain, Teif:, Toifwa

Mattila

1665: -, Keiko, Kupparin, Pöndinen

1666: -, Koiko, Kupparin, Pasain, Pöndin

1667: -, Kupparin, Pasain, Pöndin

1668: -, Pasain

1669: -, Pasain

1673: -, Kotilain, Passain

1675: -, Härkoin, Pasain

1676: -, Härkäin, Pasoin

1677: -, Herkainen, Pasainen

1678: -, Herkeinen, Pasoinen

1679: -, Härkäin

1680: -

1682: -, Henin, Kupsain

1688: -, Uckoin

1690: -, Uickoin

1693: -, Kiemel:, Parkenen, Uckoin

1694: -, Parkoinen, Pasain, Uckoin

1697: -, Parkonein, Uckoin

1699: Parkoin

1700: Parkoinen

1701: Parkoinen

1702: Parkoin

1703: -, Parkunen

1704: -, Läiniein, Parckuin

1705: -, Parckoin

1706: -, Parckoin

1707: -, Lautiein, Pärkoin

1708: -, Laitin, Parckoin

1709: -, Laitin, Parckain

1710: -, Laitin, Parckuin

1711: -, Lautin, Parckuin

1712: -, Lautiain, Parckuin

1722: -, Lautiain, Parckin, Sumiain

1723: -

1724: -, Kämiläin, Uckoin

1725: -, Pernoin, Rässein

1726: -, Pernoin, Rässein

1727: -, Pernain, Rässein

Miettula

1649: Råkålain

1650: Råkolain

1651: Rokolain

1652: Rokolain

1654: Råkolain

1655: Rokolainenn

1656: Häräter, Rokolain

1657: Rokolain

1659: Rokolain

1660: Råkolain

1662: Miettuin

1663: -

1665: -, Eenrooth, Huttuin, Härkäin, Härköinen, Pätyinen, Rimpi

1666: -

1667: -

1668: -

1669: -

1673: Rockalain

1675: Rokolain

1676: Rokolain

1677: Rokolain

1678: Rokolain

1679: Rokolain

1680: Rokolain

1682: Råkolain

1688: Rocklain

1690: Råckel:n

1693: -

1694: Rockol:

1697: Rockol:

1699: Kattelain

1700: Kåttelain

1701: Kåtilain

1702: Kåtellainen

1703: Kåttelain

1704: Kåtilain

1705: -, Ketelain

1706: -, Kåttelain

1707: -, Kåttelain

1708: -, Kåttel:

1709: -, Kåttel:

1712: Tirroin

1722: Tirroin

1723: Tirroin

1724: Tirroin

1725: Huiskain, Tirroin

1726: Huiskain, Tirroin

1727: Huiskain, Tirroin

Murtois

1647: Hämäläin, Hämäläinen, Hörköinen, Pafuilainen

1648: Hemelain, Hemelein, Herkeinen, Pauilainen

1649: Hämäläin, Härkäin, Oikarin, Pauilain

1650: Hämäläin, Härköin, Ihalain, Pafuilain

1651: Hämelein, Hämälein, Hämäläin, Härkeinen, Ihalain, Pauilain

1652: Heinäläin, Hämeläin, Härkäin, Ihalain, Pafuilain

1654: Hämäläinen, Härkäinen, Ihalainn, Paffwilainn

1655: Hammelainen, Hämmelainen, Hämmelainn, Härckes, Ihalainn, Launoin

1656: Hämäläin, Härkein Littopä, Ihalain, Littopä

1657: Hemelein, Hemelein Murd:, Hämälein, Härkein Litopä, Ihalain, Litopä

1659: Hämelein, Härkin Litopä, Ihalain

1660: Condiain, Hämälain, Hämäläin, Littopä

1662: Hemelein, Hemeläin, Littopä

1663: -, Hamelein, Hemelein, Littopä

1665: -, Hämeläin, Littopä, Murdo

1666: -, Heikinen, Hämeläin, Littopä, Murdo

1667: -, Hämäl:, Hämäläin, Littapä, Murda

1668: -, Hämeläin, Karialain, Littopä, Merda

1669: -, Carialain, Hämeläin, Littopä, Murdo

1673: -, Hemelein, Hämelein, Härkein, Sajain

1675: -, Hämeläin, Härkein

1676: Hämel__, Hämeläin, Härkein

1677: Herken, Hämelein, Hämäläin

1678: Hemelein, Herkein

1679: -, Hemälein, Herkäin, Hämälein

1680: -, Hämel:, Hämelein, Härkein

1682: Hämel:, Hämeläin, Hämäläin, Härkein

1688: Carstenius, Hemel:, Horkein, Murdoin

1690: -, Carstenius, Hämäläin, Härkäin, Murdo

1693: -, Busch, Carstenius, Halloin, Hemel:, Hemelain, Kondin, Rockol:n

1694: -, Buusch, Carstenius, Hemel:

1697: -, Buusch, Carstenius, Hemel:

1699: -, Busk, Carstenius, Hemel:

1700: -, Busck, Carstenius, Hemel:n, Hemelein

1701: -, Busk, Carsten, Hämäl:n, K__uin, Kaupuin, Martin

1702: -, Buck, Carsten, Hemel:, Kaupinen, Pannoin

1703: -, Busch, Carsten, Hemel:n, Härckäpa, Kaupun, Kiskin, Merdoin

1704: -, Busk, Hamel:, Häineläin, Hämel:n, Kaupin, Kiskin, Murdoin

1705: -, Busck, Hemel:n, Kaupin, Kiskin, Murdoin

1706: -, Busck, Hammoin, Hemelein, Kaupin, Parkoin, Snickarin

1707: -, Busk, Hamain, Hemel:, Kaupin, Kondin, Käriain, Parkin, Snickarin

1708: -, Buske, Haloin, Hemel:, Kaupin, Käriain, Lamain, Snickarin

1709: -, Busch, Hamo:, Hemel:, Kaup:, Lama:

1710: -, Busck, Hemel:, Homain, Kop:, Lamain, Lefw:, Rimp:

1711: -, Busch, Hamuin, Hemel:n, Kaipainen, Lamain, Lefwoin

1712: -, Busk, Hamuin, Harckain?, Hämel:n, Kapiain, Kåndiain

1722: -, Busch, Hämäl:, Wehman

1723: -, Busch, Hämmäl:, Härkein, Hötöläin, Marain, Weehman

1724: -, Clementioff, Hämälein, Härckein, Wehman

1725: -, Clementioff, Hämäl:n, Härckein, Kaipain, Weeman

1726: -, Clementioff, Hämmäl:n, Härckein, Kaipain

1727: -, Clementioff, Hämmälein, Härckein, Sillfbäck

Mustola

1648: Mustoin

1649: -, Mustoinen

1650: -, Mustoin

1651: Lijmatain, Mustoijnen

1652: Limatain, Mustoinn

1654: -, Mustoinen, Ryhäinen

1655: Mustonenn, Ryhenenn

1656: Längäin, Mustoin, Mustotar, Ryhäin

1657: Langinen, Limattain, Rohininn

1659: Längä

1660: Lang

1662: Längä

1663: Längå

Mäköis

1647: Aufuinen, Kemiläinen, Tenhunen, Wenäläinen

1648: Awuinen, Kemilein, Tenhunen, Wenelein

1649: Ilmarij, Kemiläin, Kemjleinen, Tenhuin, Wenäläin

1650: Ilmarij, Kemiläin, Tenhuin, Wenäläin

1651: Aufuinen, Illmarj, Kemelein, Tänhuinen, Wänäläin

1652: Ilmarj, Kämil:n, Kämiläin, Tenhuin, Tutako? Aufwin, Wänäläin

1654: Auffuinen Illmarj, Cosmatar, Illmarj, Kemiläinen, Rosensmid, Suidtar, Tenhuin, Tenhuinen, Wenäläinenn

1655: Auufnenn, Kämmelainenn, Känmeleinen, Tenhuinn, Tenhunenn

1656: Ilmarij, Kemiläin, Tenhuin

1657: Hämilein, Hämoinen, Illmarin, Tenhuin, Thenhuinen

1659: -, Illmar, Kämilein, Tenhuin

1660: Ilmar, Kainulain, Thenhoin, Thenhuin, Thennuin, Winter

1662: -, Ilmar, Kämilein, Kämiläin, Tenhuin

1663: -, Hämelein, Hämälein, Ilmar, Tenhuin

1665: Härkein, Ilmar, Kemiläin, Lembin, Tenhuin

1666: -, Härkäin, Kemiläin, Kämeläin, Tenhuin

1667: -, Hämäl:, Hämälain, Härkäin, Tenhuin

1668: -, Kemeläin, Kämeläin, Kärkäin, Tenhuin

1669: -, Auwin, Heinoin, Kemeläin, Kemiläin, Kärkes

1673: -, Aufwin, Heinoin, Härckein, Kämelein, Kämilein, Oinoin, Pulckoin

1675: -, Aufwinen, Härkein, Kämiläin, Oinon, Pulkin, Randain

1676: -, Aufwinen, Härkein, Kemiläin, Oinon, Pylkoin

1677: -, Aufuin, Kemil, Oinon

1678: Aufwinen, Kemelein, Ojoin

1679: Aufwin, Kemiläin, Oinoin

1680: -, Aufwin, Condia, Kemiläin, Kämilein, Käriein, Oinoin

1682: Aufwin, Condia, Ihalain, K__, Kemiläin, Oinoin

1688: -, Capiain, Kemel:, Kiskin, Åinoin

1690: -, Hojonen, Hämäläin, Kiskin, Oinoin, Sopanen

1693: Aufwoin, Kiskin, Oijnoin, Soppain

1694: Afwin, Kiskin, Oijnoin, Soppoin

1697: -, Afwin, Kiskin, Oijnoin, Soppoin

1699: Aufwin, Kiskin, Sopoin, Åinain

1700: Aufwoin, Kiskin, Oinoin, Såpoin

1701: -, Aufwin, Kiskin, Såpainen, Åijnoin

1702: -, Aufwoin, Kiskinen, Kåpoinen, Åinoin

1703: Aufwoin, Kiskin, Oinoin, Safwolain, Såpoin

1704: Aufwin, Kijskin, Safwolain, Såpon, Åinoin

1705: -, Aufwoin, Kiskin, Onnoin, Peckorin, Såpoin

1706: -, Aufwin, Kiskin, Såpoin, Åjnoin

1707: Aufwoin, Kiskin, Ojnoin, Safwolain, Såpoin

1708: Aufwoin, Kijskin, Oinoin, Safvol:, Såppoin

1709: -, Aufwi:, Hemel:, Kijski, Safvo:, Såppo:, Åino:

1710: -, Aufw:, Hemel:, Kijskin, Oin:, Oinoin, Savo:, Sep:

1711: Aufwin, Hemel:, Safwol:n, Såpain, Åinoin

1712: Aufwin, Hemel:, Safwol:n, Såpain, Åinoin

1722: Aufwin, Paijuin, Åjnoin

1723: Aufwin, Åinoin

1724: Aufwin, Kiskin, Sångoin, Åinoin

1725: Aufwin, Kiskin, Kämmil:, Åinoin

1726: Aufwin, Kiskin, Kommul:, Åinoin

1727: Aufwin, Kaipoin, Kiskin, Kommul:, Åinoin

Männynmäki

1647: -, Pardain

1648: -, Pardain

1649: -

1650: -

1651: -

1652: -

1654: -, Kilckinn, Pardain

1655: -, Pardain

1656: -, Launin, Pardain, Uckoin

1657: -, Kilkinen, Parkain

1659: -, Pardain, Röhein

1660: -, Pardain, Ryhein

1662: Aniain, Henttuin, Ryhäin

1663: Aniain, Henttuin, Ryhäin

1665: -, Aniain, Grabbe, Hapilain, Huttuin, Röhöin

1666: -, Ainiain, Grabbe, Huttuinen, Rähuin

1667: -, Cossmain, Grabbe, Huttuin, Kituin, Nikitar, Oinoin, Ryhäin

1668: -, Aniain, Grabbe, Huttuin, Ryhäin, Tijhoin

1669: -, Aniain, Grabbe, Huttuin, Hämel:, Ryhain

1673: -, Annian, Grabbe, Hamuckain, Hyfwoin, Hytiein, Jeskelein, Julckuin, Lilius, Ryhein, Sorin

1675: -, Cammoin, Grabbe, Hytiäin, Hywoin, Hämeläin, Laitin, Lillius, Oiniain, Pardain, Ryhäin, Westerin

1676: -, Grabbe, Lautiain, Lewoin, Oininen, Ryhäläin

1677: -, Aninen, Ryhelan

1678: -, Ajniain, Ryhein

1679: -, Aniain, Ryhein

1680: Aniain, Kuhoin, Ryhäin, Turakain

1682: -, Aniain, N___, Turakain

1688: -, Aniain, Turakain

1690: -, Turukain, Wänäläin

1693: -, Kurhoin, Nigreus, Turakain, Wanelain

1694: -, Kaipain, Kurhoin, Nigreus, Ryhain, Turakain, Wänel:

1697: Kaipain, Nigreus, Ryhain, Tirain, Turakain, Wänelain

1699: Bronerius, Jörckoin, Kamoin, Sveconius, Turackain

1700: Kamoin, Laitiain, Sveconius, Tijroin

1701: -, Bronerij, Kannoin, Lambin, Sveconius, Tirroin

1702: -, Broneri, Kamoin, Sweconius, Tirroin

1703: -, Aniain, Brunnerus, Hemel:, Kamoin, Lambin, Martin, Meckel:, Sveconius, Tijrain

1704: -, Bronnerus, Hämäl:n, Kemoin, Lambin, Mackol:n, Sveconius, Tijroin

1705: -, Bronerj, Kommoin, Sveconius, Tijrain

1706: -, Bronerj, Hemelein, Seconius, Tjroin

1707: -, Ahijnoin, Hemel:, Kammoin, Mutelain, Poppius, Päckoin, Sveconius, Tijroin

1708: -, Ahinoin, Kamoin, Kåndin, Mutel:, Poppius, Råckain, Sveconius, Tirroin

1709: -, Hemel:, Kijskin, Lacko:, Mara:, Poppius, Svensk, Tirain, Åino:

1710: -, Hemel:, Keck:, Oino:, Oinoin, Poppius, Sorvain, Swensk, Tirro:

1711: -, Poppius, Swänsk, Säkin, Teitin, Tirroin, Ullmoin

1712: -, Poppius, Rittz, Swensk, Tirroin, Ullmoin

1722: -, Kaipain, Mardickain, Poppius, Tirroin

1723: -, Hassuin, Hämmäl:, Härkäin, Kaipoin, Mardikain, Poppius, Tirroin

1724: -, Harckein, Hardickain, Huijain, Hämäl:n, Hämälein, Hångain, Kåtilain, Poppius, Tirroin

1725: -, Huijain, Härckein, Mardickain, Poppi, Poppius, Tirroin

1726: Mardickain, Paunoin, Pijck, Poppi, Poppius, Tirroin

1727: -, Hipsatar, Pick, Poppius, Rimpj, Tanninen, Tirroin, Wäissein

Mäntynen

1651: Hallinen, Halloin, Kiskinen, Wijhawaijnen, Wijhawainen

1652: Haloinn, Helin, Hälin, Kiskinenn, Wihawain, Wihawainn

NAlkuun

Narila

1648: Narinen, Taruain?

1649: -, Narinen, Tarfuainen

1650: Narin, Tarfwain

1651: Narinen, Tarfuain

1654: Paunoinenn

1655: Narinenn, Paunonenn

1656: Narin, Paunoin

1657: -, Narinen

1659: Narin, Nissinen, Packuin, Paunoin, Tarfuain

1660: Caupj, Narin, Nissinen, Parkoin, Paunoin, Tarfwoin

1662: Parkoin, Paunoin, Tarwain

1663: Parkoin, Paunoin, Tarwain

1665: Myckäin, Paunoin, Tarwain

1666: Paunoin, Putkoin, Tarwain

1667: Paunoin, Put__, Tarfwain

1668: Paunoin, Putkin, Tarwain

1669: -, Paunoin, Pulkin, Putkin

1673: -, Paunoin, Putckin

1675: -, Paunoin, Putkin

1676: -, Paunoin, Putkin

1677: Paunoinen, Putkin

1678: Paunoin, Putkin

1679: Paunoin, Putkin

1680: -, Putkin, Turuin

1682: -, Paunoin, Putkin

1688: Porjoin, Pulkoin

1690: Paunioin, Puttkein

1693: -, Penoin, Puttkin

1694: Olikain, Punoin, Puttkoin, Tarfwain

1697: Panoin, Puttkoin

1699: Pauiain, Puttkoin

1700: Pauiain, Puttkoin

1701: -, Paunoin, Putkinen

1702: -, Pajuinen, Putkoin

1703: Paujain, Putkoin

1704: Paujain, Putkoin

1705: Pajuin, Puttkoin

1706: Pajuin, Puttkoin

1707: Paujuin, Puttkoin

1708: Paujuin, Putkoin

1709: Panuo:, Putkoin

1710: Pauno:, Pulk:

1711: Paukoin, Paunoin, Putkoin

1712: Paunoin, Puttkon

1722: Paunoin, Puttkin

1723: Paunoin, Putkin

1724: Paunoin, Pirrin, Putkin

1725: Paunoin, Piroin, Puttkin

1726: Paunoin, Puhacka, Puttkin

1727: -, Paunoin, Puhacka, Puttkin

Niinimäki

1651: Månnoinen

1652: Månoinn

Näärinki

1647: Cosmain, Cussmain, Jaarainen, Körkin, Leskinen, Muikunen, Neringh, Nousiainen, Pennoin

1648: Cosmain, Cosmanen, Jaranen, Kärkein, Leshinen, Muiku, Nousiain, Näring, Penna, Wenelen

1649: Cosmain Muiku, Jarainen, Kärkin Mullj, Muiku, Mullj, Näring, Penniainen, Wenäläinen

1650: Cosmain Muiku, Jarainen, Kärkäin Mullj, Leskin, Muiku, Mullj, Näring, Pennain, Råpoin, Wenäläin

1651: Cossmain Muiku, Jarainen, Kerkein Mullj, Leskin, Muiku, Mullj, Näringh, Pedikein, Pönnoin, Ropoin, Wenäläin

1652: Jarinenn, Kärkäin Mulli, Leskin, Muku, Mulli, Näringh, Pedickäin, Pennain, Råpain, Wänäläin

1654: Cosmas Lillo, Härkäinen, Jarainen, Leskin, Lillo, Muckuin, Mullj, Näringin, Pedikäin, Råpoinen, Tarkiain, Wenäläinen

1655: Cossmann Lilla, Herkeinn, Jaranenn, Lilla, Läskin, Mullj, Naring, Pedikainn, Penna, Roponenn, Ryss, Tengia

1656: Cossmain Lillj, Härkäin, Jarain, Kärkäin Mullj, Leskin, Lillj, Mullj, Näring, Pedikäin, Ropoin, Ryss, Tarkiain, Wihotar

1657: Cåssmain Lille, Häiter, Härkein, Jarain, Kärkes Mulli, Lille, Läskin, Näring, Pedikein, Ryss, Råpoin, Tarkiain

1659: -, Cåssmain, Härkein, Jarain, Kärkes Mullj, Oikarin, Ryss, Råpåin, Tarkiain

1660: -, Cuossmain, Härkein, Jaroin, Kärkis Mullj, Lambain, Pikin, Roppoin, Ryss, Tarkin

1662: -, Härkeinen, Kerkin, Lambain, Muiku, Ropoin, Ryss, Sawolain, Tarkiain, Wihawain

1663: -, Härkäin, Kerkoin, Muiku, Råpoin, Tarkiain, Wihawain

1665: -, Caupin, Härkäin, Kurkoinen, Muiko, Ropoin, Tarkiain, Tojain, Wihawain

1666: -, Caupin, Härkäin, Kerkoin, Muiko, Pöykarj, Ropoin, Tarkiain, Toiwin, Wihawain

1667: -, Harkäin, Kaupin, Kerckein, Muiko, Ropoin, Tarkiain, Tåijain, Wihawain

1668: -, Caupin, Härkein, Kärkäin, Muiko, Ropoin, Tarkiain, Tojainen, Wenäläin, Wihawain

1669: -, Caupin, Herkein, Ingin, Kärkäin, Leskinen, Muiko, Peuhkurj, Ropoin, Tojain, Wenäläin, Wihawain

1673: -, Hemeläin, Herckein, Kärcken Mullj, Muicko, Pardain, Pekurin, Polack, Putkin, Råpoin, Tarkiein, Toionen, Wihawain

1675: -, Hämeläin, Muiko, Mulli, Pekurin, Sopain, Tarkiain, Toijain, Turokain, Wihawain

1676: -, Hamuin, Hämeläin, Lillius, Muiko, Mulli, Murdo, Pekurin, Tarkiain, Wihawain

1677: -, Hauska, Muiko, Mulli, Murdo, Pekurin, Tarkia, Wihauain

1678: -, Hauska, Miuko, Mullin, Pekurin, Tarkiain, Wihawain

1679: -, Hauska, Kärkein, Tarkiain, Wihawain, Wäisäin

1680: -, Hauska, Hämeläin, Muikoin, Mullj, Pennain, Tarkiain, Wihawain, Wijsain, Wäisin

1682: -, Hauska, Hämel:, Muikoin, Mullj, Murdoin, Tahrkiain, Tarkiain, Wihawain, Wänelein

1688: -, Hemel:, Lanain, Muckoin, Mullj, Tarkiain, Turakain, Wennel:, Wihawain

1690: -, Kerkein, Muikoin, Tarkiain, Turhakain, Witikain, Wänäläin

1693: -, Hauska, Kärkain, Lambein, Lillius, Muckoin, Tarkoin, Wittikain, Wännelain

1694: -, Hauska, Hemel:, Kerkin, Lambain, Lillius, Muckoin, Tarkin, Turackain, Uawahwain, Wittikain, Wännel:

1697: Hauska, Kärkain, Muckoin, Pättynein, Tarkin, Turakein, Wannel:, Wittikain

1699: Hauska, Karkein, Muhlij, Mukoin, Tarkoin, Turakain, Wijtickoin, Wännel:

1700: -, Hauska, Kerckein, Muhli, Muokoin, Tarckoin, Turackain, Wijtickain, Wännälein

1701: -, Hauska, Kerkein, Lambain, Muckoin, Tarkoin, Turukain, Weneläin, Wittikain

1702: -, Hauska, Kerrkoin, Lambain, Mukoin, Tarkoinen, Turakain, Wenelein, Wittikain

1703: -, Hauska, Laitin, Lambin, Mukoin, Muli, Peckoin, Tarckoin, Turakain, Weneläin, Wittikain

1704: -, Hauska, Laitin, Lambain, Mijckoin, Mulli, Päckoin, Tarkin, Turackain, Wijtickain, Wänel:

1705: -, Hanska, Lambin, Mijkoin, Snikare, Tarckoin, Turackain, Wenel:n, Widickain

1706: -, Hauska, Lambin, Mickain, Tarkinen, Turakain, Wenelein, Witikain

1707: -, Hauska, Hulkoin, Lamboin, Myckoin, Tarkin, Turakoin, Wenelain, Wijttickoin

1708: -, Hauska, Hulckoin, Kijskin, Lamboin, Mickoin, Tarkin, Turackain, Wenel:, Witikain

1709: -, Hauska, Kijsk:, Lamba:, Mycko:, Tarck:, Venel:, Witicka:

1710: -, Kijskin, Lambain, Mijck:, Pöndin, Tark:, Wenel:, Witikain

1711: -, Ahoin, Lambain, Mickoin, Pändin, Tarckiain, Witikain, Wänäl:n

1712: -, Ahoin, Immoin, Lambain, Muickain, Pöndin, Rautiain, Tarckiain, Tirroin, Wittickain, Wänälein

1722: -, Ficke, Immoin, Kaipain, Linduin, Marain, Muickoin, Mullij, Pöndin, Rautiain, Ruåtzalain, Tannin, Tarckiain

1723: -, Fick, Immoin, Jarin, Kaipain, Linduin, Muickoin, Mullj, Pondin, Rotzalain, Tanninen, Tarkiain, Wänäläin

1724: Hirfwoin, Immoin, Kaipoin, Kucko, Kärckeudd, Linduin, Muikoin, Mullj, Pondin, Pouhein, Routzal:n, Tanninen, Tarckiain, Wanal:, Wäissein

1725: -, Hirfwoin, Immoin, Jora, Kaipain, Karfwin, Kerckesudd, Kucko, Linduin, Mullj, Muukoin, Pouhein, Pöndin, Routzalain, Tanninen, Tarckiain, Wäissein, Wänäl:

1726: -, Ickoin, Immoin, Jora, Kaipain, Karfwin, Kucko, Kärckesudd, Lambain, Linduin, Muikoin, Mullj, Mustoin, Pöndin, Routzalain, Tarckiain, Wäissein

1727: -, Härckein, Ickoin, Immoin, Jora, Kaipain, Kucko, Kärckesudd, Lambain, Linduin, Mullj, Muukoin, Pöndin, Routzalain, Tarckiain

OAlkuun

Ollikkala

1647: Hamuin, Ihalain, Lambain, Mustoin, Nulpoin, Nulpoinen, Ollikain, Ollikainen, Patalain, Peedikäinen, Ryss, Stafanan, Teifuainen, Wachuoin, Wachuotar, Wäisäin

1648: Ihalain, Nulponen, Ollikain, Pedikain, Weisein

1649: Hamuin, Ihalainen, Lambainen, Nulpoinen, Ollikain, Pedikäinen, Wäsäinen

1650: Hamuin, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Ollikain, Pedikäin, Wachwoin, Wäisäin

1651: Hamuijnen, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Nulpoinen, Ollikain, Pedijkein, Wachuoijn, Wäijsäijn

1652: Hämuinn, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Nulpoinn, Ollickain, Pedickäin, Wahuoin, Wäisäin

1654: Hamuinen, Ihalainen, Lambainen, Nulpoinn, Ollikain, Pedikainen, Wahuoinen, Wäisäinen

1655: Hamunen, Hangia, Ihalainn, Lambanenn, Nullponenn, Nulponenn, Ollikain, Pedikainn, Wauhenenn, Weisanenn

1656: Ahotar, Hamuin, Ihalain, Lambain, Lipsatar, Nulpoin, Ollikain, Pedikäin, Pöxä, Wachuain, Wäissäin

1657: Hamuin, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikain, Pöxa, Wachwoin, Wäsein

1659: -, Hamuin, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikein, Wachwoin, Wäsein

1660: -, Hannuin, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikain, Wachwoin, Wäsäin

1662: -, Hamuin, Hulkoin, Ihalain, Kemelein, Lambain, Nulpoin, Pedikain, Wahwain, Wäisäin

1663: -, Hamuin, Hulkoin, Ihalain, Kämittar, Lambain, Nulpoin, Pedikain, Wäisain

1665: -, Hulkoin, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikain, Petikein, Pumalain, Pöksäter, Weisäin

1666: -, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Nulpoinen, Pedikäin, Pöxätär, Weisein

1667: -, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikäin, Pösätar, Wäisäin

1668: -, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikäin, Pöxätar, Weisäin

1669: -, Ihalain, Lambain, Nulpoin, Pedikäin, Pöxätär, Wesein

1673: -, Hammuin, Håtacka, Ihalain, Kiskin, Lambain, Nulpoin, Pasain, Piedickein, Sallin

1675: -, Hamuin, Ihalain, Kiskin, Lamain, Lambain, Martinen, Nulpoin, Ollikain, Petikäin, Sallin, Sallinen, Sulkawain

1676: -, Hamuin, Ihalain, Kasain, Kiskinen, Lambain, Nulpoin, Ollikain, Petikäin, Sallin, Sulkawain

1677: -, Hamuinen, Ihalan, Kishinen, Lambain, Nulpoin, Ollikan, Pasain, Petikain, Sallinen, Sulkauainen, Turakan

1678: -, Hamunen, Hulkoin, Kishinen, Nulpoin, Ollikain, Sulckawain, Turakain

1679: -, Hamuin, Hullkain, Kiskinen, Nullpoin, Ollickain, Passain, Piedik:, Puhakain, Silkar, Turakain

1680: -, Hännin, Ihalain, Kiskin, Nulpoin, Pasain, Pedikäin, Petikäin, Turakain

1682: -, Hamunen, Hulkoin, Ihalain, Kiskin, Nulpoin, Passoin, Pedikein, Turakain, Wara

1688: -, Ihalain, Kiskin, Nulp, Nulpoin, Passoin, Pedikoin

1690: -, Hamunen, Ihalain, Kiskin, Nulpoin, Pedikäin

1693: -, Hamoin, Ihalain, Kiskin, Nullpoin, Peedickain

1694: -, Hemoin, Ihalain, Kiskin, Nullpoin, Pasoin, Peedeckain

1697: -, Hamoin, Ihalain, Kiskin, Nullpoin, Passoin, Peedekain

1699: -, Kiskin, Nulpoin, Pedikain, Pättuin

1700: -, Kiskin, Nulpoin, Pedik, Puttuin

1701: -, Kilkj, Kiskin, Mustoin, Nulpoin, P___, Pedikain, Pättuin

1702: -, Kiskinen, Nullpoin, Pedikain, Pättuin

1703: -, Kiskin, Marain, Nullpoin, Nulpoin, Pedikain, Pötteun

1704: -, Kiskin, Morein, Nulpoin, Pedekain, Pättuin

1705: -, Kiskin, Nullpoin, Pedeckain, Pöttuin

1706: -, Kiskin, Nullpoin, Pedikain, Pettuin

1707: -, Hamoin, Kijskin, Kiskin, Nulpoin, Pedekein, Pettuin

1708: -, Hamoin, Kijskin, Nulpoin, Pedikain, Pettuin

1709: -, Kijskin, Mutul:, Nulpo:, Parfw:, Patyin, Pedicka:

1710: -, Kijskin, Nulp:, Nulpoin, Parw:, Pedikain, Pettuin, Täfwain

1711: -, Kiskin, Nulpoin, Nålpoin, Parfwin, Pettuin, Pädikäin

1712: -, Aufwin, Kijskin, Nullpoin, Parfwiain, Pettuin, Piedickein

1722: -, Kaipoin, Kiskin, Mönckoin, Nulpoin, Patuin, Piedickain

1723: -, Härkein, Kaipoin, Kiskin, Kåhoin, Laitin, Möukäin, Nulpoin, Pedikäin, Pätuin, Tarkiain, Wäpsä

1724: -, Huiskoin, Hyf:n, Ihal:n, Kaipoin, Kiskin, Kåhoin, Laitin, Nullpoin, Piedickein, Pätuin, Wäpsä

1725: -, Hyfwein, Ihal:, Kaipoin, Kiskin, Kåhoin, Laitin, Nullpoin, Piedickein, Pätuin, Wäpssa

1726: -, Ahoin, Finne, Hyfwein, Härckein, Janhuin, Kaipoin, Kiskin, Kåhoin, Laitin, Nullpoin, Piedickäin, Pätyn, Wäpsa

1727: -, Achoin, Aufwin, Finne, Hyfwein, Kiskin, Kohoin, Laitin, Muttul:n, Nullpoin, Piedickein, Pätinn, Wäpssa

PAlkuun

Paatela

1647: Smedh, Taifuainen

1648: Pistolsmed, Taiwain

1650: Leskin, Pistolsmedh, Uckoin

1651: Läskin, Smed, Uckoinen

1652: Leskin, Pistolsmedh, Uckoin

1654: Leskinn, Smedh, Uckoinen

1655: Läskinn, Wckonenn

1656: Leskin, Uckoin

1657: Leskin, Uckoinen

1659: -, Uckoin

1660: -, Uckoin

1662: -, Tirroin, Uckoin

1663: Tirroin, Uckoin

1665: -, Tirroin, Uckoin

1666: -, Tirroin, Uckoinen

1667: -, Tirroin, Uckoin

1668: -, Tirroin, Uckoin

1669: -, Kostiain, Tirroin, Uckoin

1673: Linduin, Tirroin, Uckoin

1675: Kärkäin, Tirroin, Uckoin

1676: Tirroin, Uckoin

1677: Tirroinen, Uckoin

1678: Uckoin

1679: -, Tirroin, Ukoin

1680: -, Tirroin, Uckoin

1682: Tirroin, Uikain

1688: Turin, Uckoin

1690: Tierinin, Uckoin

1693: Tirroin, Ukoin

1694: Gräss, Höfwein, Tirroin, Uckoin

1697: Greess, Höfwin, Lautian, Muttelain, Tirain, Uckoin

1699: Lautiain, Marain, Tijroin, Uckoin, Wijdickain

1700: Hemel:n, Lautiain, Tijroin

1701: Hemel:n, Tirroin, Uckoin

1702: -, Hemel:, Tirroin

1703: Hemel:, Mustoin, Tijroin, Uckoin

1704: Hamel:, Tirroin, Uckoin

1705: -, Nandelstedh, Tijroin, Uckoin

1706: -, Nalenstat, Tirroin, Uckoin

1707: Nallenstas, Tijroin, Uckoin

1708: Nandelstad, Tiroin, Ucckoin

1709: Tyro:, Uckoin

1710: Lautiain, Tyrro:, Uck:

1711: Tijroin, Uckoin

1712: Pernoin, Tirroin, Uckoin

1722: Pylkäin, Uckoin

1723: Pylkäin, Uckoin

1724: Pyllckein, Uckoin, Wijhaw:

1725: Pyllckein, Uckoin, Wijhawain

1726: Nandelstadt, Pyllckein, Uckoin, Wijhawain

1727: Härck:, Pyllckein, Uckoin, Wijhawain

Pajusalmi

1647: Hejnoinen

1648: Heinonen

1649: Heinoinen

1650: Heinoin

1651: Seijnoin

1652: Heinoin

1654: Heinoinen

1655: Heino

1656: Heinoin

1657: Heinoin

1659: Heinoin

1660: -, Heinoin

1662: -, Heinoin, Passain

1663: -, Heinoin, Såpain

1665: -, Heinoin, Ketewein

1666: -, Heinoinen, Tietäwä

1667: Heinoin

1668: Heinoin

1669: -, Heinoin

1673: Heinoin

1675: Heinoin

1676: Heinoin

1677: Heinon

1678: Heinoin

1679: -, Heinoin

1680: Heinoin

1682: Aohoin, Heijnoin

1688: Henien

1690: Heinoin

1693: Hoijnen

1694: Hoijnin

1697: -

1699: Såppoin

1700: Såppoin

1701: Såppain

1702: -, Wissain

1703: -

1704: -

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -

1709: -

1710: -

1711: -

1712: -

1722: -

1723: -, Läinoin

1724: -

1725: -

1726: Heinoin

1727: Heinoin

Palonen

1647: -

1648: -

1649: Hulkoin

1650: Hulkoin

1651: Hulkoin

1652: Hulkoin

1654: Hulckoinen

1656: Hulkoin

1657: Hulckoinen

1659: -, Hulkoin

1660: Hulkoin

1662: -, Palos

1663: -, Kiskin

1665: -

1666: -

1667: -

1668: -

1669: -

1673: Hulckoin

1675: Hulkoin

1676: Hulkoin

1677: Hulckoin

1678: Hulckin

1679: Hullkoin

1680: Hulckoin

1690: Halonen

1693: Ihalain

1694: -, Ihal:

1697: Ihalain, Imoin

1699: Immoin

1700: Immoin

1701: Immoin

1702: Imoin

1703: Immoin

1704: Innoin

1705: Immoin

1706: Imoin

1707: Imoin

1708: Imoin

1709: Immo:

1710: Imm:

1711: Immoin

1712: Immoin

1722: Tuppurain

1723: Tuppurain

1724: Tuppurain

1725: Tuppurain

1726: Tuppurain

1727: Tuppurain

Pappila

1650: -

1651: -

1652: -, Syllenius

1654: -, Antoinen, Aufuitar, Hämäläin, Jaratar, Kuparitar, Launinen, Lehikatar, Nasaken, Nissinenn, Ollikain, Parkin, Paunoinenn, Pernoin, Pitkä, Pylfwäss, Staffanain, Tenhuinenn, Tirroinen, Wefwitar

1655: -

1656: -, Kiskin, Rimppj

1657: -, Kiskin, Rimp

1659: -, Lehikoin, Rimp, Sneck

1660: -, Rimp

1662: -, Heckinen, Rimpi

1663: -, Heckinen, Huttuin

Pekurila

1647: Pekurinen

1648: Pekurj

1649: Pekurin

1650: Pekurin

1651: Pekurin

1652: Pekurin

1654: Pekurinen

1655: Pekurinn

1656: Pekurin

1657: Pekurin

1659: -, Pekurin

1660: -, Pekurin

1662: -, Pekurin

1663: Pekurin

1665: -, Pekurinen

1666: -, Pekurin

1667: -, Pekurin

1668: -, Pekerin, Pekurin

1669: -, Pekurin

1673: -, Parckoin, Peckurin

1675: -, Parkoin, Pekurin

1676: -, Pekurin

1677: -, Pekun

1678: -, Pekurin

1679: -, Pekurin

1680: -, Peckurin, Tefwain

1682: -, Pekurin

1688: Peckerin

1690: Peckurin

1693: Pokerin

1694: Pekurin

1697: Päkurinn

1699: Peekurin

1700: Peckurin

1701: Pekurin

1702: Pekurin

1703: Pörkorin

1704: Parckurin

1705: Parckroin

1706: -, Pakarin

1707: -, Pärkurin

1708: -, Parckarin

1709: Parkain

1710: Pylk:, Päkurin

1711: Päkurin

1712: Päckurin

1722: Ruåkolain

1723: Rokolain

1724: Hämäl:, Roukol:n

1726: Roukolain

1727: Roukolain

Pelkilä

1647: Pelginen

1648: Pelginen

1649: Pelkinen

1650: Pelkin

1651: Pellginen, Pellkijnen

1652: Härkäin, Pelgin, Pelginenn

1654: Pelckinen

1655: Pellginenn, Pyllginn, Pylligin

1656: Pelkin

1657: Pällkinen

1659: Härkein, Pelckinen

1662: Hemelein

1663: -

1665: -, Pelkin

1666: -, Pelkinen

1667: -

1668: -

1669: -, Pardain

1673: Linduin, Otin

1675: Otinen

1676: Otinen

1677: -

1682: Taipalain

1693: Ihlfwin

1694: Illfwoin

1697: Illfwoin

1699: Nousain

1700: Kaipiain, Kåndiain, Nousiain

1701: Kaipiain, Kåndin, Nåusiain

1702: Kaupoin, Kåndiain, Nausiain

1703: Kaipoin, Kåndiain, Nousiain

1704: Nous:n

1705: -, Nousiain

1706: Nåusiain, Åjnoin

1707: Nousiain

1708: Båck, Nousiain, Rackoin

1709: Båck, Nousia:

1710: Båck, Nousiain

1711: Båck, Nousiain, Pällckin

1712: Noussiain, Pälckin

1722: Immoin

1723: Härkäin, Immoin

1724: -, Illfwoin, Immoin

1725: -, Härckein, Immoin, Otin

1726: -, Härckein, Immoin, Otin

1727: -, Härckein, Immoin, Otin

Pellilä

1647: Pölläinen

1648: Pöllein

1649: Pölläin

1650: Pölläin

1651: Pöllein

1652: Pölläin

1654: Pölläinn

1655: Polleinn

1656: Pölläin

1657: Pöllö

1659: Pöllein

1660: Pöllöin

1662: Pölläin

1663: Pölläin

1665: Pölläin

1673: Marain

1675: Marain

1693: Pojolain

1694: Pojol:

1697: Pojolain

1699: Pöhelein

1700: Pöhlolain

1701: -

1702: Pohealain

1703: Pöhlöläin

1704: -, Hardikain

1705: -

1706: -

1707: Pöllöin

1708: Pöllein

1709: Pöllein

1710: Pöll:

1724: Haikarain

1725: Haikarain

1726: Haikarain

1727: Haikarain

Pitkälahti

1654: Pasainen

1657: -, Haloin, Herken, Ickoinen, Kiucka, Lauckan, Lengin, Pasainen, Pedikain, Pedikein, Seilain, Såkain

1659: -, Haloin, Härkein, Ickoin, Ikoin, Karhin, Kiukas, Laukarin, Lengin, Nåpoin, Pasain, Pedikain, Seilain, Såckain

1660: -, Haloin, Heilain, Härkin, Ikoin, Karhuin, Kiukas, Langin, Laukarin, Noppoin, Pasain, Pedikain, Sockalain

1662: -, Haloin, Härkein, Ikoin, Kiukas, Langoin, Nasak, Nopoin, Palain, Pasain, Pedikein, Seiloin, Wänäin

1663: -, Haloin, Härkein, Ikoin, Kiukas, Langoin, Nupoin, Pasain, Pedikein, Seiloin, Wänäin

1665: -, Haloin, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Langain, Neepoinen, Pasain, Petikäin, Seiloin, Wenänen

1666: -, Haloin, Härkäin, Ikoin, Kiukas, Langain, Nopoin, Pasain, Pietikäin, Seilain, Wenein

1667: -, Haloin, Ikoin, Kiukas, Langain, Nopoin, Pasain, Petickäin, Petikäin, Seilain, Wänäin

1668: -, Haloin, Ikoin, Kiukas, Längain, Nopoin, Pasain, Pedikäin, Seilain, Wenein

1669: -, Haloin, Ikoin, Kiukas, Långain, Nopoin, Pasain, Petikäin, Seilain, Wänein

1673: Haloin, Ickoin, Kiukas, Langain, Nuppoin, Passain, Pedickain, Piedickein, Seiloin, Wänein

1675: -, Ikoin, Kiukas, Langain, Noppoin, Pasain, Pedikäin, Pehikäin, Seckin, Seilain, Wenein

1676: -, Ikoin, Kiukas, Langoin, Nopoin, Pasain, Pedikäin, Seilainen, Sekin, Wenein

1677: Helain, Ikoin, Kiukas, Langoin, Langon, Nopoin, Pasainen, Pedikainen, Pedikan, Sackinen, Seiloin, Wenein

1678: Haloin, Ikoin, Kiukass, Nopoin, Passainen, Pedikein, Pedikäinen, Sackinen, Seilain, Wenein

1679: -, Haloin, Ikoin, Kiukas, Pasain, Piedickein, Piedickäin, Ropoin, Seilain, Säckinen, Wänäin

1680: -, Haloin, Ikoin, Inginen, Lefwoin, Lehikoin, Nuppoin, Peckin, Pitkein, Silain, Wänäin

1682: -, Haloin, Ikoin, Ingin, Nupoin, Peckin, Petikein, Säckin, Wänäin

1688: Halloin, Ikoin, Ingoin, Nåpoin, Paasoin, Peckin, Pitckoin, Pitkoin, Sehenoin, Wänoin

1690: -, Branhof, Haloin, Ikoin, Ingin, Pafwelain, Pasainen, Pedikäin, Pitkein, Pitkäin, Råpoin, Wänäin

1693: -, Halloin, Ikoin, Ingen, Ingoin, Nåppoin, Panlain, Passoin, Pedikain, Wännain

1694: -, Haloin, Ikoin, Ingen, Ingoin, Löffer?, Noppoin, Nåppoin, Pajain, Passoin, Pedikain, Peuj:, Piedikain, Wännain

1697: -, Halloin, Ikoin, Ingen, Ingoin, Noisiain, Noppoin, Noppoinen, Pafwillain, Pajoin, Pedikain, Piedikain, Pässoin, Segelain, Wännäin

1699: Haloin, Ikoin, Ingoin, Nuppuins, Pafwilain, Pasoin, Pedikein, Wänian

1700: Haloin, Ickoin, Ikoin, Ingoin, Nuppoin, Pafwilain, Pedickein, Pedikein, Pesoin, Wänäin

1701: -, Haloin, Ikoin, Inginen, Nuppuin, Pafwilain, Pedikain, Pidikain, Seilain, Wänäin

1702: -, Haloinen, Ikoin, Ikoinen, Inginen, Nuppuinen, Pafwilain, Pedikain, Sällienen, Wennain

1703: -, Afwilain, Haloin, Ikoin, Ingein, Nuppinen, Pedikain, Peskijlen, Sellain, Wenäin

1704: -, Haloin, Ikoin, Ingoin, Nuppan, Pedickain, Pedikoin, Sallin, Wänein

1705: -, Halloin, Ikoin, Ingein, Nuppoin, Pedickain, Sälloin, Wennein

1706: -, Haloin, Ikoin, Ingein, Nuppoin, Pedikain, Säloin, Wenein

1707: -, Halloin, Ingoin, Itkoin, Marain, Nippoin, Pedikoin, Seijoin, Wänoin

1708: -, Halloin, Haloin, Ikoin, Ingoin, Itkoin, Nuppoin, Pedikain, Silain, Wänäin

1709: -, Halo:, Iko:, Ing:, Itko:, Itkoin, Nuppo:, Ollick:, Pedicka:, Selo:, Vannä:

1710: -, Hal:, Ik:, Ingin, Itk:, Itkoin, Nup:, Olk:, Pedkain, Räsain, Seelain, Vänain

1711: -, Haloin, Heilain, Ikoin, Ingin, Nåpoin, Ollikain, Pedikain, Pedikanen, Räsein, Seilain

1712: -, Haloin, Ikoin, Ingin, Nåpoin, Ollickain, Piedickein, Rässein, Seilain

1722: Ikoin, Ilfwoin, Inginen, Kiljander, Nåpoin, Piedeckein, Piedickein, Säijlain, Teinus, Wänäin

1723: Ikoin, Ilfwoin, Noppoin, Nåppoin, Pedikäin, Säijlain, Teinus, Wänäin

1724: Haloin, Heikin, Hyfwein, Ikoin, Illfwoin, Ingin, Nåp:n, Nåppoin, Piedickein, Piedickäin, Pullkin, Seiloin, Täinus, Wänäin

1725: Haloin, Heilain, Häckin, Härckein, Ickoin, Illfwoin, Ingin, Nåpoin, Nåppoin, Piedickein, Pullckin, Seiloin, Tirroin, Täinus, Wänäin

1726: Halloin, Heilain, Häckin, Härckein, Ickoin, Illfwoin, Ingin, Nåppoin, Piedickäin, Pullckin, Seiloin, Teinus, Tirroin, Wänäin

1727: Halloin, Heikin, Härckein, Ickoin, Ingin, Kaipain, Nåppoin, Piedickein, Pullckin, Seilain, Teinus, Wänein

Pohjois

1647: Hämäläinen, Ikoinen, Narin, Pekurinen, Pundinen, Suckainen

1648: Hemelain, Ikonen, Narinen, Pekurin, Pöndinen, Suikain

1649: Hämäläin, Ikoinen, Narinen, Pekurinen, Pöndinen, Råtzalain, Wätäinen

1650: Hämäläin, Ikåin, Mustasu, Narin, Pekurin, Pöndyin, Råtzalain

1651: Hämelein, Ikoin, Narin, Pekurin, Pöndinen, Suijckain

1652: Ikoin, Kiskin, Narinn, Pekurin, Suihkoin

1654: Ahoinen, Hämäläinen, Ikoinen, Narinen, Suikoinen, Wahuoinen

1655: Hämmeleinen, Kurkonenn, Narinenn, Rotzelainn, Wanhunen

1656: Hämäläin, Ikoinen, Lambatar, Narin, Suihkain, Wachuoinen

1657: Hämälein, Ickoinen, Narin, Wechuoinen

1659: -, Ahoinen, Ikoin, Narin, Wachuoin

1660: -, Ahoinen, Hämälain, Ikoin, Narin, Wachwoinen

1662: Ahoin, Cainulain, Hyfwoin, Hämelein, Ikoin, Kucko, Suikoinen, Summain, Wahwain

1663: -, Hämeläin, Ikoin, Kucko, Pardain, Suikoin, Summoin, Wahwain

1665: -, Hämeläin, Ikoin, Laitinen, Narin, Siukoin, Summain, Wahwain, Wänäin

1666: -, Heinoin, Hämel:, Hämeläin, Ikoin, Laitin, Lambin, Narin, Sinko, Summain, Wachwain

1667: -, Heinoin, Hämäl:, Hämäläin, Ikoin, Laijtin, Lambinen, Narin, Sinko, Summain, Wahwain

1668: -, Heinoin, Hämeläin, Ikoin, Laitin, Narinen, Ruka, Summain, Wahwoin

1669: -, Hämeläin, Ikoin, Laitin, Narin, Pohiolain, Sink, Summain, Wahwoin

1673: -, Hämelein, Ickoin, Wahwoin

1675: -, Hämeläin, Ikoin, Wahwoin

1676: -, Hämeläin, Hännin, Ikoin, Ikoinen, Laitin, Wachwoin

1677: -, Hemelain, Henninen, Ikoin, Ikoinen, Ikonen, Laitin, Råckain, Wachwoin

1678: -, Hämeläin, Hännine_, Ikoin, Marain, Rockain, Wachwon

1679: Hämälein, Hännin, Ikoin, Marain, Råckain, Wachwoin

1680: -, Hennin, Hämeläin, Ikoin, Kuckoin, Råckain, Wachwain

1682: -, Hennin, Hämeläin, Ickoin, Kaipain, Kuckoin, Råckain, Wachwain

1688: Hemel:, Hännin, Ickoin, Kuckoin, Lijlingskyld, Pöckoin, Rockain, Sockain, Wahwain

1690: Hänninen, Ikoin, Kuckoin, Råckain, Säckinen, Täifwain, Wachwoin

1693: -, Hemel:, Hennain, Ickoin, Koppoin, Rockoin, Wauhwain

1694: -, Hemel:, Henoin, Hänin, Ickoin, Keppain, Kuckoin, Lijllieskyldh, Messe, Nosiain, Rockain, Ryhoin, Wanhwain

1697: -, Hemel:, Huttuin, Hännin, Ickoin, Kappoin, Kuckoin, Lijllieskyldh, Nosiain, Rockoin, Wauhwain

1699: Hemel:, Hänin, Lilensköldt, Rockoin, Wauhwain

1700: -, Hänel:n, Hännin, Kåttro, Lillienskiöldh, Råckain, Wauhwain

1701: -, Hannin, Heinoin, Hemel:n, Kåttra, Lillenschiölt, Råkain, Stefwain, Wachwain, Wisalain

1702: -, Hemel:, Häinin, Kåttra, Leskinen, Lillienskiöld, Rackoin, Wanhain

1703: -, Hemel:, Hänin, Kettuin, Kåttro, Laskin, Lillienskiöld, Råckain, Tefwin, Wanhwain, Wihorilain

1704: -, Hamel:, Hänin, Kättuin, Kåttra, Lilienskiöld, Råckoin, Tefwoin, Wanhain, Wifwilain

1705: -, Hemel:n, Hännin, Kåttro, Lillienschöld, Läskin, Råckoin, Wahwain

1706: -, Hemel:, Henin, Kockoin, Kåttrå, Lillienschiöld, Läskin, Råckain, Saikoin, Wachwain

1707: -, Bengtin, Hemel:, Hennin, Kåttro, Laskoin, Lilienskijld, Råckain, Wahwain

1708: -, Bengtin, Hemel:, Hennoin, Kåttro, Leskin, Lilliensköld, Roickain, Wijsa

1709: -, Henn:, Kåttro, Lilliesköld, Läskin, Råcka:, Selo:, Vijsa

1710: -, Hal:, Hennin, Kåttro, Leskin, Lilliensköld, Råckain

1711: -, Hännin, Kiskin, Kåttro, Lillienschiöld, Läskin, Råckain, Wachwoin

1712: -, Hänninen, Kijskin, Kåttro, Lillieschiold, Läskin, Råckain, Säckin, Wachwoin

1722: -, Kaipain, Kucko, Kåttro, Lillieschöld, Råckain, Såpain, Waldoin, Wäissein

1723: -, Kaipoin, Kucko, Kåttro, Lillienschiöld, Råckain, Såppain, Waldoin, Wijsain

1724: -, Coussmain, Kaipoin, Kockoin, Kucko, Kuckoin, Kåttro, Lillie Schiöld, Nissoin, Råckain, Såpain, Tuchkain, Walldoin

1725: Coussmain, Kucko, Kuckoin, Kåckoin, Kåttro, Lillieschöld, Narin, Nissain, Råckain, Såpain, Tukain, Walldoin

1726: Coussmain, Kucko, Kuckoin, Kåckoin, Kåttro, Lillieschiöld, Narin, Råckain, Tukain, Walldoin

1727: -, Coussmain, Kaipain, Kucko, Kuckoin, Kåttro, Lillieschöld, Narin, Råckain, Tuukoin, Walldoin, Wijssain

Poikola

1647: Pijk

1648: Pijk

1649: Pijk

1650: Pijk

1651: Pijk

1652: Pijk

1654: Pijk

1655: Pijck

1656: Pijk

1657: Pijk

1659: -, Pick

1660: -, Pijk

1662: -, Lambin, Pijk

1663: -, Pijk

1665: -, Hywoin, Kehkoin, Pijk

1666: -, Hywoin, Kehkoin, Pijki

1667: -, Kechkoin, Pijk

1668: Hämeläin, Pijki

1669: Hämeläin, Pijki

1673: -, Pijck

1675: -, Kiskin, Pijk

1676: -, Pijk

1677: Loman, Pijk

1678: Pijk

1679: -, Hallkoin, Pijk

1680: Hulckoin, Pijki

1682: Pijk

1688: Pijck

1690: Pijkoin

1693: Pijck

1694: Pijck

1697: Pijck

1699: Pijck

1700: Pijck

1701: Pijck

1702: -, Lambin, Pik

1703: Pijk

1704: Pijk

1705: Pijk

1706: Pjk

1707: Morain, Pijck

1708: Morain, Pijk:

1709: Pijk

1710: Paunoin, Pij:

1711: Paijuin, Pijck

1712: Paijuin, Pijck

1722: -, Kiukas, Pijck

1723: -, Pijk

1724: Pijck

1725: Pijck

1726: Hännin, Pijck

1727: Pijck

Pulkkila

1657: -, Limatain, Piska, Pulckin

1659: -, Käriäin

1660: -, Käriäin

1662: Käriäin, Limatain, Pulkin

1663: -, Käriein, Limatain, Pulkin

1665: -, Käriäin, Limatain, Pulkin

1666: -, Käriäin, Limatain, Pulkinen, Pullkinen

1667: -, Karjäin, Lijmatain, Pulkin

1668: -, Käriein, Limatain, Pulkin

1669: -, Keriein, Limata, Pulkin

1673: Kerein, Pulckin

1675: -, Harmain, Käriein, Pulkin

1676: -, Caipiain, Hariain, Käriäin, Pulkin

1677: -, Kerien, Pulkin, Pulkinen

1678: -, Käriäin, Pulkin

1679: -, Käriäin, Pullkin

1680: Pulkin

1682: Käriein, Pulkin

1688: -, Kirkain, Pulkin

1690: Kerinin, Pulkin, Wännj

1693: -, Kärain, Pullkein, Pullkin

1694: -, Hörkein, Karain, Pulkin, Pullkin

1697: -, Harkain, Kärainen, Pullkin, Pullkoin

1699: Pajain, Pulkoin, Pålak, Tarkoin

1700: Månoin, Paijuin, Pulkoin, Pullkoin, Tarckoin

1701: -, Månnoin, Pajuin, Pulkoin, Tarckiain

1702: -, Månnoin, Pajuin, Pullkoin, Pullkoinen, Tarkiein

1703: Monoin, Paijoin, Pullkin, Pullkoin

1704: Månoin, Pajain, Pulckoin, Pulkoin, Pullckoin

1705: -, Manoin, Pajoin, Pullckoin

1706: -, Månoin, Pajuin, Pulckoin, Pullkin

1707: Monoin, Paijoin, Pulkin, Pulkoin

1708: Monoin, Paioin, Pulckoin, Pulkoin

1709: Mon:, Pajuin, Pulck:, Pulcko:

1710: Itko:, Mon:, Pulk:, Pulkoin

1711: Ikoin, Pulckin, Pullck:, Pullckin

1712: Ikoin, Malliain, Pullkin

1722: Härkein, Kårhoin, Malliain, Pessoin, Pulckin

1723: Härkoin, Kårhoin, Malliain, Pulkin, Pässoin

1724: -, Härckein, Kårhoin, Malliain, Passoin, Pulckin, Pullckin

1725: -, Kårhoin, Malliain, Pullckin, Pässoin

1726: -, Malliain, Pullckin, Pässoin

1727: -, Aufwin, Malliain, Pullckin, Pässoin

Purhola

1647: -, Kiskinen, Purhoinen

1648: -, Kishin, Purhonen

1649: -, Purhoin

1650: -, Purhoin

1651: -, Huupo, Purhoin

1652: -, Purhoin

1654: -, Caupinen, Purhoinen

1655: -, Caupinenn, Hadzoin, Hopia, Härkäinn, Håpo, Keisti, Kättin, Pernein, Porka, Purhonenn, Rahin

1656: -, Cauppinen, Hatzoin, Hoopo Purhoin, Keistin, Kilkiter, Lopeo, Parkoin, Purhoin, Staffanain, Weijolain

1657: -, Käistinen, Purhoin

1659: -, Purhoin

1660: -, Purhoin, Puroin

1662: -, Purhoin, Purhoin Håpå

1663: -, Purhoin

1665: -, Purhoin

1666: -, Purhoin, Purhoinen

1667: -, Purhoin

1668: Purhoin, Tunhoin

1669: -, Purhoin, Turhoin

1673: -, Kilckj, Parkoin, Purhoin

1675: -, Kilki, Purhoin

1676: -, Purhoin

1677: -, Purhoin

1678: Purhoin

1679: -, Heilain, Kiskinen, Purhoin

1680: -, Kiskin, Purhoin, Purhoin Kilkj

1682: -, Purhoin, Purhoin Kilkj

1688: Kilkj, Kottroin, Radik

1690: Kilki, Kåttru, Purhoin

1693: -, Killinkj, Pasain, Purhoin

1694: -, Killckij, Kottroin, Purhoin

1697: Killckij, Kåttrain, Purhoin

1699: Kilkj, Purhoin

1700: Kilckj, Purhoin

1701: Kilkj, Purhoin

1702: Killki, Purhoin

1703: -, Killkj, Purhoin

1704: -, Kilcki, Purhoin

1705: Killcki, Purhoin

1706: Killkj, Purhoin

1707: Kijlkij, Lijmatain, Purhoin

1708: Kilcki, Lijmatain, Purhoin

1709: Purho:, Puruin

1710: Purh:, Puruin

1711: Purhoin, Purhuin

1712: Purhoin

1722: Purhoin, Puroin

1723: Purhoin

1724: -, Purhoin

1725: -, Purh:n, Purhoin

1726: -, Purh:n, Purhoin

1727: -, Purh:n, Purhoin

Pylkkälä

1647: Pylkäin

1648: Pylkein

1649: Pylköinen

1650: Pylkäin

1651: Pylkein, Pyllkeinen

1652: Pylkäin

1654: Pylkäinn

1655: Neula, Pyllkeinn

1656: Neula, Pylkein

1657: Neula, Pyllkinen

1659: -, Pylkein

1660: -, Pylkin

1662: Neula, Pylkin, Suomalain

1663: Neula, Pylkein, Suomalain

1665: -, Neula, Pylkoin

1666: -, Neula, Pylkäin

1667: -, Neula, Pylckäin

1668: -, Hywäin, Kipriein, Neula, Pylköin, Wahwoin

1669: Herkin, Kipriäin, Pylköin

1673: Häckin, Pylckein

1675: Heckinen, Pylkin

1676: Häckin, Pylkein

1677: -, Herkinen, Pylkin

1678: -, Heckin

1679: -, Heikinen, Pyllkin

1680: Häckinen, Hämel:, Pylkäin

1682: -, Häckinen, Pylkein

1688: -

1690: -

1693: -, Häckein

1694: -

1697: -, Tarkain

1699: -, Pylkein

1700: -, Pyllkein

1701: Pyllkein

1702: Pyllkeinen

1703: Pyllkein

1704: Pölckein

1705: Pyllckein

1706: Pyllkein

1707: Pylckein

1708: Pilckein

1709: -, Pylcko:

1710: Pylck:

1711: Pyllckein

1712: Pyllkein

1722: Lappalain, Pylckein

1723: Lappalain, Pylkin

1724: Lappal:n, Pyllckein

1725: Lappal:n, Pyllckein

1726: Lappalain, Pyllckein

1727: Lappal:, Pyllckein

Pätylä

1647: Hämäläin

1648: Hemelain

1649: Hämäläin

1650: Hämäläin

1651: Hämelein

1652: Hämäläin

1654: Hämäläin

1655: Pättynen

1656: Pätyn

1657: Petuinen

1659: Pätöin

1660: Pätoin

1662: Härkinen, Pätyin

1663: Härkin, Pätyin

1665: -, Ollikain

1666: -, Ollikain

1667: -, Ollickain

1668: -, Ollikain

1669: -, Ollikain

1673: Kämelein, Ollckoin

1675: Kämelein, Olkoin

1676: Holpain, Kemiläin

1677: Holpain, Kemilain

1678: Holpain, Kemeläin

1679: Holopain, Kemiläin

1680: -, Komil:, Remexin

1682: Kemiläin

1688: Keinol:

1690: Keimol:

1693: -, Kamelain

1694: -, Kämolain

1697: -, Asickain

1699: Asikain

1700: Asikain

1701: -, Asikain

1705: -, Tenuin

1706: -, Tannin

1707: Tannin, Wallhoin

1708: Tanin, Wahoin

1709: Tannin

1710: Tannin

1711: -, Huskain, Tannin

1712: -, Huckain, Tannin

1722: Ahoin

1723: Ahoin, Kexler, Kuckoin

1724: Kexler, Åinoin

1725: Kexler, Åinoin

1726: Kexler, Åinoin

1727: Kexler, Åinoin

RAlkuun

Rantuu

1647: Huttuin, Härkainen, Marttinen, Wäätäin

1648: Herkein, Huttunen, Martinen, Wätenen

1649: Huttuin, Härkäin, Martinen

1650: Anttoin, Huttuin, Härkäin, Martin

1651: Anttoin, Huttuinen, Härkein, Martinen

1652: Anttoin, Huttuinen, Härkäinen, Marttinen

1654: Ahoin, Hudtuinen, Härkäinen, Martinen, Narinen

1655: Harckein, Hustonens, Marttinenn, Narinenn, Oinoin

1656: Huttuin, Härkäin, Martin, Narin, Oijnoin

1657: Hutuinen, Härkin, Martinen, Narin, Ojnoinen

1659: -, Huttuin, Härkin, Mailin, Narinen, Oinoinen

1660: -, Huttuin, Härkin, Martin, Narinen, Oinoin

1662: -, Herkin, Huttuin, Marain, Martinen, Närinen, Oinoin

1663: -, Condia, Huttuin, Häckinen, Martin, Narin, Oinoin

1665: -, Huttuin, Härkäin, Kylloin, Lijkoinen, Marain, Martinen, Oinoin

1666: -, Huttuin, Kylloin, Lijkain, Marainen, Martinen, Oinoin

1667: -, Huttuin, Kylloin, Martin, Oinoin

1668: -, Huttuin, Kylloin, Martin, Oinoin, Parkin

1669: -, Huttuin, Hämeläin, Kyllöin, Martinen, Oinoin, Parkin, Toiwain

1673: -, Ahoin, Harmain, Huttuin, Härckein, Karinen, Kylloin, Längen, Oinoin

1675: -, Heinoin, Huttuin, Hämäläin, Härkein, Kyllöin, Limata, Längein, Oinoin

1676: -, Heinoin, Härkein, Kylloin, Längäin, Marain, Oinoin

1677: -, Heinoinen, Herkeinen, Kyllon, Langen, Marain, Nerj, Uckon

1678: -, Heinoinen, Herkein, Kylloin, Lengoin, Nerj, Wckoin

1679: -, Härkäin, Kyllöin, Käriäin, Närhj, Ukoin

1680: -, Huttuin, Härkein, Kyllöin, Limatain

1682: -, Härkein, Kyllein, Limatain, Oinoin

1688: -, Huttuin, Härckoin, Härkein, Kyllin, Lemater, Narain, Åinoin

1690: Huttuin, Härkäin, Limatain, Mustonen, Narinen, Oinonen

1693: -, Huttein, Härakain, Hörkein, Lefwoin, Lijmatin, Åhoin

1694: -, Harkain, Harkein, Lefwoin, Lijmatain, Mustoin, Narrin

1697: -, Harkein, Härköin, Killkin, Lenoin, Lijmatain, Läskein, Mustoin, Narin

1699: Härkein, Läskin, Marain

1700: Herckein, Läskin, Narinen

1701: -, Läskinen, Marain, Mustoin, Narinen

1702: -, Käckoin, Läskin, Marain, Mustoin, Niringen

1703: -, Käckoin, Leiskein, Marain, Mustoin, Noringen

1704: -, Käckoin, Läskain, Morain, Mustoin, Naring:n, Såpain

1705: -, Leskin, Naringen

1706: -, Läskin, Marain, Näring

1707: -, Läskein, Moroin, Näring, Säickoin

1708: -, Leskin, Morain, Noring, Råiåkoin

1709: -, Leskin, Musto:, Nåring, Såpp:

1710: -, Leskin, Mulk:, Näring, Sepp:

1711: -, Bengdtin, Leskin, Narin, Purain, Sappain, Såpoin

1712: -, Leskin, Narin, Purdin, Såpain

1722: -, Läskin, Narinen, Puroin

1723: -, Läskin, Marain, Narinen, Purain, Wåghal

1724: -, Harckein, Lijmatain, Läskin, Marain, Martin, Narin, Purain, Såpain

1725: -, Ahoin, Härckein, Lijmat:, Läskin, Marain, Martin, Narin, Purain, Såpain

1726: Ahoin, Härckein, Lijmat:, Läskin, Marain, Martin, Narin

1727: Achoin, Härckein, Lijmatain, Läskin, Martin, Narin, Såpain

Rasala

1647: Rasainen

1648: Rasanen

1649: Rasainen

1650: Rasain

1651: Rasain

1652: Rassoin

1654: Rasainenn

1655: Rasanenn

1656: Rassain

1657: Rasinn

1659: Rasain

1660: Rasain

1662: Rasain

1663: Rasain

1665: Rasainen

1666: Rasainen

1667: Rasain

1668: Rasain

1669: Rasain

1673: Rassain

1675: Rasain

1676: Rasain

1677: Rasainen

1678: Rasainen

1679: Rasainen

1680: Räisäin

1682: Räsäin

1688: Rasain

1690: Rasain

1693: -, Rasain

1694: -

1697: -, Räsein

1699: Räsain

1700: Räsein

1701: Rässäin

1702: Hakel:, Räsäinen

1703: -, Reisäin

1704: -, Hakel:n, Räsein

1705: -, Räsain

1706: -, Räisäin, Rässäin

1707: Hackolin, Rässoin

1708: Hackolin, Ressoin, Rässain

1709: Hakol:, Råssain, Råsso:

1710: Hakolin, Rokol:, Rässain

1711: Hakulin, Rassin, Rokol:, Rässein

1712: Hackulin, Rookolain, Rässiein

1722: Hackulin, Härkein

1723: Hackulin, Härkoin

1724: Hackulin

1725: Hackulin

1726: Hackulin

1727: Hackulin

Remojärvi

1647: Cosmain, Jurfuainen, Pafuilainen, Remoinen, Åikarinen

1648: -, Cosmanen, Jurun, Oikarin, Pauilainen, Remoin

1649: Jurfuaun, Käiwärain, Oikarinen, Pawilain, Remoin, Rimij, Somalain

1650: Hämäläin, Jurfwain, Käifwäräin, Oikarin, Pafwilain Penna, Penna, Remoin, Rimij, Somalain

1651: Hyfuoijnen, Hämäläin, Ingen, Jurfuain, Oijkarin, Pafuolain Penna, Pafuolain Pänna, Paunoin, Penna, Putkin, Pänna, Remoin, Remoinen, Rimi

1652: Inginenn, Jurfwin, Oikarinn, Pafwilain, Pafwilain Penna, Penna, Remoin, Rinnj

1654: -, Hyfuoinen, Hämäläin, Pafuilainen, Pudkin, Remoinen, Rimi, Åikarinen

1655: -, Hyfwein, Inginenn, Penna, Remj, Remoin, Remoinen, Wänenen

1656: Hyfwöin, Hämäl:, Inginen, Penna, Remoin, Rimj, Sölfuerarm, Wänäin

1657: Hyfwerin, Inginen, Penne, Remoin, Rimij, Wänein

1659: -, Bengtin, Hyfwåin, Inginen, Penna, Remoin, Rimj, Silfwerarm, Wänein

1660: -, Bengtinen, Inginen, Penna, Remoin, Romun, Silfwerarm, Wänäin

1662: -, Condia, Ingin, Kockoin, Lukas, Pafuilain, Remoin, Rimi, Silfverarm, Wåhwanain

1663: -, Ingin, Kehkoin, Pawilain, Remoin, Rimi, Silfverarm, Wänäin

1665: -, Hämeläin, Kehkoin, Leinoin, Pawilain, Pekurin, Peukoin, Pirt, Remu, Sillerarm, Tornioin, Wanhain

1666: -, Hämeläin, Kehkoin, Leinoin, Pawilain, Pekurin, Peukoin, Pirta, Rämu, Silberam, Tornioin, Wanhain

1667: -, Hämälain, Kechkoin, Kuckoin, Leinoin, Pafwilain, Peckurin, Pieta, Remu, Silf:rarm, Torniain, Tuchkalain, Wanhain

1668: -, Hämeläin, Kehkoin, Pawilain, Pekurin, Sölfwerarm, Tuhkalain, Wanhain

1669: -, Hämeläin, Pakarin, Pawilain, Sölfwerarm, Tuhkalain, Wanhain

1673: -, Asilain, Hemelein, Pafwilain, Pulckin, Remoin, Söfwerarm, Weissen

1675: -, Asilain, Pawilain, Pulkin, Remoin, Silfuerarm, Tuhkalain, Weisse

1676: -, Asilain, Hämeläin, Pawilain, Pekurin, Pirinen, Tuhkalain, Wesein

1677: -, Assilain, Hämäl:, Pafwilain, Pekurin, Pirinen, Tuhkalain, Wesein

1678: -, Assilain, Hämelein, Pafwilain, Pekurin, Putkin, Remuin, Tuhkalain

1679: -, Asilain, Hurskain, Hämäl:, Leinoin, Pafwilain, Pekurin, Tuhkalain

1680: -, Asilain, Hämeläin, Käriäin, Petkin, Pirin, Pirj, Remoin, Sölfwerarm

1682: -, Hämel:, Käriein, Petkin, Pirin, Remoin, Rot

1688: -, Hemel:, Martikain, Piroin, Remoin

1690: -, Hämäl:, Martikain, Pirin, Remain, Tuckeläin

1693: -, Hemel:, Kiprin, Mardikain, Pafwolain, Rämoin, Tarkoin

1694: -, Hemel:, Kiprin, Mardikain, Pafwolain, Tarkoin

1697: -, Hemel:, Hämelein, Kiprin, Kåstiain, Latein, Mardikain, Pafwilain, Rämoin, Tarkoin, Tuckolain

1699: Haloin, Hamel:, Hemel:, Imoin, Kiprin, Pafwil:

1700: -, Haloin, Hemel:, Hemel:n, Immoin, Käprin, Pafwilain

1701: -, Halloin, Hämel:n, Imoin, Kiprinen, Pafwilain, Pohialain, Ramoin, Tarkain

1702: -, Halloinen, Hemel:, Hämel:, Innoin, Kiprinen, Pawil:, Pohal:

1703: -, Hallein, Hemel:, Imoin, Kallin, Kijprin, Pafwilain, Pocholain

1704: -, Hamel:n, Hollain, Hyttälein, Hämel:n, Immoin, Kijprin, Kolloin, Pafwel:, Påcholain

1705: -, Halloin, Hemel:n, Immoin, Kijprin, Pafwil:n, Pocholain

1706: -, Haloin, Hemel:, Immoin, Kiprinen, Pafwol:, Pohialain

1707: -, Halloin, Hemel:, Imoin, Kiprin, Marain, Påcholain, Wissein

1708: -, Haloin, Hemel:, Holloin, Imoin, Marain, Pafvil:, Pulckoin, Påhål:

1709: -, Halo:, Haloin, Hemel:, Henne:, Imo:, Marain, Pafvol:, Pulko:

1710: -, Hal:, Haloin, Hemel:, Im:, Pawol:, Pulk:

1711: -, Hakulin, Hemel:n, Hämäl:, Immoin, Paf:n, Pullckin

1712: -, Haloin, Hemel:n, Immoin, Pafwilain, Pullkin

1722: Haloin, Hämäläin, Kaipiain, Karial:, Myrylain, Myryläin, Pafelain, Pulckin

1723: Haikarain, Halloin, Hämmäl:, Hämmäläin, Kaipiain, Karialain, Leinoin, Myryläin, Pafwil:, Pulkin

1724: Ficke, Haikarain, Haloin, Hämel:n, Hämäl:n, Hämälein, Immoin, Kaipoin, Leinoin, Pafwil:, Pullckin, Sijdensnohr

1725: Ficke, Haikarain, Haloin, Hämmäl:n, Hämäl:, Immoin, Kaipoin, Leinoin, Pafwil:n, Pullkin, Sidensnör, Wäissein

1726: Ficke, Haikarain, Halloin, Hämmälein, Immoin, Kaipoin, Leinoin, Pafwilain, Pullckin, Sidensnöhr

1727: Ficke, Haikarain, Halloin, Hämmäl:n, Hämmälein, Immoin, Kaipain, Leinoin, Pafwilain, Pullckin, Päckurin, Sidensnöhr

Ronkala

1665: -, Hywoin, Hywäin, Mietuin, Paunoinen, Rongain

1666: -, Hyfwöin, Hywoin, Immoin, Paunoin, Rongain

1667: -, Hyfwäin, Hyfwöin, Paunoin, Rångain

1668: -, Hywäin, Paunoin, Paunonen, Rongain

1669: Kankuin, Paunoin, Paunoinen, Rongain

1673: -, Kanckuin, Rångain

1675: Kankuin, Kämäräin, Ripacko, Rongain

1676: Kanckuin, Mulli, Ripacko, Rongoin

1677: -, Kankuin, Rångain

1678: -, Kankuin

1679: -, Ficke, Leskinen, Lomain, Rångain

1680: -, Fiske, Kantuin, Komain, Leskin, Rångain, Taipal

1682: -, Kankuin, Leskin, Rångain

1688: -, Kanckuin, Kernierin, Rångain

1690: -, Kaukoin, Markain, Rångain

1693: -, Anjain, Huttein, Kanckuin, Ottin, Rångain, Wisa

1694: -, Kanckuin, Leckon, Ottin, Rångan, Wijssa

1697: -, Huttuin, Kanckuin, Lackoin, Ottin, Ottinn, Rångan, Wijssa

1699: -, Kaukun, Kånstig, Sorfwoin, Wijsa

1700: -, Kanckuin, Kånstig, Kånstigh, Sorfwain, Wijsa

1701: -, Kankuin, Kånstigh, Sorfwoin, Wissain

1702: -, Kankuin, Kånsti, Sårf:n, Wisa

1703: -, Kanckoin, Kanckuin, Kånstig, Lackoin, Otin, Wisa

1704: -, Kanckoin, Kärckuin, Kånstig, Outin, Wissa

1705: -, Kanckoin, Kanckuin, Kånstig, Ottin, Wijsa

1706: -, Kanckoin, Kanckuin, Kånstig, Ottin, Wissa

1707: -, Kanckoin, Kånstig, Lamain, Ottin, Wissa

1708: -, Hörhöin, Kanckoin, Kånstig, Ottin, Wijsa

1709: -, Hayry:, Kancko:, Kånstig, Otin, Wijsa

1710: -, Häyrin, Kanck:, Konstig, Otin

1711: -, Kanckoin, Kanckuin, Kånstigh, Otin

1712: -, Kanckuin, Kånstj, Otin

1722: Janhuin, Kanckuin, Kånstij, Pyrhoin, Sårfin, Wäijalain, Åtenen

1723: Hardikain, Janhuin, Kånstj, Otinen, Rimpi, Sårfwain, Wäijalain

1724: Hardickain, Janhuin, Kånstj, Otin, Rimpj, Wäijal:n

1725: Hardickain, Janhuin, Kånstj, Otin, Rimpj, Wäijalain

1726: Hardickain, Janhuin, Kånstj, Marain, Otin, Rimpj, Wäijalain

1727: Hardickain, Immoin, Janhuin, Kånstj, Otin, Rimpj, Wäijalain

Ruokola

1657: -, Leskinpoika, Råkolain

1659: -, Råkolain

1660: -, Rokolain

1662: Mondoin, Rokolain

1663: Mondoin, Råkolain

1665: Mondoin, Rokolain

1666: Mondoin, Rokolain

1667: -, Måndoin, Rokol:, Rokolain

1668: -, Mondoin, Rokolain

1669: -, Mondoin, Rokolain

1673: -, Mondoin, Rockalain, Rockolain

1675: Mondoin, Rokolain

1676: Mondoin, Rokolain

1677: -, Lefwon, Mondon, Rokolan

1678: -, Caipain, Lefwoin, Mondoin, Pardainen, Rokolain

1679: -, Caipain, Herkäin, Lefwoin, Måndoinen, Rokolain, Råkolain

1680: Mondoin, Rokolain

1682: -, Mondoin, Råkolain

1688: -, Mondoin, Rockal:, Rocklain

1690: -, Måndoin, Ruokolain, Råkålain

1693: -, Måndoin, Rockolain

1694: -, Måndoin, Rokol:

1697: -, Mandoin, Pijspain, Rockol:, Rockolain, Rokol:

1699: -, Kockoin, Mondoin, Måndoin, Råckel:

1700: Hennain, Kockoin, Måndoin, Råckol:n, Tuckolain

1701: -, Kåckoin, Måndoin, Roukol:n, Tuchkulain

1702: -, Kåckoin, Måndiein, Måndoin, Rokål:, Tiukul:

1703: -, Kåckoin, Mondoin, Rockol:, Tuck:

1704: -, Kaikoin, Måndoin, Rokol:, Tuckal:

1705: -, Kackoin, Mandoin, Rockol:n, Tuckal:n

1706: -, Kåckoin, Måndoin, Rokol:, Tiukul:

1707: -, Kåckoin, Lijkain, Måndoin, Pedekoin, Rockol:, Tuckol:

1708: -, Kåckoin, Lijkain, Mondoin, Pedckain, Rockalain, Rokol:, Tukal:

1709: -, Måndo:, Pedickain, R_ckain, Rockal:, Råckol:, Tackol:

1710: -, Kock:, Mond:, Pedikain, Rokol:, Tuckol:

1711: -, Kåckoin, Måndoin, Rokol:

1712: -, Kåckoin, Måndoin, Roukol:

1722: Häijlain, Käritoin, Kåckoin, Måndoin, Ruok:

1723: Heilain, Ickoin, Kächkoin, Kåckoin, Måndoin, Rokol:n, Rokolain

1724: Heilain, Ickoin, Kockoin, Kårhoin, Måndoin, Rockol:n, Rokol:n, Ållik:ns

1725: Halloin, Ickoin, Kåckoin, Måndoin, Rookol:n, Ållickain, Ållkoin

1726: Halloin, Ickoin, Kåckoin, Måndoin, Rookol:n, Ållickain

1727: Heiloin, Ickoin, Kåckoin, Måndoin, Rookol:n, Ållckoin, Ållickain

Ruottila

1651: Råttinen

1652: Råttuin

SAlkuun

Soiniemi

1647: Loomain, Neki, Pardainen

1648: Antonen, Lomain, Pardanen

1649: Antoinen, Pardainen

1650: Anttoin, Pardain

1651: Antoinen, Pardainen

1652: Anttoinenn, Pardainenn

1654: Antoinen, Aufuinen, Kotilainen, Rasainen

1655: Ahuwinn, Anttonenn, Kottilainn, Mattilainn, Pardanenn, Rasanen

1656: Anttoin, Aufuin, Kotijlain, Matilain, Pardain, Punhain, Rassain

1657: Antoinen, Aufwinen, Kåtilain, Rasanen, Uckoinen

1659: -, Antoin, Aufwin, Kilckin, Kåtilain, Pöndin, Uckoin

1660: -, Aufwin, Kilpin, Kotilain, Pärnoin, Pöndin, Rasain, Uckoin

1662: -, Aufwin, Kilkj, Kotolain, Kuparin, Pärnäin, Pöndin, Uckoin

1663: -, Kilkj, Kuparin, Kåtilain, Leinoin, Pärnäin, Pöndin, Uckoin

1665: -, Auwinen, Kottilain, Lilken, Sorioin, Uckoin

1666: -, Auwinen, Kotilain, Sorioin, Uckoin

1667: -, Aufwin, Kotilain, Soriain, Uckoin

1668: -, Auwin, Kotilain, Kupparinen, Sorioin, Uckoinen

1669: -, Auwin, Kupparin, Kutilain, Sorioin, Uckoin

1673: -, Otin, Sorin, Uckoin

1675: -, Kilki, Otinen, Sorioin, Uckoin

1676: -, Otinen, Soriain, Uckoin

1677: -, Otinen, Soriojnen, Uckonen

1678: -, Sorjoin, Uckoin

1679: Otin, Sorioin, Ukoinen

1680: Kuckoin, Otin, Sårja, Tarkiain, Uckoin

1682: -, Sårioin, Tarkiain, Totinen, Uckoin

1688: -, Luckoin, Ottin

1690: -, Aufwinen, Halinen, Ottin, Soriainen

1693: -, Aufwin, Halein, Huttein, Otten, Sajroin, Tarkoin

1694: Afwoin, Haloin, Huttein, Sojroin, Tarkoin

1697: -, Afwoin, Haloin, Huttein, Kettelain, Martin, Purhoin, Sojroin, Tarkoin

1699: Aufwin, Halloin, Huttin, Soroin, Tarkoin

1700: Aufwin, Halloin, Hottin, Såroin, Tarkoin

1701: -, Aufwin, Halinen, Huttuin, Martin, Såjrain, Tarkiain

1702: -, Aufwinen, Halloinen, Huttuin, Soroin, Tarkein

1703: -, Aufwin, Hallein, Huttuin, Såroin, Tarckein

1704: Aufwoin, Hennoin, Holloin, Huttin, Såroin, Tarckein

1705: -, Aufwoin, Halloin, Huttuin, Såroin, Tarckain

1706: -, Aufwin, Haloin, Huttuin, Sårrin, Tarckin

1707: -, Aufwoin, Halloin, Huttuin, Sårrin, Tarkoin

1708: -, Aufvoin, Halloin, Haloin, Himain, Särein, Tarkin

1709: -, Halo:, Hima:, Sarain, Tarko:

1710: -, Hal:, Huskain, Sorain, Tarkoin

1711: Haloin, Huttuin, Sorijoin, Tarckiain

1712: H__, Huttuin, Sorrioin, Tarckiain

1722: Haloin, Huttuin, Pussoin, Sårioin

1723: Halloin, Huttuin, Pussoin, Sorioin, Tarkiain

1724: Halloin, Huttuin, Pussiain, Sorrioin, Tarck:n, Tarckiain

1725: Halloin, Heinoin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Pardain, Pussoin, Sorrioin, Tarck:n

1726: Halloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Pardain, Sorrioin, Tarkiain

1727: Halloin, Herrain, Huttuin, Kuckoin, Pardain, Purhoin, Sorrioin, Tarckiain

Sopala

1647: Sopainen

1648: Sopanen, Sopanen

1649: Såpain

1650: Sopain

1651: Sopaijn, Sopain

1652: Sopain

1654: Keistinen, Råtinen, Såpainen

1655: Kellstenn, Sopanenn

1656: Keijstin, Sopain

1657: Keistinen, Sopain

1659: Keistinen, Såpainen

1660: -, Keistin, Soppoin

1662: Sopain, Såpain

1663: Sopain

1665: Sopain

1666: Sopain

1667: Sopain

1668: Sopain

1669: Sopain

1673: Sopain

1675: Keistin, Mustoin, Sopain

1676: Keistin, Sopain

1677: Keistin, Såpoin

1678: Såpoin

1679: Sopainen

1680: Sopain

1682: -, Såpain

1688: -, Sopoin

1690: Sopain, Såpanen, Såpoin

1693: Capain, Hemel:, Soppoin

1694: Capinen, Hemel:, Soppon

1697: Capain, Hemel:, Sappoin

1700: Aufwoin

1701: Aufwoin

1702: -, Aufwin, Puhakain

1703: Aufwoin, Lijmatain, Puhakain

1704: Aufwoin, Puchkain

1705: Aufwoin, Puhrckain

1706: Aufwin, Puikoin

1707: -, Aufwoin

1708: Aufvoin, Puhickain

1709: Auwo:, Puhickain

1710: Aufwoin, Puhikain

1711: Aufwin, Påhaka

1712: Aufwin, Puhacka

1722: Aufwin, Puhaka

1723: Aufwin, Puhaka

1724: Aufwin, Härckein, Puhacka

1725: Aufwin, Puhack:n

1726: Aufwin, Puhackain

1727: Aufwin, Puhackain

Sorjola

1651: Kiskin, Narijnen, Rotin, Sorijoin, Sorijoinen, Sorioijn, Sorioin

1652: Narinen, Råtinen, Sorioin

Summala

1647: Summainen, Wäätäin

1648: Immonen, Summain, Wätein

1649: Immoinen, Pardain, Pardainen, Wätäinen

1650: Pardain, Wätäin

1651: Immoin, Pardain, Wätäinen

1652: Immoinn, Pardain, Wätäin

1654: Immoinen, Pardainen, Wätäinen

1655: -, Immonenn, Pardanienn, Waetenenn

1656: Immoin, Kokot:, Pardain, Pardainen, Witasu, Wätäin Witasu

1657: Pardain, Wätein

1659: Pardain, Wätein

1660: Pardoin, Purdoin, Wätäin

1662: Pardain, Wätäin

1663: Pardain, Wätäin

1665: -, Partainen, Toiwin, Wätäin

1666: -, Partain, Wätäin, Wätäinen

1667: -, Partain, Wätäin

1668: Ingeroin, Partainen, Wätäin

1669: -, Partain, Wetein

1673: Pardain, Wätein

1675: -, Pardain, Safwolain, Wätein

1676: -, Keistin, Pardain, Wetein

1677: -, Partan, Wetein

1678: -, Pardain, Wetein

1679: -, Matain, Pardain, Wätäin

1680: -, Pardain, Wätäin

1682: -, Pardain, Safwo__, Wänäläin, Wätein

1688: -, Pardain, Wetein

1690: -, Pardain, Rautiain

1693: -, Pardain, Rajntoin

1694: Pardain, Rajutin

1697: -, Rajutin, Summa

1699: Rauitain, Summa

1700: Rautin, Summa

1701: Rautiain, Summain

1702: -, Rautiain, Summa

1703: -, Rautiain

1704: -, Rautiain

1705: -, Rautiain

1706: -, Rautiain

1707: -, Rautiain

1708: -, Rautiain

1709: -, Rautiain

1710: Rautiain, Summa

1711: Rautiain, Summan

1712: Rautiain, Summain

1722: Rautin, Summain

1723: Rautias, Summain

1724: Rautiain, Summain

1725: Rautiain, Summain

1726: Rautiain, Summain

1727: Rautiain, Summain

Suurniemi

1647: -, Immoinen, Laamainen, Rongainen, Tirroinen

1648: -, Immoinen, Lamanen, Rongain, Ronganen, Tirronen

1649: -, Immoinen, Lamainen, Rångain, Rångainen, Tirroinen

1650: -, Immoin, Lamain, Rångain, Tirroin

1651: -, Immoin, Lamain, Rångainen, Rångan, Tirroin, Wänäinen

1652: -, Immoin, Lamain, Rångain, Rångainn, Tirroinen, Wänäin

1654: Immoinen, Kiskinen, Lamainen, Rimppi, Rångainen, Rångainenn, Tirroinen, Wänäinen

1655: Immoin, Kiskin, Kiskinn, Lammanen, Rimp, Rongain, Tirhoinenn

1656: -, Immoin, Kiskin, Lamain, Rongain, Tirroin

1657: -, Immoinen, Kiskin, Lamainen, Rångain, Tiroin

1659: -, Immoin, Kiskinen, Lamain, Rångain, Tirroin

1660: -, Hämälein, Immoin, Kiskinen, Lamain, Rongain, Tirroin

1662: -, Immoin, Kiskikitar, Kiskin, Lamain, Rimpi, Roisko, Rångain, Tirroin

1663: -, Immoin, Kiskin, Lamain, Rimpi, Råiskå, Rångain, Tirroin

1665: -, Bengtinen, Hiltuin, Immoin, Lohmainen, Rimpi, Roiskoin, Rongain, Tirhoin

1666: -, Bengtinen, Hiltuin, Immoin, Immoinen, Lamain, Rimpi, Roiskoinen, Rongain, Tirhoin

1667: -, Immoin, Lochman, Rimpi, Rångain, Tirhoin

1668: -, Immoin, Lamain, Rimpi, Rongain, Tirhoin

1669: -, Immoin, Kekoin, Lamain, Panain, Rimpi, Rongain, Tirhoin

1673: -, Immoin, Lahmain, Rimpj, Rångain, Tirroin

1675: -, Hyfwärin, Ilwoin, Immoin, Lamain, Rimpi, Rongain, Tirroin

1676: -, Ilwoin, Immoin, Kiskin, Lamain, Rimpi, Rongainen, Tirroin

1677: -, Hyfwerin, Immoin, Lamo, Rimpi, Rongon, Tirroinen

1678: Immoin, Lamain, Rimpi, Rongoin

1679: -, Lamain, Rångain

1680: -, Immoin, Lamain, Nijsein, Rimpj, Rångain

1682: -, Immoin, Pennain, Päteläin, Rimpj, Rångain, Tirroin

1688: -, Karkoin, Panujn, Rimpi, Rångain, Tirroin

1690: -, Kuronen, Kärkäin, Paunonen, Rimpi, Tirroin

1693: -, Juckeroin, Kurhoin, Pajnuin, Rångain

1694: -, Junkorin, Kordiein, Pajnun, Roujtain, Rångain

1697: Juckorin, Kardain, Kardin, Kohoin, Kurhoin, Pajuna, Raujtain, Rångain

1699: Kardin, Paiun, Rångain, Rångoin

1700: Kardin, Paunoin, Rångain, Rångan

1701: -, Kardinen, Paunoinen, Rångain, Tijhoin

1702: -, Kardin, Paunoin, Rångain

1703: -, Kardin, Pajuain, Pijroin, Rångain

1704: -, Kardin, Paijunen, Pijrin, Rongain, Rångain

1705: -, Kardin, Painen, Rångain

1706: Kardin, Pajunen, Rångain

1707: -, Kardin, Paujnoin, Pijrroin, Rångain, Teroin, Tijroin

1708: -, Kardin, Paunuin, Pirroin, Rångain, Teroin

1709: Kardin, Pajuin, Pirro:, Pöllö:, Rånga:, Rångain, Terro:

1710: Kardin, Paunoin, Pir:, Pöllein, Rångain, Tero:

1711: Kiskin, Paunoin, Pirrj, Pöllein, Rångain, Tiroin, Tirroin

1712: Paunoin, Pirr__, Pölläin, Rångain, Soumalain, Tirroin

1722: -, Luckoin, Pauoin, Pöllein, Rangain, Rångain, Sutarin, Tirroin, Wäijalain

1723: -, Luukoin, Paunoin, Pölläin, Rångain, Sutarin, Tirroin, Wäijal:n

1724: Luuk:n, Paunoin, Pöllein, Rångoin, Tirroin, Wäijal:n

1725: -, Luukoin, Paunoin, Pöllein, Rångain, Tirroin, Wäijal:n

1726: Marain, Paunoin, Pöllein, Rångain, Wäijal:n

1727: Marain, Paunoin, Pöllein, Rångain, Soumalain

TAlkuun

Taipale

1647: -

1648: -

1649: -

1650: -

1651: Taipalain

1652: Taipalin

1654: -, Taipall

1655: Taipalainn

1656: Taipalin

1657: Taipalain

1659: -, Taipalain

1660: -, Taipalain

1662: -, Taipal

1663: -, Taipalain

1665: -, Taipal

1666: -, Taipal

1667: -, Taipal

1668: -, Taipall

1669: -, Taipal

1673: -, Huttuin, Taipal:

1675: -, Huttuin, Taipalain

1676: -, Huttuin, Taipalain

1677: -, Huttuinen, Taipalan

1678: -, Huttuinen, Taipalain

1679: Huttuin, Taipalin

1680: -, Huttuin, Taipalain

1682: -, Huttuin, Taipalain

1688: Asikain, Taipal:

1690: Asikain, Taipalain

1693: Asikain, Aufwin, Taipilain

1694: Asikain, Lambain, Taipelin

1697: -, Asikain, Taipelain

1699: Asikain, Taipel:

1700: Asickain, Rautijan, Taipal:n

1701: -, Rautiain, Taipialinen

1702: -, Asik:n, Taipal:

1703: -, Asikain, Hafwoin, Taipel:

1704: -, Assickain, Martin, Taipal:

1705: -, Asickain, Taipal:n

1706: Asikain, Taipalain

1707: Asckain, Taipal:

1708: Taipal:

1709: Asickain, Taipal:n

1710: Asikain, Taipal:

1711: -, Taipal:n

1712: -, Taipalin, Tyckemies

1722: Henninen, Sidensnör, Taipalain

1723: Henninen, Sidesnör, Teitin

1724: Sidensnöhr, Teitin

1725: Ickoin, Muttul:n, Sidensnöhr, Teitin

1726: Ickoin, Muttulain, Sidensnohr, Teitin

1727: Ickoin, Kåttilain, Lindh, Teitin

Teivaa

1647: Längä, Teifuain, Åikarin

1648: Längä, Oikarin, Teiwain

1649: Längä, Teifuain, Teiwainen

1650: Längä, Teifwain

1651: Längä, Teiuain, Täifuain

1652: Langa, Teifuain, Teifuainen

1654: Längä

1655: Längä, Teifwanen

1656: Längäin, Teifuain

1657: Teifwain, Teifwoin

1659: Teifwain, Toifwain

1660: -, Ihalain, Teifwain

1662: -, Ihalain, Teiwain

1663: -, Ihalain, Teiwain

1665: -, Ihalain, Teiwain

1666: -, Ihalain, Långo, Teiwain

1667: -, Längo, Teifwain

1668: -, Länga, Teiwain, Toiwain, Wenein

1669: -, Långa, Teiwain, Teiwoin, Wenein

1673: Oickarin, Teifwain, Teifwan

1675: Oikarin, Teiwain, Teiwoin

1676: Teiwain

1677: Teifuain, Teifuan, Teiwon

1678: -, Teifwain

1679: Teifwain

1680: Teifwain

1682: Teifwain

1688: -, Längen, Taifwain, Teifwain

1690: Asilain, Langen, Marain, Täifwain

1693: Cnutel:, Långain, Taifwoin, Tefwoin, Tärfwoin

1694: Cnutel:, Langoin, Ramb, Taifwain, Tefwain, Täifwain

1697: -, Längain, Tafwain, Tefwain, Tofwain

1699: Taif:n, Taifwain, Täifwain, Walijn

1700: Sehloin, Täifwain, Walijn

1701: -, Joutin, Säijlain, Täf:n, Täifwain, Wallin

1702: -, Teifwain, Tuifwin, Tåfwin, Walin

1703: -, Parfwoin, Teif:n, Teifwanen, Täifwain, Wahwoin, Wallin

1704: -, Teifwain, Terfwoin, Wallin

1705: -, Terfwain, Walin

1706: -, Tefwain, Tefwoin, Waljn

1707: -, Terfwoin, Wallin

1708: -, Terfwoin, Walin

1709: -, Terfwo:, Valiin

1710: -, Terw:, Wahvain, Walliin

1711: -, Piståhlsmedh, Terf:n, Terfwoin

1712: -, Pijstohlsmedh, Teifwain

1722: -, Hännin, Pistohlsmedh, Råcka, Täifain

1723: -, Hennin, Råcka, Täifwain

1724: -, Hännin, Råcka, Taifwain, Täifwain

1725: -, Hännin, Råcka, Teifwain

1726: -, Hännin, Teifwain, Weman

1727: -, Hännin, Nullpoin, Teifwain, Weeman

Tuhkala

1647: Sålki, Tuchkalainen

1648: Solki, Tuhkalain

1649: Sålki, Tuchkalainen

1650: Sålki, Tuchkalain

1651: Solkj, Tuchalain, Wänäijn

1652: Solkj, Tuchkalain

1654: Tuchkalain

1655: -, Sollkio, Tuchkala

1656: Hämäläin, Muikuin, Solkin

1657: Hämelein, Muikuin, Sällkin

1659: Hemelein, Muikoin, Sålki, Tuchkalain

1660: Hämälain, Sollkj, Tuckalain

1662: Kallin, Sollcko, Tuhkalain, Wänäin

1663: -, Callin, Luukoin, Solku, Tuhkalain, Wänäin

1665: -, Hämeläin, Ingin, Luukoin, Solko, Tuchkalain, Tuhkalain, Wänäin

1666: -, Enroth, Hämeläin, Härköin, Inginen, Luukoin, Nylander, Pättyin, Rimpi, Solko, Tuhkalain, Wenein

1667: -, Hämäläin, Inginen, Lukoin, Solkj, Tuchkalain, Tuckalain, Wänäin

1668: -, Hämeläin, Ingin, Lukoin, Solki, Tuchkalain, Tuhkalain, Wenein

1669: -, Hywoin, Hämeläin, Inginen, Lamain, Solki, Tuhkalain, Tuhkulain, Wahwoin, Wenein

1673: -, Hämelein, Kiprein, Ollickain, Solcki, Solkj, Tuckalain, Wänein

1675: -, Hämeläin, Kipriäin, Leskinen, Solki, Tuhkalain, Wenein

1676: -, Hämeläin, Keriäin, Kipriäin, Leskin, Orain, Pålack, Solki, Tuchkalain, Wenein

1677: Hemelein, Kerienen, Kipriein, Polak, Wenenoin

1678: Hämäläin, Kipriäin, Wenein

1679: Hemäläin, Kipriäin, Wänäin

1680: -, Hämelein, Kipriain, Messj, Wänäin

1682: -, Hämeläin, Kipriäin, Mässj, Wänäin

1688: Hemeln:, Keprain, Mässoin, Wöroin

1690: Hämäläin, Kipriäin, Mässoin, Wänäin

1693: -, Hemel:, Mässij, Pojelain, Sallckj, Wänein

1694: -, Hullkin, Mässij, Poijelajin, Sållkj

1697: -, Hullkin, Mässij, Pojeloin, Press, Sållkj, Wäninen

1699: Poijel:, Weinein

1700: -, Asilain, Påijal:n, Wennein

1701: -, Asillain, Pullkinen, Wänäin

1702: -, Asillain, Pullkoin, Pöyheinen, Tarkoin, Wenein

1703: -, Asilain, Hullkoin, Pohein, Pullkoin, Tarckein, Wennäin

1704: -, Assilain, Hulckoin, Möste, Pulckoin, Pörhöin, Tarckein, Turckain, Wänein

1705: -, Asil:n, Mustoin, Pullckoin, Purain, Pöhöin, Tarckain, Wenein

1706: -, Asillain, Pullkoin, Purhoin, Pöhöin, Wenein

1707: -, Asielain, Hulkoin, Pulkoin, Puroin, Pöhoin, Wäräin

1708: -, Aselain, Pulckein, Puroin, Pöhoin, Tarkin, Vänäin

1709: -, Asel:, Pohol:, Pulcko:, Puro:, Pöho:, Vannain

1710: -, Asil:, Myryl:, Pulk:, Pöh:, Wännain

1711: -, Asillain, Myryl:n, Pöyhein, Wänäin

1712: -, Assilain, Myryläin, Pöihein, Wänäin

1722: -, Asselain, Hänninen, Pennoin, Pöyhain

1723: -, Assilain, Paunoin, Pöyhäin

1724: -, Assilain, Karrial:n, Kämpe, Myrel:n, Paijoin, Pennoin, Pöihein

1726: -, Assilain, Karialain, Kämpi, Lijmatain, Myrlein, Paijain, Pennoin, Pöihein

1727: -, Assilain, Kämpi, Lijmatain, Myrelein, Paijuin, Pennain, Pöihein

Turakkala

1647: Turokainen

1648: Hamunen, Hemelein, Lambain, Martin, Mustoin, Nulpoin, Ollikain, Patalain, Ryss, Stafanain, Teiwain, Turakain, Wachuoin, Wahuotar

1649: Turakain

1650: Turakain

1651: Turakain

1652: Turakainn

1654: Turakainn

1655: Tulakainn

1656: Marain, Turakain

1657: Marain, Turaka, Årajnen

1659: Marain, Turakain

1660: Marain, Pardain, Turakain

1662: Turakain

1663: -, Turakain

1665: -

1666: -

1667: -

1668: -

1669: -

1673: -, Turackain

1675: -, Martikain, Turokain

1676: -, Martikain

1677: -

1678: -

1679: -

1680: Hämel:, Turakain

1682: Turukain

1688: -, Turakain

1690: Turakain

1693: Turakain

1694: Turakain

1697: Terakainn

1699: Turackain

1700: Turukain

1701: Turukain

1702: Turakain

1703: Turakain

1704: Turackain

1705: Turackain

1706: Turakain

1707: Turackain

1708: Turuckoin

1709: Turacka:

1710: Turakain

1711: Turakain

1712: Turackain

1722: -, Hötölain, Turakain

1723: -, Turakain

1724: -, Marain, Turackain

1725: -, Marain, Turackain

1727: -, Turackain

Tyrynmäki

1647: Wäätäinen

1648: Wätenen

1649: Wätäinen

1650: Wätäin

1651: Wätäinen

1652: Wätäin

1654: Wäteinen

1655: Liuko, Wättenenn

1656: Lukoin, Wätäin

1657: Wätein

1659: Wätein

1660: Wätäin

1662: Wäfwäin

1663: Wätäin

1665: Wätäin

1666: Wätäin

1667: Wätäin

1668: Wetein

1669: Wetein

1673: Kaipain, Safwolain

1675: Kaipain

1676: Kaipain

1677: Bentinen, Kaipoin

1678: Kaipoin

1679: Caipain

1680: Kaipain

1682: Kaipain

1688: -, Kaipain

1690: Kaipain

1693: -, Kaipain

1694: Kaipain

1697: -, Kaipain

1699: Kaipain

1700: Kaipoin

1701: Kaipain

1702: Kipoinen

1703: Kaipoin

1704: Kaipoin

1705: Kaipain

1706: Kaipoin

1707: Kaipoin

1708: Kaipoin

1709: Kaipiain

1710: Kaipain

1711: Kaipain

1712: Kaipain, Lautiain

1722: Kaipain

1723: Kaipain

1724: Kaipoin

1725: Kaipoin

1726: Kaipain

1727: Kaipain

VWAlkuun

Varparanta

1665: -, Heinoin, Kiski, Kiskin

1666: Heimainen, Kijski

1667: Immoin, Kiskinen, Roikoin

1668: Immoin, Kiski, Roisko

1669: Immoin, Kiski

1673: -, Kiskin

1675: -, Kiskin

1676: -, Kiskin, Linduin

1677: Kishinen, Lindinen

1678: Keshinen

1679: Kiskin

1680: Hiskin

1682: Kiskin

1697: -

1699: -

1700: -

1701: -

1702: -

1703: -

1704: -

1705: -

1706: -

1707: -

1708: -, Pöhöin

1710: Pöh:

1711: Pöyhein

1712: Pöihein

1724: Pöihen

1725: Kiskin

1726: Kiskin

1727: Wäijalain

Vehmaa

1647: Colemainen, Laamainen, Mardikainen, Merda, Poxäinen, Rissainen, Räisäin, Tarkiainen, Westerinen

1648: Caupinen, Colemain, Lamanen, Mardikain, Pöxe, Reisein, Rissanen, Tarkiainen, Westerin

1649: Colemain, Hatzoin, Hötyläin, Lambainen, Mardikainen, Merda, Pöxä, Tarkia, Tiain, Wechmoin, Westerin

1650: Colemain, Lamain, Mardikain, Merda, Pöxä, Pöxä Tijain, Tarkia, Tijain, Westerij

1651: Colemain, Lamain, Lapwetelein, Mardikain, Märda, Pijk, Pöxäijnen, Räijsäinen, Tarkiain, Tijain, Wasarin

1652: -, Colemain, Lamain, Lapwätäläin, Mardikain, Merda, Pijk, Räisäin, Tarkiain, Tiain, Westerinn

1654: -, Hadtzoin, Kiskinen, Lamainen, Lapueteläinen Rimppi, Lopius, Mardikain, Merda, Ochtoin, Rimppi, Räsäinenn, Tijainen, Wester

1655: Kiskinn, Lamanen, Lapwetelainn, Mardikainn, Merda, Ochtoin, Reisenenn, Saxa, Tianenn, Wester

1656: -, Ernäst, Kiskin, Lamain, Mardikain, Merda, Ochtoin, Pöxäin, Tijain, Westerj

1657: Ernesth, Kiskin, Lamain, Martikain, Märda, Ochtoinen, Pöxein, Tijain, Wästerin

1659: -, Colemain, Kiskinen, Lamain, Murdä, Rosenou, Skomare, Wihaitar, Wästerin

1660: -, Colemain, Enckia, Kiskinen, Lamain, Rosenous, Skommakare, Wester, Westerin

1662: -, Colemain, Hemelein, Kiskinen, Kurikiain, Lamain, Mardikain, Pylkinen, Rosenou, Siskoin, Tenhuin, Wester

1663: -, Colemain, Hämäläin, Kiskin, Kurikain, Lamain, Mardikain, Martikain, Pelgin, Rosenou, Sikain, Westerin

1665: -, Colemain, Hämeläin, Kiskinen, Kurikain, Lamain, Martikain, Martikainen, Pelkin, Pöndinen, Rosenou, Sikain, Westerin

1666: -, Böxäin, Heikin, Jakoin, Kiskinen, Kurikain, Lamain, Martikain, Pelkin, Pelkinen, Pöndin, Rosenou, Sijkainen, Westerin

1667: -, Böxäin, Hekin, Jakoin, Kiskinen, Kurikain, Lambain, Lochko, Martickain, Matikain, Pellckin, Pitkain, Pöndin, Rosenou, Sikain, Westerin

1668: -, Böxäin, Heikin, Jakoin, Kiskinen, Kurikain, Lamain, Lohko, Martikain, Pöndin, Rosenou, Sikain, Westerin

1669: -, Herkin, Hämeläin, Jackoin, Kiskinen, Kurikain, Lamain, Martikain, Pöndin, Rosenou, Sijkain, Westerin

1673: -, Herkein, Jackoin, Lahmain, Lajtin, Mardickain, Pöndin, Rossenhouf, Sorein, Westerin, Wätain

1675: -, Härkein, Hötyläin, Jacoin, Laitin, Lamain, Mardikain, Pöndin, Rosennof, Sorion, Westerin, Yriänäin

1676: -, Hytiäin, Härkein, Jacoin, Laitin, Lamain, Mardikain, Ohtoin, Orain, Pardain, Paunoin, Pekurin, Pöndin, Rosenoff, Surnoin, Westerin

1677: -, Herkein, Hytien, Jakoinen, Kondian, Laitin, Lamain, Martikain, Ohtoinen, Partanen, Pördenen, Rosenoff, Surnoin, Wester, Westerin

1678: -, Herkäin, Hytien, Jerokoin, Kondiain, Martika__, Ohtin, Rosenoff, Sormain, Wester__

1679: -, Condiain, Hytiäin, Härkäin, Mardikain, Ochtinen, Rossenou, Sormuin, Westerinen

1680: -, Condia, Härkein, Jakoin, Launiain, Mardikain, Ochtoin, Pessoin, Pöndin, Rimpj, Rosenou, Sorioin, Westerin

1682: -, Härkein, Ilfwoin, Jackoin, Lamain, Lefwoin, Mardikain, Ochtoin, Pöndin, Rimpi, Rosenou, Sairin, Westerin

1688: -, Herkein, Kaipain, Kondoin, Lamoin, Nosioin, Pöndin, Rosenhåf, Tarckain, Wästerin

1690: -, Herkein, Kaipain, Kandain, Lamoin, Mardikain, Martikain, Pöndin, Roosenhof, Tarkiain, Wästärin

1693: -, Kåndain, Lamain, Mardikain, Pryss, Pöndin, Rosenhåff, Wästerein

1694: -, Kiskin, Kondain, Lamain, Lehnin, Mardikain, Pöndin, Wästerin

1697: -, Brunnerus, Kåndain, Lammain, Lipsoin, Mardikain, Panunoin, Pijmpoin, Pondin, Pässoin, Rijmpin, Soppoin, Wästerin

1699: -, Bronerus, Lamain, Lipssoin, Mardikain, Pöndin, Sveconia, Sveconius, Westerin

1700: -, Lamain, Lipsoin, Mardikain, Sveconia, Sveconius, Westerin, Wäjoloin

1701: -, Bronerij, Ingin, Kardinen, Kättuin, Lammain, Lengein, Lipssain, Mardikain, Sveconia, Sveconius, Wähwäl:n, Wästerein, Wästärin

1702: -, Broneri, Lamoin, Lipsoin, Mardikain, Sveconia, Sveconius, Wejal:, Westerin

1703: -, Bronerij, Brun, Kardin, Lamain, Lipsain, Länga, Mardikain, Ollikain, Sveconia, Sveconius, Wajelain, Westerin, Westrin

1704: -, Bronnerj, Kardin, Lamain, Lipsoin, Länge, Läskin, Mardikain, Olckoin, Sveconia, Sveconij, Wajolain, Wästerin

1705: -, Bronerij, Kardin, Lamain, Lijpsoin, Läskin, Mardickain, Sweconius, Wajol:n, Wästerin

1706: -, Bronerj, Lamain, Lipsain, Mardikain, Sveconj, Wejalain, Westerinen, Wissa

1707: -, Bronerj, Kardin, Lamain, Lijpssoin, Läskin, Markckoin, Rijmpoin, Swenonius, Tarfwain, Wäijalain, Wästerin, Wästrin

1708: Kardin, Lamain, Lipsoin, Mardikain, Pöndin, Rimpi, Sueconius, Tarfwan, Weijalain, Wästerin

1709: -, Kardin, Lamain, Lipsain, Mardicka:, Parfwain, Sorwain, Sveconius, Västerin, Waijal:, Westerin

1710: -, Kordin, Lamain, Lipsain, Länoin, Mardikain, Pöso:, Sorwain, Sweconius, Vestrin, Weijal:

1711: -, Kardin, Lamain, Lipsain, Längin, Mardikain, Pöndin, Sveconius, Westerin

1712: -, Harmain, Kardin, Lamain, Langin, Lipsain, Lipssain, Mardick:, Mardickain, Pöndin, Sveconius

1722: Härkain, Immoin, Lamain, Lippsain, Mardik:, Mardikain, Mutilin, Rimpij, Tannin, Tanninen, Tarckiain, Wahl, Wästerin

1723: -, Hänninen, Härkoin, Lamain, Lipsain, Mardikain, Muttul:, Pöyhöin, Tanninen, Tarkiain, Wahl, Wästerin

1724: -, Finne, Hänninen, Härckein, Lipsain, Mardickain, Muttul:n, Nordberg, Tannin, Tarckiain, Wäissein, Wästerin

1725: -, Finne, Grönberg, Hottin, Härck:n, Lipsain, Mardickain, Muttulain, Nordberg, Tannin, Tarckiain, Wäissein, Wästerin

1726: -, Finne, Härckein, Lipssain, Mardickain, Muttul:, Nordberg, Rimpj, Tannin, Tarckiain, Wästerin

1727: -, Finne, Härckein, Janhuin, Lipssain, Mardickain, Muttulain, Nordberg, Tannin, Tarckiain, Wästerin

Veijala

1665: Kiskinen, Wejeläin

1666: Kiskinen, Weijalain

1667: Kiskin, Weijalain

1668: -, Kiskin, Weijalain

1669: Kiskinen, Weijalain

1673: -, Kiskin, Weialain

1675: Kiskin, Weijalain

1676: -, Cammoin, Weijalain

1677: -, Wejalain

1678: -, Weijalain

1679: -, Weijalain

1680: Hyfwein, Weijalain

1682: Weijalain

1688: Wejal:

1690: Weijal:, Weijalain

1693: Wajlain

1694: -, Kordoin, Terroin

1697: -

1699: -

1700: Weijal:n

1701: Haloin, Wäijel:n

1702: -, Wäilain

1703: Weijel:

1704: Haloin, Waijel:

1705: -, Wajel:n

1706: Wejel:n

1707: -

1708: Vejal:

1709: Väijal:, Wähuain

1710: Wäijal:

1711: Wäijal:n

1712: Wäijalain

1722: Kuppssain, Puhaka

1723: Kupsain, Puhaka, Wäijal:

1724: Kiukas, Kupsain, Puhacka, Wäijal:

1725: Haloin, Kiukas, Kupsain, Wäijal:

1726: Kupssain, Wäijalain

1727: Kuppsain

Viisala

1647: Leskinen

1648: Leshinen

1649: Leskin

1650: Leskin

1651: Leskinen

1652: Leskin

1654: Leskinen

1655: Läskin, Läskinn

1656: Leskin

1657: Läskin, Läskinen

1659: -, Läskin

1660: Leskinen

1662: -, Leskin, Leskinen

1663: Leskin

1665: Leskinen

1666: Leskinen

1667: Leskinen

1668: Leskinen

1669: Leskinen, Marain

1673: Leskin

1675: -, Leskin, Leskinen

1676: -, Leskin

1677: -, Leskinen

1678: -, Leskinen

1679: -, Leskinen

1680: -

1682: -

1688: -

1690: -

1693: -

1694: -

1697: -, Kettuin

1699: -, Keturin

1700: -, Kettuinen

1701: -, Kättuin, Safwolain

1702: Kiettuin, Såpoin

1703: -, Ketunen, Säppäin

1704: Ketuin, Såppoin

1705: Kiettuin, Såpoin

1706: Kettuin, Såpoin

1707: Kettuin, Såppain

1709: Kettuin, Limata:, Sippo:

1710: Kettuin, Säpo:

1711: Kettuin, Mustoin, Såpain

1712: Kettuin, Såpain

1722: Läskin

1723: Läskin

1724: Kettuin, Läskin

1725: Läskin

1726: -, Läskin, Purain

1727: -, Läskin, Purain

Vuorenmaa

1647: -, Hatzoin, Hatzoinen, Hirfuoin, Hirfuoinen, Hörköinen, Kiskinen, Lambain, Lambainen, Lejnoinen, Muikunen, Narin, Narinen, Nasaken, Pekurinen, Pöyhöin, Safwolainen, Tarfuainen, Wenäläinen, Westerinen, Wääinämain

1648: Harmas, Hatzonen, Hirfuonen, Hirwoin, Kishinen, Lambain, Lambanen, Lambanpä?, Leinoin, Lopio, Muikunen, Narinen, Nazak, Sauolain, Weinemein, Wester

1649: -, Hirfuoinen, Lambainen, Leinoinen

1650: -, Calloitar, Casitar, Hatzoin, Hirfuoin, Hirfwoin, Huttuinen, Hyfwuötär, Hämäläin, Härkäin, Håckain, Ikoin, Immoin, Ingin, Kainulain, Keistin, Kemilitär, Kiskin, Kupsa, Kåckoin, Lambain, Lapweteläin Lyihin?, Launin, Launitar, Leinoin, Lipsain, Lopio, Lukoin, Mardikain, Melkoin, Muikuin, Mukatar, Mustoin, Muttulain, Månoin, Natzaken, Patela, Pohiolain, Purhoin, Pylkäin, Pärnäin, Pöxätär, Pöyhön, Rautiatar, Rusain, Ryhäin, Ryss, Räisäin, Råikoin, Rångatar, Råpoin, Safwolain, Stafanain, Särfwatar, Taifwain, Tarfwain, Tarkiainen, Ulmain, Wachwaitar, Westerin

1651: Hirfuoij, Hirfuoin, Lambain, Leijnoin, Leinoin

1652: Hirfuoin, Hirfuoinen, Lambain, Leinoin, Leinoinenn

1654: Hirfuoinen, Hirfwoinn, Lambain, Lambainn, Leinoinen, Leinoinn, Råpo, Såmalainen

1655: -, Hirfwoinn, Hirfwonenn, Kuikar, Lambanen, Lambanenn, Leinoin, Leinonenn, Sommalainen, Åikainn

1656: -, Herfuain, Hijrfuoin, Lambain, Leijnoin, Leijnoin Äteckä, Oijkarin, Ropoin, Somalain

1657: -, Hemoin, Hirfwoin, Lambain, Leinoin, Leinoinätikes, Leinon Tändin, Råpoin, Somalain, Tändin, Åikarin

1659: -, Hirfwoin, Hirfwåin, Lambain, Leinoin, Råpoin, Suomalain, Tändin

1660: -, Hirfwoin, Laamain, Lambain, Leinoin

1662: -, Hirfwoin, Ikoin, Kuckoin, Lambain, Leinoin, Mustatar, Narin, Nissinen, Närinen, Pafuilain

1663: -, Hirfwoin, Ikoin, Jokelain, Kuckoin, Lambain, Leinoin, Mustotar, Narin, Nissin, Nissinen, Näroin, Paiulain

1665: -, Hirwoin, Ikoin, Janhoin, Jurwainen, Kekälein, Kuckoin, Lambain, Leinoin, Mustatar, Narin, Nissin, Pawilain

1666: -, Caupin, Kekälein, Kuckoin, Lambain, Lambainen, Leinoin, Narinen, Nissin, Pawilain, Tarfwainen, Wesein

1667: -, Caupin, Käkelain, Lambain, Lambainen, Leinoin, Narinen, Pafwilain, Pulkin, Tarfwain, Wesein

1668: -, Caupin, Ikoin, Kekälein, Lambain, Leinoin, Narinen, Pawilain, Pulkin, Tarwoin, Wesein, von Hollen

1669: -, Caupin, Heinoin, Kekälein, Lambain, Narinen, Pawilain, Pulkin, Suhoin, Tarwain, Wesein

1673: -, Caupin, Hötelein, Kackelein, Lambain, Lejnoin, Oickarain, Palloin, Rångain, Terfwien, Wenein

1675: -, Caupin, Ikoin, Kekälein, Lambain, Leinoin, Oikarin, Paloin, Pawilain, Rongain, Tarwain, Wenen

1676: -, Caupinen, Kekälein, Lambain, Leinoin, Oikarin, Palloin, Tarwain, Wenein

1677: -, Caupinen, Koikelein, Lambin, Leinonen, Oikarin, Palloin, Terfwoin, Wenein

1678: -, Caupinen, Lambain, Leinoin, Ojkarin, Palloin, Rångain, Wenein

1679: -, Caupin, Lambain, Leinoin, Mustoinen, Oikarin, Rångain, Tarfwain, Wänäin

1680: -, Caipain, Caupinen, Kekeläin, Lambain, Lefwoin, Mustoin, Oikarin, Rångain, Tarfwain

1682: -, Hamuin, Kaupinen, Koilain, Kondiain, Käckeläin, Lambain, Läfwoin, Mustoin, Oikarin, Tarfuoin

1688: -, Harain, Heml:, Hyrfwin, Kauppin, Kockel:, Lijlijus, Läfwoin, Pajwolain, Pölkoin, Wänein

1690: -, Hamuinen, Hulkoin, Hyrfwain, Håmel:, Kaupin, Käkäläin, Lilius, Pafwolain, Pekurin, Päkurin, Pöylköin

1693: -, Hauin, Hijrfwein, Kaupin, Kockilain, Kockolain, Packerin, Pafwolain, Rimpi

1694: -, Hamoin, Hijrffwin, Kaupin, Käkelein, Pafwil:, Peckerin, Pyrkin, Rumppi

1697: -, Hamoin, Hemel:, Hijrffwin, Höttelein, Kakalain, Karain, Kaupin, Lambin, Peckerin, Pylkin, Rijmppi, Wänhain

1699: Hemel:, Hirfwin, Hötel:, Kaupin, Käckel:, Lambin, Pylkein, Ropoin, Wänhoin, Wäseinn

1700: Hemelein, Hirfwin, Hötel:n, Kaupin, Käckel:n, Lambin, Pyckein, Råpoin, Wänhoin, Wäsein

1701: -, Hirfwin, Hyttylain, Hämel:n, Kaupinen, Kechkeläin, Muhlij, Pyllkein, Råppoin, Wänäin, Wäsäin

1702: -, Hemel:, Hirfwin, Hotel:, Kaupin, Kekkel:, Mulli, Pykein, Räpoin, Wänhein, Wäsein

1703: -, Hemel:, Hirfwin, Hötel:, Kaipoin, Kaupin, Kekkel:, Muhli, Pylkein, Repoin, Weisäin, Wenhain

1704: -, Hirfwin, Hämel:n, Hötel:, Hötel:n, Kaipoin, Kaupoin, Kåikalain, Muhlj, Pylckein, Råpoin, Wäsen

1705: -, Hirfwin, Hötel:n, Höttel:n, Kackel:n, Kaupoin, Muhli, Pedickain, Pyllckein, Råpoin, Wäisain

1706: -, Hennin, Hirfwin, Höttel:n, Höttelein, Kackel:n, Kaupinen, Mullj, Pyllkein, Råpoin

1707: -, Bengdtin, Hemel:, Hemin, Hijrfwin, Hotelain, Höttel:, Kaupiain, Keckal:, Muhlij, Pylkein, Råpoin, Turckain

1709: -, Hannin, Hemel:, Hetel:, Hirfvi, Hirfvin, Hötel:, Kaipiain, Keke:, Muhli, Pavol:, Pylcko:, Råpo:

1710: -, Hännin, Kackol:, Kaupiain, Kiukas, Kuikas, Muhli, Pylk:, Pöh:, Råpoin, Tarvain, Wänäin

1711: Hynnin, Hännin, Kauckcoin, Kiukas, Mulli, Pyllckein, Räpoin

1712: Hynninen, Hänninen, Kaukoin, Kiukas, Kuckoin, Mullj, Paukoin, Pyllkein, Råpoin

1722: Hynnin, Kauckoin, Mullj, Pispain, Pöijä

1723: Hynninen, Hötöl:, Hötöläin, Kaukoin, Lambain, Mullj, Peijn, Pispain, Warius

1724: -, Hirfwoin, Hynninen, Hämäl:n, Hötel:n, Lambain, Mullj, Pisspain, Pöyhein, Räpoin, Warius

1725: -, Hynnin, Hämmäl:, Hötelein, Kiukas, Lambain, Mardickain, Mullj, Peckurin, Pisspain, Pöihein, Pöyhein, Räpoin, Warius

1726: -, Hirf:, Hytiäin, Hämmäl:, Hämmälein, Hötel:n, Kiuckas, Mardick:, Mullj, Pisspain, Pöihein, Warrius

1727: -, Hytiäin, Hämmäl:, Hämmälein, Hätelein, Kandain, Kiuckas, Kuckoin, Mullj, Pisspain, Pöihein, Warius, Wäissein

Vuorenmaa?

1682: Hämel:, Kaupoin

Vuorilahti

1647: Bengtinen, Tarkiainen

1648: Bengtin, Tarkia

1649: Bengtinen, Tarkia

1650: Bengdtin, Tarkia

1651: Bengtinen, Tarkiain

1652: Bengtin, Tarkiain

1654: Bengtinen, Tarkiain

1655: -, Bengtinn

1656: -, Bengtinen

1657: -, Takiain

1659: Bengtinen, Tackain

1660: -, Bengtinen, Tarkiain

1662: -, Bengtinen, Tarkiain

1663: -, Bengtin, Tarkiain

1665: -, Bengtin, Tarkiain

1666: -, Bentin, Tarkiain

1667: -, Bengtin

1668: -, Bentin

1669: -, Bentin

1673: -, Bengt:, Bengtinen, Härckoin, Tarkien

1675: Bentinen, Hämeläin, Härkain, Karinen, Tarkiain

1676: Bentinen, Hämeläin, Karein, Tarkiain

1677: Bentinen, Hemele, Karrin, Tarkian

1678: Bentinen, Karinen, Tarkiain

1679: Bengtin, Karinen, Tarkiain

1680: Bengtin, Karin, Leikoin, Tarkiain

1682: Bengtin, Leikoin, Tarkiain

1688: Bengtin, Tackoin, Wahwain

1690: Bengtin, Tarkiain, Wachwain

1693: Bengtin, Tarkoin

1694: Bengdtin, Bengtin, Tarckain

1697: -, Bengtin, Tarckin, Wowain

1699: Bengtin, Tarkoin

1700: Bengtnin, Tarckoin

1701: -, Tarkin

1702: -, Tarkein

1703: -, Tarckain

1704: -, Lenhoin, Tarckiain

1705: -, Tarckain

1706: -, Tarckoin

1707: -, Lenhon, Tarkoin, Wahwain

1708: -, Lenhoin, Tarkoin, Varain

1709: -, Tarcko:, Varo:

1710: -, Tark:, War:

1711: -, Tarckiain, Wachwoin

1712: -, Muukoin, Tarckiain

1722: -, Bengtinen, Hyfwein, Tarckiain

1723: -, Bengtin, Hyfwäin

1724: -

1725: -, Lappal:n, Schadewitz

1726: -, Lappalain, Schadevitz, Tarckiain

1727: -, Schadewitz, Tarckiain

Väänänen

1666: -

YAlkuun

Ylivesi

1647: Leskoinen, Liwkoin, Nasaken

1648: -

1649: -, Leskin, Liukoin

1650: Leskin, Liukoin, Natzack

1651: Nasack

1652: Nasack

1654: Nasack

1655: -

1656: -

1657: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Parkinen, Tålfwain

1659: -, Harmain, Heilain, Kituin, Kärin, Parckinen, Rahuin, Tålfwain

1660: -, Harmain, Heilain, Kittuin, Käriäin, Parkin, Rohian, Tålfwain

1662: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Limatain, Parkinen, Såckain, Tålfwain

1663: Harmain, Heilain, Kituin, Kårhoin, Limatain, Såckain, Tarkin, Tålfwain

1665: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Limatain, Parkin, Soikain, Tolwain

1666: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Limatain, Parkin, Tolwain

1667: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Lijmatain, Parckinen, Tolfwain

1668: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Limatain, Parkin, Tolwain

1669: -, Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Limatainen, Parkinen, Tolwain

1673: Harmain, Heilain, Kituin, Korhoin, Lijmatain, Parkinen, Tolwain

1675: Harmain, Heilain, Hämeläin, Kituin, Korhoin, Limata, Parkin, Tolwain

1676: Harmain, Heilain, Hämeläin, Kituin, Korhoin, Limata, Tarkiain, Tolwain

1677: -, Harmon, Heilainen, Kettuinen, Korhoin, Korhon, Laukarin, Limat, Tarkinen, Tolfwan

1678: Harmain, Heilain, Kituinen, Korhoin, Laurikain, Talfwoin, Tarkinen

1679: Harmain, Heilain, Heilainen, Korhoin, Kutuin, Laurikain, Parkin, Tolfwain

1680: -, Harmain, Heijlain, Heilain, Kittuin, Korhoin, Lijmatain, Parkinen, Pasain

1682: -, Harmain, Heijlain, Heilain, Korhoin, Kårhoin, Limatain, Parkinen, Påsain, Westoin

1688: -, Harmain, Heijlain, Korhoin, Parkin, Tolfwain, Wästoin

1690: -, Harmain, Heilain, Kittuin, Kårhoin, Lijmatain, Parkin, Tålfwain

1693: -, Harmain, Haylein, Hemel:, Kittuin, Korhoin, Lijmattin, Perckin

1694: -, Harmain, Hemel:, Kiettuin, Kittuin, Korhoin, Lijmattin, Parkin, Pundain

1697: -, Harmain, Heijlain, Hemel:, Korhoin, Kouhoin, Lijmattin, Parckein

1699: -, Harmain, Käriain, Kårhoin, Parckoin, Parkoin

1700: -, Harmain, Käriain, Kåhroin, Parkoin

1701: -, Aniain, Harmain, Hämäl:, Jerfwel:, Käriäin, Kåhroin, Lächnoin, Nissin, Ollikain, Pafwilain, Parfwin, Parkinen, Påpius, Ripsander

1702: -, Harmain, Jerfwel:, Kariain, Kåchroin, Lenh:, Pafwol:, Parf:, Parkoin, Popius, Ripsand., Åinoin

1703: -, Aniain, Harman, Hemel:, Jerf:, Jerf:n, Kohroin, Käriain, Lensuin, Muttilain, Pafwolain, Parckoin, Parfwoin, Parkoin, Påpius, Ripsander, Sillpoin

1704: -, Bruun, Hämel:n, Järf:, Kariain, Kåhroin, Lenhoin, Mutel:, Ollikain, Pafwol:n, Parckoin, Parfwain, Poppius, Repsander, Sylpoin, Tackinen

1705: -, Aufwoin, Hemel:n, Käriain, Kåhroin, Lenhuin, Mutel:n, Pafwol:n, Parckoin, Parfwoin, Poppius, Ripsand:, Tarckain, Åjnoin

1706: -, Kiäriäin, Kähroin, Lenhoin, Pafwilain, Parckain, Parckoin, Parfwoin, Popius, Ripsander, Tack:n

1707: -, Afwoin, Jarfwel:, Kijukas, Käriain, Lenhoin, Olckon, Pafwolain, Parfwoin, Parkoin, Påpius, Ripsander, Tarkein

1709: -, Bengtin, Hujain, Kanga:, Käriä:, Lehno:, Pajuin, Pavol:, Poppius, Ripsander, Tarkin, Väster:

1710: -, Bengtin, Hujain, Itk:, Lenhoin, Poppis, Pylk:, Randal:, Ripsander, Tujulain

1711: -, Hujain, Kåstärus, Leijnoin, Poppius

1712: -, Haloin, Kondia, Kåsterus, Leinoin, Poppius

1722: -, Aufwinen, Haloin, Hujain, Ikoin, Kåndia, Kåsterus, Leinoin, Pafelain, Pochialain, Poppius, Rimpij, Seijlain, Tackin, Tuchkalain, Uimij

1723: -, Afwin, Halloin, Hujain, Hötöläin, Kosterus, Kåndin, Marain, Poppius, Seijlain, Tackin, Tanninen, Tuchkal:n, Uimi

1724: -, Aufwin, Hötelein, Kettuin, Kåndia, Kåndiain, Kåsterus, Leinoin, Marain, Parckin, Pijck, Poppius, Rimpi, Seijloin, Tackin, Tanninen, Tuchkal:n, Uimis

1725: -, Aufwin, Harmain, Hämmäl:, Hötel:, Kondia, Kättuin, Kåsterus, Leinoin, Lång, Parckin, Pijck, Poppius, Rimpj, Seijloin, Såikain, Tackin, Tanninen, Tuchkal:n, Uimis

1726: -, Aufwin, Harmain, Hämäl:, Kettuin, Kåndia, Kåsterus, Leinoin, Leinonen, Lind, Parckin, Pijck, Poppius, Seiloin, Såikain, Tackin, Tanninen, Tuchkalain, Uimis

1727: -, Aufwin, Harmain, Hämmälein, Kiskin, Kättuin, Kåndia, Kåsterus, Leinoin, Parckin, Piedickäin, Pijck, Poppius, Pullckin, Rimpj, Seilain, Såikain, Tackin, Tuchkul:n, Uimis

© Väinö Holopainen 2023